Odalar Bölümü Yönetimi Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Odalar Bölümü Yönetimi Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Odalar Bölümünde Enerji Ve Su Yönetimi

1. Soru

Önbüro bölümününün önemi nedir?

Cevap

Önbüro bölümü, otel işletmelerinde enerjinin tüketildiği birincil alanlar arasında yer almamakla birlikte, enerjinin yönetilmesinde, tüketilen enerji miktarının azaltılmasında ve enerji tasarrufu sağlanmasında etkili olabilecek bir konuma sahiptir.


2. Soru

Çevreye duyarlı otel işletmeleri için kullanılmakta olan terimler nelerdir?

Cevap

Çevreye duyarlı otel, eko-otel, yeşil otel, eko-resort, green suit gibi terimler, çevre koruma amaçlı girişimlerde bulunan çevreye duyarlı otel işletmeleri için kullanılmaktadır.


3. Soru

Enerji yönetim sistemleri nasıl ifade edilmektedir?

Cevap

Enerji yönetim sistemleri, otel işletmelerinde enerjinin gereksiz yere tüketilmesinin önüne geçen bilgisayarlı yönetim sistemleridir.


4. Soru

Otel işletmelerinde kullanılan enerjinin büyük bir kısmı hangi amaçlarla kullanılmaktadır?

Cevap

Otel işletmelerinde kullanılan enerjinin büyük bir kısmı aydınlatma ve ısıtma/soğutma amaçlı olarak kullanılmaktadır.


5. Soru

Otel işletmelerinde kullanılan suyun miktarı neye göre değişkenlik gösterebilir?

Cevap

Otellerde kullanılan su miktarı; otelin türüne, hizmet standardına, işletmenin büyüklüğüne, sunulan hizmet çeşidine, bulunulan bölgenin iklimine, bahçe sulama gereksinimi olup olmamasına ve su tasarrufu uygulamalarının mevcut olup olmamasına bağlı olarak değişir.


6. Soru

Enerji ve su yönetiminde personelin rolü nedir?

Cevap

Personelin enerji ve su yönetimi uygulamalarının başarı ile yürütülmesindeki önemi büyüktür. Otel personelinin kendi iradeleriyle gönüllü olarak enerji ve su yönetimi uygula- malarına destek olmaları başarıyı da beraberinde getirecektir.


7. Soru

Yeşil Yıldız projesi nasıl bir projedir?

Cevap

Yeşil Yıldız, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başlattığı “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri” projesi kapsamında Bakanlık belgeli konaklama tesislerine, belirlenen kriterlere uymaları koşuluyla verilen mevcut Turizm İşletmesi Belgelerindeki yıldızların yeşil olarak gösterildiği ve plaketlerinin üzerinde çevreye duyarlı tesis ibaresinin yazıldığı bir çevre etiketi (eko-label) uygulamasıdır


8. Soru

Beyaz Yıldız Projesi’nin hedefleri nelerdir?

Cevap

Türkiye’de otellerin çevre dostu bir işletmecilik anlayışıyla faaliyet sürdürmesini teşvik etmek amacıyla geliştirilen bir diğer proje ise Beyaz Yıldız Projesi’dir. Bu proje ile işletmelerde kullanılan su, elektrik, enerji, kimyasal ve katı atık miktarının kontrol altına alınması, çevreye ve doğal kaynaklara yönelik oluşabilecek zararın en aza indirilmesi hedeflenmektedir.


9. Soru

Beyaz Yıldız belgesi, işletmelere hangi birim tarafından  tarafından verilmektedir?

Cevap

Beyaz Yıldız belgesi, işletmelere Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) tarafından verilmektedir.


10. Soru

Yeşil Yıldız otellere ne tür avantajlar sağlamaktadır?

Cevap

Yeşil Yıldız, otel işletmeleri için çok sayıda avantaj sağlamaktadır. Öncelikle yeşil yıldızın öngördüğü yönetim sistemi, oteli tasarrufa yönlendirmekte ve gizli kayıpların önünü kesmektedir. Bu da maliyetlerin azalması anlamına gelmektedir. Yeşil Yıldız belgesi aynı zamanda otel işletmeleri için sunulan hizmeti farklılaştırmada bir üstünlük aracıdır. Özellikle de Avrupa pazarıyla çalışan oteller için önemli bir rekabet avantajı yaratmaktadır. Çünkü Avrupa topluluğu, çevrenin korunmasına duyarlı bir topluluktur.


11. Soru

Yeşil Yıldız uygulaması hangi yıl başlamıştır?

Cevap

Yeşil yıldız uygulaması 2008 yılında başlamıştır.


12. Soru

Otel bünyesindeki enerji ve su tüketiminin büyük bir bölümünü hangi bölümlerde gerçekleşmektedir?

Cevap

Otel bünyesindeki enerji ve su tüketiminin büyük bir bölümünü; odalar, çamaşırhane ve genel alanların temizliğinden sorumlu olan kat hizmetleri departmanı gerçekleştirmektedir.


13. Soru

Yeşil otel nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Yeşil otel; çevre yönetimi belgelerine sahip olan, çevreyi korumak amacıyla enerji ve su tasarrufu sağlayan, katı atık yönetimi yapan ve müşterilerin gözünde kurumsal bir yeşil imaj oluşturan otelleri ifade etmektedir.


14. Soru

Otellerin belli başlı enerji tüketim alanları nelerdir?

Cevap

Müşteri odaları ile birlikte, otel bünyesindeki restoranlar, mutfaklar, dinlenme ve oyun salonları, yüzme havuzları, alışveriş yerleri ve otopark gibi pek çok yerde enerji kullanımına başvurulmaktadır. Bu alanlarda yüzeylerin ısıtılması ve soğutulması, su ısıtma sistemleri, ulaşım, buzdolaplarının ve elektronik aletlerin tükettiği enerji ve aydınlatma otellerin belli başlı enerji tüketim noktalarını oluşturmaktadır


15. Soru

Enerji yönetim sistemi nedir?

Cevap

Enerji yönetim sistemi, bir otelde enerji talep değerlerini düzenli olarak ölçen ve analiz eden sistem olarak ifade edilebilir.


16. Soru

Müşteri odalarında en yaygın olarak kullanılan enerji yönetim sistemleri nelerdir?

Cevap

Müşteri odalarında en yaygın olarak kullanılan enerji yönetim sistemleri; “oda meşgul dedektörü” ve “enerji tasarrufu anahtarlığı”dır.


17. Soru

Enerji yönetim sistemlerinin avantajları nelerdir?

Cevap

Enerji yönetim sistemleri, müşteri odalarındaki elektrik tüketimini % 15-30 civarında azaltmakta ve sistemin kurulumuna öde- nen parayı da bir ila iki yıl içinde amorti etmektedir. Bu sistemlerle, yazları uzun süre klima kullanılan bölgelerde, oda başına yılda 2500 kWh elektrik tasarrufu ya da 200 ) kâr sağlanabilmektedir.


18. Soru

Müşteri odaları, otellerde kullanılan toplam su miktarının yüzde kaçının tüketildiği alanlardır?

Cevap

Müşteri odaları, otellerde kullanılan toplam su miktarının %30’unun tüketildiği alanlardır.


19. Soru

Odalar bölümü personelini enerji ve su tüketiminde dikkatli olmalarını teşvik etmek için neler yapılabilir?

Cevap

Odalar bölümü personeli, enerji ve su yönetimi uygulamalarına gösterdiği çaba doğrultusunda parasal ödüllerle de teşvik edilebilir. Teşvik edilecek personel, bölüm müdürlerinin önerileri doğrultu- sunda, çalışma performansı ile birlikte enerji ve su yönetimi uygulamalarına katılması durumuna göre belirlenebilir.


20. Soru

Beyaz Yıldız Projesi Türkiye’de ne zaman uygulanmaya başlamıştır?

Cevap

Bu proje, Türkiye’de 2008 yılının Ağustos ayından bu yana uygulanmaktadır. 2010 yılı Ağustos ayı itibariyle Türkiye’de Beyaz Yıldız sahibi otel sayısı 24’e ulaşmıştır.


1. Soru

Önbüro bölümününün önemi nedir?

Cevap

Önbüro bölümü, otel işletmelerinde enerjinin tüketildiği birincil alanlar arasında yer almamakla birlikte, enerjinin yönetilmesinde, tüketilen enerji miktarının azaltılmasında ve enerji tasarrufu sağlanmasında etkili olabilecek bir konuma sahiptir.

2. Soru

Çevreye duyarlı otel işletmeleri için kullanılmakta olan terimler nelerdir?

Cevap

Çevreye duyarlı otel, eko-otel, yeşil otel, eko-resort, green suit gibi terimler, çevre koruma amaçlı girişimlerde bulunan çevreye duyarlı otel işletmeleri için kullanılmaktadır.

3. Soru

Enerji yönetim sistemleri nasıl ifade edilmektedir?

Cevap

Enerji yönetim sistemleri, otel işletmelerinde enerjinin gereksiz yere tüketilmesinin önüne geçen bilgisayarlı yönetim sistemleridir.

4. Soru

Otel işletmelerinde kullanılan enerjinin büyük bir kısmı hangi amaçlarla kullanılmaktadır?

Cevap

Otel işletmelerinde kullanılan enerjinin büyük bir kısmı aydınlatma ve ısıtma/soğutma amaçlı olarak kullanılmaktadır.

5. Soru

Otel işletmelerinde kullanılan suyun miktarı neye göre değişkenlik gösterebilir?

Cevap

Otellerde kullanılan su miktarı; otelin türüne, hizmet standardına, işletmenin büyüklüğüne, sunulan hizmet çeşidine, bulunulan bölgenin iklimine, bahçe sulama gereksinimi olup olmamasına ve su tasarrufu uygulamalarının mevcut olup olmamasına bağlı olarak değişir.

6. Soru

Enerji ve su yönetiminde personelin rolü nedir?

Cevap

Personelin enerji ve su yönetimi uygulamalarının başarı ile yürütülmesindeki önemi büyüktür. Otel personelinin kendi iradeleriyle gönüllü olarak enerji ve su yönetimi uygula- malarına destek olmaları başarıyı da beraberinde getirecektir.

7. Soru

Yeşil Yıldız projesi nasıl bir projedir?

Cevap

Yeşil Yıldız, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başlattığı “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri” projesi kapsamında Bakanlık belgeli konaklama tesislerine, belirlenen kriterlere uymaları koşuluyla verilen mevcut Turizm İşletmesi Belgelerindeki yıldızların yeşil olarak gösterildiği ve plaketlerinin üzerinde çevreye duyarlı tesis ibaresinin yazıldığı bir çevre etiketi (eko-label) uygulamasıdır

8. Soru

Beyaz Yıldız Projesi’nin hedefleri nelerdir?

Cevap

Türkiye’de otellerin çevre dostu bir işletmecilik anlayışıyla faaliyet sürdürmesini teşvik etmek amacıyla geliştirilen bir diğer proje ise Beyaz Yıldız Projesi’dir. Bu proje ile işletmelerde kullanılan su, elektrik, enerji, kimyasal ve katı atık miktarının kontrol altına alınması, çevreye ve doğal kaynaklara yönelik oluşabilecek zararın en aza indirilmesi hedeflenmektedir.

9. Soru

Beyaz Yıldız belgesi, işletmelere hangi birim tarafından  tarafından verilmektedir?

Cevap

Beyaz Yıldız belgesi, işletmelere Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) tarafından verilmektedir.

10. Soru

Yeşil Yıldız otellere ne tür avantajlar sağlamaktadır?

Cevap

Yeşil Yıldız, otel işletmeleri için çok sayıda avantaj sağlamaktadır. Öncelikle yeşil yıldızın öngördüğü yönetim sistemi, oteli tasarrufa yönlendirmekte ve gizli kayıpların önünü kesmektedir. Bu da maliyetlerin azalması anlamına gelmektedir. Yeşil Yıldız belgesi aynı zamanda otel işletmeleri için sunulan hizmeti farklılaştırmada bir üstünlük aracıdır. Özellikle de Avrupa pazarıyla çalışan oteller için önemli bir rekabet avantajı yaratmaktadır. Çünkü Avrupa topluluğu, çevrenin korunmasına duyarlı bir topluluktur.

11. Soru

Yeşil Yıldız uygulaması hangi yıl başlamıştır?

Cevap

Yeşil yıldız uygulaması 2008 yılında başlamıştır.

12. Soru

Otel bünyesindeki enerji ve su tüketiminin büyük bir bölümünü hangi bölümlerde gerçekleşmektedir?

Cevap

Otel bünyesindeki enerji ve su tüketiminin büyük bir bölümünü; odalar, çamaşırhane ve genel alanların temizliğinden sorumlu olan kat hizmetleri departmanı gerçekleştirmektedir.

13. Soru

Yeşil otel nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Yeşil otel; çevre yönetimi belgelerine sahip olan, çevreyi korumak amacıyla enerji ve su tasarrufu sağlayan, katı atık yönetimi yapan ve müşterilerin gözünde kurumsal bir yeşil imaj oluşturan otelleri ifade etmektedir.

14. Soru

Otellerin belli başlı enerji tüketim alanları nelerdir?

Cevap

Müşteri odaları ile birlikte, otel bünyesindeki restoranlar, mutfaklar, dinlenme ve oyun salonları, yüzme havuzları, alışveriş yerleri ve otopark gibi pek çok yerde enerji kullanımına başvurulmaktadır. Bu alanlarda yüzeylerin ısıtılması ve soğutulması, su ısıtma sistemleri, ulaşım, buzdolaplarının ve elektronik aletlerin tükettiği enerji ve aydınlatma otellerin belli başlı enerji tüketim noktalarını oluşturmaktadır

15. Soru

Enerji yönetim sistemi nedir?

Cevap

Enerji yönetim sistemi, bir otelde enerji talep değerlerini düzenli olarak ölçen ve analiz eden sistem olarak ifade edilebilir.

16. Soru

Müşteri odalarında en yaygın olarak kullanılan enerji yönetim sistemleri nelerdir?

Cevap

Müşteri odalarında en yaygın olarak kullanılan enerji yönetim sistemleri; “oda meşgul dedektörü” ve “enerji tasarrufu anahtarlığı”dır.

17. Soru

Enerji yönetim sistemlerinin avantajları nelerdir?

Cevap

Enerji yönetim sistemleri, müşteri odalarındaki elektrik tüketimini % 15-30 civarında azaltmakta ve sistemin kurulumuna öde- nen parayı da bir ila iki yıl içinde amorti etmektedir. Bu sistemlerle, yazları uzun süre klima kullanılan bölgelerde, oda başına yılda 2500 kWh elektrik tasarrufu ya da 200 ) kâr sağlanabilmektedir.

18. Soru

Müşteri odaları, otellerde kullanılan toplam su miktarının yüzde kaçının tüketildiği alanlardır?

Cevap

Müşteri odaları, otellerde kullanılan toplam su miktarının %30’unun tüketildiği alanlardır.

19. Soru

Odalar bölümü personelini enerji ve su tüketiminde dikkatli olmalarını teşvik etmek için neler yapılabilir?

Cevap

Odalar bölümü personeli, enerji ve su yönetimi uygulamalarına gösterdiği çaba doğrultusunda parasal ödüllerle de teşvik edilebilir. Teşvik edilecek personel, bölüm müdürlerinin önerileri doğrultu- sunda, çalışma performansı ile birlikte enerji ve su yönetimi uygulamalarına katılması durumuna göre belirlenebilir.

20. Soru

Beyaz Yıldız Projesi Türkiye’de ne zaman uygulanmaya başlamıştır?

Cevap

Bu proje, Türkiye’de 2008 yılının Ağustos ayından bu yana uygulanmaktadır. 2010 yılı Ağustos ayı itibariyle Türkiye’de Beyaz Yıldız sahibi otel sayısı 24’e ulaşmıştır.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!