Optik Bakış Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Optik Bakış Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Bakış Açısı Ve İzleyici

1. Soru

Bir fotoğrafçının yapıtını üretirken yararlandığı öğeler nelerdir?

Cevap

  1. Duruş Noktası
  2. Konuya Olan Uzaklık
  3. Görüş Noktası
  4. Seçilen Objektifin Bakış Açısı

2. Soru

Duruş Noktası nedir?

Cevap

Duruş Noktası: Fotoğrafçının nesne veya nesnelere göre fotoğrafı çekmek için seçtiği ve durduğu yeri, konumunu belirler.


3. Soru

Görüş Noktası nedir?

Cevap

Fotoğrafçının nesneye göre yüksekliğini belirler.


4. Soru

Bir objektifin bakış açısını belirleyebilecek tek değişken nedir?

Cevap

Bir objektifin bakış açısını belirleyebilecek tek değişken onun odak uzunluğudur.


5. Soru

Optik gereçlerin oluşturdukları görüntülerle insan gözünün elde ettiği görüntü arasındaki temel fark neden kaynaklanır?

Cevap

Optik gereçlerin oluşturdukları görüntülerle insan gözünün elde ettiği görüntü arasındaki temel fark (çerçeve sınırlarından dolayı) bakış açısında değil, görüş alanında ortaya çıkar.


6. Soru

İnsan gözünün odak uzunluğu nedir?

Cevap

İnsan gözünün odak uzunluğu yaklaşık 22 milimetredir.


7. Soru

İnsan gözüyle aynı odak uzunluğuna sahip bir objektifle gözün gördüğü görüntüyü neden elde edemeyiz?

Cevap

Bunun üç temel nedeni vardır; göz içinde görüntünün oluştuğu yüzey kavis-lidir, görüntü alanının orta bölgesi kenarlara oranla belirgin şekilde daha ayrıntılı görüntü içerir, gözün elde ettiği sonuç görüntü iki gözün gönderdiği birleştirilmiş ve işlenmiş bir görüntüdür.


8. Soru

Optik gereçlerle insan gözünün çözünürlük karşılaştırma girişimleri neden net sonuçlar vermez?

Cevap

Çözünürlük açısından tek insan gözü 5-15 megapiksellik bir fotoğraf makine-siyle karşılaştırılabilir. Ancak burada vurgulanması gereken nokta gözün piksel hatırlaması değil; görüntüyü oluşturan dokuları, renkleri, S/B ve renk karşıtlığını temel almasıdır. Bir başka deyişle gözün görüntüyü pikseller şeklinde algılama-masıdır. O nedenle optik gereçlerle insan gözünün çözünürlük karşılaştırma giri-şimleri net sonuçlar vermez.


9. Soru

Teleskopla gözlem sı-rasında gökbilimciler ve gökbilim fotoğrafçıları neden görmek istediğimiz gök cisminin tam üzerine değil çok az yanına bakmamızı öğütlerler?

Cevap

Bunun nedeni nokta ışık kaynağının gözümüzde diyafram kısılmasına yol açmasıdır.


10. Soru

Odak uzunluğu ile bakuş açısı arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap

odak uzunluğu kısaldıkça bakış açısı genişleyecektir


11. Soru

Fotoğrafta geniş açı etkisi, kaç mm ve daha kısa odak uzunluğuna sahip objektiflerle elde edilen görüntülerde hissedilir?

Cevap

Fotoğrafta geniş açı etkisi, 35 mm ve daha kısa odak uzunluğuna sahip objektiflerle elde edilen görüntülerde hissedilir.


12. Soru

Objektiflerin odak uzunlukları kısaldıkça biçimbozumu etkisi arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap

Objektiflerin odak uzunlukları kısaldıkça biçimbozumu etkisi daha da belirginleşecektir.


13. Soru

Geniş açı objektiflerin alan derinliği üzerindeki etkisi nedir?

Cevap

Geniş açı objektifler görece olarak alan derinliğini arttırırlar.


14. Soru

Sualtı fotoğrafçılığında da geniş açı objektifler çok fazla kullanım alanı bulmasının nedenleri nelerdir?

Cevap

Sualtı fotoğrafçılığında da geniş açı objektifler çok fazla kullanım alanı bulur. Bunun temel nedenleri arasında geniş bir alan derinliği elde etmek ve öndeki nes-neleri daha büyük görüntülemek vardır.


15. Soru

Geniş açı fotoğraflarda, fotoğrafın kenarlarına doğru keskinliğin azalmasına karşı geliştirilebilecek çözüm nedir?

Cevap

Buna geliştirilebilecek bir önlem fotoğrafı olduğundan daha geniş bir ölçekte çekerek aydınlık odada kırpmaktır.


16. Soru

Dar açılı objektiflerin alan derinliğine etkisi nasıldır?

Cevap

Dar açılı objektifler fotoğrafta alan derinliğini belirgin ölçüde azaltırlar.


17. Soru

Portre çalışmalarında sıklıkla alan derinliği nasıl kullanılır?

Cevap

Alan derinliğinin azaltıldığı ve arka planın netsizleştiği fotoğraflara daha çok portre çalışmalarında tanık oluruz.


18. Soru

Dar açılı objektiflerle çekilen fotoğraflarda görülen yığılma etkisi ile konuya olan uzaklık arasındaki ilişki nasıldır?

Cevap

Dar açılı objektiflerle çekilen fotoğraflarda görülen yığılma etkisi konuya olan uzaklıkla artar


19. Soru

yaklaşmakta güçlük çekilen nesneleri ayrıntılarıyla göstermek amacıyla kullanılan objektifer hangileridir?

Cevap

Dar açılı objektifler, yaklaşmakta güçlük çekilen nesneleri ayrıntılarıyla göstermek amacıyla oldukça sık kullanılır.


20. Soru

Dizi Fotoğraf nedir?

Cevap

Dizi fotoğraf: Daha çok “belgesel fotoğraf ” dalında görülen dizi çalışmala-rında; zaman, mekan ve konu birliktelikleri ele alınarak diziler oluşturulur. Belgesel fotoğrafın kendi kuralları ve anlatım biçimleri vardır. Örneğin, aynı zamanda ancak farklı mekanlarda farklı nesneleri fotoğraflayarak veya tek bir mekanda farklı zamanlarda çeşitli insan ve nesneleri görüntüleyerek başlı başına bir sergi çalışması yapılabilir. Bu tür çalışmalarda fotoğrafçı seçeceği bakış açıları, aydınlatma ve renk seçenekleri gibi konularda fotoğ-rafların tümü üzerinde ortak bir dil oluşturabilir


1. Soru

Bir fotoğrafçının yapıtını üretirken yararlandığı öğeler nelerdir?

Cevap

  1. Duruş Noktası
  2. Konuya Olan Uzaklık
  3. Görüş Noktası
  4. Seçilen Objektifin Bakış Açısı
2. Soru

Duruş Noktası nedir?

Cevap

Duruş Noktası: Fotoğrafçının nesne veya nesnelere göre fotoğrafı çekmek için seçtiği ve durduğu yeri, konumunu belirler.

3. Soru

Görüş Noktası nedir?

Cevap

Fotoğrafçının nesneye göre yüksekliğini belirler.

4. Soru

Bir objektifin bakış açısını belirleyebilecek tek değişken nedir?

Cevap

Bir objektifin bakış açısını belirleyebilecek tek değişken onun odak uzunluğudur.

5. Soru

Optik gereçlerin oluşturdukları görüntülerle insan gözünün elde ettiği görüntü arasındaki temel fark neden kaynaklanır?

Cevap

Optik gereçlerin oluşturdukları görüntülerle insan gözünün elde ettiği görüntü arasındaki temel fark (çerçeve sınırlarından dolayı) bakış açısında değil, görüş alanında ortaya çıkar.

6. Soru

İnsan gözünün odak uzunluğu nedir?

Cevap

İnsan gözünün odak uzunluğu yaklaşık 22 milimetredir.

7. Soru

İnsan gözüyle aynı odak uzunluğuna sahip bir objektifle gözün gördüğü görüntüyü neden elde edemeyiz?

Cevap

Bunun üç temel nedeni vardır; göz içinde görüntünün oluştuğu yüzey kavis-lidir, görüntü alanının orta bölgesi kenarlara oranla belirgin şekilde daha ayrıntılı görüntü içerir, gözün elde ettiği sonuç görüntü iki gözün gönderdiği birleştirilmiş ve işlenmiş bir görüntüdür.

8. Soru

Optik gereçlerle insan gözünün çözünürlük karşılaştırma girişimleri neden net sonuçlar vermez?

Cevap

Çözünürlük açısından tek insan gözü 5-15 megapiksellik bir fotoğraf makine-siyle karşılaştırılabilir. Ancak burada vurgulanması gereken nokta gözün piksel hatırlaması değil; görüntüyü oluşturan dokuları, renkleri, S/B ve renk karşıtlığını temel almasıdır. Bir başka deyişle gözün görüntüyü pikseller şeklinde algılama-masıdır. O nedenle optik gereçlerle insan gözünün çözünürlük karşılaştırma giri-şimleri net sonuçlar vermez.

9. Soru

Teleskopla gözlem sı-rasında gökbilimciler ve gökbilim fotoğrafçıları neden görmek istediğimiz gök cisminin tam üzerine değil çok az yanına bakmamızı öğütlerler?

Cevap

Bunun nedeni nokta ışık kaynağının gözümüzde diyafram kısılmasına yol açmasıdır.

10. Soru

Odak uzunluğu ile bakuş açısı arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap

odak uzunluğu kısaldıkça bakış açısı genişleyecektir

11. Soru

Fotoğrafta geniş açı etkisi, kaç mm ve daha kısa odak uzunluğuna sahip objektiflerle elde edilen görüntülerde hissedilir?

Cevap

Fotoğrafta geniş açı etkisi, 35 mm ve daha kısa odak uzunluğuna sahip objektiflerle elde edilen görüntülerde hissedilir.

12. Soru

Objektiflerin odak uzunlukları kısaldıkça biçimbozumu etkisi arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap

Objektiflerin odak uzunlukları kısaldıkça biçimbozumu etkisi daha da belirginleşecektir.

13. Soru

Geniş açı objektiflerin alan derinliği üzerindeki etkisi nedir?

Cevap

Geniş açı objektifler görece olarak alan derinliğini arttırırlar.

14. Soru

Sualtı fotoğrafçılığında da geniş açı objektifler çok fazla kullanım alanı bulmasının nedenleri nelerdir?

Cevap

Sualtı fotoğrafçılığında da geniş açı objektifler çok fazla kullanım alanı bulur. Bunun temel nedenleri arasında geniş bir alan derinliği elde etmek ve öndeki nes-neleri daha büyük görüntülemek vardır.

15. Soru

Geniş açı fotoğraflarda, fotoğrafın kenarlarına doğru keskinliğin azalmasına karşı geliştirilebilecek çözüm nedir?

Cevap

Buna geliştirilebilecek bir önlem fotoğrafı olduğundan daha geniş bir ölçekte çekerek aydınlık odada kırpmaktır.

16. Soru

Dar açılı objektiflerin alan derinliğine etkisi nasıldır?

Cevap

Dar açılı objektifler fotoğrafta alan derinliğini belirgin ölçüde azaltırlar.

17. Soru

Portre çalışmalarında sıklıkla alan derinliği nasıl kullanılır?

Cevap

Alan derinliğinin azaltıldığı ve arka planın netsizleştiği fotoğraflara daha çok portre çalışmalarında tanık oluruz.

18. Soru

Dar açılı objektiflerle çekilen fotoğraflarda görülen yığılma etkisi ile konuya olan uzaklık arasındaki ilişki nasıldır?

Cevap

Dar açılı objektiflerle çekilen fotoğraflarda görülen yığılma etkisi konuya olan uzaklıkla artar

19. Soru

yaklaşmakta güçlük çekilen nesneleri ayrıntılarıyla göstermek amacıyla kullanılan objektifer hangileridir?

Cevap

Dar açılı objektifler, yaklaşmakta güçlük çekilen nesneleri ayrıntılarıyla göstermek amacıyla oldukça sık kullanılır.

20. Soru

Dizi Fotoğraf nedir?

Cevap

Dizi fotoğraf: Daha çok “belgesel fotoğraf ” dalında görülen dizi çalışmala-rında; zaman, mekan ve konu birliktelikleri ele alınarak diziler oluşturulur. Belgesel fotoğrafın kendi kuralları ve anlatım biçimleri vardır. Örneğin, aynı zamanda ancak farklı mekanlarda farklı nesneleri fotoğraflayarak veya tek bir mekanda farklı zamanlarda çeşitli insan ve nesneleri görüntüleyerek başlı başına bir sergi çalışması yapılabilir. Bu tür çalışmalarda fotoğrafçı seçeceği bakış açıları, aydınlatma ve renk seçenekleri gibi konularda fotoğ-rafların tümü üzerinde ortak bir dil oluşturabilir

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!