Ofis Uygulamaları 1 Dersi 7. Ünite Özet

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Ofis Uygulamaları 1 Dersi 7. Ünite Özet için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Openoffice Impress Yazılımı Görünüm, Ekle Ve Biçim Menüleri

Gı·rı·ş

Sunum hazırlama işlemini iki farklı aşamada ele almak doğru olur. Bu aşamalardan birincisi slaytlar üzerine dinleyici ya da izleyici kitleye aktarılmak istenilen bilgileri eklemektir. Bilgi ekleme esnasında sadece metinsel kısımlar değil aynı zamanda görsel öğelere de yer verilmesi gereklidir. İkinci aşama ise hazırlanan slaytlara veya slayta eklenmiş ögelere belirli animasyonlar uygulayarak canlandırma işlemidir. İkinci aşamada ne kadar başarılı olunursa olunsun, slaytlar üzerine eklenen bilgiler sunumun bel kemiğini oluşturmaktadır.

Impress Yazılımı Görünüm Menüsü

Görünüm Menüsü, Impress yazılımı ana ekranında kullanıcıya yardımcı olacak ögelerin gösterilmesi ve gizlenmesine, özelliklerin ayarlanmasına yardımcı olan sekmeleri içermektedir. Görünüm Menüsünün ilk sekmeleri farklı görünümler arasında geçiş yapmayı sağlar. Bu görünümler kullanıcıya slayt oluşturmada ve oluşturulan slaytlarla sunuyu düzenlemede yardımcı olur.

Normal, Anahat, Slayt Sıralayıcı, Slayt Gösterisi, Notlar Sayfası ve Dinleyici Notu Sekmeleri: Görünüm sekmesinin ilk sekmeleri ile kullanıcı, sunumu oluştururken ve daha sonra izlerken slayt ana ekranının farklı görünümlerde olmasını sağlar. Slayt ekranının üst kısmında da bu sekmelerin görevlerini gerçekleştiren başlıklar bulunmaktadır.

Anahat görünümü, bir anlamda sunum üzerindeki tüm slaytları Writer tarzı bir görünümde göstermeyi sağlar. Her bir sunum küçük ikonlarla gösterilirken Enter tuşu slayt eklemeyi, Geri Al tuşu ise slaytı silmeyi sağlar.

Slayt Gösterisi Sekmesi, kendine ait menüsü de bulunan ve kullanıcıya hızlı bir şekilde slayt gösterimini başlatma imkânı veren sekmedir. Kullanıcı sunumu bitirdiğinde gösteriyi başlatarak monitör veya bağlı bir projeksiyon cihazı ile perde üzerinde tüm ekran şeklinde sunumun izlenmesi sağlanır. Slayt gösterisinde tüm arka plan ve tasarımlar, ögeler, slayt geçişleri ve öğe animasyonları hazırlandığı şekilde gösterilir. Sunumu dinleyici ya da izleyici kitlesine gerçekleştirmek için de kullanılan sekme Slayt Gösterisi sekmesidir.

Notlar sayfası, ilgili slaytın altına kullanıcıya veya sunucuya özel notlar almayı ve anlatım esnasında notları sadece sunucuya göstermeyi amaçlayan sekmedir. Çift ekran ile yapılan sunumlarda özellikle anlatılacak konularla ilgili ipuçlarının yazılarak sunumun daha başarılı geçmesini sağlar.

Dinleyici Notu sekmesi ile bir sayfa içerisinde küçük boyutta birden fazla slayt yer alarak bir anlamda tüm sunumun slayt sayısına bağlı olarak daha az sayfada görünümü amaçlanmaktadır. Dinleyici Notu sekmesi özellikle slaytların çıktı alınması durumunda dinleyiciler tarafından kullanılan sekmelerden bir tanesidir.

Her bir slaytın bir sayfaya çıktı alınması durumunda elimizde 90 sayfalık bir belge oluşacaktır. Fakat Dinleyici Notu sekmesinden bir sayfaya 9 slayt gelecek şekilde düzenleme yapılarak çıktı alınması durumunda ise tüm sunumun 10 sayfa çıktı oluşturması sağlanabilmektedir. Slayt büyüklükleri sayfaya bağlı olarak değişir. Bir sayfada kaç slaytın gösterileceği ise Özellikler başlığı altında açılan Kenar Bölmesinden seçilebilir.

Asıl Slayt Sekmesi: Asıl Slayt sekmesi ile yana açılan pencere, Asıl Slayt, Asıl Notlar ve Asıl Öğeler seçimine imkân verir. Asıl slayt bir anlamda kitaplarda bulunan içindekiler görünümünün slayt üzerinde gösterimidir. Her bir seviye için uygun yazı tipi ve boyutunun belirlenmesi için kullanılır ve hiyerarşik yapılanmalarda kolaylık sağlar. Genellikle sunumların ilk slaytı olarak kullanılması, daha sonra anlatılacak konu hakkında bilgi vermesi açısından uygundur.

Asıl Slayt seçildiğinde Asıl Görünüm Araç Çubuğu da aktif hâle gelir. Asıl slayt üzerinde olması gereken ögelerin seçileceği kısım da yana açılan pencerede Asıl Öğelerin seçilmesi ile ortaya çıkan penceredir. Sunumların günümüz teknolojisi ve yazılımları ile renkli arka plan, şablon ve ögelere sahip olarak oluşturulduğundan önceki ünitelerde bahsedilmişti. Renklendirmek aynı zamanda sunumun etkisini arttıran özelliklerden bir tanesidir.

Renk/Gri Tonlama Sekmesi: Sunumların günümüz teknolojisi ve yazılımları ile renkli arka plan, şablon ve ögelere sahip olarak oluşturulduğundan önceki ünitelerde bahsedilmişti. Renklendirmek aynı zamanda sunumun etkisini arttıran özelliklerden bir tanesidir. Bazı durumlarda ise slaytın renkli değil gri tonlamalı ya da siyah/beyaz gösterilmesi gerekmektedir.

Kenar Çubuğu, Slayt Bölmesi ve Durum Çubuğu Sekmeleri: Görünüm Menüsünde kullanıcının kolay kullanımını sağlamak için gerekli ekran pencerelerinin açılıp kapatılmasını sağlayan sekmeler olduğundan bahsedilmişti. Impress ana ekranında da kullanıcıya yardımcı olan bölmeler mevcuttur.

Kenar Çubuğu ana slayt ekranının sağ kısmında kalan ve Özellikler, Asıl Sayfalar, Özel Canlandırma, Slayt Geçişi, Stiller ve Biçimlendirme, Galeri ve Gezgin başlıklarına sahip penceredir.

Slayt Bölmesi ana slayt ekranının sol tarafında kalan ve slaytları numaraları ile yukarıdan aşağıya doğru sıralı ve normal ekrandan daha küçük gösteren, slayt eklemeyi ya da silmeyi kolaylaştıran penceredir.

Durum Çubuğu neredeyse tüm ofis yazılım grubu ürünlerinin içerisinde yer alan ekranını en altındaki slayt numarası, yakınlaştırma ayarları, bazı klavye tuş seçimleri ve nesnelerin koordinatlarını gösteren çubuktur.

Kenar Çubuğu, Slayt Bölmesi ve Durum Çubuğu Sekmelerinin menü altında seçili olmaması, bu ögelerin Impress ana ekranında gösterilmemesini sağlar.

Araç Çubukları Sekmesi: Bilindiği gibi Impress yazılım ürününde kullanıcının sık kullanacağı düşünülen menü sekmeleri ikonlar halinde araç çubukları içerisinde toplanmıştır. Bazı araç çubukları ana ekran üzerinde standart bulunurken bazı araç çubukları ise açılan özellikler ile beraber görünür hale gelmektedir. Sekmeler anlatılırken bu tür araç çubuklarından da bahsedilmektedir. Bu eylemlerin dışında herhangi bir araç çubuğunu görünür hale getirmek ya da görünür durumdaki bir araç çubuğunu ana ekrandan kaldırmak için Görünüm Menüsünden Araç Çubukları Sekmesi ile yana açılan pencereden faydalanılır. Bu pencerenin alt kısmında bulunan Özelleştir Sekmesi ile açılan pencere de sadece araç çubuklarını değil aynı zamanda menüleri, klavye kısa yollarını ve olayları da ayarlamayı sağlar.

Girdi Yöntemi Durumu Sekmesi: Sadece internet ve intranet bağlantılarının sunum üzerine eklenmesi gereken özel durumlarda kullanılan sekme normalde pasif durumdadır. Sekmenin aktif olması için bir girdi yöntemi seçilmelidir.

Cetvel, Kılavuz ve Rehber Çizgiler Sekmeler: Cetvel Sekmesi, Writer yazılımı ana ekranında daha sık kullanılan ve kullanıcının slayt kullanırken ögeleri düzenli yerleştirmesine yardımcı olan sol ve üst kısımdaki cetvellerin görünür duruma gelmesini sağlar. Kılavuz Sekmesi yana açılır pencere ile slayt üzerinde kesik çizgi hatları ile dikdörtgenler oluşturmayı amaçlar. Böylece birden fazla öge içeren slaytlarda düzen daha kolay oluşturulur.

Kılavuz Sekmesi ile açılan pencere aynı zamanda ögelerin kılavuza uydurulmasını veya kılavuz çizgileri bir ögenin üzerinden de gösterilmesini sağlar.

Rehber Çizgiler slayt üzerindeki nesneleri özellikle taşırken kullanılan ve nesnelerin birbirine göre konumlarının ayarlanmasına yardımcı olan çizgilerdir. Yorumlar sekmesi, slayt üzerine Ekle Menüsü Yorum Sekmesi ile eklenen yorumların görünür olmasını sağlayan sekmedir. Gezgin sekmesi ile sunum içerisindeki slaytlar, slayt üzerindeki nesneler ağaç görünümü şeklinde açılan bir pencere ile kullanıcıya sunulmakta ve ayarlama imkânı verilmektedir.

Yorumlar, Gezgin, Üstbilgi ve Altbilgi ve Yakınlaştır Sekmeleri: Altbilgi ve Üstbilgi sekmeleri slayt üzerine sayfa numarası, tarih, telif hakkı bilgisi gibi sabit bilgiler için kullanılan sekmedir. Açılan bir pencere, kullanıcıya bu bilgilerin girişi ve konumları ile ilgili ayarlarda yardımcı olur.

Yakınlaştır Sekmesi yine açılan bir pencere ile yakınlaştırma ve görünüm düzeyinin kullanıcı tarafından ayarlanmasını sağlar. Yakınlaştırma işlemi kolay kullanım olarak Durum Çubuğu üzerinde de bulunmaktadır.

Impress Yazılımı Ekle Menüsü

Tüm ofis yazılımlarında olduğu gibi sunum yazılımında da ana belge üzerine nesneler eklemek için ayrı bir menü olan Ekle Menüsünden faydalanılır. Sunum oluştururken görselliğin ne kadar önemli olduğunun bir kere daha hatırlanması, Ekle Menüsünün Impress yazılımı için önemini ortaya koyar. Her ne kadar slayt üzerinden de öge eklemeyi sağlayan kısayollar varsa da özellikle birden fazla öge eklemek ya da kısayollar ile eklenmeyen ögelerden birini veya birkaçını eklemek gerektiğinde menü sekmelerini kullanmak gereklidir.

Slayt, Slayt Çoğalt, Slaytı Genişlet ve Özet Slayt Sekmeleri: Slayt sekmesi, daha önce Slayt Bölmesi penceresinde farenin sağ tuşunun tıklanmasıyla da gerçekleştirilen sunuma yeni slayt ekleme işlemini gerçekleştirir. Eklenen yeni slayt da eğer uygulanan bir şablon varsa buna uygun şekilde karşımıza çıkar.

Slaytı Çoğalt Sekmesi seçili bulunan slaytın bir kopyasının da oluşturulmasını sağlar. Özet Slayt Sekmesi ile seçilen slayttan sonra gelen slayt başlıklarını içeren, sadece başlıkların yazılı olduğu bir slayt oluşturularak sunumun sonuna eklenir.

Sayfa Numarası, Tarih ve Saat ve Alanlar Sekmeleri: Slayt üzerine sayfa numarası eklemek için Sayfa Numarası sekmesinden, Tarih ve saat eklemek için ise Tarih ve Saat Sekmesinden faydalanılır. Sayfa numaraları slayt üzerinde alt bilgi ya da üst bilgi olarak görünür ve açılan pencere Üstbilgi ve Altbilgi penceresidir. Sayfa numarası Impress yazılımı için Slayt Numarası adını alır ve işaretlendiğinde slayt numarası slayt üzerinde gösterilir. Tarih ve Saat Sekmesi ile açılan pencere de aynı penceredir. Sabit bir tarih ve saat değeri verilebileceği gibi bu veriler sistemden çekilerek sunumun hazırlandığı güncel tarih ve saat olarak da slaytın üzerine eklenir.

Alanlar sekmesi ile yana açılır pencere açılarak kullanıcı tarafından tarih, saat, yazar, sayfa numarası, sayfa sayısı, dosya adı gibi bilgilerin slayt içerisine veri olarak eklenmesi sağlanır. Alanlar sekmesi ile eklenen tarih, saat veya sayfa numarası verisi Sayfa Numarası ve Tarih ve Saat Sekmelerinden eklenenlerden farklı olarak altbilgi ya da üstbilgi olarak değil, slayt üzerine eklenen bir öge gibi konumlandırılır ve alan olarak işaretlenir. Bu alanlar daha sonra istenildiği takdirde Düzen Menüsü altında bulunan Alanlar Sekmesi ile açılan pencereden biçimsel değişiklere uygun olarak değiştirilebilir.

Yorum, Özel Karakter ve Biçimlendirme İşareti Sekmeleri: Sunu üzerine yorum eklemek için kullanılan sekme Yorum Sekmesidir. Bu sekme ile eklenen yorum örneği gösterilmektedir. Sarı bir ekran üzerinde yazılan yorum köşede bir kare ile kendini belli eder ve bu kare tıklandığında görünür hale gelir. Diğer durumlarda normal slayt veri girişi için görüntülenir.

Özel Karakterler Sekmesi ile açılan pencere, bilgisayarın içerisinde karakter olarak bulunan fakat klavye ile eklenmesi mümkün olmayan karakterlerin slayta eklenmesini sağlar. Açılan pencereden eklenmek istenilen karakterin seçilmesi ve Tamam butonunun tıklanması, özel karakterin slayt üzerinde imlecin bulunduğu yere konumlandırılmasını sağlar.

Biçimlendirme İşareti Sekmesi ile açılan yan pencere, kelimeler arasında zaman zaman kullanımı gerekli olan Bölünemez Boşluk, Bölünemez Tire ve İsteğe Bağlı Tire karakterlerinin belirlenen konumlara eklenmesini sağlar.

Köprü ve Hareketli Resim Sekmeleri: Köprü Sekmesi, açılan bir pencere yardımıyla seçilen öge ya da karakter dizisi üzerine bağlantı eklemeyi sağlar. Sunum esnasında üzerine köprü eklenen öğenin tıklanması, istenilen bir web sayfasını açabilir, dosya transferini bağlatabilir ya da kullanıcı paneli açarak bir internet bağlantısı yapmayı sağlar. Gerekli durumlarda eposta yazılımını da belirlenen adres için çalıştırarak eposta göndermeyi sağlar. İstenilirse bu sekme ile başka bir dosyanın açılması ya da yeni bir dosya oluşturulması da sağlanır.

Resim, Tablo, Film ve Ses, Nesne, Çizelge ve Kayan Çerçeve Sekmeleri: Sunum slaytları üzerine öge eklemeyi sağlayan sekmeler içerisinde en sık kullanılan grup bu sekmelerden oluşmaktadır. Impress yazılımı ana ekranı üzerinde seçilen düzene bağlı olmak kaydıyla öğe ekleme butonu ile de bu sekmelerin bazılarının kısayoluna ulaşılır. Tablo, Çizelge, Resim ve Film ve Ses Sekmeleri bu butonla kolay kullanıma sahiptir.

Resim Sekmesi ile yana açılan pencereden Dosyadan ya da Tara sekmelerini seçmek mümkündür. Dosyadan sekmesi ile açılan pencereden bilgisayarın içerisinde bulunan resim dosyalarından istenileni seçerek eklemek, Tara sekmesi ile de bilgisayara bağlı bulunan tarayıcı kullanılarak resmi sayısallaştırarak slayta ekleme imkânı vardır.

Tablo Sekmesi seçildiğinde, Writer yazılımında da bahsedildiği gibi öncelikle kaç satır ve kaç sütundan oluşan bir tablonun ekleneceğinin kullanıcı tarafından belirlenmesi istenir. Belirlenen değerlerde bir tablo slayt üzerinde belirlenen yere eklenerek Kenar Çubuğunda Özellikler penceresi tablo özelliklerini gösterir şekle döner.

Impress görselliğin ön planda olduğu bir yazılım olarak sunum üzerine film veya ses ekleme imkânını kullanıcıya sağlar. Nesne Sekmesi ile yana açılan pencereden slayt üzerine OLE Nesnesi, Eklenti ya da Formül eklenebilmektedir. Çizelge Sekmesi ile slayt üzerine bir çizelge eklenmesi sağlanır. Writer yazılımında olduğu gibi ayrı bir pencerede açılan çizelge, öncelikle tipi, veri tablosu, başlık ve değer adları gibi özelliklerin seçilmesi için kullanıcıya sunulur. Kullanıcı gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra çizelge slayt üzerine eklenir.

Kayan Çerçeve, slayt boyutundan büyük boyuttaki bir ögenin alt ve sağ kısımda bulunan kaydırma çubukları ile slayt içerisinde görüntüleyen bir ögedir. Kayan Çerçeve Sekmesi seçildiğinde Kayan Çerçeve Özellikleri penceresi açılarak öge içerisinde hangi öğenin bulunacağının belirlenmesi gereklidir.

Dosya Sekmesi: Dosya Sekmesi ile konumu kullanıcıya sorulan bir dosya, slayt üzerine eklenebilir. Dosya ekleme sekmesini kullanırken eklenecek dosyanın biçiminin sunuma ve üzerine eklenecek olan slayta uyumlu olması gerekmektedir. Yoksa yazılım hata verebileceği gibi, eklenen dosya da düzgün görüntülenmeyecektir.

Impress Yazılımı Bı·çim Menüsü

Impress yazılımı ile oluşturulan sunumlarda her ne kadar görsel ögelere önem verilse de konunun ana kısımlarının yazı olacağı bir gerçektir. Yazısal kısımların düzenlemesinin yapılacağı Biçim Menüsü sekmeleri aynı zamanda slaytların düzensel ayarlarının yapılacağı sekmeleri de içerisinde barındırmaktadır.

Varsayılan Biçimlendirme, Karakter, Paragraf Sekmeleri: Varsayılan Biçimlendirme Sekmesi, Stiller ve Biçimlendirme Sekmesi ile açılan pencerede belirlenen stilleri uygulamayı sağlar. Varsayılan olarak düzenlenen biçim, gruplara ayrılarak başlık türleri, gövde metin türleri olarak farklı çeşitlerdedir. Bir stilin varsayılan biçimini değiştirmek için Stiller ve Biçimlendirme Sekmesi ile açılan pencereden değiştirmek istediğiniz stil adının üzerine farenin sağ tuşu ile tıklamanız ve Değiştir Sekmesini seçmeniz, gerekli değişiklikleri gerçekleştirmek için pencere açılmasını sağlar.

Yazı Tipi başlığı yazı tipinin dışında yazı şeklinin ve yazı tipinin boyutunun da seçileceği penceredir. Bu pencerenin alt kısmında seçilen yazı tipi özelliklerinin tümü görsel olarak kullanıcıya sunulur. Bu önizleme sayesinde kullanıcı, kullanımdan önce yazı özelliklerini görür. Yazı Tipi Efektleri penceresi yazı tipinin renginin, kabartma ve gölgelendirme efektlerinin, üstü ya da altı çizgili yazı tiplerini ayarlamayı sağlar.

Paragraf Sekmesi ile açılan pencerede ise üç başlık bulunmaktadır. Girintiler ve Aralıklar başlığı ile metinden önce ve sonra kullanılacak girintiler, paragra ar arası aralık değerleri ve satır aralıklarının boyutu kullanıcı tarafından ayarlanabilmektedir. Hizalama başlığı ile kullanılan metin paragrafı sol kısma, sağ kısma yaslanabilmekte, iki tarafa eşit olarak yaslanabilmekte ya da içerisinde yazıldığı kutucuğun iki yanına yaslanabilmektedir. Son başlık olan sekmeler ile sekme türleri, sekme noktaları veya dolgu karakterleri seçilebilmektedir.

Madde İşaretleri ve Numaralandırma Sekmesi: Sunumlarda metin kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesinin de karşı tarafa aktarılacak metinsel ifadelerin mümkün oldukça maddeler halinde yazma gereği olduğu önceki ünitelerde konu edilmişti. Madde İşaretleri ve Numaralandırma Sekmesi ile açılan pencere ile madde başlarında kullanılacak belirteçlerin biçimi seçilmektedir. Şekilsel madde işaretleri, numaralandırma, renkli madde işaretleri arasından biçimsel seçim yapılacağı gibi konum ve özelleştir başlıkları ile de madde işaretleri veya numaralandırmanın konumu ve aralıkları ile seviye ayarları yapılabilmektedir.

Sayfa ve Büyük/Küçük Harf Değiştir Sekmeleri: Sayfa sekmesi ile açılan pencere bir anlamda slaytı Writer belge sayfası gibi düşünerek gerekli ayarları gerçekleştirmemizi sağlayan penceredir. Sayfa başlığında kâğıt biçimi ve çıktı ortamı, kenar boşlukları ayarlanabileceği gibi Arka Plan başlığı ile de eğer bir şablon kullanmak yerine renklerden oluşan bir arka plan kullanılması düşünülüyorsa gerekli ayarların yapılması sağlanmaktadır.

Büyük/Küçük Harf Değiştir sekmesi, yana açılan bir pencere ile seçilen karakter dizesini pencereden seçilen biçime dönüştürmeyi sağlar. Konum ve Boyut, Döndürme ve Eğim ve Köşe Yarıçapı adlarında üç başlığı bulunan pencere, seçili bulunan nesnenin slayt üzerindeki konumunu ayarlamayı sağlar. Çizgi Sekmesi özellikle seçili ögenin etrafına çerçeve yapmak ve bu çerçeve için kullanılacak çizginin stilini belirlemek için kullanılır.

Konum ve Boyut, Çizgi, Alan ve Metin Sekmeleri: Alan Sekmesi ile açılan pencere seçilen ögenin arka planının alansal özelliklerini ayarlamayı sağlar. Alan rengi, gölge ayarları, saydamlık, renk ayarları, geçişler, tarama ve bit eşlem arka planlardan istenilen ayarlar kullanıcı tarafından düzenlenir.

Metin Sekmesi ile açılan pencere, slayt üzerindeki metinlerin konumsal ayarlarının yapılmasını sağlar. Hatırlanacak olursa slaytlar üzerinde metinsel alanlar belirli çerçeveler içerisine yazılmaktadır. Bu çerçeveler içerisinde metnin konumu ve metin canlandırma özellikleri de bu pencere ile yapılmaktadır.

Resmi Kırp Sekmesi: Resmi Kırp Sekmesinin aktif olması için öncelikle slayt üzerine bir resim eklenmeli ve bu resim seçili durumda olmalıdır. Bazı durumlarda eklenen resimlerde istenilmeyen alanların resimden atılması gerekebilir. Bu durumlarda Resmi Kırp sekmesi ile açılan pencereden seçilen boyutlar oranında resim kırpılmaktadır.

Slayt Tasarımı ve Slayt Düzeni Sekmeleri: Slayt Tasarımı Sekmesi açılan bir pencere ile sunu üzerindeki slaytlara farklı tasarımlar uygulamayı sağlar. Kullanıcı tarafından belirlenmiş bir tasarım olmaması durumunda farklı bir tasarım Yükle düğmesi ile bilgisayarın içerisinden yüklenebilir ve açılan pencerede görüntülenir.

Stiller ve Biçimlendirme ve Grupla Sekmeleri: Stiller ve Biçimlendirme Sekmesi ile açılan Pencere, yazılım geliştirilirken belirlenmiş biçimleri kapsayan stiller içermektedir. Stiller pencere içerisindeki ikonlarla Grafik ve Sunum Stilleri olarak ikiye ayrılır. Herhangi bir stilin varsayılanını değiştirmek ya da yeni bir stil eklemek için stilin üzerinde sağ tuş ile tıklanarak açılan Yeni veya Düzenle sekmelerinden faydalanılır.

Grupla Sekmesinin aktif olabilmesi için öncelikle aynı grubun içerisine eklenmek istenen iki ya da daha fazla öge seçilmelidir. Klavye türüne de bağlı olarak Ctrl ya da Alt tuşlarına basılı tutarak birden fazla öge aynı anda seçili duruma getirilebilir. Daha sonra Grupla Sekmesi ile yana açılan pencereden Grupla seçilebilir. Ögeleri yeniden tek tek seçebilmek için grup seçili iken Grupla Sekmesinden Gruplamayı Kaldır ya da Gruba Gir seçilmelidir. Grubu bozmadan ögeler üzerinde değişiklik yapmak için Gruba Gir seçeneği kullanıcıya yardımcı olmaktadır. Gerekli değişiklikler gerçekleştirildikten sonra Gruptan Çık tıklanarak grup bozulmadan ögeler üzerinde değişiklik yapılmış olur.

Gı·rı·ş

Sunum hazırlama işlemini iki farklı aşamada ele almak doğru olur. Bu aşamalardan birincisi slaytlar üzerine dinleyici ya da izleyici kitleye aktarılmak istenilen bilgileri eklemektir. Bilgi ekleme esnasında sadece metinsel kısımlar değil aynı zamanda görsel öğelere de yer verilmesi gereklidir. İkinci aşama ise hazırlanan slaytlara veya slayta eklenmiş ögelere belirli animasyonlar uygulayarak canlandırma işlemidir. İkinci aşamada ne kadar başarılı olunursa olunsun, slaytlar üzerine eklenen bilgiler sunumun bel kemiğini oluşturmaktadır.

Impress Yazılımı Görünüm Menüsü

Görünüm Menüsü, Impress yazılımı ana ekranında kullanıcıya yardımcı olacak ögelerin gösterilmesi ve gizlenmesine, özelliklerin ayarlanmasına yardımcı olan sekmeleri içermektedir. Görünüm Menüsünün ilk sekmeleri farklı görünümler arasında geçiş yapmayı sağlar. Bu görünümler kullanıcıya slayt oluşturmada ve oluşturulan slaytlarla sunuyu düzenlemede yardımcı olur.

Normal, Anahat, Slayt Sıralayıcı, Slayt Gösterisi, Notlar Sayfası ve Dinleyici Notu Sekmeleri: Görünüm sekmesinin ilk sekmeleri ile kullanıcı, sunumu oluştururken ve daha sonra izlerken slayt ana ekranının farklı görünümlerde olmasını sağlar. Slayt ekranının üst kısmında da bu sekmelerin görevlerini gerçekleştiren başlıklar bulunmaktadır.

Anahat görünümü, bir anlamda sunum üzerindeki tüm slaytları Writer tarzı bir görünümde göstermeyi sağlar. Her bir sunum küçük ikonlarla gösterilirken Enter tuşu slayt eklemeyi, Geri Al tuşu ise slaytı silmeyi sağlar.

Slayt Gösterisi Sekmesi, kendine ait menüsü de bulunan ve kullanıcıya hızlı bir şekilde slayt gösterimini başlatma imkânı veren sekmedir. Kullanıcı sunumu bitirdiğinde gösteriyi başlatarak monitör veya bağlı bir projeksiyon cihazı ile perde üzerinde tüm ekran şeklinde sunumun izlenmesi sağlanır. Slayt gösterisinde tüm arka plan ve tasarımlar, ögeler, slayt geçişleri ve öğe animasyonları hazırlandığı şekilde gösterilir. Sunumu dinleyici ya da izleyici kitlesine gerçekleştirmek için de kullanılan sekme Slayt Gösterisi sekmesidir.

Notlar sayfası, ilgili slaytın altına kullanıcıya veya sunucuya özel notlar almayı ve anlatım esnasında notları sadece sunucuya göstermeyi amaçlayan sekmedir. Çift ekran ile yapılan sunumlarda özellikle anlatılacak konularla ilgili ipuçlarının yazılarak sunumun daha başarılı geçmesini sağlar.

Dinleyici Notu sekmesi ile bir sayfa içerisinde küçük boyutta birden fazla slayt yer alarak bir anlamda tüm sunumun slayt sayısına bağlı olarak daha az sayfada görünümü amaçlanmaktadır. Dinleyici Notu sekmesi özellikle slaytların çıktı alınması durumunda dinleyiciler tarafından kullanılan sekmelerden bir tanesidir.

Her bir slaytın bir sayfaya çıktı alınması durumunda elimizde 90 sayfalık bir belge oluşacaktır. Fakat Dinleyici Notu sekmesinden bir sayfaya 9 slayt gelecek şekilde düzenleme yapılarak çıktı alınması durumunda ise tüm sunumun 10 sayfa çıktı oluşturması sağlanabilmektedir. Slayt büyüklükleri sayfaya bağlı olarak değişir. Bir sayfada kaç slaytın gösterileceği ise Özellikler başlığı altında açılan Kenar Bölmesinden seçilebilir.

Asıl Slayt Sekmesi: Asıl Slayt sekmesi ile yana açılan pencere, Asıl Slayt, Asıl Notlar ve Asıl Öğeler seçimine imkân verir. Asıl slayt bir anlamda kitaplarda bulunan içindekiler görünümünün slayt üzerinde gösterimidir. Her bir seviye için uygun yazı tipi ve boyutunun belirlenmesi için kullanılır ve hiyerarşik yapılanmalarda kolaylık sağlar. Genellikle sunumların ilk slaytı olarak kullanılması, daha sonra anlatılacak konu hakkında bilgi vermesi açısından uygundur.

Asıl Slayt seçildiğinde Asıl Görünüm Araç Çubuğu da aktif hâle gelir. Asıl slayt üzerinde olması gereken ögelerin seçileceği kısım da yana açılan pencerede Asıl Öğelerin seçilmesi ile ortaya çıkan penceredir. Sunumların günümüz teknolojisi ve yazılımları ile renkli arka plan, şablon ve ögelere sahip olarak oluşturulduğundan önceki ünitelerde bahsedilmişti. Renklendirmek aynı zamanda sunumun etkisini arttıran özelliklerden bir tanesidir.

Renk/Gri Tonlama Sekmesi: Sunumların günümüz teknolojisi ve yazılımları ile renkli arka plan, şablon ve ögelere sahip olarak oluşturulduğundan önceki ünitelerde bahsedilmişti. Renklendirmek aynı zamanda sunumun etkisini arttıran özelliklerden bir tanesidir. Bazı durumlarda ise slaytın renkli değil gri tonlamalı ya da siyah/beyaz gösterilmesi gerekmektedir.

Kenar Çubuğu, Slayt Bölmesi ve Durum Çubuğu Sekmeleri: Görünüm Menüsünde kullanıcının kolay kullanımını sağlamak için gerekli ekran pencerelerinin açılıp kapatılmasını sağlayan sekmeler olduğundan bahsedilmişti. Impress ana ekranında da kullanıcıya yardımcı olan bölmeler mevcuttur.

Kenar Çubuğu ana slayt ekranının sağ kısmında kalan ve Özellikler, Asıl Sayfalar, Özel Canlandırma, Slayt Geçişi, Stiller ve Biçimlendirme, Galeri ve Gezgin başlıklarına sahip penceredir.

Slayt Bölmesi ana slayt ekranının sol tarafında kalan ve slaytları numaraları ile yukarıdan aşağıya doğru sıralı ve normal ekrandan daha küçük gösteren, slayt eklemeyi ya da silmeyi kolaylaştıran penceredir.

Durum Çubuğu neredeyse tüm ofis yazılım grubu ürünlerinin içerisinde yer alan ekranını en altındaki slayt numarası, yakınlaştırma ayarları, bazı klavye tuş seçimleri ve nesnelerin koordinatlarını gösteren çubuktur.

Kenar Çubuğu, Slayt Bölmesi ve Durum Çubuğu Sekmelerinin menü altında seçili olmaması, bu ögelerin Impress ana ekranında gösterilmemesini sağlar.

Araç Çubukları Sekmesi: Bilindiği gibi Impress yazılım ürününde kullanıcının sık kullanacağı düşünülen menü sekmeleri ikonlar halinde araç çubukları içerisinde toplanmıştır. Bazı araç çubukları ana ekran üzerinde standart bulunurken bazı araç çubukları ise açılan özellikler ile beraber görünür hale gelmektedir. Sekmeler anlatılırken bu tür araç çubuklarından da bahsedilmektedir. Bu eylemlerin dışında herhangi bir araç çubuğunu görünür hale getirmek ya da görünür durumdaki bir araç çubuğunu ana ekrandan kaldırmak için Görünüm Menüsünden Araç Çubukları Sekmesi ile yana açılan pencereden faydalanılır. Bu pencerenin alt kısmında bulunan Özelleştir Sekmesi ile açılan pencere de sadece araç çubuklarını değil aynı zamanda menüleri, klavye kısa yollarını ve olayları da ayarlamayı sağlar.

Girdi Yöntemi Durumu Sekmesi: Sadece internet ve intranet bağlantılarının sunum üzerine eklenmesi gereken özel durumlarda kullanılan sekme normalde pasif durumdadır. Sekmenin aktif olması için bir girdi yöntemi seçilmelidir.

Cetvel, Kılavuz ve Rehber Çizgiler Sekmeler: Cetvel Sekmesi, Writer yazılımı ana ekranında daha sık kullanılan ve kullanıcının slayt kullanırken ögeleri düzenli yerleştirmesine yardımcı olan sol ve üst kısımdaki cetvellerin görünür duruma gelmesini sağlar. Kılavuz Sekmesi yana açılır pencere ile slayt üzerinde kesik çizgi hatları ile dikdörtgenler oluşturmayı amaçlar. Böylece birden fazla öge içeren slaytlarda düzen daha kolay oluşturulur.

Kılavuz Sekmesi ile açılan pencere aynı zamanda ögelerin kılavuza uydurulmasını veya kılavuz çizgileri bir ögenin üzerinden de gösterilmesini sağlar.

Rehber Çizgiler slayt üzerindeki nesneleri özellikle taşırken kullanılan ve nesnelerin birbirine göre konumlarının ayarlanmasına yardımcı olan çizgilerdir. Yorumlar sekmesi, slayt üzerine Ekle Menüsü Yorum Sekmesi ile eklenen yorumların görünür olmasını sağlayan sekmedir. Gezgin sekmesi ile sunum içerisindeki slaytlar, slayt üzerindeki nesneler ağaç görünümü şeklinde açılan bir pencere ile kullanıcıya sunulmakta ve ayarlama imkânı verilmektedir.

Yorumlar, Gezgin, Üstbilgi ve Altbilgi ve Yakınlaştır Sekmeleri: Altbilgi ve Üstbilgi sekmeleri slayt üzerine sayfa numarası, tarih, telif hakkı bilgisi gibi sabit bilgiler için kullanılan sekmedir. Açılan bir pencere, kullanıcıya bu bilgilerin girişi ve konumları ile ilgili ayarlarda yardımcı olur.

Yakınlaştır Sekmesi yine açılan bir pencere ile yakınlaştırma ve görünüm düzeyinin kullanıcı tarafından ayarlanmasını sağlar. Yakınlaştırma işlemi kolay kullanım olarak Durum Çubuğu üzerinde de bulunmaktadır.

Impress Yazılımı Ekle Menüsü

Tüm ofis yazılımlarında olduğu gibi sunum yazılımında da ana belge üzerine nesneler eklemek için ayrı bir menü olan Ekle Menüsünden faydalanılır. Sunum oluştururken görselliğin ne kadar önemli olduğunun bir kere daha hatırlanması, Ekle Menüsünün Impress yazılımı için önemini ortaya koyar. Her ne kadar slayt üzerinden de öge eklemeyi sağlayan kısayollar varsa da özellikle birden fazla öge eklemek ya da kısayollar ile eklenmeyen ögelerden birini veya birkaçını eklemek gerektiğinde menü sekmelerini kullanmak gereklidir.

Slayt, Slayt Çoğalt, Slaytı Genişlet ve Özet Slayt Sekmeleri: Slayt sekmesi, daha önce Slayt Bölmesi penceresinde farenin sağ tuşunun tıklanmasıyla da gerçekleştirilen sunuma yeni slayt ekleme işlemini gerçekleştirir. Eklenen yeni slayt da eğer uygulanan bir şablon varsa buna uygun şekilde karşımıza çıkar.

Slaytı Çoğalt Sekmesi seçili bulunan slaytın bir kopyasının da oluşturulmasını sağlar. Özet Slayt Sekmesi ile seçilen slayttan sonra gelen slayt başlıklarını içeren, sadece başlıkların yazılı olduğu bir slayt oluşturularak sunumun sonuna eklenir.

Sayfa Numarası, Tarih ve Saat ve Alanlar Sekmeleri: Slayt üzerine sayfa numarası eklemek için Sayfa Numarası sekmesinden, Tarih ve saat eklemek için ise Tarih ve Saat Sekmesinden faydalanılır. Sayfa numaraları slayt üzerinde alt bilgi ya da üst bilgi olarak görünür ve açılan pencere Üstbilgi ve Altbilgi penceresidir. Sayfa numarası Impress yazılımı için Slayt Numarası adını alır ve işaretlendiğinde slayt numarası slayt üzerinde gösterilir. Tarih ve Saat Sekmesi ile açılan pencere de aynı penceredir. Sabit bir tarih ve saat değeri verilebileceği gibi bu veriler sistemden çekilerek sunumun hazırlandığı güncel tarih ve saat olarak da slaytın üzerine eklenir.

Alanlar sekmesi ile yana açılır pencere açılarak kullanıcı tarafından tarih, saat, yazar, sayfa numarası, sayfa sayısı, dosya adı gibi bilgilerin slayt içerisine veri olarak eklenmesi sağlanır. Alanlar sekmesi ile eklenen tarih, saat veya sayfa numarası verisi Sayfa Numarası ve Tarih ve Saat Sekmelerinden eklenenlerden farklı olarak altbilgi ya da üstbilgi olarak değil, slayt üzerine eklenen bir öge gibi konumlandırılır ve alan olarak işaretlenir. Bu alanlar daha sonra istenildiği takdirde Düzen Menüsü altında bulunan Alanlar Sekmesi ile açılan pencereden biçimsel değişiklere uygun olarak değiştirilebilir.

Yorum, Özel Karakter ve Biçimlendirme İşareti Sekmeleri: Sunu üzerine yorum eklemek için kullanılan sekme Yorum Sekmesidir. Bu sekme ile eklenen yorum örneği gösterilmektedir. Sarı bir ekran üzerinde yazılan yorum köşede bir kare ile kendini belli eder ve bu kare tıklandığında görünür hale gelir. Diğer durumlarda normal slayt veri girişi için görüntülenir.

Özel Karakterler Sekmesi ile açılan pencere, bilgisayarın içerisinde karakter olarak bulunan fakat klavye ile eklenmesi mümkün olmayan karakterlerin slayta eklenmesini sağlar. Açılan pencereden eklenmek istenilen karakterin seçilmesi ve Tamam butonunun tıklanması, özel karakterin slayt üzerinde imlecin bulunduğu yere konumlandırılmasını sağlar.

Biçimlendirme İşareti Sekmesi ile açılan yan pencere, kelimeler arasında zaman zaman kullanımı gerekli olan Bölünemez Boşluk, Bölünemez Tire ve İsteğe Bağlı Tire karakterlerinin belirlenen konumlara eklenmesini sağlar.

Köprü ve Hareketli Resim Sekmeleri: Köprü Sekmesi, açılan bir pencere yardımıyla seçilen öge ya da karakter dizisi üzerine bağlantı eklemeyi sağlar. Sunum esnasında üzerine köprü eklenen öğenin tıklanması, istenilen bir web sayfasını açabilir, dosya transferini bağlatabilir ya da kullanıcı paneli açarak bir internet bağlantısı yapmayı sağlar. Gerekli durumlarda eposta yazılımını da belirlenen adres için çalıştırarak eposta göndermeyi sağlar. İstenilirse bu sekme ile başka bir dosyanın açılması ya da yeni bir dosya oluşturulması da sağlanır.

Resim, Tablo, Film ve Ses, Nesne, Çizelge ve Kayan Çerçeve Sekmeleri: Sunum slaytları üzerine öge eklemeyi sağlayan sekmeler içerisinde en sık kullanılan grup bu sekmelerden oluşmaktadır. Impress yazılımı ana ekranı üzerinde seçilen düzene bağlı olmak kaydıyla öğe ekleme butonu ile de bu sekmelerin bazılarının kısayoluna ulaşılır. Tablo, Çizelge, Resim ve Film ve Ses Sekmeleri bu butonla kolay kullanıma sahiptir.

Resim Sekmesi ile yana açılan pencereden Dosyadan ya da Tara sekmelerini seçmek mümkündür. Dosyadan sekmesi ile açılan pencereden bilgisayarın içerisinde bulunan resim dosyalarından istenileni seçerek eklemek, Tara sekmesi ile de bilgisayara bağlı bulunan tarayıcı kullanılarak resmi sayısallaştırarak slayta ekleme imkânı vardır.

Tablo Sekmesi seçildiğinde, Writer yazılımında da bahsedildiği gibi öncelikle kaç satır ve kaç sütundan oluşan bir tablonun ekleneceğinin kullanıcı tarafından belirlenmesi istenir. Belirlenen değerlerde bir tablo slayt üzerinde belirlenen yere eklenerek Kenar Çubuğunda Özellikler penceresi tablo özelliklerini gösterir şekle döner.

Impress görselliğin ön planda olduğu bir yazılım olarak sunum üzerine film veya ses ekleme imkânını kullanıcıya sağlar. Nesne Sekmesi ile yana açılan pencereden slayt üzerine OLE Nesnesi, Eklenti ya da Formül eklenebilmektedir. Çizelge Sekmesi ile slayt üzerine bir çizelge eklenmesi sağlanır. Writer yazılımında olduğu gibi ayrı bir pencerede açılan çizelge, öncelikle tipi, veri tablosu, başlık ve değer adları gibi özelliklerin seçilmesi için kullanıcıya sunulur. Kullanıcı gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra çizelge slayt üzerine eklenir.

Kayan Çerçeve, slayt boyutundan büyük boyuttaki bir ögenin alt ve sağ kısımda bulunan kaydırma çubukları ile slayt içerisinde görüntüleyen bir ögedir. Kayan Çerçeve Sekmesi seçildiğinde Kayan Çerçeve Özellikleri penceresi açılarak öge içerisinde hangi öğenin bulunacağının belirlenmesi gereklidir.

Dosya Sekmesi: Dosya Sekmesi ile konumu kullanıcıya sorulan bir dosya, slayt üzerine eklenebilir. Dosya ekleme sekmesini kullanırken eklenecek dosyanın biçiminin sunuma ve üzerine eklenecek olan slayta uyumlu olması gerekmektedir. Yoksa yazılım hata verebileceği gibi, eklenen dosya da düzgün görüntülenmeyecektir.

Impress Yazılımı Bı·çim Menüsü

Impress yazılımı ile oluşturulan sunumlarda her ne kadar görsel ögelere önem verilse de konunun ana kısımlarının yazı olacağı bir gerçektir. Yazısal kısımların düzenlemesinin yapılacağı Biçim Menüsü sekmeleri aynı zamanda slaytların düzensel ayarlarının yapılacağı sekmeleri de içerisinde barındırmaktadır.

Varsayılan Biçimlendirme, Karakter, Paragraf Sekmeleri: Varsayılan Biçimlendirme Sekmesi, Stiller ve Biçimlendirme Sekmesi ile açılan pencerede belirlenen stilleri uygulamayı sağlar. Varsayılan olarak düzenlenen biçim, gruplara ayrılarak başlık türleri, gövde metin türleri olarak farklı çeşitlerdedir. Bir stilin varsayılan biçimini değiştirmek için Stiller ve Biçimlendirme Sekmesi ile açılan pencereden değiştirmek istediğiniz stil adının üzerine farenin sağ tuşu ile tıklamanız ve Değiştir Sekmesini seçmeniz, gerekli değişiklikleri gerçekleştirmek için pencere açılmasını sağlar.

Yazı Tipi başlığı yazı tipinin dışında yazı şeklinin ve yazı tipinin boyutunun da seçileceği penceredir. Bu pencerenin alt kısmında seçilen yazı tipi özelliklerinin tümü görsel olarak kullanıcıya sunulur. Bu önizleme sayesinde kullanıcı, kullanımdan önce yazı özelliklerini görür. Yazı Tipi Efektleri penceresi yazı tipinin renginin, kabartma ve gölgelendirme efektlerinin, üstü ya da altı çizgili yazı tiplerini ayarlamayı sağlar.

Paragraf Sekmesi ile açılan pencerede ise üç başlık bulunmaktadır. Girintiler ve Aralıklar başlığı ile metinden önce ve sonra kullanılacak girintiler, paragra ar arası aralık değerleri ve satır aralıklarının boyutu kullanıcı tarafından ayarlanabilmektedir. Hizalama başlığı ile kullanılan metin paragrafı sol kısma, sağ kısma yaslanabilmekte, iki tarafa eşit olarak yaslanabilmekte ya da içerisinde yazıldığı kutucuğun iki yanına yaslanabilmektedir. Son başlık olan sekmeler ile sekme türleri, sekme noktaları veya dolgu karakterleri seçilebilmektedir.

Madde İşaretleri ve Numaralandırma Sekmesi: Sunumlarda metin kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesinin de karşı tarafa aktarılacak metinsel ifadelerin mümkün oldukça maddeler halinde yazma gereği olduğu önceki ünitelerde konu edilmişti. Madde İşaretleri ve Numaralandırma Sekmesi ile açılan pencere ile madde başlarında kullanılacak belirteçlerin biçimi seçilmektedir. Şekilsel madde işaretleri, numaralandırma, renkli madde işaretleri arasından biçimsel seçim yapılacağı gibi konum ve özelleştir başlıkları ile de madde işaretleri veya numaralandırmanın konumu ve aralıkları ile seviye ayarları yapılabilmektedir.

Sayfa ve Büyük/Küçük Harf Değiştir Sekmeleri: Sayfa sekmesi ile açılan pencere bir anlamda slaytı Writer belge sayfası gibi düşünerek gerekli ayarları gerçekleştirmemizi sağlayan penceredir. Sayfa başlığında kâğıt biçimi ve çıktı ortamı, kenar boşlukları ayarlanabileceği gibi Arka Plan başlığı ile de eğer bir şablon kullanmak yerine renklerden oluşan bir arka plan kullanılması düşünülüyorsa gerekli ayarların yapılması sağlanmaktadır.

Büyük/Küçük Harf Değiştir sekmesi, yana açılan bir pencere ile seçilen karakter dizesini pencereden seçilen biçime dönüştürmeyi sağlar. Konum ve Boyut, Döndürme ve Eğim ve Köşe Yarıçapı adlarında üç başlığı bulunan pencere, seçili bulunan nesnenin slayt üzerindeki konumunu ayarlamayı sağlar. Çizgi Sekmesi özellikle seçili ögenin etrafına çerçeve yapmak ve bu çerçeve için kullanılacak çizginin stilini belirlemek için kullanılır.

Konum ve Boyut, Çizgi, Alan ve Metin Sekmeleri: Alan Sekmesi ile açılan pencere seçilen ögenin arka planının alansal özelliklerini ayarlamayı sağlar. Alan rengi, gölge ayarları, saydamlık, renk ayarları, geçişler, tarama ve bit eşlem arka planlardan istenilen ayarlar kullanıcı tarafından düzenlenir.

Metin Sekmesi ile açılan pencere, slayt üzerindeki metinlerin konumsal ayarlarının yapılmasını sağlar. Hatırlanacak olursa slaytlar üzerinde metinsel alanlar belirli çerçeveler içerisine yazılmaktadır. Bu çerçeveler içerisinde metnin konumu ve metin canlandırma özellikleri de bu pencere ile yapılmaktadır.

Resmi Kırp Sekmesi: Resmi Kırp Sekmesinin aktif olması için öncelikle slayt üzerine bir resim eklenmeli ve bu resim seçili durumda olmalıdır. Bazı durumlarda eklenen resimlerde istenilmeyen alanların resimden atılması gerekebilir. Bu durumlarda Resmi Kırp sekmesi ile açılan pencereden seçilen boyutlar oranında resim kırpılmaktadır.

Slayt Tasarımı ve Slayt Düzeni Sekmeleri: Slayt Tasarımı Sekmesi açılan bir pencere ile sunu üzerindeki slaytlara farklı tasarımlar uygulamayı sağlar. Kullanıcı tarafından belirlenmiş bir tasarım olmaması durumunda farklı bir tasarım Yükle düğmesi ile bilgisayarın içerisinden yüklenebilir ve açılan pencerede görüntülenir.

Stiller ve Biçimlendirme ve Grupla Sekmeleri: Stiller ve Biçimlendirme Sekmesi ile açılan Pencere, yazılım geliştirilirken belirlenmiş biçimleri kapsayan stiller içermektedir. Stiller pencere içerisindeki ikonlarla Grafik ve Sunum Stilleri olarak ikiye ayrılır. Herhangi bir stilin varsayılanını değiştirmek ya da yeni bir stil eklemek için stilin üzerinde sağ tuş ile tıklanarak açılan Yeni veya Düzenle sekmelerinden faydalanılır.

Grupla Sekmesinin aktif olabilmesi için öncelikle aynı grubun içerisine eklenmek istenen iki ya da daha fazla öge seçilmelidir. Klavye türüne de bağlı olarak Ctrl ya da Alt tuşlarına basılı tutarak birden fazla öge aynı anda seçili duruma getirilebilir. Daha sonra Grupla Sekmesi ile yana açılan pencereden Grupla seçilebilir. Ögeleri yeniden tek tek seçebilmek için grup seçili iken Grupla Sekmesinden Gruplamayı Kaldır ya da Gruba Gir seçilmelidir. Grubu bozmadan ögeler üzerinde değişiklik yapmak için Gruba Gir seçeneği kullanıcıya yardımcı olmaktadır. Gerekli değişiklikler gerçekleştirildikten sonra Gruptan Çık tıklanarak grup bozulmadan ögeler üzerinde değişiklik yapılmış olur.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!