Ofis Uygulamaları 1 Dersi 8. Ünite Özet

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Ofis Uygulamaları 1 Dersi 8. Ünite Özet için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Openoffice Impress Yazılımı Araçlar, Slayt Gösterisi, Pencere Ve Yardım Menüleri

Giriş

Burada Impress yazılımının ana ekranında bulunan son menüler anlatılacaktır. Anlatılacak menüler içerisinde özellikle Pencere ve Yardım Menüleri barındırdıkları sekmeler bakımından Writer yazılımı menüleri ile aynı kullanıcı işlemlerini yerine getirmektedir. Kullanıcı tarafından dikkat edilmesi gereken noktalardan biri olan animasyonlar, hiç kullanılmadığında izleyici ya da dinleyici kitlenin dikkatinin tam olarak çekilememesini, fazla kullanılması ise animasyonlar sebebiyle anlatılacak ya da izlenecek bilgilerin anlaşılmamasını beraberinde getirebilir. Bu sebeple dozunda kullanılması sunumun etkisini arttıracaktır.

Impress Yazılımı Araçlar Menüsü

Araçlar Menüsü kullanıcıya yardımcı özellikleri açmayı ya da kapatmayı sağlayan sekmelere sahiptir. Bu menüde yazım denetimi, dil, galeri, renk değiştirici, ortam oynatıcı, uzantı yöneticisi ve makrolar…gibi alt sekmeler mevcuttur (S:167, Resim 8.1).

 • Yazım denetimi sekmesi
 • Dil sekmesi
 • Galeri sekmesi
 • Renk değiştirici sekmesi
 • Ortam oynatıcı sekmesi
 • Sunumu küçült sekmesi
 • Makrolar sekmesi
 • Uzantı yöneticisi sekmesi

Yazım Denetimi ve Dil Sekmeleri: Yazım Denetimi Sekmesi, yazılımın diline bağlı olarak sunum üzerindeki metinleri denetleme görevini gerçekleştirir (S:167, Resim 8.2). Bir Kere Yoksay ya da Tümünü Yoksay seçenekleri tıklandığında ise kelimede herhangi bir değişiklik yapılmadan kullanıcı yazımı korunur. Ekle seçeneği ile eğer istenirse kelime sözlüğe eklenebilir. Seçenekler düğmesi ile açılan pencerede denetim yapmak için kullanılan sözlük veya sözlükler seçilebilir, denetim için gerekli ayarlar gerçekleştirilebilir.

Dil Sekmesi yana açılan bir pencere ile Eşanlamlılar Sözlüğü, Heceleme ve Daha Fazla Çevrimiçi Sözlük Sekmelerine sahiptir.

Galeri, Renk Değiştirici ve Ortam Oynatıcısı Sekmeleri: Galeri Sekmesi ile ana slayt ekranının üzerinde açılan pencere, yazılım içerisinde bulunan resimlerin gösterildiği bir galeridir (S:168, Resim 8.4).

Renk Değiştirici Sekmesi ile açılan pencere, özellikle slayt üzerine eklenen görsel öğelerin renklerinin değiştirilmesi için kullanılan penceredir (S:169, Resim 8.5 ve resim 8.6).

Ortam Oynatıcısı, açılan bir pencere yardımıyla slayt üzerine eklenecek film veya ses öğelerini önceden görüntülemeyi sağlar.

Sunumu Küçült Sekmesi: Sunumu Küçült sekmesi ile açılan pencere Sunum Küçültücü olarak adlandırılmaktadır. Bir anlamda bir sihirbaz yardımıyla kullanıcının sunum boyutunu küçültmesini sağlar.

Makrolar Sekmesi: Makrolar, ofis yazılımlarında tekrarlı işlemleri daha kolay gerçekleştirmek için kullanıcıya sunulan ortamlardır.

Makroları Yönet Sekmesi ile OpenOffice Basic, Python, BeanShell ve JavaScript yazılım dillerinde geliştirilen makroları yönetme imkânı vardır. İletileri Yönet sekmesi ile açılan pencere ise OpenOffice Basic Makro Yöneticisi penceresini açmayı ve gerekli ayarları yapmayı sağlar.

Uzantı Yöneticisi ve XML Süzgeç Ayarları Sekmeleri: Uzantı Yöneticisi açılan pencere ile yazılım üzerine sonradan yüklenen uzantıları görüntülemekte, kullanıcıya yazılım ekleme ya da silme imkânı vermektedir (S.171, resim 8.11).

Otomatik Düzeltme Seçenekleri, Özelleştir ve Seçenekler Sekmeleri: Otomatik düzeltme seçenekleri gibi araçlar Menüsünün son üç sekmesi, Impress yazılımı ile ilgili çeşitli konularda ayarları gerçekleştirmeyi sağlamaktadır (S.172, Resim 8.13). Özelleştir Penceresi daha önce de sözü edildiği üzere Menüler, Klavye ayarları, Araç Çubukları ve Olaylar başlıkları altında gerekli ekransal ve yazılımsal düzenlemelerin yapılmasını sağlar.

Seçenekler penceresi sadece Impress yazılımı değil, tüm ofis grubu ürünleri için değişiklikler yapmayı sağlayan ayarlara da sahiptir.

Impress Yazılımı Slayt Gösterisi Menüsü

Slayt Gösterisi Menünün asıl amacı hazırlanan sunumun gösterimindeki ayarların kullanıcı tarafından yapılmasını sağlamaktır. Bu menüde şu sekmeler bulunur (S:173, Resim 8.15).

 • Slayt gösterisi sekmesi
 • Slayt gösterisi ayarları sekmesi
 • Zamanlama provası sekmesi
 • Etkileşim sekmesi
 • Özel canlandırma sekmesi
 • Slayt geçişi sekmesi
 • Slaytı göster/gizle sekmesi
 • Özel slayt gösterisi sekmesi

Slayt Gösterisi Sekmesi: Slayt Gösterisi Sekmesi slayt Show olarak da adlandırılan sunumun dinleyici veya izleyici kitleye sunulması işlemini başlar. Görünüm Menüsünde aynı adla bulunan sekme ile aynı görevi yerine getirmektedir.

Slayt Gösterisi Ayarları Sekmesi: Slayt Gösterisi Ayarları Sekmesi kullanıcı tarafından tüm işlemleri tamamlanmış sunumun son ayarlarının yapılmasını sağlar.

Ayarların ilk kısmı Aralık olarak adlandırılmakta ve tüm slaytların, belirli bir slaytta başlayarak seçilen slaytların ya da özel bir slayt gösterisinin oynatılmasını sağlamaktır. Tür sekmesi ile Varsayılan, Pencere ve Otomatik seçeneklerinden biri seçilebilir. Varsayılan seçeneği ile sunum tam ekranda belirlenen ayarlarla, Pencere seçeneği ile Impress yazılımı penceresinde tüm menü ve araç çubukları devreden çıkmış olarak oynatılır.

Zamanlama Provası Sekmesi: Sunum esnasında slayt üzerindeki nesne canlandırmalarının ve slaytların ilerlemesi için farenin tuşuna basılması ya da klavyeden yardım alınması gereklidir. Bazı durumlarda ise sunucu slaytları fare ya da klavye ile ilerletmeye imkân bulamayabilir. Bu durumda Zamanlama Provası Sekmesi kullanılarak tasarımın son aşamasında iken sunum bir kronometre ile birlikte oynatılarak fare ile yapılan ilerleme zamanları sunum üzerine kaydedilir (S:174, Resim 8.17).

Etkileşim Sekmesi: Impress yazılımı üzerinde bulunan öğelere görevler atayarak basit eylemleri gerçekleştirme imkânı vardır. Özellikle bir kitleye yapılan sunumlar değil de internet ya da farklı bir ortam üzerinden kitlesine ulaştırılacak sunumlarda bu tür eylemler sıklıkla kullanılır. Etkileşim Sekmesinin menü altında aktif olması için öncelikle üzerine eylem yüklenecek öğenin seçilmesi gereklidir.

Özel Canlandırma Sekmesi: Özel Canlandırma Sekmesi, slayt üzerindeki öğelere efektler eklenmesine yardımcı olan bir pencerenin Kenar Çubuğu üzerinde görüntülenmesini sağlar. Üzerine efekt eklenmek istenilen öğenin seçiminden sonra Özel Canlandırma Sekmesi seçilir.

Pencere incelenecek olursa eklenecek olan özel canlandırma seçeneklerinin farklı başlıklarda toplandığı göze çarpar. Bu başlıklar Giriş, Vurgu, Çıkış, Hareket Yollar ve Çeşitli Efektlerdir. Bir nesneye birden fazla canlandırma ekleme ve bunları sıralama imkânı vardır. Özel Canlandırma penceresinin alt kısmında seçilen canlandırmanın uygulanacağı hız da seçilebilmektedir. Otomatik Önizleme seçeneği ile slayt üzerine eklenen canlandırmanın görüntülenmesini de sağlar.

Bir öge üzerine herhangi bir canlandırma eklenmesi durumunda Kenar Çubuğu üzerinde görüntülenen Efekti Değiştir penceresinde Değiştir ve Kaldır butonları da aktif hale gelir. Değiştir butonu özel canlandırmanın değiştirilmesini, Kaldır butonu ise kaldırılmasını sağlar. Efekt Artı başlığı altında ise aşağı açılan seçenekler halinde Başlat, Yön ve Hız bulunmaktadır. Başlat seçeneği özel canlandırmanın ne zaman başlatılacağını, Yön seçeneği hareketsel bir canlandırmanın ne yönde yapılacağını, Hız seçeneği ise canlandırmanın oynatılma hızının seçimine yardımcı olur.

Özel canlandırmaların gösterildiği pencere içerisindeki simgelerden eklenen canlandırmanın hangi grup içerisinde olduğu da anlaşılabilmektedir. Herhangi bir canlandırmanın üzerine gelerek fare ile sağ tuş tıklandığında görünen pencere, canlandırmayı başlatma seçenekleri ile efekt seçeneklerine ulaşmayı sağlayan bir pencerenin açılmasını sağlar.

Slayt Geçişi Sekmesi: Slayt Geçişi Sekmesi özellikleri de aynen Özel Canlandırma Sekmesinde olduğu gibi Kenar Çubuğu üzerinde görüntülenir. Herhangi bir slayta geçiş eklemek, o slaytın ekrana geliş şeklini belirlemek demektir. Normal bir sunumda slaytlar ekrana gelirken herhangi bir canlandırma olmadan gelirler. Bu sekme ile kullanıcı, eklenen canlandırma efektleri sayesinde her bir slaytın ekrana geliş şeklini ayrı ayrı belirleyebilir.

Pencereden seçilen canlandırma Otomatik Önizleme kısmının seçili olması durumunda slayt ekranındaki slayt üzerinde gösterilir. Geçişi Değiştir seçenekleri ile canlandırmanın hızı belirlenebilir. İstenirse canlandırma esnasında bir ses eklenebilir ve bu ses dinlenebilir. Slaytı İlerlet Sekmesi ile bir sonraki slaytın ekrana gelişi için farenin tıklatılması ya da belirli bir süre geçmesi sağlanabilir.

Slaytı Göster ve Slaytı Gizle Sekmeleri: Slaytı Gizle Sekmesinin menü altında aktif olması için öncelikle sunum içerisinde gizlenmek istenilen slayt ya da slaytlar seçilmelidir. Gerekli slaytlar seçildikten sonra Slaytı Gizle Sekmesinin seçilmesi o slaytın Slayt Bölmesinde çizgili koyu bir görünüme dönüşmesini ve sunum esnasında gizlenen slaytın gösterilmemesini sağlar.

Özel Slayt Gösterisi Sekmesi: Özel slayt gösterisi aslında sunum içerisinde bulunan slaytlardan gerekli olanların seçilerek yeni bir alt sunum hazırlanmasını sağlayan sekmedir (S.177, Resim 8.24).

Yeni tıklanarak açılan pencere, bize oluşturacağımız özel gösteri konusunda yardımcı olur. Bu pencerede oluşturulacak olan özel gösteride ana sunumdan hangi slaytların bulunacağının seçilmesi gerekir. İstenilen slaytların seçimi ve sol pencereden sağ tarafa aktarılması ile yeni bir özel slayt gösterisi hazırlanmış olur. İstenirse yeni gösteriye bir ad da verilebilir.

Impress Yazılımı Pencere ve Yardım Menüleri

Impress yazılımının menüleri Pencere ve Yardım menüleri ile son bulmaktadır.

Impress Yazılımı Pencere Menüsü: Tüm ofis yazılım paketi ürünlerinde olduğu gibi Impress yazılımında da yeni bir yazılım penceresi açmak, üzerinde çalışılan pencereyi kapatmak için kullanılır. Pencere Menüsünün alt sekmeleri o anda bilgisayarda açık bulunan Impress yazılım ürünlerinin görüntülenmesini sağlar (S:178, Resim 8.26).

Impress Yazılımı Yardım Menüsü: Bu menünün ilk sekmesi olan OpenOffice Yardım, kolay kullanıma sahip bir Impress kullanıcı el kitabı gibidir.

 • Bu Nedir? sekmesi seçildikten sonra özellikle Araç Çubukları üzerinde herhangi bir ikona gelinmesi, bir pencere ile o ikonun ne işe yaradığını gösterir.
 • Destek Sekmesi OpenOffice yazılımı Impress ürünü hakkında alınabilecek desteği gösteren bir yardım sayfası açılmasını sağlar.
 • Güncellemeleri Kontrol Et Sekmesi ile yazılım paketi internete bağlanarak daha güncel bir sürüm ya da ürünün geliştirilmiş bir yaması olup olmadığını kontrol eder
 • OpenOffice Hakkında Sekmesi ile bilgisayarda o anda yüklü bulunan yazılım lisans bilgileri ve bununla ilgili web sayfasına bağlanmayı sağlayan bir link bulunmaktadır.

Giriş

Burada Impress yazılımının ana ekranında bulunan son menüler anlatılacaktır. Anlatılacak menüler içerisinde özellikle Pencere ve Yardım Menüleri barındırdıkları sekmeler bakımından Writer yazılımı menüleri ile aynı kullanıcı işlemlerini yerine getirmektedir. Kullanıcı tarafından dikkat edilmesi gereken noktalardan biri olan animasyonlar, hiç kullanılmadığında izleyici ya da dinleyici kitlenin dikkatinin tam olarak çekilememesini, fazla kullanılması ise animasyonlar sebebiyle anlatılacak ya da izlenecek bilgilerin anlaşılmamasını beraberinde getirebilir. Bu sebeple dozunda kullanılması sunumun etkisini arttıracaktır.

Impress Yazılımı Araçlar Menüsü

Araçlar Menüsü kullanıcıya yardımcı özellikleri açmayı ya da kapatmayı sağlayan sekmelere sahiptir. Bu menüde yazım denetimi, dil, galeri, renk değiştirici, ortam oynatıcı, uzantı yöneticisi ve makrolar…gibi alt sekmeler mevcuttur (S:167, Resim 8.1).

 • Yazım denetimi sekmesi
 • Dil sekmesi
 • Galeri sekmesi
 • Renk değiştirici sekmesi
 • Ortam oynatıcı sekmesi
 • Sunumu küçült sekmesi
 • Makrolar sekmesi
 • Uzantı yöneticisi sekmesi

Yazım Denetimi ve Dil Sekmeleri: Yazım Denetimi Sekmesi, yazılımın diline bağlı olarak sunum üzerindeki metinleri denetleme görevini gerçekleştirir (S:167, Resim 8.2). Bir Kere Yoksay ya da Tümünü Yoksay seçenekleri tıklandığında ise kelimede herhangi bir değişiklik yapılmadan kullanıcı yazımı korunur. Ekle seçeneği ile eğer istenirse kelime sözlüğe eklenebilir. Seçenekler düğmesi ile açılan pencerede denetim yapmak için kullanılan sözlük veya sözlükler seçilebilir, denetim için gerekli ayarlar gerçekleştirilebilir.

Dil Sekmesi yana açılan bir pencere ile Eşanlamlılar Sözlüğü, Heceleme ve Daha Fazla Çevrimiçi Sözlük Sekmelerine sahiptir.

Galeri, Renk Değiştirici ve Ortam Oynatıcısı Sekmeleri: Galeri Sekmesi ile ana slayt ekranının üzerinde açılan pencere, yazılım içerisinde bulunan resimlerin gösterildiği bir galeridir (S:168, Resim 8.4).

Renk Değiştirici Sekmesi ile açılan pencere, özellikle slayt üzerine eklenen görsel öğelerin renklerinin değiştirilmesi için kullanılan penceredir (S:169, Resim 8.5 ve resim 8.6).

Ortam Oynatıcısı, açılan bir pencere yardımıyla slayt üzerine eklenecek film veya ses öğelerini önceden görüntülemeyi sağlar.

Sunumu Küçült Sekmesi: Sunumu Küçült sekmesi ile açılan pencere Sunum Küçültücü olarak adlandırılmaktadır. Bir anlamda bir sihirbaz yardımıyla kullanıcının sunum boyutunu küçültmesini sağlar.

Makrolar Sekmesi: Makrolar, ofis yazılımlarında tekrarlı işlemleri daha kolay gerçekleştirmek için kullanıcıya sunulan ortamlardır.

Makroları Yönet Sekmesi ile OpenOffice Basic, Python, BeanShell ve JavaScript yazılım dillerinde geliştirilen makroları yönetme imkânı vardır. İletileri Yönet sekmesi ile açılan pencere ise OpenOffice Basic Makro Yöneticisi penceresini açmayı ve gerekli ayarları yapmayı sağlar.

Uzantı Yöneticisi ve XML Süzgeç Ayarları Sekmeleri: Uzantı Yöneticisi açılan pencere ile yazılım üzerine sonradan yüklenen uzantıları görüntülemekte, kullanıcıya yazılım ekleme ya da silme imkânı vermektedir (S.171, resim 8.11).

Otomatik Düzeltme Seçenekleri, Özelleştir ve Seçenekler Sekmeleri: Otomatik düzeltme seçenekleri gibi araçlar Menüsünün son üç sekmesi, Impress yazılımı ile ilgili çeşitli konularda ayarları gerçekleştirmeyi sağlamaktadır (S.172, Resim 8.13). Özelleştir Penceresi daha önce de sözü edildiği üzere Menüler, Klavye ayarları, Araç Çubukları ve Olaylar başlıkları altında gerekli ekransal ve yazılımsal düzenlemelerin yapılmasını sağlar.

Seçenekler penceresi sadece Impress yazılımı değil, tüm ofis grubu ürünleri için değişiklikler yapmayı sağlayan ayarlara da sahiptir.

Impress Yazılımı Slayt Gösterisi Menüsü

Slayt Gösterisi Menünün asıl amacı hazırlanan sunumun gösterimindeki ayarların kullanıcı tarafından yapılmasını sağlamaktır. Bu menüde şu sekmeler bulunur (S:173, Resim 8.15).

 • Slayt gösterisi sekmesi
 • Slayt gösterisi ayarları sekmesi
 • Zamanlama provası sekmesi
 • Etkileşim sekmesi
 • Özel canlandırma sekmesi
 • Slayt geçişi sekmesi
 • Slaytı göster/gizle sekmesi
 • Özel slayt gösterisi sekmesi

Slayt Gösterisi Sekmesi: Slayt Gösterisi Sekmesi slayt Show olarak da adlandırılan sunumun dinleyici veya izleyici kitleye sunulması işlemini başlar. Görünüm Menüsünde aynı adla bulunan sekme ile aynı görevi yerine getirmektedir.

Slayt Gösterisi Ayarları Sekmesi: Slayt Gösterisi Ayarları Sekmesi kullanıcı tarafından tüm işlemleri tamamlanmış sunumun son ayarlarının yapılmasını sağlar.

Ayarların ilk kısmı Aralık olarak adlandırılmakta ve tüm slaytların, belirli bir slaytta başlayarak seçilen slaytların ya da özel bir slayt gösterisinin oynatılmasını sağlamaktır. Tür sekmesi ile Varsayılan, Pencere ve Otomatik seçeneklerinden biri seçilebilir. Varsayılan seçeneği ile sunum tam ekranda belirlenen ayarlarla, Pencere seçeneği ile Impress yazılımı penceresinde tüm menü ve araç çubukları devreden çıkmış olarak oynatılır.

Zamanlama Provası Sekmesi: Sunum esnasında slayt üzerindeki nesne canlandırmalarının ve slaytların ilerlemesi için farenin tuşuna basılması ya da klavyeden yardım alınması gereklidir. Bazı durumlarda ise sunucu slaytları fare ya da klavye ile ilerletmeye imkân bulamayabilir. Bu durumda Zamanlama Provası Sekmesi kullanılarak tasarımın son aşamasında iken sunum bir kronometre ile birlikte oynatılarak fare ile yapılan ilerleme zamanları sunum üzerine kaydedilir (S:174, Resim 8.17).

Etkileşim Sekmesi: Impress yazılımı üzerinde bulunan öğelere görevler atayarak basit eylemleri gerçekleştirme imkânı vardır. Özellikle bir kitleye yapılan sunumlar değil de internet ya da farklı bir ortam üzerinden kitlesine ulaştırılacak sunumlarda bu tür eylemler sıklıkla kullanılır. Etkileşim Sekmesinin menü altında aktif olması için öncelikle üzerine eylem yüklenecek öğenin seçilmesi gereklidir.

Özel Canlandırma Sekmesi: Özel Canlandırma Sekmesi, slayt üzerindeki öğelere efektler eklenmesine yardımcı olan bir pencerenin Kenar Çubuğu üzerinde görüntülenmesini sağlar. Üzerine efekt eklenmek istenilen öğenin seçiminden sonra Özel Canlandırma Sekmesi seçilir.

Pencere incelenecek olursa eklenecek olan özel canlandırma seçeneklerinin farklı başlıklarda toplandığı göze çarpar. Bu başlıklar Giriş, Vurgu, Çıkış, Hareket Yollar ve Çeşitli Efektlerdir. Bir nesneye birden fazla canlandırma ekleme ve bunları sıralama imkânı vardır. Özel Canlandırma penceresinin alt kısmında seçilen canlandırmanın uygulanacağı hız da seçilebilmektedir. Otomatik Önizleme seçeneği ile slayt üzerine eklenen canlandırmanın görüntülenmesini de sağlar.

Bir öge üzerine herhangi bir canlandırma eklenmesi durumunda Kenar Çubuğu üzerinde görüntülenen Efekti Değiştir penceresinde Değiştir ve Kaldır butonları da aktif hale gelir. Değiştir butonu özel canlandırmanın değiştirilmesini, Kaldır butonu ise kaldırılmasını sağlar. Efekt Artı başlığı altında ise aşağı açılan seçenekler halinde Başlat, Yön ve Hız bulunmaktadır. Başlat seçeneği özel canlandırmanın ne zaman başlatılacağını, Yön seçeneği hareketsel bir canlandırmanın ne yönde yapılacağını, Hız seçeneği ise canlandırmanın oynatılma hızının seçimine yardımcı olur.

Özel canlandırmaların gösterildiği pencere içerisindeki simgelerden eklenen canlandırmanın hangi grup içerisinde olduğu da anlaşılabilmektedir. Herhangi bir canlandırmanın üzerine gelerek fare ile sağ tuş tıklandığında görünen pencere, canlandırmayı başlatma seçenekleri ile efekt seçeneklerine ulaşmayı sağlayan bir pencerenin açılmasını sağlar.

Slayt Geçişi Sekmesi: Slayt Geçişi Sekmesi özellikleri de aynen Özel Canlandırma Sekmesinde olduğu gibi Kenar Çubuğu üzerinde görüntülenir. Herhangi bir slayta geçiş eklemek, o slaytın ekrana geliş şeklini belirlemek demektir. Normal bir sunumda slaytlar ekrana gelirken herhangi bir canlandırma olmadan gelirler. Bu sekme ile kullanıcı, eklenen canlandırma efektleri sayesinde her bir slaytın ekrana geliş şeklini ayrı ayrı belirleyebilir.

Pencereden seçilen canlandırma Otomatik Önizleme kısmının seçili olması durumunda slayt ekranındaki slayt üzerinde gösterilir. Geçişi Değiştir seçenekleri ile canlandırmanın hızı belirlenebilir. İstenirse canlandırma esnasında bir ses eklenebilir ve bu ses dinlenebilir. Slaytı İlerlet Sekmesi ile bir sonraki slaytın ekrana gelişi için farenin tıklatılması ya da belirli bir süre geçmesi sağlanabilir.

Slaytı Göster ve Slaytı Gizle Sekmeleri: Slaytı Gizle Sekmesinin menü altında aktif olması için öncelikle sunum içerisinde gizlenmek istenilen slayt ya da slaytlar seçilmelidir. Gerekli slaytlar seçildikten sonra Slaytı Gizle Sekmesinin seçilmesi o slaytın Slayt Bölmesinde çizgili koyu bir görünüme dönüşmesini ve sunum esnasında gizlenen slaytın gösterilmemesini sağlar.

Özel Slayt Gösterisi Sekmesi: Özel slayt gösterisi aslında sunum içerisinde bulunan slaytlardan gerekli olanların seçilerek yeni bir alt sunum hazırlanmasını sağlayan sekmedir (S.177, Resim 8.24).

Yeni tıklanarak açılan pencere, bize oluşturacağımız özel gösteri konusunda yardımcı olur. Bu pencerede oluşturulacak olan özel gösteride ana sunumdan hangi slaytların bulunacağının seçilmesi gerekir. İstenilen slaytların seçimi ve sol pencereden sağ tarafa aktarılması ile yeni bir özel slayt gösterisi hazırlanmış olur. İstenirse yeni gösteriye bir ad da verilebilir.

Impress Yazılımı Pencere ve Yardım Menüleri

Impress yazılımının menüleri Pencere ve Yardım menüleri ile son bulmaktadır.

Impress Yazılımı Pencere Menüsü: Tüm ofis yazılım paketi ürünlerinde olduğu gibi Impress yazılımında da yeni bir yazılım penceresi açmak, üzerinde çalışılan pencereyi kapatmak için kullanılır. Pencere Menüsünün alt sekmeleri o anda bilgisayarda açık bulunan Impress yazılım ürünlerinin görüntülenmesini sağlar (S:178, Resim 8.26).

Impress Yazılımı Yardım Menüsü: Bu menünün ilk sekmesi olan OpenOffice Yardım, kolay kullanıma sahip bir Impress kullanıcı el kitabı gibidir.

 • Bu Nedir? sekmesi seçildikten sonra özellikle Araç Çubukları üzerinde herhangi bir ikona gelinmesi, bir pencere ile o ikonun ne işe yaradığını gösterir.
 • Destek Sekmesi OpenOffice yazılımı Impress ürünü hakkında alınabilecek desteği gösteren bir yardım sayfası açılmasını sağlar.
 • Güncellemeleri Kontrol Et Sekmesi ile yazılım paketi internete bağlanarak daha güncel bir sürüm ya da ürünün geliştirilmiş bir yaması olup olmadığını kontrol eder
 • OpenOffice Hakkında Sekmesi ile bilgisayarda o anda yüklü bulunan yazılım lisans bilgileri ve bununla ilgili web sayfasına bağlanmayı sağlayan bir link bulunmaktadır.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!