Ön Muhasebe Yazılımları Ve Kullanımı Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Ön Muhasebe Yazılımları Ve Kullanımı Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Nakit Ve Çek İşlemlerinin İzlenmesi

1. Soru

Nakit benzeri varlıklar hangileridir?

Cevap

Nakit benzeri varlıklar, para yerine geçen veya paraya dönüşme hızı yüksek olan varlıklardır. Nakit gibi kullanılan varlık unsurları banka mevduatı, çek ve senetlerdir.


2. Soru

İşletmeler nakit benzeri varlıklarını neden bankada tutarlar?

Cevap

Banka mevduatı işletmenin parasını emanete verdiği bir nevi işletme dışı kasadır. İşletmeler bankaların aracılık hizmetlerinden yararlanmak ve paralarını güvende tutmak amacıyla ticari bankalarla işbirliği yaparlar. Ayrıca bankadan bir miktar faiz geliri elde etme olanakları da vardır. Elektronik para transferi (EFT) ve havale işlemleri, işletmenin bankadaki parasının kullanımını kolaylaştıran, hareketliliğini sağlayan işlemlerdir.


3. Soru

Likiite nedir?

Cevap

Likidite, döviz, menkul kıymet gibi bir aktifin kısa sürede ve sorunsuz şekilde, değer kaybına uğramadan nakde çevrilebilen, satışa veya kullanıma hazır satın alma gücünü ifade eder.


4. Soru

Kasa terimi muhasebede neyi ifade eder?

Cevap

Muhasebede kasa denildiğinde işletmenin elinde her an kullanıma hazır bulunan nakit akla gelir. Dolayısıyla nakit, işletmenin sahip olduğu yalnızca Türk 79Lirası ve yabancı para şeklindeki hazır değerleri ifade eder.


5. Soru

Hazır değerler hangi varlıkları ifade eder?

Cevap

Nakit, banka mevduatı ve çekler Tekdüzen Hesap Planında “hazır değerler” hesap grubunda yer almaktadır. Hazır değerler, dönen varlıklar kapsamında, bir yıl içinde birçok kez elden çıkması ve tekrar nakit şekline dönüşmesi beklenen varlıklardır.


6. Soru

Yabancı para cinsinden varlklar nasıl muhasebeleştirilir?

Cevap

Yabancı paralar, o günkü kurdan hesap edilerek Türk Lirası karşılıkları üzerinden muhasebe kayıtlarına aktarılır.


7. Soru

İşletmenin elinde bulundurduğu nakitlerde meydana gelen değişimler nasıl muhasebeleştirilir?

Cevap

Nakitte artış olduğunda Kasa hesabına “borç” yazılır ve nakitte azalma olduğunda ise hesaba “alacak” yazılır


8. Soru

Havale ve EFT arasında ne fark vardır?

Cevap

Para aynı bankanın şubeleri arasında transfer edilirse “havale”, farklı bankalar arasında transfer edilirse “elektronik fon transferi (EFT)” olarak adlandırılmaktadır.


9. Soru

Kredi kartlarının ticari işlemlere ne gibi katkıları vardır?

Cevap

Alıcının bankaya ne kadar borcu olursa olsun hatta alıcının ödenmemiş kredi kartı borçları bile olsa satıcı, kendi parasını vadesi geldiğinde bankadan alır. Bankanın alışverişte aracı rol oynaması tarafları çekinmeden alışverişte bir araya getirmekte ve alış veriş hacmi büyümektedir.


10. Soru

Çeklerde ödeme vadesi var mıdır?

Cevap

Yasal olarak çek vadesiz bir ödeme aracıdır. Dolayısıyla çekin istenildiği an, ilgili bankaya gidilerek nakde dönüştürülmesi (tahsilatı) mümkündür.


11. Soru

Çeklerde kullanılan “ciro” ifadesi neyi tanımlamaktadır?

Cevap

Ciro, çeki elinde bulunduran tarafından, çeki devralana çek bedelini tahsil,
çeki ödeyecek bankaya da ödeme sorumluluğunun verilmesidir. Ciro yapana ciranta denir.


12. Soru

İşletmenin, üzerinde alacak hakkı bulunan çekler muhasebede nasıl ifade edilir?

Cevap

“Alınan Çekler”, İşletmenin alıcılarından (müşteriden) alınan ve işletmenin
üzerinde alacak hakkı bulunan çeklerdir.


13. Soru

Senetler de çekler gibi likit varlıklar mıdır?

Cevap

Senedin istenildiği anda bankaya gidilerek üzerindeki tutardan nakde dönüştürülmesi mümkün değildir. Çünkü senette (bono/poliçe) vade vardır ve vadesinden önce senedin tahsil edilmek istenmesi durumunda, senet tutarı üzerinden işleyecek faiz (iskonto) düşülmek suretiyle paraya çevrilebilir. Bu durumda senetlerin çeklere göre daha az likit varlıklar olduğu söylenebilir.


14. Soru

Çalışma sermayesi nedir?

Cevap

Çalışma sermayesi işletmenin para ve benzeri varlıklar (bankalar, çekler), menkul değerler, alacaklar ve stoklar gibi kısa süreli varlıklara yaptığı yatırımı ifade eder. Yani çalışma sermayesi dönen varlıkların toplam değeridir.


15. Soru

Çalışma sermayesi ile net çalışma sermayesi arasında ne gibi farklılıklar vardır?

Cevap

Çalışma sermayesi dönen varlıkların toplam değeridir. Net çalışma sermayesi ise
dönen varlıklar ile kısa vadeli borçlar arasındaki farktır.


16. Soru

Luca yazılımı belge döngüsünde dördüncü aşamada yer alan satış irsaliyelrine hangi adresten ulaşılmaktadır?

Cevap

Satış irsaliyeleri, Stok yönetimi/Hareketler/Satış İrsaliyeleri adresinde bulunmaktadır. Satış siparişinden irsaliye aşamasına aktarılan satış irsaliyelerini
buradaki listede bulmak mümkündür.


17. Soru

Luca yazılımında belge döngüsü işlem sırası nasıldır?

Cevap

Luca yazılımında belge döngüsü aşağıdaki gibidir:

1. Talep 
2. Teklif 
3. Sipariş 
4. Sevkiyat 
5. Teslim 
6. Muhasebeleştirme


18. Soru

Luca yazılımında çek ve senet işlemlerine ulşamak için hangi modül kullanılmalıdır?

Cevap

Luca yazılımında çek ve senet işlemleri “Finans Yönetimi” modülünden yönetilmektedir


19. Soru

BA/BS nedir?

Cevap

BA/BS, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, kayıt dışı ekonomiyi önleme amaçlı olarak bir işletmenin T5.000’nin üstünde olan her alış ve satış kaleminin raporlandığı bildirim listeleridir. BA, mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim formudur. BS, mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim formudur. BA/BS formaları 2010 Ocak döneminden geçerli olmak üzere yapılan değişiklikler Vergi Usul Kanunu’nun 396 numaralı tebliği ile açıklanmış, söz konusu Tebliğ 04.02.2010 tarih 27483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


20. Soru

Luca yazılımında oluşturulan satış siparişleri hangi adresten görüntülenebilir?

Cevap

Satış teklifi ekranından aktarım yardımıyla satış siparişi oluşturmak mümkündür. Bu işlem ile oluşturulan satış siparişleri yazılımda Satış Yönetimi/Listeler/Satış Siparişleri listesinden görüntülenebilmekte, istenilen sipariş üzerinde iki kez tıklanarak sipariş detayları incelenebilmektedir.


1. Soru

Nakit benzeri varlıklar hangileridir?

Cevap

Nakit benzeri varlıklar, para yerine geçen veya paraya dönüşme hızı yüksek olan varlıklardır. Nakit gibi kullanılan varlık unsurları banka mevduatı, çek ve senetlerdir.

2. Soru

İşletmeler nakit benzeri varlıklarını neden bankada tutarlar?

Cevap

Banka mevduatı işletmenin parasını emanete verdiği bir nevi işletme dışı kasadır. İşletmeler bankaların aracılık hizmetlerinden yararlanmak ve paralarını güvende tutmak amacıyla ticari bankalarla işbirliği yaparlar. Ayrıca bankadan bir miktar faiz geliri elde etme olanakları da vardır. Elektronik para transferi (EFT) ve havale işlemleri, işletmenin bankadaki parasının kullanımını kolaylaştıran, hareketliliğini sağlayan işlemlerdir.

3. Soru

Likiite nedir?

Cevap

Likidite, döviz, menkul kıymet gibi bir aktifin kısa sürede ve sorunsuz şekilde, değer kaybına uğramadan nakde çevrilebilen, satışa veya kullanıma hazır satın alma gücünü ifade eder.

4. Soru

Kasa terimi muhasebede neyi ifade eder?

Cevap

Muhasebede kasa denildiğinde işletmenin elinde her an kullanıma hazır bulunan nakit akla gelir. Dolayısıyla nakit, işletmenin sahip olduğu yalnızca Türk 79Lirası ve yabancı para şeklindeki hazır değerleri ifade eder.

5. Soru

Hazır değerler hangi varlıkları ifade eder?

Cevap

Nakit, banka mevduatı ve çekler Tekdüzen Hesap Planında “hazır değerler” hesap grubunda yer almaktadır. Hazır değerler, dönen varlıklar kapsamında, bir yıl içinde birçok kez elden çıkması ve tekrar nakit şekline dönüşmesi beklenen varlıklardır.

6. Soru

Yabancı para cinsinden varlklar nasıl muhasebeleştirilir?

Cevap

Yabancı paralar, o günkü kurdan hesap edilerek Türk Lirası karşılıkları üzerinden muhasebe kayıtlarına aktarılır.

7. Soru

İşletmenin elinde bulundurduğu nakitlerde meydana gelen değişimler nasıl muhasebeleştirilir?

Cevap

Nakitte artış olduğunda Kasa hesabına “borç” yazılır ve nakitte azalma olduğunda ise hesaba “alacak” yazılır

8. Soru

Havale ve EFT arasında ne fark vardır?

Cevap

Para aynı bankanın şubeleri arasında transfer edilirse “havale”, farklı bankalar arasında transfer edilirse “elektronik fon transferi (EFT)” olarak adlandırılmaktadır.

9. Soru

Kredi kartlarının ticari işlemlere ne gibi katkıları vardır?

Cevap

Alıcının bankaya ne kadar borcu olursa olsun hatta alıcının ödenmemiş kredi kartı borçları bile olsa satıcı, kendi parasını vadesi geldiğinde bankadan alır. Bankanın alışverişte aracı rol oynaması tarafları çekinmeden alışverişte bir araya getirmekte ve alış veriş hacmi büyümektedir.

10. Soru

Çeklerde ödeme vadesi var mıdır?

Cevap

Yasal olarak çek vadesiz bir ödeme aracıdır. Dolayısıyla çekin istenildiği an, ilgili bankaya gidilerek nakde dönüştürülmesi (tahsilatı) mümkündür.

11. Soru

Çeklerde kullanılan “ciro” ifadesi neyi tanımlamaktadır?

Cevap

Ciro, çeki elinde bulunduran tarafından, çeki devralana çek bedelini tahsil,
çeki ödeyecek bankaya da ödeme sorumluluğunun verilmesidir. Ciro yapana ciranta denir.

12. Soru

İşletmenin, üzerinde alacak hakkı bulunan çekler muhasebede nasıl ifade edilir?

Cevap

“Alınan Çekler”, İşletmenin alıcılarından (müşteriden) alınan ve işletmenin
üzerinde alacak hakkı bulunan çeklerdir.

13. Soru

Senetler de çekler gibi likit varlıklar mıdır?

Cevap

Senedin istenildiği anda bankaya gidilerek üzerindeki tutardan nakde dönüştürülmesi mümkün değildir. Çünkü senette (bono/poliçe) vade vardır ve vadesinden önce senedin tahsil edilmek istenmesi durumunda, senet tutarı üzerinden işleyecek faiz (iskonto) düşülmek suretiyle paraya çevrilebilir. Bu durumda senetlerin çeklere göre daha az likit varlıklar olduğu söylenebilir.

14. Soru

Çalışma sermayesi nedir?

Cevap

Çalışma sermayesi işletmenin para ve benzeri varlıklar (bankalar, çekler), menkul değerler, alacaklar ve stoklar gibi kısa süreli varlıklara yaptığı yatırımı ifade eder. Yani çalışma sermayesi dönen varlıkların toplam değeridir.

15. Soru

Çalışma sermayesi ile net çalışma sermayesi arasında ne gibi farklılıklar vardır?

Cevap

Çalışma sermayesi dönen varlıkların toplam değeridir. Net çalışma sermayesi ise
dönen varlıklar ile kısa vadeli borçlar arasındaki farktır.

16. Soru

Luca yazılımı belge döngüsünde dördüncü aşamada yer alan satış irsaliyelrine hangi adresten ulaşılmaktadır?

Cevap

Satış irsaliyeleri, Stok yönetimi/Hareketler/Satış İrsaliyeleri adresinde bulunmaktadır. Satış siparişinden irsaliye aşamasına aktarılan satış irsaliyelerini
buradaki listede bulmak mümkündür.

17. Soru

Luca yazılımında belge döngüsü işlem sırası nasıldır?

Cevap

Luca yazılımında belge döngüsü aşağıdaki gibidir:

1. Talep 
2. Teklif 
3. Sipariş 
4. Sevkiyat 
5. Teslim 
6. Muhasebeleştirme

18. Soru

Luca yazılımında çek ve senet işlemlerine ulşamak için hangi modül kullanılmalıdır?

Cevap

Luca yazılımında çek ve senet işlemleri “Finans Yönetimi” modülünden yönetilmektedir

19. Soru

BA/BS nedir?

Cevap

BA/BS, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, kayıt dışı ekonomiyi önleme amaçlı olarak bir işletmenin T5.000’nin üstünde olan her alış ve satış kaleminin raporlandığı bildirim listeleridir. BA, mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim formudur. BS, mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim formudur. BA/BS formaları 2010 Ocak döneminden geçerli olmak üzere yapılan değişiklikler Vergi Usul Kanunu’nun 396 numaralı tebliği ile açıklanmış, söz konusu Tebliğ 04.02.2010 tarih 27483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

20. Soru

Luca yazılımında oluşturulan satış siparişleri hangi adresten görüntülenebilir?

Cevap

Satış teklifi ekranından aktarım yardımıyla satış siparişi oluşturmak mümkündür. Bu işlem ile oluşturulan satış siparişleri yazılımda Satış Yönetimi/Listeler/Satış Siparişleri listesinden görüntülenebilmekte, istenilen sipariş üzerinde iki kez tıklanarak sipariş detayları incelenebilmektedir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!