Ortopedik Rehabilitasyon Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Ortopedik Rehabilitasyon Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Ortopedik Yaralanmalarda Doku Hasarları Ve İyileşme

1. Soru

Kamu ve özel sektöre ait hastaneler, rehabilitasyon hastaneleri veya merkezleri, bakım evleri ve engelli bakım ve rehabilitasyon merkezleri gibi kurumlarda çalışma olanaklarına kim sahiptir?

Cevap

Bakım personeli


2. Soru

Vücudun çeşitli bölümlerini etkileyen (omurga, omuz, kalça, dirsek, diz, el-ayak) yaygın kas-iskelet sorunları (kırık, çıkık, burkulma, kas ve tendon sorunları, bağ yaralanmaları, kıkırdak hasarları, kapsül zedelenmeleri, sinir ve damar yaralanmaları) akut ve kronik dönemde neyin temel elemanlarını etkiler?

Cevap

Kas-iskelet sisteminin temel elemanlarını etkiler.


3. Soru

Kas-iskelet yaralanmaları sonrası vücutta meydana gelen doku hasarları yaralanmanın şiddeti ve etkilenen bölgeyle ilişkili olarak hasara karşı bazı belirtiler verir. Yaralanma sonrası kas-iskelet yapıları ortaya çıkan yeni durumlara ilişkin neler düzeyinde çeşitli reaksiyonlar yansıtır?

Cevap

organ, doku, hücre ve dolaşım düzeyinde çeşitli reaksiyonlar yansıtır.


4. Soru

İnflamasyona yol açan bazı durumlar; kırık, çıkık, burkulma gibi ortopedik sorunlara yol açan travmalar, yabancı cisim batmaları, bakterial hastalıklar, enfeksiyonlar, yanıklar, bağışıklık sistemi hastalıkları, inflamatuar hastalıklar (örneğin romatoid artrit) vb.dir. İnflamasyon beş temel belirti verir. Bunlar; dört temel belirti kızarıklık, şişlik, ağrı, ısı artışıdır. Beşinci temel belirti ne kaybıdır?

Cevap

işlev (fonksiyon) kaybıdır.


5. Soru

Yaralanma sonrası hemen başlayan inflamatuar reaksiyonlar iyileşme sürecini başlatırken iyileşmenin ilk evresini oluşturmaktadır. İnflamatuar dönemden sonra iyileşme sürecinin ikinci aşaması tamir fazı ve üçüncü aşamada da yeniden şekillenme fazı gerçekleşerek ne sağlanır?

Cevap

doku onarımı ve dokunun eski haline dönüşü sağlanır.


6. Soru

İnflamatuar faz; doku yaralanmasından hemen sonra hücrelerden serotonin maddesinin serbest bırakılmasıyla damarlarda daralmayı ve birkaç dakika için kan ve vücut sıvılarının o bölgeye akışını sınırlandırarak mikro dolaşımı etkiler. Yaralanan bölgenin çevresinde pıhtılaşmaya yardımcı olan maddeler küçük damarları tıkayıcı rol oynayarak yaralanan bölgeye ne yönelimini engeller?

Cevap

daha fazla kan ve vücut sıvı yönelimini engeller.


7. Soru

Tamir fazı; kollajen adlı dokunun oluşturulması ve organize edilmesi süreci olarak kısaca özetlenebilir. İyileşmenin bu döneminde kollajen dokusu yaralanma sonrası yaklaşık 5. günde oluşmaya başlar. İnflamatuar fazdaki makrofajlar yaralanmanın olduğu bölgeye fibroblastları yönlendirerek hücre bölünmesini ve ne dokusunun oluşmasını sağlar?

Cevap

Kollajen dokusunun oluşmasını sağlar.


8. Soru

Yeniden şekillenme fazı; bu aşama yaralanmadan yaklaşık 2 hafta sonra başlar, bir yıl veya daha fazla sürebilir. Yeni kollajen ve konnektif doku yaralanmanın olduğu bölgeye aşamalı olarak daha fazla ve yeniden uyum sağlar. Bu bölgede yeni oluşan doku uzun süre hareketsiz kalırsa yeni kollajen lifler organize olmadan nasıl bir biçimde yaralı bölgeye yerleşim gösterir?

Cevap

düzensiz bir biçimde yaralı bölgeye yerleşim gösterir.


9. Soru

Konnektif doku; hücreler tarafından üretilen ve hücre dışı ağ (ekstraselüler matriks) olarak adlandırılan yapılar ve hücrelerden oluşmaktadır. Hangi ağlar konnektif dokunun hücresel olmayan içeriği olarak tanımlanır?

Cevap

Hücre dışı ağlar


10. Soru

Kemik doku, yapısında % 35 oranında organik ağ ve yaklaşık % 65 mineral barındırır. Kemiklerin en önemli organik yapısı tip I kollajen olup bu kemik ağırlığının neredeyse % 90’ı civarındadır. Kalan % 10 civarında olan ağırlık ise nasıl yapılardır?

Cevap

Kollajen olmayan yapılardır.


11. Soru

Kemikler makro düzeyde incelendiğinde gözenekli (süngerimsi) ve gözeneksiz olarak yerleşim gösterdiği görülmektedir. Kemiklerin gözenekli bölümleri “trabeküler kemik” olarak adlandırılırken, gözeneksiz bölümler ne olarak isimlendirilmektedir?

Cevap

kortikal kemik olarak isimlendirilmektedir.


12. Soru

Kemiklerin aralıklı yüke maruz kalması “osteoblastik aktiviteyi” tetiklerken, aralıklı yüke maruz kalmaması hangi aktiviteyi tetikleyerek kemik kitlesinde azalmaya yol açar?

Cevap

osteoklastik aktiviteyi tetikleyerek kemik kitlesinde azalmaya yol açar.


13. Soru

Osteoporoz ilerleyen yaş, menopoz ve kalsiyum emilim sorunları nedeniyle sıkça görülmektedir. En yaygın olarak osteoporoz sonucu omur kemiğinde (vertebra) ne kırıkları gelişmektedir?

Cevap

çökme kırıkları gelişmektedir.


14. Soru

Kırık sonrası ortaya çıkan ilk tepki inflamatuar reaksiyonlar olup 24-48 saat içerisinde görülür. Bu aşamada granüler doku, kan pıhtılaşması, fibroblast ve osteoblastik aktivitede artış gerçekleşir. Kemiğin onarım fazı kemik skarı veya kallus oluşumu ile genellikle kırık sonrası hangi zaman zarfında başlar?

Cevap

ilk iki hafta içerisinde başlar.


15. Soru

Synovial eklemler oynar eklemler olarak adlandırılmakta kalça eklemi ve diz eklemi de synovial eklemler arasında yer almaktadır. Synovial eklemler içerisinde fibroelastik kıkırdak barındırır. Bu fibroelastik kıkırdağın büyük bir bölümünü su oluşturur. Menisküs de bir kıkırdak olmakla birlikte yapısının büyük bir bölümünü ne oluşturur?

Cevap

su değil kollajen doku oluşturur.


16. Soru

Kas ve tendon dokuyu içeren yaralanma “strain” olarak tanımlanmaktadır. Bağ dokusunu içeren yaralanma ise ne olarak tanımlanmaktadır?

Cevap

sprain olarak tanımlanmaktadır.


17. Soru

Kas yaralanmaları doğrudan travma, darbe ve çarpma sonucu ortaya çıkabilir. Bu kas hasarlarına ne yaralanması adı verilir?

Cevap

direkt kas yaralanması adı verilir.


18. Soru

Kasların iyileşme süreci kemik, tendon, bağ ve kıkırdak dokudan oldukça farklılık göstermektedir. Bunun da sebebi kasların zengin dolaşım ağına sahip olması ve dolayısıyla kanlanması yani beslenmesinin iyi olmasıdır. Bu da iyileşme sürecinde inflamatuar tepkilerin ve sonrasında tamir sürecinin ortaya çıkmasını hızlandırarak yeniden şekillenme ve kas liflerinin neye kavuşmasını kolaylaştırmaktadır?

Cevap

eski doku özelliklerine kavuşmasını kolaylaştırmaktadır.


19. Soru

Çevresel sinirler kaslara giderek merkezi sinir sistemine ait bilgileri kaslara aktaran yapılardır. Kasın beş temel özelliğinden birisi de kasılabilmedir. Bu özelliğini açığa çıkarabilmesi için uyarılabilme özelliğine sahip olması gerekir. Kasın uyarılabilmesi de kasa gelen çevresel sinir sistemi olan hangi sinirlerle gerçekleşir?

Cevap

spinal sinirlerle gerçekleşir.


20. Soru

Damarlarda hasarların yumuşak dokularda olduğu gibi benzer yanıtları vardır. Bu aşamalar; koagülasyon, inflamasyon, fibroplazi, yeniden şekillenme ve olgunlaşmadır. Damar hasarlarında, ilgili tabakada neyin çoğalması sonucu damar duvar kalınlaşarak kan akışı azalır?

Cevap

düz kas hücrelerinin çoğalması sonucu


1. Soru

Kamu ve özel sektöre ait hastaneler, rehabilitasyon hastaneleri veya merkezleri, bakım evleri ve engelli bakım ve rehabilitasyon merkezleri gibi kurumlarda çalışma olanaklarına kim sahiptir?

Cevap

Bakım personeli

2. Soru

Vücudun çeşitli bölümlerini etkileyen (omurga, omuz, kalça, dirsek, diz, el-ayak) yaygın kas-iskelet sorunları (kırık, çıkık, burkulma, kas ve tendon sorunları, bağ yaralanmaları, kıkırdak hasarları, kapsül zedelenmeleri, sinir ve damar yaralanmaları) akut ve kronik dönemde neyin temel elemanlarını etkiler?

Cevap

Kas-iskelet sisteminin temel elemanlarını etkiler.

3. Soru

Kas-iskelet yaralanmaları sonrası vücutta meydana gelen doku hasarları yaralanmanın şiddeti ve etkilenen bölgeyle ilişkili olarak hasara karşı bazı belirtiler verir. Yaralanma sonrası kas-iskelet yapıları ortaya çıkan yeni durumlara ilişkin neler düzeyinde çeşitli reaksiyonlar yansıtır?

Cevap

organ, doku, hücre ve dolaşım düzeyinde çeşitli reaksiyonlar yansıtır.

4. Soru

İnflamasyona yol açan bazı durumlar; kırık, çıkık, burkulma gibi ortopedik sorunlara yol açan travmalar, yabancı cisim batmaları, bakterial hastalıklar, enfeksiyonlar, yanıklar, bağışıklık sistemi hastalıkları, inflamatuar hastalıklar (örneğin romatoid artrit) vb.dir. İnflamasyon beş temel belirti verir. Bunlar; dört temel belirti kızarıklık, şişlik, ağrı, ısı artışıdır. Beşinci temel belirti ne kaybıdır?

Cevap

işlev (fonksiyon) kaybıdır.

5. Soru

Yaralanma sonrası hemen başlayan inflamatuar reaksiyonlar iyileşme sürecini başlatırken iyileşmenin ilk evresini oluşturmaktadır. İnflamatuar dönemden sonra iyileşme sürecinin ikinci aşaması tamir fazı ve üçüncü aşamada da yeniden şekillenme fazı gerçekleşerek ne sağlanır?

Cevap

doku onarımı ve dokunun eski haline dönüşü sağlanır.

6. Soru

İnflamatuar faz; doku yaralanmasından hemen sonra hücrelerden serotonin maddesinin serbest bırakılmasıyla damarlarda daralmayı ve birkaç dakika için kan ve vücut sıvılarının o bölgeye akışını sınırlandırarak mikro dolaşımı etkiler. Yaralanan bölgenin çevresinde pıhtılaşmaya yardımcı olan maddeler küçük damarları tıkayıcı rol oynayarak yaralanan bölgeye ne yönelimini engeller?

Cevap

daha fazla kan ve vücut sıvı yönelimini engeller.

7. Soru

Tamir fazı; kollajen adlı dokunun oluşturulması ve organize edilmesi süreci olarak kısaca özetlenebilir. İyileşmenin bu döneminde kollajen dokusu yaralanma sonrası yaklaşık 5. günde oluşmaya başlar. İnflamatuar fazdaki makrofajlar yaralanmanın olduğu bölgeye fibroblastları yönlendirerek hücre bölünmesini ve ne dokusunun oluşmasını sağlar?

Cevap

Kollajen dokusunun oluşmasını sağlar.

8. Soru

Yeniden şekillenme fazı; bu aşama yaralanmadan yaklaşık 2 hafta sonra başlar, bir yıl veya daha fazla sürebilir. Yeni kollajen ve konnektif doku yaralanmanın olduğu bölgeye aşamalı olarak daha fazla ve yeniden uyum sağlar. Bu bölgede yeni oluşan doku uzun süre hareketsiz kalırsa yeni kollajen lifler organize olmadan nasıl bir biçimde yaralı bölgeye yerleşim gösterir?

Cevap

düzensiz bir biçimde yaralı bölgeye yerleşim gösterir.

9. Soru

Konnektif doku; hücreler tarafından üretilen ve hücre dışı ağ (ekstraselüler matriks) olarak adlandırılan yapılar ve hücrelerden oluşmaktadır. Hangi ağlar konnektif dokunun hücresel olmayan içeriği olarak tanımlanır?

Cevap

Hücre dışı ağlar

10. Soru

Kemik doku, yapısında % 35 oranında organik ağ ve yaklaşık % 65 mineral barındırır. Kemiklerin en önemli organik yapısı tip I kollajen olup bu kemik ağırlığının neredeyse % 90’ı civarındadır. Kalan % 10 civarında olan ağırlık ise nasıl yapılardır?

Cevap

Kollajen olmayan yapılardır.

11. Soru

Kemikler makro düzeyde incelendiğinde gözenekli (süngerimsi) ve gözeneksiz olarak yerleşim gösterdiği görülmektedir. Kemiklerin gözenekli bölümleri “trabeküler kemik” olarak adlandırılırken, gözeneksiz bölümler ne olarak isimlendirilmektedir?

Cevap

kortikal kemik olarak isimlendirilmektedir.

12. Soru

Kemiklerin aralıklı yüke maruz kalması “osteoblastik aktiviteyi” tetiklerken, aralıklı yüke maruz kalmaması hangi aktiviteyi tetikleyerek kemik kitlesinde azalmaya yol açar?

Cevap

osteoklastik aktiviteyi tetikleyerek kemik kitlesinde azalmaya yol açar.

13. Soru

Osteoporoz ilerleyen yaş, menopoz ve kalsiyum emilim sorunları nedeniyle sıkça görülmektedir. En yaygın olarak osteoporoz sonucu omur kemiğinde (vertebra) ne kırıkları gelişmektedir?

Cevap

çökme kırıkları gelişmektedir.

14. Soru

Kırık sonrası ortaya çıkan ilk tepki inflamatuar reaksiyonlar olup 24-48 saat içerisinde görülür. Bu aşamada granüler doku, kan pıhtılaşması, fibroblast ve osteoblastik aktivitede artış gerçekleşir. Kemiğin onarım fazı kemik skarı veya kallus oluşumu ile genellikle kırık sonrası hangi zaman zarfında başlar?

Cevap

ilk iki hafta içerisinde başlar.

15. Soru

Synovial eklemler oynar eklemler olarak adlandırılmakta kalça eklemi ve diz eklemi de synovial eklemler arasında yer almaktadır. Synovial eklemler içerisinde fibroelastik kıkırdak barındırır. Bu fibroelastik kıkırdağın büyük bir bölümünü su oluşturur. Menisküs de bir kıkırdak olmakla birlikte yapısının büyük bir bölümünü ne oluşturur?

Cevap

su değil kollajen doku oluşturur.

16. Soru

Kas ve tendon dokuyu içeren yaralanma “strain” olarak tanımlanmaktadır. Bağ dokusunu içeren yaralanma ise ne olarak tanımlanmaktadır?

Cevap

sprain olarak tanımlanmaktadır.

17. Soru

Kas yaralanmaları doğrudan travma, darbe ve çarpma sonucu ortaya çıkabilir. Bu kas hasarlarına ne yaralanması adı verilir?

Cevap

direkt kas yaralanması adı verilir.

18. Soru

Kasların iyileşme süreci kemik, tendon, bağ ve kıkırdak dokudan oldukça farklılık göstermektedir. Bunun da sebebi kasların zengin dolaşım ağına sahip olması ve dolayısıyla kanlanması yani beslenmesinin iyi olmasıdır. Bu da iyileşme sürecinde inflamatuar tepkilerin ve sonrasında tamir sürecinin ortaya çıkmasını hızlandırarak yeniden şekillenme ve kas liflerinin neye kavuşmasını kolaylaştırmaktadır?

Cevap

eski doku özelliklerine kavuşmasını kolaylaştırmaktadır.

19. Soru

Çevresel sinirler kaslara giderek merkezi sinir sistemine ait bilgileri kaslara aktaran yapılardır. Kasın beş temel özelliğinden birisi de kasılabilmedir. Bu özelliğini açığa çıkarabilmesi için uyarılabilme özelliğine sahip olması gerekir. Kasın uyarılabilmesi de kasa gelen çevresel sinir sistemi olan hangi sinirlerle gerçekleşir?

Cevap

spinal sinirlerle gerçekleşir.

20. Soru

Damarlarda hasarların yumuşak dokularda olduğu gibi benzer yanıtları vardır. Bu aşamalar; koagülasyon, inflamasyon, fibroplazi, yeniden şekillenme ve olgunlaşmadır. Damar hasarlarında, ilgili tabakada neyin çoğalması sonucu damar duvar kalınlaşarak kan akışı azalır?

Cevap

düz kas hücrelerinin çoğalması sonucu

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!