Müzecilik ve Sergileme Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Müzecilik ve Sergileme Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Dünyada Çağdaş Müzecilik Uygulamaları

1. Soru

Uluslararası Müzecilik Konseyi (ICOM) 2007 yılında müzeyi nasıl tanımlamıştır?

Cevap

Uluslararası Müzecilik Konseyi (ICOM) 2007 yılında müzenin tanımını kâr amacı gütmeyen, toplumun ve onun gelişiminin hizmetinde, insanın ve yaşadığı çevrenin kanıtı olan somut ya da somut olmayan unsurları araştırıp, toplayan, koruyan ve toplumun eğitim ve değerlerinin yükselmesi amacıyla sergileyen, sürekliliği olan kamu yararına bir kurumdur şeklinde tanımlamıştır.


2. Soru

Kültürü en genel anlamda doğaya karşı insanın ürettiği her şey olarak tanımlamak doğrudur. Kültürel değişkenler neler olarak gruplandırılır?

Cevap

Kültürel değişkenler doğal çevre, teknoloji ve bilim, aile, toplumsal ilişkiler ve örgütlenme, nüfus ve yerleşme, din, büyü ve sanat, enerji kaynakları ve daha önce bilinmeyen yeni gelişmeler olarak gruplandırılabilir.


3. Soru

Müze tanımı değerlendirildiğinde, kurumun toplum yararına ve sürekliliği olmasının en başta kabul edilen bir olgu olduğu anlaşılır. Bu tanıma göre temel görevler nelerdir?

Cevap

Müze tanımı değerlendirildiğinde, kurumun toplum yararına ve sürekliliği olmasının en başta kabul edilen bir olgu olduğu anlaşılır. Bu tanımda toplama, araştırma, koruma, sergileme ve eğitim temel görevler olarak belirtilir.


4. Soru

20. yüzyılın ortalarından itibaren koleksiyon nesnelerinin yanı sıra müze ziyaretçisi de başlıca araştırma konusu olmuştur. Müze ziyaretçileriyle ilgili araştırılan konular nelerdir?

Cevap

20. yüzyılın ortalarından itibaren koleksiyon nesnelerinin yanı sıra müze ziyaretçisi de başlıca araştırma konusu olmuştur. Kim müzeyi ziyaret eder, kim etmez, nedenleri ve ziyaretçi müzede nasıl uyarılıp meşgul edilebilir sorularıyla araştırma alanı nesne kadar insana da yönelmiştir.


5. Soru

British Museum kaç yılında kurulmuştur?

Cevap

British Museum, 1753’te Londra’da kurulmuştur.


6. Soru

Louvre Sarayı’nın müze olarak halka açılması hangi tarihte gerçekleşmiştir?

Cevap

1793


7. Soru

20. yüzyıldan itibaren müzelerden devlet yönetimlerinin sorumlu olmuştur ve bakanlığa bağlı olarak yönetilmiştir. Bu uygulama ilk olarak hangi ülkede başlamıştır?

Cevap

20. yüzyıldan itibaren devlet yönetimlerinin sorumlu olduğu müzeler ilk önce Fransa’da uygulandığı gibi bir bakanlığa bağlı olarak yönetilmiştir.


8. Soru

20.yydan itibaren devlete bağlı müzelerden hangi bakanlıklar sorumlu olmuştur?

Cevap

Önce eğitim bakanlıkları, sonra kültür bakanlıkları müzelerin sorumluluklarını üstlenmiş ve birçok ülkede devlete bağlı müzeler devlet adına kültürel ve doğal varlıkları denetlemiştir.


9. Soru

Özel müzelerin vakıf olarak kurulması önce hangi ülkede gerçekleşmiştir?

Cevap

Özel müzelerin vakıf olarak kurulması önce Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşmiştir


10. Soru

Amerikan müzeleri Avrupa örneklerinden farklı olarak kimler tarafından kurulmuştur?

Cevap

Amerikan müzeleri Avrupa örneklerinden farklı olarak devlet yöneticileri ve politikacılar tarafından değil, çoğunluğu özel sermaye sahibi şirketler tarafından kurulmuştur.


11. Soru

Özel sermaye sahibi şirketlerin Amerika’daki ilk özel müzeleri kurmalarının sebebi nedir?

Cevap

Amerikalı iş adamları zengin oldukları kadar kültürlü ve hayırsever olduklarını kanıtlamak üzere bu girişimleri gerçekleştirmişlerdir.


12. Soru

Guggenheim Müzesi hangi ülkededir?

Cevap

Guggenheim Müzesi, ABD’nin ileri gelen özel müzelerinden biridir.


13. Soru

‘küresel müze’ olarak tanımlanan yeni bir süreç başlatan müze hangisidir?

Cevap

Guggenheim Müzesi


14. Soru

Başka ülkelerle iş birliği yapılarak uluslararası şubeler açan ve  ‘küresel müze’ olarak tanımlanan yeni bir süreç başlatan Guggenheim Müzesi, hangi merkezlerde şubeler açmıştır?

Cevap

Venedik, Bilbao, Berlin, Abu Dhabi merkezlerinde


15. Soru

Türkiye’de de aynı şekilde ileri gelen bir iş adamı tarafından 1980 yılında açılan ve uzun süre tek resmi özel müze olarak kalan müze hangisidir?

Cevap

Sadberk Hanım Müzesi


16. Soru

Bienal nedir?

Cevap

Genellikle sanat ve kültür alanlarında düzenlenen, iki yılda bir gerçekleştirilen etkinliklere bienal denir.


17. Soru

Venedik Sau Paulo ve İstanbul Bienali gibi organizasyonların amacı nedir?

Cevap

Venedik Sau Paulo ve İstanbul Bienali gibi organizasyonlar iki yılda bir küratörler tarafından seçilmiş sanatçıları sunarak güncel sanatın hem tanıtılmasına hem de evrensel bir ortamda değerlendirilmesine katkıda bulunurlar.


18. Soru

Geleneksel pazarlardan yola çıkarak ilk kez 1851’de Londra’da açılan fuar hangisidir?

Cevap

Geleneksel pazarlardan yola çıkarak ilk kez 1851’de Londra’da açılan fuar, Sanayi Fuarı’dır


19. Soru

En tanınmış fuarlardan birisi olan İsviçre’deki fuar hangisidir?

Cevap

Art Basel


20. Soru

Müze ziyaretlerinin başlıca nedenleri nelerdir?

Cevap

  • İnsanlarla birlikte olmak,
  • Değerli birşey yapmak/zamanı değerlendirmek,
  • Yeni deneyimler elde etmek,
  • Aktif olmak, • Öğrenmek istemek,
  • Müze ortamlarında rahat hissetmek

1. Soru

Uluslararası Müzecilik Konseyi (ICOM) 2007 yılında müzeyi nasıl tanımlamıştır?

Cevap

Uluslararası Müzecilik Konseyi (ICOM) 2007 yılında müzenin tanımını kâr amacı gütmeyen, toplumun ve onun gelişiminin hizmetinde, insanın ve yaşadığı çevrenin kanıtı olan somut ya da somut olmayan unsurları araştırıp, toplayan, koruyan ve toplumun eğitim ve değerlerinin yükselmesi amacıyla sergileyen, sürekliliği olan kamu yararına bir kurumdur şeklinde tanımlamıştır.

2. Soru

Kültürü en genel anlamda doğaya karşı insanın ürettiği her şey olarak tanımlamak doğrudur. Kültürel değişkenler neler olarak gruplandırılır?

Cevap

Kültürel değişkenler doğal çevre, teknoloji ve bilim, aile, toplumsal ilişkiler ve örgütlenme, nüfus ve yerleşme, din, büyü ve sanat, enerji kaynakları ve daha önce bilinmeyen yeni gelişmeler olarak gruplandırılabilir.

3. Soru

Müze tanımı değerlendirildiğinde, kurumun toplum yararına ve sürekliliği olmasının en başta kabul edilen bir olgu olduğu anlaşılır. Bu tanıma göre temel görevler nelerdir?

Cevap

Müze tanımı değerlendirildiğinde, kurumun toplum yararına ve sürekliliği olmasının en başta kabul edilen bir olgu olduğu anlaşılır. Bu tanımda toplama, araştırma, koruma, sergileme ve eğitim temel görevler olarak belirtilir.

4. Soru

20. yüzyılın ortalarından itibaren koleksiyon nesnelerinin yanı sıra müze ziyaretçisi de başlıca araştırma konusu olmuştur. Müze ziyaretçileriyle ilgili araştırılan konular nelerdir?

Cevap

20. yüzyılın ortalarından itibaren koleksiyon nesnelerinin yanı sıra müze ziyaretçisi de başlıca araştırma konusu olmuştur. Kim müzeyi ziyaret eder, kim etmez, nedenleri ve ziyaretçi müzede nasıl uyarılıp meşgul edilebilir sorularıyla araştırma alanı nesne kadar insana da yönelmiştir.

5. Soru

British Museum kaç yılında kurulmuştur?

Cevap

British Museum, 1753’te Londra’da kurulmuştur.

6. Soru

Louvre Sarayı’nın müze olarak halka açılması hangi tarihte gerçekleşmiştir?

Cevap

1793

7. Soru

20. yüzyıldan itibaren müzelerden devlet yönetimlerinin sorumlu olmuştur ve bakanlığa bağlı olarak yönetilmiştir. Bu uygulama ilk olarak hangi ülkede başlamıştır?

Cevap

20. yüzyıldan itibaren devlet yönetimlerinin sorumlu olduğu müzeler ilk önce Fransa’da uygulandığı gibi bir bakanlığa bağlı olarak yönetilmiştir.

8. Soru

20.yydan itibaren devlete bağlı müzelerden hangi bakanlıklar sorumlu olmuştur?

Cevap

Önce eğitim bakanlıkları, sonra kültür bakanlıkları müzelerin sorumluluklarını üstlenmiş ve birçok ülkede devlete bağlı müzeler devlet adına kültürel ve doğal varlıkları denetlemiştir.

9. Soru

Özel müzelerin vakıf olarak kurulması önce hangi ülkede gerçekleşmiştir?

Cevap

Özel müzelerin vakıf olarak kurulması önce Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşmiştir

10. Soru

Amerikan müzeleri Avrupa örneklerinden farklı olarak kimler tarafından kurulmuştur?

Cevap

Amerikan müzeleri Avrupa örneklerinden farklı olarak devlet yöneticileri ve politikacılar tarafından değil, çoğunluğu özel sermaye sahibi şirketler tarafından kurulmuştur.

11. Soru

Özel sermaye sahibi şirketlerin Amerika’daki ilk özel müzeleri kurmalarının sebebi nedir?

Cevap

Amerikalı iş adamları zengin oldukları kadar kültürlü ve hayırsever olduklarını kanıtlamak üzere bu girişimleri gerçekleştirmişlerdir.

12. Soru

Guggenheim Müzesi hangi ülkededir?

Cevap

Guggenheim Müzesi, ABD’nin ileri gelen özel müzelerinden biridir.

13. Soru

‘küresel müze’ olarak tanımlanan yeni bir süreç başlatan müze hangisidir?

Cevap

Guggenheim Müzesi

14. Soru

Başka ülkelerle iş birliği yapılarak uluslararası şubeler açan ve  ‘küresel müze’ olarak tanımlanan yeni bir süreç başlatan Guggenheim Müzesi, hangi merkezlerde şubeler açmıştır?

Cevap

Venedik, Bilbao, Berlin, Abu Dhabi merkezlerinde

15. Soru

Türkiye’de de aynı şekilde ileri gelen bir iş adamı tarafından 1980 yılında açılan ve uzun süre tek resmi özel müze olarak kalan müze hangisidir?

Cevap

Sadberk Hanım Müzesi

16. Soru

Bienal nedir?

Cevap

Genellikle sanat ve kültür alanlarında düzenlenen, iki yılda bir gerçekleştirilen etkinliklere bienal denir.

17. Soru

Venedik Sau Paulo ve İstanbul Bienali gibi organizasyonların amacı nedir?

Cevap

Venedik Sau Paulo ve İstanbul Bienali gibi organizasyonlar iki yılda bir küratörler tarafından seçilmiş sanatçıları sunarak güncel sanatın hem tanıtılmasına hem de evrensel bir ortamda değerlendirilmesine katkıda bulunurlar.

18. Soru

Geleneksel pazarlardan yola çıkarak ilk kez 1851’de Londra’da açılan fuar hangisidir?

Cevap

Geleneksel pazarlardan yola çıkarak ilk kez 1851’de Londra’da açılan fuar, Sanayi Fuarı’dır

19. Soru

En tanınmış fuarlardan birisi olan İsviçre’deki fuar hangisidir?

Cevap

Art Basel

20. Soru

Müze ziyaretlerinin başlıca nedenleri nelerdir?

Cevap

  • İnsanlarla birlikte olmak,
  • Değerli birşey yapmak/zamanı değerlendirmek,
  • Yeni deneyimler elde etmek,
  • Aktif olmak, • Öğrenmek istemek,
  • Müze ortamlarında rahat hissetmek
0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!