Ortopedik Rehabilitasyon Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Ortopedik Rehabilitasyon Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Kırık Rehabilitasyonu

1. Soru

Kemikler vücudu oluşturan dokular arasında en sert olanıdır. Vücudu koruma, destekleme ve hareket için kas iskelet sisteminin önemli bir parçasıdır. Kemik mineralize ve sert bir yapıda olmasına karşın damarlar ve farklı hücre çeşitlerini içeren canlılıktadır. Kemiklerin esas fonksiyonlarından hareket neleri sağlar?

Cevap

Hareket: Vücudun tamamının ve uzuvlarının hareketini sağlar.


2. Soru

Komplet kırıklarda kırılan bölgede kemik uçları birbirinden ayrılmışken hangi kırıklarda kemik uçları ayrılmamıştır?

Cevap

inkomplet kırıklarda kemik uçları ayrılmamıştır.


3. Soru

Yapısal işlevlerinin yanı sıra kemiklerimiz metabolizmamız içinde kritikrollere sahiptir ve neyimiz için önemlidir?

Cevap

bağışıklığımız için önemlidir.


4. Soru

Kemikler vücudu oluşturan dokular arasında en sert olanıdır. Vücudu koruma, destekleme ve hareket için kas iskelet sisteminin önemli bir parçasıdır. Kemik mineralize ve sert bir yapıda olmasına karşın damarlar ve farklı hücre çeşitlerini içeren canlılıktadır. Kemiklerin esas fonksiyonlarından koruma neleri korur?

Cevap

Koruma: Beyni kafatası kemikleri, gövdede yaşamsal organları göğüs kafesi korur.


5. Soru

Kemikler vücudu oluşturan dokular arasında en sert olanıdır. Vücudu koruma, destekleme ve hareket için kas iskelet sisteminin önemli bir parçasıdır.Kemik mineralize ve sert bir yapıda olmasına karşın damarlar ve farklı hücre çeşitlerini içeren canlılıktadır. Kemiklerin esas fonksiyonlarından büyüme faktörü deposu neleri depolar?

Cevap

Büyüme faktörü deposu:Dönüşüm ve büyüme faktörlerini depolar.


6. Soru

Kırık rehabilitasyonunda elektrofiziksel, soğuk ve sıcak ajanlar uygulamak, egzersizler, yüklenmenin belirlenmesi ve ilaç tedavileri bu yaklaşımlardan bazılarıdır. Bunlardan biri, genelde ilk 0-48/72 saatte uygulanır, gerektiğinde tekrar edilir. Daldırma, soğuk paketler ve aletler yardımıyla uygulanabilmesi durumunda olur. Bu tanım hangi ajanlara aittir?

Cevap

Soğuk ajanlar.


7. Soru

Travma ve muhtelif nedenlerle kemiğin anatomik sürekliliğinin bozulmasına kırık denir. Kemikteki bütünlüğün bozulması bir çatlak biçiminde olabileceği gibi parçalı cildin dışına çıkmış bir şekilde de olabilmektedir. Vücutta bir kırık oluştuğunda çevredeki yapılar da farklı düzeylerde bu durumdan etkilenir. Bu yapılar; neler olabilir?

Cevap

Bu yapılar; kaslar, bağ dokusu, sinir dokusu, atar-toplar damarlar ve kirişler olabilir.


8. Soru

Eğitimli, bilgili, yeterli donanıma (ilk yardım ekipmanları/çantası) sahip birey/bireyler travmatik bir yaralanma geçiren kişi/kişilere, doğru ve hızlı olarak müdahale edebilirlerse kayıplar azaltılabilmektedir. İlk yardımda ilk dakikalarda olay yerinde bulunanlar çok önemlidir. Kazazedenin bulunduğu ortamın değerlendirilmesi, ilk yardım müdahaleleri ve gerekli ne özenle yapılmalıdır?

Cevap

gerekli transfer (taşıma) özenle yapılmalıdır.


9. Soru

Gövde kemiklerimiz bir zırh gibi önemli organlarımızı korur, kafatası beynimizi ve komşu yapıları, omurgamız beyinden çıkan neyi muhafaza etmektedir?

Cevap

sinir yapıyı muhafaza etmektedir.


10. Soru

Kişinin uzvunda ya da bir vücut bölgesinde şekil bozukluğu, anormal hareket, kısalma-uzama, kırık bölgesine dokununca ortaya çıkan ses vb. kırığın ana göstergeleridir. Kesin tanı hekim tarafından muayene ve radyolojik (Xray, film) yöntemler ile konulmaktadır. Kan dolaşımında ciddi sorunlar varsa ilk saatlerde uygun cerrahi girişimlere ihtiyaç olabilmektedir. Nasıl bir kırık ve ne sorunları da ilk aşamalarda tamir edilmesi gereken durumlardır?

Cevap

Açık kırık ve yumuşak doku sorunları da ilk aşamalarda tamir edilmesi gereken durumlardır.


11. Soru

Kırık sonrası mümkün olan en erken dönemde hareket ve egzersize başlamanın kırık iyileşmesinde pozitif etkileri olmaktadır.Kırık sonrası normalden fazla egzersiz yapıldığında neler gözlenmiştir?

Cevap

Kırık sonrası normalden fazla egzersizin ise ilave faydasının olmadığı gözlenmiştir.


12. Soru

Kemiklerimiz kalsiyum, fosfat, kollajen ve sudan oluşmaktadır. Doğum öncesi ve sonrası kemiklerimiz küçük ve esnekken 25’li yaşlara gelindiğinde yoğunluk ve dayanım olarak üst seviyelerdedir. Bu yüksek direncine karşın kemiklerimiz oldukça hafif yapılar olup toplam vücut ağırlığının kaçta kaçını oluşturmaktadır?

Cevap

toplam vücut ağırlığının sadece %14’ünü oluşturmaktadır.


13. Soru

Doğrudan kemik üzerine gelen kuvvet ile direkt kırık oluşurken, kemiği buran (torsiyonel), iten çeken kuvvetler ile indirekt kırıklar meydana gelmektedir. Direkt kırıklara vurmalar,ezilmeler, mermi ile oluşan durumlar örnek verilebilir, bu durumlarda sık görülen kırılma nasıldır ve dokunun durumu nedir?

Cevap

bu durumlarda parçalı kırılma ve doku ezilmeleri sık görülmektedir.


14. Soru

Kemikler vücudumuza şeklini verir. İnsan iskeleti kaç kemikten oluşmaktadır?

Cevap

İnsan iskeleti 206 kemikten oluşmaktadır.


15. Soru

Kemikler vücudu oluşturan dokular arasında en sert olanıdır. Vücudu koruma, destekleme ve hareket için kas iskelet sisteminin önemli bir parçasıdır. Kemik mineralize ve sert bir yapıda olmasına karşın damarlar ve farklı hücre çeşitlerini içeren canlılıktadır. Kemiklerin esas fonksiyonlarından destek yapı neleri sağlar?

Cevap

Destek yapı: Kaslara bağlara bağlantı noktalarını sağlar.


16. Soru

Kemikler vücudu oluşturan dokular arasında en sert olanıdır. Vücudu koruma, destekleme ve hareket için kas iskelet sisteminin önemli bir parçasıdır. Kemik mineralize ve sert bir yapıda olmasına karşın damarlar ve farklı hücre çeşitlerini içeren canlılıktadır. Kemiklerin esas fonksiyonlarından kan hücre üretimi nerede yapılır?

Cevap

Kan hücre üretimi: Uzun kemiklerin ortasında bulunan kanalda yer alan ilikte yapılır.


17. Soru

Kırık rehabilitasyonunda elektrofiziksel, soğuk ve sıcak ajanlar uygulamak, egzersizler, yüklenmenin belirlenmesi ve ilaç tedavileri bu yaklaşımlardan bazılarıdır. Bunlardan biri, Hastanın durumuna göre belirlenmekle birlikte 72 saatten sonra uygulanabilir.Sıcak paketler, daldırma ve aletler yardımıyla uygulanabilmesi durumunda olur. Bu tanım hangi ajanlara aittir?

Cevap

Sıcak ajanlar.


18. Soru

Kemikler vücudu oluşturan dokular arasında en sert olanıdır. Vücudu koruma, destekleme ve hareket için kas iskelet sisteminin önemli bir parçasıdır. Kemik mineralize ve sert bir yapıda olmasına karşın damarlar ve farklı hücre çeşitlerini içeren canlılıktadır. Kemiklerin esas fonksiyonlarından mineral deposu ne olarak görev alır?

Cevap

Mineral deposu: Kalsiyum ve fosfat deposu olarak görev alır.


19. Soru

Kırığın redüksiyonu (kırık uçlarının eski hizasına getirilmesi) kapalı ve açık redüksiyon olmak üzere kabaca iki başlıkta incelenebilir. Elle çekilerek, elle çekerken kırık uçlarının sağa-sola, yukarı-aşağı yer değiştirerek, traksiyon (çekiş) altında yapılan redüksiyon hangisidir?

Cevap

Kapalı redüksiyon


20. Soru

Ödemi kontrol etmek, Eklemlerde tam hareket sağlama, Kaslarda tam güç sağlama, Tam fonksiyonellik, İşe, okula dönüş. Bunlar fiksasyonun çıkarılması sonrasında neyin amaçlarındandır?

Cevap

rehabilitasyonun amaçlarındandır.


1. Soru

Kemikler vücudu oluşturan dokular arasında en sert olanıdır. Vücudu koruma, destekleme ve hareket için kas iskelet sisteminin önemli bir parçasıdır. Kemik mineralize ve sert bir yapıda olmasına karşın damarlar ve farklı hücre çeşitlerini içeren canlılıktadır. Kemiklerin esas fonksiyonlarından hareket neleri sağlar?

Cevap

Hareket: Vücudun tamamının ve uzuvlarının hareketini sağlar.

2. Soru

Komplet kırıklarda kırılan bölgede kemik uçları birbirinden ayrılmışken hangi kırıklarda kemik uçları ayrılmamıştır?

Cevap

inkomplet kırıklarda kemik uçları ayrılmamıştır.

3. Soru

Yapısal işlevlerinin yanı sıra kemiklerimiz metabolizmamız içinde kritikrollere sahiptir ve neyimiz için önemlidir?

Cevap

bağışıklığımız için önemlidir.

4. Soru

Kemikler vücudu oluşturan dokular arasında en sert olanıdır. Vücudu koruma, destekleme ve hareket için kas iskelet sisteminin önemli bir parçasıdır. Kemik mineralize ve sert bir yapıda olmasına karşın damarlar ve farklı hücre çeşitlerini içeren canlılıktadır. Kemiklerin esas fonksiyonlarından koruma neleri korur?

Cevap

Koruma: Beyni kafatası kemikleri, gövdede yaşamsal organları göğüs kafesi korur.

5. Soru

Kemikler vücudu oluşturan dokular arasında en sert olanıdır. Vücudu koruma, destekleme ve hareket için kas iskelet sisteminin önemli bir parçasıdır.Kemik mineralize ve sert bir yapıda olmasına karşın damarlar ve farklı hücre çeşitlerini içeren canlılıktadır. Kemiklerin esas fonksiyonlarından büyüme faktörü deposu neleri depolar?

Cevap

Büyüme faktörü deposu:Dönüşüm ve büyüme faktörlerini depolar.

6. Soru

Kırık rehabilitasyonunda elektrofiziksel, soğuk ve sıcak ajanlar uygulamak, egzersizler, yüklenmenin belirlenmesi ve ilaç tedavileri bu yaklaşımlardan bazılarıdır. Bunlardan biri, genelde ilk 0-48/72 saatte uygulanır, gerektiğinde tekrar edilir. Daldırma, soğuk paketler ve aletler yardımıyla uygulanabilmesi durumunda olur. Bu tanım hangi ajanlara aittir?

Cevap

Soğuk ajanlar.

7. Soru

Travma ve muhtelif nedenlerle kemiğin anatomik sürekliliğinin bozulmasına kırık denir. Kemikteki bütünlüğün bozulması bir çatlak biçiminde olabileceği gibi parçalı cildin dışına çıkmış bir şekilde de olabilmektedir. Vücutta bir kırık oluştuğunda çevredeki yapılar da farklı düzeylerde bu durumdan etkilenir. Bu yapılar; neler olabilir?

Cevap

Bu yapılar; kaslar, bağ dokusu, sinir dokusu, atar-toplar damarlar ve kirişler olabilir.

8. Soru

Eğitimli, bilgili, yeterli donanıma (ilk yardım ekipmanları/çantası) sahip birey/bireyler travmatik bir yaralanma geçiren kişi/kişilere, doğru ve hızlı olarak müdahale edebilirlerse kayıplar azaltılabilmektedir. İlk yardımda ilk dakikalarda olay yerinde bulunanlar çok önemlidir. Kazazedenin bulunduğu ortamın değerlendirilmesi, ilk yardım müdahaleleri ve gerekli ne özenle yapılmalıdır?

Cevap

gerekli transfer (taşıma) özenle yapılmalıdır.

9. Soru

Gövde kemiklerimiz bir zırh gibi önemli organlarımızı korur, kafatası beynimizi ve komşu yapıları, omurgamız beyinden çıkan neyi muhafaza etmektedir?

Cevap

sinir yapıyı muhafaza etmektedir.

10. Soru

Kişinin uzvunda ya da bir vücut bölgesinde şekil bozukluğu, anormal hareket, kısalma-uzama, kırık bölgesine dokununca ortaya çıkan ses vb. kırığın ana göstergeleridir. Kesin tanı hekim tarafından muayene ve radyolojik (Xray, film) yöntemler ile konulmaktadır. Kan dolaşımında ciddi sorunlar varsa ilk saatlerde uygun cerrahi girişimlere ihtiyaç olabilmektedir. Nasıl bir kırık ve ne sorunları da ilk aşamalarda tamir edilmesi gereken durumlardır?

Cevap

Açık kırık ve yumuşak doku sorunları da ilk aşamalarda tamir edilmesi gereken durumlardır.

11. Soru

Kırık sonrası mümkün olan en erken dönemde hareket ve egzersize başlamanın kırık iyileşmesinde pozitif etkileri olmaktadır.Kırık sonrası normalden fazla egzersiz yapıldığında neler gözlenmiştir?

Cevap

Kırık sonrası normalden fazla egzersizin ise ilave faydasının olmadığı gözlenmiştir.

12. Soru

Kemiklerimiz kalsiyum, fosfat, kollajen ve sudan oluşmaktadır. Doğum öncesi ve sonrası kemiklerimiz küçük ve esnekken 25’li yaşlara gelindiğinde yoğunluk ve dayanım olarak üst seviyelerdedir. Bu yüksek direncine karşın kemiklerimiz oldukça hafif yapılar olup toplam vücut ağırlığının kaçta kaçını oluşturmaktadır?

Cevap

toplam vücut ağırlığının sadece %14’ünü oluşturmaktadır.

13. Soru

Doğrudan kemik üzerine gelen kuvvet ile direkt kırık oluşurken, kemiği buran (torsiyonel), iten çeken kuvvetler ile indirekt kırıklar meydana gelmektedir. Direkt kırıklara vurmalar,ezilmeler, mermi ile oluşan durumlar örnek verilebilir, bu durumlarda sık görülen kırılma nasıldır ve dokunun durumu nedir?

Cevap

bu durumlarda parçalı kırılma ve doku ezilmeleri sık görülmektedir.

14. Soru

Kemikler vücudumuza şeklini verir. İnsan iskeleti kaç kemikten oluşmaktadır?

Cevap

İnsan iskeleti 206 kemikten oluşmaktadır.

15. Soru

Kemikler vücudu oluşturan dokular arasında en sert olanıdır. Vücudu koruma, destekleme ve hareket için kas iskelet sisteminin önemli bir parçasıdır. Kemik mineralize ve sert bir yapıda olmasına karşın damarlar ve farklı hücre çeşitlerini içeren canlılıktadır. Kemiklerin esas fonksiyonlarından destek yapı neleri sağlar?

Cevap

Destek yapı: Kaslara bağlara bağlantı noktalarını sağlar.

16. Soru

Kemikler vücudu oluşturan dokular arasında en sert olanıdır. Vücudu koruma, destekleme ve hareket için kas iskelet sisteminin önemli bir parçasıdır. Kemik mineralize ve sert bir yapıda olmasına karşın damarlar ve farklı hücre çeşitlerini içeren canlılıktadır. Kemiklerin esas fonksiyonlarından kan hücre üretimi nerede yapılır?

Cevap

Kan hücre üretimi: Uzun kemiklerin ortasında bulunan kanalda yer alan ilikte yapılır.

17. Soru

Kırık rehabilitasyonunda elektrofiziksel, soğuk ve sıcak ajanlar uygulamak, egzersizler, yüklenmenin belirlenmesi ve ilaç tedavileri bu yaklaşımlardan bazılarıdır. Bunlardan biri, Hastanın durumuna göre belirlenmekle birlikte 72 saatten sonra uygulanabilir.Sıcak paketler, daldırma ve aletler yardımıyla uygulanabilmesi durumunda olur. Bu tanım hangi ajanlara aittir?

Cevap

Sıcak ajanlar.

18. Soru

Kemikler vücudu oluşturan dokular arasında en sert olanıdır. Vücudu koruma, destekleme ve hareket için kas iskelet sisteminin önemli bir parçasıdır. Kemik mineralize ve sert bir yapıda olmasına karşın damarlar ve farklı hücre çeşitlerini içeren canlılıktadır. Kemiklerin esas fonksiyonlarından mineral deposu ne olarak görev alır?

Cevap

Mineral deposu: Kalsiyum ve fosfat deposu olarak görev alır.

19. Soru

Kırığın redüksiyonu (kırık uçlarının eski hizasına getirilmesi) kapalı ve açık redüksiyon olmak üzere kabaca iki başlıkta incelenebilir. Elle çekilerek, elle çekerken kırık uçlarının sağa-sola, yukarı-aşağı yer değiştirerek, traksiyon (çekiş) altında yapılan redüksiyon hangisidir?

Cevap

Kapalı redüksiyon

20. Soru

Ödemi kontrol etmek, Eklemlerde tam hareket sağlama, Kaslarda tam güç sağlama, Tam fonksiyonellik, İşe, okula dönüş. Bunlar fiksasyonun çıkarılması sonrasında neyin amaçlarındandır?

Cevap

rehabilitasyonun amaçlarındandır.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!