Osmanlı Türkçesi 2 Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Osmanlı Türkçesi 2 Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Metin Üzerinde Çalışmalar

1. Soru

î-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen ahd kelimesi hangi anlamlara gelir?

Cevap

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen ahd kelimesi vadetme, söz verme; vefa; yemin, and; asır, devir anlamlarına gelir.


2. Soru

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen meserret kelimesi hangi anlama gelir?

Cevap

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen meserret kelimesi sevinç, şenlik anlamına gelir.


3. Soru

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen azîm kelimesi hangi anlama gelir?

Cevap

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen azîm kelimesi büyük anlamına gelir.


4. Soru

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen berât kelimesi hangi anlamlara gelir?

Cevap

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen berât kelimesi nişan, rütbe; imtiyaz ve taltif için verilen resmi kağıt anlamlarına gelir.


5. Soru

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen cenûb kelimesi hangi anlama gelir?

Cevap

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen cenûb kelimesi güney anlamına gelir.


6. Soru

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen mezbûr kelimesi hangi anlama gelir?

Cevap

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen mezbûr kelimesi adı geçen anlamına gelir.


7. Soru

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen misl kelimesi hangi anlama gelir?

Cevap

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen misl kelimesi benzer, eş, nazır, tıpkısı anlamına gelir.


8. Soru

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen mu‘tâd kelimesi hangi anlamlara gelir?

Cevap

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen mu‘tâd kelimesi âdet, âdet edilen iş, itiyad edilen, alışılmış olan anlamlarına gelir.


9. Soru

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen muhît kelimesi hangi anlamlara gelir?

Cevap

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen muhît kelimesi okyanus, etraf, çevre; kuşatan anlamlarına gelir.


10. Soru

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen ibrâz kelimesi hangi anlamlara gelir?

Cevap

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen ibrâz kelimesi göstermek; meydana koymak anlamlarına gelir.


11. Soru

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen muntazır kelimesi hangi anlamlara gelir?

Cevap

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen muntazır kelimesi bekleyen, gözleyen, birisinin gelmesini bekleyen anlamlarına gelir.


12. Soru

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen îfâ kelimesi hangi anlamlara gelir?

Cevap

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen îfâ kelimesi ödemek; yerine getirmek, söz verdiğini veya vazife bildiğini yerine getirmek; kılmak, yapmak anlamlarına gelir.


13. Soru

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen istihzâ kelimesi hangi anlamlara gelir?

Cevap

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen îfâ kelimesi alay etmek, birisi ile eğlenmek, birisini gülünç duruma düşürmek, maskara etmek anlamlarına gelir.


14. Soru

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen müsellah kelimesi hangi anlama gelir?

Cevap

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen müsellah kelimesi silahlı, silahlanmış anlamına gelir.


15. Soru

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen müzeyyen kelimesi hangi anlama gelir?

Cevap

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen müzeyyen kelimesi bezenip süslenmiş, ziynetli anlamına gelir.


16. Soru

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen temâşâ kelimesi hangi anlamlara gelir?

Cevap

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen temâşâ kelimesi hoşlanarak bakmak; seyretmek, seyre çıkmak; gezmek; ibretle bakmak anlamlarına gelir.


17. Soru

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen kebîr kelimesi hangi anlamlara gelir?

Cevap

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen kebîr kelimesi büyük, âli, yüce anlamlarına gelir.


18. Soru

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen mahsûldâr kelimesi hangi anlamlara gelir?

Cevap

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen mahsûldâr kelimesi verimli, bereketli; mahsul veren anlamlarına gelir.


19. Soru

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen memâlik kelimesi hangi anlama gelir?

Cevap

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen memâlîk kelimesi memleketler anlamına gelir.


20. Soru

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen vâsıl kelimesi hangi anlamlara gelir?

Cevap

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen vâsıl kelimesi ulaşan, erişen, kavuşan anlamlarına gelir.


21. Soru

Varlıklı, zengin anlamlarına gelen kelime hangisidir?

Cevap

?????(Mütemevvil)’dir.


22. Soru

Şaşma, hayret etme anlamlarındaki kelime ve Arap harfleriyle yazılışı nedir?

Cevap

????=Ta‘accüb Şaşma, hayret etme anlamlarındadır.


23. Soru

Göndermek, yollamak anlamlarındaki kelime hangisidir?

Cevap

?????(i‘zâm) Göndermek, yollamak anlamlarındadır.


24. Soru

“Kapudan Kolomb keşf etdiği arâzînin zabt ve idâresi içün mükemmel bir donanma ile ikinci azîmete dahi niyet eyledi. ” cümlesinin Arap harfleriyle yazılışı nasıldır?

Cevap

??????? ?????? ??? ?????? ???????? ??? ? ????? ?? ????? ???? ?? ?????? ???? ??????? ?????? ??? ??? ?????.


25. Soru

Yazılmış, Adı geçmiş, Rakamla söylenmiş, Sayılmış anlamlarındaki kelime ve Arap harfleriyle yazılışı nedir?

Cevap

?????(Merkûm)’dur.


26. Soru

Mütâlaa kelimesinin eş anlamlısı hangisidir?

Cevap

 ??????(Mülâhaza)’dır.


27. Soru

Alt, aşağı anlamlarındaki kelime hangisidir?

Cevap

???(zîr) alt aşağı anlamlarındadır.


1. Soru

î-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen ahd kelimesi hangi anlamlara gelir?

Cevap

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen ahd kelimesi vadetme, söz verme; vefa; yemin, and; asır, devir anlamlarına gelir.

2. Soru

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen meserret kelimesi hangi anlama gelir?

Cevap

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen meserret kelimesi sevinç, şenlik anlamına gelir.

3. Soru

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen azîm kelimesi hangi anlama gelir?

Cevap

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen azîm kelimesi büyük anlamına gelir.

4. Soru

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen berât kelimesi hangi anlamlara gelir?

Cevap

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen berât kelimesi nişan, rütbe; imtiyaz ve taltif için verilen resmi kağıt anlamlarına gelir.

5. Soru

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen cenûb kelimesi hangi anlama gelir?

Cevap

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen cenûb kelimesi güney anlamına gelir.

6. Soru

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen mezbûr kelimesi hangi anlama gelir?

Cevap

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen mezbûr kelimesi adı geçen anlamına gelir.

7. Soru

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen misl kelimesi hangi anlama gelir?

Cevap

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen misl kelimesi benzer, eş, nazır, tıpkısı anlamına gelir.

8. Soru

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen mu‘tâd kelimesi hangi anlamlara gelir?

Cevap

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen mu‘tâd kelimesi âdet, âdet edilen iş, itiyad edilen, alışılmış olan anlamlarına gelir.

9. Soru

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen muhît kelimesi hangi anlamlara gelir?

Cevap

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen muhît kelimesi okyanus, etraf, çevre; kuşatan anlamlarına gelir.

10. Soru

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen ibrâz kelimesi hangi anlamlara gelir?

Cevap

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen ibrâz kelimesi göstermek; meydana koymak anlamlarına gelir.

11. Soru

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen muntazır kelimesi hangi anlamlara gelir?

Cevap

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen muntazır kelimesi bekleyen, gözleyen, birisinin gelmesini bekleyen anlamlarına gelir.

12. Soru

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen îfâ kelimesi hangi anlamlara gelir?

Cevap

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen îfâ kelimesi ödemek; yerine getirmek, söz verdiğini veya vazife bildiğini yerine getirmek; kılmak, yapmak anlamlarına gelir.

13. Soru

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen istihzâ kelimesi hangi anlamlara gelir?

Cevap

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen îfâ kelimesi alay etmek, birisi ile eğlenmek, birisini gülünç duruma düşürmek, maskara etmek anlamlarına gelir.

14. Soru

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen müsellah kelimesi hangi anlama gelir?

Cevap

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen müsellah kelimesi silahlı, silahlanmış anlamına gelir.

15. Soru

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen müzeyyen kelimesi hangi anlama gelir?

Cevap

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen müzeyyen kelimesi bezenip süslenmiş, ziynetli anlamına gelir.

16. Soru

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen temâşâ kelimesi hangi anlamlara gelir?

Cevap

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen temâşâ kelimesi hoşlanarak bakmak; seyretmek, seyre çıkmak; gezmek; ibretle bakmak anlamlarına gelir.

17. Soru

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen kebîr kelimesi hangi anlamlara gelir?

Cevap

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen kebîr kelimesi büyük, âli, yüce anlamlarına gelir.

18. Soru

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen mahsûldâr kelimesi hangi anlamlara gelir?

Cevap

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen mahsûldâr kelimesi verimli, bereketli; mahsul veren anlamlarına gelir.

19. Soru

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen memâlik kelimesi hangi anlama gelir?

Cevap

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen memâlîk kelimesi memleketler anlamına gelir.

20. Soru

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen vâsıl kelimesi hangi anlamlara gelir?

Cevap

Tafsîl-i Sefer-i Kapudan Kolomb metninde geçen vâsıl kelimesi ulaşan, erişen, kavuşan anlamlarına gelir.

21. Soru

Varlıklı, zengin anlamlarına gelen kelime hangisidir?

Cevap

?????(Mütemevvil)’dir.

22. Soru

Şaşma, hayret etme anlamlarındaki kelime ve Arap harfleriyle yazılışı nedir?

Cevap

????=Ta‘accüb Şaşma, hayret etme anlamlarındadır.

23. Soru

Göndermek, yollamak anlamlarındaki kelime hangisidir?

Cevap

?????(i‘zâm) Göndermek, yollamak anlamlarındadır.

24. Soru

“Kapudan Kolomb keşf etdiği arâzînin zabt ve idâresi içün mükemmel bir donanma ile ikinci azîmete dahi niyet eyledi. ” cümlesinin Arap harfleriyle yazılışı nasıldır?

Cevap

??????? ?????? ??? ?????? ???????? ??? ? ????? ?? ????? ???? ?? ?????? ???? ??????? ?????? ??? ??? ?????.

25. Soru

Yazılmış, Adı geçmiş, Rakamla söylenmiş, Sayılmış anlamlarındaki kelime ve Arap harfleriyle yazılışı nedir?

Cevap

?????(Merkûm)’dur.

26. Soru

Mütâlaa kelimesinin eş anlamlısı hangisidir?

Cevap

 ??????(Mülâhaza)’dır.

27. Soru

Alt, aşağı anlamlarındaki kelime hangisidir?

Cevap

???(zîr) alt aşağı anlamlarındadır.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!