Ortopedik Rehabilitasyon Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Ortopedik Rehabilitasyon Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Kas İskelet Ağrılarında Rehabilitasyon

1. Soru

Bakteri, virüs, mantar ya da protozoonların vücuda giriş yaparak yayılım göstermesine ne denir?

Cevap

Enfeksiyon


2. Soru

Eklemi oluşturan her iki kemiğe yapışarak eklem bütünlüğünüdestekleyen,eklemin etrafını çevreleyen eklem kapsülünü çaprazlayan güçlü fibröz doku bantları nelerdir?

Cevap

Bağlardır.


3. Soru

Kazalar, yaralanmalar, hastalıklar, gelişimsel sorunlar ve diğer nedenlerden dolayı kas-iskelet sistemini oluşturan yapılarda meydana gelen hasarlar bozukluklara yol açarak vücut işlevlerinde çeşitli kayıplara neden olmakta, bireylerin günlük yaşam aktivitelerine ne gibi etkisi olmaktadır?

Cevap

günlük yaşam aktivitelerini kısıtlayarak bağımsızlıklarını sekteye uğratmaktadır.


4. Soru

İskelet sistemi vücut üzerinde çeşitli işlevlere sahiptir. Bunlar; vücuda şekil vermek, kalp, akciğerler, beyin gibi vücuttaki önemli organları korumak, vücuttaki iskelet kaslarının tutunabileceği yerleri oluşturmak, kan hücrelerinin üretimini sağlamak, kalsiyum ve fosfat deposu görevi görmek ve vücut hareketlerinde ne görevi oluşturmaktır?

Cevap

vücut hareketlerinde kaldıraç görevi oluşturmaktır.


5. Soru

Örneğin kafatasında yer alan yassı kemikler arasındaki eklemler beyin gelişimi tamamlandıktan sonra kalıcı olarak harekete izin vermeyecek şekilde kapanır. Kemik yüzeyleri arasında herhangi bir hareketin açığa çıkmasına engel olduğu bu eklemlere ne ad verilir?

Cevap

Oynamaz eklemler


6. Soru

Halk arasında kireçlenme olarak bilinen 50 yaş üstü kişilerde çeşitli risk faktörleri ilegelişerek eklem kıkırdak yapısında bozulmaya yolaçan kronik seyirli dejeneratif hastalığa ne ad verilir?

Cevap

Osteoartrit


7. Soru

Örneğin kasatrofisi sonucu kasın genişliğinde azalma ve kasta kuvvet kaybı gerçekleşir. Hasara uğrayan vücut dokusunun kullanılmaması sonucu ilgili dokunun boyutlarında zamanla meydana gelen azalmaya ne ad verilir?

Cevap

Atrofi


8. Soru

En az iki kemik yüzeyinin bir araya geldiği bölgeye eklem adı verilir. Eklemler iskelet sisteminin diğer bir pasif elemanıdır. Kaslar aracılığı ile oluşturulan kuvvetin kemiği hareket ettirmesi için yapışan kasın en az bir eklemi katetmesi gerekir. Eklemler hareket edebilme özelliklerine göre hangi eklemler olarak kategorize edilir?

Cevap

oynar, yarı oynar ve oynamaz eklemler olarak kategorize edilir.


9. Soru

Örneğin omurlar arasında olan eklemde sınırlı hareket olup, eklemdeki kıkırdak yapı kemikler arası şokları emerek hareketi sınırlandırır. Kemikler arasında sınırlı hareketin olduğu bu eklemlere ne ad verilir?

Cevap

Yarı oynar eklemler


10. Soru

Vücudu oluşturan sistemlerden birisi de kas-iskelet sistemi olup bu sistem iskelet sistemi ve kas sisteminden meydana gelmektedir. İskelet sistemi pasif yapıları içerirken bu sistem içerisinde neler yer almaktadır?

Cevap

kemikler, eklemler, kıkırdak, kapsül, menisküs ve bağlar (ligament) yer almaktadır.


11. Soru

Nedeni tam olarak bilinmeyen, özellikle sakro-iliak eklem, omurga ve vücudun büyük eklemlerini etkileyen kronik seyirli ve ilerleyici romatizmal hastalığa ne ad verilir?

Cevap

Ankliozan Spondilit


12. Soru

Kemiğin dış yüzeyi periost adı verilen tabakayla çevrili olup kemiği koruma ve yenileme işlevlerine sahiptir. Kemiğin dış yüzeyi sert olup iç yüzeyi süngerimsi ve havalıdır. Bu özellikler kemiğe yük altında kaldığında ihtiyacı olan hangi yapıyı kazandırır?

Cevap

sert ve esnek yapıyı kazandırır.


13. Soru

Kemikler, anne karnında kıkırdak dokusunun gelişimiyle oluşmaya başlar ve 22-25 yaşları arasında tamamlanır. Kemik dokusunun % 33’ü organik maddeler, 67’si inorganik maddelerden (kalsiyum,fosfat, kalsiyum karbonat, magnezyum fosfat, alkalituzlar vb.) oluşmaktadır. Organik maddeler kemiğe elastikiyet kazandırırken inorganik maddeler ne kazandırır?

Cevap

inorganik maddeler sertlik kazandırır.


14. Soru

Kas dokusunda ağrı duyusu kas içerisinde bulunan özel sinir sonlanmaları ile taşınmaktadır. Yaralanma travma ve darbe gibi doğrudan olabileceği gibi başka hangi yolla da gerçekleşebilir?

Cevap

aşırı yüklenme gibi dolaylı yolla da gerçekleşebilir.


15. Soru

Kemik hücreleri oksijen ve besin gereksinimini etrafını çeviren kan damarlarıyla gerçekleştirir. İnsan vücudu yaklaşık 206 kemikten oluşup bunların büyük bir kısmı vücudun sağ ve sol taraflarında olacak şekilde çiftler halindedir. Kemikler genellikle şekillerine göre dört şekilde sınıflandırılırlar. Bunlar hangileridir?

Cevap

 uzun kemikler, kısa kemikler, yassı kemikler ve düzensiz kemiklerdir.


16. Soru

Kasın uzantısı olan tendonun yakın çevresindeki kemik dokuya, kıkırdağa, bağa veya diğer kasların tendonuna sürtünmesine engel olan, daire şeklinde içi sıvı dolu yastıklara ne adı verilir?

Cevap

bursa adı verilir.


17. Soru

Vücudun el ve ayak bölgesinde yer alan küçük eklemleri simetrik olarak tutan süreğen seyirli iltihaplı romatizmal hastalığa ne ad verilir?

Cevap

RomatoidArtrit


18. Soru

Doğuştan veya sonradan çeşitli nedenlerden dolayı omurgada meydana gelen C veya S şeklindeki eğriliklere ne ad verilir?

Cevap

Skolyoz


19. Soru

Kemik mineral yoğunluğunda azalma ve kemik mikro yapısında bozulma sonucu kemik kırılganlığında artış ile karakterize metabolik kemik hastalığına ne ad verilir?

Cevap

Osteoporoz


20. Soru

Tam ve kısmi çıkık, eklemde iltihabi değişiklikler (örneğin romatoidartrit) ve eklemde dejeneratif değişiklikler (örneğin osteoartrit) göstererek, çeşitli nedenlerden dolayı ağrı belirtisiveren eklemler hangi eklemlerdir?

Cevap

Oynar eklemler


1. Soru

Bakteri, virüs, mantar ya da protozoonların vücuda giriş yaparak yayılım göstermesine ne denir?

Cevap

Enfeksiyon

2. Soru

Eklemi oluşturan her iki kemiğe yapışarak eklem bütünlüğünüdestekleyen,eklemin etrafını çevreleyen eklem kapsülünü çaprazlayan güçlü fibröz doku bantları nelerdir?

Cevap

Bağlardır.

3. Soru

Kazalar, yaralanmalar, hastalıklar, gelişimsel sorunlar ve diğer nedenlerden dolayı kas-iskelet sistemini oluşturan yapılarda meydana gelen hasarlar bozukluklara yol açarak vücut işlevlerinde çeşitli kayıplara neden olmakta, bireylerin günlük yaşam aktivitelerine ne gibi etkisi olmaktadır?

Cevap

günlük yaşam aktivitelerini kısıtlayarak bağımsızlıklarını sekteye uğratmaktadır.

4. Soru

İskelet sistemi vücut üzerinde çeşitli işlevlere sahiptir. Bunlar; vücuda şekil vermek, kalp, akciğerler, beyin gibi vücuttaki önemli organları korumak, vücuttaki iskelet kaslarının tutunabileceği yerleri oluşturmak, kan hücrelerinin üretimini sağlamak, kalsiyum ve fosfat deposu görevi görmek ve vücut hareketlerinde ne görevi oluşturmaktır?

Cevap

vücut hareketlerinde kaldıraç görevi oluşturmaktır.

5. Soru

Örneğin kafatasında yer alan yassı kemikler arasındaki eklemler beyin gelişimi tamamlandıktan sonra kalıcı olarak harekete izin vermeyecek şekilde kapanır. Kemik yüzeyleri arasında herhangi bir hareketin açığa çıkmasına engel olduğu bu eklemlere ne ad verilir?

Cevap

Oynamaz eklemler

6. Soru

Halk arasında kireçlenme olarak bilinen 50 yaş üstü kişilerde çeşitli risk faktörleri ilegelişerek eklem kıkırdak yapısında bozulmaya yolaçan kronik seyirli dejeneratif hastalığa ne ad verilir?

Cevap

Osteoartrit

7. Soru

Örneğin kasatrofisi sonucu kasın genişliğinde azalma ve kasta kuvvet kaybı gerçekleşir. Hasara uğrayan vücut dokusunun kullanılmaması sonucu ilgili dokunun boyutlarında zamanla meydana gelen azalmaya ne ad verilir?

Cevap

Atrofi

8. Soru

En az iki kemik yüzeyinin bir araya geldiği bölgeye eklem adı verilir. Eklemler iskelet sisteminin diğer bir pasif elemanıdır. Kaslar aracılığı ile oluşturulan kuvvetin kemiği hareket ettirmesi için yapışan kasın en az bir eklemi katetmesi gerekir. Eklemler hareket edebilme özelliklerine göre hangi eklemler olarak kategorize edilir?

Cevap

oynar, yarı oynar ve oynamaz eklemler olarak kategorize edilir.

9. Soru

Örneğin omurlar arasında olan eklemde sınırlı hareket olup, eklemdeki kıkırdak yapı kemikler arası şokları emerek hareketi sınırlandırır. Kemikler arasında sınırlı hareketin olduğu bu eklemlere ne ad verilir?

Cevap

Yarı oynar eklemler

10. Soru

Vücudu oluşturan sistemlerden birisi de kas-iskelet sistemi olup bu sistem iskelet sistemi ve kas sisteminden meydana gelmektedir. İskelet sistemi pasif yapıları içerirken bu sistem içerisinde neler yer almaktadır?

Cevap

kemikler, eklemler, kıkırdak, kapsül, menisküs ve bağlar (ligament) yer almaktadır.

11. Soru

Nedeni tam olarak bilinmeyen, özellikle sakro-iliak eklem, omurga ve vücudun büyük eklemlerini etkileyen kronik seyirli ve ilerleyici romatizmal hastalığa ne ad verilir?

Cevap

Ankliozan Spondilit

12. Soru

Kemiğin dış yüzeyi periost adı verilen tabakayla çevrili olup kemiği koruma ve yenileme işlevlerine sahiptir. Kemiğin dış yüzeyi sert olup iç yüzeyi süngerimsi ve havalıdır. Bu özellikler kemiğe yük altında kaldığında ihtiyacı olan hangi yapıyı kazandırır?

Cevap

sert ve esnek yapıyı kazandırır.

13. Soru

Kemikler, anne karnında kıkırdak dokusunun gelişimiyle oluşmaya başlar ve 22-25 yaşları arasında tamamlanır. Kemik dokusunun % 33’ü organik maddeler, 67’si inorganik maddelerden (kalsiyum,fosfat, kalsiyum karbonat, magnezyum fosfat, alkalituzlar vb.) oluşmaktadır. Organik maddeler kemiğe elastikiyet kazandırırken inorganik maddeler ne kazandırır?

Cevap

inorganik maddeler sertlik kazandırır.

14. Soru

Kas dokusunda ağrı duyusu kas içerisinde bulunan özel sinir sonlanmaları ile taşınmaktadır. Yaralanma travma ve darbe gibi doğrudan olabileceği gibi başka hangi yolla da gerçekleşebilir?

Cevap

aşırı yüklenme gibi dolaylı yolla da gerçekleşebilir.

15. Soru

Kemik hücreleri oksijen ve besin gereksinimini etrafını çeviren kan damarlarıyla gerçekleştirir. İnsan vücudu yaklaşık 206 kemikten oluşup bunların büyük bir kısmı vücudun sağ ve sol taraflarında olacak şekilde çiftler halindedir. Kemikler genellikle şekillerine göre dört şekilde sınıflandırılırlar. Bunlar hangileridir?

Cevap

 uzun kemikler, kısa kemikler, yassı kemikler ve düzensiz kemiklerdir.

16. Soru

Kasın uzantısı olan tendonun yakın çevresindeki kemik dokuya, kıkırdağa, bağa veya diğer kasların tendonuna sürtünmesine engel olan, daire şeklinde içi sıvı dolu yastıklara ne adı verilir?

Cevap

bursa adı verilir.

17. Soru

Vücudun el ve ayak bölgesinde yer alan küçük eklemleri simetrik olarak tutan süreğen seyirli iltihaplı romatizmal hastalığa ne ad verilir?

Cevap

RomatoidArtrit

18. Soru

Doğuştan veya sonradan çeşitli nedenlerden dolayı omurgada meydana gelen C veya S şeklindeki eğriliklere ne ad verilir?

Cevap

Skolyoz

19. Soru

Kemik mineral yoğunluğunda azalma ve kemik mikro yapısında bozulma sonucu kemik kırılganlığında artış ile karakterize metabolik kemik hastalığına ne ad verilir?

Cevap

Osteoporoz

20. Soru

Tam ve kısmi çıkık, eklemde iltihabi değişiklikler (örneğin romatoidartrit) ve eklemde dejeneratif değişiklikler (örneğin osteoartrit) göstererek, çeşitli nedenlerden dolayı ağrı belirtisiveren eklemler hangi eklemlerdir?

Cevap

Oynar eklemler

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!