Optik Bakış Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Optik Bakış Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Normal Odak Uzaklıklı Objektifler

1. Soru

Sinema ve video kameralarıyla ray sistemi kullanılarak yapılan çekimlerde, normal odak uzaklıklı objektifler kullanılıyorsa etkisi nasıldır?

Cevap

Sinema ve video kameralarıyla yapılan çekimlerde zaman zaman ray sistemi kullanılmaktadır. Kamera, yere döşenen bir ray sistemi üzerinde tren gibi ilerleyerek konuyu paralel bir konumda izler ve görüntüleme yapar. Kameralar normal odak uzaklıklı objektiflerle bu çekimi yaptıklarında, görüntüledikleri alanda oluşan hareket izleyiciyi rahatsız etmeyecek ölçüde yavaş algılanır.


2. Soru

“Asal Objektif” (prime lens) tanımlamaları ne tür objektifler için kullanılır?

Cevap

Hem kısa, hem normal, hem de uzun odak uzaklıklı objektiflerin tamamı için yapılabilecek ortam tanımlama, hepsinin sabit odak uzaklığına sahip olmalarıdır. Bu objektifler için “Asal Objektif” (prime lens) tanımlamaları da kullanılır.


3. Soru

Reklam ve tanıtımı yapılacak, birden fazla nesnenin bir arada görüntülendiği iç mekan mobilya fotoğraflarında nasıl bir odak uzaklığı kullanılmalıdır?

Cevap

Birden fazla nesnenin bir arada görüntülendiği reklam ve tanıtım fotoğrafları, nesneler arasındaki boşlukların önem kazandığı iç mekan mobilya fotoğraflarında olabildiğince normal odak uzaklığı kullanılmalıdır. Bu objektiflerin nesnelerin birbirleriyle olan ilişkilerini en doğal halleri, form ve perspektifleriyle görüntülemesi, gerçekçi bir gözlem ve algı oluşturması açısından önemlidir.


4. Soru

Normal objektiflerin kullanımında ortaya çıkan zorluklar ve sınırlılıklar nelerdir?

Cevap

• Normal odak uzaklıklı objektiflerle çalışırken geniş olmayan bir açıyla görüntüleme yapılmaktadır. Bu nedenle, objektifin sağladığı bakış açısı zaman zaman yeterli olmayabilir.
• Özellikle sayısal fotoğrafla ortaya çıkan küçük boyutlu (APS-C) algılayıcılar,
yetersiz görüntü alanı sorununun daha fazla yaşanmasına neden olmaktadır. Bir
çok makinenin taşıdığı bu özellik nedeniyle normal odak uzaklıklı objektifler,
uzun odak uzaklıklı gibi algılanmaktadır. Bu, bakış açısının daralması anlamına
gelir. Sorun bütün objektifler için geçerli olmakla beraber, en çok normal ve uzun odak uzaklıklı objektifler için geçerlidir.


5. Soru

Zoom objektif hakkında yapılan sınıflandırma genellikle nasıl olmaktadır?

Cevap

Zoom objektif hakkında genellikle yapılan sınıflandırma şöyle olacaktır:
1. Kısa odak uzaklıklı zoomlar,
2. Normal odak uzaklıklı zoomlar,
3. Uzun odak uzaklıklı zoomlar.


6. Soru

Işık koşullarının iyi olmadığı durumlar dikkate alındığında, normal odak uzaklıklı objektiflerin tercih edilme sebepleri nelerdir?

Cevap

Normal odak uzaklıklı objektifler çok büyük diyafram açıklıkları sunarlar. Bu yüzden de özellikle ışık koşullarının iyi olmadığı, diğer bir deyişle zayıf ışıklı ya da karanlık ortamlarda yapılan çekimleri önemli ölçüde kolaylaştırır, sehpa kullanmadan fotoğraf çekebilmeye olanak sağlarlar.


7. Soru

Normal odak uzaklıklı objektifler çok büyük diyafram açıklıkları sunmalarının olumlu yanları nelerdir?

Cevap

Normal odak uzaklıklı objektifler çok büyük diyafram açıklıkları sunarlar. Bu yüzden de:
– özellikle ışık koşullarının iyi olmadığı, diğer bir deyişle zayıf ışıklı ya da karanlık ortamlarda yapılan çekimleri önemli ölçüde kolaylaştırır,
– sehpa kullanmadan fotoğraf çekebilmeye olanak sağlarlar.


8. Soru

Perspektif nedir?

Cevap

Perspektif; nesnelerin belli bir görüş noktasına göre, belli bir yüzeye gerçek görüntüsüyle aktarılmasıdır.


9. Soru

Sinema ve video kameralarıyla yapılan çekimlerde ray sistemi kullanımında normal odak uzaklıklı objektiflerle çekim yapıldığında görüntülenen alanda oluşan hareket seyirci açısından nasıl algılanır?

Cevap

Sinema ve video kameralarıyla yapılan çekimlerde zaman zaman ray sistemi kullanılmaktadır. Kamera, yere döşenen bir ray sistemi üzerinde tren gibi ilerleyerek konuyu paralel bir konumda izler ve görüntüleme yapar. Kameralar normal odak uzaklıklı objektiflerle bu çekimi yaptıklarında, görüntüledikleri alanda oluşan hareket izleyiciyi rahatsız etmeyecek ölçüde yavaş algılanır.


10. Soru

Normal odak uzaklığına sahip objektiflere verilen diğer adlar, tanımlamalar nelerdir?

Cevap

Normal odak uzaklığına sahip objektifler, asal, yada sabit odak uzaklıklı
objektif olarak da tanımlanmaktadır.


11. Soru

Hava çekimlerinde, normal odak uzaklıklı objektiflerin tercih edilmesinin nedeni nedir?

Cevap

Hava çekimlerinde mümkün olabildiğince normal odak uzaklıklı objektiflerin tercih edildiğini dikkate alırsak, fotoğraf makinesinin sarsıntıyı algılamaması için yüksek örtücü hızlarının tercih edilmesi gerektiği açıktır.


12. Soru

Genel bir görüntünün içinden seçim yapma, istenmeyen nesneleri görüntü alanının dışında bırakma işlemi fotoğrafçılıkta hangi işlemin parçasıdır?

Cevap

Genel bir görüntünün içinden seçim yapmak, istenmeyen nesneleri görüntü alanının dışında bırakmak, ayıklama işleminin bir parçasıdır.


13. Soru

Normal odak uzaklıklı objektiflerde normal tanımlamasını veren ölçü nedir?

Cevap

Normal odak uzaklıklı objektiflerde normal tanımlamasını veren bir ölçüden söz edildiğini hatırlayacaksınız. Görüntünün kaydedildiği film ya da algılayıcı yüzeyinin köşeden köşeye olan mesafesi, o görüntü alanı için normal objektifin de odak uzaklığını vermektedir.


14. Soru

Fotoğraf makinesi ve kamera kullanıcıları, çekim sürecinde hangi konulara karar verir?

Cevap

Fotoğraf makinesi ve kamera kullanıcıları, çekim sırasında hangi malzemeleri kullanacaklarına karar verirken, sahip oldukları bilgi birikiminden ve deneyimlerinden yararlanırlar. Bu süreçte karar verilmesi gereken konuların başında da kullanılacak çekim formatı, ışık kaynakları, makine ya da kamera türü ve objektifler gelir. 


15. Soru

Net alan derinliğini çok azaltabilen objektiflerle çekilen fotoğraflarda özellikle zemini oluşturan arka planlarda oluşan önemli ölçüdeki netsizlik nasıl adlandırılır?

Cevap

Net alan derinliğini çok azaltabilen objektiflerle çekilen fotoğraflarda özellikle zemini oluşturan arka planlarda önemli ölçüde netsizlik oluşur. Normal odak uzaklığı bu konuda da fayda sağlayabilmektedir. Bu netsizliğin fotoğraf dilindeki karşılığı “Bokeh etkisi”dir. Türkçe’de “netsizlik düzeyi” olarak tanımlayabileceğimiz bu durum, netsizliği oluşturan alandaki dokunun fotoğrafa kattığı estetik nedeniyle özellikle tercih edilebilmektedir.


16. Soru

Genel kabul gören anlayışa göre, normal objektif olarak kabul edilen objektiflerin sahip oldukları odak uzaklığı hakkında ne söylenebilir?

Cevap

Genel kabul gören anlayış ise, yaklaşık 45 ya da 50 mm. odak uzaklığına sahip olan objektifleri normal objektif olarak kabul etmektedir.


17. Soru

Fotoğraf çekimlerinin en önemli aşamalarından biri olan ‘ayıklama’ işlemi nasıl tanımlanır?

Cevap

İç ya da dış mekan ayrımı olmaksızın, fotoğraf çekimlerinin en önemli aşamalarından biri görüntünün çerçevelenmesidir. Diğer bir deyişle, hangi nesnelerin görüntü alanına dahil edileceği, hangilerinin çerçeve dışında bırakılacağı bu aşamada belirlenir. Bir başka deyişle, çekimi yapılacak fotoğraf için kompozisyon oluşturmak, bir tür ayıklama işlemidir.


18. Soru

Fotoğrafta hareketin görüntüye yansıma biçimini doğrudan etkileyen ve belirleyen faktörler nelerdir?

Cevap

Tek kareden oluşan fotoğraf görüntüsü, hareketli nesnelerin hareket hızlarını, çekim hızıyla bağlantılı olarak farklı biçimlerde yansıtır. Çekimi yapılan nesne ya da konunun hızı, hareket yönü ve uzaklığı bu hareketin görüntüye yansıma biçimini doğrudan etkileyecek ve belirleyecektir.


19. Soru

Normal odak uzaklıklı objektiflerin, nesne hareketinin görüntülenmesinin yanı sıra, kamera veya fotoğraf makinesinin hareketli olması gibi durumlarda tercih edilme amacı nedir?

Cevap

Normal odak uzaklıklı objektifler, nesne hareketinin görüntülenmesinin yanı sıra, kamera veya fotoğraf makinesinin hareketli olması gibi durumlarda da optik etkileri normalleştirmek, görüntüyü “sıra dışılık” etkisinden çıkarmak amacıyla tercih edilebilirler.


20. Soru

Normal odak uzaklıklı ya da standart objektif olarak tanımladığımız objektiflerle yapılan çekimlerde, perspektifin etkisi nasıldır?

Cevap

• Normal odak uzaklıklı objektifler, perspektif üzerindeki etkisiyle de gerçekçi görüntüleme yapılması istenen durumlar için idealdir. Görüntülenen alanın geniş ya da dar olması herhangi bir etki yaratmazken, perspektif algısını ağırlıkla hissettiren formlar, çıplak gözle algılandığına en yakın biçimde görüntülenecektir.
• Makineden uzaklaşan nesnelerin küçülmesi bir yandan da perspektif algısını yaratmakta, görüntüye derinlik etkisini kazandırmaktadır.
• Doğallığın elde edilmesinde görüntünün yatay ve dikey düzleminin film ya da algılayıcı yüzeyine paralelliği önem kazanmaktadır. Normal odak uzaklıklı objektifler perspektif üzerinde her ne kadar önemli bir bozulma yaratmasa da, film ya da algılayıcı yüzeyinin görüntü yüzeyine paralel olmaması, açılı durması, perspektifte bozulmalara yol açacaktır. Bu durumu örnekleyelim: Bunun için bir binanın fotoğrafını çekerken, makineyi yukarıya doğru eğilimli tuttuğumuzda binanın üst tarafının aşağıya göre daha ince olduğunu hatırlayalım. Bu incelme, binayı sanki arkaya doğru yıkılırmış gibi göstererek rahatsız edici bir etkiye neden olabilir.


21. Soru

Çekim yapılan mekanın gerçek fizik ve duygusal etkisinin bire bir aktarılması söz konusu olduğunda, ne tür bir odak uzaklığı tercih edilmelidir?

Cevap

Çekim yapılan mekanın gerçek fizik ve duygusal etkisinin bire bir aktarılması söz konusu olduğunda, normal odak uzaklığı tercih edilmelidir. Bu nedenle belgesel çalışmalarda bir çok fotoğrafçı normal ve normale yakın odak uzaklıklı objektifler kullanmakta, bu tür objektiflerin, belgeselin doğasına daha uygun olduğunu ifade etmektedirler.


22. Soru

Normal odak uzaklıklı objektiflerin görüntüyle arasında olan mesafe açısından bakıldığında tercih edilmesinin sebebi nedir?

Cevap

Görüntüye hem fazla yaklaşmanın hem de uzak kalmanın sorun yaratabileceği durumlarda genellikle normal odak uzaklıklı objektifler kulllanılır. Normal odak uzaklıklığı, görüntülemede herhangi bir nesnenin ön plana çıkarılması gerektiğinde önemli kolaylıklar sağlayabilir. Çok büyük diyafram açıklıklarına sahip olabildikleri için net alan derinliğini önemli ölçüde azaltabilen bu objektifler, ön ve arka planda yaratabildikleri aşırı netsizlik nedeniyle bazı çalışmalarda özellikle tercih edilirler. Netleme mesafesi açısından bakıldığında da önemli bir kolaylık, normal objektiflerin çok yakın planları netleyebilmesidir.


23. Soru

Uzun ve kısa odak uzaklıklarında objektif keskinliğinin en yüksek oranda elde edilmesi için ne önerilmektedir?

Cevap

Uzun ve kısa odak uzaklıklarında keskinlik ölçüsü düşer. Keskinliğin en yüksek oranda elde edilmesi için, en açık diyafram değerinin iki durak kısılarak kullanılması önerilir. Buna göre 2.8 diyafram açıklığına sahip bir objektifin 5.6 diyaframda en iyi performansı sergilediği söylenebilir.


24. Soru

Bakış açısına göre sınıflandırıldığında, objektif türleri nelerdir?

Cevap

Bakış açısına göre sınıflandırıldığında, objektif türleri;
• Kısa odak uzaklıklı objektifler
• Uzun odak uzaklıklı objektifler
• Normal odak uzaklığına sahip objektiflerdir.


25. Soru

Objektif keskinliği nasıl tanımlanır?

Cevap

Objektif keskinliği birden fazla kriterin belirlediği bir özellik olmakla beraber, bir mm. alanda görüntülenebilen çizgi sayısıyla tanımlanmaktadır.


1. Soru

Sinema ve video kameralarıyla ray sistemi kullanılarak yapılan çekimlerde, normal odak uzaklıklı objektifler kullanılıyorsa etkisi nasıldır?

Cevap

Sinema ve video kameralarıyla yapılan çekimlerde zaman zaman ray sistemi kullanılmaktadır. Kamera, yere döşenen bir ray sistemi üzerinde tren gibi ilerleyerek konuyu paralel bir konumda izler ve görüntüleme yapar. Kameralar normal odak uzaklıklı objektiflerle bu çekimi yaptıklarında, görüntüledikleri alanda oluşan hareket izleyiciyi rahatsız etmeyecek ölçüde yavaş algılanır.

2. Soru

“Asal Objektif” (prime lens) tanımlamaları ne tür objektifler için kullanılır?

Cevap

Hem kısa, hem normal, hem de uzun odak uzaklıklı objektiflerin tamamı için yapılabilecek ortam tanımlama, hepsinin sabit odak uzaklığına sahip olmalarıdır. Bu objektifler için “Asal Objektif” (prime lens) tanımlamaları da kullanılır.

3. Soru

Reklam ve tanıtımı yapılacak, birden fazla nesnenin bir arada görüntülendiği iç mekan mobilya fotoğraflarında nasıl bir odak uzaklığı kullanılmalıdır?

Cevap

Birden fazla nesnenin bir arada görüntülendiği reklam ve tanıtım fotoğrafları, nesneler arasındaki boşlukların önem kazandığı iç mekan mobilya fotoğraflarında olabildiğince normal odak uzaklığı kullanılmalıdır. Bu objektiflerin nesnelerin birbirleriyle olan ilişkilerini en doğal halleri, form ve perspektifleriyle görüntülemesi, gerçekçi bir gözlem ve algı oluşturması açısından önemlidir.

4. Soru

Normal objektiflerin kullanımında ortaya çıkan zorluklar ve sınırlılıklar nelerdir?

Cevap

• Normal odak uzaklıklı objektiflerle çalışırken geniş olmayan bir açıyla görüntüleme yapılmaktadır. Bu nedenle, objektifin sağladığı bakış açısı zaman zaman yeterli olmayabilir.
• Özellikle sayısal fotoğrafla ortaya çıkan küçük boyutlu (APS-C) algılayıcılar,
yetersiz görüntü alanı sorununun daha fazla yaşanmasına neden olmaktadır. Bir
çok makinenin taşıdığı bu özellik nedeniyle normal odak uzaklıklı objektifler,
uzun odak uzaklıklı gibi algılanmaktadır. Bu, bakış açısının daralması anlamına
gelir. Sorun bütün objektifler için geçerli olmakla beraber, en çok normal ve uzun odak uzaklıklı objektifler için geçerlidir.

5. Soru

Zoom objektif hakkında yapılan sınıflandırma genellikle nasıl olmaktadır?

Cevap

Zoom objektif hakkında genellikle yapılan sınıflandırma şöyle olacaktır:
1. Kısa odak uzaklıklı zoomlar,
2. Normal odak uzaklıklı zoomlar,
3. Uzun odak uzaklıklı zoomlar.

6. Soru

Işık koşullarının iyi olmadığı durumlar dikkate alındığında, normal odak uzaklıklı objektiflerin tercih edilme sebepleri nelerdir?

Cevap

Normal odak uzaklıklı objektifler çok büyük diyafram açıklıkları sunarlar. Bu yüzden de özellikle ışık koşullarının iyi olmadığı, diğer bir deyişle zayıf ışıklı ya da karanlık ortamlarda yapılan çekimleri önemli ölçüde kolaylaştırır, sehpa kullanmadan fotoğraf çekebilmeye olanak sağlarlar.

7. Soru

Normal odak uzaklıklı objektifler çok büyük diyafram açıklıkları sunmalarının olumlu yanları nelerdir?

Cevap

Normal odak uzaklıklı objektifler çok büyük diyafram açıklıkları sunarlar. Bu yüzden de:
– özellikle ışık koşullarının iyi olmadığı, diğer bir deyişle zayıf ışıklı ya da karanlık ortamlarda yapılan çekimleri önemli ölçüde kolaylaştırır,
– sehpa kullanmadan fotoğraf çekebilmeye olanak sağlarlar.

8. Soru

Perspektif nedir?

Cevap

Perspektif; nesnelerin belli bir görüş noktasına göre, belli bir yüzeye gerçek görüntüsüyle aktarılmasıdır.

9. Soru

Sinema ve video kameralarıyla yapılan çekimlerde ray sistemi kullanımında normal odak uzaklıklı objektiflerle çekim yapıldığında görüntülenen alanda oluşan hareket seyirci açısından nasıl algılanır?

Cevap

Sinema ve video kameralarıyla yapılan çekimlerde zaman zaman ray sistemi kullanılmaktadır. Kamera, yere döşenen bir ray sistemi üzerinde tren gibi ilerleyerek konuyu paralel bir konumda izler ve görüntüleme yapar. Kameralar normal odak uzaklıklı objektiflerle bu çekimi yaptıklarında, görüntüledikleri alanda oluşan hareket izleyiciyi rahatsız etmeyecek ölçüde yavaş algılanır.

10. Soru

Normal odak uzaklığına sahip objektiflere verilen diğer adlar, tanımlamalar nelerdir?

Cevap

Normal odak uzaklığına sahip objektifler, asal, yada sabit odak uzaklıklı
objektif olarak da tanımlanmaktadır.

11. Soru

Hava çekimlerinde, normal odak uzaklıklı objektiflerin tercih edilmesinin nedeni nedir?

Cevap

Hava çekimlerinde mümkün olabildiğince normal odak uzaklıklı objektiflerin tercih edildiğini dikkate alırsak, fotoğraf makinesinin sarsıntıyı algılamaması için yüksek örtücü hızlarının tercih edilmesi gerektiği açıktır.

12. Soru

Genel bir görüntünün içinden seçim yapma, istenmeyen nesneleri görüntü alanının dışında bırakma işlemi fotoğrafçılıkta hangi işlemin parçasıdır?

Cevap

Genel bir görüntünün içinden seçim yapmak, istenmeyen nesneleri görüntü alanının dışında bırakmak, ayıklama işleminin bir parçasıdır.

13. Soru

Normal odak uzaklıklı objektiflerde normal tanımlamasını veren ölçü nedir?

Cevap

Normal odak uzaklıklı objektiflerde normal tanımlamasını veren bir ölçüden söz edildiğini hatırlayacaksınız. Görüntünün kaydedildiği film ya da algılayıcı yüzeyinin köşeden köşeye olan mesafesi, o görüntü alanı için normal objektifin de odak uzaklığını vermektedir.

14. Soru

Fotoğraf makinesi ve kamera kullanıcıları, çekim sürecinde hangi konulara karar verir?

Cevap

Fotoğraf makinesi ve kamera kullanıcıları, çekim sırasında hangi malzemeleri kullanacaklarına karar verirken, sahip oldukları bilgi birikiminden ve deneyimlerinden yararlanırlar. Bu süreçte karar verilmesi gereken konuların başında da kullanılacak çekim formatı, ışık kaynakları, makine ya da kamera türü ve objektifler gelir. 

15. Soru

Net alan derinliğini çok azaltabilen objektiflerle çekilen fotoğraflarda özellikle zemini oluşturan arka planlarda oluşan önemli ölçüdeki netsizlik nasıl adlandırılır?

Cevap

Net alan derinliğini çok azaltabilen objektiflerle çekilen fotoğraflarda özellikle zemini oluşturan arka planlarda önemli ölçüde netsizlik oluşur. Normal odak uzaklığı bu konuda da fayda sağlayabilmektedir. Bu netsizliğin fotoğraf dilindeki karşılığı “Bokeh etkisi”dir. Türkçe’de “netsizlik düzeyi” olarak tanımlayabileceğimiz bu durum, netsizliği oluşturan alandaki dokunun fotoğrafa kattığı estetik nedeniyle özellikle tercih edilebilmektedir.

16. Soru

Genel kabul gören anlayışa göre, normal objektif olarak kabul edilen objektiflerin sahip oldukları odak uzaklığı hakkında ne söylenebilir?

Cevap

Genel kabul gören anlayış ise, yaklaşık 45 ya da 50 mm. odak uzaklığına sahip olan objektifleri normal objektif olarak kabul etmektedir.

17. Soru

Fotoğraf çekimlerinin en önemli aşamalarından biri olan ‘ayıklama’ işlemi nasıl tanımlanır?

Cevap

İç ya da dış mekan ayrımı olmaksızın, fotoğraf çekimlerinin en önemli aşamalarından biri görüntünün çerçevelenmesidir. Diğer bir deyişle, hangi nesnelerin görüntü alanına dahil edileceği, hangilerinin çerçeve dışında bırakılacağı bu aşamada belirlenir. Bir başka deyişle, çekimi yapılacak fotoğraf için kompozisyon oluşturmak, bir tür ayıklama işlemidir.

18. Soru

Fotoğrafta hareketin görüntüye yansıma biçimini doğrudan etkileyen ve belirleyen faktörler nelerdir?

Cevap

Tek kareden oluşan fotoğraf görüntüsü, hareketli nesnelerin hareket hızlarını, çekim hızıyla bağlantılı olarak farklı biçimlerde yansıtır. Çekimi yapılan nesne ya da konunun hızı, hareket yönü ve uzaklığı bu hareketin görüntüye yansıma biçimini doğrudan etkileyecek ve belirleyecektir.

19. Soru

Normal odak uzaklıklı objektiflerin, nesne hareketinin görüntülenmesinin yanı sıra, kamera veya fotoğraf makinesinin hareketli olması gibi durumlarda tercih edilme amacı nedir?

Cevap

Normal odak uzaklıklı objektifler, nesne hareketinin görüntülenmesinin yanı sıra, kamera veya fotoğraf makinesinin hareketli olması gibi durumlarda da optik etkileri normalleştirmek, görüntüyü “sıra dışılık” etkisinden çıkarmak amacıyla tercih edilebilirler.

20. Soru

Normal odak uzaklıklı ya da standart objektif olarak tanımladığımız objektiflerle yapılan çekimlerde, perspektifin etkisi nasıldır?

Cevap

• Normal odak uzaklıklı objektifler, perspektif üzerindeki etkisiyle de gerçekçi görüntüleme yapılması istenen durumlar için idealdir. Görüntülenen alanın geniş ya da dar olması herhangi bir etki yaratmazken, perspektif algısını ağırlıkla hissettiren formlar, çıplak gözle algılandığına en yakın biçimde görüntülenecektir.
• Makineden uzaklaşan nesnelerin küçülmesi bir yandan da perspektif algısını yaratmakta, görüntüye derinlik etkisini kazandırmaktadır.
• Doğallığın elde edilmesinde görüntünün yatay ve dikey düzleminin film ya da algılayıcı yüzeyine paralelliği önem kazanmaktadır. Normal odak uzaklıklı objektifler perspektif üzerinde her ne kadar önemli bir bozulma yaratmasa da, film ya da algılayıcı yüzeyinin görüntü yüzeyine paralel olmaması, açılı durması, perspektifte bozulmalara yol açacaktır. Bu durumu örnekleyelim: Bunun için bir binanın fotoğrafını çekerken, makineyi yukarıya doğru eğilimli tuttuğumuzda binanın üst tarafının aşağıya göre daha ince olduğunu hatırlayalım. Bu incelme, binayı sanki arkaya doğru yıkılırmış gibi göstererek rahatsız edici bir etkiye neden olabilir.

21. Soru

Çekim yapılan mekanın gerçek fizik ve duygusal etkisinin bire bir aktarılması söz konusu olduğunda, ne tür bir odak uzaklığı tercih edilmelidir?

Cevap

Çekim yapılan mekanın gerçek fizik ve duygusal etkisinin bire bir aktarılması söz konusu olduğunda, normal odak uzaklığı tercih edilmelidir. Bu nedenle belgesel çalışmalarda bir çok fotoğrafçı normal ve normale yakın odak uzaklıklı objektifler kullanmakta, bu tür objektiflerin, belgeselin doğasına daha uygun olduğunu ifade etmektedirler.

22. Soru

Normal odak uzaklıklı objektiflerin görüntüyle arasında olan mesafe açısından bakıldığında tercih edilmesinin sebebi nedir?

Cevap

Görüntüye hem fazla yaklaşmanın hem de uzak kalmanın sorun yaratabileceği durumlarda genellikle normal odak uzaklıklı objektifler kulllanılır. Normal odak uzaklıklığı, görüntülemede herhangi bir nesnenin ön plana çıkarılması gerektiğinde önemli kolaylıklar sağlayabilir. Çok büyük diyafram açıklıklarına sahip olabildikleri için net alan derinliğini önemli ölçüde azaltabilen bu objektifler, ön ve arka planda yaratabildikleri aşırı netsizlik nedeniyle bazı çalışmalarda özellikle tercih edilirler. Netleme mesafesi açısından bakıldığında da önemli bir kolaylık, normal objektiflerin çok yakın planları netleyebilmesidir.

23. Soru

Uzun ve kısa odak uzaklıklarında objektif keskinliğinin en yüksek oranda elde edilmesi için ne önerilmektedir?

Cevap

Uzun ve kısa odak uzaklıklarında keskinlik ölçüsü düşer. Keskinliğin en yüksek oranda elde edilmesi için, en açık diyafram değerinin iki durak kısılarak kullanılması önerilir. Buna göre 2.8 diyafram açıklığına sahip bir objektifin 5.6 diyaframda en iyi performansı sergilediği söylenebilir.

24. Soru

Bakış açısına göre sınıflandırıldığında, objektif türleri nelerdir?

Cevap

Bakış açısına göre sınıflandırıldığında, objektif türleri;
• Kısa odak uzaklıklı objektifler
• Uzun odak uzaklıklı objektifler
• Normal odak uzaklığına sahip objektiflerdir.

25. Soru

Objektif keskinliği nasıl tanımlanır?

Cevap

Objektif keskinliği birden fazla kriterin belirlediği bir özellik olmakla beraber, bir mm. alanda görüntülenebilen çizgi sayısıyla tanımlanmaktadır.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!