Para Teorisi Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Para Teorisi Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Faiz Oranlarının Anlamı, Ölçümü Ve Belirlenmesi

1. Soru

İktisat biliminde “faiz oranı” nasıl tanımlanır?

Cevap

Faiz oranı, ödünç alanın belirli bir dönem boyunca aldığı borca karşılık ödediği faiz tutarının veya ödünç verenin verdiği borca karşılık aldığı faiz tutarının anaparaya oranı şeklinde tanımlanabilir


2. Soru

Bugünkü değer kavramı nedir?

Cevap

Bugünkü değer kavramı, bugün elde edilen bir miktar paranın gelecekte elde edilecek aynı miktardaki paradan daha değerli olduğunu ifade etmektedir. Yani size bugün verilecek 200 lira ile örneğin bir yıl sonra verilecek 200 liranın değeri aynı değildir, bugün elde edeceğiniz 200 lira daha caziptir.


3. Soru

Bir mali varlığın “vadeye kadar getirisi” ne anlama gelir?

Cevap

Vadeye kadar getiri, bir mali varlığı bugün satın aldığımızda ödediğimiz fiyatı, mali varlığın sahibine yapılacak ödemelerin bugünkü değerlerinin toplamına eşitleyen faiz oranıdır. İktisadi açıdan daha anlamlı olduğu için, vadeye kadar getiri kavramının faiz oranına ilişkin en uygun ölçüt olduğu iktisatçılar tarafından kabul edilmektedir.


4. Soru

İskontolu tahvil nedir?

Cevap

İskontolu tahvil, Nominal değerinin altındaki bir fiyattan satın alınan ve vadesi dolduğunda nominal değeri ödenen tahvildir.


5. Soru

Bir yatırım aracı yatırımcısına üç yılın sonunda 152? getiri sağlayacaktır. Faiz oranının %15 olduğu varsayımı altında bu yatırımın bugünkü değeri nedir?

Cevap

PV=FV/(1+i)^n

Bugünkü değer=152/(1+0.15)^3=100?


6. Soru

1000? nominal değerli bir yıl vadeli iskontolu olarak ihraç edilen bir devlet tahvilini bugün bir yatırımcı 800?’ye almıştır. Buna göre iskontolu tahvilin vadeye kadar getirisi yüzde kaçtır?

Cevap

800=1000/(1+i)

i=(1000/800)-1=%25


7. Soru

Bir tahvilin kupon oranı nedir?

Cevap

Kupon Oranı: Her yıl ödenecek miktarın (kupon ödemesinin) tahvilin nominal değerine oranıdır.


8. Soru

Nominal faiz nedir?

Cevap

Nominal faiz oranları her gün tartışılan, basında, resmî bildirilerde, ilanlarda kullanılan, kısaca piyasada uygulanan cari faiz oranıdır.


9. Soru

Reel faiz nedir?

Cevap

Enflasyon etkisinin nominal faiz oranından arındırılmasıyla reel faiz oranı elde edilir. Reel faiz oranı, Irving Fisher’in adıyla anılan Fisher eşitliği ile ölçülebilmektedir. Fisher eşitliğine göre nominal faiz oranı; reel faiz oranı ile beklenen enflasyon oranının toplamına eşittir.


10. Soru

Bir ekonomide geçerli nominal faiz oranı %24 ve beklenen enflasyon %20 ise bu ekonomideki reel faiz oranı kaçtır?

Cevap

reel faiz oranı = nominal faiz oranı – beklenen enflasyon

reel faiz oranı = %24 – %20 = %4


11. Soru

Bir ekonomide reel faiz oranı %5 ve nominal faiz %20 ise bu ekonomide beklenen enflasyon oranı kaçtır?

Cevap

Beklenen enflasyon = Nominal faiz oranı – Reel faiz oranı

Beklenen enflasyon = %20 – %5 = %15


12. Soru

Bir varlığın talebini belirleyen faktörler nelerdir?

Cevap

  1. Servet
  2. Beklenen getiri
  3. Likidite
  4. Risk

13. Soru

Bir bireyin serveti varlık talebini nasıl etkiler?

Cevap

Bir bireyin sahip olduğu tüm varlıkları içeren kaynaklar toplamıdır. Bir birey serveti arttığında varlıkları satın almada kullanacağı daha fazla kaynağa sahip olur. Bu ise doğal olarak talep ettiğimiz varlık miktarında artışa neden olur. Bu bağlamda, diğer koşullar sabitken servetteki bir artış varlığın talep edilen miktarında bir artışa yol açar


14. Soru

Bir varlığın beklenen getirisi bu varlığa olan talebi nasıl etkiler?

Cevap

Alternatif varlıklara göre bir varlıktan gelecek dönemde elde edilmesi beklenen getiridir. Bir varlığı satın almaya karar verirken o varlıktan ne kadar getiri elde edebileceğimize bakarız. Ancak bu kararımızı verirken sadece bir varlığın getirisine değil alternatif varlıkların getirisine de bakarak kararımızı veririz. Diğer koşullar sabitken bir varlığın alternatif varlıklara göre beklenen getirisindeki bir artış bu varlığın talep edilen miktarında bir artışa yol açar.


15. Soru

Bir varlığın likiditesi bu varlığa olan talebi nasıl etkiler?

Cevap

Bir varlığın piyasada ne kadar çok alıcısı ve satıcısı varsa yani ne kadar kolay alınıp satılabiliyorsa o varlık o kadar likittir. Tabii burada da alternatif varlıklara göre kıyaslama yapmak gerektiğini belirtmek gerekir. Diğer koşullar sabitken bir varlık alternatif varlıklara göre ne kadar fazla likitse bu varlığın talep edilen miktarı daha fazla olacaktır.


16. Soru

Bir varlığın likiditesi nedir?

Cevap

Bir varlığın nakde dönüştürülme hızı ve kolaylığıdır.


17. Soru

Bir varlığın risk düzeyi neyi ifade eder?

Cevap

Bir varlığın getirisi ile ilgili belirsizlik derecesidir.


18. Soru

Bir varlığın risk düzeyi bu varlığa olan talebi nasıl etkiler?

Cevap

nsanların çoğunun riskten kaçınmayı ve daha az riskli varlıkları tutmayı istediklerini kabul edebiliriz. Dolayısıyla diğer koşullar sabitken bir varlığın alternatif varlıklara göre riskinde bir artış olması bu varlığın talep edilen miktarında bir azalışa yol açacaktır.


19. Soru

Ödünç Verilebilir Fonlar Kuramı’na göre faiz oranı nasıl belirlenir?

Cevap

Ödünç verilebilir fonlar kuramı faiz oranının belirlenmesini tahvil arz ve talebi ile açıklamaktadır. Başka bir deyişle faiz oranı ödünç verilebilir fon arz ve talebi tarafından belirlenmektedir.


20. Soru

Tahvil piyasasında denge nasıl belirlenir?

Cevap

Tahvil piyasasında denge, arz edilen tahvil miktarının talep edilen tahvil miktarına eşitlendiği noktada belirlenecektir.


1. Soru

İktisat biliminde “faiz oranı” nasıl tanımlanır?

Cevap

Faiz oranı, ödünç alanın belirli bir dönem boyunca aldığı borca karşılık ödediği faiz tutarının veya ödünç verenin verdiği borca karşılık aldığı faiz tutarının anaparaya oranı şeklinde tanımlanabilir

2. Soru

Bugünkü değer kavramı nedir?

Cevap

Bugünkü değer kavramı, bugün elde edilen bir miktar paranın gelecekte elde edilecek aynı miktardaki paradan daha değerli olduğunu ifade etmektedir. Yani size bugün verilecek 200 lira ile örneğin bir yıl sonra verilecek 200 liranın değeri aynı değildir, bugün elde edeceğiniz 200 lira daha caziptir.

3. Soru

Bir mali varlığın “vadeye kadar getirisi” ne anlama gelir?

Cevap

Vadeye kadar getiri, bir mali varlığı bugün satın aldığımızda ödediğimiz fiyatı, mali varlığın sahibine yapılacak ödemelerin bugünkü değerlerinin toplamına eşitleyen faiz oranıdır. İktisadi açıdan daha anlamlı olduğu için, vadeye kadar getiri kavramının faiz oranına ilişkin en uygun ölçüt olduğu iktisatçılar tarafından kabul edilmektedir.

4. Soru

İskontolu tahvil nedir?

Cevap

İskontolu tahvil, Nominal değerinin altındaki bir fiyattan satın alınan ve vadesi dolduğunda nominal değeri ödenen tahvildir.

5. Soru

Bir yatırım aracı yatırımcısına üç yılın sonunda 152? getiri sağlayacaktır. Faiz oranının %15 olduğu varsayımı altında bu yatırımın bugünkü değeri nedir?

Cevap

PV=FV/(1+i)^n

Bugünkü değer=152/(1+0.15)^3=100?

6. Soru

1000? nominal değerli bir yıl vadeli iskontolu olarak ihraç edilen bir devlet tahvilini bugün bir yatırımcı 800?’ye almıştır. Buna göre iskontolu tahvilin vadeye kadar getirisi yüzde kaçtır?

Cevap

800=1000/(1+i)

i=(1000/800)-1=%25

7. Soru

Bir tahvilin kupon oranı nedir?

Cevap

Kupon Oranı: Her yıl ödenecek miktarın (kupon ödemesinin) tahvilin nominal değerine oranıdır.

8. Soru

Nominal faiz nedir?

Cevap

Nominal faiz oranları her gün tartışılan, basında, resmî bildirilerde, ilanlarda kullanılan, kısaca piyasada uygulanan cari faiz oranıdır.

9. Soru

Reel faiz nedir?

Cevap

Enflasyon etkisinin nominal faiz oranından arındırılmasıyla reel faiz oranı elde edilir. Reel faiz oranı, Irving Fisher’in adıyla anılan Fisher eşitliği ile ölçülebilmektedir. Fisher eşitliğine göre nominal faiz oranı; reel faiz oranı ile beklenen enflasyon oranının toplamına eşittir.

10. Soru

Bir ekonomide geçerli nominal faiz oranı %24 ve beklenen enflasyon %20 ise bu ekonomideki reel faiz oranı kaçtır?

Cevap

reel faiz oranı = nominal faiz oranı – beklenen enflasyon

reel faiz oranı = %24 – %20 = %4

11. Soru

Bir ekonomide reel faiz oranı %5 ve nominal faiz %20 ise bu ekonomide beklenen enflasyon oranı kaçtır?

Cevap

Beklenen enflasyon = Nominal faiz oranı – Reel faiz oranı

Beklenen enflasyon = %20 – %5 = %15

12. Soru

Bir varlığın talebini belirleyen faktörler nelerdir?

Cevap

  1. Servet
  2. Beklenen getiri
  3. Likidite
  4. Risk
13. Soru

Bir bireyin serveti varlık talebini nasıl etkiler?

Cevap

Bir bireyin sahip olduğu tüm varlıkları içeren kaynaklar toplamıdır. Bir birey serveti arttığında varlıkları satın almada kullanacağı daha fazla kaynağa sahip olur. Bu ise doğal olarak talep ettiğimiz varlık miktarında artışa neden olur. Bu bağlamda, diğer koşullar sabitken servetteki bir artış varlığın talep edilen miktarında bir artışa yol açar

14. Soru

Bir varlığın beklenen getirisi bu varlığa olan talebi nasıl etkiler?

Cevap

Alternatif varlıklara göre bir varlıktan gelecek dönemde elde edilmesi beklenen getiridir. Bir varlığı satın almaya karar verirken o varlıktan ne kadar getiri elde edebileceğimize bakarız. Ancak bu kararımızı verirken sadece bir varlığın getirisine değil alternatif varlıkların getirisine de bakarak kararımızı veririz. Diğer koşullar sabitken bir varlığın alternatif varlıklara göre beklenen getirisindeki bir artış bu varlığın talep edilen miktarında bir artışa yol açar.

15. Soru

Bir varlığın likiditesi bu varlığa olan talebi nasıl etkiler?

Cevap

Bir varlığın piyasada ne kadar çok alıcısı ve satıcısı varsa yani ne kadar kolay alınıp satılabiliyorsa o varlık o kadar likittir. Tabii burada da alternatif varlıklara göre kıyaslama yapmak gerektiğini belirtmek gerekir. Diğer koşullar sabitken bir varlık alternatif varlıklara göre ne kadar fazla likitse bu varlığın talep edilen miktarı daha fazla olacaktır.

16. Soru

Bir varlığın likiditesi nedir?

Cevap

Bir varlığın nakde dönüştürülme hızı ve kolaylığıdır.

17. Soru

Bir varlığın risk düzeyi neyi ifade eder?

Cevap

Bir varlığın getirisi ile ilgili belirsizlik derecesidir.

18. Soru

Bir varlığın risk düzeyi bu varlığa olan talebi nasıl etkiler?

Cevap

nsanların çoğunun riskten kaçınmayı ve daha az riskli varlıkları tutmayı istediklerini kabul edebiliriz. Dolayısıyla diğer koşullar sabitken bir varlığın alternatif varlıklara göre riskinde bir artış olması bu varlığın talep edilen miktarında bir azalışa yol açacaktır.

19. Soru

Ödünç Verilebilir Fonlar Kuramı’na göre faiz oranı nasıl belirlenir?

Cevap

Ödünç verilebilir fonlar kuramı faiz oranının belirlenmesini tahvil arz ve talebi ile açıklamaktadır. Başka bir deyişle faiz oranı ödünç verilebilir fon arz ve talebi tarafından belirlenmektedir.

20. Soru

Tahvil piyasasında denge nasıl belirlenir?

Cevap

Tahvil piyasasında denge, arz edilen tahvil miktarının talep edilen tahvil miktarına eşitlendiği noktada belirlenecektir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!