Pazarlama Yönetimi Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Pazarlama Yönetimi Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Pazarlama Yönetimi

1. Soru

Sektör ve pazara ilişkin fırsat ve tehdit değerlendirmesine dayalı analiz nedir?

Cevap

SWOT stratejik iş birimi açısından güçlü ve zayıf yönlerle sektör ve pazara ilişkin fırsat ve tehdit değerlendirmesine dayalı bir analizdir.


2. Soru

Konumlandırma nedir?

Cevap

Rekabet avantajı sağlamak amacıyla ürüne ilişkin beklenti ya da fayda içeren bir özellik çerçevesinde, tüketici zihninde işletme, ürün ya da marka bağlamında yer edinme çabasıdır.


3. Soru

Pazarlama stratejileri nelerdir?

Cevap

Pazarlama stratejileri; büyüme, sürdürme ve geri çekilme şeklinde sınıflandırılabilir.


4. Soru

BCG büyüme/pazar payı matrisi hangi şirket tarafından geliştirilmiştir?

Cevap

BCG büyüme/pazar payı matrisi, Boston Danışmanlık Şirketince 1970’lerin başında geliştirilmiştir.


5. Soru

Pazarlama yönetim sürecinin temel aşamaları nelerdir?

Cevap

Pazarlama yönetimi üç temel aşamadan oluşan bir süreçtir. Planlama, uygulama ve kontrol aşamaları yönetime ilişkin tüm süreçlerin üç temel aşamasıdır.


6. Soru

Durum analizinin belirtilen amaca uygun gerçekleştirilmesi için kullanılan 
temel yaklaşımlar nelerdir?

Cevap

Portföy analizi ve SWOT analizini esas alan yaklaşımlardır.


7. Soru

İşletmecilik literatüründe yer alan ve uygulamada yaygın olarak bilinen portföy analizi teknikleri nelerdir?

Cevap

BCG büyüme/pazar payı matrisi, pazar çekiciliği/işletme konumu modeli, PIMS programı ve Shell yönlü politika matrisidir.


8. Soru

Pazarlama kontrolünün kaç açıdan gerçekleştirilmesi önerilir?

Cevap

Pazarlama kontrolünün dört açıdan gerçekleştirilmesi bu bağlamda önerilmektedir: Yıllık plan kontrolü, kârlılık kontrolü, etkinlik kontrolü, pazarlama denetimi.


9. Soru

Pazarlama programı hangi karar ve uygulamaları kapsar?

Cevap

Pazarlama karması elemanları veya pazarlama bileşenleri olarak isimlendirilen ürün, fiyat, pazarlama iletişimi ve dağıtıma ilişkin karar ve uygulamaları kapsar.


10. Soru

Stratejik pazarlama planlama sürecinin aşamaları nelerdir?

Cevap

Stratejik pazarlama planlama süreci; durum analizi, pazarlama amaç ve hedeflerinin oluşturulması ile bunların ürün ve pazarlar bağlamında programa dönüştürülmesi olmak üzere üç aşamayı içerir.


11. Soru

İşletmenin kaynak, kapasite ve yeteneklerinin sınırlı olması durumunda tek bir pazar ya da pazar boşluğuna odaklanma ile uygulanan strateji nedir?

Cevap

Yoğunlaştırılmış pazarlama stratejisi


12. Soru

Pazarlama yönetimlerinin temelde uygulayabilecekleri üç temel hedef pazar stratejisi nedir?

Cevap

Tek bir ürünle pazarın tamamına hitap etme şeklinde farklılaştırılmamış pazarlama, farklı pazar bölümleri için farklı ürünler şeklinde farklılaştırılmış pazarlama, tek bir pazar bölümüne yoğunlaşma şeklinde yoğunlaştırılmış pazarlamadır.


13. Soru

Pazarlama kontrolü ile beklenen amaçlar nelerdir?

Cevap

Pazarlama kontrolü ile beklenenler; ulaşılan sonuçların belirlenmesi, varsa problemlerin ortaya konması, problemlerin bir kısmına önceden müdahale edilebilmesi, pazarlama amaç, hedef ve stratejilerinde düzeltmeye ilişkin ihtiyaçların belirlenmesi ve pazarlama performansının yükseltilmesi şeklinde sıralanabilir.


14. Soru

Büyüme/pazar payı matrisinde stratejik iş birimleri için uygulanabilecek temel
stratejiler nelerdir?

Cevap

Geliştirme, elde tutma, hasat alma, tasfiye etme olmak üzere dört temel strateji vardır.


15. Soru

İşletmeler yıldız konumundaki iş birimi sayısını neden artırmak ister?

Cevap

Yıldızlarla diğer iş birimlerinin geliştirilmesine destek sağlanır.


16. Soru

Pazar bölümlendirme için pazarın sahip olması gereken temel bazı özellikler nelerdir?

Cevap

Ölçülebilirlik, ulaşılabilirlik, ayırdedilebilirlik, yeterli talep büyüklüğüdür.


17. Soru

İşletme hedef pazarı seçerken etkili olan faktörler nelerdir?

Cevap

İşletmenin kaynakları, ürünün özellikleri, ürün hayat eğrisindeki yeri, pazarın yapısı, rekabet durumu etkili olur.


18. Soru

Pazarlama stratejilerinin sınıflandırılması nedir?

Cevap

Pazarlama stratejileri, savunmacı ve saldırgan stratejiler olarak da sınıflandırılabilmektedir.


19. Soru

Stratejik pazarlama planlamasının başarısı nasıl artırılabilir?

Cevap

Planlamanın başarısı, geri beslemelerle artırılabilir. Geri beslemeler sonucunda,
planlara esneklik de sağlanmış olur.


20. Soru

Pazarlama çabalarının hangi açılardan yönetilmesine ihtiyaç vardır?

Cevap

Pazarlama çabalarının da verimlilik, etkinlik ve etkililik açısından yönetilmesine ihtiyaç vardır.


1. Soru

Sektör ve pazara ilişkin fırsat ve tehdit değerlendirmesine dayalı analiz nedir?

Cevap

SWOT stratejik iş birimi açısından güçlü ve zayıf yönlerle sektör ve pazara ilişkin fırsat ve tehdit değerlendirmesine dayalı bir analizdir.

2. Soru

Konumlandırma nedir?

Cevap

Rekabet avantajı sağlamak amacıyla ürüne ilişkin beklenti ya da fayda içeren bir özellik çerçevesinde, tüketici zihninde işletme, ürün ya da marka bağlamında yer edinme çabasıdır.

3. Soru

Pazarlama stratejileri nelerdir?

Cevap

Pazarlama stratejileri; büyüme, sürdürme ve geri çekilme şeklinde sınıflandırılabilir.

4. Soru

BCG büyüme/pazar payı matrisi hangi şirket tarafından geliştirilmiştir?

Cevap

BCG büyüme/pazar payı matrisi, Boston Danışmanlık Şirketince 1970’lerin başında geliştirilmiştir.

5. Soru

Pazarlama yönetim sürecinin temel aşamaları nelerdir?

Cevap

Pazarlama yönetimi üç temel aşamadan oluşan bir süreçtir. Planlama, uygulama ve kontrol aşamaları yönetime ilişkin tüm süreçlerin üç temel aşamasıdır.

6. Soru

Durum analizinin belirtilen amaca uygun gerçekleştirilmesi için kullanılan 
temel yaklaşımlar nelerdir?

Cevap

Portföy analizi ve SWOT analizini esas alan yaklaşımlardır.

7. Soru

İşletmecilik literatüründe yer alan ve uygulamada yaygın olarak bilinen portföy analizi teknikleri nelerdir?

Cevap

BCG büyüme/pazar payı matrisi, pazar çekiciliği/işletme konumu modeli, PIMS programı ve Shell yönlü politika matrisidir.

8. Soru

Pazarlama kontrolünün kaç açıdan gerçekleştirilmesi önerilir?

Cevap

Pazarlama kontrolünün dört açıdan gerçekleştirilmesi bu bağlamda önerilmektedir: Yıllık plan kontrolü, kârlılık kontrolü, etkinlik kontrolü, pazarlama denetimi.

9. Soru

Pazarlama programı hangi karar ve uygulamaları kapsar?

Cevap

Pazarlama karması elemanları veya pazarlama bileşenleri olarak isimlendirilen ürün, fiyat, pazarlama iletişimi ve dağıtıma ilişkin karar ve uygulamaları kapsar.

10. Soru

Stratejik pazarlama planlama sürecinin aşamaları nelerdir?

Cevap

Stratejik pazarlama planlama süreci; durum analizi, pazarlama amaç ve hedeflerinin oluşturulması ile bunların ürün ve pazarlar bağlamında programa dönüştürülmesi olmak üzere üç aşamayı içerir.

11. Soru

İşletmenin kaynak, kapasite ve yeteneklerinin sınırlı olması durumunda tek bir pazar ya da pazar boşluğuna odaklanma ile uygulanan strateji nedir?

Cevap

Yoğunlaştırılmış pazarlama stratejisi

12. Soru

Pazarlama yönetimlerinin temelde uygulayabilecekleri üç temel hedef pazar stratejisi nedir?

Cevap

Tek bir ürünle pazarın tamamına hitap etme şeklinde farklılaştırılmamış pazarlama, farklı pazar bölümleri için farklı ürünler şeklinde farklılaştırılmış pazarlama, tek bir pazar bölümüne yoğunlaşma şeklinde yoğunlaştırılmış pazarlamadır.

13. Soru

Pazarlama kontrolü ile beklenen amaçlar nelerdir?

Cevap

Pazarlama kontrolü ile beklenenler; ulaşılan sonuçların belirlenmesi, varsa problemlerin ortaya konması, problemlerin bir kısmına önceden müdahale edilebilmesi, pazarlama amaç, hedef ve stratejilerinde düzeltmeye ilişkin ihtiyaçların belirlenmesi ve pazarlama performansının yükseltilmesi şeklinde sıralanabilir.

14. Soru

Büyüme/pazar payı matrisinde stratejik iş birimleri için uygulanabilecek temel
stratejiler nelerdir?

Cevap

Geliştirme, elde tutma, hasat alma, tasfiye etme olmak üzere dört temel strateji vardır.

15. Soru

İşletmeler yıldız konumundaki iş birimi sayısını neden artırmak ister?

Cevap

Yıldızlarla diğer iş birimlerinin geliştirilmesine destek sağlanır.

16. Soru

Pazar bölümlendirme için pazarın sahip olması gereken temel bazı özellikler nelerdir?

Cevap

Ölçülebilirlik, ulaşılabilirlik, ayırdedilebilirlik, yeterli talep büyüklüğüdür.

17. Soru

İşletme hedef pazarı seçerken etkili olan faktörler nelerdir?

Cevap

İşletmenin kaynakları, ürünün özellikleri, ürün hayat eğrisindeki yeri, pazarın yapısı, rekabet durumu etkili olur.

18. Soru

Pazarlama stratejilerinin sınıflandırılması nedir?

Cevap

Pazarlama stratejileri, savunmacı ve saldırgan stratejiler olarak da sınıflandırılabilmektedir.

19. Soru

Stratejik pazarlama planlamasının başarısı nasıl artırılabilir?

Cevap

Planlamanın başarısı, geri beslemelerle artırılabilir. Geri beslemeler sonucunda,
planlara esneklik de sağlanmış olur.

20. Soru

Pazarlama çabalarının hangi açılardan yönetilmesine ihtiyaç vardır?

Cevap

Pazarlama çabalarının da verimlilik, etkinlik ve etkililik açısından yönetilmesine ihtiyaç vardır.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!