Orhon Türkçesi Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Orhon Türkçesi Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Orhun Yazıtları

1. Soru

Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarında toplam kaç harf vardır?

Cevap

Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarında toplam 38 harf vardır.


2. Soru

Tonyukuk yazıtı ne zaman dikildiği konusunda farklı görüşlerin bulunmasının nedeni nedir?

Cevap

Tonyukuk yazıtı ne zaman dikildiği konusunda farklı görüşlerin bulunmasının nedeni, yazıtın dikiliş tarihin yazılı olduğu yerin fazlasıyla tahrip olmuş olmasıdır. Bundan ötürü yazıtın dikiliş tarihi konusunda ancak tahminler ileri sürülebilmektedir.


3. Soru

Tonyukuk yazıtının fiziksel özellikleri nasıldır?

Cevap

Tonyukuk yazıtı aynı boyda, dört yüzlü iki dikilitaş hâlindedir.


4. Soru

Tonyukuk yazıtı kimin tarafından yazılmıştır?

Cevap

Tonyukuk yazıtının kimin tarafından yazıldığı bilinmemektedir.


5. Soru

Köktürk Kağanlığı dönemine ait en eski yazıt hangisidir?

Cevap

Köktürk Kağanlığı dönemine ait en eski yazıt, 688-692 yıllarına tarihlenen Çoyren Yazıtıdır.


6. Soru

İlk okunan Orhun yazıtları hangileridir?

Cevap

İlk okunan Orhun yazıtları Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarıdır.


7. Soru

Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarını taş üzerine kazıyarak yazan kişi kimdir?

Cevap

Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarını taş üzerine kazıyarak yazan kişi Köl Tigin’in yeğeni Yollug Tigin’dir.


8. Soru

Adına dikilmiş yazıtta Köl Tigin’in ölüm tarihi nasıl verilmiştir?

Cevap

Yazıtta Köl Tigin’in ölüm tarihi “kon yılka yiti yigirmi” (= koyun yılının on yedisi) ifadesiyle belirtilmiştir. Bu tarih 27 Şubat 731’e denk düşmektedir.


9. Soru

Köl Tigin yazıtı kimin adına dikilmiştir?

Cevap

Köl Tigin yazıtı, Köl Tigin adına kardeşi hükümdar Bilge Kağan tarafından diktirilmiştir.


10. Soru

Köl Tigin yazıtında olaylar kimin ağzından aktarılmaktadır?

Cevap

Köl Tigin yazıtında, olaylar Bilge Kağan’ın ağzından aktarılmaktadır. Diğer bir deyişle, yazıttaki anlatıcı Bilge Kağan’dır.


11. Soru

Orhun alfabesinin Türk damgalarından çıktığını ileriye süren görüşü destekleyen Türk bilim adamları kimlerdir?

Cevap

Orhun alfabesinin Türk damgalarından çıktığını ileriye süren görüşü destekleyen Türk bilim adamları Reşit Rahmeti Arat ve Ahmet Caferoğlu’dur.


12. Soru

Thomsen Orhun alfabesini çözerken hangi sözcükleri anahtar olarak kullanmıştır?

Cevap

Thomsen Orhun alfabesini çözerken “Köl Tigin, Türk, kün, tört, te?ri” sözcüklerini anahtar olarak kullanmıştır.


13. Soru

Türkiye’de Orhun yazıtlarıyla ilgili ikinci yayın kimin tarafından gerçekleştirilmiştir?

Cevap

Türkiye’de Orhun yazıtlarıyla ilgili ikinci yayın, Hüseyin Namık Orkun tarafından gerçekleştirilmiştir.


14. Soru

Orhun alfabesine runik alfabe denmesinin nedeni nedir?

Cevap

Özellikle batıdaki Türkologlarca bu alfabeye “Türk-runik alfabesi” veya “runik” denmesinin nedeni, bu harflerin “runik” adı verilen eski İskandinav kitabelerinin yazımında kullanılan harflere benzemesidir.


15. Soru

Orhun alfabesinin çözümü konusunda yarışan iki bilim adamı kimdir?

Cevap

Orhun alfabesinin yazı sistemini çözmek için adeta yarışan dil bilimciler, Vilhelm Radloff ve Danimarkalı genel dilbilim profesörü Vilhelm Ludwig Peter Thomsen’dir.


16. Soru

Yenisey Yazıtları olarak bilinen runik harfli metinler hangi coğrafyada yer almaktadır?

Cevap

Bu yazıtlar, Yenisey ırmağının yukarı taraflarında bugün Rusya’nın Hakas otonom bölgesinde bulunmaktadır.


17. Soru

Yenisey Yazıtlarının kimler tarafından diktirildiği tahmin edilmektedir?

Cevap

Yenisey yazıtların Köktürk Kağanlığı yıkıldıktan sonra buralara hâkim olan bazı Köktürk liderleri tarafından diktirilmiş olduğu sanılmaktadır.


18. Soru

Doğu Türkistan yazmaları arasında en hacimli olan eser hangisidir?

Cevap

Doğu Türkistan yazmaları içinde hacim bakımından en önemlisi Irk Bitig’dir. Eser 114 sayfalıktır.


19. Soru

Köktürk alfabesinin Thomsen tarafından çözülmesinden sonra yazıtların ilk yayınını hangi bilim adamı yapmıştır?

Cevap

Köktürk alfabesinin Thomsen tarafından çözülmesinden sonra yazıtların ilk yayınını yapan V. Radloff’tur.


20. Soru

Orhun yazıtlarının içeriği hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Yazıtlarda, bir kağanın veya bir kahramanın başarı için yapması gerekenler anlatıldığı gibi, iyi bir kağanın veya iyi bir devlet adamının yönetiminde halkın içinde bulunduğu refah ya da içine düştüğü kötü durum dile getirilir. Diğer taraftan millet geleceği daha iyi görmeye ve düşünmeye teşvik edilir.


21. Soru

Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarında Tonyukuk’tan söz edilmemiş olması kimi araştırmacılar tarafından nasıl yorumlanmıştır?

Cevap

Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarında Tonyukuk’tan söz edilmemiş olması, Tonyukuk’un kendi yazıtını yazdırarak öteki yazıtlara bir cevap vermek istemiş olabileceği şeklinde yorumlanmıştır.


22. Soru

Adına dikilmiş yazıtta Bilge Kağan’ın ölüm tarihi nasıl verilmiştir?

Cevap

Yazıtta Bilge Kağan’ın ölüm tarihi “ıt yıl onunç ay altı otuzka” (= köpek yılının onuncu ayının yirmi altısı) ifadesiyle belirtilmiştir. Bu tarih 25 Kasım 734’e denk düşmektedir.


23. Soru

Orhun alfabesinde ünsüz sistemi nasıldır?

Cevap

Alfabede 10 ünsüz olup bunların art (kalın) ve ön (ince) olmak üzere iki biçimi bulunmaktadır.


24. Soru

Transliterasyon terimi ne anlama gelir?

Cevap

Herhangi bir yazı sistemiyle yazılmış metinlerdeki sözcüklerin bilimsel bir çalışmada okunuş şekliyle değil, sadece yazıldığı harflerle aktarılmasına “transliterasyon” denir.


25. Soru

Transkripsiyon terimi ne anlama gelir?

Cevap

Herhangi bir yazı sistemiyle yazılmış metinlerdeki sözcüklerin bilimsel bir çalışmada okunuş şekliyle aktarılmasına “transliterasyon” denir. Bu durumda metinde olmayan sesler de yazıya aktarılmış olur.


26. Soru

Orhun yazısında söz başı ünlüleriyle ilgili genel kural nedir?

Cevap

Orhun yazısında a/e ünlüleri hariç, diğer bütün ünlüler söz başında mutlaka yazılmaktadır.


27. Soru

Orhun yazısında sözcük içindeki ünlülerin yazım kuralları nedir?

Cevap

Orhun yazısında sözcük içindeki ünlülerin yazım kuralları şunlardır: • İlk hecenin düz ünlüsünden sonraki düz-dar ünlüler genellikle yazılmaz. • İlk hecenin düz ünlüsünden sonraki yuvarlak ünlüler genelde gösterilir. • İlk hecenin yuvarlak ünlüsünden sonraki yuvarlak ünlüler genelde yazılmaz.


28. Soru

Gerard Clauson’un Orhun alfabesinin kökeniyle ilgili görüşü nedir?

Cevap

Gerard Clauson, Orhun alfabesinin kökenini Sogd ve Grek alfabelerine bağlamıştır.


29. Soru

Thomsen’in Orhun alfabesini çözerken izlediği yolu kısaca anlatınız.

Cevap

Thomsen, önce yazıtlardaki satırların sırasını, istikametini ve hangi harflerin ünlüleri gösterdiğini tespit etmiş, ondan sonra anahtar sözlere ihtiyaç duymuş, Çince yüzdeki şahıs, yer ve boy adlarından faydalanmıştır.


30. Soru

İhe Hüşötü adıyla da bilinen yazıt hangisidir?

Cevap

İhe Hüşötü adıyla da bilinen yazıt Küli Çor yazıtıdır.


31. Soru

Uygur yazıtları adıyla bilinen yazıtlar hangi dönemden kalmadır?

Cevap

Uygur Yazıtları, 745’te II. Köktürk Kağanlığı tamamıyla yıkıldıktan sonra, onun yerine kurulan ve 840’a kadar devam eden I. Uygur Kağanlığı döneminden kalan runik harfli metinlerdir.


32. Soru

Orhun alfabesindeki nötr işaretler hangileridir?

Cevap

Orhun alfabesindeki nötr işaretler ç, m, ?, n, p, ş, z işaretleridir.


33. Soru

Thomsen’in Orhun alfabesini çözerken tespit ettiği ilk harf hangisidir?

Cevap

Thomsen’in Orhun alfabesini çözerken tanıdığı ilk harf, iyelik eki olan -ı/-i sesinin işaretidir.


34. Soru

Orhun yazısında aynı işaretle gösterilen a/e ünlülerinin yazım kuralları nedir?

Cevap

Orhun yazısında a/e ünlüleri söz başı ve söz içinde genellikle yazılmamakta; söz sonunda ise yazılmaktadır.


35. Soru

Orhun alfabesinde hangi ünlü çiftleri aynı işaretle gösterilir?

Cevap

Orhun alfabesinde a-e ünlüleri aynı işaretle; ı-i ünlüleri aynı işaretle; o-u ünlüleri aynı işaretle; ö-ü ünlüleri aynı işaretle gösterilir.


36. Soru

Orhun alfabesinde kaç ünsüzde kalınlık incelik ayrımı yapılmamıştır?

Cevap

Orhun alfabesinde 7 ünsüzde kalınlık incelik ayrımı yapılmamıştır. Bunlara nötr harfler nedir.


37. Soru

Orhun yazıtlarında kullanılan noktalama işareti nedir?

Cevap

Orhun yazıtlarında kullanılan tek noktalama işareti üst üste konulmuş iki noktadır (:).


38. Soru

Orhun yazıtlarında sözcük ayırma işaretinin ne şekilde kullanıldığı görülmektedir?

Cevap

Orhun yazıtlarında sözcük ayırma işareti her sözcük sonunda kullanılmamıştır. Tek heceli veya çok kısa sözler genellikle kendinden sonra veya önceki sözcükle birlikte yazılmıştır.


39. Soru

Polivanov’un Orhun alfabesinin kökeniyle ilgili görüşü nedir?

Cevap

Rus dilcisi E. D. Polivanov, 1925’te yazdığı bir makalede, Orhun yazısının kökenini Türk damgalarına bağlamıştır. Bununla birlikte yazının Arami-Sogd ve Pehlevi alfabelerinden de etkilenmiş olabileceğini bildirmiş, ayrıca bu alfabedeki bazı işaretlerin ideografik (resim yazısı) kökenli olduğu üzerinde durmuştur.


40. Soru

Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtları ile Tonyukuk yazıtı arasında satırların dizilişi bakımından nasıl bir farklılık bulunmaktadır?

Cevap

Bilge Kağan ve Köl Tigin yazıtları, satırların dizilişi bakımından aşağıdan yukarıya, Tonyukuk yazıtı ise bunun tersi istikamettedir.


41. Soru

“Orhun Türkçesi Grameri” adlı eserin sahibi Türk bilim adamı kimdir?

Cevap

“Orhun Türkçesi Grameri” adlı eserin sahibi Türk bilim adamı Talat Tekin’dir.


42. Soru

Radloff Atlası olarak bilinen eser nasıl meydana getirilmiştir?

Cevap

1891’de Ruslar da Orhun bölgesine Radloff başkanlığında bir heyet göndermiş, heyet yazıtların resimlerini çekmiş ve kopyalarını çıkarmıştır. Bilim dünyasında Radloff Atlası olarak bilinen atlas da bu şekilde yayımlanmıştır.


43. Soru

Otto Donner’in Orhun alfabesinin kökeniyle ilgili görüşü nedir?

Cevap

Otto Donner, Orhun alfabesini Küçük Asya alfabelerinden Likya ve Kayra alfabelerine benzetmiş ve bu alfabelerden çıkmış olabileceğini dile getirmiştir.


44. Soru

Türkiye’de Orhun yazıtlarıyla ilgili ilk çalışma kimin tarafından gerçekleştirilmiştir?

Cevap

Türkiye’de Orhun yazıtlarıyla ilgili ilk çalışma, Radloff ve Thomsen’in çalışmalarından yola çıkan Necip Asım (Yazıksız) tarafından yapılmıştır.


45. Soru

Yenisey Yazıtları tahminen hangi yüzyıla ait olmalıdır?

Cevap

Yenisey Yazıtlarının hiçbirinde tarih yoktur. Bilimsel araştırmalar bu yazıtların Kırgızlar tarafından 9.- 10. yy.’larda dikilmiş olabileceğini ortaya koymaktadır.


46. Soru

Talas yazıtlarının yazılış bakımından farklılığı nedir?

Cevap

Talas yazıtlarında satırlar yukarıdan aşağıya ve sağdan soladır. Ayrıca bazı harflerin şekilleri değişiktir.


47. Soru

Orhun alfabesindeki hece işaretleri hangileridir?

Cevap

Orhun alfabesindeki hece işaretleri “iç” ya da “çi” okunan bir işaret; “ok-ko-uk-ku” olmak üzere dört farklı şekilde okunabilen bir işaret; “ök-kö-ük-kü” olmak üzere dört farklı şekilde okunabilen bir işaret olmak üzere toplam üç tanedir.


48. Soru

Orhun yazıtlarının anlatım tarzı nasıldır?

Cevap

Anlatım tarzı canlı ve samimîdir. Anlatılmak istenen konular düzgün cümlelerle aktarılmış, bu cümleler bugün de kullanılan deyimler, atasözleri ve edebî sanatlar ile süslenmiştir. İfadeyi güçlendirme amaçlı tekrarlara da sık sık rastlanmaktadır.


49. Soru

Tonyukuk yazıtının dikilişi konusunda hangi tarihler ileri sürülmektedir?

Cevap

V. Thomsen, Tonyukuk yazıtının dikiliş yılı olarak 725 yılını kabul etmiş; bu konuda Türkiye’deki tek çalışmayı yapan Talat Tekin ise 720-725 yılları arasını öne sürmüştür.


50. Soru

Ahmet Cevat Emre’nin Orhun alfabesinin kökeniyle ilgili görüşü nedir?

Cevap

Ahmet Cevat Emre, Türk-runik alfabesindeki tüm işaretlerin ideografik ve Sümer yazısı ile aynı olduğunu belirtmiştir.


51. Soru

Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtları ile Tonyukuk yazıtı arasındaki üslup farklılığı konusunda ne söylenebilir?

Cevap

Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarında canlı, heyecanlı, parlak ve etkileyici bir üslup hâkim iken Tonyukuk yazıtında daha ciddî, seçkin sözler ve ifadeler yer alması üslup farklılığını doğurmaktadır.


52. Soru

Köktürk Yazıtları hangi kağanlık döneminde dikilmiştir?

Cevap

Köktürk Yazıtları, Köktürk Kağanlığı (682-745) döneminde dikilmiş yazıtlardır.


53. Soru

Orhun alfabesindeki çift ünsüz işaretleri hangileridir?

Cevap

Orhun alfabesindeki çift ünsüz işaretleri lt, nç ve nt’dir.


54. Soru

Bilge Kağan yazıtı kimin adına dikilmiştir?

Cevap

Bilge Kağan yazıtı, Bilge Kağan adına oğlu Te?ri Tigin tarafından diktirilmiştir.


55. Soru

Talat Tekin’in “Orhun Yazıtları” adlı eserin içeriği hakkında bilgi veriniz.

Cevap

“Orhun Yazıtları” adlı eser, Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarını içermektedir. Eserde Orhun yazıtları araştırmalarının tarihçesi, yazıtların tanımı ve nitelikleri, Orhun yazıtlarının yazıcısı gibi açıklayıcı başlıkların yer aldığı “Giriş” bölümünden sonra yazıtların yazıçevrimleri, Türkiye Türkçesine aktarımları, açıklamalar ve gramatikal dizin bölümlerinden sonra Radloff ve Fin Atlaslarından orijinal metinler yer almaktadır.


56. Soru

Orhun yazısında söz sonu ünlülerinin yazım kuralı nedir?

Cevap

Orhun yazısında söz sonunda yer alan bütün ünlüler gösterilmektedir.


57. Soru

Uygur yazıtları olarak bilinen yazıtlar hangileridir?

Cevap

Uygur yazıtları, Mayan Çor, Taryat, Karabalgasun, Suci ve Tez yazıtlarıdır.


58. Soru

Orhun alfabesini runik olarak adlandıran bilim adamı kimdir?

Cevap

Orhun alfabesini runik alfabe olarak adlandıran bilim adamı Heikel’dir.


59. Soru

Fin Arkeoloji Cemiyeti’nin Yenisey yazıtları araştırmalarına ilk katkısı nedir?

Cevap

Fin Arkeoloji Cemiyeti, 1887-1888 yıllarında Johan Aspelin başkanlığında Abakan ve Altay bölgelerine iki sefer düzenler. Heyet, eski ve yeni 32 taşın mükemmel kopyalarını 1889’da Helsinki’de yayımlar. Bu atlas, Yenisey vadisinde yer alan, o güne kadar bilinen yazılı taşların tamamını içermektedir.


60. Soru

Tarihte Orhun harfli yazıtlardan ilk söz eden kaynaklar hangileridir?

Cevap

Yazıtların varlığından ilk olarak söz eden Çin yıllıklarıdır. Ayrıca 13. yüzyıl İlhanlı tarihçisi Alâüddin Atâ Melik Cüveynî, dünya tarihi ile ilgili Târîh-i Cihângüşâ adlı eserinde Türklere ait yazılı taşların varlığından haber vermiştir. Türk runik harfli yazıtlar hakkında bilgi veren diğer bir kişi de N. Milesco’dur.


61. Soru

Tonyukuk yazıtı ne zaman ve kim tarafından bulunmuştur?

Cevap

Tonyukuk yazıtı, F. Klementz tarafından 1897’de Moğolistan’da, Tola ırmağı kenarında bulunmuştur.


62. Soru

Runik harfli Talas yazıtları nerededir?

Cevap

Talas yazıtları, Kırgızistan’da Talas ırmağı kenarında yer almaktadır.


63. Soru

Irk Bitig adlı eserin kaçıncı yüzyıla ait olduğu tahmin edilmektedir?

Cevap

Irk Bitig’in 9. yy.’a ait olduğu tahmin edilmektedir. Bu tahminde bulunan bilim adamı, eseri ilk olarak yayımlayan Thomsen’dir.


64. Soru

Orhun yazıtlarında kullanılan noktalama işaretinin işlevi nedir?

Cevap

Orhun yazıtlarında kullanılan noktalama işaretinin işlevi sözcükleri veya söz öbeklerini ayırmaktır.


65. Soru

Victor Guzev ile Klyaştornıy’ın Orhun alfabesinin kökeniyle ilgili görüşü nedir?

Cevap

Victor Guzev, mevcut alfabe teorilerini bilimsel bakımdan değerlendirerek Orhun alfabesinin Türkler tarafından icat edilmiş olduğunu kanıtlamaya çalışmıştır. Guzev, her yazının temelinde resim olduğunu vurgulamış ve Köktürk yazısında “en az beş tartışmasız resim işareti” olduğunu söylemiştir.


66. Soru

Orhun alfabesinin Türk damgalarından çıktığını öne süren bilim adamları kimlerdir?

Cevap

Orhun alfabesinin Türk damgalarından çıktığını öne süren bilim adamları Aristov ve Mallitskiy’dir.


67. Soru

Heikel’in runik harfli yazıt araştırmalarıyla ilgili bilgi veriniz.

Cevap

Yadrindtsev başkanlığındaki Rus Coğrafya Cemiyeti’nin Orhun yazıtlarını bulmasından sonra, Fin Arkeoloji Cemiyeti ve Fin-Ugor Cemiyeti, bölgeye hemen Heikel başkanlığında yeni bir heyet gönderir. Bu heyet 1892’de rapor, açıklama ve araştırmalarla birlikte yeni anıtların mükemmel bir atlasını yayımlar. Bilim dünyasında Fin Atlası olarak bilinen bu yayın ile Köl Tigin ve Bilge Kağan anıtları ilk defa bilim dünyasına sunulmuş olur.


68. Soru

Orhun yazıtları en genel ifadeyle hangi konuda bilgi vermektedir?

Cevap

Köl Tigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk yazıtları, en genel ifadeyle, Türklerin tarihî, sosyal ve siyasî durumu hakkında bilgi vermektedir.


69. Soru

Köktürk Kağanlığı döneminden kalma en büyük üç yazıt hangisidir?

Cevap

Köktürk Kağanlığı döneminden kalma en büyük üç yazıt Köl Tigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk Yazıtlarıdır.


70. Soru

Orhun alfabesinde kaç ünlü vardır?

Cevap

Orhun alfabesinde dört ünlü vardır.


71. Soru

Orhun alfabesinin yazı sistemini çözmeyi başaran dil bilimci kim olmuştur?

Cevap

Orhun alfabesinin yazı sistemini çözmeyi başaran dil bilimci, Danimarkalı genel dilbilim profesörü Vilhelm Ludwig Peter Thomsen olmuştur.


72. Soru

Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtları ile Tonyukuk yazıtı arasındaki içerik farklılığı konusunda ne söylenebilir?

Cevap

Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarındaki içerik ile Tonyukuk’un içerik arasında fark vardır. Her ikisi de aynı dönemi değerlendirir; ancak Tonyukuk’un içeriği Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarında anlatılanlara verilmiş cevaplar niteliği taşır. Her ikisi de o dönemde Türk milletine yapılmış hizmetlerden bahseder, bu arada görüş farklarını da belirtirler.


73. Soru

Yenisey yazıtları kimler tarafından keşfedilmiştir?

Cevap

Yenisey yazıtları, 1721 ve 1722 yıllarında Strahlenberg ve Messerschmidt tarafından Yenisey nehrinin yukarı mecrasında keşfedilmiştir.


74. Soru

Fin Atlası ile Radloff Atlasının farkı nedir?

Cevap

Bu iki atlas, kalıpları alma yöntemleri bakımından farklıdır. Radloff kalıplar üzerinde çok rötuş yapmıştır. Diğer yandan bunlar birbirini tamamlayan atlaslardır.


75. Soru

Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarının bulunuşu nasıl olmuştur?

Cevap

Rus Coğrafya Cemiyeti, 1889’da Mihayloviç Yadrintsev başkanlığındaki bir heyeti Orhun ırmağı kıyılarına araştırma için gönderir. Bu heyet Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarını bulur.


76. Soru

Orhun alfabesinde kalın ve ince ünsüzlerin varlığı hangi ünsüz çiftlerinin okunuşunu ayırt etmemizi sağlar?

Cevap

Orhun alfabesinde kalın ve ince ünsüzlerin varlığı sadece a-e ve ı-i ünsüz çiftlerinin nasıl okunabileceğini belirlemeye yardımcıdır.


77. Soru

Orhun Türkçesini de içeren, Eski Türk dili alanındaki ilk gramer kitabı hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Alman Türkolog A. von Gabain, Eski Türkçe alanında ilk ve temel gramer kitabı olan çalışmasını 1941 yılında yayımlamıştır (Alttürkische Grammatik, Leipzig 1941). Bu gramer kitabında Gabain, eski Türk-runik harfli metinlerin yanı sıra Eski Uygurca metinlerin gramerini de ortaya koymuştur. Bu eserin son kısmında Köl Tigin yazıtının metni de yayımlanmıştır.


78. Soru

Thomsen’in Orhun alfabesinin kökeniyle ilgili görüşü nedir?

Cevap

Thomsen, Orhun alfabesinin kökeninin ya İran alfabesi ya da doğrudan Arami alfabesi olduğunu belirtmiştir.


79. Soru

Orhun (Türk-runik, Runik, Köktürk) harfleriyle yazılmış yazıtlar kaç gruba ayrılır?

Cevap

Orhun (Türk-runik, Runik, Köktürk) harfleriyle yazılımş yazıtlar, Talat Tekin’in “Göktürk Alfabesiyle Türkçe” (Tarih ve Toplum, Şubat 1984 veya Tarih Boyunca Türkçenin Yazımı, Simurg, Ankara 1997, s. 17-30) başlıklı makalesinde altı grup altında şu şekilde değerlendirilmiştir:

 1. Köktürk Yazıtları
 2. Uygur Yazıtları
 3. Yenisey Yazıtları
 4. Hoytu-Tamir Yazıtları
 5. Talas Yazıtları (Batı Türkistan Yazıtları)
 6. Doğu Türkistan Yazmaları

80. Soru

Köktürk Yazıtları nelerdir?

Cevap

Köl Tigin (KT- 732)

Bilge Kağan (BK- 735)

Tonyukuk (T- 720-725 veya 732’den sonra)

Çoyren Yazıt (Ç- 688-692)

Küli Çor (KÇ- İhe Hüşötü 719-723)

Ongin (O- Işbara Tarhan 732-735)


81. Soru

Uygur Yazıtları nasıl metinlerdir?

Cevap

745’te II. Köktürk Kağanlığı tamamıyla yıkılıp onun yerine 840’a kadar devam eden I. Uygur Kağanlığı döneminden kalan runik harfli metinlerdir.


82. Soru

Uygur Yazıtları nelerdir?

Cevap

Mayan Çor (MÇ- Şine Usu 759-760)

Taryat (Terhin- 753)

Karabalgasun (808-821)

Suci (820-840)

Tez Yazıt (750?)

II. Karabalgasun (825-840)


83. Soru

Yenisey Yazıtları özellikleri nelerdir?

Cevap

Yenisey Irmağının yukarı taraflarında bugün Rusya’nın Hakas otonom bölgesindeki irili ufaklı mezar taşlarıdır. Bu yazıtların Köktürk Kağanlığı yıkıldıktan sonra buralara hâkim olan bazı Köktürk liderleri tarafından diktirilmiş olduğu sanılıyor. Hiçbirinde tarih bulunmayan bu yazıtlar fazla yıpranmış ve silik olduklarından, Orhun yazıtlarından önce dikildikleri söylense de bu iddia arkeolojik  verilerle doğrulanmamıştır. Yeni bilimsel araştırmalar bu yazıtların, Kırgızlar tarafından 9.-10. yy’larda dikildiğini ortaya koymaktadır.


84. Soru

Doğu Türkistan Yazmaları içinde hacim bakımından en önemlisi hangisidir?

Cevap

Bu yazmalar içinde hacim bakımından en önemlisi Irk Bitig ’dir.


85. Soru

Orhun Alfabesinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Orhun (Köktürk, Türk-runik) alfabesi, Türkçenin yazımı için Türkler tarafından kullanılmış, bugüne kadar bilinen, ilk alfabedir. Bugün özellikle Batıdaki türkologlarca bu alfabeye “Türk-runik alfabesi” veya “runik” denmesinin nedeni, bu harflerin runik  ad verilen eski İskandinav kitabelerinin yazımında kullanlan harflere benzemesidir.


86. Soru

Orhun Harfli Yazıtların varlığınan ilk olarak nerede söz edilmiştir?

Cevap

Orhun harfli metinlerin keşfi Türkoloji araştırmalarının seyrini değiştirmiştir, ancak bu keşif kolay olmamıştır. Yazıtların varlığından ilk olarak söz eden Çin yıllıklarıdır.


87. Soru

Târîh-i Cihângüşâ adlı eserinde Türklere ait yazıl taşların varlığından haber veren tarihçi kimdir?

Cevap

Dünya tarihi ile ilgili Târîh-i Cihângüşâ adlı eserinde Türklere ait yazıl taşların varlığından haber veren tarihçi 13. yüzyıl İlhanlı tarihçisi Alâüddin Atâ Melik Cüveyn’dir. 


88. Soru

Bilim dünyasında Radloff Atlası olarak bilinen atlasın ortaya çıkış şekli nasıldır?

Cevap

1891’de Ruslar Orhun Irmağı kıyılarına  Radloff başkanlığında bir heyet göndermiş, heyet yazıtların resimlerini çekmiş ve kopyalarını çıkarmıştır. Bilim dünyasnda Radloff Atlas olarak bilinen atlas da bu şekilde yaymlanmış olur (Atlas der Altertümer der Mongolei, St-Petersburg 1892-1899).


89. Soru

Moğolistan’daki Türk Anıtları Projesi Albümü’nün önemi nedir?

Cevap

1995 ylnda Türkiye Cumhuriyeti önemli bir proje başlatmıştr. TİKA (T.C. Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı) ile Moğolistan Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı tarafından yürütülen bu projenin ad “Moğolistan’daki Türk Antları Projesi” (=MOTAP)’dir. Osman Fikri Sertkaya, Cengiz Alyılmaz ve Tsendiin Battulga’nın bu kapsamdaki çalışmaları, 2001 yılında Moğolistan’daki Türk Antları Projesi Albümü  adıyla TİKA tarafından yaymlanmıştr. Bu eser, Türkiye’de yayımlanan ilk katalog çalışmasıdır.


90. Soru

İlk okunan Orhun yazıtları olan Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarının alfabe özellikleri nelerdir?

Cevap

İlk okunan Orhun yazıtları olan Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarında  38 harf vardır. Bu harflerin 4’ü ünlüdür. a-e, -i, o-u ve ö-ü ünlü çiftleri tek bir işaretle gösterilir.

 

Ünlü işaretlerinin her biri iki farklı ünlüyü gösterir, yani /a/ ve /e/, /ı/ ve /i/, /o/ ve /u/, /ö/ ve /ü/ ünlüleri yazdan ayırt edilemez. Ünlülerin yazımındaki bu noksanlık, ünsüzler konusunda giderilmeye çalışılmıştır. Alfabede 10 ünsüzün art (kalın) ve ön (ince) olmak üzere iki biçimi bulunmaktadır.

Bu durum a/e ve /i ünlülerinin yazda ayırt edilmesini sağlarsa da o/u ve ö/ü ünlülerini ayırt etme olanağı yoktur. Örneğin, iki tane k ve l işareti vardır. Bunlardan k1 ve l1 kalın ünlülü, k2 ve l2 ise ince ünlülü hecelerde kullanılır. kal- eylemini yazmak için k1 ve l1, kel- için ise k2 ve l2’nin yazılması gerekeceği açıktır.

Orhun alfabesinde 7 ünsüzde artlık-önlük (kalınlık-incelik) ayrım yapılmamıştır yani bu ünsüzler nötr durumdadır.

Orhun alfabesinde çift ünsüz işaretleri için 3 harf kullanılmıştır. 

Geri kalan işaretler, hece işaretleridir.


91. Soru

Köktürk alfabesi ile yazılmış en büyükler yazıtlar hangileridir?

Cevap

II. Köktürk Kağanı Bilge Kağan ve kardeşi Köl Tigin için dikilen yazıtlar ile İlteriş Kağan’dan itibaren devlet adam olan Tonyukuk adna dikilen yazıtlar, Köktürk alfabesi ile yazılmış yazıtlar arasında en büyükleri olup en az tahribata uğrayanlardr.


92. Soru

Moğolistan’da Orhun Irmağı kıyılarında Karakurum ve Karabalgasun’da araştrmalar yapan Rus Coğrafya Cemiyeti, 18 Temmuz 1889 tarihinde büyük bir keşfe imza atar. 

Bu keşif nedir?

Cevap

Moğolistan’da Orhun Irmağı kıyılarında Karakurum ve Karabalgasun’da araştrmalar yapan Rus Coğrafya Cemiyeti, 18 Temmuz 1889 tarihinde büyük bir keşfe imza atar. Heyetin başında bulunan gazeteci ve etnograf Mihayloviç Yadrintsev, Karabalgasun’da, Orhun rmağının eski yatağı yakınlarında, Koço Çaydam Gölü civarında birtakım heykeller, balballar ve yıkıntılar arasında Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarını bulur. İki yazıt arasındaki mesafe 1 km kadardır. 


93. Soru

Köl Tigin Yazıtları kimin ağzından yazılmıştır?

Cevap

Köl Tigin Yazıtında konuşan Bilge Kağan’dır. 


94. Soru

Bilge Kağan ve Köl Tigin Yazıtlarını taşlar üzerine kazıyarak yazan kimdir?

Cevap

Bilge Kağan ve Köl Tigin Yazıtlarını taşlar üzerine kazıyarak yazan kişi Köl Tigin’in yeğeni Yolluğ Tigin’dir. 


95. Soru

Tonyukuk Yazıtı nerede ve kim tarafından bulunmuştur?

Cevap

Tonyukuk yazıtı, F. Klementz tarafından 1897’de Moğolistan’da, Tola Irmağı kenarında bulunmuştur.

 


96. Soru

Tonyukuk Yazıtının Bilge Kağan ve Köl Tigin Yazıtlarından farkı nedir?

Cevap

Tonyukuk yazıtında diğer iki büyük yazıtta yer almayan işaretler bulunduğu gibi yazının istikameti de farklıdır. Bilge Kağan ve Köl Tigin yazıtları, satırların dizilişi bakımından aşağıdan yukarıya, Tonyukuk yazıtı ise bunun tersi istikamettedir. Yazıldıktan sonra “dik” konumda yerleştirildiklerinde bu satırların sırası bu mezar taşlarında “sağdan sola”; doğrudur.


97. Soru

Alman Türkolog A. von Gabain’in Alttürkische Grammatik eserinin önemi nedir?

Cevap

Alman Türkolog A. von Gabain, Eski Türkçe alanında ilk ve temel gramer kitabı olan çalışmasını 1941 yılında yayımlamıştır (Alttürkische Grammatik, Leipzig 1941). Bu gramer kitabında Gabain, eski Türk-runik harfli metinlerin yanı sıra Eski Uygurca metinlerin gramerini de ortaya koymuştur. Bu eserin son kısmında Köl Tigin yazıtnın metni de yayımlanmıştır. Günümüzde de Eski Türkçenin en önemli grameri olma özelliğini koruyan bu çalışma, Mehmet Akalın tarafından Türkiye Türkçesine çevrilmiş ve 1988 yılında yayımlanmşıtır.


98. Soru

Türk-runik harfli Türkçe metinlerle ilgili yaplan çalışmaların kaynakçası kim tarafından yayımlanmıştır?

Cevap

Erhan Aydın, 2008 yılında Türk-runik harfli Türkçe metinlerle ilgili yaplan çalışmaların kaynakçasını yayımlamıştır (Türk Runik Kaynakçası , KaraM Yayınları, Çorum 2008).


1. Soru

Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarında toplam kaç harf vardır?

Cevap

Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarında toplam 38 harf vardır.

2. Soru

Tonyukuk yazıtı ne zaman dikildiği konusunda farklı görüşlerin bulunmasının nedeni nedir?

Cevap

Tonyukuk yazıtı ne zaman dikildiği konusunda farklı görüşlerin bulunmasının nedeni, yazıtın dikiliş tarihin yazılı olduğu yerin fazlasıyla tahrip olmuş olmasıdır. Bundan ötürü yazıtın dikiliş tarihi konusunda ancak tahminler ileri sürülebilmektedir.

3. Soru

Tonyukuk yazıtının fiziksel özellikleri nasıldır?

Cevap

Tonyukuk yazıtı aynı boyda, dört yüzlü iki dikilitaş hâlindedir.

4. Soru

Tonyukuk yazıtı kimin tarafından yazılmıştır?

Cevap

Tonyukuk yazıtının kimin tarafından yazıldığı bilinmemektedir.

5. Soru

Köktürk Kağanlığı dönemine ait en eski yazıt hangisidir?

Cevap

Köktürk Kağanlığı dönemine ait en eski yazıt, 688-692 yıllarına tarihlenen Çoyren Yazıtıdır.

6. Soru

İlk okunan Orhun yazıtları hangileridir?

Cevap

İlk okunan Orhun yazıtları Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarıdır.

7. Soru

Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarını taş üzerine kazıyarak yazan kişi kimdir?

Cevap

Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarını taş üzerine kazıyarak yazan kişi Köl Tigin’in yeğeni Yollug Tigin’dir.

8. Soru

Adına dikilmiş yazıtta Köl Tigin’in ölüm tarihi nasıl verilmiştir?

Cevap

Yazıtta Köl Tigin’in ölüm tarihi “kon yılka yiti yigirmi” (= koyun yılının on yedisi) ifadesiyle belirtilmiştir. Bu tarih 27 Şubat 731’e denk düşmektedir.

9. Soru

Köl Tigin yazıtı kimin adına dikilmiştir?

Cevap

Köl Tigin yazıtı, Köl Tigin adına kardeşi hükümdar Bilge Kağan tarafından diktirilmiştir.

10. Soru

Köl Tigin yazıtında olaylar kimin ağzından aktarılmaktadır?

Cevap

Köl Tigin yazıtında, olaylar Bilge Kağan’ın ağzından aktarılmaktadır. Diğer bir deyişle, yazıttaki anlatıcı Bilge Kağan’dır.

11. Soru

Orhun alfabesinin Türk damgalarından çıktığını ileriye süren görüşü destekleyen Türk bilim adamları kimlerdir?

Cevap

Orhun alfabesinin Türk damgalarından çıktığını ileriye süren görüşü destekleyen Türk bilim adamları Reşit Rahmeti Arat ve Ahmet Caferoğlu’dur.

12. Soru

Thomsen Orhun alfabesini çözerken hangi sözcükleri anahtar olarak kullanmıştır?

Cevap

Thomsen Orhun alfabesini çözerken “Köl Tigin, Türk, kün, tört, te?ri” sözcüklerini anahtar olarak kullanmıştır.

13. Soru

Türkiye’de Orhun yazıtlarıyla ilgili ikinci yayın kimin tarafından gerçekleştirilmiştir?

Cevap

Türkiye’de Orhun yazıtlarıyla ilgili ikinci yayın, Hüseyin Namık Orkun tarafından gerçekleştirilmiştir.

14. Soru

Orhun alfabesine runik alfabe denmesinin nedeni nedir?

Cevap

Özellikle batıdaki Türkologlarca bu alfabeye “Türk-runik alfabesi” veya “runik” denmesinin nedeni, bu harflerin “runik” adı verilen eski İskandinav kitabelerinin yazımında kullanılan harflere benzemesidir.

15. Soru

Orhun alfabesinin çözümü konusunda yarışan iki bilim adamı kimdir?

Cevap

Orhun alfabesinin yazı sistemini çözmek için adeta yarışan dil bilimciler, Vilhelm Radloff ve Danimarkalı genel dilbilim profesörü Vilhelm Ludwig Peter Thomsen’dir.

16. Soru

Yenisey Yazıtları olarak bilinen runik harfli metinler hangi coğrafyada yer almaktadır?

Cevap

Bu yazıtlar, Yenisey ırmağının yukarı taraflarında bugün Rusya’nın Hakas otonom bölgesinde bulunmaktadır.

17. Soru

Yenisey Yazıtlarının kimler tarafından diktirildiği tahmin edilmektedir?

Cevap

Yenisey yazıtların Köktürk Kağanlığı yıkıldıktan sonra buralara hâkim olan bazı Köktürk liderleri tarafından diktirilmiş olduğu sanılmaktadır.

18. Soru

Doğu Türkistan yazmaları arasında en hacimli olan eser hangisidir?

Cevap

Doğu Türkistan yazmaları içinde hacim bakımından en önemlisi Irk Bitig’dir. Eser 114 sayfalıktır.

19. Soru

Köktürk alfabesinin Thomsen tarafından çözülmesinden sonra yazıtların ilk yayınını hangi bilim adamı yapmıştır?

Cevap

Köktürk alfabesinin Thomsen tarafından çözülmesinden sonra yazıtların ilk yayınını yapan V. Radloff’tur.

20. Soru

Orhun yazıtlarının içeriği hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Yazıtlarda, bir kağanın veya bir kahramanın başarı için yapması gerekenler anlatıldığı gibi, iyi bir kağanın veya iyi bir devlet adamının yönetiminde halkın içinde bulunduğu refah ya da içine düştüğü kötü durum dile getirilir. Diğer taraftan millet geleceği daha iyi görmeye ve düşünmeye teşvik edilir.

21. Soru

Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarında Tonyukuk’tan söz edilmemiş olması kimi araştırmacılar tarafından nasıl yorumlanmıştır?

Cevap

Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarında Tonyukuk’tan söz edilmemiş olması, Tonyukuk’un kendi yazıtını yazdırarak öteki yazıtlara bir cevap vermek istemiş olabileceği şeklinde yorumlanmıştır.

22. Soru

Adına dikilmiş yazıtta Bilge Kağan’ın ölüm tarihi nasıl verilmiştir?

Cevap

Yazıtta Bilge Kağan’ın ölüm tarihi “ıt yıl onunç ay altı otuzka” (= köpek yılının onuncu ayının yirmi altısı) ifadesiyle belirtilmiştir. Bu tarih 25 Kasım 734’e denk düşmektedir.

23. Soru

Orhun alfabesinde ünsüz sistemi nasıldır?

Cevap

Alfabede 10 ünsüz olup bunların art (kalın) ve ön (ince) olmak üzere iki biçimi bulunmaktadır.

24. Soru

Transliterasyon terimi ne anlama gelir?

Cevap

Herhangi bir yazı sistemiyle yazılmış metinlerdeki sözcüklerin bilimsel bir çalışmada okunuş şekliyle değil, sadece yazıldığı harflerle aktarılmasına “transliterasyon” denir.

25. Soru

Transkripsiyon terimi ne anlama gelir?

Cevap

Herhangi bir yazı sistemiyle yazılmış metinlerdeki sözcüklerin bilimsel bir çalışmada okunuş şekliyle aktarılmasına “transliterasyon” denir. Bu durumda metinde olmayan sesler de yazıya aktarılmış olur.

26. Soru

Orhun yazısında söz başı ünlüleriyle ilgili genel kural nedir?

Cevap

Orhun yazısında a/e ünlüleri hariç, diğer bütün ünlüler söz başında mutlaka yazılmaktadır.

27. Soru

Orhun yazısında sözcük içindeki ünlülerin yazım kuralları nedir?

Cevap

Orhun yazısında sözcük içindeki ünlülerin yazım kuralları şunlardır: • İlk hecenin düz ünlüsünden sonraki düz-dar ünlüler genellikle yazılmaz. • İlk hecenin düz ünlüsünden sonraki yuvarlak ünlüler genelde gösterilir. • İlk hecenin yuvarlak ünlüsünden sonraki yuvarlak ünlüler genelde yazılmaz.

28. Soru

Gerard Clauson’un Orhun alfabesinin kökeniyle ilgili görüşü nedir?

Cevap

Gerard Clauson, Orhun alfabesinin kökenini Sogd ve Grek alfabelerine bağlamıştır.

29. Soru

Thomsen’in Orhun alfabesini çözerken izlediği yolu kısaca anlatınız.

Cevap

Thomsen, önce yazıtlardaki satırların sırasını, istikametini ve hangi harflerin ünlüleri gösterdiğini tespit etmiş, ondan sonra anahtar sözlere ihtiyaç duymuş, Çince yüzdeki şahıs, yer ve boy adlarından faydalanmıştır.

30. Soru

İhe Hüşötü adıyla da bilinen yazıt hangisidir?

Cevap

İhe Hüşötü adıyla da bilinen yazıt Küli Çor yazıtıdır.

31. Soru

Uygur yazıtları adıyla bilinen yazıtlar hangi dönemden kalmadır?

Cevap

Uygur Yazıtları, 745’te II. Köktürk Kağanlığı tamamıyla yıkıldıktan sonra, onun yerine kurulan ve 840’a kadar devam eden I. Uygur Kağanlığı döneminden kalan runik harfli metinlerdir.

32. Soru

Orhun alfabesindeki nötr işaretler hangileridir?

Cevap

Orhun alfabesindeki nötr işaretler ç, m, ?, n, p, ş, z işaretleridir.

33. Soru

Thomsen’in Orhun alfabesini çözerken tespit ettiği ilk harf hangisidir?

Cevap

Thomsen’in Orhun alfabesini çözerken tanıdığı ilk harf, iyelik eki olan -ı/-i sesinin işaretidir.

34. Soru

Orhun yazısında aynı işaretle gösterilen a/e ünlülerinin yazım kuralları nedir?

Cevap

Orhun yazısında a/e ünlüleri söz başı ve söz içinde genellikle yazılmamakta; söz sonunda ise yazılmaktadır.

35. Soru

Orhun alfabesinde hangi ünlü çiftleri aynı işaretle gösterilir?

Cevap

Orhun alfabesinde a-e ünlüleri aynı işaretle; ı-i ünlüleri aynı işaretle; o-u ünlüleri aynı işaretle; ö-ü ünlüleri aynı işaretle gösterilir.

36. Soru

Orhun alfabesinde kaç ünsüzde kalınlık incelik ayrımı yapılmamıştır?

Cevap

Orhun alfabesinde 7 ünsüzde kalınlık incelik ayrımı yapılmamıştır. Bunlara nötr harfler nedir.

37. Soru

Orhun yazıtlarında kullanılan noktalama işareti nedir?

Cevap

Orhun yazıtlarında kullanılan tek noktalama işareti üst üste konulmuş iki noktadır (:).

38. Soru

Orhun yazıtlarında sözcük ayırma işaretinin ne şekilde kullanıldığı görülmektedir?

Cevap

Orhun yazıtlarında sözcük ayırma işareti her sözcük sonunda kullanılmamıştır. Tek heceli veya çok kısa sözler genellikle kendinden sonra veya önceki sözcükle birlikte yazılmıştır.

39. Soru

Polivanov’un Orhun alfabesinin kökeniyle ilgili görüşü nedir?

Cevap

Rus dilcisi E. D. Polivanov, 1925’te yazdığı bir makalede, Orhun yazısının kökenini Türk damgalarına bağlamıştır. Bununla birlikte yazının Arami-Sogd ve Pehlevi alfabelerinden de etkilenmiş olabileceğini bildirmiş, ayrıca bu alfabedeki bazı işaretlerin ideografik (resim yazısı) kökenli olduğu üzerinde durmuştur.

40. Soru

Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtları ile Tonyukuk yazıtı arasında satırların dizilişi bakımından nasıl bir farklılık bulunmaktadır?

Cevap

Bilge Kağan ve Köl Tigin yazıtları, satırların dizilişi bakımından aşağıdan yukarıya, Tonyukuk yazıtı ise bunun tersi istikamettedir.

41. Soru

“Orhun Türkçesi Grameri” adlı eserin sahibi Türk bilim adamı kimdir?

Cevap

“Orhun Türkçesi Grameri” adlı eserin sahibi Türk bilim adamı Talat Tekin’dir.

42. Soru

Radloff Atlası olarak bilinen eser nasıl meydana getirilmiştir?

Cevap

1891’de Ruslar da Orhun bölgesine Radloff başkanlığında bir heyet göndermiş, heyet yazıtların resimlerini çekmiş ve kopyalarını çıkarmıştır. Bilim dünyasında Radloff Atlası olarak bilinen atlas da bu şekilde yayımlanmıştır.

43. Soru

Otto Donner’in Orhun alfabesinin kökeniyle ilgili görüşü nedir?

Cevap

Otto Donner, Orhun alfabesini Küçük Asya alfabelerinden Likya ve Kayra alfabelerine benzetmiş ve bu alfabelerden çıkmış olabileceğini dile getirmiştir.

44. Soru

Türkiye’de Orhun yazıtlarıyla ilgili ilk çalışma kimin tarafından gerçekleştirilmiştir?

Cevap

Türkiye’de Orhun yazıtlarıyla ilgili ilk çalışma, Radloff ve Thomsen’in çalışmalarından yola çıkan Necip Asım (Yazıksız) tarafından yapılmıştır.

45. Soru

Yenisey Yazıtları tahminen hangi yüzyıla ait olmalıdır?

Cevap

Yenisey Yazıtlarının hiçbirinde tarih yoktur. Bilimsel araştırmalar bu yazıtların Kırgızlar tarafından 9.- 10. yy.’larda dikilmiş olabileceğini ortaya koymaktadır.

46. Soru

Talas yazıtlarının yazılış bakımından farklılığı nedir?

Cevap

Talas yazıtlarında satırlar yukarıdan aşağıya ve sağdan soladır. Ayrıca bazı harflerin şekilleri değişiktir.

47. Soru

Orhun alfabesindeki hece işaretleri hangileridir?

Cevap

Orhun alfabesindeki hece işaretleri “iç” ya da “çi” okunan bir işaret; “ok-ko-uk-ku” olmak üzere dört farklı şekilde okunabilen bir işaret; “ök-kö-ük-kü” olmak üzere dört farklı şekilde okunabilen bir işaret olmak üzere toplam üç tanedir.

48. Soru

Orhun yazıtlarının anlatım tarzı nasıldır?

Cevap

Anlatım tarzı canlı ve samimîdir. Anlatılmak istenen konular düzgün cümlelerle aktarılmış, bu cümleler bugün de kullanılan deyimler, atasözleri ve edebî sanatlar ile süslenmiştir. İfadeyi güçlendirme amaçlı tekrarlara da sık sık rastlanmaktadır.

49. Soru

Tonyukuk yazıtının dikilişi konusunda hangi tarihler ileri sürülmektedir?

Cevap

V. Thomsen, Tonyukuk yazıtının dikiliş yılı olarak 725 yılını kabul etmiş; bu konuda Türkiye’deki tek çalışmayı yapan Talat Tekin ise 720-725 yılları arasını öne sürmüştür.

50. Soru

Ahmet Cevat Emre’nin Orhun alfabesinin kökeniyle ilgili görüşü nedir?

Cevap

Ahmet Cevat Emre, Türk-runik alfabesindeki tüm işaretlerin ideografik ve Sümer yazısı ile aynı olduğunu belirtmiştir.

51. Soru

Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtları ile Tonyukuk yazıtı arasındaki üslup farklılığı konusunda ne söylenebilir?

Cevap

Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarında canlı, heyecanlı, parlak ve etkileyici bir üslup hâkim iken Tonyukuk yazıtında daha ciddî, seçkin sözler ve ifadeler yer alması üslup farklılığını doğurmaktadır.

52. Soru

Köktürk Yazıtları hangi kağanlık döneminde dikilmiştir?

Cevap

Köktürk Yazıtları, Köktürk Kağanlığı (682-745) döneminde dikilmiş yazıtlardır.

53. Soru

Orhun alfabesindeki çift ünsüz işaretleri hangileridir?

Cevap

Orhun alfabesindeki çift ünsüz işaretleri lt, nç ve nt’dir.

54. Soru

Bilge Kağan yazıtı kimin adına dikilmiştir?

Cevap

Bilge Kağan yazıtı, Bilge Kağan adına oğlu Te?ri Tigin tarafından diktirilmiştir.

55. Soru

Talat Tekin’in “Orhun Yazıtları” adlı eserin içeriği hakkında bilgi veriniz.

Cevap

“Orhun Yazıtları” adlı eser, Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarını içermektedir. Eserde Orhun yazıtları araştırmalarının tarihçesi, yazıtların tanımı ve nitelikleri, Orhun yazıtlarının yazıcısı gibi açıklayıcı başlıkların yer aldığı “Giriş” bölümünden sonra yazıtların yazıçevrimleri, Türkiye Türkçesine aktarımları, açıklamalar ve gramatikal dizin bölümlerinden sonra Radloff ve Fin Atlaslarından orijinal metinler yer almaktadır.

56. Soru

Orhun yazısında söz sonu ünlülerinin yazım kuralı nedir?

Cevap

Orhun yazısında söz sonunda yer alan bütün ünlüler gösterilmektedir.

57. Soru

Uygur yazıtları olarak bilinen yazıtlar hangileridir?

Cevap

Uygur yazıtları, Mayan Çor, Taryat, Karabalgasun, Suci ve Tez yazıtlarıdır.

58. Soru

Orhun alfabesini runik olarak adlandıran bilim adamı kimdir?

Cevap

Orhun alfabesini runik alfabe olarak adlandıran bilim adamı Heikel’dir.

59. Soru

Fin Arkeoloji Cemiyeti’nin Yenisey yazıtları araştırmalarına ilk katkısı nedir?

Cevap

Fin Arkeoloji Cemiyeti, 1887-1888 yıllarında Johan Aspelin başkanlığında Abakan ve Altay bölgelerine iki sefer düzenler. Heyet, eski ve yeni 32 taşın mükemmel kopyalarını 1889’da Helsinki’de yayımlar. Bu atlas, Yenisey vadisinde yer alan, o güne kadar bilinen yazılı taşların tamamını içermektedir.

60. Soru

Tarihte Orhun harfli yazıtlardan ilk söz eden kaynaklar hangileridir?

Cevap

Yazıtların varlığından ilk olarak söz eden Çin yıllıklarıdır. Ayrıca 13. yüzyıl İlhanlı tarihçisi Alâüddin Atâ Melik Cüveynî, dünya tarihi ile ilgili Târîh-i Cihângüşâ adlı eserinde Türklere ait yazılı taşların varlığından haber vermiştir. Türk runik harfli yazıtlar hakkında bilgi veren diğer bir kişi de N. Milesco’dur.

61. Soru

Tonyukuk yazıtı ne zaman ve kim tarafından bulunmuştur?

Cevap

Tonyukuk yazıtı, F. Klementz tarafından 1897’de Moğolistan’da, Tola ırmağı kenarında bulunmuştur.

62. Soru

Runik harfli Talas yazıtları nerededir?

Cevap

Talas yazıtları, Kırgızistan’da Talas ırmağı kenarında yer almaktadır.

63. Soru

Irk Bitig adlı eserin kaçıncı yüzyıla ait olduğu tahmin edilmektedir?

Cevap

Irk Bitig’in 9. yy.’a ait olduğu tahmin edilmektedir. Bu tahminde bulunan bilim adamı, eseri ilk olarak yayımlayan Thomsen’dir.

64. Soru

Orhun yazıtlarında kullanılan noktalama işaretinin işlevi nedir?

Cevap

Orhun yazıtlarında kullanılan noktalama işaretinin işlevi sözcükleri veya söz öbeklerini ayırmaktır.

65. Soru

Victor Guzev ile Klyaştornıy’ın Orhun alfabesinin kökeniyle ilgili görüşü nedir?

Cevap

Victor Guzev, mevcut alfabe teorilerini bilimsel bakımdan değerlendirerek Orhun alfabesinin Türkler tarafından icat edilmiş olduğunu kanıtlamaya çalışmıştır. Guzev, her yazının temelinde resim olduğunu vurgulamış ve Köktürk yazısında “en az beş tartışmasız resim işareti” olduğunu söylemiştir.

66. Soru

Orhun alfabesinin Türk damgalarından çıktığını öne süren bilim adamları kimlerdir?

Cevap

Orhun alfabesinin Türk damgalarından çıktığını öne süren bilim adamları Aristov ve Mallitskiy’dir.

67. Soru

Heikel’in runik harfli yazıt araştırmalarıyla ilgili bilgi veriniz.

Cevap

Yadrindtsev başkanlığındaki Rus Coğrafya Cemiyeti’nin Orhun yazıtlarını bulmasından sonra, Fin Arkeoloji Cemiyeti ve Fin-Ugor Cemiyeti, bölgeye hemen Heikel başkanlığında yeni bir heyet gönderir. Bu heyet 1892’de rapor, açıklama ve araştırmalarla birlikte yeni anıtların mükemmel bir atlasını yayımlar. Bilim dünyasında Fin Atlası olarak bilinen bu yayın ile Köl Tigin ve Bilge Kağan anıtları ilk defa bilim dünyasına sunulmuş olur.

68. Soru

Orhun yazıtları en genel ifadeyle hangi konuda bilgi vermektedir?

Cevap

Köl Tigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk yazıtları, en genel ifadeyle, Türklerin tarihî, sosyal ve siyasî durumu hakkında bilgi vermektedir.

69. Soru

Köktürk Kağanlığı döneminden kalma en büyük üç yazıt hangisidir?

Cevap

Köktürk Kağanlığı döneminden kalma en büyük üç yazıt Köl Tigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk Yazıtlarıdır.

70. Soru

Orhun alfabesinde kaç ünlü vardır?

Cevap

Orhun alfabesinde dört ünlü vardır.

71. Soru

Orhun alfabesinin yazı sistemini çözmeyi başaran dil bilimci kim olmuştur?

Cevap

Orhun alfabesinin yazı sistemini çözmeyi başaran dil bilimci, Danimarkalı genel dilbilim profesörü Vilhelm Ludwig Peter Thomsen olmuştur.

72. Soru

Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtları ile Tonyukuk yazıtı arasındaki içerik farklılığı konusunda ne söylenebilir?

Cevap

Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarındaki içerik ile Tonyukuk’un içerik arasında fark vardır. Her ikisi de aynı dönemi değerlendirir; ancak Tonyukuk’un içeriği Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarında anlatılanlara verilmiş cevaplar niteliği taşır. Her ikisi de o dönemde Türk milletine yapılmış hizmetlerden bahseder, bu arada görüş farklarını da belirtirler.

73. Soru

Yenisey yazıtları kimler tarafından keşfedilmiştir?

Cevap

Yenisey yazıtları, 1721 ve 1722 yıllarında Strahlenberg ve Messerschmidt tarafından Yenisey nehrinin yukarı mecrasında keşfedilmiştir.

74. Soru

Fin Atlası ile Radloff Atlasının farkı nedir?

Cevap

Bu iki atlas, kalıpları alma yöntemleri bakımından farklıdır. Radloff kalıplar üzerinde çok rötuş yapmıştır. Diğer yandan bunlar birbirini tamamlayan atlaslardır.

75. Soru

Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarının bulunuşu nasıl olmuştur?

Cevap

Rus Coğrafya Cemiyeti, 1889’da Mihayloviç Yadrintsev başkanlığındaki bir heyeti Orhun ırmağı kıyılarına araştırma için gönderir. Bu heyet Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarını bulur.

76. Soru

Orhun alfabesinde kalın ve ince ünsüzlerin varlığı hangi ünsüz çiftlerinin okunuşunu ayırt etmemizi sağlar?

Cevap

Orhun alfabesinde kalın ve ince ünsüzlerin varlığı sadece a-e ve ı-i ünsüz çiftlerinin nasıl okunabileceğini belirlemeye yardımcıdır.

77. Soru

Orhun Türkçesini de içeren, Eski Türk dili alanındaki ilk gramer kitabı hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Alman Türkolog A. von Gabain, Eski Türkçe alanında ilk ve temel gramer kitabı olan çalışmasını 1941 yılında yayımlamıştır (Alttürkische Grammatik, Leipzig 1941). Bu gramer kitabında Gabain, eski Türk-runik harfli metinlerin yanı sıra Eski Uygurca metinlerin gramerini de ortaya koymuştur. Bu eserin son kısmında Köl Tigin yazıtının metni de yayımlanmıştır.

78. Soru

Thomsen’in Orhun alfabesinin kökeniyle ilgili görüşü nedir?

Cevap

Thomsen, Orhun alfabesinin kökeninin ya İran alfabesi ya da doğrudan Arami alfabesi olduğunu belirtmiştir.

79. Soru

Orhun (Türk-runik, Runik, Köktürk) harfleriyle yazılmış yazıtlar kaç gruba ayrılır?

Cevap

Orhun (Türk-runik, Runik, Köktürk) harfleriyle yazılımş yazıtlar, Talat Tekin’in “Göktürk Alfabesiyle Türkçe” (Tarih ve Toplum, Şubat 1984 veya Tarih Boyunca Türkçenin Yazımı, Simurg, Ankara 1997, s. 17-30) başlıklı makalesinde altı grup altında şu şekilde değerlendirilmiştir:

 1. Köktürk Yazıtları
 2. Uygur Yazıtları
 3. Yenisey Yazıtları
 4. Hoytu-Tamir Yazıtları
 5. Talas Yazıtları (Batı Türkistan Yazıtları)
 6. Doğu Türkistan Yazmaları
80. Soru

Köktürk Yazıtları nelerdir?

Cevap

Köl Tigin (KT- 732)

Bilge Kağan (BK- 735)

Tonyukuk (T- 720-725 veya 732’den sonra)

Çoyren Yazıt (Ç- 688-692)

Küli Çor (KÇ- İhe Hüşötü 719-723)

Ongin (O- Işbara Tarhan 732-735)

81. Soru

Uygur Yazıtları nasıl metinlerdir?

Cevap

745’te II. Köktürk Kağanlığı tamamıyla yıkılıp onun yerine 840’a kadar devam eden I. Uygur Kağanlığı döneminden kalan runik harfli metinlerdir.

82. Soru

Uygur Yazıtları nelerdir?

Cevap

Mayan Çor (MÇ- Şine Usu 759-760)

Taryat (Terhin- 753)

Karabalgasun (808-821)

Suci (820-840)

Tez Yazıt (750?)

II. Karabalgasun (825-840)

83. Soru

Yenisey Yazıtları özellikleri nelerdir?

Cevap

Yenisey Irmağının yukarı taraflarında bugün Rusya’nın Hakas otonom bölgesindeki irili ufaklı mezar taşlarıdır. Bu yazıtların Köktürk Kağanlığı yıkıldıktan sonra buralara hâkim olan bazı Köktürk liderleri tarafından diktirilmiş olduğu sanılıyor. Hiçbirinde tarih bulunmayan bu yazıtlar fazla yıpranmış ve silik olduklarından, Orhun yazıtlarından önce dikildikleri söylense de bu iddia arkeolojik  verilerle doğrulanmamıştır. Yeni bilimsel araştırmalar bu yazıtların, Kırgızlar tarafından 9.-10. yy’larda dikildiğini ortaya koymaktadır.

84. Soru

Doğu Türkistan Yazmaları içinde hacim bakımından en önemlisi hangisidir?

Cevap

Bu yazmalar içinde hacim bakımından en önemlisi Irk Bitig ’dir.

85. Soru

Orhun Alfabesinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Orhun (Köktürk, Türk-runik) alfabesi, Türkçenin yazımı için Türkler tarafından kullanılmış, bugüne kadar bilinen, ilk alfabedir. Bugün özellikle Batıdaki türkologlarca bu alfabeye “Türk-runik alfabesi” veya “runik” denmesinin nedeni, bu harflerin runik  ad verilen eski İskandinav kitabelerinin yazımında kullanlan harflere benzemesidir.

86. Soru

Orhun Harfli Yazıtların varlığınan ilk olarak nerede söz edilmiştir?

Cevap

Orhun harfli metinlerin keşfi Türkoloji araştırmalarının seyrini değiştirmiştir, ancak bu keşif kolay olmamıştır. Yazıtların varlığından ilk olarak söz eden Çin yıllıklarıdır.

87. Soru

Târîh-i Cihângüşâ adlı eserinde Türklere ait yazıl taşların varlığından haber veren tarihçi kimdir?

Cevap

Dünya tarihi ile ilgili Târîh-i Cihângüşâ adlı eserinde Türklere ait yazıl taşların varlığından haber veren tarihçi 13. yüzyıl İlhanlı tarihçisi Alâüddin Atâ Melik Cüveyn’dir. 

88. Soru

Bilim dünyasında Radloff Atlası olarak bilinen atlasın ortaya çıkış şekli nasıldır?

Cevap

1891’de Ruslar Orhun Irmağı kıyılarına  Radloff başkanlığında bir heyet göndermiş, heyet yazıtların resimlerini çekmiş ve kopyalarını çıkarmıştır. Bilim dünyasnda Radloff Atlas olarak bilinen atlas da bu şekilde yaymlanmış olur (Atlas der Altertümer der Mongolei, St-Petersburg 1892-1899).

89. Soru

Moğolistan’daki Türk Anıtları Projesi Albümü’nün önemi nedir?

Cevap

1995 ylnda Türkiye Cumhuriyeti önemli bir proje başlatmıştr. TİKA (T.C. Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı) ile Moğolistan Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı tarafından yürütülen bu projenin ad “Moğolistan’daki Türk Antları Projesi” (=MOTAP)’dir. Osman Fikri Sertkaya, Cengiz Alyılmaz ve Tsendiin Battulga’nın bu kapsamdaki çalışmaları, 2001 yılında Moğolistan’daki Türk Antları Projesi Albümü  adıyla TİKA tarafından yaymlanmıştr. Bu eser, Türkiye’de yayımlanan ilk katalog çalışmasıdır.

90. Soru

İlk okunan Orhun yazıtları olan Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarının alfabe özellikleri nelerdir?

Cevap

İlk okunan Orhun yazıtları olan Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarında  38 harf vardır. Bu harflerin 4’ü ünlüdür. a-e, -i, o-u ve ö-ü ünlü çiftleri tek bir işaretle gösterilir.

 

Ünlü işaretlerinin her biri iki farklı ünlüyü gösterir, yani /a/ ve /e/, /ı/ ve /i/, /o/ ve /u/, /ö/ ve /ü/ ünlüleri yazdan ayırt edilemez. Ünlülerin yazımındaki bu noksanlık, ünsüzler konusunda giderilmeye çalışılmıştır. Alfabede 10 ünsüzün art (kalın) ve ön (ince) olmak üzere iki biçimi bulunmaktadır.

Bu durum a/e ve /i ünlülerinin yazda ayırt edilmesini sağlarsa da o/u ve ö/ü ünlülerini ayırt etme olanağı yoktur. Örneğin, iki tane k ve l işareti vardır. Bunlardan k1 ve l1 kalın ünlülü, k2 ve l2 ise ince ünlülü hecelerde kullanılır. kal- eylemini yazmak için k1 ve l1, kel- için ise k2 ve l2’nin yazılması gerekeceği açıktır.

Orhun alfabesinde 7 ünsüzde artlık-önlük (kalınlık-incelik) ayrım yapılmamıştır yani bu ünsüzler nötr durumdadır.

Orhun alfabesinde çift ünsüz işaretleri için 3 harf kullanılmıştır. 

Geri kalan işaretler, hece işaretleridir.

91. Soru

Köktürk alfabesi ile yazılmış en büyükler yazıtlar hangileridir?

Cevap

II. Köktürk Kağanı Bilge Kağan ve kardeşi Köl Tigin için dikilen yazıtlar ile İlteriş Kağan’dan itibaren devlet adam olan Tonyukuk adna dikilen yazıtlar, Köktürk alfabesi ile yazılmış yazıtlar arasında en büyükleri olup en az tahribata uğrayanlardr.

92. Soru

Moğolistan’da Orhun Irmağı kıyılarında Karakurum ve Karabalgasun’da araştrmalar yapan Rus Coğrafya Cemiyeti, 18 Temmuz 1889 tarihinde büyük bir keşfe imza atar. 

Bu keşif nedir?

Cevap

Moğolistan’da Orhun Irmağı kıyılarında Karakurum ve Karabalgasun’da araştrmalar yapan Rus Coğrafya Cemiyeti, 18 Temmuz 1889 tarihinde büyük bir keşfe imza atar. Heyetin başında bulunan gazeteci ve etnograf Mihayloviç Yadrintsev, Karabalgasun’da, Orhun rmağının eski yatağı yakınlarında, Koço Çaydam Gölü civarında birtakım heykeller, balballar ve yıkıntılar arasında Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarını bulur. İki yazıt arasındaki mesafe 1 km kadardır. 

93. Soru

Köl Tigin Yazıtları kimin ağzından yazılmıştır?

Cevap

Köl Tigin Yazıtında konuşan Bilge Kağan’dır. 

94. Soru

Bilge Kağan ve Köl Tigin Yazıtlarını taşlar üzerine kazıyarak yazan kimdir?

Cevap

Bilge Kağan ve Köl Tigin Yazıtlarını taşlar üzerine kazıyarak yazan kişi Köl Tigin’in yeğeni Yolluğ Tigin’dir. 

95. Soru

Tonyukuk Yazıtı nerede ve kim tarafından bulunmuştur?

Cevap

Tonyukuk yazıtı, F. Klementz tarafından 1897’de Moğolistan’da, Tola Irmağı kenarında bulunmuştur.

 

96. Soru

Tonyukuk Yazıtının Bilge Kağan ve Köl Tigin Yazıtlarından farkı nedir?

Cevap

Tonyukuk yazıtında diğer iki büyük yazıtta yer almayan işaretler bulunduğu gibi yazının istikameti de farklıdır. Bilge Kağan ve Köl Tigin yazıtları, satırların dizilişi bakımından aşağıdan yukarıya, Tonyukuk yazıtı ise bunun tersi istikamettedir. Yazıldıktan sonra “dik” konumda yerleştirildiklerinde bu satırların sırası bu mezar taşlarında “sağdan sola”; doğrudur.

97. Soru

Alman Türkolog A. von Gabain’in Alttürkische Grammatik eserinin önemi nedir?

Cevap

Alman Türkolog A. von Gabain, Eski Türkçe alanında ilk ve temel gramer kitabı olan çalışmasını 1941 yılında yayımlamıştır (Alttürkische Grammatik, Leipzig 1941). Bu gramer kitabında Gabain, eski Türk-runik harfli metinlerin yanı sıra Eski Uygurca metinlerin gramerini de ortaya koymuştur. Bu eserin son kısmında Köl Tigin yazıtnın metni de yayımlanmıştır. Günümüzde de Eski Türkçenin en önemli grameri olma özelliğini koruyan bu çalışma, Mehmet Akalın tarafından Türkiye Türkçesine çevrilmiş ve 1988 yılında yayımlanmşıtır.

98. Soru

Türk-runik harfli Türkçe metinlerle ilgili yaplan çalışmaların kaynakçası kim tarafından yayımlanmıştır?

Cevap

Erhan Aydın, 2008 yılında Türk-runik harfli Türkçe metinlerle ilgili yaplan çalışmaların kaynakçasını yayımlamıştır (Türk Runik Kaynakçası , KaraM Yayınları, Çorum 2008).

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!