Olaylara Müdahale Esasları Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Olaylara Müdahale Esasları Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Devriye Görevi

1. Soru

Devriye hizmetleri nedir?

Cevap

Devriye hizmetleri; görev alanı içinde genel güvenliği ve gerekli caydırıcılığı sağlamak, suç işlenmesini önlemek, olay olduktan sonra işlenen suç ve suçların faillerini takip etmek, işlenmiş suçlarda şüphelileri yakalamak, delilleri korumak ve emniyet teşkilatına teslim etmek, yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek üzere sorumluluk bölgesinde amirlerince belirlenen bir güzergâhta yaya ya da araçlı olarak gezerek icra edilen üniformalı ve tam teçhizatlı en az iki güvenlik görevlisi tarafından yapılan güvenlik hizmetleridir.


2. Soru

Devriye nedir?

Cevap

Görev alanı içerisinde; genel güvenliği ve asayişi temin etmek ve korumak, suçları işlenmeden önce önlemek için gerekli emniyet tedbirlerini almak, suç işlendikten sonra olaya müdahale ederek durdurmak, yetkileri dâhilinde takip etmek, gerektiğinde vatandaşlara yardımcı olmak ve kanunlara uygun olarak kendisine verilen başkaca görevleri yerine getirmek amacı ile sorumluluk bölgesinde yaya veya araçlı gezerek (dolaşarak) önleyici hizmet yapan görevlilere devriye denir.


3. Soru

Devriye bölgesi nedir?

Cevap

Devriye görevinin yapılacağı, devriyenin güvenliğinden sorumlu olduğu sınırları belirlenmiş özel bölgeye Devriye Bölgesi denir.


4. Soru

Devriye güzergahı nedir?

Cevap

Devriye bölgesi içerisinde kontrol edilmesi gereken noktalara intikal etmek amacıyla yetkili amir tarafından önceden yapılan plan çerçevesinde sınırları belirlenmiş yollara Devriye Güzergâhı denir.


5. Soru

Devriye görevi nedir?

Cevap

Sorumlu olduğu bölge ve güzergâhta devriye görevlileri tarafından yapılan çalışmalara da “Devriye Görevi’’ denir.


6. Soru

Özel güvenlik devriyesinin amaç ve hedefleri nelerdir?

Cevap

 • Suç işlenmesini önlemek
 • Hizmet ettiği insanların can ve mal güvenliğini korumak
 • Genel emniyeti sağlamak
 • Sorumlu olduğu bölge içinde istihbarat toplamak
 • Suç için elverişli fırsatları azaltmak
 • Suç işleme eğiliminde olanlara karşı caydırıcı olmak
 • Kanunlarca verilmiş olan yetkilerin ve insanların huzuru için konulmuş kuralların uygulanmasını sağlamak
 • Düzenlenen etkinlikler esnasında meydana gelebilecek suçları önlemek
 • Olaylara müdahale etmek, suçlara el koymak, suçluları ve olay yerini muhafaza etmek ve genel kolluğa bilgi vermek
 • Görev bölgesinde olayları ve şüpheli şahısları gözlemek, suçla ve suçlularla mücadele etmek
 • Yardım gereken hâllerde yardıma muhtaç kimselere yardım etmek, lüzumu hâlinde ilgili kurumlara bilgi vermek(Sosyal yardım hizmeti sunmak)
 • Halkın yardım çağrısına hızlı bir şekilde cevap vererek verimliliği arttırmak
 • Özel güvenlik tedbirleri konusunda toplumsal duyarlılığın oluşmasını sağlamak
 • Vatandaşlara güven vermek
 • Genel kollukla işbirliği kurmak ve geliştirmek
 • Kanunların kendisine verdiği diğer görevleri yerine getirmek
 • Emniyet tedbirlerini ihlal eden çalışanları ihtar etmek, ilgililere bildirmek

7. Soru

Devriyenin önleyici görevleri nelerdir?

Cevap

 • Devriye gezmek
 • Üniformalı görev yapmak
 • Potansiyel suçluların plan yapmasını zorlaştırmak
 • Devriye bölgesinin tamamını kontrol etmek
 • Vatandaş ve iş yeri sahiplerini özel güvenlik tedbirleri konusunda bilgilendirmek
 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunun 7. maddesindeki yetkilerini kullanmak

8. Soru

Devriyenin koruyucu görevleri nelerdir?

Cevap

 • Kalabalık kontrolünü sağlamak
 • Toplumsal içerikli toplantı ve gösterilerde önleyici tedbir almak
 • Kamu düzenini sağlamak
 • Engellilere yardım etmek
 • Kontrol ve gözleme fonksiyonlarını yerine getirmek
 • Kolluk kuvvetlerine derhal bilgi vermek şartıyla suç teşkil eden eşyayı emniyete almak
 • Olay yerini koruma altına almak
 • Korumasını sağladığı yere, yasaklanmış ve tehlikeli olan her türlü silah, patlayıcı madde ve eşyanın sokulmasına engel olmak
 • Elektrik, su, doğalgaz vb. sızıntı ve kaçaklarını kontrol etmek
 • Bina ve tesislerde önleyici koruyucu hizmetini sağlamak

9. Soru

Devriyenin yardım görevi nelerdir?

Cevap

 • İlk yardım hususunda bilgi sahibi olmak
 • Kaza, yangın, doğal afet gibi olağan durumlarda insanlara ve görevlilere yardım etmek
 • Yardım isteyenlere ve yardıma muhtaç olanlara yardım etmek, bunları ilgili kurumlara yönlendirmek
 • Kendini sevk ve idare edemeyeceklerle malul ve acizlere, kaybolmuş ya da yardıma ihtiyaç duyan çocuklara yardım etmek

10. Soru

Devriyenin adli görevleri nelerdir?

Cevap

 • İşlenen suça el koymak, suçun devamını önlemek suçluları yakalayarak genel kolluk birimlerine teslim etmek (CMK mad.90)
 • Olay yerini muhafaza etmek. Delillerin kaybolmasını ve değişmesini önlemek amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini almak (CMK mad.168)
 • Görevli olduğu yerlerde; haklarında yakalama, tutuklama ve mahkûmiyet kararı bulunan sanık ve hükümlüleri yakalamak ve bunları emniyet teşkilatına teslim etmek
 • Suç eşyası olma ihtimali bulunan eşyaları koruma altına almak ve bunları genel kolluk görevlilerine teslim etmek

11. Soru

Devriye hizmetinin çeşidi nasıl belirlenir?

Cevap

Devriye hizmetinin çeşidi, bölgedeki iş yeri sayısı, bölgenin toplumsal yapısı, bölgede işlenen suç tipleri, nüfus yoğunluğu, bölgenin coğrafi yapısı ve büyüklüğü, iş yerlerinin faaliyet konuları (kuyumcu, döviz bürosu vb.) ve benzeri unsurlar dikkate alınmak suretiyle farklı devriye çeşidi uygulanır. Yani uygulanacak devriye çeşidi devriye hizmeti yapılacak güzergah veya bölgenin ihtiyacına göre değişiklik gösterir.


12. Soru

Devriye hizmetinde asıl olan nedir?

Cevap

Devriye hizmetinde asıl olan 24 saat esasına göre devam edecek şekilde kesintisiz üniformalı görevlilerce yapılmasıdır. Ancak hizmet gereği zaman zaman sivil olarakta yapılır.


13. Soru

Üniformalı devriye hizmetlerinde amaç nedir?

Cevap

Üniformalı devriye hizmetlerinde amaç caydırıcılık yolu ile suçun işlenmesini önlemek ve güvenlik hizmeti alan vatandaşların kendilerini; belli bir bölgede meydana gelen veya artış gösteren suç tiplerinde, suç işlenme olasılığı yüksek olan zaman aralıklarında veya gerçekleştirilecek olan bir etkinlik esnasında (konser, festival vs..) özellikle hırsızlık, yan kesicilik, taciz ve kapkaç suçlarının faillerini yakalamak suretiyle suç şüphelilerinin etkisiz hâle getirilmesinde oldukça başarılı sonuçlar elde edilmesi ile beraber sivil devriyelerin her yerde ve her zaman var olduğu hissi verilerek suç işlemeye niyetli şahıslar üzerinde caydırıcılık yoluyla niyetlerinden vazgeçirterek suçların önlenmesidir.


14. Soru

Devriye çeşitleri nelerdir?

Cevap

Her biri kendi içerisinde farklılık gösteren devriye çeşitlerinden en yaygın olan devriye çeşitleri şunlardır:

 • Otomobil Devriyesi
 • Yaya Devriyesi
 • Kombine Devriye
 • Motosikletli Devriye
 • Atlı Devriye
 • Bisikletli Devriye
 • Köpekli Devriye
 • Hava Devriye

15. Soru

Otomobil devriyesinin tercih nedeni nedir?

Cevap

Devriye bölgesinin yaya devriye yöntemiyle hizmet verilemeyecek kadar geniş olduğu ve devriye hizmetinin sık zaman aralıklarında yapılması gereken bölgelerde etkili, hızlı ve pratik olması için otomobil devriyesi tercih edilir.


16. Soru

Otomobil devriyesinin faydaları nelerdir?

Cevap

Kolay yer değiştirebilme ve hızlı hareket edebilme nedenleri ile devriye bölgesinin daha fazla kontrol edilmesini sağlar, şikâyetlere daha hızlı bir şekilde cevap verilerek suçluların takip edilmesinde daha fazla etkili olunur. Trafik takiplerinde çok etkilidir. Motorlu devriye, acil bir durum olmadığı sürece trafik kurallarına uymalı, etrafı detaylı görebilecek hızda seyretmelidir.


17. Soru

Otomobil devriye personeli halkla ilişkisi nasıl olmalıdır?

Cevap

Otomobil devriye personeli, devriye hizmetini araç içerisinde bulunmak suretiyle yaptığından halkla iletişim kurması oldukça zordur. Bu durum vatandaştan gelecek olan bilgi akışını engellemektedir. Bu durumu ortadan kaldırmak için zaman zaman halkın yoğun olduğu noktalarda sabit bulunarak vatandaş ile yüz yüze temas kurmak suretiyle iletişime geçme imkânı yaratılmalıdır.


18. Soru

Yaya devriyesi nedir?

Cevap

Devriye bölgesinde yürüyerek yapılan güvenlik hizmetidir. Yaya devriye hizmeti, kurumun veya işletmenin personel imkânlarına ve belirlenen bölgenin hassasiyetine göre tek kişiden veya iki kişiden teşkil olacak şekilde uygulanabilir. Yaya devriyenin üniformalı olması caydırıcılık yönünden faydalıdır.


19. Soru

Yaya devriyelerin sağladığı faydalar nelerdir?

Cevap

Yaya devriyeler kendisi için gerekli olan halk desteğini halkla daha fazla münasebette bulunarak sağlayabilirler. Yaya devriyeler; bölgelerinde sıkça ve düzenli olarak yaptıkları devriye hizmetiyle suçlular üzerinde olumsuz etki yaratacak, saldırıya maruz kalabilecek gerçek kişiler veya iş yeri sahipleri için güven duygusu oluşturacaklardır. Yaya devriyeler, devriye bölgesinin kendine has karakteri ve problemleri hakkında derin bilgi edinme imkânına sahiptirler. Yaya devriyeler otomobil devriyelerinin aksine kişilerle göz göze gelebildikleri için potansiyel suçlu tiplerini algılama, tanıma kabiliyetine sahiptirler.


20. Soru

Kombine devriye nedir?

Cevap

Belirlenen bölge veya güzergâhta yaya ve otomobil devriyelerinin birlikteliğinden oluşur. Yaptıkları görev itibari ile biri diğerini destekleyici niteliktedir.


21. Soru

Motosikletli devriye nedir?

Cevap

Motosikletli devriye; şehir planlaması, trafik yoğunluğu, suç işlenme oranının fazlalığı, turizm gibi nedenlerle genel asayişin ve güven ortamının sağlanması, önleyici güvenlik hizmetlerinde güvenliğin arttırılması amacıyla başta polis olmak üzere jandarma ve zabıta tarafından yaygın bir şekilde bu devriye çeşidini kullanmaktadır. Kendileri için özel imal edilmiş kıyafet, yüksek konfor ve güven sağlayan motosiklet ve kask ile diğer teçhizatı kullanmaktadırlar.


22. Soru

Motosikletli devriyelerin faydaları nelerdir?

Cevap

Motosikletli devriye, şehrin yoğun trafiğinde hızlı hareket edebilme kabiliyetine sahip olması ve tek bir personel ile geniş alanlarda seri şekilde devriye hizmeti gerçekleştirebildiğinden özel güvenlik teşkilatları tarafından tercih edilen ve sıkça kullanılan devriye hizmetlerindendir. Motosikletli devriye sıcak ve iyi havalarda hedeflenen hizmet verimliliğini karşılamaktayken kış aylarında hava yağışlı, soğuk, karlı ve buzlu olduğunda kullanımı tehlikelidir. Bu nedenle kullanımı yıl içerisinde mevsimlerle sınırlıdır.


23. Soru

Atlı devriye nedir?

Cevap

Atlı devriyeler dünyanın birçok ülkesinde polis ve özel güvenlik teşkilatı tarafından kullanılmaktadır. Görev yapılacak mıntıkanın arazi şartlarına, ulaşım olanaklarına, görevin özelliğine ve caydırıcılığına göre insanla birlikte eğitimli atla yapılan devriye çeşididir. Kent orman alanları, parklar ve yeşil alanlarda tercih edilmektedir.


24. Soru

Bisikletli devriye nedir?

Cevap

Bisikletli devriye; düzenleyici güvenlik hizmetlerinin geliştirilmesi, suçla etkin ve verimli bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla motorize ekiplerin giremediği veya yeterince hizmet veremediği yeşil alanlar, fuar alanları, sahil şeritleri, mesire alanları, üniversite kampüsleri ile turizm bölgelerinde araç trafiğine kapalı yollar ile alışveriş merkezleri civarında devriye hizmeti vermeye uygundur.


25. Soru

Bisikletli devriye neden tercih edilir?

Cevap

Bisikletli devriye bölgesinde yaya devriyeye göre daha hızlı motorize devriyeye göre daha sessiz ve ekonomik olması sebebiyle özel güvenlik teşkilatları tarafından tercih edilmektedir.


26. Soru

Köpekli devriye nedir?

Cevap

Eğitilmiş köpekler tarafından özel güvenlik görevlisi nezaretinde, spor müsabakaları, konser ve festival alanlarında suç işlemeye niyetli kişilerin ve meydana gelebilecek toplumsal olayların önüne geçmek amacıyla köpekli devriye hizmeti verilmektedir. Narkotik madde ve patlayıcı madde konusunda eğitilmiş köpekler marifetiyle açık ve kapalı alanlarda yapılacak toplantılarda, havalimanlarında, bina, tesis giriş ve çıkışlarında tespit amaçlı devriye ve kontrol hizmetleri verilmektedir.


27. Soru

Hava devriye kullanılmasının amacı nedir?

Cevap

Hava araçları (Helikopter) ile yapılan devriye, gelişmiş ülke polis teşkilatlarının büyük kent ve metropollerde suçların önlenmesi ve suç işlendikten sonra şüphelilerin takibi amacıyla kullanılmaktadır.


28. Soru

Hava devriye nedir?

Cevap

Ülkemizde geniş katılımlı açık hava toplantıları, mitingler, açılış organizasyonları vb. gibi durumlarda etkinlik yapılan bölgenin havadan kontrolü ve gözlenmesi ile yerdeki diğer birimlere yukarıdan yapılan tespitlerin aktarılarak olayların büyümeden önlenmesini sağlayan bir devriye türüdür.


29. Soru

Hava devriyenin diğer görevi nedir?

Cevap

ülke genelinde taşıt trafiği yoğun olan karayolları güzergâhlarını polis helikopteri ile havadan kontrol etmek suretiyle trafik akışını düzenleyici ve denetleyici nitelikte devriye hizmetinde hava araçlarından faydalanılmaktadır.


30. Soru

Devriye görevi yaparken kontrol edilecek yerler ve zamanı nedir?

Cevap

Yer yönü: Görev yerinin açık veya kapalı alan olmasına, alanın genişliğine ve uzunluğuna, iş yerinin hassas noktalarına, iş yoğunluğuna ve insan sirkülâsyonuna göre kontrol edilecek noktalar belirlenir.

Zaman yönü: Görev yapılan yerdeki iş yoğunluğunun arttığı veya azaldığı zamanlarda, insan sirkülâsyonunun çoğaldığı zamanlarda, iş yerindeki önemli zaman aralıklarında (iş giriş ve çıkış saatleri), mesai saati, tatil veya istirahat zamanlarında, belirli özel günlerde (resmi ve dini bayramlar vb.) alınan olası tehdit durumlarında veya idarenin lüzum gördüğü zamanlarda iş yoğunluğuna göre devriye görevleri tanzim edilir.

Suç işleyebilecek kişilerin kontrolü: Serseri vb. kişilerin iş yerine gelerek saldırgan davranışlar sergilemeleri.

Suç işlenebilecek yerlerin kontrolü: Issız yerler, kalabalık yerler, hırsızlığın vb. suçların işlenebileceği yerler. Bu yerler zamana vb. sebeplere göre değişkenlik gösterebilir.

Şüpheli araç ve kişilerin kontrolü: Bölgesinde bulunan, işyerine giriş ve çıkış yapanlar kontrol edilir.


31. Soru

Devriye tarafında kontrol edilmesi gereken yerler nerelerdir?

Cevap

 • Suç seviyesinin yüksek olduğu yerler
 • Sorun oluşturulabilecek yerler
 • Alkollü içeceklerin tüketildiği yerler
 • Gençlerin bir arada bulunduğu yerler
 • Değerli eşya ve nakit paranın bulunduğu yerler
 • Girilmesi yasak olan yerler
 • Potansiyel tehlike oluşturan yerler
 • Bina ve tesislerin içi ve çevresi
 • Elektrik, su, doğalgaz kullanılan yerler

32. Soru

Devriyelerin genel olarak dikkat etmesi gereken noktalar nerelerdir

Cevap

 • Tabancalar ihtiyaç olmadığı sürece kılıflarında taşınır.
 • Devriye güzergâhı net olarak belirlenmelidir.
 • Devriye bölgesinin sınırları şüpheye mahal bırakmayacak, açık ve anlaşılır bir şekilde belirlenmelidir.
 • Yürüyüş ağır adımlarla yapılmalı, dönemeçlerde ve köşe başlarında durularak etraf dikkatlice gözden geçirilerek farklılıklar tespit edilmeye çalışılmalıdır.
 • Yürüyüşlerde ani dönüşler yaparak takip ve tarassut edilip edilmediklerini  kontrol etmelidirler.
 • Devriyeler; görevlerini yürütürken karşılaştıkları olaylarda telaş, heyecan ve tereddüde düşmeden, çekinmeden hareket tarzlarını süratle belirlemeye ve hemen tatbik etmeye alışık olmalıdırlar.
 • Sürekli olarak görevin gerektirdiği ciddiyet, nezaket içerisinde olmalı ve aynı zamanda etik kuralları içerisinde ve cesur davranmalıdır.
 • Gerektiğinde polis, jandarma, sahil güvenlik, belediye zabıtası, itfaiye, sağlık kurumları, belediyenin elektrik, su ve gaz gibi birimlerinden seri bir şekilde yardım isteyebilmek için gerekli haberleşme sistemleri kurulmalıdır. Haberleşme; telsiz, telefon, düdük, alarm ve diğer vasıtalarla yapılır mecbur kalındığı takdirde havaya ateş etmek sureti ile de yardım istenebilir devriyelere öncelikle bağlı bulundukları işletme – kurum birimleri yardım etmelidirler konunun hassasiyetine göre mıntıka kaydı olmaksızın diğer kurum ve kuruluşların görevlilerinin yardım etmesi gerekmektedir.
 • Devriyeler haber vermeksizin bölgelerini terk edemezler. Görevleri hitamında istirahat yerlerine veya görev çıkış işlemleri için merkeze dönerler. Ancak hizmet müddetleri zarfında başlamış oldukları iş veya tahkikatı sonuçlandırmadan veya diğer görevlilere devretmeden evvel ayrılamazlar.
 • Devriye bölgelerinde oluşan ve gelişen bilgileri bağlı oldukları üstlerine bildirirler.
 • Kar, tipi, fırtına gibi devriye hizmetlerini zorlaştıran hava şartları oluştuğunda görevin nasıl yürütüleceğini sorumlu amir tayin eder.
 • Devriye memurları görev süresince herhangi bir sebep ve bahane ile hiçbir yerde oturamazlar.
 • Devriyelerin süresince merkez ile herhangi şekilde temas ve irtibatlı olacaklarını ve acil durumlardaki haberleşme yöntemlerini sorumlu amirler tespit eder.
 • Devriyeler sorumluluk bölgelerinde dolaşan serseri şüpheli ve tanınmayan şahısları takip eder, kimlik bilgilerini alır ve suç unsuru yok ise bölgeden uzaklaştırır.
 • Bölgelerinde suç unsuru oluşturan şahısları yakalayarak gerekli işlem yapılması için genel kolluğa teslim eder.
 • Sorumluluk bölgesinde tehlike arz eden her türlü su, elektrik, gaz arızalarını en kısa zamanda ilgili birimlere bildirerek can ve mal kaybının önlenmesi için gerekli koruma önlemlerini alır.
 • Görev bölgesindeki can ve mala zarar verebilecek şekilde sahipsiz hayvanların dolaşmasına izin vermemeli, uzaklaştırılmaları için gerekli işlemleri yapmalıdırlar.
 • Devriye bölgelerinde rastladıkları sahipsiz çanta, poşet, koli vb. malzemeler güvenlik kontrolünden geçirdikten sonra gerekirse emanete alınır.
 • Devriyeler yakaladıkları sanık veya şüphelileri ilgili birime sevk etmeden önce gerekli üst araması usulüne göre yapılarak zararlı maddelerden arındırılmalıdır. Bu şekilde yakalananların kendilerine, başkasına veya devriyelere zarar vermeleri önlenmelidir.
 • Devriyeler, yakaladıkları şahısları sevk ederken firar, direnme ve görevlilere veya yakalananlara karşı dışarıdan yapılabilecek muhtemel saldırılar için gerekli koruma önlemlerini almalıdırlar.
 • Devriyeler, olağanüstü durumlarda veya kamu düzenini tehlikeye düşüren olaylarda halkın korku ve heyecanını yatıştırmaya çalışmalı, gerekiyorsa halka yardım etmeli, nasıl hareket edecekleri konusunda yol göstermeli ve bu konuda uygun talimatlarda bulunmalıdırlar.
 • Devriyeler, haklarında yakalanmaları için mahkeme kararı olduğunu bildiği şahısları gördüğü takdirde ilgili yerlere haber vermeli, mümkünse yakalayarak genel kolluğa teslim etmelidirler.
 • Devriyeler, bölgelerinde oluşabilecek her türlü suç ve olağan dışı durum olmadan önce veya olduktan sonrada zaman kaybetmeksizin haber alabileceği bir ağ kurmalı, toplum desteğini alabilecek ilişkiler geliştirmelidir.
 • Doğal afet vb. gibi tehlikeli durumlarda mal ve can kaybını en aza indirmek için hareket planı hazırlanmalıdır.
 • Devriyenin görüş alanı ve kontrol edecekleri yerler önceden tespit edilmeli ve belirlenen bu noktalar belirli açılardan görülebilecek şekilde kontrol edilmelidir.
 • Devriyeler not defteri bulundurmalı ve mıntıkasında dikkat çeken konuları ve kişileri zaman kaybetmeden not almalıdır. Bu bilgiler gerektiğinde rapor hâline getirilmelidir.

33. Soru

Devriye öncesi psikolojik hazırlık nasıl yapılır?

Cevap

Yapılması gereken çalışmalarla ilgili olarak psikolojik açıdan fikren ve ruhen yapacağı görevin özelliğine göre kendisini hazırlamalıdır. Bu hazırlık icra edeceği görevin başarı oranını olumlu veya olumsuz etkileyecektir. Bu bağlamda aşağıda belirtilen unsurlar devriye öncesi psikolojik hazırlığın içerisinde yer alır.

 • Kurumsal politika ve yöntemlerdeki değişiklikleri takip etmek
 • Eğitilmiş bir personel olduğundan kendine güvenir olmak
 • Yetkileri ve sınırlarını bilmek
 • Kendisini profesyonel statüde görmek
 • İşini severek yapmak

34. Soru

Devriye öncesi zihinsel hazırlık nasıl yapılır?

Cevap

Özel güvenlik görevlisi, görevine başlamadan önce kendini görevine adapte etmeli, işine yoğunlaşmış olmalı, görev dışındaki zamanda yaşanmışlıklarını işine yansıtmamaya itina göstermelidir. Bu bağlamda;

 • Devriye görevlisi, izinli dönem ile görev sürecini birbirine karıştırmamalıdır.
 • Kendinden önceki mesai diliminde meydana gelmiş olaylar hakkında tanzim edilmiş tutanaklar ve bilgileri elde eder.
 • Aranan kişiler hakkında kolluktan bilgi edinir.
 • Çalıntı ve kayıp araçların bülteni veya listesini temin eder.
 • Kendinden önceki devriyeden son durum hakkında bilgi edinir.
 • Devriye bölgesinin suç tipi noktasında karakteristik özelliği hakkında bilgi edinir.
 • Görevde kullanacağı teçhizat ve malzemelerin çalışır ve tam olmasına itina gösterir.
 • Amirlerince yapılacak görev değişikliklerine hazır olur.
 • Devriye esnasında olması muhtemel olaylara karşı içsel bir plan yaparak hangi olayda ne şekilde davranacağının kararını verir. Bunun yanı sıra devriye bölgesi ve güzergâhında nereleri kontrol edeceğini zihninde planlar.

35. Soru

Devriye öncesi fizikil hazırlık nasıl yapılır?

Cevap

Özel güvenlik görevlisi halkla yakın bir ilişki içerisinde bulunacağından çalışmalarının büyük bir titizlik ve dikkat içinde gerçekleştirilmesi gerektiğinden görev öncesi yeteri kadar dinlenmiş olmalı, alkol veya uyuşukluk yaratacak herhangi bir ilaç kullanmamış olması gerekmektedir. Görev sırasında karşılaşabileceği olaylara karşı hazırlıklı olmalı, anında gerekli tepkiyi gösterme ve usulüne uygun müdahaleye hazır olmalıdır. Devriye öncesi fiziksel hazırlık iki konuyu içerir. Bunlar; devriye görevlisinin dış görünüşü, davranışı ve kullanacağı kişisel araç ve teçhizatlarıdır.


36. Soru

Devriye görevlisinin dış görünüşü, davranışı nasıl olmalıdır?

Cevap

 • Saçları taranmış ve günlük sakal tıraşı olmuş olmalı.
 • Giyimi, teçhizatı bakımlı, temiz ve düzgün olmalı.
 • Laubali ve disiplinsiz davranışlar sergilememelidir.
 • Sıralı amirlerine karşı saygılı, iş yeri çalışanlarına karşı sıcak yaklaşım sergilemelidir.
 • Ciddi olmalı.
 • Kendisiyle muhatap olanlara karşı nazik olmalı, sabırlı olmalı, dinlemesini bilmeli, sinirlerine hâkim ve uzlaşmacı yaklaşım içinde bulunmalı.
 • Detayları dikkatli izlemeli, çevresine karşı duyarlı olmalı
 • Devriye araçlarının içinde veya devriye bölgesinde uyumak veya uygunsuz bir şekilde bulunmaktan kaçınmalı.

37. Soru

Kullanılacak kişisel araç ve teçhizatlar nelerdir?

Cevap

 • Mevsimine göre kıyafet
 • Silah ve mühimmatı
 • Kelepçe
 • Düdük
 • El feneri
 • Cop
 • Not defteri ve kalem
 • Araç projektörü, emniyet şeridi
 • Önemli yerlerin telefon fihristi
 • Çelik yelek
 • Haberleşme cihazları

38. Soru

Olağan devriye nedir?

Cevap

Olağan devriye herhangi bir plan ve program olmaksızın devriye bölgesinin gezilmesidir. Bu yöntemde devriyenin nereleri, ne zaman, hangi sıklıkla ve nasıl kontrol edeceği tamamen görevlinin inisiyatifine bırakılmıştır. Buradaki amaç, sorumluluk alanında güvenliğin sağlanmasıdır.

Olağan devriyeye diğer adıyla rastgele devriye yöntemi de diyebiliriz.Rastgele devriye yöntemi belli bir plana dayanmaksızın gerçekleştirildiğinden suçla karşılaşma ihtimali kuvvetlidir, bu nedenle bu devriye yöntemini uygulayan Özel güvenlik görevlisi suça müdahale etmek üzere her an dikkatli, duyarlı ve hazır olmak durumundadır.


39. Soru

Dairesel devriye nedir?

Cevap

Dairesel devriye yönteminde, devriye bölgesinin bir daire şeklinde değerlendirilerek merkezden dışa doğru dairesel açılan gezinişlerle kontrol edilmesi olacağı gibi buna karşın dışardan daire merkezi istikametine dairesel daralan gezinişlerle kontrol edilmesidir.


40. Soru

Geri dönüşlü devriye yöntemi nedir?

Cevap

Geri dönüşlü devriye yöntemi, devriye görevlilerince kritik bölgelerin veya kontrol ettiği noktaların kısa ve düzensiz zaman aralıklarında tekrar kontrol edilmesidir. Bu yöntem ile kontrol edilen yerlerde iki kontrol işleminin arasında geçen sürenin uzun olmaması amaçlanarak güvenlik zafiyetinin önüne geçilmesi sağlanmakla beraber devriye görevlilerinin de takip edilip edilmediğinin anlaşılmasına da yardımcı olacaktır.


41. Soru

Planlı devriye nedir?

Cevap

Planlı devriye, yetkili amir tarafından önceden güzergâhı belirlenmiş olan ve bunun yanı sıra güvenlik görevlisinin hangi saatte nerede olması gerektiği dahi belli olacak şekilde ayrıntıya yer verilen bir devriye yöntemidir.

Bu yöntemde, yöneticiler tarafından devriye görevlisinin kontrol ve denetiminde kolaylık sağlamış oluyor ise de; potansiyel suçluların, ufak bir gayret ve gözlemlemeleriyle devriyenin hangi zamanda nerede oldukları ve bir noktadan diğer noktaya ne kadar süre içinde intikal ettiklerini belirlemesi mümkün olabilecek ve suç işleme kararında cesaretlendirecektir. Bu yöntemle ancak devriye fiilen bulunduğu noktada ve o an için caydırıcı olabilecektir.


42. Soru

Özel güvenlik görevlilerinin başlıca görevleri nelerdir?

Cevap

 • Suçları önlemek
 • Kamu düzenini sağlamak
 • Olaylara müdahale etmek
 • Olay yerinin korunması
 • Özel güvenlik ve halkla ilişkiler
 • Vatandaşların kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak
 • Sorumluluk bölgesini denetimi altında bulundurmak
 • Kişilere ve mağdurlara yardım etmek

43. Soru

Suçlar nasıl önlenir?

Cevap

Suçların çeşidi ve yapısal özellikleri dikkate alınarak, önceden tedbirler almak suretiyle suçların işlenmesinin önüne geçilebilir. Bu yaklaşıma göre; sadece sınırlı sayıdaki suçlar değil, suçların büyük bir kısmı bu yolla önlenebilir. Şüphelinin, suç işleme yeteneğinin ve isteğinin engellenmesi veya kısıtlanması bu konuda elde edilebilecek başarıda büyük önem taşımaktadır. Burada önemli olan nokta, suç için elverişli fırsatların minimum seviyeye indirilmesi, suç kaynaklarının ve şüphelinin zayıflatılması veya mağdurun güçlendirilmesidir.

Bu yaklaşım, önceden planlanan yasadışı aktivitelerde olduğu gibi aniden oluşan ve gelişen kavga ve benzeri olayların önlenmesini de içerir. Heyecan, öfke ve alkol gibi nedenlerden dolayı meydana gelebilecek bir olay güvenlik görevlisinin çevrede olmasıyla genelde önlenmiş olur. Aradan biraz zaman geçmesiyle birlikte öfke, sinir ve heyecan genelde yerini sağduyuya bırakır ve olay için elverişli ortam kendiliğinden sona erer. Böylece; çıkma olasılığı bulunan, hatta meydana gelmek üzere olan bir suç, güvenlik görevlisinin yakında bulunmasıyla önlenmiş olur ya da bir bölgede alınacak basit önlemlerle (sokakların ışıklandırılması, alarm sistemi, devriye sayısının artırılması) yüksek yakalanma olasılığı riskinden dolayı potansiyel suçlular engellenmiş olur.


44. Soru

Kamu düzeni nedir?

Cevap

Kamu düzeni; bireylerin can ve mallarının saldırılara karşı korunması, dirlik, rahat, huzur ve sağlık içinde yaşanması, sahip oldukları temel hak ve hürriyetlerini kullanabilmeleri ve bu halin devamlılığıdır.


45. Soru

Olaylara nasıl müdahale edilir?

Cevap

Suçları önlemek adına alına tüm emniyet tedbirlerine karşın suçların meydana gelmesi hâlinde olaylara en seri şekilde müdahale etmek, suçluları yakalamak veya yakalanmalarına yardımcı olmaktır. Özel güvenlik görevlisi, güvenliğinden sorumlu olduğu açık ve kapalı alanlarda üniformalı olarak devriye hizmeti sunması önleyicilik ve caydırıcılık temelini esas almakla birlikte herhangi bir olayın meydana gelmesi hâlinde, en seri ve emniyetli şekilde olaya müdahale etmek, suç şüphelilerini olay yerinde veya yakınında yakalamak, genel kolluk kuvvetlerine teslim etmek ve yardımcı olmaktır.


46. Soru

Olay yerinin korunması nasıl yapılır?

Cevap

Özel güvenlik biriminin sorumluluk alanı içerisinde bir olay meydana geldiğinde; görevliler olaya müdahale etmekle birlikte, güvenlik yetkilileri veya adli makamlar olay yerinde inceleme yapıncaya kadar olay yerini de koruma altına almalıdırlar. Aşağıda belirtilen işlemleri yapılmak suretiyle olay yeri koruma altına alınabilir;

 • Olayın cereyan ettiği yerin çevresine ‘OLAY YERİ – YAKLAŞILMAZ’ yazılı şerit çekilir veya levha asılır.
 • Makam ve mevkii ne olursa olsun yetkililerin haricinde olay yerine hiç kimsenin girmesine izin verilmez.
 • Olay yerine seyirci gelmiş ise olay yeri dışına çıkarılır.
 • Delillerin bozulması, kaybolması veya değişmesi ihtimaline karşı tedbirler alınır.
 • Olay yeri kapalı alan ise kapıları kapalı ve hatta kilitli bulundurulur.

47. Soru

Halkla ilişkiler nedir?

Cevap

Halkla ilişkiler; basit anlamda; ilan, reklam, propaganda ve enformasyon hizmeti olarak düşünülebilir. Halkla ilişkiler; kuruluş yönetiminin izlemekte olduğu politikaların topluma benimsetilmesi, çalışmaların kamuoyuna duyurulması, kuruluşa ve yaptığı üretimlere güven duyulmasının sağlanması, buna karşın halkın kuruluştan neler beklediğinin belirlenmesi ve toplumla bütünleşme sürecine denir.


48. Soru

Özel güvenlik görevlilerinin halkla ilişkiler bağlantısı nasıldır?

Cevap

Özel güvenlik elemanı; tüm sosyal paydaşlar ve kamuoyu ile birebir temasta olması nedeniyle kuruluşun aynı zamanda halkla ilişkiler görevlisi gibi de çalışmak durumundadır. Bağlı olduğu kuruluşa yarar sağlayacak şeyleri korumak ve gözetmek durumundadır. Özel güvenlik görevlisi bağlı olduğu kuruluşun saygınlık açısından vitrinini oluşturur. Bu nedenle özel güvenlik elemanı halkla ilişkilerde son derece dikkatli ve olumlu davranmalıdır.


49. Soru

Özel güvenlik görevlileri çalıştığı alanda nasıl davranmalıdır?

Cevap

Özel güvenlik görevlisi, görev yaptığı bölgede bölgenin hassasiyetlerini ve olması muhtemel suç tiplerini göz önünde bulundurarak risk analizi yapmalı ve bu doğrultuda işyeri sahipleri yöneticileriyle kurduğu olumlu ilişki çerçevesinde muhataplarını bilgilendirmelidir. Kendi alacağı tedbirlerin yanı sıra işyeri sahipleri ve yöneticilerinde alması gereken tedbirler hakkında yönlendirme yapmalıdır.


50. Soru

Vatandaşların güvenlikten beklentileri nelerdir?

Cevap

Güvenliğin kişiler açısından ilk akla gelen çağrışımı onların suça ve suçlulara karşı korunmasıdır. Bu konu yeterli ölçüde gerçekleştiği takdirde kişiler bütün güçleriyle ve imkânlarıyla kişisel ve toplumsal faaliyetlerini sürdürecektir. Bu da kişilerin, toplumun ve ekonominin canlanması ve güçlenmesi demektir. Burada bir nüansı da ifade etmekte yarar vardır. Kişiler, kendilerine karşı işlenme ihtimali olan suçlar kadar başka kişilere karşı işlenebilecek suçlardan da kişisel ve sosyal sonuçlar doğuracak şekilde etkilenirler. Bu nedenle kişiler sadece kendilerine karşı değil, kime karşı olursa olsun suç işlenmesine izin verilmeyeceğini, işlenirse cezalandırılacağını bilmek ve görmek isterler. Bu açıdan diyebiliriz ki güvenliğin kişiler açısından çağrışımında en önemli nüans, suç işlenmesine ve suçluya karşı güvenlik güçlerinin ve Devletin tam kararlılığının daima ortasındadır. Bu özellik kişilerin güvenlik hizmetlerinden temel beklentisidir.


51. Soru

Sorumluluk bölgesini denetimi altında bulundurmak için güvenlik görevlisi ne yapmalıdır?

Cevap

Göreve başlandığı andan itibaren ilk 10-15 dk. içerisinde görev yerindeki sorumluluk sahasının kontrolünü yapmalı varsa sorunlu durumlar belirlenerek giderilmesi için çareler aranmalıdır. Sahanın kontrolü esnasında nelere dikkat edeceği talimatlarla belirtilmiş ise bu esaslara göre çevreye dikkat etmelidir. Sorumlu olduğu bölgeye dışarıdan ve içeriden gelebilecek sabotaj, eylem, hırsızlık ihtimali gibi durumları değerlendirerek alınabilecek karşı tedbirlerle ilgili senaryolar tasarlamalı ve gerektiğinde uygulamalıdır. Görev bölgesinde olmaması gereken insanlar, malzemeler veya şüpheli hususlar varsa herhangi bir yorumlamaya gitmeden önce sıralı amirlere bilgi verilip amirlerin sağlıklı kararlar almasına yardımcı olunmalı ve onların vereceği talimatlar doğrultusunda hareket edilmelidir.

Bunların yanı sıra Özel güvenlik kuruluşları bilişim ve güvenlik ekipmanları açısından teknolojiyi yakından takip ederek (güvenlik kamera sistemleri, alarm sistemleri, drone vb.) görev bölgelerinin, güvenlik teknolojisinin yeni ürünlerinden faydalanarak kendi denetim ve kontrolü altında bulundurulmasını sağlamalıdırlar.


52. Soru

Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun içeriği nedir?

Cevap

Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun; Polisi tanımlayan birinci maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesinde Polis,‘’Yardım isteyenlerle yardıma muhtaç olan çocuk, alil ve acizlere muavenet eder.’’ Demek suretiyle zorda kalanlara, kendine bakmaya muktedir olmayan hasta ve güçsüzler ile çocuklara; devleti temsilen koruma ve gözetme sorumluluğu yüklenmiştir.

Bu bağlamda Güvenlik güçleri; suçları önleme, meydana gelen suçlara müdahale etme, suça karışanları yakalayarak adli mercilere teslim etmek ile halkın can ve malını korumakla görevlidir.


53. Soru

Özel güvenlik görevlilerinin Kişi ve Mağdurlara Yardım Etmekte sorumlulukları nelerdir?

Cevap

Özel güvenlik görevlisinin genel kolluğa nazaran sorumluluk bölgeleri daha lokaldir. Suçları önleme, gerektiğinde müdahale etme görevi öncelikli olan Özel güvenlik görevlisinin, bunlardan farklı olarak, yardım isteyenlere, yardıma muhtaç kişilere yardım etmek gibi sosyal içerikli hizmet görevleri de bulunmaktadır. Meydana gelen, doğal afetler, sel, su baskını, trafik kazaları, yangın gibi olaylara maruz kalan kişilere ilk müdahaleyi yapmanın yanı sıra arama kurtarma ekipleri ile kolluk kuvvetlerinin çalışmalarına yardım ederek kolaylaştırıcı nitelikte faaliyetleri yürütmelidir. Özel güvenlik görevlisi, insanlar ile ilişkilerinde empati yapmalı ve insanların kendisini tanımasa dahi üzerinde taşıdığı üniformadan dolayı güvenilir insan kategorisinde değerlendirdiğini aklından çıkarmayarak insanların zor zamanında kendisinden bekledikleri her türlü yardım çağrılarına duyarsız kalmayarak yardım elini tereddüt etmeksizin uzatmalıdır.


1. Soru

Devriye hizmetleri nedir?

Cevap

Devriye hizmetleri; görev alanı içinde genel güvenliği ve gerekli caydırıcılığı sağlamak, suç işlenmesini önlemek, olay olduktan sonra işlenen suç ve suçların faillerini takip etmek, işlenmiş suçlarda şüphelileri yakalamak, delilleri korumak ve emniyet teşkilatına teslim etmek, yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek üzere sorumluluk bölgesinde amirlerince belirlenen bir güzergâhta yaya ya da araçlı olarak gezerek icra edilen üniformalı ve tam teçhizatlı en az iki güvenlik görevlisi tarafından yapılan güvenlik hizmetleridir.

2. Soru

Devriye nedir?

Cevap

Görev alanı içerisinde; genel güvenliği ve asayişi temin etmek ve korumak, suçları işlenmeden önce önlemek için gerekli emniyet tedbirlerini almak, suç işlendikten sonra olaya müdahale ederek durdurmak, yetkileri dâhilinde takip etmek, gerektiğinde vatandaşlara yardımcı olmak ve kanunlara uygun olarak kendisine verilen başkaca görevleri yerine getirmek amacı ile sorumluluk bölgesinde yaya veya araçlı gezerek (dolaşarak) önleyici hizmet yapan görevlilere devriye denir.

3. Soru

Devriye bölgesi nedir?

Cevap

Devriye görevinin yapılacağı, devriyenin güvenliğinden sorumlu olduğu sınırları belirlenmiş özel bölgeye Devriye Bölgesi denir.

4. Soru

Devriye güzergahı nedir?

Cevap

Devriye bölgesi içerisinde kontrol edilmesi gereken noktalara intikal etmek amacıyla yetkili amir tarafından önceden yapılan plan çerçevesinde sınırları belirlenmiş yollara Devriye Güzergâhı denir.

5. Soru

Devriye görevi nedir?

Cevap

Sorumlu olduğu bölge ve güzergâhta devriye görevlileri tarafından yapılan çalışmalara da “Devriye Görevi’’ denir.

6. Soru

Özel güvenlik devriyesinin amaç ve hedefleri nelerdir?

Cevap

 • Suç işlenmesini önlemek
 • Hizmet ettiği insanların can ve mal güvenliğini korumak
 • Genel emniyeti sağlamak
 • Sorumlu olduğu bölge içinde istihbarat toplamak
 • Suç için elverişli fırsatları azaltmak
 • Suç işleme eğiliminde olanlara karşı caydırıcı olmak
 • Kanunlarca verilmiş olan yetkilerin ve insanların huzuru için konulmuş kuralların uygulanmasını sağlamak
 • Düzenlenen etkinlikler esnasında meydana gelebilecek suçları önlemek
 • Olaylara müdahale etmek, suçlara el koymak, suçluları ve olay yerini muhafaza etmek ve genel kolluğa bilgi vermek
 • Görev bölgesinde olayları ve şüpheli şahısları gözlemek, suçla ve suçlularla mücadele etmek
 • Yardım gereken hâllerde yardıma muhtaç kimselere yardım etmek, lüzumu hâlinde ilgili kurumlara bilgi vermek(Sosyal yardım hizmeti sunmak)
 • Halkın yardım çağrısına hızlı bir şekilde cevap vererek verimliliği arttırmak
 • Özel güvenlik tedbirleri konusunda toplumsal duyarlılığın oluşmasını sağlamak
 • Vatandaşlara güven vermek
 • Genel kollukla işbirliği kurmak ve geliştirmek
 • Kanunların kendisine verdiği diğer görevleri yerine getirmek
 • Emniyet tedbirlerini ihlal eden çalışanları ihtar etmek, ilgililere bildirmek
7. Soru

Devriyenin önleyici görevleri nelerdir?

Cevap

 • Devriye gezmek
 • Üniformalı görev yapmak
 • Potansiyel suçluların plan yapmasını zorlaştırmak
 • Devriye bölgesinin tamamını kontrol etmek
 • Vatandaş ve iş yeri sahiplerini özel güvenlik tedbirleri konusunda bilgilendirmek
 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunun 7. maddesindeki yetkilerini kullanmak
8. Soru

Devriyenin koruyucu görevleri nelerdir?

Cevap

 • Kalabalık kontrolünü sağlamak
 • Toplumsal içerikli toplantı ve gösterilerde önleyici tedbir almak
 • Kamu düzenini sağlamak
 • Engellilere yardım etmek
 • Kontrol ve gözleme fonksiyonlarını yerine getirmek
 • Kolluk kuvvetlerine derhal bilgi vermek şartıyla suç teşkil eden eşyayı emniyete almak
 • Olay yerini koruma altına almak
 • Korumasını sağladığı yere, yasaklanmış ve tehlikeli olan her türlü silah, patlayıcı madde ve eşyanın sokulmasına engel olmak
 • Elektrik, su, doğalgaz vb. sızıntı ve kaçaklarını kontrol etmek
 • Bina ve tesislerde önleyici koruyucu hizmetini sağlamak
9. Soru

Devriyenin yardım görevi nelerdir?

Cevap

 • İlk yardım hususunda bilgi sahibi olmak
 • Kaza, yangın, doğal afet gibi olağan durumlarda insanlara ve görevlilere yardım etmek
 • Yardım isteyenlere ve yardıma muhtaç olanlara yardım etmek, bunları ilgili kurumlara yönlendirmek
 • Kendini sevk ve idare edemeyeceklerle malul ve acizlere, kaybolmuş ya da yardıma ihtiyaç duyan çocuklara yardım etmek
10. Soru

Devriyenin adli görevleri nelerdir?

Cevap

 • İşlenen suça el koymak, suçun devamını önlemek suçluları yakalayarak genel kolluk birimlerine teslim etmek (CMK mad.90)
 • Olay yerini muhafaza etmek. Delillerin kaybolmasını ve değişmesini önlemek amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini almak (CMK mad.168)
 • Görevli olduğu yerlerde; haklarında yakalama, tutuklama ve mahkûmiyet kararı bulunan sanık ve hükümlüleri yakalamak ve bunları emniyet teşkilatına teslim etmek
 • Suç eşyası olma ihtimali bulunan eşyaları koruma altına almak ve bunları genel kolluk görevlilerine teslim etmek
11. Soru

Devriye hizmetinin çeşidi nasıl belirlenir?

Cevap

Devriye hizmetinin çeşidi, bölgedeki iş yeri sayısı, bölgenin toplumsal yapısı, bölgede işlenen suç tipleri, nüfus yoğunluğu, bölgenin coğrafi yapısı ve büyüklüğü, iş yerlerinin faaliyet konuları (kuyumcu, döviz bürosu vb.) ve benzeri unsurlar dikkate alınmak suretiyle farklı devriye çeşidi uygulanır. Yani uygulanacak devriye çeşidi devriye hizmeti yapılacak güzergah veya bölgenin ihtiyacına göre değişiklik gösterir.

12. Soru

Devriye hizmetinde asıl olan nedir?

Cevap

Devriye hizmetinde asıl olan 24 saat esasına göre devam edecek şekilde kesintisiz üniformalı görevlilerce yapılmasıdır. Ancak hizmet gereği zaman zaman sivil olarakta yapılır.

13. Soru

Üniformalı devriye hizmetlerinde amaç nedir?

Cevap

Üniformalı devriye hizmetlerinde amaç caydırıcılık yolu ile suçun işlenmesini önlemek ve güvenlik hizmeti alan vatandaşların kendilerini; belli bir bölgede meydana gelen veya artış gösteren suç tiplerinde, suç işlenme olasılığı yüksek olan zaman aralıklarında veya gerçekleştirilecek olan bir etkinlik esnasında (konser, festival vs..) özellikle hırsızlık, yan kesicilik, taciz ve kapkaç suçlarının faillerini yakalamak suretiyle suç şüphelilerinin etkisiz hâle getirilmesinde oldukça başarılı sonuçlar elde edilmesi ile beraber sivil devriyelerin her yerde ve her zaman var olduğu hissi verilerek suç işlemeye niyetli şahıslar üzerinde caydırıcılık yoluyla niyetlerinden vazgeçirterek suçların önlenmesidir.

14. Soru

Devriye çeşitleri nelerdir?

Cevap

Her biri kendi içerisinde farklılık gösteren devriye çeşitlerinden en yaygın olan devriye çeşitleri şunlardır:

 • Otomobil Devriyesi
 • Yaya Devriyesi
 • Kombine Devriye
 • Motosikletli Devriye
 • Atlı Devriye
 • Bisikletli Devriye
 • Köpekli Devriye
 • Hava Devriye
15. Soru

Otomobil devriyesinin tercih nedeni nedir?

Cevap

Devriye bölgesinin yaya devriye yöntemiyle hizmet verilemeyecek kadar geniş olduğu ve devriye hizmetinin sık zaman aralıklarında yapılması gereken bölgelerde etkili, hızlı ve pratik olması için otomobil devriyesi tercih edilir.

16. Soru

Otomobil devriyesinin faydaları nelerdir?

Cevap

Kolay yer değiştirebilme ve hızlı hareket edebilme nedenleri ile devriye bölgesinin daha fazla kontrol edilmesini sağlar, şikâyetlere daha hızlı bir şekilde cevap verilerek suçluların takip edilmesinde daha fazla etkili olunur. Trafik takiplerinde çok etkilidir. Motorlu devriye, acil bir durum olmadığı sürece trafik kurallarına uymalı, etrafı detaylı görebilecek hızda seyretmelidir.

17. Soru

Otomobil devriye personeli halkla ilişkisi nasıl olmalıdır?

Cevap

Otomobil devriye personeli, devriye hizmetini araç içerisinde bulunmak suretiyle yaptığından halkla iletişim kurması oldukça zordur. Bu durum vatandaştan gelecek olan bilgi akışını engellemektedir. Bu durumu ortadan kaldırmak için zaman zaman halkın yoğun olduğu noktalarda sabit bulunarak vatandaş ile yüz yüze temas kurmak suretiyle iletişime geçme imkânı yaratılmalıdır.

18. Soru

Yaya devriyesi nedir?

Cevap

Devriye bölgesinde yürüyerek yapılan güvenlik hizmetidir. Yaya devriye hizmeti, kurumun veya işletmenin personel imkânlarına ve belirlenen bölgenin hassasiyetine göre tek kişiden veya iki kişiden teşkil olacak şekilde uygulanabilir. Yaya devriyenin üniformalı olması caydırıcılık yönünden faydalıdır.

19. Soru

Yaya devriyelerin sağladığı faydalar nelerdir?

Cevap

Yaya devriyeler kendisi için gerekli olan halk desteğini halkla daha fazla münasebette bulunarak sağlayabilirler. Yaya devriyeler; bölgelerinde sıkça ve düzenli olarak yaptıkları devriye hizmetiyle suçlular üzerinde olumsuz etki yaratacak, saldırıya maruz kalabilecek gerçek kişiler veya iş yeri sahipleri için güven duygusu oluşturacaklardır. Yaya devriyeler, devriye bölgesinin kendine has karakteri ve problemleri hakkında derin bilgi edinme imkânına sahiptirler. Yaya devriyeler otomobil devriyelerinin aksine kişilerle göz göze gelebildikleri için potansiyel suçlu tiplerini algılama, tanıma kabiliyetine sahiptirler.

20. Soru

Kombine devriye nedir?

Cevap

Belirlenen bölge veya güzergâhta yaya ve otomobil devriyelerinin birlikteliğinden oluşur. Yaptıkları görev itibari ile biri diğerini destekleyici niteliktedir.

21. Soru

Motosikletli devriye nedir?

Cevap

Motosikletli devriye; şehir planlaması, trafik yoğunluğu, suç işlenme oranının fazlalığı, turizm gibi nedenlerle genel asayişin ve güven ortamının sağlanması, önleyici güvenlik hizmetlerinde güvenliğin arttırılması amacıyla başta polis olmak üzere jandarma ve zabıta tarafından yaygın bir şekilde bu devriye çeşidini kullanmaktadır. Kendileri için özel imal edilmiş kıyafet, yüksek konfor ve güven sağlayan motosiklet ve kask ile diğer teçhizatı kullanmaktadırlar.

22. Soru

Motosikletli devriyelerin faydaları nelerdir?

Cevap

Motosikletli devriye, şehrin yoğun trafiğinde hızlı hareket edebilme kabiliyetine sahip olması ve tek bir personel ile geniş alanlarda seri şekilde devriye hizmeti gerçekleştirebildiğinden özel güvenlik teşkilatları tarafından tercih edilen ve sıkça kullanılan devriye hizmetlerindendir. Motosikletli devriye sıcak ve iyi havalarda hedeflenen hizmet verimliliğini karşılamaktayken kış aylarında hava yağışlı, soğuk, karlı ve buzlu olduğunda kullanımı tehlikelidir. Bu nedenle kullanımı yıl içerisinde mevsimlerle sınırlıdır.

23. Soru

Atlı devriye nedir?

Cevap

Atlı devriyeler dünyanın birçok ülkesinde polis ve özel güvenlik teşkilatı tarafından kullanılmaktadır. Görev yapılacak mıntıkanın arazi şartlarına, ulaşım olanaklarına, görevin özelliğine ve caydırıcılığına göre insanla birlikte eğitimli atla yapılan devriye çeşididir. Kent orman alanları, parklar ve yeşil alanlarda tercih edilmektedir.

24. Soru

Bisikletli devriye nedir?

Cevap

Bisikletli devriye; düzenleyici güvenlik hizmetlerinin geliştirilmesi, suçla etkin ve verimli bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla motorize ekiplerin giremediği veya yeterince hizmet veremediği yeşil alanlar, fuar alanları, sahil şeritleri, mesire alanları, üniversite kampüsleri ile turizm bölgelerinde araç trafiğine kapalı yollar ile alışveriş merkezleri civarında devriye hizmeti vermeye uygundur.

25. Soru

Bisikletli devriye neden tercih edilir?

Cevap

Bisikletli devriye bölgesinde yaya devriyeye göre daha hızlı motorize devriyeye göre daha sessiz ve ekonomik olması sebebiyle özel güvenlik teşkilatları tarafından tercih edilmektedir.

26. Soru

Köpekli devriye nedir?

Cevap

Eğitilmiş köpekler tarafından özel güvenlik görevlisi nezaretinde, spor müsabakaları, konser ve festival alanlarında suç işlemeye niyetli kişilerin ve meydana gelebilecek toplumsal olayların önüne geçmek amacıyla köpekli devriye hizmeti verilmektedir. Narkotik madde ve patlayıcı madde konusunda eğitilmiş köpekler marifetiyle açık ve kapalı alanlarda yapılacak toplantılarda, havalimanlarında, bina, tesis giriş ve çıkışlarında tespit amaçlı devriye ve kontrol hizmetleri verilmektedir.

27. Soru

Hava devriye kullanılmasının amacı nedir?

Cevap

Hava araçları (Helikopter) ile yapılan devriye, gelişmiş ülke polis teşkilatlarının büyük kent ve metropollerde suçların önlenmesi ve suç işlendikten sonra şüphelilerin takibi amacıyla kullanılmaktadır.

28. Soru

Hava devriye nedir?

Cevap

Ülkemizde geniş katılımlı açık hava toplantıları, mitingler, açılış organizasyonları vb. gibi durumlarda etkinlik yapılan bölgenin havadan kontrolü ve gözlenmesi ile yerdeki diğer birimlere yukarıdan yapılan tespitlerin aktarılarak olayların büyümeden önlenmesini sağlayan bir devriye türüdür.

29. Soru

Hava devriyenin diğer görevi nedir?

Cevap

ülke genelinde taşıt trafiği yoğun olan karayolları güzergâhlarını polis helikopteri ile havadan kontrol etmek suretiyle trafik akışını düzenleyici ve denetleyici nitelikte devriye hizmetinde hava araçlarından faydalanılmaktadır.

30. Soru

Devriye görevi yaparken kontrol edilecek yerler ve zamanı nedir?

Cevap

Yer yönü: Görev yerinin açık veya kapalı alan olmasına, alanın genişliğine ve uzunluğuna, iş yerinin hassas noktalarına, iş yoğunluğuna ve insan sirkülâsyonuna göre kontrol edilecek noktalar belirlenir.

Zaman yönü: Görev yapılan yerdeki iş yoğunluğunun arttığı veya azaldığı zamanlarda, insan sirkülâsyonunun çoğaldığı zamanlarda, iş yerindeki önemli zaman aralıklarında (iş giriş ve çıkış saatleri), mesai saati, tatil veya istirahat zamanlarında, belirli özel günlerde (resmi ve dini bayramlar vb.) alınan olası tehdit durumlarında veya idarenin lüzum gördüğü zamanlarda iş yoğunluğuna göre devriye görevleri tanzim edilir.

Suç işleyebilecek kişilerin kontrolü: Serseri vb. kişilerin iş yerine gelerek saldırgan davranışlar sergilemeleri.

Suç işlenebilecek yerlerin kontrolü: Issız yerler, kalabalık yerler, hırsızlığın vb. suçların işlenebileceği yerler. Bu yerler zamana vb. sebeplere göre değişkenlik gösterebilir.

Şüpheli araç ve kişilerin kontrolü: Bölgesinde bulunan, işyerine giriş ve çıkış yapanlar kontrol edilir.

31. Soru

Devriye tarafında kontrol edilmesi gereken yerler nerelerdir?

Cevap

 • Suç seviyesinin yüksek olduğu yerler
 • Sorun oluşturulabilecek yerler
 • Alkollü içeceklerin tüketildiği yerler
 • Gençlerin bir arada bulunduğu yerler
 • Değerli eşya ve nakit paranın bulunduğu yerler
 • Girilmesi yasak olan yerler
 • Potansiyel tehlike oluşturan yerler
 • Bina ve tesislerin içi ve çevresi
 • Elektrik, su, doğalgaz kullanılan yerler
32. Soru

Devriyelerin genel olarak dikkat etmesi gereken noktalar nerelerdir

Cevap

 • Tabancalar ihtiyaç olmadığı sürece kılıflarında taşınır.
 • Devriye güzergâhı net olarak belirlenmelidir.
 • Devriye bölgesinin sınırları şüpheye mahal bırakmayacak, açık ve anlaşılır bir şekilde belirlenmelidir.
 • Yürüyüş ağır adımlarla yapılmalı, dönemeçlerde ve köşe başlarında durularak etraf dikkatlice gözden geçirilerek farklılıklar tespit edilmeye çalışılmalıdır.
 • Yürüyüşlerde ani dönüşler yaparak takip ve tarassut edilip edilmediklerini  kontrol etmelidirler.
 • Devriyeler; görevlerini yürütürken karşılaştıkları olaylarda telaş, heyecan ve tereddüde düşmeden, çekinmeden hareket tarzlarını süratle belirlemeye ve hemen tatbik etmeye alışık olmalıdırlar.
 • Sürekli olarak görevin gerektirdiği ciddiyet, nezaket içerisinde olmalı ve aynı zamanda etik kuralları içerisinde ve cesur davranmalıdır.
 • Gerektiğinde polis, jandarma, sahil güvenlik, belediye zabıtası, itfaiye, sağlık kurumları, belediyenin elektrik, su ve gaz gibi birimlerinden seri bir şekilde yardım isteyebilmek için gerekli haberleşme sistemleri kurulmalıdır. Haberleşme; telsiz, telefon, düdük, alarm ve diğer vasıtalarla yapılır mecbur kalındığı takdirde havaya ateş etmek sureti ile de yardım istenebilir devriyelere öncelikle bağlı bulundukları işletme – kurum birimleri yardım etmelidirler konunun hassasiyetine göre mıntıka kaydı olmaksızın diğer kurum ve kuruluşların görevlilerinin yardım etmesi gerekmektedir.
 • Devriyeler haber vermeksizin bölgelerini terk edemezler. Görevleri hitamında istirahat yerlerine veya görev çıkış işlemleri için merkeze dönerler. Ancak hizmet müddetleri zarfında başlamış oldukları iş veya tahkikatı sonuçlandırmadan veya diğer görevlilere devretmeden evvel ayrılamazlar.
 • Devriye bölgelerinde oluşan ve gelişen bilgileri bağlı oldukları üstlerine bildirirler.
 • Kar, tipi, fırtına gibi devriye hizmetlerini zorlaştıran hava şartları oluştuğunda görevin nasıl yürütüleceğini sorumlu amir tayin eder.
 • Devriye memurları görev süresince herhangi bir sebep ve bahane ile hiçbir yerde oturamazlar.
 • Devriyelerin süresince merkez ile herhangi şekilde temas ve irtibatlı olacaklarını ve acil durumlardaki haberleşme yöntemlerini sorumlu amirler tespit eder.
 • Devriyeler sorumluluk bölgelerinde dolaşan serseri şüpheli ve tanınmayan şahısları takip eder, kimlik bilgilerini alır ve suç unsuru yok ise bölgeden uzaklaştırır.
 • Bölgelerinde suç unsuru oluşturan şahısları yakalayarak gerekli işlem yapılması için genel kolluğa teslim eder.
 • Sorumluluk bölgesinde tehlike arz eden her türlü su, elektrik, gaz arızalarını en kısa zamanda ilgili birimlere bildirerek can ve mal kaybının önlenmesi için gerekli koruma önlemlerini alır.
 • Görev bölgesindeki can ve mala zarar verebilecek şekilde sahipsiz hayvanların dolaşmasına izin vermemeli, uzaklaştırılmaları için gerekli işlemleri yapmalıdırlar.
 • Devriye bölgelerinde rastladıkları sahipsiz çanta, poşet, koli vb. malzemeler güvenlik kontrolünden geçirdikten sonra gerekirse emanete alınır.
 • Devriyeler yakaladıkları sanık veya şüphelileri ilgili birime sevk etmeden önce gerekli üst araması usulüne göre yapılarak zararlı maddelerden arındırılmalıdır. Bu şekilde yakalananların kendilerine, başkasına veya devriyelere zarar vermeleri önlenmelidir.
 • Devriyeler, yakaladıkları şahısları sevk ederken firar, direnme ve görevlilere veya yakalananlara karşı dışarıdan yapılabilecek muhtemel saldırılar için gerekli koruma önlemlerini almalıdırlar.
 • Devriyeler, olağanüstü durumlarda veya kamu düzenini tehlikeye düşüren olaylarda halkın korku ve heyecanını yatıştırmaya çalışmalı, gerekiyorsa halka yardım etmeli, nasıl hareket edecekleri konusunda yol göstermeli ve bu konuda uygun talimatlarda bulunmalıdırlar.
 • Devriyeler, haklarında yakalanmaları için mahkeme kararı olduğunu bildiği şahısları gördüğü takdirde ilgili yerlere haber vermeli, mümkünse yakalayarak genel kolluğa teslim etmelidirler.
 • Devriyeler, bölgelerinde oluşabilecek her türlü suç ve olağan dışı durum olmadan önce veya olduktan sonrada zaman kaybetmeksizin haber alabileceği bir ağ kurmalı, toplum desteğini alabilecek ilişkiler geliştirmelidir.
 • Doğal afet vb. gibi tehlikeli durumlarda mal ve can kaybını en aza indirmek için hareket planı hazırlanmalıdır.
 • Devriyenin görüş alanı ve kontrol edecekleri yerler önceden tespit edilmeli ve belirlenen bu noktalar belirli açılardan görülebilecek şekilde kontrol edilmelidir.
 • Devriyeler not defteri bulundurmalı ve mıntıkasında dikkat çeken konuları ve kişileri zaman kaybetmeden not almalıdır. Bu bilgiler gerektiğinde rapor hâline getirilmelidir.
33. Soru

Devriye öncesi psikolojik hazırlık nasıl yapılır?

Cevap

Yapılması gereken çalışmalarla ilgili olarak psikolojik açıdan fikren ve ruhen yapacağı görevin özelliğine göre kendisini hazırlamalıdır. Bu hazırlık icra edeceği görevin başarı oranını olumlu veya olumsuz etkileyecektir. Bu bağlamda aşağıda belirtilen unsurlar devriye öncesi psikolojik hazırlığın içerisinde yer alır.

 • Kurumsal politika ve yöntemlerdeki değişiklikleri takip etmek
 • Eğitilmiş bir personel olduğundan kendine güvenir olmak
 • Yetkileri ve sınırlarını bilmek
 • Kendisini profesyonel statüde görmek
 • İşini severek yapmak
34. Soru

Devriye öncesi zihinsel hazırlık nasıl yapılır?

Cevap

Özel güvenlik görevlisi, görevine başlamadan önce kendini görevine adapte etmeli, işine yoğunlaşmış olmalı, görev dışındaki zamanda yaşanmışlıklarını işine yansıtmamaya itina göstermelidir. Bu bağlamda;

 • Devriye görevlisi, izinli dönem ile görev sürecini birbirine karıştırmamalıdır.
 • Kendinden önceki mesai diliminde meydana gelmiş olaylar hakkında tanzim edilmiş tutanaklar ve bilgileri elde eder.
 • Aranan kişiler hakkında kolluktan bilgi edinir.
 • Çalıntı ve kayıp araçların bülteni veya listesini temin eder.
 • Kendinden önceki devriyeden son durum hakkında bilgi edinir.
 • Devriye bölgesinin suç tipi noktasında karakteristik özelliği hakkında bilgi edinir.
 • Görevde kullanacağı teçhizat ve malzemelerin çalışır ve tam olmasına itina gösterir.
 • Amirlerince yapılacak görev değişikliklerine hazır olur.
 • Devriye esnasında olması muhtemel olaylara karşı içsel bir plan yaparak hangi olayda ne şekilde davranacağının kararını verir. Bunun yanı sıra devriye bölgesi ve güzergâhında nereleri kontrol edeceğini zihninde planlar.
35. Soru

Devriye öncesi fizikil hazırlık nasıl yapılır?

Cevap

Özel güvenlik görevlisi halkla yakın bir ilişki içerisinde bulunacağından çalışmalarının büyük bir titizlik ve dikkat içinde gerçekleştirilmesi gerektiğinden görev öncesi yeteri kadar dinlenmiş olmalı, alkol veya uyuşukluk yaratacak herhangi bir ilaç kullanmamış olması gerekmektedir. Görev sırasında karşılaşabileceği olaylara karşı hazırlıklı olmalı, anında gerekli tepkiyi gösterme ve usulüne uygun müdahaleye hazır olmalıdır. Devriye öncesi fiziksel hazırlık iki konuyu içerir. Bunlar; devriye görevlisinin dış görünüşü, davranışı ve kullanacağı kişisel araç ve teçhizatlarıdır.

36. Soru

Devriye görevlisinin dış görünüşü, davranışı nasıl olmalıdır?

Cevap

 • Saçları taranmış ve günlük sakal tıraşı olmuş olmalı.
 • Giyimi, teçhizatı bakımlı, temiz ve düzgün olmalı.
 • Laubali ve disiplinsiz davranışlar sergilememelidir.
 • Sıralı amirlerine karşı saygılı, iş yeri çalışanlarına karşı sıcak yaklaşım sergilemelidir.
 • Ciddi olmalı.
 • Kendisiyle muhatap olanlara karşı nazik olmalı, sabırlı olmalı, dinlemesini bilmeli, sinirlerine hâkim ve uzlaşmacı yaklaşım içinde bulunmalı.
 • Detayları dikkatli izlemeli, çevresine karşı duyarlı olmalı
 • Devriye araçlarının içinde veya devriye bölgesinde uyumak veya uygunsuz bir şekilde bulunmaktan kaçınmalı.
37. Soru

Kullanılacak kişisel araç ve teçhizatlar nelerdir?

Cevap

 • Mevsimine göre kıyafet
 • Silah ve mühimmatı
 • Kelepçe
 • Düdük
 • El feneri
 • Cop
 • Not defteri ve kalem
 • Araç projektörü, emniyet şeridi
 • Önemli yerlerin telefon fihristi
 • Çelik yelek
 • Haberleşme cihazları
38. Soru

Olağan devriye nedir?

Cevap

Olağan devriye herhangi bir plan ve program olmaksızın devriye bölgesinin gezilmesidir. Bu yöntemde devriyenin nereleri, ne zaman, hangi sıklıkla ve nasıl kontrol edeceği tamamen görevlinin inisiyatifine bırakılmıştır. Buradaki amaç, sorumluluk alanında güvenliğin sağlanmasıdır.

Olağan devriyeye diğer adıyla rastgele devriye yöntemi de diyebiliriz.Rastgele devriye yöntemi belli bir plana dayanmaksızın gerçekleştirildiğinden suçla karşılaşma ihtimali kuvvetlidir, bu nedenle bu devriye yöntemini uygulayan Özel güvenlik görevlisi suça müdahale etmek üzere her an dikkatli, duyarlı ve hazır olmak durumundadır.

39. Soru

Dairesel devriye nedir?

Cevap

Dairesel devriye yönteminde, devriye bölgesinin bir daire şeklinde değerlendirilerek merkezden dışa doğru dairesel açılan gezinişlerle kontrol edilmesi olacağı gibi buna karşın dışardan daire merkezi istikametine dairesel daralan gezinişlerle kontrol edilmesidir.

40. Soru

Geri dönüşlü devriye yöntemi nedir?

Cevap

Geri dönüşlü devriye yöntemi, devriye görevlilerince kritik bölgelerin veya kontrol ettiği noktaların kısa ve düzensiz zaman aralıklarında tekrar kontrol edilmesidir. Bu yöntem ile kontrol edilen yerlerde iki kontrol işleminin arasında geçen sürenin uzun olmaması amaçlanarak güvenlik zafiyetinin önüne geçilmesi sağlanmakla beraber devriye görevlilerinin de takip edilip edilmediğinin anlaşılmasına da yardımcı olacaktır.

41. Soru

Planlı devriye nedir?

Cevap

Planlı devriye, yetkili amir tarafından önceden güzergâhı belirlenmiş olan ve bunun yanı sıra güvenlik görevlisinin hangi saatte nerede olması gerektiği dahi belli olacak şekilde ayrıntıya yer verilen bir devriye yöntemidir.

Bu yöntemde, yöneticiler tarafından devriye görevlisinin kontrol ve denetiminde kolaylık sağlamış oluyor ise de; potansiyel suçluların, ufak bir gayret ve gözlemlemeleriyle devriyenin hangi zamanda nerede oldukları ve bir noktadan diğer noktaya ne kadar süre içinde intikal ettiklerini belirlemesi mümkün olabilecek ve suç işleme kararında cesaretlendirecektir. Bu yöntemle ancak devriye fiilen bulunduğu noktada ve o an için caydırıcı olabilecektir.

42. Soru

Özel güvenlik görevlilerinin başlıca görevleri nelerdir?

Cevap

 • Suçları önlemek
 • Kamu düzenini sağlamak
 • Olaylara müdahale etmek
 • Olay yerinin korunması
 • Özel güvenlik ve halkla ilişkiler
 • Vatandaşların kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak
 • Sorumluluk bölgesini denetimi altında bulundurmak
 • Kişilere ve mağdurlara yardım etmek
43. Soru

Suçlar nasıl önlenir?

Cevap

Suçların çeşidi ve yapısal özellikleri dikkate alınarak, önceden tedbirler almak suretiyle suçların işlenmesinin önüne geçilebilir. Bu yaklaşıma göre; sadece sınırlı sayıdaki suçlar değil, suçların büyük bir kısmı bu yolla önlenebilir. Şüphelinin, suç işleme yeteneğinin ve isteğinin engellenmesi veya kısıtlanması bu konuda elde edilebilecek başarıda büyük önem taşımaktadır. Burada önemli olan nokta, suç için elverişli fırsatların minimum seviyeye indirilmesi, suç kaynaklarının ve şüphelinin zayıflatılması veya mağdurun güçlendirilmesidir.

Bu yaklaşım, önceden planlanan yasadışı aktivitelerde olduğu gibi aniden oluşan ve gelişen kavga ve benzeri olayların önlenmesini de içerir. Heyecan, öfke ve alkol gibi nedenlerden dolayı meydana gelebilecek bir olay güvenlik görevlisinin çevrede olmasıyla genelde önlenmiş olur. Aradan biraz zaman geçmesiyle birlikte öfke, sinir ve heyecan genelde yerini sağduyuya bırakır ve olay için elverişli ortam kendiliğinden sona erer. Böylece; çıkma olasılığı bulunan, hatta meydana gelmek üzere olan bir suç, güvenlik görevlisinin yakında bulunmasıyla önlenmiş olur ya da bir bölgede alınacak basit önlemlerle (sokakların ışıklandırılması, alarm sistemi, devriye sayısının artırılması) yüksek yakalanma olasılığı riskinden dolayı potansiyel suçlular engellenmiş olur.

44. Soru

Kamu düzeni nedir?

Cevap

Kamu düzeni; bireylerin can ve mallarının saldırılara karşı korunması, dirlik, rahat, huzur ve sağlık içinde yaşanması, sahip oldukları temel hak ve hürriyetlerini kullanabilmeleri ve bu halin devamlılığıdır.

45. Soru

Olaylara nasıl müdahale edilir?

Cevap

Suçları önlemek adına alına tüm emniyet tedbirlerine karşın suçların meydana gelmesi hâlinde olaylara en seri şekilde müdahale etmek, suçluları yakalamak veya yakalanmalarına yardımcı olmaktır. Özel güvenlik görevlisi, güvenliğinden sorumlu olduğu açık ve kapalı alanlarda üniformalı olarak devriye hizmeti sunması önleyicilik ve caydırıcılık temelini esas almakla birlikte herhangi bir olayın meydana gelmesi hâlinde, en seri ve emniyetli şekilde olaya müdahale etmek, suç şüphelilerini olay yerinde veya yakınında yakalamak, genel kolluk kuvvetlerine teslim etmek ve yardımcı olmaktır.

46. Soru

Olay yerinin korunması nasıl yapılır?

Cevap

Özel güvenlik biriminin sorumluluk alanı içerisinde bir olay meydana geldiğinde; görevliler olaya müdahale etmekle birlikte, güvenlik yetkilileri veya adli makamlar olay yerinde inceleme yapıncaya kadar olay yerini de koruma altına almalıdırlar. Aşağıda belirtilen işlemleri yapılmak suretiyle olay yeri koruma altına alınabilir;

 • Olayın cereyan ettiği yerin çevresine ‘OLAY YERİ – YAKLAŞILMAZ’ yazılı şerit çekilir veya levha asılır.
 • Makam ve mevkii ne olursa olsun yetkililerin haricinde olay yerine hiç kimsenin girmesine izin verilmez.
 • Olay yerine seyirci gelmiş ise olay yeri dışına çıkarılır.
 • Delillerin bozulması, kaybolması veya değişmesi ihtimaline karşı tedbirler alınır.
 • Olay yeri kapalı alan ise kapıları kapalı ve hatta kilitli bulundurulur.
47. Soru

Halkla ilişkiler nedir?

Cevap

Halkla ilişkiler; basit anlamda; ilan, reklam, propaganda ve enformasyon hizmeti olarak düşünülebilir. Halkla ilişkiler; kuruluş yönetiminin izlemekte olduğu politikaların topluma benimsetilmesi, çalışmaların kamuoyuna duyurulması, kuruluşa ve yaptığı üretimlere güven duyulmasının sağlanması, buna karşın halkın kuruluştan neler beklediğinin belirlenmesi ve toplumla bütünleşme sürecine denir.

48. Soru

Özel güvenlik görevlilerinin halkla ilişkiler bağlantısı nasıldır?

Cevap

Özel güvenlik elemanı; tüm sosyal paydaşlar ve kamuoyu ile birebir temasta olması nedeniyle kuruluşun aynı zamanda halkla ilişkiler görevlisi gibi de çalışmak durumundadır. Bağlı olduğu kuruluşa yarar sağlayacak şeyleri korumak ve gözetmek durumundadır. Özel güvenlik görevlisi bağlı olduğu kuruluşun saygınlık açısından vitrinini oluşturur. Bu nedenle özel güvenlik elemanı halkla ilişkilerde son derece dikkatli ve olumlu davranmalıdır.

49. Soru

Özel güvenlik görevlileri çalıştığı alanda nasıl davranmalıdır?

Cevap

Özel güvenlik görevlisi, görev yaptığı bölgede bölgenin hassasiyetlerini ve olması muhtemel suç tiplerini göz önünde bulundurarak risk analizi yapmalı ve bu doğrultuda işyeri sahipleri yöneticileriyle kurduğu olumlu ilişki çerçevesinde muhataplarını bilgilendirmelidir. Kendi alacağı tedbirlerin yanı sıra işyeri sahipleri ve yöneticilerinde alması gereken tedbirler hakkında yönlendirme yapmalıdır.

50. Soru

Vatandaşların güvenlikten beklentileri nelerdir?

Cevap

Güvenliğin kişiler açısından ilk akla gelen çağrışımı onların suça ve suçlulara karşı korunmasıdır. Bu konu yeterli ölçüde gerçekleştiği takdirde kişiler bütün güçleriyle ve imkânlarıyla kişisel ve toplumsal faaliyetlerini sürdürecektir. Bu da kişilerin, toplumun ve ekonominin canlanması ve güçlenmesi demektir. Burada bir nüansı da ifade etmekte yarar vardır. Kişiler, kendilerine karşı işlenme ihtimali olan suçlar kadar başka kişilere karşı işlenebilecek suçlardan da kişisel ve sosyal sonuçlar doğuracak şekilde etkilenirler. Bu nedenle kişiler sadece kendilerine karşı değil, kime karşı olursa olsun suç işlenmesine izin verilmeyeceğini, işlenirse cezalandırılacağını bilmek ve görmek isterler. Bu açıdan diyebiliriz ki güvenliğin kişiler açısından çağrışımında en önemli nüans, suç işlenmesine ve suçluya karşı güvenlik güçlerinin ve Devletin tam kararlılığının daima ortasındadır. Bu özellik kişilerin güvenlik hizmetlerinden temel beklentisidir.

51. Soru

Sorumluluk bölgesini denetimi altında bulundurmak için güvenlik görevlisi ne yapmalıdır?

Cevap

Göreve başlandığı andan itibaren ilk 10-15 dk. içerisinde görev yerindeki sorumluluk sahasının kontrolünü yapmalı varsa sorunlu durumlar belirlenerek giderilmesi için çareler aranmalıdır. Sahanın kontrolü esnasında nelere dikkat edeceği talimatlarla belirtilmiş ise bu esaslara göre çevreye dikkat etmelidir. Sorumlu olduğu bölgeye dışarıdan ve içeriden gelebilecek sabotaj, eylem, hırsızlık ihtimali gibi durumları değerlendirerek alınabilecek karşı tedbirlerle ilgili senaryolar tasarlamalı ve gerektiğinde uygulamalıdır. Görev bölgesinde olmaması gereken insanlar, malzemeler veya şüpheli hususlar varsa herhangi bir yorumlamaya gitmeden önce sıralı amirlere bilgi verilip amirlerin sağlıklı kararlar almasına yardımcı olunmalı ve onların vereceği talimatlar doğrultusunda hareket edilmelidir.

Bunların yanı sıra Özel güvenlik kuruluşları bilişim ve güvenlik ekipmanları açısından teknolojiyi yakından takip ederek (güvenlik kamera sistemleri, alarm sistemleri, drone vb.) görev bölgelerinin, güvenlik teknolojisinin yeni ürünlerinden faydalanarak kendi denetim ve kontrolü altında bulundurulmasını sağlamalıdırlar.

52. Soru

Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun içeriği nedir?

Cevap

Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun; Polisi tanımlayan birinci maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesinde Polis,‘’Yardım isteyenlerle yardıma muhtaç olan çocuk, alil ve acizlere muavenet eder.’’ Demek suretiyle zorda kalanlara, kendine bakmaya muktedir olmayan hasta ve güçsüzler ile çocuklara; devleti temsilen koruma ve gözetme sorumluluğu yüklenmiştir.

Bu bağlamda Güvenlik güçleri; suçları önleme, meydana gelen suçlara müdahale etme, suça karışanları yakalayarak adli mercilere teslim etmek ile halkın can ve malını korumakla görevlidir.

53. Soru

Özel güvenlik görevlilerinin Kişi ve Mağdurlara Yardım Etmekte sorumlulukları nelerdir?

Cevap

Özel güvenlik görevlisinin genel kolluğa nazaran sorumluluk bölgeleri daha lokaldir. Suçları önleme, gerektiğinde müdahale etme görevi öncelikli olan Özel güvenlik görevlisinin, bunlardan farklı olarak, yardım isteyenlere, yardıma muhtaç kişilere yardım etmek gibi sosyal içerikli hizmet görevleri de bulunmaktadır. Meydana gelen, doğal afetler, sel, su baskını, trafik kazaları, yangın gibi olaylara maruz kalan kişilere ilk müdahaleyi yapmanın yanı sıra arama kurtarma ekipleri ile kolluk kuvvetlerinin çalışmalarına yardım ederek kolaylaştırıcı nitelikte faaliyetleri yürütmelidir. Özel güvenlik görevlisi, insanlar ile ilişkilerinde empati yapmalı ve insanların kendisini tanımasa dahi üzerinde taşıdığı üniformadan dolayı güvenilir insan kategorisinde değerlendirdiğini aklından çıkarmayarak insanların zor zamanında kendisinden bekledikleri her türlü yardım çağrılarına duyarsız kalmayarak yardım elini tereddüt etmeksizin uzatmalıdır.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!