Perakendecilikte Ürün Yönetimi Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Perakendecilikte Ürün Yönetimi Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Perakende Ürün Yönetimine Giriş

1. Soru

“Tüketici ve Müşteri” arasındaki fark nedir? 

Cevap

Tüketici, kendi ya da aile bireylerinin istek ve ihtiyaçlarını tatmin etmek amacıyla satın alma faaliyetinde bulunan veya satın alma potansiyelinde olan gerçek kişi olarak tanımlanmaktadır. Müşteri ise belirli bir mağaza ya da şirketten düzenli olarak alışveriş yapan kişi olarak tanımlanabilir.


2. Soru

Örgütsel Müşteri kime denir? 

Cevap

Mal ve hizmetleri ticari amaçla bir başkasına satma ya da başka bir mal ya da hizmetin üretilmesi amacıyla satın almada bulunan kuruluşlar  örgütsel müşteri olarak tanımlanabilir. Örgütsel müşteriler, kar amacı güden ticari işletmeler ya da üretici firmalar olabileceği gibi kar amacı gütmeyen STK (Sivil Toplum Kuruluşu) veya kamu hizmeti sunan kurumlar da olabilir. 


3. Soru

Hedef pazar ne demektir? 

Cevap

Hedef Pazar, perakendecilerin hizmet etmek için araştırdıkları müşteri grubudur. Belirli bir hedef pazar, perakendecinin hizmet etmek için yöneldiği grup ya da müşteri grubudur.


4. Soru

Perakende Karması ne demektir? 

Cevap

Perakende karması, ürün, fiyat, reklam, satışı özendirme, yer, müşteri hizmetleri ve satış ile mağaza tasarım ve yerleşiminin bir birleşimidir.


5. Soru

Değer önerisi ne demektir? 

Cevap

Değer Önerisi, perakendecinin ürün ve hizmetlerini kullanmak suretiyle, müşterinin elde edeceği somut ve soyut sonuçların açık bir ifadesidir.


6. Soru

Perakendeci kime denir? 

Cevap

Tüketim mallarının dağıtımı, dağıtım kanalının ilk üyesi olan üretici ile başlar ve nihai tüketici ile sona erer; ama çoğu zaman arada en az bir aracı vardır ki o da perakendecidir. 

Perakendeciliği uğraş edinen kişilere ya da işletmelere perakendeci denir.


7. Soru

Ürünler dayanıklılık ve somutluk kavramına göre kaç gruba ayrılır? Bu gruplar nelerdir? 

Cevap

Ürünler dayanıklılık ve somutluk özelliklerine göre üç grupta sınıflandırılabilirler.

Bu sınıflandırma aşağıdaki gibidir; 

 • Dayanıklı mallar 
 • Dayanıksız mallar 
 • Hizmetler 

8. Soru

Ürünlerin kullanım özellikleri temeline göre sınıflandırılmasında, “Tüketici ürünleri sınıflandırması” grupları nelerdir? Her gruba örnek veriniz.

Cevap

Ürünlerin kullanım özellikleri temeline göre sınıflandırılmasında, “Tüketici ürünleri sınıflandırması” grupları şunlardır: 

 • Kolayda mallar : Sigara, gazete, çikolata, dergi, sabun . 
 • Beğenmeli Mallar: Homojen ve heterojen beğenmeli mallar. 
 • Özellikli Mallar: arabalar, fotoğraf ekipmanları ve erkek takım elbise.
 • Aranmayan Mallar: yangın detektörü, yaşam sigortası, mezar yerleri, mezar taşları ve ansiklopediler.

9. Soru

Perakende ürün yönetiminin temel prensibi nedir? 

Cevap

Perakende ürün yönetiminin temel prensibi; doğru ürünü, doğru yerde, doğru fiyattan, doğru miktarda ve doğru zamanda bulundurmaktır.


10. Soru

Ürün ne demektir? 

Cevap

Ürün, bir istek ya da ihtiyacı karşılamak amacıyla pazara sunulan herhangi bir şeydir. Pazarlanan ürünler fiziksel malları, hizmetleri, deneyimleri, etkinlikleri, kişileri, yerleri, varlıkları, organizasyonları, bilgiyi ve fikirleri içerir.


11. Soru

Pazarlamacılar pazara sundukları ürünlerle ile ilgili olarak kaç seviyeyi dikkate almalıdırlar ve bu seviyeler nelerdir? 

Cevap

Pazarlamacılar pazara sundukları ürünlerle ilgili olarak ürünün beş seviyesini dikkate almalıdırlar.

Bu seviyeler şunlardır; 

 • En temel seviye “ana yarar” seviyesidir,  müşterinin gerçekten satın almadan beklediği temel hizmet ya da yarardır.
 • İkinci seviyede, pazarlamacı ana yararı temel ürüne dönüştürmelidir.
 • Üçüncü seviyede, pazarlamacı beklenen ürünü hazırlar.
 • Dördüncü seviyede, pazarlamacı zenginleştirilmiş ürün hazırlar.
 • Beşinci seviyede, tüketici üründen ilave beklentiler içerisinde olur. Bu seviyede üründen bütün olası zenginleştirme ve ürün dönüştürülmeleri beklenir.

12. Soru

Ürün Karması ne demektir?

Cevap

Ürün karması (ürün asortisi olarak da ifade edilir), belirli bir satıcının satış için önerdiği bütün ürünlerin ve çeşitlerin bir setidir.


13. Soru

Bir şirketin ürün karmasının sahip olması gereken özellikler nelerdir? 

Cevap

Bir şirketin ürün karması belirli bir genişlik, uzunluk, derinlik ve uyumluluğa sahip olmalıdır. Bir ürün karmasının genişliği; şirketin kaç farklı ürün hattını taşıdığını ifade eder.  Bir ürün karmasının derinliği; ürün hattındaki her bir üründe kaç farklı varyant/değişik çeşit olduğunu gösterir.  Bir ürün karmasının uyumluluğu; son kullanım, üretim gerekleri, dağıtım kanalları ya da başka yönlerden değişik ürün hatlarının ne kadar birbirine yakın olduğunu ifade eder.


14. Soru

Perakendecilikte ürün çeşitlerinin stratejik rolü nedir? 

Cevap

Perakendeciler sundukları ürün çeşitliliği sayesinde müşterilerinin ilgisini çekerler.

Perakendeciler ürün çeşitliliğine göre müşterilerle iletişim kurarlar.

Ürün çeşitliliği, aynı ürün gruplarını satan perakendecinin rakiplerine karşı kendini konumlandırmasına yardım eder.

Ürün çeşitleri sınırlı tutularak tamamen uzman bir perakendeci olunabilir.

Ürün çeşitliliği ve satışa sunulan ürünler; belirli sayıda perakende zincirinin faaliyet gösterdiği yoğunluk kazanmış ve görece doygun bir perakende pazarında, tüketicinin zihninde iz bırakacak konumlandırma stratejisinin önemli bir unsurudur. Bu sayede müşterilere başka perakendeciler yerine kendilerini seçmeleri için iyi bir gerekçe sunulmuş olur.


15. Soru

Perakende endüstrisi, işletmenin hangi sektörde faaliyet gösterdiğini belirlemek için hangi yöntemi kullanır? 

Cevap

Perakende endüstrisi, işletmenin hangi sektörde faaliyet gösterdiğini belirlemek amacıyla, giyim sektörü, elektrikli aletler sektörü, mobilya sektörü gibi satılan ana ürün tiplerini kullanır.


16. Soru

TUİK’e göre perakende ticaret neleri kapsar? 

Cevap

TUİK’e göre perakende ticaret; dükkanlar, büyük mağazalar, tezgahlar, posta ile satış yapan dükkanlar, kapıdan kapıya satış yapan kişiler, gezgin satıcılar, sokak satıcıları, tüketici kooperatifleri ve benzerleri tarafından kişisel olarak veya evde tüketimi veya faydası için genel kamuya yeni ve kullanılmış malların perakende satışını (üzerinde değişiklik yapılmadan satış) kapsamaktadır.


17. Soru

Türkiye’de Avrupa Birliğine uyum sürecinde perakende ürün sektörleri nasıl sınıflandırılmaktadır? Bunlar nelerdir? 

Cevap

Türkiye, AB ile uyumlu ve uluslararası sınıflama sistemine entegre olabilecek şekilde geliştirilen bir sınıflama sistemini kullanmaktadır. Bu sayede hem AB ve uluslararası karşılaştırmalara olanak sağlayacak hem de ulusal düzeydeki bilgi taleplerini karşılayabilecek nitelikte bir sınıflama sistemi geliştirmiştir. Buna göre;

 • Belirli Bir Mala Tahsis Edilmemiş Mağazalardaki Perakende Ticaret
 • Belirli Bir Mala Tahsis Edilmiş Mağazalarda Gıda, İçecek ve Tütün Perakende Ticareti
 • Belirli Bir Mala Tahsis Edilmiş Mağazalarda Otomotiv Yakıtının Perakende
  Ticareti
 • Belirli Bir Mala Tahsis Edilmiş Mağazalarda Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BİT) Teçhizatının Perakende Ticareti
 • Belirli Bir Mala Tahsis Edilmiş Mağazalarda Diğer Ev Eşyalarının Perakende Ticareti
 • Belirli Bir Mala Tahsis Edilmiş Mağazalarda Kültür ve Eğlence Mallarının Perakende Ticareti
 • Belirli Bir Mala Tahsis Edilmiş Mağazalarda Diğer Malların Perakende
  Ticareti
 • Tezgahlar ve Pazar Yerleri Vasıtasıyla Yapılan Perakende Ticaret
 • Mağazalar, Tezgahlar ve Pazar Yerleri Dışında Yapılan Perakende Ticaret

18. Soru

Perakende ürün yönetimi ne demektir? 

Cevap

Perakende ürün yönetimi,  ürün çeşitlerinin en geniş  biçimde mağazada hazır bulundurması ve ürünlerin tüketicilere nasıl sunuldukları dır. Perakende ürün yönetiminin tüm yönleri ürünlerin mağazada rafta ya da web sitesinde olmaları, mağaza için ürün yerleşim mantığı, ürün grupları arasındaki ilişki ve ürünlerin çevresinde yaratılan atmosferdir. 


19. Soru

Büyük perakende zincirlerinde ürün yönetimi ile ilgili çoğu karar için yetkiler şirket merkezinde toplanmasına rağmen, karar alanları nelerdir? 

Cevap

Büyük perakende zincirlerinde ürün yönetimi ile ilgili çoğu karar için yetkiler şirket merkezinde toplanmasına rağmen karar alanları şunlardır: 

 • Stratejik Ürün Yönetimi; tüketicilerin değişen tercihlerine bağlı olarak perakendecinin büyüme yönünü belirler. Amaç, operasyonel maliyetlerin mümkün olan en düşük seviyede tutulması suretiyle, en yüksek satış hacmi ve karın sağlanmasıdır. Stratejik ürün yönetimi, aynı zamanda riski yönetmek, pazardaki fırsatlarını izlemek ve kaynakların en verimli bir biçimde kullanılmasını gerçekleştirmektir.
 • Operasyonel Ürün Yönetimi; operasyonel ürün yönetim takımı, stratejik hedefleri başarmak amacıyla ürün çeşitlerinin değiştirilmesi ya da genişletilmesi yönünde çaba gösterirler. 
 • Mağazada Ürün Yönetimi; operasyonel ürün yönetimi, ürün planlamasının düşünceden gerçeğe dönüştürülmesini ifade eder. Ancak, ürün yönetimi sürecinin tamamlanması mağazada olur. 

20. Soru

Perakende ürün yönetimi anlayışı nasıl bir gelişim izlemiştir? 

Cevap

Satın alma odaklı anlayış döneminde satın almacılar departmanlı mağazalar gibi bazı perakende kuruluşlarında satın alıcı olmak için mağazanın satış katından departman yönetimine kadar birçok alanda çalışmaları gerekiyordu. Bu dönemde satın alma işi çok önemli olduğu için oraya ulaşmak uzunca bir zaman almaktaydı.

Satın alıcı odaklı anlayış 1970’lerin sonu ve 1980’ler boyunca, perakende işletmesi içerisinde satın alıcının rolü arttı. Satın alıcıya iki önemli rol verildi birisi nitel (ürün seçimi) diğeri ise nicel (ürün sunumu ve satışı) idi.

Tüketici odaklı anlayış 1990’lar boyunca tüketicilerin  istek ve ihtiyaçlarına odaklanmayı esas alır. Bu yaklaşım aynı zamanda pazarlama odaklı yaklaşımdır.

Yaşam tarzı odaklı anlayış Bu süreç “yaşam tarzı perakendeciliği” olarak da
tanımlanmaktadır.Yaşam tarzı, insanların nasıl yaşadıklarını, paralarını ve zamanlarını nasıl harcadıklarını ifade eder. Yaşam tarzı perakendecileri, tüketicilerin tutumları, düşünceleri ve ilgileri tarafından belirlenen bir grup tüketicinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ürün ve hizmet sunarlar. 


21. Soru

Perakende konumlandırma ne demektir? 

Cevap

Konumlandırma uzmanları “konumlandırmayı her zaman ürüne yapılan bir şey değil, zihinde yapılan bir şey olarak” tanımlamaktadırlar. Pazarlamanın nihai savaş alanı zihindir; zihnin işleyişi ne kadar iyi anlaşılırsa, konumlandırmanın nasıl işlediği de o kadar iyi anlaşılacaktır.
Konumlandırma, potansiyel müşteriler zihninde kendinizi nasıl farklılaştırdığınızla ilgilidir.


22. Soru

Ne tür fiyatlandırma stratejileri ile perakendeciler genelde kendilerini konumlandırırlar? 

Cevap

Perakende kuruluşların kendilerini konumlandırmalarında kullandıkları araçlardan biri de fiyatlandırma dır. Perakende kuruluşları perakende zincirlerinde satışa sunulan tüm ürün gruplarında (HGDF) Her Gün Düşük Fiyat, diğeri ise satışa sunulan ürünlerin bazılarında geçici fiyat indirimleri uygulayarak kendilerini konumlandırırlar. 


23. Soru

Hergün Düşük Fiyat uygulayan perakendeci nasıl bir konumlandırma süreci izler? 

Cevap

Her gün düşük fiyat uygulayan perakendeciler, tüketicilerin zihninde kendilerini sürekli düşük fiyatla ürün satan perakendeci olarak konumlandırırlar. Bu tür perakendeciler, tüketicilerin algılamalarını güçlendirmek için bu ürünlerin başka bir yerden daha ucuza alınamayacağını söylerler


24. Soru

Geçici fiyat indirimleri uygulayan perakendiciler nasıl bir süreç izler? 

Cevap

Çoğu perakende zinciri ise; belirli ürün ya da ürün gruplarında geçici bir süre için fiyat indirimi ya da promosyon yaparlar Bu tür perakende zincirleri ziyaret eden müşteriler çoğu kez raflarda ya da dahili yayınlarla bu promosyonlardan haberdar edilirler.


25. Soru

Fiyat konumlandırma stratejisinin dikkate aldığı üç unsur nelerdir? 

Cevap

Fiyat konumlandırma stratejisi üç unsuru dikkate alır: fiyatın kendisi, müşterinin ürün ya da hizmeti kullanmasından sağladığı yarar ve rakiplerin konumlandırması.


1. Soru

“Tüketici ve Müşteri” arasındaki fark nedir? 

Cevap

Tüketici, kendi ya da aile bireylerinin istek ve ihtiyaçlarını tatmin etmek amacıyla satın alma faaliyetinde bulunan veya satın alma potansiyelinde olan gerçek kişi olarak tanımlanmaktadır. Müşteri ise belirli bir mağaza ya da şirketten düzenli olarak alışveriş yapan kişi olarak tanımlanabilir.

2. Soru

Örgütsel Müşteri kime denir? 

Cevap

Mal ve hizmetleri ticari amaçla bir başkasına satma ya da başka bir mal ya da hizmetin üretilmesi amacıyla satın almada bulunan kuruluşlar  örgütsel müşteri olarak tanımlanabilir. Örgütsel müşteriler, kar amacı güden ticari işletmeler ya da üretici firmalar olabileceği gibi kar amacı gütmeyen STK (Sivil Toplum Kuruluşu) veya kamu hizmeti sunan kurumlar da olabilir. 

3. Soru

Hedef pazar ne demektir? 

Cevap

Hedef Pazar, perakendecilerin hizmet etmek için araştırdıkları müşteri grubudur. Belirli bir hedef pazar, perakendecinin hizmet etmek için yöneldiği grup ya da müşteri grubudur.

4. Soru

Perakende Karması ne demektir? 

Cevap

Perakende karması, ürün, fiyat, reklam, satışı özendirme, yer, müşteri hizmetleri ve satış ile mağaza tasarım ve yerleşiminin bir birleşimidir.

5. Soru

Değer önerisi ne demektir? 

Cevap

Değer Önerisi, perakendecinin ürün ve hizmetlerini kullanmak suretiyle, müşterinin elde edeceği somut ve soyut sonuçların açık bir ifadesidir.

6. Soru

Perakendeci kime denir? 

Cevap

Tüketim mallarının dağıtımı, dağıtım kanalının ilk üyesi olan üretici ile başlar ve nihai tüketici ile sona erer; ama çoğu zaman arada en az bir aracı vardır ki o da perakendecidir. 

Perakendeciliği uğraş edinen kişilere ya da işletmelere perakendeci denir.

7. Soru

Ürünler dayanıklılık ve somutluk kavramına göre kaç gruba ayrılır? Bu gruplar nelerdir? 

Cevap

Ürünler dayanıklılık ve somutluk özelliklerine göre üç grupta sınıflandırılabilirler.

Bu sınıflandırma aşağıdaki gibidir; 

 • Dayanıklı mallar 
 • Dayanıksız mallar 
 • Hizmetler 
8. Soru

Ürünlerin kullanım özellikleri temeline göre sınıflandırılmasında, “Tüketici ürünleri sınıflandırması” grupları nelerdir? Her gruba örnek veriniz.

Cevap

Ürünlerin kullanım özellikleri temeline göre sınıflandırılmasında, “Tüketici ürünleri sınıflandırması” grupları şunlardır: 

 • Kolayda mallar : Sigara, gazete, çikolata, dergi, sabun . 
 • Beğenmeli Mallar: Homojen ve heterojen beğenmeli mallar. 
 • Özellikli Mallar: arabalar, fotoğraf ekipmanları ve erkek takım elbise.
 • Aranmayan Mallar: yangın detektörü, yaşam sigortası, mezar yerleri, mezar taşları ve ansiklopediler.
9. Soru

Perakende ürün yönetiminin temel prensibi nedir? 

Cevap

Perakende ürün yönetiminin temel prensibi; doğru ürünü, doğru yerde, doğru fiyattan, doğru miktarda ve doğru zamanda bulundurmaktır.

10. Soru

Ürün ne demektir? 

Cevap

Ürün, bir istek ya da ihtiyacı karşılamak amacıyla pazara sunulan herhangi bir şeydir. Pazarlanan ürünler fiziksel malları, hizmetleri, deneyimleri, etkinlikleri, kişileri, yerleri, varlıkları, organizasyonları, bilgiyi ve fikirleri içerir.

11. Soru

Pazarlamacılar pazara sundukları ürünlerle ile ilgili olarak kaç seviyeyi dikkate almalıdırlar ve bu seviyeler nelerdir? 

Cevap

Pazarlamacılar pazara sundukları ürünlerle ilgili olarak ürünün beş seviyesini dikkate almalıdırlar.

Bu seviyeler şunlardır; 

 • En temel seviye “ana yarar” seviyesidir,  müşterinin gerçekten satın almadan beklediği temel hizmet ya da yarardır.
 • İkinci seviyede, pazarlamacı ana yararı temel ürüne dönüştürmelidir.
 • Üçüncü seviyede, pazarlamacı beklenen ürünü hazırlar.
 • Dördüncü seviyede, pazarlamacı zenginleştirilmiş ürün hazırlar.
 • Beşinci seviyede, tüketici üründen ilave beklentiler içerisinde olur. Bu seviyede üründen bütün olası zenginleştirme ve ürün dönüştürülmeleri beklenir.
12. Soru

Ürün Karması ne demektir?

Cevap

Ürün karması (ürün asortisi olarak da ifade edilir), belirli bir satıcının satış için önerdiği bütün ürünlerin ve çeşitlerin bir setidir.

13. Soru

Bir şirketin ürün karmasının sahip olması gereken özellikler nelerdir? 

Cevap

Bir şirketin ürün karması belirli bir genişlik, uzunluk, derinlik ve uyumluluğa sahip olmalıdır. Bir ürün karmasının genişliği; şirketin kaç farklı ürün hattını taşıdığını ifade eder.  Bir ürün karmasının derinliği; ürün hattındaki her bir üründe kaç farklı varyant/değişik çeşit olduğunu gösterir.  Bir ürün karmasının uyumluluğu; son kullanım, üretim gerekleri, dağıtım kanalları ya da başka yönlerden değişik ürün hatlarının ne kadar birbirine yakın olduğunu ifade eder.

14. Soru

Perakendecilikte ürün çeşitlerinin stratejik rolü nedir? 

Cevap

Perakendeciler sundukları ürün çeşitliliği sayesinde müşterilerinin ilgisini çekerler.

Perakendeciler ürün çeşitliliğine göre müşterilerle iletişim kurarlar.

Ürün çeşitliliği, aynı ürün gruplarını satan perakendecinin rakiplerine karşı kendini konumlandırmasına yardım eder.

Ürün çeşitleri sınırlı tutularak tamamen uzman bir perakendeci olunabilir.

Ürün çeşitliliği ve satışa sunulan ürünler; belirli sayıda perakende zincirinin faaliyet gösterdiği yoğunluk kazanmış ve görece doygun bir perakende pazarında, tüketicinin zihninde iz bırakacak konumlandırma stratejisinin önemli bir unsurudur. Bu sayede müşterilere başka perakendeciler yerine kendilerini seçmeleri için iyi bir gerekçe sunulmuş olur.

15. Soru

Perakende endüstrisi, işletmenin hangi sektörde faaliyet gösterdiğini belirlemek için hangi yöntemi kullanır? 

Cevap

Perakende endüstrisi, işletmenin hangi sektörde faaliyet gösterdiğini belirlemek amacıyla, giyim sektörü, elektrikli aletler sektörü, mobilya sektörü gibi satılan ana ürün tiplerini kullanır.

16. Soru

TUİK’e göre perakende ticaret neleri kapsar? 

Cevap

TUİK’e göre perakende ticaret; dükkanlar, büyük mağazalar, tezgahlar, posta ile satış yapan dükkanlar, kapıdan kapıya satış yapan kişiler, gezgin satıcılar, sokak satıcıları, tüketici kooperatifleri ve benzerleri tarafından kişisel olarak veya evde tüketimi veya faydası için genel kamuya yeni ve kullanılmış malların perakende satışını (üzerinde değişiklik yapılmadan satış) kapsamaktadır.

17. Soru

Türkiye’de Avrupa Birliğine uyum sürecinde perakende ürün sektörleri nasıl sınıflandırılmaktadır? Bunlar nelerdir? 

Cevap

Türkiye, AB ile uyumlu ve uluslararası sınıflama sistemine entegre olabilecek şekilde geliştirilen bir sınıflama sistemini kullanmaktadır. Bu sayede hem AB ve uluslararası karşılaştırmalara olanak sağlayacak hem de ulusal düzeydeki bilgi taleplerini karşılayabilecek nitelikte bir sınıflama sistemi geliştirmiştir. Buna göre;

 • Belirli Bir Mala Tahsis Edilmemiş Mağazalardaki Perakende Ticaret
 • Belirli Bir Mala Tahsis Edilmiş Mağazalarda Gıda, İçecek ve Tütün Perakende Ticareti
 • Belirli Bir Mala Tahsis Edilmiş Mağazalarda Otomotiv Yakıtının Perakende
  Ticareti
 • Belirli Bir Mala Tahsis Edilmiş Mağazalarda Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BİT) Teçhizatının Perakende Ticareti
 • Belirli Bir Mala Tahsis Edilmiş Mağazalarda Diğer Ev Eşyalarının Perakende Ticareti
 • Belirli Bir Mala Tahsis Edilmiş Mağazalarda Kültür ve Eğlence Mallarının Perakende Ticareti
 • Belirli Bir Mala Tahsis Edilmiş Mağazalarda Diğer Malların Perakende
  Ticareti
 • Tezgahlar ve Pazar Yerleri Vasıtasıyla Yapılan Perakende Ticaret
 • Mağazalar, Tezgahlar ve Pazar Yerleri Dışında Yapılan Perakende Ticaret
18. Soru

Perakende ürün yönetimi ne demektir? 

Cevap

Perakende ürün yönetimi,  ürün çeşitlerinin en geniş  biçimde mağazada hazır bulundurması ve ürünlerin tüketicilere nasıl sunuldukları dır. Perakende ürün yönetiminin tüm yönleri ürünlerin mağazada rafta ya da web sitesinde olmaları, mağaza için ürün yerleşim mantığı, ürün grupları arasındaki ilişki ve ürünlerin çevresinde yaratılan atmosferdir. 

19. Soru

Büyük perakende zincirlerinde ürün yönetimi ile ilgili çoğu karar için yetkiler şirket merkezinde toplanmasına rağmen, karar alanları nelerdir? 

Cevap

Büyük perakende zincirlerinde ürün yönetimi ile ilgili çoğu karar için yetkiler şirket merkezinde toplanmasına rağmen karar alanları şunlardır: 

 • Stratejik Ürün Yönetimi; tüketicilerin değişen tercihlerine bağlı olarak perakendecinin büyüme yönünü belirler. Amaç, operasyonel maliyetlerin mümkün olan en düşük seviyede tutulması suretiyle, en yüksek satış hacmi ve karın sağlanmasıdır. Stratejik ürün yönetimi, aynı zamanda riski yönetmek, pazardaki fırsatlarını izlemek ve kaynakların en verimli bir biçimde kullanılmasını gerçekleştirmektir.
 • Operasyonel Ürün Yönetimi; operasyonel ürün yönetim takımı, stratejik hedefleri başarmak amacıyla ürün çeşitlerinin değiştirilmesi ya da genişletilmesi yönünde çaba gösterirler. 
 • Mağazada Ürün Yönetimi; operasyonel ürün yönetimi, ürün planlamasının düşünceden gerçeğe dönüştürülmesini ifade eder. Ancak, ürün yönetimi sürecinin tamamlanması mağazada olur. 
20. Soru

Perakende ürün yönetimi anlayışı nasıl bir gelişim izlemiştir? 

Cevap

Satın alma odaklı anlayış döneminde satın almacılar departmanlı mağazalar gibi bazı perakende kuruluşlarında satın alıcı olmak için mağazanın satış katından departman yönetimine kadar birçok alanda çalışmaları gerekiyordu. Bu dönemde satın alma işi çok önemli olduğu için oraya ulaşmak uzunca bir zaman almaktaydı.

Satın alıcı odaklı anlayış 1970’lerin sonu ve 1980’ler boyunca, perakende işletmesi içerisinde satın alıcının rolü arttı. Satın alıcıya iki önemli rol verildi birisi nitel (ürün seçimi) diğeri ise nicel (ürün sunumu ve satışı) idi.

Tüketici odaklı anlayış 1990’lar boyunca tüketicilerin  istek ve ihtiyaçlarına odaklanmayı esas alır. Bu yaklaşım aynı zamanda pazarlama odaklı yaklaşımdır.

Yaşam tarzı odaklı anlayış Bu süreç “yaşam tarzı perakendeciliği” olarak da
tanımlanmaktadır.Yaşam tarzı, insanların nasıl yaşadıklarını, paralarını ve zamanlarını nasıl harcadıklarını ifade eder. Yaşam tarzı perakendecileri, tüketicilerin tutumları, düşünceleri ve ilgileri tarafından belirlenen bir grup tüketicinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ürün ve hizmet sunarlar. 

21. Soru

Perakende konumlandırma ne demektir? 

Cevap

Konumlandırma uzmanları “konumlandırmayı her zaman ürüne yapılan bir şey değil, zihinde yapılan bir şey olarak” tanımlamaktadırlar. Pazarlamanın nihai savaş alanı zihindir; zihnin işleyişi ne kadar iyi anlaşılırsa, konumlandırmanın nasıl işlediği de o kadar iyi anlaşılacaktır.
Konumlandırma, potansiyel müşteriler zihninde kendinizi nasıl farklılaştırdığınızla ilgilidir.

22. Soru

Ne tür fiyatlandırma stratejileri ile perakendeciler genelde kendilerini konumlandırırlar? 

Cevap

Perakende kuruluşların kendilerini konumlandırmalarında kullandıkları araçlardan biri de fiyatlandırma dır. Perakende kuruluşları perakende zincirlerinde satışa sunulan tüm ürün gruplarında (HGDF) Her Gün Düşük Fiyat, diğeri ise satışa sunulan ürünlerin bazılarında geçici fiyat indirimleri uygulayarak kendilerini konumlandırırlar. 

23. Soru

Hergün Düşük Fiyat uygulayan perakendeci nasıl bir konumlandırma süreci izler? 

Cevap

Her gün düşük fiyat uygulayan perakendeciler, tüketicilerin zihninde kendilerini sürekli düşük fiyatla ürün satan perakendeci olarak konumlandırırlar. Bu tür perakendeciler, tüketicilerin algılamalarını güçlendirmek için bu ürünlerin başka bir yerden daha ucuza alınamayacağını söylerler

24. Soru

Geçici fiyat indirimleri uygulayan perakendiciler nasıl bir süreç izler? 

Cevap

Çoğu perakende zinciri ise; belirli ürün ya da ürün gruplarında geçici bir süre için fiyat indirimi ya da promosyon yaparlar Bu tür perakende zincirleri ziyaret eden müşteriler çoğu kez raflarda ya da dahili yayınlarla bu promosyonlardan haberdar edilirler.

25. Soru

Fiyat konumlandırma stratejisinin dikkate aldığı üç unsur nelerdir? 

Cevap

Fiyat konumlandırma stratejisi üç unsuru dikkate alır: fiyatın kendisi, müşterinin ürün ya da hizmeti kullanmasından sağladığı yarar ve rakiplerin konumlandırması.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!