Ortopedik Rehabilitasyon Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Ortopedik Rehabilitasyon Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Serebral Parsi Rehabilitasyonu

1. Soru

Yaşamın erken dönemlerinde, gelişmekte olan insan beyninde meydana gelen hasar sonucu görülen hareket ve postür bozukluklarıyla karakterize klinik tabloya ne ad verilir?

Cevap

Serebral Palsi


2. Soru

Hastalık ilk olarak 1861 yılında İngiliz Ortopedist William Little tarafından tanımlanmıştır. Little ilk tanımlamasında “CerebralParesis” terimini kullanmış ve SP (serebralpalsi) tıp literatüründe önemli bir yer almıştır. 19. yüzyılın sonlarında Sigmund Freud ve William Osler’da SP ve tedavisi konusunda önemli katkılar sağlamışlardır. Klinik tablo için kullanılacak terim konusunda uzun yıllar süren tartışmalar sonrasında Serebral Paralizi terimi ilk defa 1947 yılında kim tarafından kullanılmıştır?

Cevap

Phelps tarafından kullanılmıştır.


3. Soru

Serebral palsi terimi, hangi evrelerde veya yıllarda meydana gelen klinik tabloyu belirtmek amacıyla kullanılmaktadır?

Cevap

beyin gelişiminin hızlı olduğu yaşamın ilk yıllarında (0-5 yaş)


4. Soru

SP (serebral palsi) çocukluk çağı kronik hastalıkları içerisinde en sık karşılaşılan klinik tablodur. SP, gelişmekte olan bebek beyninin doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrasında herhangi bir nedenden kaynaklanan kalıcı lezyonuna bağlı olarak gelişen, ilerleyici olmayan, aktivite ve katılım limitasyonlarına neden olan hareket ve postür bozukluğu ile karakterize kas iskelet sistemi bozukluğudur. Beyin hasarı nerelerde bozulmalara neden olmaktadır?

Cevap

beynin fonksiyonlarında bozulmalara neden olmaktadır.


5. Soru

SP (serebral palsi) ilerleyici değildir fakat neler ilerleyici olabilir?

Cevap

görülen semptomlar (belirti, bulgu) ilerleyici olabilir.


6. Soru

Kas sertliği ile karakterizedir. Spastik tip, tüm SP (serebral palsi) tiplerinin %75’ini(%77-93) oluşturur. Spastisite, kasın pasif hareketekarşı gösterdiği direnç olarak tanımlanır ve üstmotor nöron lezyonlarında karşılaşılan klinik birbulgudur. Hız bağımlıdır ve pasif hareketin hızınagöre kasın gösterdiği direnç de artış gösterir açıklamalarından hangi serebral palsi olduğunu anlamaktayız?

Cevap

Spastik Tip SP


7. Soru

Anormal hareketlerle karakterizedir ve tüm SP’li (serebral palsi)çocukların %2-15’ini oluşturur. Beyindeki daha derin merkezlerin (talamus ve beyincik gibi) hasar görmesi sonucu görülen klinik tablodur. Hareket bozuklukları oldukça değişken, istemsiz ve kontrolsüzdür açıklamalarından hangi serebral palsi olduğunu anlamaktayız?

Cevap

Diskinetik Tip SP


8. Soru

Serebellum (beyincik) hasarında görülen klinik tablodur. Tüm SP’li (serebral palsi) vakaların %2-8’ini oluşturur. SP’li çocuklarda denge ve koordinasyon kaybı mevcuttur. Çocuklar, dengelerini sağlayamadıklarından yalpalayarak ve bacaklarını aşırı derecede açarak yürürler (sarhoşvari yürüme paterni). Ani hareketlerde güçlük çekerler. Patlayıcı tarzda konuşma, nistagmus (istemsiz göz titremeleri) ve göz takibinde güçlükler yaşanır açıklamalarından hangi serebralpalsi olduğunu anlamaktayız?

Cevap

Ataksik Tip SP


9. Soru

Belirgin kas tonus azlığı ile karakterize klinik tablodur. SP’li( serebral palsi) vakaların %0,7- 2,6’sını oluşturur. Kaslarda yetersiz kasılmalarvardır. İstemsiz hareket paternleri görülmez. Bazıç ocuklar, hamur gibi yumuşak olabilirler. Ellerinden tutulup kaldırılmak istendiklerinde baş arkaya doğru düşer açıklamalarından hangi serebral palsi olduğunu anlamaktayız?

Cevap

Hipotonik Tip SP


10. Soru

Spastisite, atetoid ve distonik hareketlerin birlikte görüldüğü klinik tablodur. SP’nin (serebral palsi) en ağır formlarından birisidir. Spastik-atetoid (spastik-diskinetik form) tip en sık karşılaşılan türüdür açıklamalarından hangi serebral palsi olduğunu anlamaktayız?

Cevap

Mikst (karma) Tip SP


11. Soru

Vücudun bir yarısının etkilendiği klinik tablodur. Sıklıkla, üst ekstremite alt ekstremiteye göre daha fazla etkilenir. Erken doğan bebeklerin %17’sinde ve miyadında doğan bebeklerin de %56’sında, bütün SP’li (serebral palsi) vakalarında %20-30’unda görülür. Etkilenen taraf üst ekstremitede el becerileri ciddi derecede etkilenmiştir ve bu durum, günlük yaşam aktivitelerinde etkilenen taraf kol ve el kullanımını azaltan bir faktördür. Duyusal kayıplar sıklıkla yaşanır açıklamalarından hangi serebral palsi olduğunu anlamaktayız?

Cevap

Hemiplejik Tip SP


12. Soru

 Sıklıkla, erken doğum ve/veya düşük doğum ağırlığı sonrası görülen klinik tablodur. Prematürelerde (erken doğan bebekler) iskemik beyin yaralanmasına neden olan periventriküler lokomalazi en yaygın nedenlerdendir. Gövde ve ekstremitelerin tutulumu ile karakterize olup alt ekstremiteler üst ekstremitelerden daha fazla etkilenmiştir açıklamalarından hangi serebral palsi olduğunu anlamaktayız?

Cevap

Diplejik Tip SP


13. Soru

Bütün vücut tutulumu ile karakterize klinik tablodur. Gövde, alt ve üst ekstremiteler, baş ve boyun önemli derecede etkilenmiştir. Spastik tip SP’nin (serebral palsi) en ağır formudur. Genellikle, bu SP’li çocuklar günlük yaşamlarında bağımlıdırlar ve çok az bir kısmı yürüyebilir. İstemli hareket oldukça azdır. Entelektüel gerilikler sıklıkla yaşanır. Göz ve görme ile ilişkili problemler, nöbet, beslenme ve salya problemleri sıklıkla görülür

Cevap

Kuadriplejik Tip SP


14. Soru

SP’li(serebralpalsi) bireylerde görülen sorunlar yaşa özgüdür ne aktiviteleri bu sorunlardan etkilenir?

Cevap

bireyin yaşına uygun aktiviteleri bu sorunlardan etkilenir.


15. Soru

SP’li(serebral palsi) çocuklarda rehabilitasyon, ne doğrultusunda hastaya özel belirlenir?

Cevap

değerlendirme bulguları doğrultusunda hastaya özel belirlenir.


16. Soru

SP (serebral palsi) rehabilitasyonu ne kadar sürer?

Cevap

yaşam boyu sürer.


17. Soru

SP (serebral palsi) rehabilitasyonunda temel amaç, anormal hareket paternlerini gidermek, normal hareket ve postüralpaternleri yerleştirmek, çocuğun normal gelişimini desteklemek ve ne ile mücadele etmektir?

Cevap

gelişebilecek ikincil problemlerle mücadele etmektir.


18. Soru

Medikal tedavi, Fizyoterapi ve rehabilitasyon, Psikolojik tedavi, Özel eğitim, İş-uğraşı tedavisi, Ortez uygulamaları,Ortopedik tedaviler, kimlerde ihtiyaç duyulan tedavi programlarıdır?

Cevap

SP’li (serebral palsi) çocuklarda ihtiyaç duyulan tedavi programlarıdır.


19. Soru

SP’li çocuklarda rehabilitasyon başarısı tedavinin hangi dönemde başlamasıyla ilişkilidir?

Cevap

en erken dönemde (bebeklik döneminden itibaren) başlamasıyla ilişkilidir.


20. Soru

SP’li (serebral palsi) çocuklarda rehabilitasyon, ailenin duruma adaptasyonu, çocuğun fonksiyonel düzeyinin korunabilmesive artırılabilmesi, dolayısıyla yaşam kalitesinin artırılabilmesi bakımından önemlidir. SP rehabilitasyonu, yaşam boyu süren uzun bir tedavi süreci gerektirmektedir. Bu durum, ilerleyen dönemlerde hem çocuk hem de aile üzerine önemli sorumluluklar yüklemekte ve kronik yorgunluklar gelişebilmektedir. Hangi ailelerde bu sıkıntı daha küçük boyutlarda yaşanabilmektedir?

Cevap

Ne yapacağını bilen, danışmanlık hizmetini sağlıklı bir şekilde alabilen ailelerde bu sıkıntı daha küçük boyutlarda yaşanabilmektedir.


1. Soru

Yaşamın erken dönemlerinde, gelişmekte olan insan beyninde meydana gelen hasar sonucu görülen hareket ve postür bozukluklarıyla karakterize klinik tabloya ne ad verilir?

Cevap

Serebral Palsi

2. Soru

Hastalık ilk olarak 1861 yılında İngiliz Ortopedist William Little tarafından tanımlanmıştır. Little ilk tanımlamasında “CerebralParesis” terimini kullanmış ve SP (serebralpalsi) tıp literatüründe önemli bir yer almıştır. 19. yüzyılın sonlarında Sigmund Freud ve William Osler’da SP ve tedavisi konusunda önemli katkılar sağlamışlardır. Klinik tablo için kullanılacak terim konusunda uzun yıllar süren tartışmalar sonrasında Serebral Paralizi terimi ilk defa 1947 yılında kim tarafından kullanılmıştır?

Cevap

Phelps tarafından kullanılmıştır.

3. Soru

Serebral palsi terimi, hangi evrelerde veya yıllarda meydana gelen klinik tabloyu belirtmek amacıyla kullanılmaktadır?

Cevap

beyin gelişiminin hızlı olduğu yaşamın ilk yıllarında (0-5 yaş)

4. Soru

SP (serebral palsi) çocukluk çağı kronik hastalıkları içerisinde en sık karşılaşılan klinik tablodur. SP, gelişmekte olan bebek beyninin doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrasında herhangi bir nedenden kaynaklanan kalıcı lezyonuna bağlı olarak gelişen, ilerleyici olmayan, aktivite ve katılım limitasyonlarına neden olan hareket ve postür bozukluğu ile karakterize kas iskelet sistemi bozukluğudur. Beyin hasarı nerelerde bozulmalara neden olmaktadır?

Cevap

beynin fonksiyonlarında bozulmalara neden olmaktadır.

5. Soru

SP (serebral palsi) ilerleyici değildir fakat neler ilerleyici olabilir?

Cevap

görülen semptomlar (belirti, bulgu) ilerleyici olabilir.

6. Soru

Kas sertliği ile karakterizedir. Spastik tip, tüm SP (serebral palsi) tiplerinin %75’ini(%77-93) oluşturur. Spastisite, kasın pasif hareketekarşı gösterdiği direnç olarak tanımlanır ve üstmotor nöron lezyonlarında karşılaşılan klinik birbulgudur. Hız bağımlıdır ve pasif hareketin hızınagöre kasın gösterdiği direnç de artış gösterir açıklamalarından hangi serebral palsi olduğunu anlamaktayız?

Cevap

Spastik Tip SP

7. Soru

Anormal hareketlerle karakterizedir ve tüm SP’li (serebral palsi)çocukların %2-15’ini oluşturur. Beyindeki daha derin merkezlerin (talamus ve beyincik gibi) hasar görmesi sonucu görülen klinik tablodur. Hareket bozuklukları oldukça değişken, istemsiz ve kontrolsüzdür açıklamalarından hangi serebral palsi olduğunu anlamaktayız?

Cevap

Diskinetik Tip SP

8. Soru

Serebellum (beyincik) hasarında görülen klinik tablodur. Tüm SP’li (serebral palsi) vakaların %2-8’ini oluşturur. SP’li çocuklarda denge ve koordinasyon kaybı mevcuttur. Çocuklar, dengelerini sağlayamadıklarından yalpalayarak ve bacaklarını aşırı derecede açarak yürürler (sarhoşvari yürüme paterni). Ani hareketlerde güçlük çekerler. Patlayıcı tarzda konuşma, nistagmus (istemsiz göz titremeleri) ve göz takibinde güçlükler yaşanır açıklamalarından hangi serebralpalsi olduğunu anlamaktayız?

Cevap

Ataksik Tip SP

9. Soru

Belirgin kas tonus azlığı ile karakterize klinik tablodur. SP’li( serebral palsi) vakaların %0,7- 2,6’sını oluşturur. Kaslarda yetersiz kasılmalarvardır. İstemsiz hareket paternleri görülmez. Bazıç ocuklar, hamur gibi yumuşak olabilirler. Ellerinden tutulup kaldırılmak istendiklerinde baş arkaya doğru düşer açıklamalarından hangi serebral palsi olduğunu anlamaktayız?

Cevap

Hipotonik Tip SP

10. Soru

Spastisite, atetoid ve distonik hareketlerin birlikte görüldüğü klinik tablodur. SP’nin (serebral palsi) en ağır formlarından birisidir. Spastik-atetoid (spastik-diskinetik form) tip en sık karşılaşılan türüdür açıklamalarından hangi serebral palsi olduğunu anlamaktayız?

Cevap

Mikst (karma) Tip SP

11. Soru

Vücudun bir yarısının etkilendiği klinik tablodur. Sıklıkla, üst ekstremite alt ekstremiteye göre daha fazla etkilenir. Erken doğan bebeklerin %17’sinde ve miyadında doğan bebeklerin de %56’sında, bütün SP’li (serebral palsi) vakalarında %20-30’unda görülür. Etkilenen taraf üst ekstremitede el becerileri ciddi derecede etkilenmiştir ve bu durum, günlük yaşam aktivitelerinde etkilenen taraf kol ve el kullanımını azaltan bir faktördür. Duyusal kayıplar sıklıkla yaşanır açıklamalarından hangi serebral palsi olduğunu anlamaktayız?

Cevap

Hemiplejik Tip SP

12. Soru

 Sıklıkla, erken doğum ve/veya düşük doğum ağırlığı sonrası görülen klinik tablodur. Prematürelerde (erken doğan bebekler) iskemik beyin yaralanmasına neden olan periventriküler lokomalazi en yaygın nedenlerdendir. Gövde ve ekstremitelerin tutulumu ile karakterize olup alt ekstremiteler üst ekstremitelerden daha fazla etkilenmiştir açıklamalarından hangi serebral palsi olduğunu anlamaktayız?

Cevap

Diplejik Tip SP

13. Soru

Bütün vücut tutulumu ile karakterize klinik tablodur. Gövde, alt ve üst ekstremiteler, baş ve boyun önemli derecede etkilenmiştir. Spastik tip SP’nin (serebral palsi) en ağır formudur. Genellikle, bu SP’li çocuklar günlük yaşamlarında bağımlıdırlar ve çok az bir kısmı yürüyebilir. İstemli hareket oldukça azdır. Entelektüel gerilikler sıklıkla yaşanır. Göz ve görme ile ilişkili problemler, nöbet, beslenme ve salya problemleri sıklıkla görülür

Cevap

Kuadriplejik Tip SP

14. Soru

SP’li(serebralpalsi) bireylerde görülen sorunlar yaşa özgüdür ne aktiviteleri bu sorunlardan etkilenir?

Cevap

bireyin yaşına uygun aktiviteleri bu sorunlardan etkilenir.

15. Soru

SP’li(serebral palsi) çocuklarda rehabilitasyon, ne doğrultusunda hastaya özel belirlenir?

Cevap

değerlendirme bulguları doğrultusunda hastaya özel belirlenir.

16. Soru

SP (serebral palsi) rehabilitasyonu ne kadar sürer?

Cevap

yaşam boyu sürer.

17. Soru

SP (serebral palsi) rehabilitasyonunda temel amaç, anormal hareket paternlerini gidermek, normal hareket ve postüralpaternleri yerleştirmek, çocuğun normal gelişimini desteklemek ve ne ile mücadele etmektir?

Cevap

gelişebilecek ikincil problemlerle mücadele etmektir.

18. Soru

Medikal tedavi, Fizyoterapi ve rehabilitasyon, Psikolojik tedavi, Özel eğitim, İş-uğraşı tedavisi, Ortez uygulamaları,Ortopedik tedaviler, kimlerde ihtiyaç duyulan tedavi programlarıdır?

Cevap

SP’li (serebral palsi) çocuklarda ihtiyaç duyulan tedavi programlarıdır.

19. Soru

SP’li çocuklarda rehabilitasyon başarısı tedavinin hangi dönemde başlamasıyla ilişkilidir?

Cevap

en erken dönemde (bebeklik döneminden itibaren) başlamasıyla ilişkilidir.

20. Soru

SP’li (serebral palsi) çocuklarda rehabilitasyon, ailenin duruma adaptasyonu, çocuğun fonksiyonel düzeyinin korunabilmesive artırılabilmesi, dolayısıyla yaşam kalitesinin artırılabilmesi bakımından önemlidir. SP rehabilitasyonu, yaşam boyu süren uzun bir tedavi süreci gerektirmektedir. Bu durum, ilerleyen dönemlerde hem çocuk hem de aile üzerine önemli sorumluluklar yüklemekte ve kronik yorgunluklar gelişebilmektedir. Hangi ailelerde bu sıkıntı daha küçük boyutlarda yaşanabilmektedir?

Cevap

Ne yapacağını bilen, danışmanlık hizmetini sağlıklı bir şekilde alabilen ailelerde bu sıkıntı daha küçük boyutlarda yaşanabilmektedir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!