Perakendecilikte Ürün Yönetimi Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Perakendecilikte Ürün Yönetimi Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Perakende Ürün Yönetiminin Uluslararası Boyutu

1. Soru

İşletmeler hangi nedenlerle uluslararası faaliyetlerde bulunmaya başlamışlardır?

Cevap

İç pazarlardaki doygunluk, küresel rekabet baskısı, pazar payında azalma ve büyüme gereksinimi gibi nedenlerle işletmeler genel olarak uluslararası faaliyetlerde bulunmaya başlamışlardır.


2. Soru

Küreselleşmede ilk hareketler nerede ve ne zaman başlanıştır?

Cevap

Küreselleşmede ilk hareketler 1960’larda Amerikan işletmelerinin dışa açılımlarıyla başlamıştır.


3. Soru

Perakendeciliğin uluslararası bir nitelik kazanması birbiriyle ilişkili olmasına rağmen bağımsız hangi üç olguyu da kapsamaktadır?

Cevap

Operasyonların geliştirilmesi

Ürünlerin tedariki 

Uzmanlığın aktarılması


4. Soru

Dış pazarlarda perakendeci işletmelerin karşılaşabilecekleri bir takım problemler söz konusudur. Bunlar nelerdir?

Cevap

• Yer
• Farklı rekabet koşulları
• Farklı perakendeci çevresi
• Farklı tüketici beklentileri
• Lisan
• Farklı sosyal koşullar
• İşe alma ve çalışanlarla ilişkiler
• Pazar bilgisi elde etme
• Yasal düzenlemeler
• Farklı ürün karmaları
• Tedarikçilerle sorunlar
• Kur değişimleri
• Nakliye


5. Soru

Ürün bileşiminin farklılaştırılması uygulaması nedir?

Cevap

İşletmenin hedef pazarlarını belirledikten sonra, bu pazarların özelliklerine göre farklı ürün politikaları uygulamasıdır.


6. Soru

Standart ürün ve standart mesaj stratejisini açıklayınız.

Cevap

Bu stratejiyi uygulayan işletmeler ürettikleri veya pazarladıkları temel bir ürünü bütün dış pazarlara aynı reklam mesajıyla tanıtırlar. Örneğin, Coca-Cola firması bütün dünya pazarlarında aynı formülle hazırlanmış Coca-Cola’yı, aynı reklam mesajıyla tanıtmaktadır.


7. Soru

Standart ürün – standart mesaj stratejisi hangi alanlarda yaygın olarak uygulanmaktadır?

Cevap

Standart ürün – standart mesaj stratejisi bilgisayar, otomotiv, havayolu taşımacılığı gibi alanlarda yaygın olarak uygulanmaktadır.


8. Soru

Standart ürün – standart mesaj stratejisinin avantajı nedir?

Cevap

Bu stratejinin önemli bir avantajı da tek bir ürün ve reklamla tüketiciler üzerinde yaratılan kuvvetli bir marka ve işletme imajıdır.


9. Soru

Standart ürün ve uyarlanmış mesaj stratejisi nedir? Bir örnek vererek açıklayınız.

Cevap

Bazı ürünler ülkelere göre değişik ihtiyaçları karşılamak amacıyla kullanılabilirler. Böyle durumlarda ürün aynı olmakla beraber tanıtma mesajı farklılık gösterebilir. Örneğin, bilindiği gibi vantilatör serinlemek amacıyla kullanılan bir cihazdır. Ancak Erzurum’da bu amacın dışında kışın mağaza vitrinlerindeki buzlanmayı önlemek amacıyla kullanılmaktadır.


10. Soru

Farklı ürün ve standart mesaj stratejisi nedir? Açılayarak bir örnek veriniz?

Cevap

Farklı ürün ve standart mesaj stratejisinin varsayımı, ürünün dış pazarlardaki farklı ortamlarda aynı amaçla kullanılmasıdır. Ürün değişik ortamlar için farklı olarak üretilmekte, ancak kullanım aynı olduğu için tek tip mesaj tüm pazarlarda kullanılmaktadır. Örneğin bir Lux sabunu her ülkede o yerin ham madde koşulları, su özellikleri ve koku tercihlerine göre formüle edilmekte, ama her yerde aynı güzellik ve cilde uyum mesajı ile satılmaktadır.


11. Soru

Yeni ürün ve yeni mesaj stratejisi nedir?

Cevap

Bazı hallerde üretici işletmeler mevcut ürün hatlarındaki ürünler üzerinde uyarlama yaparak dış pazarlarda satma imkanını bulamazlar. Bu durumda, dış pazarların ihtiyacını karşılayacak yepyeni bir ürünün üretimi gerekli olur. Ürün yeni olduğu için, bu ürünü tanıtma amacına yönelik reklam da yeni olacaktır.


12. Soru

Uyarlama nedir?

Cevap

Farklı pazarlama programları hazırlanmasına yönelik bir seçenek olan uyarlama, iç pazarlar için geliştirilmiş olan bir ürün veya markanın, dış pazarlara uygun hale getirilmesi şeklinde tanımlanmaktadır.


13. Soru

Bilinen ilk ürün yöneticisi pozisyonu hangi firmada ne zaman yer almıştır?

Cevap

Bilinen ilk ürün yöneticisi pozisyonu 1928 yılında Procter & Gamble firmasında yer almıştır


14. Soru

Ürün yönetimi nedir?

Cevap

Ürün yönetimi, bir ürünü veya markayı pazarlamak için sorumlulukların, görevlerin ve çalışanların düzenlenmesidir. 


15. Soru

Ürün yönetiminin temel amacı nedir?

Cevap

Ürün yönetiminin temel amacı, organizasyonun pazarlama faaliyetlerinde başarılı olması yani ürün veya markalarını satarken kar elde etmesidir.


16. Soru

Dış kaynak kullanımı nedir?

Cevap

Dış kaynak kullanımı, bir işletmenin yapması gereken faaliyetlerin tümünü kendi bünyesinde gerçekleştirmeyip, asıl faaliyet alanı dışındaki faaliyetleri, bu konuda uzmanlaşmış olan işletmelere bırakmasıdır.


17. Soru

Dış kaynak kullanımının dezavantajları nelerdir? 

Cevap

Dış kaynak kullanımının avantajlarının yanı sıra bir takım dezavantajların başlıcaları; yöneticilerin firma faaliyetleri üzerindeki kontrol kaybı, önemli bilgilere ulaşmada güçlük
çekilmesi ve yanlış tedarikçinin seçilme ihtimalidir.


18. Soru

Dış kaynak kullanım oranı hangi alanlarda artış göstermiştir?

Cevap

Dış kaynak kullanım oranı, özellikle bir takım alanlarda artış göstermiştir. Bu alanlar;
• İnsan kaynakları yönetimi
• Bilgi teknolojileri
• Müşteri hizmetleri
• Lojistik-nakliye
• Satış-pazarlama
• Yemek, personel taşımacılığı, güvenlik, temizlik ve oto kiralama
• Üretim, emlak ve yönetim gibi alanlardır.


19. Soru

Ülke orijini etkisini belirleyen temel faktörler nelerdir?

Cevap

Üke orijini etkisini belirleyen altı temel faktör olduğu görülmektedir; ülke imajı ve özellikleri, markaya yönelik tutumlar, ürün bilgisi ve özellikleri, kültür, tüketici özellikleri ve milliyetçiliktir.


20. Soru

İşletme ve tedarikçi firma arasındaki satış ilişkilerinde etik olmayan durumlar nelerdir?

Cevap

• Rüşvet almak,
• Dürüst olmamak,
• Aldatıcı fiyatlar,
• Aldatıcı numuneler,
• İşletme gizliliğinin ihlali,
• Raporlarda ve satış kayıtlarında hile yapmadır.


21. Soru

Adil ticaret hareketi nedir?

Cevap

Adil ticaret, gelişmekte olan ülkelerdeki üreticilere yardım etmeyi ve sürdürülebilirliği teşvik etmeyi amaçlayan pazar odaklı organize sosyal bir harekettir.


22. Soru

Adil ticaretin stratejik amacı nedir?

Cevap

Adil ticaretin stratejik amacı, güçsüz kalmış tedarikçilerle ve işçilerle çalışarak, onların ekonomik açıdan kendi kendilerine yeterli hale gelmelerine yardımcı olmaktır.


1. Soru

İşletmeler hangi nedenlerle uluslararası faaliyetlerde bulunmaya başlamışlardır?

Cevap

İç pazarlardaki doygunluk, küresel rekabet baskısı, pazar payında azalma ve büyüme gereksinimi gibi nedenlerle işletmeler genel olarak uluslararası faaliyetlerde bulunmaya başlamışlardır.

2. Soru

Küreselleşmede ilk hareketler nerede ve ne zaman başlanıştır?

Cevap

Küreselleşmede ilk hareketler 1960’larda Amerikan işletmelerinin dışa açılımlarıyla başlamıştır.

3. Soru

Perakendeciliğin uluslararası bir nitelik kazanması birbiriyle ilişkili olmasına rağmen bağımsız hangi üç olguyu da kapsamaktadır?

Cevap

Operasyonların geliştirilmesi

Ürünlerin tedariki 

Uzmanlığın aktarılması

4. Soru

Dış pazarlarda perakendeci işletmelerin karşılaşabilecekleri bir takım problemler söz konusudur. Bunlar nelerdir?

Cevap

• Yer
• Farklı rekabet koşulları
• Farklı perakendeci çevresi
• Farklı tüketici beklentileri
• Lisan
• Farklı sosyal koşullar
• İşe alma ve çalışanlarla ilişkiler
• Pazar bilgisi elde etme
• Yasal düzenlemeler
• Farklı ürün karmaları
• Tedarikçilerle sorunlar
• Kur değişimleri
• Nakliye

5. Soru

Ürün bileşiminin farklılaştırılması uygulaması nedir?

Cevap

İşletmenin hedef pazarlarını belirledikten sonra, bu pazarların özelliklerine göre farklı ürün politikaları uygulamasıdır.

6. Soru

Standart ürün ve standart mesaj stratejisini açıklayınız.

Cevap

Bu stratejiyi uygulayan işletmeler ürettikleri veya pazarladıkları temel bir ürünü bütün dış pazarlara aynı reklam mesajıyla tanıtırlar. Örneğin, Coca-Cola firması bütün dünya pazarlarında aynı formülle hazırlanmış Coca-Cola’yı, aynı reklam mesajıyla tanıtmaktadır.

7. Soru

Standart ürün – standart mesaj stratejisi hangi alanlarda yaygın olarak uygulanmaktadır?

Cevap

Standart ürün – standart mesaj stratejisi bilgisayar, otomotiv, havayolu taşımacılığı gibi alanlarda yaygın olarak uygulanmaktadır.

8. Soru

Standart ürün – standart mesaj stratejisinin avantajı nedir?

Cevap

Bu stratejinin önemli bir avantajı da tek bir ürün ve reklamla tüketiciler üzerinde yaratılan kuvvetli bir marka ve işletme imajıdır.

9. Soru

Standart ürün ve uyarlanmış mesaj stratejisi nedir? Bir örnek vererek açıklayınız.

Cevap

Bazı ürünler ülkelere göre değişik ihtiyaçları karşılamak amacıyla kullanılabilirler. Böyle durumlarda ürün aynı olmakla beraber tanıtma mesajı farklılık gösterebilir. Örneğin, bilindiği gibi vantilatör serinlemek amacıyla kullanılan bir cihazdır. Ancak Erzurum’da bu amacın dışında kışın mağaza vitrinlerindeki buzlanmayı önlemek amacıyla kullanılmaktadır.

10. Soru

Farklı ürün ve standart mesaj stratejisi nedir? Açılayarak bir örnek veriniz?

Cevap

Farklı ürün ve standart mesaj stratejisinin varsayımı, ürünün dış pazarlardaki farklı ortamlarda aynı amaçla kullanılmasıdır. Ürün değişik ortamlar için farklı olarak üretilmekte, ancak kullanım aynı olduğu için tek tip mesaj tüm pazarlarda kullanılmaktadır. Örneğin bir Lux sabunu her ülkede o yerin ham madde koşulları, su özellikleri ve koku tercihlerine göre formüle edilmekte, ama her yerde aynı güzellik ve cilde uyum mesajı ile satılmaktadır.

11. Soru

Yeni ürün ve yeni mesaj stratejisi nedir?

Cevap

Bazı hallerde üretici işletmeler mevcut ürün hatlarındaki ürünler üzerinde uyarlama yaparak dış pazarlarda satma imkanını bulamazlar. Bu durumda, dış pazarların ihtiyacını karşılayacak yepyeni bir ürünün üretimi gerekli olur. Ürün yeni olduğu için, bu ürünü tanıtma amacına yönelik reklam da yeni olacaktır.

12. Soru

Uyarlama nedir?

Cevap

Farklı pazarlama programları hazırlanmasına yönelik bir seçenek olan uyarlama, iç pazarlar için geliştirilmiş olan bir ürün veya markanın, dış pazarlara uygun hale getirilmesi şeklinde tanımlanmaktadır.

13. Soru

Bilinen ilk ürün yöneticisi pozisyonu hangi firmada ne zaman yer almıştır?

Cevap

Bilinen ilk ürün yöneticisi pozisyonu 1928 yılında Procter & Gamble firmasında yer almıştır

14. Soru

Ürün yönetimi nedir?

Cevap

Ürün yönetimi, bir ürünü veya markayı pazarlamak için sorumlulukların, görevlerin ve çalışanların düzenlenmesidir. 

15. Soru

Ürün yönetiminin temel amacı nedir?

Cevap

Ürün yönetiminin temel amacı, organizasyonun pazarlama faaliyetlerinde başarılı olması yani ürün veya markalarını satarken kar elde etmesidir.

16. Soru

Dış kaynak kullanımı nedir?

Cevap

Dış kaynak kullanımı, bir işletmenin yapması gereken faaliyetlerin tümünü kendi bünyesinde gerçekleştirmeyip, asıl faaliyet alanı dışındaki faaliyetleri, bu konuda uzmanlaşmış olan işletmelere bırakmasıdır.

17. Soru

Dış kaynak kullanımının dezavantajları nelerdir? 

Cevap

Dış kaynak kullanımının avantajlarının yanı sıra bir takım dezavantajların başlıcaları; yöneticilerin firma faaliyetleri üzerindeki kontrol kaybı, önemli bilgilere ulaşmada güçlük
çekilmesi ve yanlış tedarikçinin seçilme ihtimalidir.

18. Soru

Dış kaynak kullanım oranı hangi alanlarda artış göstermiştir?

Cevap

Dış kaynak kullanım oranı, özellikle bir takım alanlarda artış göstermiştir. Bu alanlar;
• İnsan kaynakları yönetimi
• Bilgi teknolojileri
• Müşteri hizmetleri
• Lojistik-nakliye
• Satış-pazarlama
• Yemek, personel taşımacılığı, güvenlik, temizlik ve oto kiralama
• Üretim, emlak ve yönetim gibi alanlardır.

19. Soru

Ülke orijini etkisini belirleyen temel faktörler nelerdir?

Cevap

Üke orijini etkisini belirleyen altı temel faktör olduğu görülmektedir; ülke imajı ve özellikleri, markaya yönelik tutumlar, ürün bilgisi ve özellikleri, kültür, tüketici özellikleri ve milliyetçiliktir.

20. Soru

İşletme ve tedarikçi firma arasındaki satış ilişkilerinde etik olmayan durumlar nelerdir?

Cevap

• Rüşvet almak,
• Dürüst olmamak,
• Aldatıcı fiyatlar,
• Aldatıcı numuneler,
• İşletme gizliliğinin ihlali,
• Raporlarda ve satış kayıtlarında hile yapmadır.

21. Soru

Adil ticaret hareketi nedir?

Cevap

Adil ticaret, gelişmekte olan ülkelerdeki üreticilere yardım etmeyi ve sürdürülebilirliği teşvik etmeyi amaçlayan pazar odaklı organize sosyal bir harekettir.

22. Soru

Adil ticaretin stratejik amacı nedir?

Cevap

Adil ticaretin stratejik amacı, güçsüz kalmış tedarikçilerle ve işçilerle çalışarak, onların ekonomik açıdan kendi kendilerine yeterli hale gelmelerine yardımcı olmaktır.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!