Orhon Türkçesi Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Orhon Türkçesi Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Orhun Türkçesi Metin I

1. Soru

Köl Tigin metninde “bu?suz = sıkıntısız” sözcüğünde geçen /suz/ eki ne ekidir?

Cevap

Köl Tigin metninde “bu?suz = sıkıntısız” sözcüğünde geçen +suz eki “yokluk eki”dir.


2. Soru

Köl Tigin metnine ait “boşgurur ermiş = öğretir imiş” yükleminde geçen ettirgenlik ekini tespit ediniz.

Cevap

Köl Tigin metnine ait “boşgurur ermiş = öğretir imiş” yükleminde geçen ettirgenlik eki, boşgu-r-ur fiilinde görülen -r- ekidir.


3. Soru

Köl Tigin metninde geçen “itinü yaratunu umaduk = kendini düzene sokup örgütlenememiş” cümlesinde yer alan “umaduk” sözcüğü nasıl çözümlenebilir?

Cevap

Bu sözcük u- “yapabilmek, muktedir olmak, gücü yetebilmek” (yeterlilik fiili), -ma- (olumsuzluk eki), -duk (olumsuz tabanlarda 1. çoğul kişi belirsiz geçmiş zaman eki) şeklinde çözümlenebilir.


4. Soru

Köl Tigin metnine ait “anta kalmışı = orada (sağ) kalmış olanları(nız)” söz öbeğinde geçen /mış/ eki ne ekidir?

Cevap

Köl Tigin metnine ait “anta kalmışı = orada (sağ) kalmış olanları(nız)” söz öbeğinde geçen -mış eki, “geçmiş zaman sıfat-fiil eki”dir.


5. Soru

Köl Tigin yazıtı, güney yüzü, altıncı satırda geçen “t(a)bg(a)ç bod(u)n s(a)bı süçig (a)gısi yimşak (e)rm(i)ş” cümlesinin Türkiye Türkçesine aktarımı hangi anlama gelmektedir?

Cevap

Köl Tigin yazıtı, güney yüzü, altıncı satırda geçen bu cümlenin Türkiye Türkçesine aktarımı “İyi bilge insanı, iyi yigit insanı yürütmez (ilerletmez) imiş.” şeklindedir.


6. Soru

Köl Tigin metnine ait “te?ride bolmış türük bilge kagan = gökte olmuş (yaratılmış) Türk bilge kağan” tamlamasında geçen /de/ ve /miş/ ekleri ne şekilde çözümlenmelidir?

Cevap

Köl Tigin metnine ait “ te?ride bolmış türük bilge kagan = gökte olmuş (yaratılmış) Türk bilge kağan” tamlamasında geçen +de eki “bulunma-çıkma durumu eki”, -mış eki ise “geçmiş zaman sıfat-fiil eki” olarak çözümlenmelidir.


7. Soru

Köl Tigin metninde geçen “ka?ım = babam” sözcüğü nasıl çözümlenebilir?

Cevap

Köl Tigin metninde geçen “ka?ım = babam” sözcüğü


8. Soru

Köl Tigin metninde geçen “ilg(e)rü k?uur(ı)g(a)ru sül(e)p tirm(i)ş kubr(a)tm(ı)ş” cümlesi Türkiye Türkçesine nasıl aktarılabilir?

Cevap

Bu cümle Türkiye Türkçesine “Doğuya ve batıya asker gönderip (adam) toplamış, bir araya getirmiş.” şeklinde aktarılabilir.


9. Soru

Köl Tigin metninde geçen “bolçun = olsun” sözcüğü nasıl çözümlenebilir?

Cevap

Köl Tigin metninde geçen “bolçun = olsun” sözcüğü


10. Soru

Köl Tigin yazıtı, güney yüzü, üçüncü satırda geçen “ol (a)mtı (a)n(ı)g yok” cümlesinin Türkiye Türkçesine aktarımı hangi anlama gelmektedir?

Cevap

Köl Tigin yazıtı, güney yüzü, üçüncü satırda geçen bu cümlenin Türkiye Türkçesine aktarımı “O şimdi kötü (durumda) değil.” şeklindedir.


11. Soru

Köl Tigin metninde geçen “itinü yaratunu umaduk = kendini düzene sokup örgütlenememiş” cümlesinde yer alan “itinü” sözcüğü nasıl çözümlenebilir?

Cevap

Bu sözcük it- “düzenlemek” fiil köküne -(i)n dönüşlülük eki ve -ü zarf-fiil ekinin getirilmesiyle oluşmuştur.


12. Soru

Köl Tigin yazıtı, güney yüzü onuncu satırda geçen “(a)zu bu s(a)b(ı)mda ig(i)d b(a)rgu” cümlesinin Türkiye Türkçesine aktarımı hangi anlama gelmektedir?

Cevap

Köl Tigin yazıtı, güney yüzü, onuncu satırda geçen bu cümlenin Türkiye Türkçesine aktarımı “Acaba bu sözümde yalan var mı?” şeklindedir.


13. Soru

Köl Tigin metnine ait “te?ri teg” öbeğinin anlamı nedir?

Cevap

Köl Tigin metnine ait “te?ri teg” öbeğinin anlamı “tanrı gibi”dir.


14. Soru

Köl Tigin metninde geçen “sakınmatı = düşünmeden” sözcüğü nasıl çözümlenebilir?

Cevap

Köl Tigin metninde geçen “sakınmatı = düşünmeden” sözcüğü


15. Soru

Köl Tigin yazıtı, güney yüzü, birinci satırda geçen “t(e)?ri t(e)g t(e)?ride bolm(ı)ş türü? k bilge k(a)g(a)n bu ödke ol(u)rt(u)m” cümlesinin Türkiye Türkçesine aktarımı hangi anlama gelmektedir?

Cevap

Köl Tigin yazıtı, güney yüzü, birinci satırda geçen bu cümlenin Türkiye Türkçesine aktarımı “Tanrı gibi gökte olmuş (yaratılmış) Türk Bilge Kağan, bu zamanda oturdum (tahta çıktım).” şeklindedir.


16. Soru

Köl Tigin yazıtı, güney yüzü, beşinci satırda geçen “t(a)bg(a)ç bod(u)n s(a)bı süçig (a)gısi yimşak (e)rm(i)ş” cümlesinin Türkiye Türkçesine aktarımı hangi anlama gelmektedir?

Cevap

Köl Tigin yazıtı, güney yüzü, beşinci satırda geçen bu cümlenin Türkiye Türkçesine aktarımı “Çin halkının sözü tatlı, ipekli kumaşları yumuşak imiş.” şeklindedir.


17. Soru

Orhun Türkçesindeki “eşidgil = işit” çekimli filindeki /gil/ eki nedir?

Cevap

Orhun Türkçesindeki “eşidgil = işit” çekimli filindeki -gil eki, ikinci tekil kişi emir ekidir.


18. Soru

Köl Tigin metnine ait “bardıg = gittin” yüklemi hangi zaman ve kişi ekiyle çekimlenmiştir?

Cevap

Köl Tigin metnine ait “bardıg = gittin” yüklemi, -dı belirli geçmiş zaman eki ve ? ~ g nöbetleşmesinin görüldüğü 2. tekil kişi ekiyle (-g) çekimlenmiştir.


19. Soru

“türük” ne anlama gelmektedir?

Cevap

“Türk” (“Türk” adının Orhun Türkçesinde iki heceli olduğu yazımından
anlaşılmaktadır.)


20. Soru

Orhun Türkçesindeki “t(a)luyka kiç(i)g t(e)gm(e)d(i)m = denize pek az kala durdum” cümlesinin yüklemi hangi sözcüktür?

Cevap

Orhun Türkçesindeki “t(a)luyka kiç(i)g t(e)gm(e)d(i)m = denize pek az kala durdum” cümlesinin yüklemi “tegmedim” sözcüğüdür.


21. Soru

Köl Tigin metnine ait “arıltıg = zayıf düştün” yüklemi hangi zaman ve kişi ekiyle çekimlenmiştir?

Cevap

Köl Tigin metnine ait “arıltıg = zayıf düştün” yüklemi, -tı belirli geçmiş zaman eki ve ? ~ g nöbetleşmesinin görüldüğü 2. tekil kişi ekiyle (-g) çekimlenmiştir.


22. Soru

Orhun Türkçesindeki “t(a)luyka kiç(i)g t(e)gm(e)d(i)m = denize pek az kala durdum” cümlesinin yüklemi olan “tegmedim” sözcüğü hangi zaman ve kişi ekiyle çekimlenmiştir?

Cevap

Orhun Türkçesindeki “t(a)luyka kiç(i)g t(e)gm(e)d(i)m = denize pek az kala durdum” cümlesinin yüklemi olan “tegmedim” sözcüğü belirli geçmiş zaman birinci tekil kişi ekiyle çekimlenmiştir.


23. Soru

Köl Tigin metnine ait “kün tugsıkka = gün doğusuna” söz öbeğinde geçen /sık/ eki ne ekidir?

Cevap

Köl Tigin metnine ait “kün tugsıkka = gün doğusuna” söz öbeğinde geçen -sık eki “gelecek zaman sıfat-fiil eki”dir.


24. Soru

Köl Tigin metnine ait “yorıtmaz ermiş = yürütmez imiş” yükleminde yer alan birleşik fiil çekimi hangisidir?

Cevap

Köl Tigin metnine ait “yorıtmaz ermiş = yürütmez imiş” yükleminde yer alan birleşik fiil çekimi “olumsuz geniş zamanın rivayeti, 3. tekil kişi”dir.


25. Soru

Köl Tigin yazıtı, güney yüzü sekizinci satırda geçen “türü?k bod(u)n tok (a)rk(u)k s(e)n açs(ı)k tos(ı)k öm(e)z sen” cümlesinin Türkiye Türkçesine aktarımı hangi anlama gelmektedir?

Cevap

Köl Tigin yazıtı, güney yüzü, sekizinci satırda geçen bu cümlenin Türkiye Türkçesine aktarımı “Türk milleti tok (ve) aksisin, acıkacağını doyacağını düşünmezsin.” şeklindedir.


26. Soru

“sab” ne anlama gelmektedir?

Cevap

“söz” +(ı)n [araç durumu eki]


27. Soru

Köl Tigin metninde geçen “bolmazun = olmasın” sözcüğü nasıl çözümlenebilir?

Cevap

Köl Tigin metninde geçen “bolmazun = olmasın” sözcüğü


28. Soru

Köl Tigin metninde geçen “itinü yaratunu umaduk = kendini düzene sokup örgütlenememiş” cümlesinde yer alan “yaratunu” sözcüğü nasıl çözümlenebilir?

Cevap

Bu sözcük yaratun- “örgütlenmek”


29. Soru

Köl Tigin yazıtı, güney yüzü, birinci satırda geçen “sab(ı)m(ı)n tük(e)ti (e)şidg(i)l” cümlesinin Türkiye Türkçesine aktarımı hangi anlama gelmektedir?

Cevap

Köl Tigin yazıtı, güney yüzü, birinci satırda geçen bu cümlenin Türkiye Türkçesine aktarımı “Sözlerimi tamamıyla işit.” şeklindedir.


30. Soru

Köl Tigin metnine ait “alkıntıg = tükendin, mahvoldun” yüklemi hangi zaman ve kişi ekiyle çekimlenmiştir?

Cevap

Köl Tigin metnine ait “alkıntıg = tükendin, mahvoldun” yüklemi, -tı belirli geçmiş zaman eki ve ? ~ g nöbetleşmesinin görüldüğü 2. tekil kişi ekiyle (-g) çekimlenmiştir.


31. Soru

Köl Tigin metninde geçen “k(a)?(ı)m k(a)g(a)n yiti y(e)g(i)rmi (e)r(i)n t(a)ş(ı)km(ı)ş” cümlesi Türkiye Türkçesine nasıl aktarılabilir?

Cevap

Bu cümle Türkiye Türkçesine “Babam Kağan on yedi adamla dışarı çıkmış (baş kaldırmış).” şeklinde aktarılabilir.


32. Soru

Köl Tigin metninde “bir(i)gerü = güneyde” sözcüğünde yer alan /gerü/ eki ne ekidir?

Cevap

Köl Tigin metninde “birigerü = güneyde” sözcüğünde yer alan /gerü/ eki “yön gösterme eki”dir.


33. Soru

Köl Tigin metninde geçen “bun?ça iş(i)g küç(ü)g birtü?kg(e)rü s(a)k(ı)nm(a)tı türü?k bod(u)n ölür(e)yin ur(u)gs(ı)r(a)t(a)yin tir (e)rm(i)ş” cümlesini Türkiye Türkçesine nasıl aktarabiliriz?

Cevap

Bu cümle Türkiye Türkçesine “Çin halkı) bunca işi gücü vermesini (hizmetini) düşünmeden ‘Türk halkını öldüreyim, neslini yok edeyim’ dermiş.” şeklinde aktarılabilir.


34. Soru

Köl Tigin yazıtı, güney yüzü, yedinci satırda geçen “bil(i)g bilm(e)z kişi ol s(a)b(ı)g (a)l(ı)p y(a)gru b(a)r(ı)p ük(ü)ş kişi ölt(ü)g” cümlesinin Türkiye Türkçesine aktarımı hangi anlama gelmektedir?

Cevap

Köl Tigin yazıtı, güney yüzü, yedinci satırda geçen bu cümlenin Türkiye Türkçesine aktarımı “Cahil (bilgi bilmeyen) kişi o sözü alıp yakınlarına gidip, çok insan öldün.” şeklindedir.


35. Soru

Köl Tigin metninde geçen “işig küçüg = işi gücü” ikilemesi nasıl çözümlenebilir?

Cevap

Köl Tigin metninde geçen “işig küçüg = işi gücü” sözcüğü


36. Soru

Köl Tigin metninde geçen “tir ermiş = der imiş” birleşik fiil çekimi nasıl çözümlenebilir?

Cevap

Köl Tigin metninde geçen “tir ermiş = der imiş” birleşik fiil çekimi


37. Soru

Köl Tigin metninde geçen “içikmiş = bağımlı olmuş” sözcüğü nasıl çözümlenebilir?

Cevap

Köl Tigin metninde geçen tagık- “dağa çıkmak”


38. Soru

Köl Tigin metninde geçen “ölsiki?in = öleceğini” sözcüğünde hangi ekler yer almaktadır?

Cevap

Köl Tigin metninde geçen öl-sik+i?+in sözcüğünde öl- fiil kökünden sonra -sik gelecek zaman sıfat-fiili, +i? ikinci tekil kişi iyelik eki ve iyelik eklerinden sonra gelen +in belirtme durumu eki yer almaktadır.


39. Soru

“it-” ne anlama gelmektedir?

Cevap

“düzene sokmak, toplamak” –dim [1. tekil kişi belirli geçmiş zaman]


40. Soru

Köl Tigin metnine ait “yorıyur ertig = yürüyor idin” yüklemi hangi birleşik fiil çekimindedir?

Cevap

Köl Tigin metnine ait “yorıyur ertig = yürüyor idin” yüklemi, “geniş zamanın hikayesi, 2. tekil kişi çekimindedir. Burada kişi ekinde ? ~ g nöbetleşmesi görülmektedir.


41. Soru

Köl Tigin metninde geçen “kötürmiş = kaldırmış” sözcüğü nasıl çözümlenebilir?

Cevap

Köl Tigin metninde geçen “kötürmiş = kaldırmış”


42. Soru

Köl Tigin metninde geçen “türü?k bod(u)n yoo?k bolm(a)zun tiy(i)n bod(u)n bolçun tiy(i)n k(a)?(ı)m ilt(e)r(i)ş k(a)g(a)n(ı)g ög(ü)m ilbilge k(a)tun(u)g t(e)?ri töp(ü)sinte tut(u)p yüg(e)rü kötürm(i)ş (e)r(i)n?ç” cümlesi Türkiye Türkçesine nasıl aktarılabilir?

Cevap

Bu cümle Türkiye Türkçesine “Türk milleti yok olmasın diye millet olsun diye babam İlteriş Kağanı annem İlbilge Hatunu göğün tepesinden tutup (daha) yükseğe kaldırmış muhakkak ki.” şeklinde aktarılabilir.


43. Soru

“süle-” ne anlama gelmektedir?

Cevap

“ordu sevk etmek, asker göndermek” sü “ordu, asker”, +le [isimden fiil yapım eki] –p [zarf-fiil eki]


44. Soru

Köl Tigin metnine ait “ölsikig = öleceksin” yüklemi hangi zaman ve kişi ekiyle çekimlenmiştir?

Cevap

Köl Tigin metnine ait “ölsikig = öleceksin” yüklemi, gelecek zaman 2. tekil kişi ekiyle çekimlenmiştir.


45. Soru

Orhun Türkçesindeki “yagutır ermiş = yaklaştırırmış” yükleminde yer alan birleşik fiil çekimi hangisidir?

Cevap

Orhun Türkçesindeki “yagutır ermiş = yaklaştırır imiş” yükleminde yer alan birleşik fiil çekimi, “geniş zamanın rivayeti üçüncü tekil kişi”dir.


46. Soru

Köl Tigin metnine ait “oğ(u)lanım = erkek kardeşlerim” sözcüğünde yer alan /an/ eki ne ekidir?

Cevap

Orhun Türkçesindeki “oğ(u)l+an+ım = erkek kardeşlerim” sözcüğünde yer alan +an eki çokluk ekidir.


47. Soru

Köl Tigin metninde geçen “yok(a)du b(a)rır (e)rm(i)ş” cümlesi Türkiye Türkçesine nasıl aktarılabilir?

Cevap

Bu cümle Türkiye Türkçesine “Türk halkı) yok olmak üzere imiş.” şeklinde aktarılabilir.


48. Soru

Köl Tigin metnine ait “iniygünüm = erkek kardeşlerim” sözcüğünde yer alan /gün/ eki ne ekidir?

Cevap

Orhun Türkçesindeki “iniygünüm = erkek kardeşlerim” sözcüğünde yer alan +gün eki “çokluk eki”dir.


49. Soru

“eşid” ne anlama gelmektedir?

Cevap

“işitmek” –gil [2. tekil kişi emir eki]


51. Soru

Köl Tigin metninde geçen “süledim = asker sevk ettim” sözcüğünü çözümleyiniz.

Cevap

Köl Tigin metninde geçen “süledim = asker sevk ettim” sözcüğü, sü+le-di-m = isim kökü, isimden fiil yapma eki, belirli geçmiş zaman eki, birinci tekil kişi eki eklerinden oluşmaktadır.


52. Soru

Köl Tigin metninde geçen “balıkdakı = kentteki” sözcüğü nasıl çözümlenebilir?

Cevap

Köl Tigin metninde geçen “balıkdakı = kentteki” sözcüğü


53. Soru

“katıgdı” ne anlama gelmektedir?

Cevap

“sağlamca” < kat- “katmak, katılaştırmak” –()g “kat” [fiilden isim yapım eki] +t [isimden isim -zarf- yapım eki]


54. Soru

Köl Tigin metninde geçen “t(e)?ri k?üüç birtü?k üç(ü)nk(a)?(ı)m k(a)g(a)n süsi böri t(e)g (e)rm(i)ş y(a)gısi k?ooñ t(e)g (e)rmiş” cümlesi Türkiye Türkçesine nasıl aktarılabilir?

Cevap

Bu cümle Türkiye Türkçesine “Tanrı güç verdiği için babam kağanın askeri kurt gibi imiş, düşmanı koyun gibi imiş.” şeklinde aktarılabilir.


55. Soru

Köl Tigin metninde geçen “yokadu barır ermiş = yok olmaya doğru gidermiş” ifadesi nasıl çözümlenebilir?

Cevap

Köl Tigin metninde geçen bu ifade


56. Soru

Orhun Türkçesindeki “yagru kontukda kisre = yaklaşıp yerleştikten sonra” öbeğindeki sıfat-fiil eki nedir?

Cevap

Orhun Türkçesindeki “yagru kontukda kisre = yaklaşıp yerleştikten sonra” öbeğindeki sıfat-fiil eki “-tuk” ekidir.


57. Soru

Orhun Türkçesindeki “öyür ermiş = düşünür imiş” yükleminde yer alan birleşik fiil çekimi hangisidir?

Cevap

Orhun Türkçesindeki “öyür ermiş = düşünür imiş” yükleminde yer alan birleşik fiil çekimi “geniş zamanın rivayeti üçüncü tekil kişi”dir.


58. Soru

Köl Tigin yazıtı, güney yüzü, dördüncü satırda geçen “ötük(e)n yışda yig idi yok (e)rm(i)ş” cümlesinin Türkiye Türkçesine aktarımı hangi anlama gelmektedir?

Cevap

Köl Tigin yazıtı, güney yüzü, dördüncü satırda geçen bu cümlenin Türkiye Türkçesine aktarımı “Ötüken yaylasından daha iyisi hiç yok imiş.” anlamına gelmektedir.


59. Soru

Köl Tigin metninde geçen “yana = yine, yeniden, tekrar” sözcüğü nasıl çözümlenebilir?

Cevap

Köl Tigin metninde geçen “yana = yine, yeniden, tekrar” sözcüğü


60. Soru

Köl Tigin yazıtı, güney yüzü dokuzuncu satırda geçen “t(e)?ri y(a)rl(ı)kadukin üçün (ö)z(ü)m k?uutum b(a)r üçün k(a)g(a)n ol(u)rt(u)m” cümlesinin Türkiye Türkçesine aktarımı hangi anlama gelmektedir?

Cevap

Köl Tigin yazıtı, güney yüzü, dokuzuncu satırda geçen bu cümlenin Türkiye Türkçesine aktarımı “Tanrı buyurduğu için kendim bahtım olduğu için kağan (olarak tahta) oturdum.” şeklindedir.


61. Soru

Köl Tigin metninde geçen “urugsıratayın = nesilsiz bırakayım” sözcüğü nasıl çözümlenebilir?

Cevap

Köl Tigin metninde geçen “urugsıratayın = nesilsiz bırakayım” sözcüğü


62. Soru

Köl Tigin metninde geçen “y(a)gı bol(u)p it(i)nü y(a)r(a)tunu um(a)du?k y(a)na iç(i)km(i)ş” cümlesi Türkiye Türkçesine nasıl aktarılabilir?

Cevap

Bu cümle Türkiye Türkçesine “Düşman olmuş (ama) kendini düzene sokup örgütlenememiş, yine (Çinlilere) bağımlı olmuş.” şeklinde aktarılabilir.


63. Soru

Köl Tigin metnindeki “te?ri töpüsinte = göğün tepesinden” öbeğinde geçen “töpüsinte” sözcüğü nasıl çözümlenebilir?

Cevap

Köl Tigin metnindeki “te?ri töpüsinte = göğün tepesinden” öbeğindeki töpüsinte töpe > tepe), +si (3. tekil kişi iyelik eki), +n (zamir n’si), +te (bulunma-çıkma durumu eki) şeklinde çözümlenebilir.


64. Soru

“tüketi” ne anlama gelmektedir?

Cevap

“tamamyla” < tü- “tükenmek” [krú. tü-m, tü-men] –k [fiilden isim yapım
eki] +e [isimden fiil yapım eki] –t “tüketmek” [fiilden fiil yapım eki,
ettirgenlik eki] –i [kalplaşmış zarf-fiil eki]


65. Soru

“tug-” ne anlama gelmektedir?

Cevap

“doğmak” –sık [gelecek zaman sıfat-fiil eki] +ka [yönelme durumu eki]


66. Soru

Köl Tigin metninde geçen “birtükgerü = vermesini” sözcüğü nasıl çözümlenebilir?

Cevap

Köl Tigin metninde geçen “birtükgerü = vermesini” sözcüğü


67. Soru

“kör-” ne anlama gelmektedir?

Cevap

“tâbi olmak, itaat etmek” –ür [3. tekil kişi geniş zaman eki]


68. Soru

Köl Tigin metninde geçen “erinç = şüphesiz, muhakkak ki; +Dır/+DUr” sözcüğü nasıl çözümlenebilir?

Cevap

Köl Tigin metninde geçen “erinç = şüphesiz, muhakkak ki; +Dır/+DUr” sözcüğü


69. Soru

Köl Tigin metninde geçen “ölüreyin = öldüreyim” sözcüğü nasıl çözümlenebilir?

Cevap

Köl Tigin metninde geçen “ölüreyin = öldüreyim” sözcüğü


70. Soru

“ini(y)” ne anlama gelmektedir?

Cevap

“erkek kardeş” +gün [çokluk eki] +üm [1. tekil kişi iyelik eki]


71. Soru

“bodun” ne anlama gelmektedir?

Cevap

“halk” +(u)g [belirtme durumu eki]


72. Soru

“biriki” ne anlama gelmektedir?

Cevap

“birleşik” < bir “bir (1)” +ik “birikmek” [isimden fiil yapım eki] –i
[kalıplaşmış –yapım eki görevini üstlenmiş- zarf-fiil eki]


73. Soru

Köl Tigin metninde geçen “taşıkmış = dışarı çıkmış” sözcüğü nasıl çözümlenebilir?

Cevap

Köl Tigin metninde geçen “taşıkmış = dışarı çıkmış” sözcüğü


74. Soru

“yagı” ne anlama gelmektedir?

Cevap

“düşman” +si [3. tekil kişi iyelik eki]


75. Soru

“olur-” ne anlama gelmektedir?

Cevap

“oturmak” –(u)p [zarf-fiil eki]


76. Soru

“balık” ne anlama gelmektedir?

Cevap

“şehir” +da [bulunma durumu eki] +kı [aidiyet eki]


77. Soru

“kubrat-” ne anlama gelmektedir?

Cevap

“toplamak, bir araya getirmek” < kubra- “toplamak” –t [ettirgenlik eki]
–mış [3. tekil kişi belirsiz geçmiş zaman eki]


78. Soru

“urugsrat-” ne anlama gelmektedir?

Cevap

“nesilsiz brakmak” < urug “kabile” +sıra “çocuksuz bırakmak”
[isimden fiil yapım eki] –t [ettirgenlik eki] –ayn [1. tekil kişi emir eki] 


79. Soru

“taşık-” ne anlama gelmektedir?

Cevap

“dışarı çıkmak, baş kaldırmak” < taş “dış, dışarı” +(ı)k [isimden fiil
yapım eki] –mış [3. tekil kişi belirsiz geçmiş zaman eki]


80. Soru

Köl Tigin metnine ait “bilig bilmez kişi = cahil kişi” söz öbeğinde görülen /mez/ eki ne ekidir?

Cevap

Köl Tigin metnine ait “bilig bilmez kişi = cahil kişi” söz öbeğinde görülen -mez eki, “olumsuz geniş zaman sıfat-fiil eki”dir.


81. Soru

Köl Tigin metninde geçen “t(a)şra yor(ı)y(u)r tiy(i)n kü (e)ş(i)d(i)p b(a)l?ıkd(a)kı t(a)g?ıkmış t(a)gd(a)kı inm(i)ş tir(i)l(i)p y(e)tm(i)ş (e)r bolm(ı)ş” cümlesi Türkiye Türkçesine nasıl aktarılabilir?

Cevap

Bu cümle Türkiye Türkçesine “İlteriş) dışarı yürüyor (baş kaldırıyor) diye ses (haber) işitip şehirdeki dağa çıkmış, dağdaki inmiş, toplanıp yetmiş kişi olmuşlar.” şeklinde aktarılabilir.


82. Soru

Köl Tigin metnine ait “konayın = yerleşeyim” yüklemi hangi zaman/kip ve kişi ekiyle çekimlenmiştir?

Cevap

Köl Tigin metnine ait “konayın = yerleşeyim” yüklemi, emir kipi 1. tekil kişi ekiyle çekimlenmiştir.


83. Soru

Köl Tigin metninde geçen “tutsıkı?ın = tutacağını” sözcüğünde hangi ekler yer almaktadır ?

Cevap

Köl Tigin metninde geçen tut-sık+ı?+ın sözcüğünde tut- fiil kökünden sonra -sık gelecek zaman sıfat-fiili, +ı? ikinci tekil kişi iyelik eki ve iyelik eklerinden sonra gelen +ın belirtme durumu eki yer almaktadır.


84. Soru

Köl Tigin metnine ait “igidmiş kagan = besleyip doyurmuş kağan” söz öbeğinde görülen /miş/ eki ne ekidir?

Cevap

Köl Tigin metnine ait “igidmiş kagan = besleyip doyurmuş kağan” söz öbeğinde görülen -miş eki, geçmiş zaman sıfat-fiil ekidir.


85. Soru

“ulayu” ne anlama gelmektedir?

Cevap

“ve” < ul “temel, esas” +a “ulamak, eklemek” [isimden fiil yapım eki] –
(y)u [kalplaşmış zarf-fiil eki]


86. Soru

“kötür-” ne anlama gelmektedir?

Cevap

“yukarıya kaldırmak, yüceltmek” –miş [3. tekil kişi belirsiz geçmiş zaman eki]


1. Soru

Köl Tigin metninde “bu?suz = sıkıntısız” sözcüğünde geçen /suz/ eki ne ekidir?

Cevap

Köl Tigin metninde “bu?suz = sıkıntısız” sözcüğünde geçen +suz eki “yokluk eki”dir.

2. Soru

Köl Tigin metnine ait “boşgurur ermiş = öğretir imiş” yükleminde geçen ettirgenlik ekini tespit ediniz.

Cevap

Köl Tigin metnine ait “boşgurur ermiş = öğretir imiş” yükleminde geçen ettirgenlik eki, boşgu-r-ur fiilinde görülen -r- ekidir.

3. Soru

Köl Tigin metninde geçen “itinü yaratunu umaduk = kendini düzene sokup örgütlenememiş” cümlesinde yer alan “umaduk” sözcüğü nasıl çözümlenebilir?

Cevap

Bu sözcük u- “yapabilmek, muktedir olmak, gücü yetebilmek” (yeterlilik fiili), -ma- (olumsuzluk eki), -duk (olumsuz tabanlarda 1. çoğul kişi belirsiz geçmiş zaman eki) şeklinde çözümlenebilir.

4. Soru

Köl Tigin metnine ait “anta kalmışı = orada (sağ) kalmış olanları(nız)” söz öbeğinde geçen /mış/ eki ne ekidir?

Cevap

Köl Tigin metnine ait “anta kalmışı = orada (sağ) kalmış olanları(nız)” söz öbeğinde geçen -mış eki, “geçmiş zaman sıfat-fiil eki”dir.

5. Soru

Köl Tigin yazıtı, güney yüzü, altıncı satırda geçen “t(a)bg(a)ç bod(u)n s(a)bı süçig (a)gısi yimşak (e)rm(i)ş” cümlesinin Türkiye Türkçesine aktarımı hangi anlama gelmektedir?

Cevap

Köl Tigin yazıtı, güney yüzü, altıncı satırda geçen bu cümlenin Türkiye Türkçesine aktarımı “İyi bilge insanı, iyi yigit insanı yürütmez (ilerletmez) imiş.” şeklindedir.

6. Soru

Köl Tigin metnine ait “te?ride bolmış türük bilge kagan = gökte olmuş (yaratılmış) Türk bilge kağan” tamlamasında geçen /de/ ve /miş/ ekleri ne şekilde çözümlenmelidir?

Cevap

Köl Tigin metnine ait “ te?ride bolmış türük bilge kagan = gökte olmuş (yaratılmış) Türk bilge kağan” tamlamasında geçen +de eki “bulunma-çıkma durumu eki”, -mış eki ise “geçmiş zaman sıfat-fiil eki” olarak çözümlenmelidir.

7. Soru

Köl Tigin metninde geçen “ka?ım = babam” sözcüğü nasıl çözümlenebilir?

Cevap

Köl Tigin metninde geçen “ka?ım = babam” sözcüğü

8. Soru

Köl Tigin metninde geçen “ilg(e)rü k?uur(ı)g(a)ru sül(e)p tirm(i)ş kubr(a)tm(ı)ş” cümlesi Türkiye Türkçesine nasıl aktarılabilir?

Cevap

Bu cümle Türkiye Türkçesine “Doğuya ve batıya asker gönderip (adam) toplamış, bir araya getirmiş.” şeklinde aktarılabilir.

9. Soru

Köl Tigin metninde geçen “bolçun = olsun” sözcüğü nasıl çözümlenebilir?

Cevap

Köl Tigin metninde geçen “bolçun = olsun” sözcüğü

10. Soru

Köl Tigin yazıtı, güney yüzü, üçüncü satırda geçen “ol (a)mtı (a)n(ı)g yok” cümlesinin Türkiye Türkçesine aktarımı hangi anlama gelmektedir?

Cevap

Köl Tigin yazıtı, güney yüzü, üçüncü satırda geçen bu cümlenin Türkiye Türkçesine aktarımı “O şimdi kötü (durumda) değil.” şeklindedir.

11. Soru

Köl Tigin metninde geçen “itinü yaratunu umaduk = kendini düzene sokup örgütlenememiş” cümlesinde yer alan “itinü” sözcüğü nasıl çözümlenebilir?

Cevap

Bu sözcük it- “düzenlemek” fiil köküne -(i)n dönüşlülük eki ve -ü zarf-fiil ekinin getirilmesiyle oluşmuştur.

12. Soru

Köl Tigin yazıtı, güney yüzü onuncu satırda geçen “(a)zu bu s(a)b(ı)mda ig(i)d b(a)rgu” cümlesinin Türkiye Türkçesine aktarımı hangi anlama gelmektedir?

Cevap

Köl Tigin yazıtı, güney yüzü, onuncu satırda geçen bu cümlenin Türkiye Türkçesine aktarımı “Acaba bu sözümde yalan var mı?” şeklindedir.

13. Soru

Köl Tigin metnine ait “te?ri teg” öbeğinin anlamı nedir?

Cevap

Köl Tigin metnine ait “te?ri teg” öbeğinin anlamı “tanrı gibi”dir.

14. Soru

Köl Tigin metninde geçen “sakınmatı = düşünmeden” sözcüğü nasıl çözümlenebilir?

Cevap

Köl Tigin metninde geçen “sakınmatı = düşünmeden” sözcüğü

15. Soru

Köl Tigin yazıtı, güney yüzü, birinci satırda geçen “t(e)?ri t(e)g t(e)?ride bolm(ı)ş türü? k bilge k(a)g(a)n bu ödke ol(u)rt(u)m” cümlesinin Türkiye Türkçesine aktarımı hangi anlama gelmektedir?

Cevap

Köl Tigin yazıtı, güney yüzü, birinci satırda geçen bu cümlenin Türkiye Türkçesine aktarımı “Tanrı gibi gökte olmuş (yaratılmış) Türk Bilge Kağan, bu zamanda oturdum (tahta çıktım).” şeklindedir.

16. Soru

Köl Tigin yazıtı, güney yüzü, beşinci satırda geçen “t(a)bg(a)ç bod(u)n s(a)bı süçig (a)gısi yimşak (e)rm(i)ş” cümlesinin Türkiye Türkçesine aktarımı hangi anlama gelmektedir?

Cevap

Köl Tigin yazıtı, güney yüzü, beşinci satırda geçen bu cümlenin Türkiye Türkçesine aktarımı “Çin halkının sözü tatlı, ipekli kumaşları yumuşak imiş.” şeklindedir.

17. Soru

Orhun Türkçesindeki “eşidgil = işit” çekimli filindeki /gil/ eki nedir?

Cevap

Orhun Türkçesindeki “eşidgil = işit” çekimli filindeki -gil eki, ikinci tekil kişi emir ekidir.

18. Soru

Köl Tigin metnine ait “bardıg = gittin” yüklemi hangi zaman ve kişi ekiyle çekimlenmiştir?

Cevap

Köl Tigin metnine ait “bardıg = gittin” yüklemi, -dı belirli geçmiş zaman eki ve ? ~ g nöbetleşmesinin görüldüğü 2. tekil kişi ekiyle (-g) çekimlenmiştir.

19. Soru

“türük” ne anlama gelmektedir?

Cevap

“Türk” (“Türk” adının Orhun Türkçesinde iki heceli olduğu yazımından
anlaşılmaktadır.)

20. Soru

Orhun Türkçesindeki “t(a)luyka kiç(i)g t(e)gm(e)d(i)m = denize pek az kala durdum” cümlesinin yüklemi hangi sözcüktür?

Cevap

Orhun Türkçesindeki “t(a)luyka kiç(i)g t(e)gm(e)d(i)m = denize pek az kala durdum” cümlesinin yüklemi “tegmedim” sözcüğüdür.

21. Soru

Köl Tigin metnine ait “arıltıg = zayıf düştün” yüklemi hangi zaman ve kişi ekiyle çekimlenmiştir?

Cevap

Köl Tigin metnine ait “arıltıg = zayıf düştün” yüklemi, -tı belirli geçmiş zaman eki ve ? ~ g nöbetleşmesinin görüldüğü 2. tekil kişi ekiyle (-g) çekimlenmiştir.

22. Soru

Orhun Türkçesindeki “t(a)luyka kiç(i)g t(e)gm(e)d(i)m = denize pek az kala durdum” cümlesinin yüklemi olan “tegmedim” sözcüğü hangi zaman ve kişi ekiyle çekimlenmiştir?

Cevap

Orhun Türkçesindeki “t(a)luyka kiç(i)g t(e)gm(e)d(i)m = denize pek az kala durdum” cümlesinin yüklemi olan “tegmedim” sözcüğü belirli geçmiş zaman birinci tekil kişi ekiyle çekimlenmiştir.

23. Soru

Köl Tigin metnine ait “kün tugsıkka = gün doğusuna” söz öbeğinde geçen /sık/ eki ne ekidir?

Cevap

Köl Tigin metnine ait “kün tugsıkka = gün doğusuna” söz öbeğinde geçen -sık eki “gelecek zaman sıfat-fiil eki”dir.

24. Soru

Köl Tigin metnine ait “yorıtmaz ermiş = yürütmez imiş” yükleminde yer alan birleşik fiil çekimi hangisidir?

Cevap

Köl Tigin metnine ait “yorıtmaz ermiş = yürütmez imiş” yükleminde yer alan birleşik fiil çekimi “olumsuz geniş zamanın rivayeti, 3. tekil kişi”dir.

25. Soru

Köl Tigin yazıtı, güney yüzü sekizinci satırda geçen “türü?k bod(u)n tok (a)rk(u)k s(e)n açs(ı)k tos(ı)k öm(e)z sen” cümlesinin Türkiye Türkçesine aktarımı hangi anlama gelmektedir?

Cevap

Köl Tigin yazıtı, güney yüzü, sekizinci satırda geçen bu cümlenin Türkiye Türkçesine aktarımı “Türk milleti tok (ve) aksisin, acıkacağını doyacağını düşünmezsin.” şeklindedir.

26. Soru

“sab” ne anlama gelmektedir?

Cevap

“söz” +(ı)n [araç durumu eki]

27. Soru

Köl Tigin metninde geçen “bolmazun = olmasın” sözcüğü nasıl çözümlenebilir?

Cevap

Köl Tigin metninde geçen “bolmazun = olmasın” sözcüğü

28. Soru

Köl Tigin metninde geçen “itinü yaratunu umaduk = kendini düzene sokup örgütlenememiş” cümlesinde yer alan “yaratunu” sözcüğü nasıl çözümlenebilir?

Cevap

Bu sözcük yaratun- “örgütlenmek”

29. Soru

Köl Tigin yazıtı, güney yüzü, birinci satırda geçen “sab(ı)m(ı)n tük(e)ti (e)şidg(i)l” cümlesinin Türkiye Türkçesine aktarımı hangi anlama gelmektedir?

Cevap

Köl Tigin yazıtı, güney yüzü, birinci satırda geçen bu cümlenin Türkiye Türkçesine aktarımı “Sözlerimi tamamıyla işit.” şeklindedir.

30. Soru

Köl Tigin metnine ait “alkıntıg = tükendin, mahvoldun” yüklemi hangi zaman ve kişi ekiyle çekimlenmiştir?

Cevap

Köl Tigin metnine ait “alkıntıg = tükendin, mahvoldun” yüklemi, -tı belirli geçmiş zaman eki ve ? ~ g nöbetleşmesinin görüldüğü 2. tekil kişi ekiyle (-g) çekimlenmiştir.

31. Soru

Köl Tigin metninde geçen “k(a)?(ı)m k(a)g(a)n yiti y(e)g(i)rmi (e)r(i)n t(a)ş(ı)km(ı)ş” cümlesi Türkiye Türkçesine nasıl aktarılabilir?

Cevap

Bu cümle Türkiye Türkçesine “Babam Kağan on yedi adamla dışarı çıkmış (baş kaldırmış).” şeklinde aktarılabilir.

32. Soru

Köl Tigin metninde “bir(i)gerü = güneyde” sözcüğünde yer alan /gerü/ eki ne ekidir?

Cevap

Köl Tigin metninde “birigerü = güneyde” sözcüğünde yer alan /gerü/ eki “yön gösterme eki”dir.

33. Soru

Köl Tigin metninde geçen “bun?ça iş(i)g küç(ü)g birtü?kg(e)rü s(a)k(ı)nm(a)tı türü?k bod(u)n ölür(e)yin ur(u)gs(ı)r(a)t(a)yin tir (e)rm(i)ş” cümlesini Türkiye Türkçesine nasıl aktarabiliriz?

Cevap

Bu cümle Türkiye Türkçesine “Çin halkı) bunca işi gücü vermesini (hizmetini) düşünmeden ‘Türk halkını öldüreyim, neslini yok edeyim’ dermiş.” şeklinde aktarılabilir.

34. Soru

Köl Tigin yazıtı, güney yüzü, yedinci satırda geçen “bil(i)g bilm(e)z kişi ol s(a)b(ı)g (a)l(ı)p y(a)gru b(a)r(ı)p ük(ü)ş kişi ölt(ü)g” cümlesinin Türkiye Türkçesine aktarımı hangi anlama gelmektedir?

Cevap

Köl Tigin yazıtı, güney yüzü, yedinci satırda geçen bu cümlenin Türkiye Türkçesine aktarımı “Cahil (bilgi bilmeyen) kişi o sözü alıp yakınlarına gidip, çok insan öldün.” şeklindedir.

35. Soru

Köl Tigin metninde geçen “işig küçüg = işi gücü” ikilemesi nasıl çözümlenebilir?

Cevap

Köl Tigin metninde geçen “işig küçüg = işi gücü” sözcüğü

36. Soru

Köl Tigin metninde geçen “tir ermiş = der imiş” birleşik fiil çekimi nasıl çözümlenebilir?

Cevap

Köl Tigin metninde geçen “tir ermiş = der imiş” birleşik fiil çekimi

37. Soru

Köl Tigin metninde geçen “içikmiş = bağımlı olmuş” sözcüğü nasıl çözümlenebilir?

Cevap

Köl Tigin metninde geçen tagık- “dağa çıkmak”

38. Soru

Köl Tigin metninde geçen “ölsiki?in = öleceğini” sözcüğünde hangi ekler yer almaktadır?

Cevap

Köl Tigin metninde geçen öl-sik+i?+in sözcüğünde öl- fiil kökünden sonra -sik gelecek zaman sıfat-fiili, +i? ikinci tekil kişi iyelik eki ve iyelik eklerinden sonra gelen +in belirtme durumu eki yer almaktadır.

39. Soru

“it-” ne anlama gelmektedir?

Cevap

“düzene sokmak, toplamak” –dim [1. tekil kişi belirli geçmiş zaman]

40. Soru

Köl Tigin metnine ait “yorıyur ertig = yürüyor idin” yüklemi hangi birleşik fiil çekimindedir?

Cevap

Köl Tigin metnine ait “yorıyur ertig = yürüyor idin” yüklemi, “geniş zamanın hikayesi, 2. tekil kişi çekimindedir. Burada kişi ekinde ? ~ g nöbetleşmesi görülmektedir.

41. Soru

Köl Tigin metninde geçen “kötürmiş = kaldırmış” sözcüğü nasıl çözümlenebilir?

Cevap

Köl Tigin metninde geçen “kötürmiş = kaldırmış”

42. Soru

Köl Tigin metninde geçen “türü?k bod(u)n yoo?k bolm(a)zun tiy(i)n bod(u)n bolçun tiy(i)n k(a)?(ı)m ilt(e)r(i)ş k(a)g(a)n(ı)g ög(ü)m ilbilge k(a)tun(u)g t(e)?ri töp(ü)sinte tut(u)p yüg(e)rü kötürm(i)ş (e)r(i)n?ç” cümlesi Türkiye Türkçesine nasıl aktarılabilir?

Cevap

Bu cümle Türkiye Türkçesine “Türk milleti yok olmasın diye millet olsun diye babam İlteriş Kağanı annem İlbilge Hatunu göğün tepesinden tutup (daha) yükseğe kaldırmış muhakkak ki.” şeklinde aktarılabilir.

43. Soru

“süle-” ne anlama gelmektedir?

Cevap

“ordu sevk etmek, asker göndermek” sü “ordu, asker”, +le [isimden fiil yapım eki] –p [zarf-fiil eki]

44. Soru

Köl Tigin metnine ait “ölsikig = öleceksin” yüklemi hangi zaman ve kişi ekiyle çekimlenmiştir?

Cevap

Köl Tigin metnine ait “ölsikig = öleceksin” yüklemi, gelecek zaman 2. tekil kişi ekiyle çekimlenmiştir.

45. Soru

Orhun Türkçesindeki “yagutır ermiş = yaklaştırırmış” yükleminde yer alan birleşik fiil çekimi hangisidir?

Cevap

Orhun Türkçesindeki “yagutır ermiş = yaklaştırır imiş” yükleminde yer alan birleşik fiil çekimi, “geniş zamanın rivayeti üçüncü tekil kişi”dir.

46. Soru

Köl Tigin metnine ait “oğ(u)lanım = erkek kardeşlerim” sözcüğünde yer alan /an/ eki ne ekidir?

Cevap

Orhun Türkçesindeki “oğ(u)l+an+ım = erkek kardeşlerim” sözcüğünde yer alan +an eki çokluk ekidir.

47. Soru

Köl Tigin metninde geçen “yok(a)du b(a)rır (e)rm(i)ş” cümlesi Türkiye Türkçesine nasıl aktarılabilir?

Cevap

Bu cümle Türkiye Türkçesine “Türk halkı) yok olmak üzere imiş.” şeklinde aktarılabilir.

48. Soru

Köl Tigin metnine ait “iniygünüm = erkek kardeşlerim” sözcüğünde yer alan /gün/ eki ne ekidir?

Cevap

Orhun Türkçesindeki “iniygünüm = erkek kardeşlerim” sözcüğünde yer alan +gün eki “çokluk eki”dir.

49. Soru

“eşid” ne anlama gelmektedir?

Cevap

“işitmek” –gil [2. tekil kişi emir eki]

51. Soru

Köl Tigin metninde geçen “süledim = asker sevk ettim” sözcüğünü çözümleyiniz.

Cevap

Köl Tigin metninde geçen “süledim = asker sevk ettim” sözcüğü, sü+le-di-m = isim kökü, isimden fiil yapma eki, belirli geçmiş zaman eki, birinci tekil kişi eki eklerinden oluşmaktadır.

52. Soru

Köl Tigin metninde geçen “balıkdakı = kentteki” sözcüğü nasıl çözümlenebilir?

Cevap

Köl Tigin metninde geçen “balıkdakı = kentteki” sözcüğü

53. Soru

“katıgdı” ne anlama gelmektedir?

Cevap

“sağlamca” < kat- “katmak, katılaştırmak” –()g “kat” [fiilden isim yapım eki] +t [isimden isim -zarf- yapım eki]

54. Soru

Köl Tigin metninde geçen “t(e)?ri k?üüç birtü?k üç(ü)nk(a)?(ı)m k(a)g(a)n süsi böri t(e)g (e)rm(i)ş y(a)gısi k?ooñ t(e)g (e)rmiş” cümlesi Türkiye Türkçesine nasıl aktarılabilir?

Cevap

Bu cümle Türkiye Türkçesine “Tanrı güç verdiği için babam kağanın askeri kurt gibi imiş, düşmanı koyun gibi imiş.” şeklinde aktarılabilir.

55. Soru

Köl Tigin metninde geçen “yokadu barır ermiş = yok olmaya doğru gidermiş” ifadesi nasıl çözümlenebilir?

Cevap

Köl Tigin metninde geçen bu ifade

56. Soru

Orhun Türkçesindeki “yagru kontukda kisre = yaklaşıp yerleştikten sonra” öbeğindeki sıfat-fiil eki nedir?

Cevap

Orhun Türkçesindeki “yagru kontukda kisre = yaklaşıp yerleştikten sonra” öbeğindeki sıfat-fiil eki “-tuk” ekidir.

57. Soru

Orhun Türkçesindeki “öyür ermiş = düşünür imiş” yükleminde yer alan birleşik fiil çekimi hangisidir?

Cevap

Orhun Türkçesindeki “öyür ermiş = düşünür imiş” yükleminde yer alan birleşik fiil çekimi “geniş zamanın rivayeti üçüncü tekil kişi”dir.

58. Soru

Köl Tigin yazıtı, güney yüzü, dördüncü satırda geçen “ötük(e)n yışda yig idi yok (e)rm(i)ş” cümlesinin Türkiye Türkçesine aktarımı hangi anlama gelmektedir?

Cevap

Köl Tigin yazıtı, güney yüzü, dördüncü satırda geçen bu cümlenin Türkiye Türkçesine aktarımı “Ötüken yaylasından daha iyisi hiç yok imiş.” anlamına gelmektedir.

59. Soru

Köl Tigin metninde geçen “yana = yine, yeniden, tekrar” sözcüğü nasıl çözümlenebilir?

Cevap

Köl Tigin metninde geçen “yana = yine, yeniden, tekrar” sözcüğü

60. Soru

Köl Tigin yazıtı, güney yüzü dokuzuncu satırda geçen “t(e)?ri y(a)rl(ı)kadukin üçün (ö)z(ü)m k?uutum b(a)r üçün k(a)g(a)n ol(u)rt(u)m” cümlesinin Türkiye Türkçesine aktarımı hangi anlama gelmektedir?

Cevap

Köl Tigin yazıtı, güney yüzü, dokuzuncu satırda geçen bu cümlenin Türkiye Türkçesine aktarımı “Tanrı buyurduğu için kendim bahtım olduğu için kağan (olarak tahta) oturdum.” şeklindedir.

61. Soru

Köl Tigin metninde geçen “urugsıratayın = nesilsiz bırakayım” sözcüğü nasıl çözümlenebilir?

Cevap

Köl Tigin metninde geçen “urugsıratayın = nesilsiz bırakayım” sözcüğü

62. Soru

Köl Tigin metninde geçen “y(a)gı bol(u)p it(i)nü y(a)r(a)tunu um(a)du?k y(a)na iç(i)km(i)ş” cümlesi Türkiye Türkçesine nasıl aktarılabilir?

Cevap

Bu cümle Türkiye Türkçesine “Düşman olmuş (ama) kendini düzene sokup örgütlenememiş, yine (Çinlilere) bağımlı olmuş.” şeklinde aktarılabilir.

63. Soru

Köl Tigin metnindeki “te?ri töpüsinte = göğün tepesinden” öbeğinde geçen “töpüsinte” sözcüğü nasıl çözümlenebilir?

Cevap

Köl Tigin metnindeki “te?ri töpüsinte = göğün tepesinden” öbeğindeki töpüsinte töpe > tepe), +si (3. tekil kişi iyelik eki), +n (zamir n’si), +te (bulunma-çıkma durumu eki) şeklinde çözümlenebilir.

64. Soru

“tüketi” ne anlama gelmektedir?

Cevap

“tamamyla” < tü- “tükenmek” [krú. tü-m, tü-men] –k [fiilden isim yapım
eki] +e [isimden fiil yapım eki] –t “tüketmek” [fiilden fiil yapım eki,
ettirgenlik eki] –i [kalplaşmış zarf-fiil eki]

65. Soru

“tug-” ne anlama gelmektedir?

Cevap

“doğmak” –sık [gelecek zaman sıfat-fiil eki] +ka [yönelme durumu eki]

66. Soru

Köl Tigin metninde geçen “birtükgerü = vermesini” sözcüğü nasıl çözümlenebilir?

Cevap

Köl Tigin metninde geçen “birtükgerü = vermesini” sözcüğü

67. Soru

“kör-” ne anlama gelmektedir?

Cevap

“tâbi olmak, itaat etmek” –ür [3. tekil kişi geniş zaman eki]

68. Soru

Köl Tigin metninde geçen “erinç = şüphesiz, muhakkak ki; +Dır/+DUr” sözcüğü nasıl çözümlenebilir?

Cevap

Köl Tigin metninde geçen “erinç = şüphesiz, muhakkak ki; +Dır/+DUr” sözcüğü

69. Soru

Köl Tigin metninde geçen “ölüreyin = öldüreyim” sözcüğü nasıl çözümlenebilir?

Cevap

Köl Tigin metninde geçen “ölüreyin = öldüreyim” sözcüğü

70. Soru

“ini(y)” ne anlama gelmektedir?

Cevap

“erkek kardeş” +gün [çokluk eki] +üm [1. tekil kişi iyelik eki]

71. Soru

“bodun” ne anlama gelmektedir?

Cevap

“halk” +(u)g [belirtme durumu eki]

72. Soru

“biriki” ne anlama gelmektedir?

Cevap

“birleşik” < bir “bir (1)” +ik “birikmek” [isimden fiil yapım eki] –i
[kalıplaşmış –yapım eki görevini üstlenmiş- zarf-fiil eki]

73. Soru

Köl Tigin metninde geçen “taşıkmış = dışarı çıkmış” sözcüğü nasıl çözümlenebilir?

Cevap

Köl Tigin metninde geçen “taşıkmış = dışarı çıkmış” sözcüğü

74. Soru

“yagı” ne anlama gelmektedir?

Cevap

“düşman” +si [3. tekil kişi iyelik eki]

75. Soru

“olur-” ne anlama gelmektedir?

Cevap

“oturmak” –(u)p [zarf-fiil eki]

76. Soru

“balık” ne anlama gelmektedir?

Cevap

“şehir” +da [bulunma durumu eki] +kı [aidiyet eki]

77. Soru

“kubrat-” ne anlama gelmektedir?

Cevap

“toplamak, bir araya getirmek” < kubra- “toplamak” –t [ettirgenlik eki]
–mış [3. tekil kişi belirsiz geçmiş zaman eki]

78. Soru

“urugsrat-” ne anlama gelmektedir?

Cevap

“nesilsiz brakmak” < urug “kabile” +sıra “çocuksuz bırakmak”
[isimden fiil yapım eki] –t [ettirgenlik eki] –ayn [1. tekil kişi emir eki] 

79. Soru

“taşık-” ne anlama gelmektedir?

Cevap

“dışarı çıkmak, baş kaldırmak” < taş “dış, dışarı” +(ı)k [isimden fiil
yapım eki] –mış [3. tekil kişi belirsiz geçmiş zaman eki]

80. Soru

Köl Tigin metnine ait “bilig bilmez kişi = cahil kişi” söz öbeğinde görülen /mez/ eki ne ekidir?

Cevap

Köl Tigin metnine ait “bilig bilmez kişi = cahil kişi” söz öbeğinde görülen -mez eki, “olumsuz geniş zaman sıfat-fiil eki”dir.

81. Soru

Köl Tigin metninde geçen “t(a)şra yor(ı)y(u)r tiy(i)n kü (e)ş(i)d(i)p b(a)l?ıkd(a)kı t(a)g?ıkmış t(a)gd(a)kı inm(i)ş tir(i)l(i)p y(e)tm(i)ş (e)r bolm(ı)ş” cümlesi Türkiye Türkçesine nasıl aktarılabilir?

Cevap

Bu cümle Türkiye Türkçesine “İlteriş) dışarı yürüyor (baş kaldırıyor) diye ses (haber) işitip şehirdeki dağa çıkmış, dağdaki inmiş, toplanıp yetmiş kişi olmuşlar.” şeklinde aktarılabilir.

82. Soru

Köl Tigin metnine ait “konayın = yerleşeyim” yüklemi hangi zaman/kip ve kişi ekiyle çekimlenmiştir?

Cevap

Köl Tigin metnine ait “konayın = yerleşeyim” yüklemi, emir kipi 1. tekil kişi ekiyle çekimlenmiştir.

83. Soru

Köl Tigin metninde geçen “tutsıkı?ın = tutacağını” sözcüğünde hangi ekler yer almaktadır ?

Cevap

Köl Tigin metninde geçen tut-sık+ı?+ın sözcüğünde tut- fiil kökünden sonra -sık gelecek zaman sıfat-fiili, +ı? ikinci tekil kişi iyelik eki ve iyelik eklerinden sonra gelen +ın belirtme durumu eki yer almaktadır.

84. Soru

Köl Tigin metnine ait “igidmiş kagan = besleyip doyurmuş kağan” söz öbeğinde görülen /miş/ eki ne ekidir?

Cevap

Köl Tigin metnine ait “igidmiş kagan = besleyip doyurmuş kağan” söz öbeğinde görülen -miş eki, geçmiş zaman sıfat-fiil ekidir.

85. Soru

“ulayu” ne anlama gelmektedir?

Cevap

“ve” < ul “temel, esas” +a “ulamak, eklemek” [isimden fiil yapım eki] –
(y)u [kalplaşmış zarf-fiil eki]

86. Soru

“kötür-” ne anlama gelmektedir?

Cevap

“yukarıya kaldırmak, yüceltmek” –miş [3. tekil kişi belirsiz geçmiş zaman eki]

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!