Odalar Bölümü Yönetimi Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Odalar Bölümü Yönetimi Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Odalar Bölümünde Fiyatlandırma

1. Soru

Fiyat nedir?

Cevap

Günümüz ekonomisinde fiyat bir değer ölçüsü olarak kullanılmaktadır. Fiyat, satın alma isteğinde olan tüketicilerle satmak isteğinde olan işletmeler arasında isteğe bağlı değişim işlevinin koşullarını yansıtan bir pazarlama işlevidir.


2. Soru

Otel işletmelerinde oda fiyatlandırmasını önemli kılan çevresel değişimler nelerdir?

Cevap

 • Benzer ürünlerin pazara girmesi küçük fiyat farklılıklarına yönelik duyarlılığı artırmaktadır.
 • Rakipler ve fiyat konusunda internet yoluyla elde edilen bilgiler fiyat karşılaştırmalarını kolaylaştırmakta ve fiyatlar üzerinde baskıyı artırmaktadır.
 • Emek yoğun hizmetlerde fiyatlandırma zordur ve enflasyona karşı duyarlılık yüksektir.
 • İşletmeler ve destinasyonlar arasındaki artan rekabet koşulları işletmelerin fiyatlandırma kararları üzerinde ilave bir baskı oluşturmaktadır.
 • Yasal çevrede meydana gelen değişimler ve ekonomik belirsizlikler fiyatlandırma kararlarını daha karmaşık hale getirmektedir.
 • Dağıtım kanallarındaki değişimler fiyatlandırma kararlarının önemini artırmaktadır.
 • Savaş, bölgesel çatışma ve terör gibi çevresel unsurlara duyarlı turizm talebi düşük fiyatlara rağmen işletmeleri zor durumda bırakmaktadır.

3. Soru

Odalar bölümünde fiyat kavramı ne anlama gelmektedir?

Cevap

Fiyat, tüketicilerin otel işletmelerinde oda satın almaları veya kullanmaları yoluyla elde ettikleri değerlerin toplamıdır.


4. Soru

Yarar ve değer kavramları ne anlama gelmektedir?

Cevap

Yarar, bireylerin isteklerini tatmin etme yeteneği olan varlıkları ifade ederken; değer ise bir turizm ürününün kıymetinin niteliksel ölçüsüdür.


5. Soru

Fiyat kuramının özünü oluşturan değişkenler nelerdir?

Cevap

Fiyat kuramının özünü talep, rekabet, maliyet ve kamu değişkenleri oluşturmaktadır.


6. Soru

Otel işletmelerindeki oda fiyatlandırma yöntemleri nelerdir?

Cevap

Dört ana başlık altında sıralanabilir:

 1. Maliyete Dayalı Fiyatlandırma
 2. Kâra Dayalı Fiyatlandırma
 3. Rekabete Dayalı Fiyatlandırma
 4. Pazarlamaya Dayalı Fiyatlandırma

7. Soru

Maliyete Dayalı Fiyatlandırma yöntemleri nelerdir?

Cevap

 • Başa Baş Noktası Yöntemi
 • Maliyet Artı Yöntemi
 • 1/1000 Yöntemi

8. Soru

Kâra Dayalı Fiyatlandırma yöntemleri nelerdir?

Cevap

 • Yatırım Geri Dönüşüm Yöntemi
 • Marjinal Fiyatlandırma Yöntemi

9. Soru

Rekabete Dayalı Fiyatlandırma yöntemleri nelerdir?

Cevap

 • Liderin Fiyatını İzleme
 • Fiyat Liderliği
 • Rakiplerle Eşleşme Yöntemi

10. Soru

Pazarlamaya Dayalı Fiyatlandırma yöntemleri nelerdir?

Cevap

 • Hizmetleri Paket Olarak Sunma Yöntemi
 • Dengeleyici Fiyatlandırma Yöntemi
 • Prestije Yönelik Fiyatlandırma Yöntemi
 • Pazar Bölümleri Yöntemi
 • Psikolojik Fiyatlandırma

11. Soru

Talebi fiyatın bir işlevi olarak tanımlayacak bir formül oluşturulmasına ilişkin çeşitli zorlukları aşmak için hangi pazar çalışmaları yapılabilir?

Cevap

 • Pazar araştırmaları,
 • Benzer hizmet-ürün incelemesi,
 • Pazarın sınanması,
 • Pazar benzetimi,
 • Tüketicilerin anketlerle test edilmesi,
 • Satış gücü karması, üst düzey yönetici yargıları, Delfay (Delphi) yöntemi gibi niteliksel araştırmalar.

12. Soru

Otel odaları için önerilen paketler nelerdir?

Cevap

Abbott ve Lewry (1993) otel odaları için dört tür paket önerir:

 • Amerikan Planı da denilen, oda artı bütün yemekleri içeren “tam pansiyon”,
 • Oda, kahvaltı ve bir öğün yemeği içeren yarım pansiyon,
 • Oda kahvaltı ve
 • Her şey dâhil.

13. Soru

Hizmet işletmeleri ne anlama gelmektedir?

Cevap

Temelde belirli bir hizmet biriminin (oda, masa, yatak, koltuk vb) belirli bir ücret karşılığında belirlenen bir süre için kullanım hakkını satan işletmelerdir.


14. Soru

Otel işletmelerinde Getiri Yönetimi uygulaması için Emeksiz sürecin aşamaları nelerdir?

Cevap

 1. Aşama, Getiri Yönetimi için Hazırlık
 2. Aşama, Arz ve Talep Analizi
 3. Aşama, Talep Değişimlerinin izlenmesi ve Faaliyetlerin Yönetimi
 4. Aşama, Faaliyetlerin Değerlendirilmesi
 5. Aşama, Değişim Kararlarının Uygulanması

15. Soru

Otelin potansiyel ortalama fiyatı nasıl hesaplanır?

Cevap

Otelin potansiyel ortalama tek kişilik fiyatı ile potansiyel ortalama çift kişilik fiyatı arasındaki rakam tek ve çift kişilik fiyat farkını verecektir. Bu rakamlar kullanılarak otelin potansiyel ortalama fiyatı hesaplanır.


16. Soru

Otelin oda fiyat etkinliği nasıl belirlenir?

Cevap

Ortalama oda fiyatının potansiyel ortalama fiyata bölünmesiyle belirlenir.


17. Soru

Getiri etkinliği nedir?

Cevap

Otelin gerçekleşen odalar gelirinin potansiyel odalar gelirine ne kadar yaklaştığını gösteren bir orandır.


18. Soru

Otel işletmelerinin fiyatların belirlenmesinde kullandıkları hedefler nelerdir?

Cevap

Finansal hedefler, satış düzeyi hedefleri ve müşteri ile ilgili hedefler.


19. Soru

Otelcilik sektöründeki fiyatların saptanmasında en belirleyici ve en yaygın olarak benimsenen amaçlar nelerdir?

Cevap

Finansal amaçlardır.


20. Soru

Talebin fiyat karşısındaki tepkisini gösteren esneklik katsayısı nasıl hesaplanmaktadır?

Cevap

Talep edilen hizmet miktarındaki % değişimin, hizmet fiyatındaki % değişime bölünmesiyle hesaplanır.


1. Soru

Fiyat nedir?

Cevap

Günümüz ekonomisinde fiyat bir değer ölçüsü olarak kullanılmaktadır. Fiyat, satın alma isteğinde olan tüketicilerle satmak isteğinde olan işletmeler arasında isteğe bağlı değişim işlevinin koşullarını yansıtan bir pazarlama işlevidir.

2. Soru

Otel işletmelerinde oda fiyatlandırmasını önemli kılan çevresel değişimler nelerdir?

Cevap

 • Benzer ürünlerin pazara girmesi küçük fiyat farklılıklarına yönelik duyarlılığı artırmaktadır.
 • Rakipler ve fiyat konusunda internet yoluyla elde edilen bilgiler fiyat karşılaştırmalarını kolaylaştırmakta ve fiyatlar üzerinde baskıyı artırmaktadır.
 • Emek yoğun hizmetlerde fiyatlandırma zordur ve enflasyona karşı duyarlılık yüksektir.
 • İşletmeler ve destinasyonlar arasındaki artan rekabet koşulları işletmelerin fiyatlandırma kararları üzerinde ilave bir baskı oluşturmaktadır.
 • Yasal çevrede meydana gelen değişimler ve ekonomik belirsizlikler fiyatlandırma kararlarını daha karmaşık hale getirmektedir.
 • Dağıtım kanallarındaki değişimler fiyatlandırma kararlarının önemini artırmaktadır.
 • Savaş, bölgesel çatışma ve terör gibi çevresel unsurlara duyarlı turizm talebi düşük fiyatlara rağmen işletmeleri zor durumda bırakmaktadır.
3. Soru

Odalar bölümünde fiyat kavramı ne anlama gelmektedir?

Cevap

Fiyat, tüketicilerin otel işletmelerinde oda satın almaları veya kullanmaları yoluyla elde ettikleri değerlerin toplamıdır.

4. Soru

Yarar ve değer kavramları ne anlama gelmektedir?

Cevap

Yarar, bireylerin isteklerini tatmin etme yeteneği olan varlıkları ifade ederken; değer ise bir turizm ürününün kıymetinin niteliksel ölçüsüdür.

5. Soru

Fiyat kuramının özünü oluşturan değişkenler nelerdir?

Cevap

Fiyat kuramının özünü talep, rekabet, maliyet ve kamu değişkenleri oluşturmaktadır.

6. Soru

Otel işletmelerindeki oda fiyatlandırma yöntemleri nelerdir?

Cevap

Dört ana başlık altında sıralanabilir:

 1. Maliyete Dayalı Fiyatlandırma
 2. Kâra Dayalı Fiyatlandırma
 3. Rekabete Dayalı Fiyatlandırma
 4. Pazarlamaya Dayalı Fiyatlandırma
7. Soru

Maliyete Dayalı Fiyatlandırma yöntemleri nelerdir?

Cevap

 • Başa Baş Noktası Yöntemi
 • Maliyet Artı Yöntemi
 • 1/1000 Yöntemi
8. Soru

Kâra Dayalı Fiyatlandırma yöntemleri nelerdir?

Cevap

 • Yatırım Geri Dönüşüm Yöntemi
 • Marjinal Fiyatlandırma Yöntemi
9. Soru

Rekabete Dayalı Fiyatlandırma yöntemleri nelerdir?

Cevap

 • Liderin Fiyatını İzleme
 • Fiyat Liderliği
 • Rakiplerle Eşleşme Yöntemi
10. Soru

Pazarlamaya Dayalı Fiyatlandırma yöntemleri nelerdir?

Cevap

 • Hizmetleri Paket Olarak Sunma Yöntemi
 • Dengeleyici Fiyatlandırma Yöntemi
 • Prestije Yönelik Fiyatlandırma Yöntemi
 • Pazar Bölümleri Yöntemi
 • Psikolojik Fiyatlandırma
11. Soru

Talebi fiyatın bir işlevi olarak tanımlayacak bir formül oluşturulmasına ilişkin çeşitli zorlukları aşmak için hangi pazar çalışmaları yapılabilir?

Cevap

 • Pazar araştırmaları,
 • Benzer hizmet-ürün incelemesi,
 • Pazarın sınanması,
 • Pazar benzetimi,
 • Tüketicilerin anketlerle test edilmesi,
 • Satış gücü karması, üst düzey yönetici yargıları, Delfay (Delphi) yöntemi gibi niteliksel araştırmalar.
12. Soru

Otel odaları için önerilen paketler nelerdir?

Cevap

Abbott ve Lewry (1993) otel odaları için dört tür paket önerir:

 • Amerikan Planı da denilen, oda artı bütün yemekleri içeren “tam pansiyon”,
 • Oda, kahvaltı ve bir öğün yemeği içeren yarım pansiyon,
 • Oda kahvaltı ve
 • Her şey dâhil.
13. Soru

Hizmet işletmeleri ne anlama gelmektedir?

Cevap

Temelde belirli bir hizmet biriminin (oda, masa, yatak, koltuk vb) belirli bir ücret karşılığında belirlenen bir süre için kullanım hakkını satan işletmelerdir.

14. Soru

Otel işletmelerinde Getiri Yönetimi uygulaması için Emeksiz sürecin aşamaları nelerdir?

Cevap

 1. Aşama, Getiri Yönetimi için Hazırlık
 2. Aşama, Arz ve Talep Analizi
 3. Aşama, Talep Değişimlerinin izlenmesi ve Faaliyetlerin Yönetimi
 4. Aşama, Faaliyetlerin Değerlendirilmesi
 5. Aşama, Değişim Kararlarının Uygulanması
15. Soru

Otelin potansiyel ortalama fiyatı nasıl hesaplanır?

Cevap

Otelin potansiyel ortalama tek kişilik fiyatı ile potansiyel ortalama çift kişilik fiyatı arasındaki rakam tek ve çift kişilik fiyat farkını verecektir. Bu rakamlar kullanılarak otelin potansiyel ortalama fiyatı hesaplanır.

16. Soru

Otelin oda fiyat etkinliği nasıl belirlenir?

Cevap

Ortalama oda fiyatının potansiyel ortalama fiyata bölünmesiyle belirlenir.

17. Soru

Getiri etkinliği nedir?

Cevap

Otelin gerçekleşen odalar gelirinin potansiyel odalar gelirine ne kadar yaklaştığını gösteren bir orandır.

18. Soru

Otel işletmelerinin fiyatların belirlenmesinde kullandıkları hedefler nelerdir?

Cevap

Finansal hedefler, satış düzeyi hedefleri ve müşteri ile ilgili hedefler.

19. Soru

Otelcilik sektöründeki fiyatların saptanmasında en belirleyici ve en yaygın olarak benimsenen amaçlar nelerdir?

Cevap

Finansal amaçlardır.

20. Soru

Talebin fiyat karşısındaki tepkisini gösteren esneklik katsayısı nasıl hesaplanmaktadır?

Cevap

Talep edilen hizmet miktarındaki % değişimin, hizmet fiyatındaki % değişime bölünmesiyle hesaplanır.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!