Ortopedik Rehabilitasyon Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Ortopedik Rehabilitasyon Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Ampute Rehabilitasyonu

1. Soru

Alt veya üst ekstremitenin tamamının veya bir kısmının kalıcı kaybına ne ad verilir?

Cevap

Amputasyon


2. Soru

Amputasyon ameliyatı geçiren veya doğuştan ekstremitesinin bir kısmı veya tamamı olmayan bireylere ne denir?

Cevap

Ampute


3. Soru

Amputasyon yalnız ekstremite kaybı ile sınırlı kalmayan, vücut imajı bozukluğu, sosyal ilişki ve işlev kayıplarına sebep olabilen travmatik bir durumdur. Bu kaybı fonksiyonel ve görsel olarak tamamlayarak kişilerin toplumsal katılımını sağlayan yapay uzuvlara ne ad verilir?

Cevap

Protez


4. Soru

Özellikle Dünya Savaşları sonrasında yoğun olarak ortaya çıkan ampute nüfusu son yıllarda trafik ve iş kazalarının artması, savaşlar, deprem gibi doğal afetler ve her geçen gün popülasyonu artan diyabet gibi damar sistemlerini etkileyen hastalıkların etkisiyle giderek artmıştır. Gelişmiş ülkelerde ampütasyona neden olan birinci faktör periferik vasküler hastalıklar iken ülkemizde ilk sırada neler yer almaktadır?

Cevap

travmalar yer almaktadır.


5. Soru

Üst ekstremite amputasyonlarında travmanın amputasyon nedenleri arasında birinci sırada olduğu, bunu kansere bağlı amputasyonların, doğumsal ekstremite kayıplarının ve diğer nedenlerin takip ettiği görülmektedir. Tümörler herhangi bir yaşta olabilir ancak genellikle ne zaman görülmektedir?

Cevap

genellikle adolesanlarda (ergen) görülmektedir.


6. Soru

Doğuştan veya sonradan çeşitli nedenlerle oluşan yetersizliği tanımlamak, ortadan kaldırmaya veya en aza indirmeye çalışmak ve kişiyi fiziksel, mental ve sosyoekonomik açıdan kendine ve topluma yeterli duruma getirmeyi amaçlayan çok yönlü bir hizmete ne ad verilir?

Cevap

Rehabilitasyon


7. Soru

Hastanın fonksiyonel kapasitesini tekrar kazanmasına yönelik olarak yapılan fizyolojik ve psikolojik uygulamaları kapsayan bir sürece ne denir?

Cevap

Amputelerde rehabilitasyon


8. Soru

Rehabilitasyon sürecinde hasta merkezli, nasıl bir ekip yaklaşımına gereksinim vardır?

Cevap

multidisipliner bir ekip yaklaşımına gereksinim vardır.


9. Soru

a) Amputeyi psikolojik, fiziksel ve fonksiyonel açılardan proteze hazırlamak, b) Biyomekanik prensiplere uygun bir protez ile alt ekstremite amputelerinde güvenli ve fonksiyonel ambulasyonu sağlamak, üst ekstremite amputelerinde ise kendine bakım ve diğer günlük yaşam aktivitelerinin mümkün olduğu kadar bağımsız yapılabilmesini gerçekleştirmek, c) Ev / iş yeri / okul düzenlemeleri ve rekreasyonel aktiviteler ile amputenin normal yaşama katılımını desteklemek ve yaşam kalitesini artırmaktır. Bu üç madde neyin genel hedefleridir?

Cevap

Ampute Rehabilitasyonunun genel hedefleridir.


10. Soru

Eklem seviyesinden yapılan amputasyonlara ne denir?

Cevap

Dezartikülasyon


11. Soru

Amputelerde ameliyat sonrası görülen önemli sorunlardan birisi cilt komplikasyonlarıdır. Preprostetik dönemde görülebileceği gibi protez eğitimi dönemi ve sonrasında da gelişebilir. Gecikmiş yara iyileşmesi ve deri greftleri preprostetik dönemde; ciltte yara ve berelenmeler, nasırlar ve enfekte kistler amputenin toplumsal katılımlarını gerçekleştirdiği hangi döneminde daha sık görülmektedir?

Cevap

sosyal yaşama geri dönüş döneminde daha sık görülmektedir.


12. Soru

Bir ekstremitenin ampütasyonu takiben varlığını hala devam ettirmesi olarak tarifine ne ad verilir?

Cevap

Fantom Hissi


13. Soru

Olmayan bir ekstremitede var olan ağrı ne ağrısı olarak tanımlanmaktadır?

Cevap

Fantom Ağrısı  


14. Soru

Aksonların güdük distaline doğru aşırı büyümesinden kaynaklanan, amputasyondan sonra kesilen sinir uçlarında görülebilen, sinirin iyi huylu tümörüne ne ad verilir?

Cevap

Nöroma


15. Soru

Eklemi çevreleyen kas, tendon, eklem kapsülü ve bağların çeşitli sebeplerden elastikiyetlerini kaybetmelerinden dolayı eklemin normal hareket açıklığını kaybetmesi veya eklem hareket açıklığının belirli yönlerde kısıtlanması olarak tanımlanmasına ne ad verilir?

Cevap

Kontraktür


16. Soru

Diz üstü amputelerde kalça eklemi nötral pozisyonda, diz altı amputelerde diz eklemi ne olacak şekilde pozisyonlanır?

Cevap

ekstansiyonda olacak şekilde pozisyonlanır.


17. Soru

İnsanların gönüllü olarak boş zamanlarında katıldıkları ve kişisel olarak doyum sağladıkları, vücudun ve zihnin canlandırılması için kullanılan herhangi bir oyun, meşguliyet veya sportif aktivitelere ne aktiviteler denilmektedir?

Cevap

Rekreasyonel Aktiviteler


18. Soru

1-Parsiyel El Amputasyonları a. Kısmi El Amputasyonları b. Dijital Amputasyonlar 2-El Bileği Dezartikülasyonu 3-Dirsek Altı Amputasyonu (Transradial Amputasyon) 4-Dirsek Dezartikülasyonu 5-Dirsek Üstü Amputasyonu (Transhumeral Amputasyon) 6-Omuz Dezartikülasyonu 7-Forequarter Amputasyonu maddeleri bize hangi ampütasyon seviyeleri olduğunu anlatmaktadır?

Cevap

Üst Ekstremite Amputasyon Seviyeleri


19. Soru

Hangi seviyeden olursa olsun ekstremite kaybı, kişinin vücut imajını, kendine bakımını, mobilitesini ve sosyal katılımını etkileyen kalıcı bir engeldir. Ampute rehabilitasyonu hem birey hem aile, hem de rehabilitasyon ekibi için oldukça güç ve uzun bir süreçtir. Üst ekstremite amputelerinde bu süreç kendine has zorluklar arz eder. Amputenin uzuv kaybı ile ilgili oluşabilecek bu sorunların üstesinden gelebilmesi ve bağımsız bir birey olabilmesi amacı ile mümkün olan en erken devrede gereksinimleri belirlenerek tedavi planı çizilerek, ne yapılmalı ve ne sürecine başlanmalıdır?

Cevap

protez uygulamaları yapılmalı ve rehabilitasyon sürecine başlanmalıdır.


1. Soru

Alt veya üst ekstremitenin tamamının veya bir kısmının kalıcı kaybına ne ad verilir?

Cevap

Amputasyon

2. Soru

Amputasyon ameliyatı geçiren veya doğuştan ekstremitesinin bir kısmı veya tamamı olmayan bireylere ne denir?

Cevap

Ampute

3. Soru

Amputasyon yalnız ekstremite kaybı ile sınırlı kalmayan, vücut imajı bozukluğu, sosyal ilişki ve işlev kayıplarına sebep olabilen travmatik bir durumdur. Bu kaybı fonksiyonel ve görsel olarak tamamlayarak kişilerin toplumsal katılımını sağlayan yapay uzuvlara ne ad verilir?

Cevap

Protez

4. Soru

Özellikle Dünya Savaşları sonrasında yoğun olarak ortaya çıkan ampute nüfusu son yıllarda trafik ve iş kazalarının artması, savaşlar, deprem gibi doğal afetler ve her geçen gün popülasyonu artan diyabet gibi damar sistemlerini etkileyen hastalıkların etkisiyle giderek artmıştır. Gelişmiş ülkelerde ampütasyona neden olan birinci faktör periferik vasküler hastalıklar iken ülkemizde ilk sırada neler yer almaktadır?

Cevap

travmalar yer almaktadır.

5. Soru

Üst ekstremite amputasyonlarında travmanın amputasyon nedenleri arasında birinci sırada olduğu, bunu kansere bağlı amputasyonların, doğumsal ekstremite kayıplarının ve diğer nedenlerin takip ettiği görülmektedir. Tümörler herhangi bir yaşta olabilir ancak genellikle ne zaman görülmektedir?

Cevap

genellikle adolesanlarda (ergen) görülmektedir.

6. Soru

Doğuştan veya sonradan çeşitli nedenlerle oluşan yetersizliği tanımlamak, ortadan kaldırmaya veya en aza indirmeye çalışmak ve kişiyi fiziksel, mental ve sosyoekonomik açıdan kendine ve topluma yeterli duruma getirmeyi amaçlayan çok yönlü bir hizmete ne ad verilir?

Cevap

Rehabilitasyon

7. Soru

Hastanın fonksiyonel kapasitesini tekrar kazanmasına yönelik olarak yapılan fizyolojik ve psikolojik uygulamaları kapsayan bir sürece ne denir?

Cevap

Amputelerde rehabilitasyon

8. Soru

Rehabilitasyon sürecinde hasta merkezli, nasıl bir ekip yaklaşımına gereksinim vardır?

Cevap

multidisipliner bir ekip yaklaşımına gereksinim vardır.

9. Soru

a) Amputeyi psikolojik, fiziksel ve fonksiyonel açılardan proteze hazırlamak, b) Biyomekanik prensiplere uygun bir protez ile alt ekstremite amputelerinde güvenli ve fonksiyonel ambulasyonu sağlamak, üst ekstremite amputelerinde ise kendine bakım ve diğer günlük yaşam aktivitelerinin mümkün olduğu kadar bağımsız yapılabilmesini gerçekleştirmek, c) Ev / iş yeri / okul düzenlemeleri ve rekreasyonel aktiviteler ile amputenin normal yaşama katılımını desteklemek ve yaşam kalitesini artırmaktır. Bu üç madde neyin genel hedefleridir?

Cevap

Ampute Rehabilitasyonunun genel hedefleridir.

10. Soru

Eklem seviyesinden yapılan amputasyonlara ne denir?

Cevap

Dezartikülasyon

11. Soru

Amputelerde ameliyat sonrası görülen önemli sorunlardan birisi cilt komplikasyonlarıdır. Preprostetik dönemde görülebileceği gibi protez eğitimi dönemi ve sonrasında da gelişebilir. Gecikmiş yara iyileşmesi ve deri greftleri preprostetik dönemde; ciltte yara ve berelenmeler, nasırlar ve enfekte kistler amputenin toplumsal katılımlarını gerçekleştirdiği hangi döneminde daha sık görülmektedir?

Cevap

sosyal yaşama geri dönüş döneminde daha sık görülmektedir.

12. Soru

Bir ekstremitenin ampütasyonu takiben varlığını hala devam ettirmesi olarak tarifine ne ad verilir?

Cevap

Fantom Hissi

13. Soru

Olmayan bir ekstremitede var olan ağrı ne ağrısı olarak tanımlanmaktadır?

Cevap

Fantom Ağrısı  

14. Soru

Aksonların güdük distaline doğru aşırı büyümesinden kaynaklanan, amputasyondan sonra kesilen sinir uçlarında görülebilen, sinirin iyi huylu tümörüne ne ad verilir?

Cevap

Nöroma

15. Soru

Eklemi çevreleyen kas, tendon, eklem kapsülü ve bağların çeşitli sebeplerden elastikiyetlerini kaybetmelerinden dolayı eklemin normal hareket açıklığını kaybetmesi veya eklem hareket açıklığının belirli yönlerde kısıtlanması olarak tanımlanmasına ne ad verilir?

Cevap

Kontraktür

16. Soru

Diz üstü amputelerde kalça eklemi nötral pozisyonda, diz altı amputelerde diz eklemi ne olacak şekilde pozisyonlanır?

Cevap

ekstansiyonda olacak şekilde pozisyonlanır.

17. Soru

İnsanların gönüllü olarak boş zamanlarında katıldıkları ve kişisel olarak doyum sağladıkları, vücudun ve zihnin canlandırılması için kullanılan herhangi bir oyun, meşguliyet veya sportif aktivitelere ne aktiviteler denilmektedir?

Cevap

Rekreasyonel Aktiviteler

18. Soru

1-Parsiyel El Amputasyonları a. Kısmi El Amputasyonları b. Dijital Amputasyonlar 2-El Bileği Dezartikülasyonu 3-Dirsek Altı Amputasyonu (Transradial Amputasyon) 4-Dirsek Dezartikülasyonu 5-Dirsek Üstü Amputasyonu (Transhumeral Amputasyon) 6-Omuz Dezartikülasyonu 7-Forequarter Amputasyonu maddeleri bize hangi ampütasyon seviyeleri olduğunu anlatmaktadır?

Cevap

Üst Ekstremite Amputasyon Seviyeleri

19. Soru

Hangi seviyeden olursa olsun ekstremite kaybı, kişinin vücut imajını, kendine bakımını, mobilitesini ve sosyal katılımını etkileyen kalıcı bir engeldir. Ampute rehabilitasyonu hem birey hem aile, hem de rehabilitasyon ekibi için oldukça güç ve uzun bir süreçtir. Üst ekstremite amputelerinde bu süreç kendine has zorluklar arz eder. Amputenin uzuv kaybı ile ilgili oluşabilecek bu sorunların üstesinden gelebilmesi ve bağımsız bir birey olabilmesi amacı ile mümkün olan en erken devrede gereksinimleri belirlenerek tedavi planı çizilerek, ne yapılmalı ve ne sürecine başlanmalıdır?

Cevap

protez uygulamaları yapılmalı ve rehabilitasyon sürecine başlanmalıdır.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!