Örgütlerde İnsan Kaynakları Yönetimi Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Örgütlerde İnsan Kaynakları Yönetimi Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

İş Analizi

1. Soru

İnsan kaynakları yönetiminin iki temel amacı nedir?

Cevap

İnsan kaynakları yönetiminin iki temel amacı vardır. Bunlar; çalışanlardan maksimum verim almak ve çalışanların yaptıkları işten keyif almalarını (iş doyumu) sağlamaktır. İnsan kaynakları birimi bu amaçlara ulaşmak için yerine getirdiği işlevlerin tümünde (işe alma, performans değerleme, ücretlendirme, kariyer yönetimi vb.) iş analizi verilerden önemli ölçüde yararlanır.


2. Soru

İşletmelerde iş analizi verilerinden yararlanan diğer kişi ve gruplar nelerdir?

Cevap

Birim yöneticileri, Nezaretçiler, Yetkili Sendika Temsilcileri ve İşi yapan Personeldir.


3. Soru

İş analizi hangi amaçlar için yapılmaktadır?

Cevap

Genelleyecek olursak iş analizlerinin iki farklı amaç için yapıldığını söyleyebiliriz. Bunlardan birincisi, iş analizini insan kaynakları yönetimi işlevlerine veri sağlamak amacıyla gerçekleştirmektir. İkincisi ise iş analizine üretim ve verimlilik odaklı bakıp, endüstri mühendisliği kapsamında bazı kantitatif çalışmalara destek olacak (iş tasarımı, hareket zaman etüdü vb) veriler elde etmek amacıyla yapmaktır.


4. Soru

İş Analisti nedir?

Cevap

İş analizi yapan kişilere iş analisti denilir. İş analistlerinin konuyla ilgili belli bir bilgi birikimine sahip olması gerekir.


5. Soru

Analiz edilecek işlerin belirlenmesinde ve sınıflandırılmasında işletme içinden bazı kişilerden ve
yazılı materyalden yararlanılabilir. Bunlar nelerdir?

Cevap

Daha önceden yapılmış iş analizi verileri

Mevcut organizasyon şemaları

Çalışma defterleri

Üretim kayıtları

Nezaretçilerin görüşleri

Birim yöneticilerinin görüşleri

Çalışanların Görüşleri

olarak düşünülebilir.


6. Soru

Analiz edilecek işlerin belirlenmesini zorlaştıracak değişkenlerden olan teknoloji değişimi nedir?

Cevap

Teknoloji değişimi: İşletmelerde teknoloji değişimi büyük ölçüde yeni işlerin ortaya çıkmasına,
eski işlerin kaldırılmasına ya da değişimine yol açar. Bu durum işletme genelinde tüm işlerin
yeniden tanımlanması gereğini doğurur.


7. Soru

Sağlıklı veri nedir?

Cevap

Sağlıklı veri en az zaman ve en düşük maliyettir.


8. Soru

Doğaçlama görüşme nedir?

Cevap

Doğaçlama görüşme; görüşmenin zaman zaman amaç dışına çıkması, gereksiz süre kaybına neden olması ve elde edilen verilerin diğer iş verileriyle karşılaştırılmasında yaşanan güçlükler nediniyle genelde önerilmez.


9. Soru

Gözlem nedir?

Cevap

Gözlem, analiz edilen işi yapan personeli, belirli mesafeden, yaptığı işe karışmadan ve kendisine soru sormadan izlemektir.


10. Soru

İşletmelerde mevcut iş analizi verilerinin güncellenmesini tetikleyen temel faktörler nelerdir?

Cevap

Ekonomik, yasal, çevresel, teknolojik ve ürün değişiklikleri ile yeniden örgütlenme, yeni pazarlar ve birleşmeler ayrılmalar olarak söylenebilir.


11. Soru

İş tanımları ne demektir?

Cevap

İş analizi çalışmalarının bir uzantısıdır. İş tanımlarının veri kaynağı iş analizleridir.


12. Soru

İş tanımlarının amacı nedir?

Cevap

İş tanımlarının amacı, iletme içinde yapılan her işi bir tablo gibi kısa, öz, doğru ve güncel olarak
yansıtmaktır. İş tanımları analiz edilen işin profilini çıkarır


13. Soru

İşin kimliği bölümünde neler yer alır?

Cevap

Tarih, işin kodu, tanımı yapan kişi, işin bağlı olduğu birim ve yönetici ile işin düzeyi yer almaktadır


14. Soru

Veri toplama yöntemleri nelerdir?

Cevap

Gözlem, görüşme, anket ve çalışma kayıtlarını inceleme veri toplama yöntemleridir.


15. Soru

İş analizleri kavramındaki iş sözcüğü nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

İş analizleri kavramındaki “iş” sözcüğünü, mal veya hizmet üretmek amacıyla ortaya konan
bedensel ve düşünsel çabalar olarak tanımlayabiliriz.


16. Soru

İş analizi kavramındaki görev sözcüğü nasıl tanımlanabilir?

Cevap

“Görev” ise önceden tanımlanmış, sıralanmış, birbirini tamamlayan, tekrarlı, bedensel
ve düşünsel çabalardır. İş, görevlerin bir araya gelmesi ile oluşur.


17. Soru

Pozisyon sözcüğünün tanımı nasıl yapılır?

Cevap

“Pozisyon” sözcüğü işin organizasyon şemasındaki yerini, yani bulunduğu hiyerarşik düzeyi, o düzeyin gerektirdiği sorumlulukları ve işi yapana getirdiği ayrıcalıkları vurgular.


18. Soru

İş gerekleri nelerdir?

Cevap

Ele alınan işin normal düzeyde yerine getirilebilmesi için o işi yapacak personelde bulunması gereken nitelikleri araştırır.


19. Soru

Kurumsallaşma nedir?

Cevap

Kurumsalla ma; işletmenin faaliyetlerini kişilerin varlığına bağımlı olmadan sürdürebilmesini ve geliştirebilmesini sağlayan bir yapı oluşturması olarak tanımlanabilir.


20. Soru

İş analizlerinin önceden yapılmış olması neden önemlidir?

Cevap

İşletmede önceden yapılmış iş analizleri varsa bu analizlerden elde edilecek bilgiler güncel olmasa bile analiz edilecek işlerin belirlenmesinde yol gösterici olacaktır.


1. Soru

İnsan kaynakları yönetiminin iki temel amacı nedir?

Cevap

İnsan kaynakları yönetiminin iki temel amacı vardır. Bunlar; çalışanlardan maksimum verim almak ve çalışanların yaptıkları işten keyif almalarını (iş doyumu) sağlamaktır. İnsan kaynakları birimi bu amaçlara ulaşmak için yerine getirdiği işlevlerin tümünde (işe alma, performans değerleme, ücretlendirme, kariyer yönetimi vb.) iş analizi verilerden önemli ölçüde yararlanır.

2. Soru

İşletmelerde iş analizi verilerinden yararlanan diğer kişi ve gruplar nelerdir?

Cevap

Birim yöneticileri, Nezaretçiler, Yetkili Sendika Temsilcileri ve İşi yapan Personeldir.

3. Soru

İş analizi hangi amaçlar için yapılmaktadır?

Cevap

Genelleyecek olursak iş analizlerinin iki farklı amaç için yapıldığını söyleyebiliriz. Bunlardan birincisi, iş analizini insan kaynakları yönetimi işlevlerine veri sağlamak amacıyla gerçekleştirmektir. İkincisi ise iş analizine üretim ve verimlilik odaklı bakıp, endüstri mühendisliği kapsamında bazı kantitatif çalışmalara destek olacak (iş tasarımı, hareket zaman etüdü vb) veriler elde etmek amacıyla yapmaktır.

4. Soru

İş Analisti nedir?

Cevap

İş analizi yapan kişilere iş analisti denilir. İş analistlerinin konuyla ilgili belli bir bilgi birikimine sahip olması gerekir.

5. Soru

Analiz edilecek işlerin belirlenmesinde ve sınıflandırılmasında işletme içinden bazı kişilerden ve
yazılı materyalden yararlanılabilir. Bunlar nelerdir?

Cevap

Daha önceden yapılmış iş analizi verileri

Mevcut organizasyon şemaları

Çalışma defterleri

Üretim kayıtları

Nezaretçilerin görüşleri

Birim yöneticilerinin görüşleri

Çalışanların Görüşleri

olarak düşünülebilir.

6. Soru

Analiz edilecek işlerin belirlenmesini zorlaştıracak değişkenlerden olan teknoloji değişimi nedir?

Cevap

Teknoloji değişimi: İşletmelerde teknoloji değişimi büyük ölçüde yeni işlerin ortaya çıkmasına,
eski işlerin kaldırılmasına ya da değişimine yol açar. Bu durum işletme genelinde tüm işlerin
yeniden tanımlanması gereğini doğurur.

7. Soru

Sağlıklı veri nedir?

Cevap

Sağlıklı veri en az zaman ve en düşük maliyettir.

8. Soru

Doğaçlama görüşme nedir?

Cevap

Doğaçlama görüşme; görüşmenin zaman zaman amaç dışına çıkması, gereksiz süre kaybına neden olması ve elde edilen verilerin diğer iş verileriyle karşılaştırılmasında yaşanan güçlükler nediniyle genelde önerilmez.

9. Soru

Gözlem nedir?

Cevap

Gözlem, analiz edilen işi yapan personeli, belirli mesafeden, yaptığı işe karışmadan ve kendisine soru sormadan izlemektir.

10. Soru

İşletmelerde mevcut iş analizi verilerinin güncellenmesini tetikleyen temel faktörler nelerdir?

Cevap

Ekonomik, yasal, çevresel, teknolojik ve ürün değişiklikleri ile yeniden örgütlenme, yeni pazarlar ve birleşmeler ayrılmalar olarak söylenebilir.

11. Soru

İş tanımları ne demektir?

Cevap

İş analizi çalışmalarının bir uzantısıdır. İş tanımlarının veri kaynağı iş analizleridir.

12. Soru

İş tanımlarının amacı nedir?

Cevap

İş tanımlarının amacı, iletme içinde yapılan her işi bir tablo gibi kısa, öz, doğru ve güncel olarak
yansıtmaktır. İş tanımları analiz edilen işin profilini çıkarır

13. Soru

İşin kimliği bölümünde neler yer alır?

Cevap

Tarih, işin kodu, tanımı yapan kişi, işin bağlı olduğu birim ve yönetici ile işin düzeyi yer almaktadır

14. Soru

Veri toplama yöntemleri nelerdir?

Cevap

Gözlem, görüşme, anket ve çalışma kayıtlarını inceleme veri toplama yöntemleridir.

15. Soru

İş analizleri kavramındaki iş sözcüğü nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

İş analizleri kavramındaki “iş” sözcüğünü, mal veya hizmet üretmek amacıyla ortaya konan
bedensel ve düşünsel çabalar olarak tanımlayabiliriz.

16. Soru

İş analizi kavramındaki görev sözcüğü nasıl tanımlanabilir?

Cevap

“Görev” ise önceden tanımlanmış, sıralanmış, birbirini tamamlayan, tekrarlı, bedensel
ve düşünsel çabalardır. İş, görevlerin bir araya gelmesi ile oluşur.

17. Soru

Pozisyon sözcüğünün tanımı nasıl yapılır?

Cevap

“Pozisyon” sözcüğü işin organizasyon şemasındaki yerini, yani bulunduğu hiyerarşik düzeyi, o düzeyin gerektirdiği sorumlulukları ve işi yapana getirdiği ayrıcalıkları vurgular.

18. Soru

İş gerekleri nelerdir?

Cevap

Ele alınan işin normal düzeyde yerine getirilebilmesi için o işi yapacak personelde bulunması gereken nitelikleri araştırır.

19. Soru

Kurumsallaşma nedir?

Cevap

Kurumsalla ma; işletmenin faaliyetlerini kişilerin varlığına bağımlı olmadan sürdürebilmesini ve geliştirebilmesini sağlayan bir yapı oluşturması olarak tanımlanabilir.

20. Soru

İş analizlerinin önceden yapılmış olması neden önemlidir?

Cevap

İşletmede önceden yapılmış iş analizleri varsa bu analizlerden elde edilecek bilgiler güncel olmasa bile analiz edilecek işlerin belirlenmesinde yol gösterici olacaktır.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!