Optik Bakış Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Optik Bakış Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Kısa Odak Uzaklıklı Objektifler

1. Soru

Bir fotoğrafta birbiriyle aynı boyutlarda olmasına rağmen aralarında kısa bir mesafe olan iki nesne, birbirlerinden çok farklı büyüklüklerde algılanıyorsa, fotoğraf çekiminde kullanılan objektif hakkında ne söylenebilir?

Cevap

Kısa odaklı uzaklıklı objektifler birbirlerinden uzak olan nesnelerin normal bakışta algılanabilen boyut farklılıklarını en ileri düzeye taşıyarak birbirlerinden iyice uzaklaştırır. Örneğin birbiriyle aynı boyutlarda olmasına rağmen aralarında kısa bir mesafe olan iki nesne, birbirlerinden çok farklı büyüklüklerde algılana-bilir.


2. Soru

Fıçı ya da Yastık Bozulmasını minimuma indirmek ya da ortadan kaldırmak için çekim sonrasında başvurulacak yöntem ne olabilir?

Cevap

Sayısal fotoğraf makinelerinin yazılımlarında ya da Raw uzantılı çekilen fotoğ-rafların işlendiği yazılımların menülerinde bu sorunu aşmak üzere hazırlanmış özel düzeltme ekleri bulunmakta, özel yazılımlar üretilmektedir (


3. Soru

Yastık Bozulması nedir?

Cevap

Özellikle bazı geniş açılı objektiflerle çekimi yapılan re-simlerin aslında düz olan dış çizgileri ya da çerçeveleri dışbükey (Fotoğraf: 4.14), bazı dar açılı objektiflerle yapılanları ise içbükey biçimde eğik olarak görüntü-lenirler (Fotoğraf: 4.15). Dışbükey bozulma “Barrel Distortion: Fıçı bozulması” (Şekil: 4.1) ve içbükey bozulma “Pincushion Distortion: Yastık bozulması” (Şekil: 4.2) olarak tanımlanır.


4. Soru

Fıçı ya da Yastık Bozulmasını minimuma indirmek ya da ortadan kaldırmak için çekim sırasında başvurulacak yöntem ne olabilir?

Cevap

Dışbükey bozulma “Barrel Distortion: Fıçı bozulması” (Şekil: 4.1) ve içbükey bozulma “Pincushion Distortion: Yastık bozulması” (Şekil: 4.2) olarak tanımlanır. Bu sorunun aşılması için kullanılacak yöntem, objektifin görüntü alanının tamamen kullanılmaması, bakış açısının kenarlarında boşluk bırakılması olabilir. Merkeze yaklaştıkça bozulma azaldığı için daha düz çizgilerin elde edilmesi mümkün olabilir


5. Soru

Fotoğraf ile aktarılmak istenen bilgi ve mesaj içeriğinin gerektirdiği durum-larda; kişiler arasına mesafe koymak, duygusal uzaklık oluşturmak, kişilerin ve nesnelerin seyrek olduğu izlenim ve algısını yaratmak amacıyla olabildiğince boş bir çerçeve görüntülemek hangi tür objektiflerin  kullanımıyla mümkün olur?

Cevap

Fotoğraf ile aktarılmak istenen bilgi ve mesaj içeriğinin gerektirdiği durum-larda; kişiler arasına mesafe koymak, duygusal uzaklık oluşturmak, kişilerin ve nesnelerin seyrek olduğu izlenim ve algısını yaratmak amacıyla olabildiğince boş bir çerçeve görüntülemek, kısa odak uzaklığıyla mümkün olabilir.


6. Soru

Bir mimari yapının iç mekan fotoğraflarının çekiminde iyi sonuçlar almak için tercih edilmesi gereken objektif türü hangisidir?

Cevap

Örneğin bir mimari yapının iç mekan fotoğraflarının çekimi, ancak kısa odak uzaklıklı objektif seçe-neklerinin etkin kullanımıyla başarılı bir çalışmaya dönüşebilir. Mimari yapının etkileyici bir şekilde fotoğraflanması için genel görünümler, bina içindeki boşluk-lar doğru görüntülenmelidir. Bu objektiflerin bakış açılarının geniş olması, iste-nen fotoğrafların elde edilmesini kolaylaştırır.


7. Soru

İç yansıma (flare) nedir?

Cevap

Objektifle-rin görüş alanında ya da bu alana yakın olan ışık kaynakları, mercekler üzerinde istenmeyen parlamalar oluşturabilir (Fo-toğraf: 4.18). İç yansıma (flare) olarak adlandırılan bu durum, zaman zaman fotoğrafı olumlu yönde etkileyerek özel bir estetik oluşturabildiği için özellikle görüntüye alınabilmektedir


8. Soru

Kısa odak uzaklıklı objektiflerin içinde sınıflandırılan PC (Perspective Control) objektiflerindeki Kaydırma (Shift) özelliğini ne işe yarar?

Cevap

Kısa odak uzaklıklı objektiflerin içinde sınıflandırılan PC (Perspective Control) objektifleri özellikle mimari çekimlerde önemli işleve sahiptir. Kaydırma (Shift) özelliğine sahip olan bu objektifler, körüklü makinelerin, körükleri sayesinde yarattıkla-rı kaydırma hareketiyle perspektif düzeltme etkileri-ni taklit ederler. Yüksek bina çekimlerinde özellikle kullanılan bu objektifler geniş bakış açısına sahip olmaları nedeniyle hem az perspek-tif bozukluğu yaratırlar, hem de kendi yapılarında kayma yaratılmasına izin vererek perspektifin kontrol edilebilmesine olanak sağlarlar.


9. Soru

Konudan uzaklaşmadan, konuyu uzaklaştıran objektif türü hangisidir?

Cevap

Konudan uzaklaşmadan, konuyu uzaklaştırmak, geniş açı objektiflerin optik etkilerinin bir sonucudur


10. Soru

Kısa odak uzaklığı, derinlik algısını artırırken, perspektif algısını da abartır. Bu durumda ortaya çıkabilecek bozulmayı önlemek için ne yapılabilir?

Cevap

Makinenin nesne-ye paralel konumda tutulması bu bozulmayı önleyecektir


11. Soru

Geniş açılı objektiflerin belirgin biçimde yarattığı, bakış açısı büyüdükçe daha da belirgin hale gelen sorun nedir?

Cevap

Kısa odak uzaklığının neden olduğu sorunlardan biri de “distorsiyon” diye tanımlanan, nesnelerin görüntülenmesinde meydana gelen form bozulmasıdır. Geniş açılı objektiflerin belirgin biçimde yarattığı bu bozulma, bakış açısı büyü-dükçe daha da belirgin hale gelir.


12. Soru

Fotoğraf makinesinin hareket hızının fotoğrafçıyı en az zorlayacağı durumlar hangi tür objektiflerin kullanıldığı durumlardır?

Cevap

Fotoğraf makinesinin hareket hızının fotoğrafçıyı en az zorlayacağı durum, kısa odak uzaklıklı objektiflerin kullanıldığı çekim çalışmaları olacaktır. Geniş açılı bir objektif kullanarak çekim yapan fotoğrafçı hareket halinde olsa bile, ge-nel bir alanı fotoğrafladığı taktirde, görüntüleme alanını kontrol etme konusunda fazla sorun yaşmayacaktır.


13. Soru

Gösteri ve tören yürüyüşü gibi bir konuda, orta bölüme netleme yapılarak çekilen bir fotoğrafta hem ön hem de arkada bulunan grupların net görüntülenebilmesi için tercih edilmesi gereken objektif türü hangisidir?

Cevap

Net alan derinliğinin fazla olması, kısa odak uzaklıklı objektiflerin özellikle belirli bir derinliğe sahip konuların fotoğraflanmasında çok etkili olmasını sağlar. Örneğin bir sınıf içinde, bir izleyici tribününde çok yakından fotoğraf çekilse bile, en önden en arkaya doğru bütün sıraların belirgin bir şekilde net olduğu görülebilir. Gösteri ve tören yürüyüşü gibi bir konularda bile, arka plana doğru mesafe arttıkça, kısa odak uzaklığının sağladığı net alan derinliği de artar; orta bölüme netleme yapılarak çekilen bir fotoğrafta hem ön hem de arkada bulunan grup-lar net görüntülenebilir.


14. Soru

Doğa fotoğraflarının çekiminde kısa odak uzaklığına sahip objektiflerin tercih edilmesinin nedeni nedir?

Cevap

Doğa fotoğraflarının çekiminde, hem ön hem de arka plandaki detayları koru-ması ve net alan derinliğini artırması nedeniyle kısa odak uzaklıklı objektifler kullanılır.


15. Soru

Fiziksel koşullar nedeniyle konudan uzaklaşarak daha fazla bir bakış açısı elde etmenin mümkün olmadığı durumlada kullanılabilecek objektif türü hangisidir?

Cevap

Fiziksel koşullar nedeniyle konudan uzaklaşarak daha fazla bir bakış açısı elde etmenin mümkün olmadığı durumlar olabilir. Yer şekilleri, su kaynakları gibi fi-ziksel koşullar, hareket kabiliyetini sınırlandırabilir, konudan uzaklaşmamızı en-gelleyebilir. Böyle durumlarda aynı noktada kalarak görüntü alanını genişletme-nin yolu, kısa odak uzaklıklı objektif kullanımından geçer.


16. Soru

Nesnelerin görüntülenmesinde meydana gelen form bozulmasına ne ad verilir?

Cevap

Kısa odak uzaklığının neden olduğu sorunlardan biri de “distorsiyon” diye tanımlanan, nesnelerin görüntülenmesinde meydana gelen form bozulmasıdır.


17. Soru

Fıçı Bozulması nedir?

Cevap

Özellikle bazı geniş açılı objektiflerle çekimi yapılan re-simlerin aslında düz olan dış çizgileri ya da çerçeveleri dışbükey (Fotoğraf: 4.14), bazı dar açılı objektiflerle yapılanları ise içbükey biçimde eğik olarak görüntü-lenirler (Fotoğraf: 4.15). Dışbükey bozulma “Barrel Distortion: Fıçı bozulması” (Şekil: 4.1) ve içbükey bozulma “Pincushion Distortion: Yastık bozulması” (Şekil: 4.2) olarak tanımlanır.


18. Soru

Yansıma sorununun azaltılması ya da yok edilmesi için sıklıkla kullanılan yardımcı araç nedir?

Cevap

Bu sorunun ortadan kaldırılabilmesi için yansımayı önleyen ek malzemeler kullanılması ge-rekir. Parasoley, sözünü ettiğimiz yan-sıma sorununun azaltılması ya da yok edilmesi için sıklıkla kullanılan yardımcı araçlardan biridir.


19. Soru

Fotoğraf çekimi yaparken kompozisyon oluşturmayı ya da genel bir görüntü-nün içinden seçim yapmayı ve istenmeyen nesneleri görüntü alanının dışında bırakma işlemine ne ad verilir?

Cevap

Fotoğraf çekimi yaparken kompozisyon oluşturmayı ya da genel bir görüntü-nün içinden seçim yapmayı ve istenmeyen nesneleri görüntü alanının dışında bırakmayı ayıklama işlemi olarak tanımlamıştık.


20. Soru

Kompozisyon oluşturmada ayıklama açısından en az işleve sahip objektifler hangileridir?

Cevap

Kısa odak uzaklıklı objektifler, ayıklama açısından en az işleve sahip objektifler olarak tanımlanabilir. Kısa odak uzaklıklı objektiflerin çok geniş alanları görüntüleyebilmesi, fotoğrafçının görün-tü üzerinde uygulamak isteyebileceği ayıklamayı güçleştirir.


1. Soru

Bir fotoğrafta birbiriyle aynı boyutlarda olmasına rağmen aralarında kısa bir mesafe olan iki nesne, birbirlerinden çok farklı büyüklüklerde algılanıyorsa, fotoğraf çekiminde kullanılan objektif hakkında ne söylenebilir?

Cevap

Kısa odaklı uzaklıklı objektifler birbirlerinden uzak olan nesnelerin normal bakışta algılanabilen boyut farklılıklarını en ileri düzeye taşıyarak birbirlerinden iyice uzaklaştırır. Örneğin birbiriyle aynı boyutlarda olmasına rağmen aralarında kısa bir mesafe olan iki nesne, birbirlerinden çok farklı büyüklüklerde algılana-bilir.

2. Soru

Fıçı ya da Yastık Bozulmasını minimuma indirmek ya da ortadan kaldırmak için çekim sonrasında başvurulacak yöntem ne olabilir?

Cevap

Sayısal fotoğraf makinelerinin yazılımlarında ya da Raw uzantılı çekilen fotoğ-rafların işlendiği yazılımların menülerinde bu sorunu aşmak üzere hazırlanmış özel düzeltme ekleri bulunmakta, özel yazılımlar üretilmektedir (

3. Soru

Yastık Bozulması nedir?

Cevap

Özellikle bazı geniş açılı objektiflerle çekimi yapılan re-simlerin aslında düz olan dış çizgileri ya da çerçeveleri dışbükey (Fotoğraf: 4.14), bazı dar açılı objektiflerle yapılanları ise içbükey biçimde eğik olarak görüntü-lenirler (Fotoğraf: 4.15). Dışbükey bozulma “Barrel Distortion: Fıçı bozulması” (Şekil: 4.1) ve içbükey bozulma “Pincushion Distortion: Yastık bozulması” (Şekil: 4.2) olarak tanımlanır.

4. Soru

Fıçı ya da Yastık Bozulmasını minimuma indirmek ya da ortadan kaldırmak için çekim sırasında başvurulacak yöntem ne olabilir?

Cevap

Dışbükey bozulma “Barrel Distortion: Fıçı bozulması” (Şekil: 4.1) ve içbükey bozulma “Pincushion Distortion: Yastık bozulması” (Şekil: 4.2) olarak tanımlanır. Bu sorunun aşılması için kullanılacak yöntem, objektifin görüntü alanının tamamen kullanılmaması, bakış açısının kenarlarında boşluk bırakılması olabilir. Merkeze yaklaştıkça bozulma azaldığı için daha düz çizgilerin elde edilmesi mümkün olabilir

5. Soru

Fotoğraf ile aktarılmak istenen bilgi ve mesaj içeriğinin gerektirdiği durum-larda; kişiler arasına mesafe koymak, duygusal uzaklık oluşturmak, kişilerin ve nesnelerin seyrek olduğu izlenim ve algısını yaratmak amacıyla olabildiğince boş bir çerçeve görüntülemek hangi tür objektiflerin  kullanımıyla mümkün olur?

Cevap

Fotoğraf ile aktarılmak istenen bilgi ve mesaj içeriğinin gerektirdiği durum-larda; kişiler arasına mesafe koymak, duygusal uzaklık oluşturmak, kişilerin ve nesnelerin seyrek olduğu izlenim ve algısını yaratmak amacıyla olabildiğince boş bir çerçeve görüntülemek, kısa odak uzaklığıyla mümkün olabilir.

6. Soru

Bir mimari yapının iç mekan fotoğraflarının çekiminde iyi sonuçlar almak için tercih edilmesi gereken objektif türü hangisidir?

Cevap

Örneğin bir mimari yapının iç mekan fotoğraflarının çekimi, ancak kısa odak uzaklıklı objektif seçe-neklerinin etkin kullanımıyla başarılı bir çalışmaya dönüşebilir. Mimari yapının etkileyici bir şekilde fotoğraflanması için genel görünümler, bina içindeki boşluk-lar doğru görüntülenmelidir. Bu objektiflerin bakış açılarının geniş olması, iste-nen fotoğrafların elde edilmesini kolaylaştırır.

7. Soru

İç yansıma (flare) nedir?

Cevap

Objektifle-rin görüş alanında ya da bu alana yakın olan ışık kaynakları, mercekler üzerinde istenmeyen parlamalar oluşturabilir (Fo-toğraf: 4.18). İç yansıma (flare) olarak adlandırılan bu durum, zaman zaman fotoğrafı olumlu yönde etkileyerek özel bir estetik oluşturabildiği için özellikle görüntüye alınabilmektedir

8. Soru

Kısa odak uzaklıklı objektiflerin içinde sınıflandırılan PC (Perspective Control) objektiflerindeki Kaydırma (Shift) özelliğini ne işe yarar?

Cevap

Kısa odak uzaklıklı objektiflerin içinde sınıflandırılan PC (Perspective Control) objektifleri özellikle mimari çekimlerde önemli işleve sahiptir. Kaydırma (Shift) özelliğine sahip olan bu objektifler, körüklü makinelerin, körükleri sayesinde yarattıkla-rı kaydırma hareketiyle perspektif düzeltme etkileri-ni taklit ederler. Yüksek bina çekimlerinde özellikle kullanılan bu objektifler geniş bakış açısına sahip olmaları nedeniyle hem az perspek-tif bozukluğu yaratırlar, hem de kendi yapılarında kayma yaratılmasına izin vererek perspektifin kontrol edilebilmesine olanak sağlarlar.

9. Soru

Konudan uzaklaşmadan, konuyu uzaklaştıran objektif türü hangisidir?

Cevap

Konudan uzaklaşmadan, konuyu uzaklaştırmak, geniş açı objektiflerin optik etkilerinin bir sonucudur

10. Soru

Kısa odak uzaklığı, derinlik algısını artırırken, perspektif algısını da abartır. Bu durumda ortaya çıkabilecek bozulmayı önlemek için ne yapılabilir?

Cevap

Makinenin nesne-ye paralel konumda tutulması bu bozulmayı önleyecektir

11. Soru

Geniş açılı objektiflerin belirgin biçimde yarattığı, bakış açısı büyüdükçe daha da belirgin hale gelen sorun nedir?

Cevap

Kısa odak uzaklığının neden olduğu sorunlardan biri de “distorsiyon” diye tanımlanan, nesnelerin görüntülenmesinde meydana gelen form bozulmasıdır. Geniş açılı objektiflerin belirgin biçimde yarattığı bu bozulma, bakış açısı büyü-dükçe daha da belirgin hale gelir.

12. Soru

Fotoğraf makinesinin hareket hızının fotoğrafçıyı en az zorlayacağı durumlar hangi tür objektiflerin kullanıldığı durumlardır?

Cevap

Fotoğraf makinesinin hareket hızının fotoğrafçıyı en az zorlayacağı durum, kısa odak uzaklıklı objektiflerin kullanıldığı çekim çalışmaları olacaktır. Geniş açılı bir objektif kullanarak çekim yapan fotoğrafçı hareket halinde olsa bile, ge-nel bir alanı fotoğrafladığı taktirde, görüntüleme alanını kontrol etme konusunda fazla sorun yaşmayacaktır.

13. Soru

Gösteri ve tören yürüyüşü gibi bir konuda, orta bölüme netleme yapılarak çekilen bir fotoğrafta hem ön hem de arkada bulunan grupların net görüntülenebilmesi için tercih edilmesi gereken objektif türü hangisidir?

Cevap

Net alan derinliğinin fazla olması, kısa odak uzaklıklı objektiflerin özellikle belirli bir derinliğe sahip konuların fotoğraflanmasında çok etkili olmasını sağlar. Örneğin bir sınıf içinde, bir izleyici tribününde çok yakından fotoğraf çekilse bile, en önden en arkaya doğru bütün sıraların belirgin bir şekilde net olduğu görülebilir. Gösteri ve tören yürüyüşü gibi bir konularda bile, arka plana doğru mesafe arttıkça, kısa odak uzaklığının sağladığı net alan derinliği de artar; orta bölüme netleme yapılarak çekilen bir fotoğrafta hem ön hem de arkada bulunan grup-lar net görüntülenebilir.

14. Soru

Doğa fotoğraflarının çekiminde kısa odak uzaklığına sahip objektiflerin tercih edilmesinin nedeni nedir?

Cevap

Doğa fotoğraflarının çekiminde, hem ön hem de arka plandaki detayları koru-ması ve net alan derinliğini artırması nedeniyle kısa odak uzaklıklı objektifler kullanılır.

15. Soru

Fiziksel koşullar nedeniyle konudan uzaklaşarak daha fazla bir bakış açısı elde etmenin mümkün olmadığı durumlada kullanılabilecek objektif türü hangisidir?

Cevap

Fiziksel koşullar nedeniyle konudan uzaklaşarak daha fazla bir bakış açısı elde etmenin mümkün olmadığı durumlar olabilir. Yer şekilleri, su kaynakları gibi fi-ziksel koşullar, hareket kabiliyetini sınırlandırabilir, konudan uzaklaşmamızı en-gelleyebilir. Böyle durumlarda aynı noktada kalarak görüntü alanını genişletme-nin yolu, kısa odak uzaklıklı objektif kullanımından geçer.

16. Soru

Nesnelerin görüntülenmesinde meydana gelen form bozulmasına ne ad verilir?

Cevap

Kısa odak uzaklığının neden olduğu sorunlardan biri de “distorsiyon” diye tanımlanan, nesnelerin görüntülenmesinde meydana gelen form bozulmasıdır.

17. Soru

Fıçı Bozulması nedir?

Cevap

Özellikle bazı geniş açılı objektiflerle çekimi yapılan re-simlerin aslında düz olan dış çizgileri ya da çerçeveleri dışbükey (Fotoğraf: 4.14), bazı dar açılı objektiflerle yapılanları ise içbükey biçimde eğik olarak görüntü-lenirler (Fotoğraf: 4.15). Dışbükey bozulma “Barrel Distortion: Fıçı bozulması” (Şekil: 4.1) ve içbükey bozulma “Pincushion Distortion: Yastık bozulması” (Şekil: 4.2) olarak tanımlanır.

18. Soru

Yansıma sorununun azaltılması ya da yok edilmesi için sıklıkla kullanılan yardımcı araç nedir?

Cevap

Bu sorunun ortadan kaldırılabilmesi için yansımayı önleyen ek malzemeler kullanılması ge-rekir. Parasoley, sözünü ettiğimiz yan-sıma sorununun azaltılması ya da yok edilmesi için sıklıkla kullanılan yardımcı araçlardan biridir.

19. Soru

Fotoğraf çekimi yaparken kompozisyon oluşturmayı ya da genel bir görüntü-nün içinden seçim yapmayı ve istenmeyen nesneleri görüntü alanının dışında bırakma işlemine ne ad verilir?

Cevap

Fotoğraf çekimi yaparken kompozisyon oluşturmayı ya da genel bir görüntü-nün içinden seçim yapmayı ve istenmeyen nesneleri görüntü alanının dışında bırakmayı ayıklama işlemi olarak tanımlamıştık.

20. Soru

Kompozisyon oluşturmada ayıklama açısından en az işleve sahip objektifler hangileridir?

Cevap

Kısa odak uzaklıklı objektifler, ayıklama açısından en az işleve sahip objektifler olarak tanımlanabilir. Kısa odak uzaklıklı objektiflerin çok geniş alanları görüntüleyebilmesi, fotoğrafçının görün-tü üzerinde uygulamak isteyebileceği ayıklamayı güçleştirir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!