Orta Çağ-Yeni Çağ Avrupa Tarihi Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Orta Çağ-Yeni Çağ Avrupa Tarihi Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Geç Dönem Ortaçağ Avrupa Tarihi (1300-1453)

1. Soru

Geç dönem Orta Çağ da İngiltere’yi kim yönetmiştir?

Cevap

1133 – 1485 yılları arasında İngiltere’yi Plantagenet hanedanı yönetmiştir.


2. Soru

İngiltere’de kralın otoritesinin artmasının sebebi nedir?

Cevap

İngiltere 14. yüzyıla I. Edward Plantagenet (12721307)’in iktidarı ile girer. Onun oğlu II. Edward (13071327) ve torunu III. Edward (1327-1377) döneminde yaklaşık bir asırlık bir dönemde İngiltere sadece üç hükümdar görmesi monarşik bir yapıyı ve güçlü bir kral otoritesinin oluşmasına neden olmuştur.


3. Soru

Günümüzdeki İngiltere Parlamentosu ile 13.yüzyıldaki İngiltere Parlamentosu arasındaki benzerlik nedir?

Cevap

1295 yılında İngiliz Parlamentosu kralın çağrısı ile toplanırdı, günümüzde de bu durum devam etmektedir.


4. Soru

15 yüzyıldaki hanedanın kraliyet adı nedir? Bu hanedanın kralları kimlerdir?

Cevap

Bu hanedanın adı Lancaster’dir. Bu hanedandan gelen krallar sırası ile IV. Henry Lancaster (1399-1413), V. Henry (1413-1422) ve VI. Henry (1422-1461)’dir.


5. Soru

Fransa’nın Geç dönem orta çağa girişi nasıl olmuştur?

Cevap

Fransa ise 14. yüzyıla Capet hanedanından IV. Philippe (1285-1314) ve onun üç oğlu X. Louis (13141316), V. Philippe (1316-1322) ve IV. Charles’ın (13221328) iktidarı ile girer.


6. Soru

Fransa’da 14. Yy gelişmeleri nelerdir?

Cevap

IV. Philippe, soyluların, kent burjuvazisinin ve ruhban sınıfının bir araya geldiği Parlamentoyu oluşturdu. Ayrıca eyaletlerde de meclisler oluşturuldu. Vergi alanında uzman memurların yetiştirilmesine önem verildi.


7. Soru

Carpet hanedanının son bulmasının sebebi nedir?

Cevap

1314 yılında IV. Philippe öldüğünde, 1328 yılına gelinceye kadar 14 yıl içinde üç oğlu da ölmüş, böylece Capet hanedanının babadan oğla geçen çizgisi son bulmuştur.


8. Soru

Yüzyıl savaşlarının başlama sebebi nedir?

Cevap

O dönemde İngiliz toprağı olan ve günümüz Fransa’sının güneybatısında yer alan Akitanya (Gyenne) Dukalığına 1337 yılında Fransa Kralı VI. Philippe tarafından el konulunca İngiltere Kralı III. Edward, Fransa tahtı üzerinde hak iddia ederek misilleme yaptı. Böylece 1337 yılından 1453 yılına kadar Fransızlarla İngilizler arasında sürecek olan Yüzyıl Savaşları başlamış oldu.


9. Soru

Yüzyıl savaşları ne kadar sürmüştür?

Cevap

Her ne kadar adı yüzyıl savaşları olarak adlandırılsa da ara ara kesintilerle birlikte 120 yıl sürmüştür.


10. Soru

Yüzyıl savaşları nerede yapılmıştır?

Cevap

Savaşların tamamı Fransız topraklarında gerçekleşmiştir.


11. Soru

Fransa’nın nüfusu Yüzyıl Savaşları’ndan nasıl etkilenmiştir?

Cevap

Savaş başlarında 16 milyon olduğu tahmin edilen Fransa nüfusu savaş sonunda 12 milyona düşmüştür.


12. Soru

Yüzyıl savaşları boyunca hangi devletler İngiltere’ye karşı ittifak kurmaya çalışmıştır?

Cevap

Britanya adasında yaşayan İskoçlar, İrlanda ve Galler ile ittifak kurmaya çalışmıştır.


13. Soru

İngiltere kralları hangi yıllarda hükümdarlık yapmışlardır?

Cevap

I. Edward
II. Edward
III. Edward
II. Richard
IV. Henry Lancaster
V. Henry
VI. Henry

1272 – 1307
1307 – 1327
1327 – 1377
1377 – 1399
1399 – 1413
1413 – 1422
1422 – 1461


14. Soru

Fransız kralları hangi yıllarda hükümdarlık yapmıştır?

Cevap

VI. Philippe
II. Jean
V. Charles
VI. Charles     
VII. Charles

1328 – 1350
1350 – 1364
1364 – 1380
1380 – 1422
1422 – 1461


15. Soru

Kara veba ilk olarak ne zaman ve neyin etkisiyle görülmüştür?

Cevap

1348 ila 1350 yılları arasında salgın halinde görülen hıyarcık vebası Yüzyıl Savaşları’nın ilk aşamasında görülen felaketlerdendir. Bu hastalık tüm Avrupa’da nüfusun üçte bir oranında azalmasına sebep olmuştur.


16. Soru

Kara vebanın sonucu nedir?

Cevap

Kara vebanın sonucunda tarımsal üretim azalmış ve bütün Avrupa’da köylü isyanları görülmeye başlanmıştır. Özellikle Fransa’da 1358 yılında yaşanan köylü isyanlarında otuz binden fazla insan ölmüştür.


17. Soru

İngiltere’de 1381 yılında görülen köylü isyanının sebebi nedir?

Cevap

İngiltere’deki köylüler bu isyanı “Biz İsa’nın suretinde birer insan olarak yaratıldık ama siz bize vahşi hayvanlar gibi davranıyorsunuz” diyerek bu isyanı başlatmışlardır.


18. Soru

Almanya’nın kurulması hangi olay ile başlar?

Cevap

İmparator II. Friederich’in oğlu IV. Konrad’ın 1254 yılında ölmesi ile birlikte Hohenstaufen hanedanı sona erer. Almanya’nun kuruluş süreci bu olaydan sonra başlar.


19. Soru

Geç dönem Ortaçağ Dönemi Kutsal Roma-Cermen imparatorları kimlerdir? İmparatorları hükümdarlık yılları ve bağlı bulunduğu hanedanı ile birlikte veriniz.

Cevap

IV. Konrad
Rudolf
I. Adolf
I. Albrecht
VII. Henreich
IV. Ludwig
IV. Karl
I.Wenzel
I. Ruprecht
Sigismund
II. Albert
III. Frederich

1228-1254
1273-1292
1292-1298
1298-1308
1308-1313
1314-1347
1346-1378
1378-1400
1401-1410
1410-1437
1438-1439
1440-1493

Hohenstaufen
Nassau
Nassau
Nassau
Lüksemburg
Lüksemburg
Lüksemburg
Lüksemburg
Bavyeralı
Lüksemburg
Habsburg
Habsburg

 


20. Soru

Almanya’nın parçalanmasının en önemli sebebi nedir?

Cevap

Almanya’nın parçalanmasının en önemli sebebi İngiltere ve Fransa’daki gibi kraliyet ailelerinin soya dayalı olarak babadan oğula geçmemesi ve bundan dolayı da merkezi anlayışın Alman topraklarında kuvvetlendirilememesidir.


21. Soru

Almanya’nın parçalanmış olmasının sonucu nedir?

Cevap

Almanya’nın idari şehri olmaması ve imparatorların hükmetmekten ziyade başkanlık yapıyor olması.


22. Soru

İtalya’nın şehir devletlerini kuvvetlendirmesindeki sebep nedir?

Cevap

Alman İmparatorluğunun İtalya üzerindeki etkisinin azalması.


23. Soru

Almanya’nın İtalya üzerindeki etkisini azaltmasından sonra İtalya’daki gelişimler nelerdir?

Cevap

İtalya’daki şehirlerin kuvvetlenmesi bunun en önemli sonucudur. Buna Venedik, Cenova, Floransa’ya Milano’nun da katılmasıyla birlikte sanat, ekonomi ve doğu Akdeniz ticareti alanında Orta çağ boyunca gelişim göstermiştir.


24. Soru

Doğu Akdeniz ticaretinin İtalya’da gelişmesiyle birlikte İtalya’da hangi faaliyetler uygulanmıştır?

Cevap

Bu dönemde tüccar bankerler ortaya çıkmaya başlamıştır. Sigorta, muhasebecilik, poliçe, protesto, kambiyo senedi gibi finans teknikleri uygulanmıştır. Rehin sandığı uygulaması başlamıştır. Bu yüzyılda İtalyan şehirlerinde ticaret şirketleri kurulmaya başlandı. Arap rakamları kullanılmıştır. Zenginleşen İtalyan şehirlerinin her birinde görkemli saraylar inşa edilmiştir.


25. Soru

Rehin sandığı uygulaması nedir?

Cevap

Rehin sandığı uygulanası 15.yüzyılda Cenova’da düşük faizle ihtiyaç sahipleri için kredi veren uygulamadır. Bu genel bankaların en eski modeli olmuştur.


26. Soru

Roma rakamlarını bırakarak Arap rakamlarını kullanan ilk ülke hangisidir?

Cevap

İtalya.


27. Soru

Bu dönemde Avrupa sanatında ne gibi gelişmeler olmuştur?

Cevap

  • Latince dışında kendi dillerinde eser veren sanatçılar belirmiştir, Floransa’da İtalyancayı etkili bir şekilde kullanan yazarlar ortaya çıkmıştır.
  • Yazarlar lirik (duygusal) şiir ve hikaye tarzında yazılar yazmışlardır.
  • Şiir alanında Floransa’da Dante ve Petrarca, hikayede Boccacio gibi isimler ön plana çıkmıştır.
  • 15.yüzyılın ortasında yağlıboya icat edilmiştir.

28. Soru

15.yüzyılın ortasında yağlı boyanın icat edilmesi Avrupa sanatında hangi önemli olayın gelişimini hazırlamıştır.?

Cevap

Rönesans.


29. Soru

Babil esareti nedir?

Cevap

14. yüzyılda papalar ikamet ettikleri Roma’yı terk edip Fransa’daki Avignon şehrinde oturmaya başladılar. Bunun sonucu olarak da papalar, Fransızlardan seçilmeye başladılar. Papanın Roma’dan ayrılmasından İtalyanların rahatsızlık duyması “Babil esareti” olarak adlandırılır.


30. Soru

İtalya’da altın para basan şehirler hangileridir?

Cevap

Floransa (florin) , Venedik (duka)


31. Soru

Bizans İmparatorluğu’nun 13.yüzyıla parçalanmış olarak girmesinin sebebi nedir?

Cevap

Bizans İmparatorluğu’nun 13.yüzyıla parçalanmış bir şekilde girmesinin sebebi Venedik’in liderliğinde gerçekleştirilen 4. Haçlı Seferi idi. Bu sefer sonucunda kurulduğu 4.yüzyıldan beri işgal görmeyen ve Bizans hazinesi kadar kültür mirasını da barındıran İstanbul 1204 yılında Latinlerin eline geçmişti.


32. Soru

Bizans İmparatorluğu 13.yüzyılda kaç parçaya ayrılmış durumdadır? Burada kurulan imparatorluklar nelerdir?

Cevap

Bizans İmparatorluğu toprakları bu dönemde üç imparatorluğa ev sahipliği yapmıştır. Bunlar; İznik İmparatorluğu, Trabzon Rum İmparatorluğu ve Epir Despotluğu’dur.


33. Soru

Bizans sınırlarındaki topraklarda otorite boşluğu sırasında hangi beylikler kurulmuştur?

Cevap

Bizans sınırlarındaki otorite boşluğu sırasında Menteşe Beyliği, Aydınoğulları, Saruhan, Karesi ve Osmanlı Beyliği kurulmuştur.


34. Soru

Osmanlı Devleti ilk olarak hangi savaşla varlığını kanıtlamıştır?

Cevap

1302 yılındaki Bafeus Savaşı Osmanlı Devleti’nin bir devlet olarak kendini kanıtladığı ilk savaş olmuştur.


35. Soru

Osmanlıların Balkanlar’da kalıcı olmasının sebebi nedir?

Cevap

Uzun yıllardan beri istikrardan yoksun olan Balkanlar’a barışı getirmesi ve adil vergi sistemi uygulaması Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’da kalıcı olmasını sağlamıştır.


36. Soru

1453’te İstanbul’un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmesinin uygarlık tarihi açısından önemi nedir?

Cevap

İstanbul’un fethi birçok tarihçi tarafından Ortaçağ’ı kapatıp Yeniçağ’ı başlatan olay olarak kabul edilmektedir.


37. Soru

Macaristan’da kim döneminde Hristiyanlık devletin dini haline geldi?

Cevap

Kral Istvan (997-1308).


38. Soru

İlk Türk-Macar münasebeti ne zaman başlamıştır?

Cevap

Bulgarların Osmanlılar yardım istemesiyle dolaylı olarak Macaristanla münasebet başlar.


39. Soru

Niğbolu savaşı kimler arasına ne zaman ve sonucu nedir?

Cevap

Osmanlı devleti ile Macaristan arasında Tuna nehrinde 1392 yılında gerçekleşmiştir savaşı Osmanlı devleti kazanmıştır.


40. Soru

Polonya kimlerden oluşmuştur?

Cevap

Polonlar, Vislanlar, Masollar ve Horvatlar gibi Slav ağırlıklı kavimlerin bir araya gelmesinden oluşmuştur.


41. Soru

Polonya’nın dini sebep yüzünden en çok mücadele ettiği ülke kimdir? Nedeni nedir?

Cevap

1967 yılında Hristiyan olan Polonyalılar, Katolik mezhebini tercih etmişlerdir. Bu durum siyasi olarak rakipleri olan ve Ortodoksluğu seçen Ruslarla tarih boyunca mücadeleyi de beraber getirmiştir.


42. Soru

Polonya, Litvanya ve Macaristan hangi tarihler arasında birleşmiştir?

Cevap

1370 – 1440


43. Soru

Geç Dönem Ortaçağ Rusya tarihi hangi devletle ilgilidir?

Cevap

Geç Dönem Ortaçağ Rusya tarihi, büyük ölçüde Moğollarla ilgilidir.


44. Soru

Rusya Altın Orda Devleti’nin egemenliğine ne zaman ve neden girmiştir?

Cevap

Moğol İmparatorluğunun Rusya ve Kırım’daki devamı olan ve Batu Han (1227-1256) tarafından kurulan Altın Orda Hanlığı döneminde 1240 yılında Kiev ele geçirildi. Böylece Rusya, Altın Orda Hanlığının denetimine girdi.


45. Soru

14.yüzyıl başında Rusya’nın siyasi merkezi neresi olmuştur?

Cevap

Rusya’nın siyasi merkezi 14. yüzyılın başında Moskova olmaya başlamıştır.


46. Soru

II. İvan döneminde Moskove Knezliği’nin rakipleri kimlerdir?

Cevap

II. Ivan (1353-1359) döneminde Moskova Knezliği için Litvanya güçlü bir rakip olarak ortaya çıkmıştır. Moskova dış siyasetini bundan sonra Litvanya, Polonya ve Altın Orda devletlerini dikkate alarak belirlemek zorunda kalmıştır.


47. Soru

Moskova Knezliği’nden Rus hükümdarlığına geçiş hangi tarihte olmuştur? Hükümdarlığın ilk hükümdarı kimdir?

Cevap

1389 yılından sonraki dönem Moskova Knezliğiden Rus Devletine geçiş dönemi olarak da adlandırılır. Bu dönemin ilk hükümdarı I. Vasili (13891425)’dir.


48. Soru

Rus Ortodoks Kilisesi ne zaman ve hangi olayla bağımsız olmuştur?

Cevap

1461 yılında İstanbul’un Fethi’nden sonra Rus Ortodoks Kilisesi bağımsız olmuştur.


49. Soru

Rusya’nın ine dönüşmesinde Altın Orda Devleti’nin etkisi var mıdır?

Cevap

II. Vasili’nin Rusya’yı knezlikten bir devlete dönüştürmesinde 1430 yılında Altın Orda Hanlığnın Kırım, Kazan, Astrahan ve Sibirya Hanlıkları olarak dörde ayrılmasının büyük bir etkisi olmuştur.


50. Soru

Geç Dönem Ortaçağ Avrupası’nda yeni şehirlerin ortaya çıkmasının sebebi nedir?

Cevap

11. yüzyıldan sonra Avrupa’ya dışarıdan gelen saldırıların kesilmesi ve yeni tarım tekniklerinin bulunması üretim artışı ile birlikte nüfus artışını da sağlamıştır. Bunun sonucu olarak Avrupa’nın pek çok yerinde şehirler ortaya çıkmaya başlamıştır.


51. Soru

Bu dönemde ticaretin kolaylaşmasının sebebi nedir?

Cevap

Güvenlik ortamlarının artması Almanya-Saksonya’da gümüş madeninin çıkarılması ile ticaretin kolaylaşmasını ve yaygınlaşmasını sağlamıştır.


52. Soru

Avrupa’nın uluslararası ticaret yapılan limanları hangileridir?

Cevap

Pisa, Lucca, Cenova ve Venedik limanları Avrupa’nın uluslararsı ticaret yapılan limanlarıdır.


53. Soru

Avrupa’da bazı şehirler ürettikleri ürünlerle tanınır oldu. Bunlar hangi şehir ve hangi ürünlerdir?

Cevap

Bordeaux şarap üretimi, Cenova ve Bruges ise denizciliğin merkezleri idi.


54. Soru

Şehirlerin bu dönemde sunduğu çeşitli imkânlar hangi atasözünün doğmasına sebep olmuştur?

Cevap

Şehir havası insanı özgürleştirir.


55. Soru

Geç dönem Orta Çağ Avrupa’sında ticareti geliştiren teşkilat kimdir?

Cevap

Hansa birliği.


56. Soru

Hansa birliğinin amacı nedir?

Cevap

Hansa birliğinin amacı eş güdümlü bir siyasetle Alman ve İskandinav tüccarların Batı Avrupa ve Rusya ile ticaretini geliştirmektir.


57. Soru

Hansa birliğinin önemli şehirleri hangileridir?

Cevap

Hansa Birliğinin önemli şehirleri arasında İsviçre’nin Gotland Adasında yer alan Visby, Almanya’da Hamburg, Bremen, Köln, Lübeck, Wismar, Rostock, Belçika’da Bruge, Estonya’da Reval (Talinn), Polonya’da Gdansk (Danzing) yer almaktadır.


58. Soru

Feodal sistemin gerileme ve çökmesinin nedenleri nelerdir?

Cevap

1337 yılında başlayan Yüzyıl Savaşları ve 1348 1350 yılları kara veba salgını nüfus azalışını da birlikte getirdi. Malikaneler boşaldı, ticaret zayıfladı. Kentlerde huzursuzluk arttı ve emek kıtlığı çekilmeye başlandı. Bunun sonucu olarak Avrupa feodal sistemi gerilemeye ve çökmeye başladı.


59. Soru

Orta Çağ boyunca erkek yaşam süresinin kadınlarınkinden uzun olmasının sebebi neydi?

Cevap

Kadınların sık sık doğum yapması ve doğum esnasında yüksek ölüm oranı yüksek olması bu dönemde erkek yaşam süresinin kadınlarınkinden uzun olmasına neden olmuştur.


60. Soru

Avrupa’da Ortaçağ boyunca ortalama insan ömrünün 33 yıla düşmüş olmasının sebebi nedir?

Cevap

Çocuk ölümlerinin yüksek oluşu, veba gibi salgın hastalıklar ve savaş Avrupa’da Ortaçağ boyunca ortalama insan ömrünü 33 yıla indirmiştir.


61. Soru

Avrupa’da askerlik mesleği nasıl ortaya çıkmıştır?

Cevap

14.yüzyıldan sonra sınırsız bir süre için maaş karşılığı sürekli asker bulundurulmaya başlanmıştır. Bu durum Avrupa’da askerlik mesleğinin ortaya çıkmasına neden olmuştur.


62. Soru

Bu dönemlerde savaşan süvariler kaça ayrılırdı? Aralarındaki fark neydi?

Cevap

Bu dönemde iki tip süvari görülmekteydi. Birinci grup süvariler madeni bir zırh giyiyorlar, ikinci grup süvariler ise zırhsız olarak ol ve kılıç kullanıyorlardı.


63. Soru

Daimi ordu teşkilatı kurarak sürekli asker bulundurmayı başaran Avrupa’nın ilk ülkeleri hangileridir?

Cevap

İngiltere ve Fransa.


64. Soru

İngiltere ve Fransa’nın diğer Avrupa ülkelerine öncülük eden parlamenter yapıları nasıldı?

Cevap

İngiltere’de kökenleri 13.yüzyıla kadar ulaşan parlamento sistemi 14 ve 15.yüzyıllarda kralın uygulamalarını denetleyen ve izne bağlayan bir yapıya ulaştı. Ancak kralın merkezi otoritesini kırmaya yönelik olarak değil, uygulamaların adil icra edilmesine yönelik olarak çalıştı. Fransa’da ise meclisler adalet, idare ve vergi gibi konularda uzman heyetler tarafından oluşturuldu. Her iki ülkenin parlamentoları daha sonraki meclis uygulamalarına modellik teşkil etti.


65. Soru

Geç Dönem Ortaçağ Avrupası’nda bulunan teknik yenilikler ve getirileri nelerdir?

Cevap

Ağacı yontmak ve şekillendirmek için rendenin icadı marangozluk zanaatıyla mobilyacılık sanatının başlangıcını teşkil etti. İtalya’da 14.yüzyılda rakkaslı ve çarklı saat icat edildi. Bu teknikle icat edilen saat antik çağdan beri zaman ölçmek için kullanılan ve akarsuyla işleyen saatin yerini aldı. Çin’de bulunan ve 13.yüzyıldan beri Avrupa’da bilinen barut iki asır içinde top ve tüfek gibi patlayıcı silahlarda kullanılmaya başlandı. 13.yüzyılda Avrupa’da kullanılmaya başlayan kağıt 15.yüzyılda yaygınlaştı. 1450’de matbaanın bulunması kağıt kullanımını ve kitap üretimini artırdı. 13.yüzyıldan beri bilinen pusula 15.yüzyıldan itibaren aktif olarak kullanılmaya başlandı.


66. Soru

Ortaçağ’da manastırların kendi elemanlarını kendi ilkeleri doğrultusunda yetiştirebilmek amacıyla açtığı okullarda verilen eğitim nasıldı? Bu okullar hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Bu okullar okuma, yazma, hesaplama gibi temel bilgiler ile Latince dualar, ilahiler ve dini dogmalar üzerine eğitim verirdi. Avrupa’da ilköğretim büyük ölçüde aileler ve köy papazları tarafından veriliyordu. Ortaöğretim katedrallerin ve kent meclislerinin desteğinde idi. Eğitimin içeriği yine ruhban sınıfının eğitimine yönelikti. Bu teoloji eğitiminde Antikçağ’dan kalma yedi serbest sanat trivium ve quadrivium olarak öğretilmekteydi. Trivium yazma ve konuşmayı içeren retoriki Latince gramer ve Aristo’nun mantığını içeren üç temel ders anlamına geliyordu. Kalan dört ders de matematik, astronomi, geometri ve müzik olarak quadrivium adı altında okutuluyordu.


67. Soru

11. ve 12.yüzyıllarda Avrupa’da yükseköğretime yönelik kurulan üniversiteler nasıl bir eğitim vermekteydi?

Cevap

Başlangıçta piskoposların sorumluluğundaki bu okullarda teoloji, hukuk ve tıp öğretilmeye başlandı. Öğretim dili Latince idi. Öğrenci ve öğretmenler uluslararasıydı. Çünkü üniversitelerin temel amacı akılla inancın uyum içinde olduğunu iddia eden skolastik düşünce yapısını Hristiyanlara aktarmaktı. Bununla birlikte pek çok üniversitenin de yerleşkesi yoktu. Dersler öğretmenlerin evlerinde ya da kiliselerde öğretiliyordu. Öğretmenlerin ücretlerini işveren durumundaki öğrenciler ödüyordu. Üniversite diploması 6 yıllık bir eğitimin sonucunda alınıyordu. Yüksek lisans ve doktora derecesi almak isteyenler 12 yıl daha okumak zorundaydı. 14.yüzyıla gelindiğinde üniversiteler entelektüel dünyanın merkezi haline gelmişlerdi. Teoloji, temel bilim olarak okutulmakta ve din adamlığının ilk aşaması olarak görülmekteydi.


68. Soru

14.yüzyıldan itibaren Avrupa’da hukukla töre arasında uygulamada nasıl bir savaş yaşanmıştır?

Cevap

Fransa kralı Roma hukukunun öğretilmesini yasakladı. İngiliz ve Alman mahkemeleri Roma hukukunu yabancı diye reddettiler. Ancak töreye bağlı örfi hukuk sözlü, belirsiz, yerine göre değişebilen bir hukuktu. Bundan dolayı öğretilmesi ve yorumlanması güçtü. Halbuki Roma hukuku yazılı, açık, tek şekilli ve öğretilmesi kolaydı. Hukuk öğrenimi yapmak isteyen öğrencilerle öğretmek isteyen üniversiteler Roma hukukunu tercih ediyorlardı. Birçok Avrupa ülkesi de hukuk kuralları konusunda bu üniversitelere ve kaynaklarına başvurmaya başladılar. Buna karşılık İngiltere ve İskandinav ülkelerinde örfi hukuk geç dönem Ortaçağ’a kadar devam etmiştir.


69. Soru

Geç dönem ortaçağda İngiltere’yi hangi hanedan yönetmiştir?

Cevap

Geç dönem ortaçağda İngiltere’yi Plantagenet hanedanı yönetmiştir.


70. Soru

Westminster Hall nedir ve ilk kez kaç yılında toplanmıştır?

Cevap

Günümüzde de İngiliz Parlamentosunun toplandığı kraliyet sarayının bir parçası olan Westminster Hall yani İngiltere Parlamentosu 1295’de kralın çağrısı ile toplanır.


71. Soru

 Yüzyıl Savaşlarının başlama nedeni nedir?

Cevap

Akitanya Dukalığına 1337 yılında Fransa Kralı VI. Philippe tarafından el konulunca İngiltere Kralı III. Edward, Fransa tahtı üzerinde hak iddia ederek misilleme yaptı. Böylece 1337 yılından 1453 yılına kadar Fransızlarla İngilizler arasında sürecek olan Yüzyıl Savaşları başlamış oldu.


72. Soru

Yüzyıl Savaşları kimler arasında yapılmıştır?

Cevap

Akitanya Dukalığına 1337 yılında Fransa Kralı VI. Philippe tarafından el konulunca İngiltere Kralı III. Edward, Fransa tahtı üzerinde hak iddia ederek misilleme yaptı. Böylece 1337 yılından 1453 yılına kadar Fransızlarla İngilizler arasında sürecek olan Yüzyıl Savaşları başlamış oldu.


73. Soru

Yüzyıl Savaşları ne zaman yapılmıştır?

Cevap

Akitanya Dukalığına 1337 yılında Fransa Kralı VI. Philippe tarafından el konulunca İngiltere Kralı III. Edward, Fransa tahtı üzerinde hak iddia ederek misilleme yaptı. Böylece 1337 yılından 1453 yılına kadar Fransızlarla İngilizler arasında sürecek olan Yüzyıl Savaşları başlamış oldu.


74. Soru

Kara veba nedir ve ne zaman görülmüştür?

Cevap

Yüzyıl Savaşlarının ilk aşamasında görülen diğer bir felaket ise kara veba olur. 1348 ila 1350 yılları arasında salgın halinde görülen hıyarcık vebası tüm Avrupa’da nüfusun üçte bir oranında azalmasına sebep oldu.


75. Soru

Jeanne d’Arc kimdir?

Cevap

Neredeyse tüm Fransa’nın İngilizler tarafından işgal edildiği ve herkesin umutsuzluk içinde olduğu bir dönemde Jeanne d’Arc adlı bir köylü kızı direnişin simgesi oldu.


76. Soru

İngiltere Fransızlara ne zaman yenilip bir ada ülkesine dönüştü?

Cevap

1453 yılında Fransızlar Akitanya bölgesindeki Castillon’da İngilizleri yendiler. İngiltere tekrar bir ada ülkesine dönüştü.


77. Soru

Almanya’nın orta çağda parçalanmış bir görüntü sunmasının nedeni nedir?

Cevap

Almanya’nın bu kadar parçalanmış bir görüntü sunmasının nedeni İngiltere ve Fransa’daki gibi kraliyet ailelerinin soya dayalı olarak babadan oğla geçmemesi ve bundan dolayı da merkezi yönetim anlayışının Alman topraklarında kuvvetlenememesidir.


78. Soru

Geç dönem ortaçağ Avrupası’nda İtalyan şehir devletlerinin kuvvetlenmesinde Alman imparatorlarının ne gibi bir etkisi olmuştur?

Cevap

Geç dönem ortaçağ Avrupası’nda İtalyan şehir devletlerinin kuvvetlenmesinde şüphesiz Alman imparatorlarının İtalya üzerindeki otoritelerinin azalmış olmasının etkisi vardır.


79. Soru

Dante kimdir?

Cevap

İlahi Komedya’nın yazarı Dante de Floransalı’ydı.


80. Soru

Florin ve duka adı verilen paralar ilk olarak kimler tarafından kullanıldı?

Cevap

13. yüzyılın ortasından itibaren İtalya’da iki şehir devleti Doğu’yla yaptıkları ticarette kullanılmak üzere altın para bastılar. Bu şehirlerden ilki olan Floransa altın parasına florin ismini verirken, Venedik ise duka adını verdi.


81. Soru

Bizans İmparatorluğunun 13. yüzyıla parçalanmış bir şekilde girmesinin nedeni nedir?

Cevap

Bizans İmparatorluğu 13. yüzyıla parçalanmış bir şekilde girdi. Bunun sebebi Venedik’in liderliğinde gerçekleştirilen IV. Haçlı Seferi idi.


82. Soru

Bizans İmparatorluğu haçlılar tarafından kaç bölgeye ayrıldı?

Cevap

Bizans İmparatorluğu haçlılar tarafından üçe ayrıldı.


83. Soru

Balkanlarda Osmanlının kalıcı olmasını sağlayan nedenler nelerdir?

Cevap

Osmanlıların uzun yıllardan beri istikrardan yoksun Balkanlara barışı getirmesi ve adil vergi sistemi uygulaması Osmanlının bu topraklarda kalıcı olmasını sağladı.


84. Soru

Balkanlarda kurulmuş olan Sırp Devleti kimlerin döneminde yükselişe geçer?

Cevap

Balkanlarda kurulmuş olan Sırp Devleti, Slav kökenli Nemaniç hanedanından gelen idareciler döneminde yükselişe geçer.


85. Soru

Belgrad hangi yıl Osmanlı topraklarına katıldı?

Cevap

Belgrad 1522 yılında Kanuni tarafından fethedildi.


86. Soru

Hangi Macar kralı döneminde Prag ve Peç Üniversiteleri kurulmuştur?

Cevap

Lajos döneminde 1348 yılında Prag Üniversitesi ve 1365’te de Peç Üniversitesini kurulmuştur.


87. Soru

Macaristan’ın Osmanlı hakimiyetine girmesi ne zaman ve kimin döneminde gerçekleşmiştir?

Cevap

Macaristan’ın Osmanlı hakimiyetine girmesi 1526 yılında Mohaç Muharebesinden sonra Kanuni Sultan Süleyman zamanında gerçekleşti.


88. Soru

Osmanlı ve İslam kayıtlarının Leh diye bahsettikleri halk kimlerdir?

Cevap

Osmanlı ve İslam kayıtlarının Leh diye bahsettikleri halk, 10. yüzyılda Polonlar, Vislanlar, Masollar ve Horvatlar gibi Slav ağırlıklı kavimlerin bir araya gelmesinden oluşmuştur.


1. Soru

Geç dönem Orta Çağ da İngiltere’yi kim yönetmiştir?

Cevap

1133 – 1485 yılları arasında İngiltere’yi Plantagenet hanedanı yönetmiştir.

2. Soru

İngiltere’de kralın otoritesinin artmasının sebebi nedir?

Cevap

İngiltere 14. yüzyıla I. Edward Plantagenet (12721307)’in iktidarı ile girer. Onun oğlu II. Edward (13071327) ve torunu III. Edward (1327-1377) döneminde yaklaşık bir asırlık bir dönemde İngiltere sadece üç hükümdar görmesi monarşik bir yapıyı ve güçlü bir kral otoritesinin oluşmasına neden olmuştur.

3. Soru

Günümüzdeki İngiltere Parlamentosu ile 13.yüzyıldaki İngiltere Parlamentosu arasındaki benzerlik nedir?

Cevap

1295 yılında İngiliz Parlamentosu kralın çağrısı ile toplanırdı, günümüzde de bu durum devam etmektedir.

4. Soru

15 yüzyıldaki hanedanın kraliyet adı nedir? Bu hanedanın kralları kimlerdir?

Cevap

Bu hanedanın adı Lancaster’dir. Bu hanedandan gelen krallar sırası ile IV. Henry Lancaster (1399-1413), V. Henry (1413-1422) ve VI. Henry (1422-1461)’dir.

5. Soru

Fransa’nın Geç dönem orta çağa girişi nasıl olmuştur?

Cevap

Fransa ise 14. yüzyıla Capet hanedanından IV. Philippe (1285-1314) ve onun üç oğlu X. Louis (13141316), V. Philippe (1316-1322) ve IV. Charles’ın (13221328) iktidarı ile girer.

6. Soru

Fransa’da 14. Yy gelişmeleri nelerdir?

Cevap

IV. Philippe, soyluların, kent burjuvazisinin ve ruhban sınıfının bir araya geldiği Parlamentoyu oluşturdu. Ayrıca eyaletlerde de meclisler oluşturuldu. Vergi alanında uzman memurların yetiştirilmesine önem verildi.

7. Soru

Carpet hanedanının son bulmasının sebebi nedir?

Cevap

1314 yılında IV. Philippe öldüğünde, 1328 yılına gelinceye kadar 14 yıl içinde üç oğlu da ölmüş, böylece Capet hanedanının babadan oğla geçen çizgisi son bulmuştur.

8. Soru

Yüzyıl savaşlarının başlama sebebi nedir?

Cevap

O dönemde İngiliz toprağı olan ve günümüz Fransa’sının güneybatısında yer alan Akitanya (Gyenne) Dukalığına 1337 yılında Fransa Kralı VI. Philippe tarafından el konulunca İngiltere Kralı III. Edward, Fransa tahtı üzerinde hak iddia ederek misilleme yaptı. Böylece 1337 yılından 1453 yılına kadar Fransızlarla İngilizler arasında sürecek olan Yüzyıl Savaşları başlamış oldu.

9. Soru

Yüzyıl savaşları ne kadar sürmüştür?

Cevap

Her ne kadar adı yüzyıl savaşları olarak adlandırılsa da ara ara kesintilerle birlikte 120 yıl sürmüştür.

10. Soru

Yüzyıl savaşları nerede yapılmıştır?

Cevap

Savaşların tamamı Fransız topraklarında gerçekleşmiştir.

11. Soru

Fransa’nın nüfusu Yüzyıl Savaşları’ndan nasıl etkilenmiştir?

Cevap

Savaş başlarında 16 milyon olduğu tahmin edilen Fransa nüfusu savaş sonunda 12 milyona düşmüştür.

12. Soru

Yüzyıl savaşları boyunca hangi devletler İngiltere’ye karşı ittifak kurmaya çalışmıştır?

Cevap

Britanya adasında yaşayan İskoçlar, İrlanda ve Galler ile ittifak kurmaya çalışmıştır.

13. Soru

İngiltere kralları hangi yıllarda hükümdarlık yapmışlardır?

Cevap

I. Edward
II. Edward
III. Edward
II. Richard
IV. Henry Lancaster
V. Henry
VI. Henry

1272 – 1307
1307 – 1327
1327 – 1377
1377 – 1399
1399 – 1413
1413 – 1422
1422 – 1461

14. Soru

Fransız kralları hangi yıllarda hükümdarlık yapmıştır?

Cevap

VI. Philippe
II. Jean
V. Charles
VI. Charles     
VII. Charles

1328 – 1350
1350 – 1364
1364 – 1380
1380 – 1422
1422 – 1461

15. Soru

Kara veba ilk olarak ne zaman ve neyin etkisiyle görülmüştür?

Cevap

1348 ila 1350 yılları arasında salgın halinde görülen hıyarcık vebası Yüzyıl Savaşları’nın ilk aşamasında görülen felaketlerdendir. Bu hastalık tüm Avrupa’da nüfusun üçte bir oranında azalmasına sebep olmuştur.

16. Soru

Kara vebanın sonucu nedir?

Cevap

Kara vebanın sonucunda tarımsal üretim azalmış ve bütün Avrupa’da köylü isyanları görülmeye başlanmıştır. Özellikle Fransa’da 1358 yılında yaşanan köylü isyanlarında otuz binden fazla insan ölmüştür.

17. Soru

İngiltere’de 1381 yılında görülen köylü isyanının sebebi nedir?

Cevap

İngiltere’deki köylüler bu isyanı “Biz İsa’nın suretinde birer insan olarak yaratıldık ama siz bize vahşi hayvanlar gibi davranıyorsunuz” diyerek bu isyanı başlatmışlardır.

18. Soru

Almanya’nın kurulması hangi olay ile başlar?

Cevap

İmparator II. Friederich’in oğlu IV. Konrad’ın 1254 yılında ölmesi ile birlikte Hohenstaufen hanedanı sona erer. Almanya’nun kuruluş süreci bu olaydan sonra başlar.

19. Soru

Geç dönem Ortaçağ Dönemi Kutsal Roma-Cermen imparatorları kimlerdir? İmparatorları hükümdarlık yılları ve bağlı bulunduğu hanedanı ile birlikte veriniz.

Cevap

IV. Konrad
Rudolf
I. Adolf
I. Albrecht
VII. Henreich
IV. Ludwig
IV. Karl
I.Wenzel
I. Ruprecht
Sigismund
II. Albert
III. Frederich

1228-1254
1273-1292
1292-1298
1298-1308
1308-1313
1314-1347
1346-1378
1378-1400
1401-1410
1410-1437
1438-1439
1440-1493

Hohenstaufen
Nassau
Nassau
Nassau
Lüksemburg
Lüksemburg
Lüksemburg
Lüksemburg
Bavyeralı
Lüksemburg
Habsburg
Habsburg

 

20. Soru

Almanya’nın parçalanmasının en önemli sebebi nedir?

Cevap

Almanya’nın parçalanmasının en önemli sebebi İngiltere ve Fransa’daki gibi kraliyet ailelerinin soya dayalı olarak babadan oğula geçmemesi ve bundan dolayı da merkezi anlayışın Alman topraklarında kuvvetlendirilememesidir.

21. Soru

Almanya’nın parçalanmış olmasının sonucu nedir?

Cevap

Almanya’nın idari şehri olmaması ve imparatorların hükmetmekten ziyade başkanlık yapıyor olması.

22. Soru

İtalya’nın şehir devletlerini kuvvetlendirmesindeki sebep nedir?

Cevap

Alman İmparatorluğunun İtalya üzerindeki etkisinin azalması.

23. Soru

Almanya’nın İtalya üzerindeki etkisini azaltmasından sonra İtalya’daki gelişimler nelerdir?

Cevap

İtalya’daki şehirlerin kuvvetlenmesi bunun en önemli sonucudur. Buna Venedik, Cenova, Floransa’ya Milano’nun da katılmasıyla birlikte sanat, ekonomi ve doğu Akdeniz ticareti alanında Orta çağ boyunca gelişim göstermiştir.

24. Soru

Doğu Akdeniz ticaretinin İtalya’da gelişmesiyle birlikte İtalya’da hangi faaliyetler uygulanmıştır?

Cevap

Bu dönemde tüccar bankerler ortaya çıkmaya başlamıştır. Sigorta, muhasebecilik, poliçe, protesto, kambiyo senedi gibi finans teknikleri uygulanmıştır. Rehin sandığı uygulaması başlamıştır. Bu yüzyılda İtalyan şehirlerinde ticaret şirketleri kurulmaya başlandı. Arap rakamları kullanılmıştır. Zenginleşen İtalyan şehirlerinin her birinde görkemli saraylar inşa edilmiştir.

25. Soru

Rehin sandığı uygulaması nedir?

Cevap

Rehin sandığı uygulanası 15.yüzyılda Cenova’da düşük faizle ihtiyaç sahipleri için kredi veren uygulamadır. Bu genel bankaların en eski modeli olmuştur.

26. Soru

Roma rakamlarını bırakarak Arap rakamlarını kullanan ilk ülke hangisidir?

Cevap

İtalya.

27. Soru

Bu dönemde Avrupa sanatında ne gibi gelişmeler olmuştur?

Cevap

  • Latince dışında kendi dillerinde eser veren sanatçılar belirmiştir, Floransa’da İtalyancayı etkili bir şekilde kullanan yazarlar ortaya çıkmıştır.
  • Yazarlar lirik (duygusal) şiir ve hikaye tarzında yazılar yazmışlardır.
  • Şiir alanında Floransa’da Dante ve Petrarca, hikayede Boccacio gibi isimler ön plana çıkmıştır.
  • 15.yüzyılın ortasında yağlıboya icat edilmiştir.
28. Soru

15.yüzyılın ortasında yağlı boyanın icat edilmesi Avrupa sanatında hangi önemli olayın gelişimini hazırlamıştır.?

Cevap

Rönesans.

29. Soru

Babil esareti nedir?

Cevap

14. yüzyılda papalar ikamet ettikleri Roma’yı terk edip Fransa’daki Avignon şehrinde oturmaya başladılar. Bunun sonucu olarak da papalar, Fransızlardan seçilmeye başladılar. Papanın Roma’dan ayrılmasından İtalyanların rahatsızlık duyması “Babil esareti” olarak adlandırılır.

30. Soru

İtalya’da altın para basan şehirler hangileridir?

Cevap

Floransa (florin) , Venedik (duka)

31. Soru

Bizans İmparatorluğu’nun 13.yüzyıla parçalanmış olarak girmesinin sebebi nedir?

Cevap

Bizans İmparatorluğu’nun 13.yüzyıla parçalanmış bir şekilde girmesinin sebebi Venedik’in liderliğinde gerçekleştirilen 4. Haçlı Seferi idi. Bu sefer sonucunda kurulduğu 4.yüzyıldan beri işgal görmeyen ve Bizans hazinesi kadar kültür mirasını da barındıran İstanbul 1204 yılında Latinlerin eline geçmişti.

32. Soru

Bizans İmparatorluğu 13.yüzyılda kaç parçaya ayrılmış durumdadır? Burada kurulan imparatorluklar nelerdir?

Cevap

Bizans İmparatorluğu toprakları bu dönemde üç imparatorluğa ev sahipliği yapmıştır. Bunlar; İznik İmparatorluğu, Trabzon Rum İmparatorluğu ve Epir Despotluğu’dur.

33. Soru

Bizans sınırlarındaki topraklarda otorite boşluğu sırasında hangi beylikler kurulmuştur?

Cevap

Bizans sınırlarındaki otorite boşluğu sırasında Menteşe Beyliği, Aydınoğulları, Saruhan, Karesi ve Osmanlı Beyliği kurulmuştur.

34. Soru

Osmanlı Devleti ilk olarak hangi savaşla varlığını kanıtlamıştır?

Cevap

1302 yılındaki Bafeus Savaşı Osmanlı Devleti’nin bir devlet olarak kendini kanıtladığı ilk savaş olmuştur.

35. Soru

Osmanlıların Balkanlar’da kalıcı olmasının sebebi nedir?

Cevap

Uzun yıllardan beri istikrardan yoksun olan Balkanlar’a barışı getirmesi ve adil vergi sistemi uygulaması Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’da kalıcı olmasını sağlamıştır.

36. Soru

1453’te İstanbul’un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmesinin uygarlık tarihi açısından önemi nedir?

Cevap

İstanbul’un fethi birçok tarihçi tarafından Ortaçağ’ı kapatıp Yeniçağ’ı başlatan olay olarak kabul edilmektedir.

37. Soru

Macaristan’da kim döneminde Hristiyanlık devletin dini haline geldi?

Cevap

Kral Istvan (997-1308).

38. Soru

İlk Türk-Macar münasebeti ne zaman başlamıştır?

Cevap

Bulgarların Osmanlılar yardım istemesiyle dolaylı olarak Macaristanla münasebet başlar.

39. Soru

Niğbolu savaşı kimler arasına ne zaman ve sonucu nedir?

Cevap

Osmanlı devleti ile Macaristan arasında Tuna nehrinde 1392 yılında gerçekleşmiştir savaşı Osmanlı devleti kazanmıştır.

40. Soru

Polonya kimlerden oluşmuştur?

Cevap

Polonlar, Vislanlar, Masollar ve Horvatlar gibi Slav ağırlıklı kavimlerin bir araya gelmesinden oluşmuştur.

41. Soru

Polonya’nın dini sebep yüzünden en çok mücadele ettiği ülke kimdir? Nedeni nedir?

Cevap

1967 yılında Hristiyan olan Polonyalılar, Katolik mezhebini tercih etmişlerdir. Bu durum siyasi olarak rakipleri olan ve Ortodoksluğu seçen Ruslarla tarih boyunca mücadeleyi de beraber getirmiştir.

42. Soru

Polonya, Litvanya ve Macaristan hangi tarihler arasında birleşmiştir?

Cevap

1370 – 1440

43. Soru

Geç Dönem Ortaçağ Rusya tarihi hangi devletle ilgilidir?

Cevap

Geç Dönem Ortaçağ Rusya tarihi, büyük ölçüde Moğollarla ilgilidir.

44. Soru

Rusya Altın Orda Devleti’nin egemenliğine ne zaman ve neden girmiştir?

Cevap

Moğol İmparatorluğunun Rusya ve Kırım’daki devamı olan ve Batu Han (1227-1256) tarafından kurulan Altın Orda Hanlığı döneminde 1240 yılında Kiev ele geçirildi. Böylece Rusya, Altın Orda Hanlığının denetimine girdi.

45. Soru

14.yüzyıl başında Rusya’nın siyasi merkezi neresi olmuştur?

Cevap

Rusya’nın siyasi merkezi 14. yüzyılın başında Moskova olmaya başlamıştır.

46. Soru

II. İvan döneminde Moskove Knezliği’nin rakipleri kimlerdir?

Cevap

II. Ivan (1353-1359) döneminde Moskova Knezliği için Litvanya güçlü bir rakip olarak ortaya çıkmıştır. Moskova dış siyasetini bundan sonra Litvanya, Polonya ve Altın Orda devletlerini dikkate alarak belirlemek zorunda kalmıştır.

47. Soru

Moskova Knezliği’nden Rus hükümdarlığına geçiş hangi tarihte olmuştur? Hükümdarlığın ilk hükümdarı kimdir?

Cevap

1389 yılından sonraki dönem Moskova Knezliğiden Rus Devletine geçiş dönemi olarak da adlandırılır. Bu dönemin ilk hükümdarı I. Vasili (13891425)’dir.

48. Soru

Rus Ortodoks Kilisesi ne zaman ve hangi olayla bağımsız olmuştur?

Cevap

1461 yılında İstanbul’un Fethi’nden sonra Rus Ortodoks Kilisesi bağımsız olmuştur.

49. Soru

Rusya’nın ine dönüşmesinde Altın Orda Devleti’nin etkisi var mıdır?

Cevap

II. Vasili’nin Rusya’yı knezlikten bir devlete dönüştürmesinde 1430 yılında Altın Orda Hanlığnın Kırım, Kazan, Astrahan ve Sibirya Hanlıkları olarak dörde ayrılmasının büyük bir etkisi olmuştur.

50. Soru

Geç Dönem Ortaçağ Avrupası’nda yeni şehirlerin ortaya çıkmasının sebebi nedir?

Cevap

11. yüzyıldan sonra Avrupa’ya dışarıdan gelen saldırıların kesilmesi ve yeni tarım tekniklerinin bulunması üretim artışı ile birlikte nüfus artışını da sağlamıştır. Bunun sonucu olarak Avrupa’nın pek çok yerinde şehirler ortaya çıkmaya başlamıştır.

51. Soru

Bu dönemde ticaretin kolaylaşmasının sebebi nedir?

Cevap

Güvenlik ortamlarının artması Almanya-Saksonya’da gümüş madeninin çıkarılması ile ticaretin kolaylaşmasını ve yaygınlaşmasını sağlamıştır.

52. Soru

Avrupa’nın uluslararası ticaret yapılan limanları hangileridir?

Cevap

Pisa, Lucca, Cenova ve Venedik limanları Avrupa’nın uluslararsı ticaret yapılan limanlarıdır.

53. Soru

Avrupa’da bazı şehirler ürettikleri ürünlerle tanınır oldu. Bunlar hangi şehir ve hangi ürünlerdir?

Cevap

Bordeaux şarap üretimi, Cenova ve Bruges ise denizciliğin merkezleri idi.

54. Soru

Şehirlerin bu dönemde sunduğu çeşitli imkânlar hangi atasözünün doğmasına sebep olmuştur?

Cevap

Şehir havası insanı özgürleştirir.

55. Soru

Geç dönem Orta Çağ Avrupa’sında ticareti geliştiren teşkilat kimdir?

Cevap

Hansa birliği.

56. Soru

Hansa birliğinin amacı nedir?

Cevap

Hansa birliğinin amacı eş güdümlü bir siyasetle Alman ve İskandinav tüccarların Batı Avrupa ve Rusya ile ticaretini geliştirmektir.

57. Soru

Hansa birliğinin önemli şehirleri hangileridir?

Cevap

Hansa Birliğinin önemli şehirleri arasında İsviçre’nin Gotland Adasında yer alan Visby, Almanya’da Hamburg, Bremen, Köln, Lübeck, Wismar, Rostock, Belçika’da Bruge, Estonya’da Reval (Talinn), Polonya’da Gdansk (Danzing) yer almaktadır.

58. Soru

Feodal sistemin gerileme ve çökmesinin nedenleri nelerdir?

Cevap

1337 yılında başlayan Yüzyıl Savaşları ve 1348 1350 yılları kara veba salgını nüfus azalışını da birlikte getirdi. Malikaneler boşaldı, ticaret zayıfladı. Kentlerde huzursuzluk arttı ve emek kıtlığı çekilmeye başlandı. Bunun sonucu olarak Avrupa feodal sistemi gerilemeye ve çökmeye başladı.

59. Soru

Orta Çağ boyunca erkek yaşam süresinin kadınlarınkinden uzun olmasının sebebi neydi?

Cevap

Kadınların sık sık doğum yapması ve doğum esnasında yüksek ölüm oranı yüksek olması bu dönemde erkek yaşam süresinin kadınlarınkinden uzun olmasına neden olmuştur.

60. Soru

Avrupa’da Ortaçağ boyunca ortalama insan ömrünün 33 yıla düşmüş olmasının sebebi nedir?

Cevap

Çocuk ölümlerinin yüksek oluşu, veba gibi salgın hastalıklar ve savaş Avrupa’da Ortaçağ boyunca ortalama insan ömrünü 33 yıla indirmiştir.

61. Soru

Avrupa’da askerlik mesleği nasıl ortaya çıkmıştır?

Cevap

14.yüzyıldan sonra sınırsız bir süre için maaş karşılığı sürekli asker bulundurulmaya başlanmıştır. Bu durum Avrupa’da askerlik mesleğinin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

62. Soru

Bu dönemlerde savaşan süvariler kaça ayrılırdı? Aralarındaki fark neydi?

Cevap

Bu dönemde iki tip süvari görülmekteydi. Birinci grup süvariler madeni bir zırh giyiyorlar, ikinci grup süvariler ise zırhsız olarak ol ve kılıç kullanıyorlardı.

63. Soru

Daimi ordu teşkilatı kurarak sürekli asker bulundurmayı başaran Avrupa’nın ilk ülkeleri hangileridir?

Cevap

İngiltere ve Fransa.

64. Soru

İngiltere ve Fransa’nın diğer Avrupa ülkelerine öncülük eden parlamenter yapıları nasıldı?

Cevap

İngiltere’de kökenleri 13.yüzyıla kadar ulaşan parlamento sistemi 14 ve 15.yüzyıllarda kralın uygulamalarını denetleyen ve izne bağlayan bir yapıya ulaştı. Ancak kralın merkezi otoritesini kırmaya yönelik olarak değil, uygulamaların adil icra edilmesine yönelik olarak çalıştı. Fransa’da ise meclisler adalet, idare ve vergi gibi konularda uzman heyetler tarafından oluşturuldu. Her iki ülkenin parlamentoları daha sonraki meclis uygulamalarına modellik teşkil etti.

65. Soru

Geç Dönem Ortaçağ Avrupası’nda bulunan teknik yenilikler ve getirileri nelerdir?

Cevap

Ağacı yontmak ve şekillendirmek için rendenin icadı marangozluk zanaatıyla mobilyacılık sanatının başlangıcını teşkil etti. İtalya’da 14.yüzyılda rakkaslı ve çarklı saat icat edildi. Bu teknikle icat edilen saat antik çağdan beri zaman ölçmek için kullanılan ve akarsuyla işleyen saatin yerini aldı. Çin’de bulunan ve 13.yüzyıldan beri Avrupa’da bilinen barut iki asır içinde top ve tüfek gibi patlayıcı silahlarda kullanılmaya başlandı. 13.yüzyılda Avrupa’da kullanılmaya başlayan kağıt 15.yüzyılda yaygınlaştı. 1450’de matbaanın bulunması kağıt kullanımını ve kitap üretimini artırdı. 13.yüzyıldan beri bilinen pusula 15.yüzyıldan itibaren aktif olarak kullanılmaya başlandı.

66. Soru

Ortaçağ’da manastırların kendi elemanlarını kendi ilkeleri doğrultusunda yetiştirebilmek amacıyla açtığı okullarda verilen eğitim nasıldı? Bu okullar hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Bu okullar okuma, yazma, hesaplama gibi temel bilgiler ile Latince dualar, ilahiler ve dini dogmalar üzerine eğitim verirdi. Avrupa’da ilköğretim büyük ölçüde aileler ve köy papazları tarafından veriliyordu. Ortaöğretim katedrallerin ve kent meclislerinin desteğinde idi. Eğitimin içeriği yine ruhban sınıfının eğitimine yönelikti. Bu teoloji eğitiminde Antikçağ’dan kalma yedi serbest sanat trivium ve quadrivium olarak öğretilmekteydi. Trivium yazma ve konuşmayı içeren retoriki Latince gramer ve Aristo’nun mantığını içeren üç temel ders anlamına geliyordu. Kalan dört ders de matematik, astronomi, geometri ve müzik olarak quadrivium adı altında okutuluyordu.

67. Soru

11. ve 12.yüzyıllarda Avrupa’da yükseköğretime yönelik kurulan üniversiteler nasıl bir eğitim vermekteydi?

Cevap

Başlangıçta piskoposların sorumluluğundaki bu okullarda teoloji, hukuk ve tıp öğretilmeye başlandı. Öğretim dili Latince idi. Öğrenci ve öğretmenler uluslararasıydı. Çünkü üniversitelerin temel amacı akılla inancın uyum içinde olduğunu iddia eden skolastik düşünce yapısını Hristiyanlara aktarmaktı. Bununla birlikte pek çok üniversitenin de yerleşkesi yoktu. Dersler öğretmenlerin evlerinde ya da kiliselerde öğretiliyordu. Öğretmenlerin ücretlerini işveren durumundaki öğrenciler ödüyordu. Üniversite diploması 6 yıllık bir eğitimin sonucunda alınıyordu. Yüksek lisans ve doktora derecesi almak isteyenler 12 yıl daha okumak zorundaydı. 14.yüzyıla gelindiğinde üniversiteler entelektüel dünyanın merkezi haline gelmişlerdi. Teoloji, temel bilim olarak okutulmakta ve din adamlığının ilk aşaması olarak görülmekteydi.

68. Soru

14.yüzyıldan itibaren Avrupa’da hukukla töre arasında uygulamada nasıl bir savaş yaşanmıştır?

Cevap

Fransa kralı Roma hukukunun öğretilmesini yasakladı. İngiliz ve Alman mahkemeleri Roma hukukunu yabancı diye reddettiler. Ancak töreye bağlı örfi hukuk sözlü, belirsiz, yerine göre değişebilen bir hukuktu. Bundan dolayı öğretilmesi ve yorumlanması güçtü. Halbuki Roma hukuku yazılı, açık, tek şekilli ve öğretilmesi kolaydı. Hukuk öğrenimi yapmak isteyen öğrencilerle öğretmek isteyen üniversiteler Roma hukukunu tercih ediyorlardı. Birçok Avrupa ülkesi de hukuk kuralları konusunda bu üniversitelere ve kaynaklarına başvurmaya başladılar. Buna karşılık İngiltere ve İskandinav ülkelerinde örfi hukuk geç dönem Ortaçağ’a kadar devam etmiştir.

69. Soru

Geç dönem ortaçağda İngiltere’yi hangi hanedan yönetmiştir?

Cevap

Geç dönem ortaçağda İngiltere’yi Plantagenet hanedanı yönetmiştir.

70. Soru

Westminster Hall nedir ve ilk kez kaç yılında toplanmıştır?

Cevap

Günümüzde de İngiliz Parlamentosunun toplandığı kraliyet sarayının bir parçası olan Westminster Hall yani İngiltere Parlamentosu 1295’de kralın çağrısı ile toplanır.

71. Soru

 Yüzyıl Savaşlarının başlama nedeni nedir?

Cevap

Akitanya Dukalığına 1337 yılında Fransa Kralı VI. Philippe tarafından el konulunca İngiltere Kralı III. Edward, Fransa tahtı üzerinde hak iddia ederek misilleme yaptı. Böylece 1337 yılından 1453 yılına kadar Fransızlarla İngilizler arasında sürecek olan Yüzyıl Savaşları başlamış oldu.

72. Soru

Yüzyıl Savaşları kimler arasında yapılmıştır?

Cevap

Akitanya Dukalığına 1337 yılında Fransa Kralı VI. Philippe tarafından el konulunca İngiltere Kralı III. Edward, Fransa tahtı üzerinde hak iddia ederek misilleme yaptı. Böylece 1337 yılından 1453 yılına kadar Fransızlarla İngilizler arasında sürecek olan Yüzyıl Savaşları başlamış oldu.

73. Soru

Yüzyıl Savaşları ne zaman yapılmıştır?

Cevap

Akitanya Dukalığına 1337 yılında Fransa Kralı VI. Philippe tarafından el konulunca İngiltere Kralı III. Edward, Fransa tahtı üzerinde hak iddia ederek misilleme yaptı. Böylece 1337 yılından 1453 yılına kadar Fransızlarla İngilizler arasında sürecek olan Yüzyıl Savaşları başlamış oldu.

74. Soru

Kara veba nedir ve ne zaman görülmüştür?

Cevap

Yüzyıl Savaşlarının ilk aşamasında görülen diğer bir felaket ise kara veba olur. 1348 ila 1350 yılları arasında salgın halinde görülen hıyarcık vebası tüm Avrupa’da nüfusun üçte bir oranında azalmasına sebep oldu.

75. Soru

Jeanne d’Arc kimdir?

Cevap

Neredeyse tüm Fransa’nın İngilizler tarafından işgal edildiği ve herkesin umutsuzluk içinde olduğu bir dönemde Jeanne d’Arc adlı bir köylü kızı direnişin simgesi oldu.

76. Soru

İngiltere Fransızlara ne zaman yenilip bir ada ülkesine dönüştü?

Cevap

1453 yılında Fransızlar Akitanya bölgesindeki Castillon’da İngilizleri yendiler. İngiltere tekrar bir ada ülkesine dönüştü.

77. Soru

Almanya’nın orta çağda parçalanmış bir görüntü sunmasının nedeni nedir?

Cevap

Almanya’nın bu kadar parçalanmış bir görüntü sunmasının nedeni İngiltere ve Fransa’daki gibi kraliyet ailelerinin soya dayalı olarak babadan oğla geçmemesi ve bundan dolayı da merkezi yönetim anlayışının Alman topraklarında kuvvetlenememesidir.

78. Soru

Geç dönem ortaçağ Avrupası’nda İtalyan şehir devletlerinin kuvvetlenmesinde Alman imparatorlarının ne gibi bir etkisi olmuştur?

Cevap

Geç dönem ortaçağ Avrupası’nda İtalyan şehir devletlerinin kuvvetlenmesinde şüphesiz Alman imparatorlarının İtalya üzerindeki otoritelerinin azalmış olmasının etkisi vardır.

79. Soru

Dante kimdir?

Cevap

İlahi Komedya’nın yazarı Dante de Floransalı’ydı.

80. Soru

Florin ve duka adı verilen paralar ilk olarak kimler tarafından kullanıldı?

Cevap

13. yüzyılın ortasından itibaren İtalya’da iki şehir devleti Doğu’yla yaptıkları ticarette kullanılmak üzere altın para bastılar. Bu şehirlerden ilki olan Floransa altın parasına florin ismini verirken, Venedik ise duka adını verdi.

81. Soru

Bizans İmparatorluğunun 13. yüzyıla parçalanmış bir şekilde girmesinin nedeni nedir?

Cevap

Bizans İmparatorluğu 13. yüzyıla parçalanmış bir şekilde girdi. Bunun sebebi Venedik’in liderliğinde gerçekleştirilen IV. Haçlı Seferi idi.

82. Soru

Bizans İmparatorluğu haçlılar tarafından kaç bölgeye ayrıldı?

Cevap

Bizans İmparatorluğu haçlılar tarafından üçe ayrıldı.

83. Soru

Balkanlarda Osmanlının kalıcı olmasını sağlayan nedenler nelerdir?

Cevap

Osmanlıların uzun yıllardan beri istikrardan yoksun Balkanlara barışı getirmesi ve adil vergi sistemi uygulaması Osmanlının bu topraklarda kalıcı olmasını sağladı.

84. Soru

Balkanlarda kurulmuş olan Sırp Devleti kimlerin döneminde yükselişe geçer?

Cevap

Balkanlarda kurulmuş olan Sırp Devleti, Slav kökenli Nemaniç hanedanından gelen idareciler döneminde yükselişe geçer.

85. Soru

Belgrad hangi yıl Osmanlı topraklarına katıldı?

Cevap

Belgrad 1522 yılında Kanuni tarafından fethedildi.

86. Soru

Hangi Macar kralı döneminde Prag ve Peç Üniversiteleri kurulmuştur?

Cevap

Lajos döneminde 1348 yılında Prag Üniversitesi ve 1365’te de Peç Üniversitesini kurulmuştur.

87. Soru

Macaristan’ın Osmanlı hakimiyetine girmesi ne zaman ve kimin döneminde gerçekleşmiştir?

Cevap

Macaristan’ın Osmanlı hakimiyetine girmesi 1526 yılında Mohaç Muharebesinden sonra Kanuni Sultan Süleyman zamanında gerçekleşti.

88. Soru

Osmanlı ve İslam kayıtlarının Leh diye bahsettikleri halk kimlerdir?

Cevap

Osmanlı ve İslam kayıtlarının Leh diye bahsettikleri halk, 10. yüzyılda Polonlar, Vislanlar, Masollar ve Horvatlar gibi Slav ağırlıklı kavimlerin bir araya gelmesinden oluşmuştur.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!