Müzecilik ve Sergileme Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Müzecilik ve Sergileme Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Müze Yönetimi Ve Pazarlanması

1. Soru

Müzeler neye göre değişik türlere ayrılırlar?

Cevap

Müzeler sahip oldukları ve biriktirdikleri koleksiyonlara göre değişik türlere ayrılmaktadır.


2. Soru

Modern çağda müzelerin amacı nedir?

Cevap

Modern çağda müzelerin amacı yerel, bölgesel ya da ulusal kültürün derlendiği, bunun gelecek kuşaklar için korunmaya alındığı, araştırmaların yapıldığı ve toplumun bu konuda eğitildiği birer evrensel arşiv merkezi olmaktı.


3. Soru

Günümüzde dünya müzelerinin başlıca amacı nedir?

Cevap

Bugün dünya müzelerinin başlıca amacı, hızla değişen dünyaya insanların kendilerini sürekli geliştirerek adapte edebilmelerini sağlayabilmek için birer araştırma merkezi, birer forum alanı olmaktır.


4. Soru

Müze yönetimi bir müzede nelerden sorumludur?

Cevap

Müze yönetimi kurumun beynidir. Ziyaretçi sayısından, koleksiyon yönetimine; müze altyapısının gereksiniminden müzenin misyon ve vizyonuna kadar olan sürecin çeşitlenmesi, müze yönetimi ve işletimine bağlıdır.


5. Soru

Müzelerde yönetimin amacı nedir?

Cevap

Müzelerde yönetimin amacı; amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde, talimatlara bağlı kalınarak yerine getirilecek işler ve müzenin görevini başarmasına önderlik edecek kararların alınmasına yardımcı olmaktır.


6. Soru

Müzenin temel altı fonksiyonu nelerdir?

Cevap

Bu fonksiyonlar “varlık” ve “aktiviteler” (faaliyetler) olarak iki başlık altında değerlendirilmektedir. “Toplama (koleksiyon), dokümantasyon ve koruma (saklama)” varlıklar başlığında; “araştırma, sergileme (gösteri), yorumlama ve açıklama” ise faaliyetler başlığı altında ele alınır.


7. Soru

Müze işletmeciliği pek çok değişimi ve farklı unsurları barındırmaktadır. Bu durum beraberinde farklı alan uzamanlığı isteyen müze yönetiminin süreç içinde kendini yenilemesini gerektirir. Yönetimde, her şeyden önce belirli bir amaca başkalarıyla birlikte ulaşma, başkalarına iş gördürme ve onların yardımlarını sağlama söz konusudur. Yöneten ve yönetilenler arasındaki ilişki de yönetim sürecinin temelini oluşturur. Bu bağlamda yönetimin üç özelliği nedir?

Cevap

1. Yönetim hem bir sanat hem de bilimsel bir süreçtir. 2. Yönetimin özünü insanlar ve bunlar arasındaki ilişkiler meydana getirir. 3. İnsanlar arasındaki ilişkiler sonucu sağlanan iş birliğinin belirli bir amaca yönelmiş olması gerekir


8. Soru

1970’li yıllarda yaşanan değişimler sayesinde müzeler ve müzecilikte ciddi değişimler olmuştur. Bunların en önemlisi nedir?

Cevap

Avrupa’da savaş sonrası ekonomik iyileşme ile savaşta harap olan kentlerdeki inşa çalışmaları, altyapı, konut, eğitim ve performans sanatları konusundan sonra müzelerin iyileştirilmesidir.


9. Soru

Müze ve müzecilikle ilgili 1958 yılında yaşanan önemli gelişme nedir?

Cevap

1958 yılında Atlantik üzerinden uçuşların başlaması ve küresel yolcu sayısının artarak kitle turizminin ortaya çıkmasıdır. Ulaşımdaki gelişmeler sayesinde çok fazla sayıda insan yaşadıkları yer dışındaki dünyayı görmek ve kültürlerini tanımak için seyahat etmeye başlamıştır. Bu seyahatlarla beraber müzelere ziyaretlerin başlaması müzelere yeni bir ziyaretçi kitlesi kazandırmıştır


10. Soru

Kamu sektöründe üst yönetimi kimler oluşturmaktadır?

Cevap

Kamu sektöründe üst yönetimi müsteşarlar, valiler, bölge müdürleri, rektörler, müşavirler, çok büyük müze müdürleri vb. ile bunların yardımcıları oluşturmaktadır.


11. Soru

Müze yöneticilerinin kamu hizmeti yaptığı düşünülürse bir “yönetici” nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Yönetici belli bir zaman diliminde birtakım amaçlara ulaşmak için insan, para, ham madde, malzeme, makine, demirbaş, vb. üretim araçlarını bir araya getiren onlar arasında uygun bir birleşim, uyumlaştırma ve ahenkleştirme sağlayan kimsedir.


12. Soru

İyi bir üst düzey müze yöneticisinin mesleğini icra edebilmesi için bazı özelliklere sahip olması gerekir. BU özellikler nelerdir?

Cevap

İyi bir üst düzey müze yöneticisi iyi iletişim kurabilmeli, takım çalışmasına yatkın olmalı, zamanı ve projeleri yönetme yeteneği olmalı, sergi için pratik yetenekleri olmalı, ayrıca Antropoloji, Moda ve Tekstil Tasarımı, Arkeoloji, Tarih, Sanat Tarihi, Arşiv ve Müze Çalışmaları, Güzel Sanatlar, Çevre Bilimi ve Doğal Tarih gibi konularında bilgi sahibi olmalıdır. Bunların yanında yöneticilerin hangi işleri kendilerinin yapacağını da bilmesi gerekir.


13. Soru

Müzelerin yasal sorumlulukları kime/neye aittir?

Cevap

Müzeler ister belediyeye, ister özel kuruluşlara ya da bir üniversiteye bağlı olsun finansal ve yasal sorumlulukları bağlı bulunduğu organizasyona aittir.


14. Soru

Ulusal müzelere girişler neden ücretsiz ya da çok düşük ücretlidir?

Cevap

Ulusal müzelerin finansal kaynakları bağlı oldukları kurumun fonlandırılması ile ilgili hükûmet biriminin bütçesinden karşılanmaktadır. Sözü edilen fon hibe olmadığı ve bütçenin düzenli bir parçası olduğu için ulusal müzelere girişler ücretsiz ya da çok düşük ücretlidir. Örneğin; Londra’da British Müzesi ya da New York Metropolitan Müzesi’ne girişler ücretsizdir. Ziyaretçiler isterlerse müzeye giriş için bağış niteliğinde ödeme yapabilirler.


15. Soru

Türkiye’de öncelikli olarak müzelerin korunmasından kim sorumludur?

Cevap

Avrupa’da ulusal yönetime bağlı müzeleri yönetme yetkisi, devlet adına müze müdürlerine aktarılmıştır. Türkiye’de ise devlet öncelikli olarak müzelerin korunmasından sorumludur. Bu görevi Kültür Bakanlığı aracılığı ile üstlenmektedir.


16. Soru

Özerk Yönetime Bağlı Müzelerin ulusal müzelerden farkı nedir?

Cevap

Ulusal müzeler devlete bağlı otoriteler tarafından yönetilmektedir. Özerk yönetime bağlı müzeler ise bağlı bulundukları üst düzey politik otoritelere ve bu üst düzey yönetim aracılığı ile devlet otoritelerine bağlanır. Bağlı bulundukları kurum devlet bütçesinden pay alırken bu paydan belirlenen kısmı kendilerine bağlı müzeler için harcarlar. Ancak bunun yanında kendilerine alternatif gelirler ve bağışlar bulabilirler.


17. Soru

Türkiye’de özel müzeciliğin temeli hangi müze tarafından atılmıştır?

Cevap

Türkiye’de özel müzeciliğin temeli 1980 yılında Vehbi Koç Vakfı tarafından kurulmuş olan Sadberk Hanım Müzesi ile atılmıştır.


18. Soru

Pazar nedir?

Cevap

Pazar kavramı, belirli bir ihtiyacı ve isteği paylaşan, o ihtiyacı ve isteği doyurmaya istekli olan ve değişimi gerçekleştirmeye yetkisi olan tüm umulan alıcılar topluluğudur.


19. Soru

Fiyat nedir?

Cevap

Ürünün satıldığı para miktarıdır. Değer, müşteri ya da tüketici için ürünün ederidir.


20. Soru

Müşteri nedir?

Cevap

Ürünleri satın alan insanlar ya da şirketlerdir. Tüketiciler, ürünü tüketen ya da kullananlardır. Genellikle müşteriler aynı zamanda tüketicidirler.


1. Soru

Müzeler neye göre değişik türlere ayrılırlar?

Cevap

Müzeler sahip oldukları ve biriktirdikleri koleksiyonlara göre değişik türlere ayrılmaktadır.

2. Soru

Modern çağda müzelerin amacı nedir?

Cevap

Modern çağda müzelerin amacı yerel, bölgesel ya da ulusal kültürün derlendiği, bunun gelecek kuşaklar için korunmaya alındığı, araştırmaların yapıldığı ve toplumun bu konuda eğitildiği birer evrensel arşiv merkezi olmaktı.

3. Soru

Günümüzde dünya müzelerinin başlıca amacı nedir?

Cevap

Bugün dünya müzelerinin başlıca amacı, hızla değişen dünyaya insanların kendilerini sürekli geliştirerek adapte edebilmelerini sağlayabilmek için birer araştırma merkezi, birer forum alanı olmaktır.

4. Soru

Müze yönetimi bir müzede nelerden sorumludur?

Cevap

Müze yönetimi kurumun beynidir. Ziyaretçi sayısından, koleksiyon yönetimine; müze altyapısının gereksiniminden müzenin misyon ve vizyonuna kadar olan sürecin çeşitlenmesi, müze yönetimi ve işletimine bağlıdır.

5. Soru

Müzelerde yönetimin amacı nedir?

Cevap

Müzelerde yönetimin amacı; amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde, talimatlara bağlı kalınarak yerine getirilecek işler ve müzenin görevini başarmasına önderlik edecek kararların alınmasına yardımcı olmaktır.

6. Soru

Müzenin temel altı fonksiyonu nelerdir?

Cevap

Bu fonksiyonlar “varlık” ve “aktiviteler” (faaliyetler) olarak iki başlık altında değerlendirilmektedir. “Toplama (koleksiyon), dokümantasyon ve koruma (saklama)” varlıklar başlığında; “araştırma, sergileme (gösteri), yorumlama ve açıklama” ise faaliyetler başlığı altında ele alınır.

7. Soru

Müze işletmeciliği pek çok değişimi ve farklı unsurları barındırmaktadır. Bu durum beraberinde farklı alan uzamanlığı isteyen müze yönetiminin süreç içinde kendini yenilemesini gerektirir. Yönetimde, her şeyden önce belirli bir amaca başkalarıyla birlikte ulaşma, başkalarına iş gördürme ve onların yardımlarını sağlama söz konusudur. Yöneten ve yönetilenler arasındaki ilişki de yönetim sürecinin temelini oluşturur. Bu bağlamda yönetimin üç özelliği nedir?

Cevap

1. Yönetim hem bir sanat hem de bilimsel bir süreçtir. 2. Yönetimin özünü insanlar ve bunlar arasındaki ilişkiler meydana getirir. 3. İnsanlar arasındaki ilişkiler sonucu sağlanan iş birliğinin belirli bir amaca yönelmiş olması gerekir

8. Soru

1970’li yıllarda yaşanan değişimler sayesinde müzeler ve müzecilikte ciddi değişimler olmuştur. Bunların en önemlisi nedir?

Cevap

Avrupa’da savaş sonrası ekonomik iyileşme ile savaşta harap olan kentlerdeki inşa çalışmaları, altyapı, konut, eğitim ve performans sanatları konusundan sonra müzelerin iyileştirilmesidir.

9. Soru

Müze ve müzecilikle ilgili 1958 yılında yaşanan önemli gelişme nedir?

Cevap

1958 yılında Atlantik üzerinden uçuşların başlaması ve küresel yolcu sayısının artarak kitle turizminin ortaya çıkmasıdır. Ulaşımdaki gelişmeler sayesinde çok fazla sayıda insan yaşadıkları yer dışındaki dünyayı görmek ve kültürlerini tanımak için seyahat etmeye başlamıştır. Bu seyahatlarla beraber müzelere ziyaretlerin başlaması müzelere yeni bir ziyaretçi kitlesi kazandırmıştır

10. Soru

Kamu sektöründe üst yönetimi kimler oluşturmaktadır?

Cevap

Kamu sektöründe üst yönetimi müsteşarlar, valiler, bölge müdürleri, rektörler, müşavirler, çok büyük müze müdürleri vb. ile bunların yardımcıları oluşturmaktadır.

11. Soru

Müze yöneticilerinin kamu hizmeti yaptığı düşünülürse bir “yönetici” nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Yönetici belli bir zaman diliminde birtakım amaçlara ulaşmak için insan, para, ham madde, malzeme, makine, demirbaş, vb. üretim araçlarını bir araya getiren onlar arasında uygun bir birleşim, uyumlaştırma ve ahenkleştirme sağlayan kimsedir.

12. Soru

İyi bir üst düzey müze yöneticisinin mesleğini icra edebilmesi için bazı özelliklere sahip olması gerekir. BU özellikler nelerdir?

Cevap

İyi bir üst düzey müze yöneticisi iyi iletişim kurabilmeli, takım çalışmasına yatkın olmalı, zamanı ve projeleri yönetme yeteneği olmalı, sergi için pratik yetenekleri olmalı, ayrıca Antropoloji, Moda ve Tekstil Tasarımı, Arkeoloji, Tarih, Sanat Tarihi, Arşiv ve Müze Çalışmaları, Güzel Sanatlar, Çevre Bilimi ve Doğal Tarih gibi konularında bilgi sahibi olmalıdır. Bunların yanında yöneticilerin hangi işleri kendilerinin yapacağını da bilmesi gerekir.

13. Soru

Müzelerin yasal sorumlulukları kime/neye aittir?

Cevap

Müzeler ister belediyeye, ister özel kuruluşlara ya da bir üniversiteye bağlı olsun finansal ve yasal sorumlulukları bağlı bulunduğu organizasyona aittir.

14. Soru

Ulusal müzelere girişler neden ücretsiz ya da çok düşük ücretlidir?

Cevap

Ulusal müzelerin finansal kaynakları bağlı oldukları kurumun fonlandırılması ile ilgili hükûmet biriminin bütçesinden karşılanmaktadır. Sözü edilen fon hibe olmadığı ve bütçenin düzenli bir parçası olduğu için ulusal müzelere girişler ücretsiz ya da çok düşük ücretlidir. Örneğin; Londra’da British Müzesi ya da New York Metropolitan Müzesi’ne girişler ücretsizdir. Ziyaretçiler isterlerse müzeye giriş için bağış niteliğinde ödeme yapabilirler.

15. Soru

Türkiye’de öncelikli olarak müzelerin korunmasından kim sorumludur?

Cevap

Avrupa’da ulusal yönetime bağlı müzeleri yönetme yetkisi, devlet adına müze müdürlerine aktarılmıştır. Türkiye’de ise devlet öncelikli olarak müzelerin korunmasından sorumludur. Bu görevi Kültür Bakanlığı aracılığı ile üstlenmektedir.

16. Soru

Özerk Yönetime Bağlı Müzelerin ulusal müzelerden farkı nedir?

Cevap

Ulusal müzeler devlete bağlı otoriteler tarafından yönetilmektedir. Özerk yönetime bağlı müzeler ise bağlı bulundukları üst düzey politik otoritelere ve bu üst düzey yönetim aracılığı ile devlet otoritelerine bağlanır. Bağlı bulundukları kurum devlet bütçesinden pay alırken bu paydan belirlenen kısmı kendilerine bağlı müzeler için harcarlar. Ancak bunun yanında kendilerine alternatif gelirler ve bağışlar bulabilirler.

17. Soru

Türkiye’de özel müzeciliğin temeli hangi müze tarafından atılmıştır?

Cevap

Türkiye’de özel müzeciliğin temeli 1980 yılında Vehbi Koç Vakfı tarafından kurulmuş olan Sadberk Hanım Müzesi ile atılmıştır.

18. Soru

Pazar nedir?

Cevap

Pazar kavramı, belirli bir ihtiyacı ve isteği paylaşan, o ihtiyacı ve isteği doyurmaya istekli olan ve değişimi gerçekleştirmeye yetkisi olan tüm umulan alıcılar topluluğudur.

19. Soru

Fiyat nedir?

Cevap

Ürünün satıldığı para miktarıdır. Değer, müşteri ya da tüketici için ürünün ederidir.

20. Soru

Müşteri nedir?

Cevap

Ürünleri satın alan insanlar ya da şirketlerdir. Tüketiciler, ürünü tüketen ya da kullananlardır. Genellikle müşteriler aynı zamanda tüketicidirler.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!