Para Teorisi Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Para Teorisi Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Para Ve Ödemeler Sistemi

1. Soru

Takas ekonomisi nedir?

Cevap

Takas Ekonomisi: Malın malla değişimine dayanan, değişim aracı olarak paranın kullanılmadığı ekonomidir.


2. Soru

Bir varlığın likiditesi nedir?

Cevap

Likidite, bir varlığın bir değişim aracına dönüştürülmesindeki nispi kolaylık ve sürat olarak tanımlanır.


3. Soru

Tarihte ilk madeni para ne zaman ve hangi medeniyetler tarafından kullanılmıştır?

Cevap

Tarihte ilk madeni paranın M.Ö. 100’li yıllarda Çin’de ve M.Ö. 700’li yıllarda Yunanistan’da kullanıldığı bilinmektedir. Yönetimler kıymetli madenlere dayanan madeni paraları standart bir ağırlık ve saflık düzeyinde üretmeye başlamışlardır. Bu sayede yapılan her alışverişte insanların madeni paraları tartma ve paranın içeriğini inceleme ihtiyacı ortadan kalkmıştır.


4. Soru

Bir ekonomide değişim aracı nedir?

Cevap

Mal ve hizmetler satın alımlarında genel olarak kabul gören nesnedir.


5. Soru

“İtibari para” kavramı nedir?

Cevap

Değerli madenlerin aksine mal olarak bir değeri bulunmayan, ancak mal ve hizmetlerin satın alınmasında bir değer ifade eden nesnelere itibari para denilmektedir.


6. Soru

Çekle ödeme sisteminde ortaya çıkan sorunlar nelerdir?

Cevap

Çekle yapılan ödemelerin nakde çevrilebilmesi için, bankaya gidilmesi gerekliliği çekle yapılan işlemlerin maliyetini yükseltebilmektedir. Buna ek olarak çek kullanımı tarafların karşılıklı güveninin yüksek olmasını gerektirmektedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre sadece 2011 yılında karşılıksız çek sayısı 595 bin adet olmuştur. Çeklerin karşılıksız çıkma ihtimalini ortadan kaldırmak için ekonomik birimler farklı ödeme aracı arayışı içine girmişlerdir.


7. Soru

İktisat biliminde “servet” kavramı nasıl tanımlanır?

Cevap

Servet: Kişinin belli bir ana kadar birikmiş varlıklarının o anki toplam değeridir.


8. Soru

Akım ve stok değişken arasındaki fark nedir?

Cevap

Stok Değişken, belirli bir zaman noktasında ölçülen ve o an var olan büyüklüğü gösteren bir değişkendir. Akım Değişken ise bir zaman aralığı içerisinde ölçülmektedir.


9. Soru

Paranın bir ekonomide yerine getirdiği temel işlevler nelerdir?

Cevap

 • Değişim aracı olma
 • Hesap birimi olma
 • Değer muhafaza aracı olma

10. Soru

Parasal birlik sürecinin aşamaları nelerdir?

Cevap

Parasal birlik genellikle beş adımdan oluşan bir sürecin sonunda hayata geçer. Buna göre öncelikle döviz kurlarında birlik sağlanması, ortak bir fon mekanizmasının işletilmesi, ekonomi politikalarının eşgüdümünün sağlanması ve ortak rezerv yönetimini gerçekleştirip ortak para politikasını yürütecek tek bir merkez bankasının faaliyete geçmesi gerekmektedir. Son aşamada ise birliğe üye ülkelerin ulusal paralarının yerine tek bir ortak para biriminin dolaşıma çıkarılması gerçekleşecektir.


11. Soru

“Mal para” nedir?

Cevap

Mal para: Değişim aracı olarak kullanılan altın, gümüş, bakır, tuz, biber, büyük taşlar, deniz kabukları gibi mallardır.


12. Soru

Ödemelerde çek kullanımının avantajları nelerdir?

Cevap

Çek kullanımı sayesinde yanımızda büyük miktarlarda para taşımak zorunda kalmadan işlemler yapabiliriz. Çek kullanımı paranın nakledilmesi sürecinde karşılaşılan zorlukları azaltıp işlem maliyetini düşürerek ödemeler sisteminin etkinliğinin artmasında önemli rol oynamıştır.


13. Soru

İktisat biliminde para nasıl tanımlanır?

Cevap

Para: Satın alınan mal ve hizmetlerin bedelinin karşı tarafa aktarılmasında ya da borçların geri ödenmesinde genel kabul gören her şeydir.


14. Soru

Paranın “değer muhafaza aracı” olması ne demektir?

Cevap

Eğer parayı değişim aracı olarak ödemelerimizde kullanmak istiyorsak paranın bugünden yarına değerini koruması gerekmektedir. Paranın değer muhafaza aracı olması, geliri elde ettiğimiz an ile harcadığımız zaman arasında paranın satın alma gücünü koruması anlamına gelmektedir. Parayı harcamadığımız sürece, elimizde bulunan para miktarı kadar bir satın alma gücünü elimizde harcamaya hazır bulunduruyoruz demektir.


15. Soru

Takas ekonomisinin etkin bir şekilde işlememesinin nedenleri nelerdir?

Cevap

 • Birincisi, alıcı veya satıcı ticareti gerçekleştireceği ticaret ortağını bulmak için zaman ve çaba harcayacaktır.
 • Takas ekonomisi koşullarında yaşanan etkinsizliğin ikinci kaynağı ise her bir malın birçok fiyatı olmasından kaynaklanmaktadır.
 • Fiyatların standartlaştırılmasının mümkün olmaması.
 • Takas ekonomisi koşulları altında, servet birikimi sağlamak oldukça zordur. Paranın olmadığı böyle bir ekonomide servetini biriktirmek isteyenlerin mal depolaması gerekecektir.

16. Soru

Para “hesap birimi” olma işlevini nasıl yerine getirir?

Cevap

Bu işlev, paranın ekonomideki değerleri ölçmesini sağlamaktadır. Boyumuzu metre, kilomuzu kilogram ile ölçtüğümüz gibi fiyatları, ücretleri, refah düzeyimizi para ile ölçeriz. Paranın bu işlevi sayesinde ekonomide var olan mal ve hizmetlerin tamamının değişim aracı cinsinden (örneğin lira) ifade edilen tek bir fiyatı vardır


17. Soru

Bir nesnenin değişim aracı olarak kullanılabilmesi için taşıması gereken özellikler nelerdir?

Cevap

 • Standart olmalıdır,
 • Genel kabul görüyor olmalıdır
 • Bölünebilir olmalıdır
 • Taşıması kolay olmalıdır
 • Dayanıklı olmalıdır,
 • Kolay taklit edilememelidir.

18. Soru

Dolarizasyon kavramı nedir?

Cevap

En basit tanımıyla bir ülkenin kendi ulusal para birimi dışında başka bir yabancı para birimini ulusal piyasalarında kullanmasıdır. Genellikle bu yabancı para birimi ABD doları olmuştur. Bu sebeple bu olgu dolarizasyon olarak adlandırılmaktadır. Ancak dolarizasyon sadece ABD doları için geçerli değildir, herhangi bir yabancı para biriminin ulusal para birimi yerine kullanılması dolarizasyon olarak kabul edilir.


19. Soru

Bir ekonomide alışveriş işlemlerinin yürütülme yöntemine ne ad verilir?

Cevap

Ödemeler sistemi


20. Soru

Debit kart nedir?

Cevap

Debit Kart: Şekil ve ebat bakımından kredi kartıyla aynı fakat alışveriş tutarının kredili olarak ödemek yerine doğrudan sahibinin hesabından düşüren kart çeşididir.


1. Soru

Takas ekonomisi nedir?

Cevap

Takas Ekonomisi: Malın malla değişimine dayanan, değişim aracı olarak paranın kullanılmadığı ekonomidir.

2. Soru

Bir varlığın likiditesi nedir?

Cevap

Likidite, bir varlığın bir değişim aracına dönüştürülmesindeki nispi kolaylık ve sürat olarak tanımlanır.

3. Soru

Tarihte ilk madeni para ne zaman ve hangi medeniyetler tarafından kullanılmıştır?

Cevap

Tarihte ilk madeni paranın M.Ö. 100’li yıllarda Çin’de ve M.Ö. 700’li yıllarda Yunanistan’da kullanıldığı bilinmektedir. Yönetimler kıymetli madenlere dayanan madeni paraları standart bir ağırlık ve saflık düzeyinde üretmeye başlamışlardır. Bu sayede yapılan her alışverişte insanların madeni paraları tartma ve paranın içeriğini inceleme ihtiyacı ortadan kalkmıştır.

4. Soru

Bir ekonomide değişim aracı nedir?

Cevap

Mal ve hizmetler satın alımlarında genel olarak kabul gören nesnedir.

5. Soru

“İtibari para” kavramı nedir?

Cevap

Değerli madenlerin aksine mal olarak bir değeri bulunmayan, ancak mal ve hizmetlerin satın alınmasında bir değer ifade eden nesnelere itibari para denilmektedir.

6. Soru

Çekle ödeme sisteminde ortaya çıkan sorunlar nelerdir?

Cevap

Çekle yapılan ödemelerin nakde çevrilebilmesi için, bankaya gidilmesi gerekliliği çekle yapılan işlemlerin maliyetini yükseltebilmektedir. Buna ek olarak çek kullanımı tarafların karşılıklı güveninin yüksek olmasını gerektirmektedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre sadece 2011 yılında karşılıksız çek sayısı 595 bin adet olmuştur. Çeklerin karşılıksız çıkma ihtimalini ortadan kaldırmak için ekonomik birimler farklı ödeme aracı arayışı içine girmişlerdir.

7. Soru

İktisat biliminde “servet” kavramı nasıl tanımlanır?

Cevap

Servet: Kişinin belli bir ana kadar birikmiş varlıklarının o anki toplam değeridir.

8. Soru

Akım ve stok değişken arasındaki fark nedir?

Cevap

Stok Değişken, belirli bir zaman noktasında ölçülen ve o an var olan büyüklüğü gösteren bir değişkendir. Akım Değişken ise bir zaman aralığı içerisinde ölçülmektedir.

9. Soru

Paranın bir ekonomide yerine getirdiği temel işlevler nelerdir?

Cevap

 • Değişim aracı olma
 • Hesap birimi olma
 • Değer muhafaza aracı olma
10. Soru

Parasal birlik sürecinin aşamaları nelerdir?

Cevap

Parasal birlik genellikle beş adımdan oluşan bir sürecin sonunda hayata geçer. Buna göre öncelikle döviz kurlarında birlik sağlanması, ortak bir fon mekanizmasının işletilmesi, ekonomi politikalarının eşgüdümünün sağlanması ve ortak rezerv yönetimini gerçekleştirip ortak para politikasını yürütecek tek bir merkez bankasının faaliyete geçmesi gerekmektedir. Son aşamada ise birliğe üye ülkelerin ulusal paralarının yerine tek bir ortak para biriminin dolaşıma çıkarılması gerçekleşecektir.

11. Soru

“Mal para” nedir?

Cevap

Mal para: Değişim aracı olarak kullanılan altın, gümüş, bakır, tuz, biber, büyük taşlar, deniz kabukları gibi mallardır.

12. Soru

Ödemelerde çek kullanımının avantajları nelerdir?

Cevap

Çek kullanımı sayesinde yanımızda büyük miktarlarda para taşımak zorunda kalmadan işlemler yapabiliriz. Çek kullanımı paranın nakledilmesi sürecinde karşılaşılan zorlukları azaltıp işlem maliyetini düşürerek ödemeler sisteminin etkinliğinin artmasında önemli rol oynamıştır.

13. Soru

İktisat biliminde para nasıl tanımlanır?

Cevap

Para: Satın alınan mal ve hizmetlerin bedelinin karşı tarafa aktarılmasında ya da borçların geri ödenmesinde genel kabul gören her şeydir.

14. Soru

Paranın “değer muhafaza aracı” olması ne demektir?

Cevap

Eğer parayı değişim aracı olarak ödemelerimizde kullanmak istiyorsak paranın bugünden yarına değerini koruması gerekmektedir. Paranın değer muhafaza aracı olması, geliri elde ettiğimiz an ile harcadığımız zaman arasında paranın satın alma gücünü koruması anlamına gelmektedir. Parayı harcamadığımız sürece, elimizde bulunan para miktarı kadar bir satın alma gücünü elimizde harcamaya hazır bulunduruyoruz demektir.

15. Soru

Takas ekonomisinin etkin bir şekilde işlememesinin nedenleri nelerdir?

Cevap

 • Birincisi, alıcı veya satıcı ticareti gerçekleştireceği ticaret ortağını bulmak için zaman ve çaba harcayacaktır.
 • Takas ekonomisi koşullarında yaşanan etkinsizliğin ikinci kaynağı ise her bir malın birçok fiyatı olmasından kaynaklanmaktadır.
 • Fiyatların standartlaştırılmasının mümkün olmaması.
 • Takas ekonomisi koşulları altında, servet birikimi sağlamak oldukça zordur. Paranın olmadığı böyle bir ekonomide servetini biriktirmek isteyenlerin mal depolaması gerekecektir.
16. Soru

Para “hesap birimi” olma işlevini nasıl yerine getirir?

Cevap

Bu işlev, paranın ekonomideki değerleri ölçmesini sağlamaktadır. Boyumuzu metre, kilomuzu kilogram ile ölçtüğümüz gibi fiyatları, ücretleri, refah düzeyimizi para ile ölçeriz. Paranın bu işlevi sayesinde ekonomide var olan mal ve hizmetlerin tamamının değişim aracı cinsinden (örneğin lira) ifade edilen tek bir fiyatı vardır

17. Soru

Bir nesnenin değişim aracı olarak kullanılabilmesi için taşıması gereken özellikler nelerdir?

Cevap

 • Standart olmalıdır,
 • Genel kabul görüyor olmalıdır
 • Bölünebilir olmalıdır
 • Taşıması kolay olmalıdır
 • Dayanıklı olmalıdır,
 • Kolay taklit edilememelidir.
18. Soru

Dolarizasyon kavramı nedir?

Cevap

En basit tanımıyla bir ülkenin kendi ulusal para birimi dışında başka bir yabancı para birimini ulusal piyasalarında kullanmasıdır. Genellikle bu yabancı para birimi ABD doları olmuştur. Bu sebeple bu olgu dolarizasyon olarak adlandırılmaktadır. Ancak dolarizasyon sadece ABD doları için geçerli değildir, herhangi bir yabancı para biriminin ulusal para birimi yerine kullanılması dolarizasyon olarak kabul edilir.

19. Soru

Bir ekonomide alışveriş işlemlerinin yürütülme yöntemine ne ad verilir?

Cevap

Ödemeler sistemi

20. Soru

Debit kart nedir?

Cevap

Debit Kart: Şekil ve ebat bakımından kredi kartıyla aynı fakat alışveriş tutarının kredili olarak ödemek yerine doğrudan sahibinin hesabından düşüren kart çeşididir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!