Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

30.07.2022
10
A+
A-

Kurumsal Kaynak Planlamasının Doğrudan Etkilediği İşletmecilik Alanları

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Kurumsal Kaynak Planlamasının Doğrudan Etkilediği İşletmecilik Alanları

1. Soru

Sistem yaklaşımı nedir?

Cevap

Sistem Yaklaşımı: Olayları, durumları, girdi, süreç ve çıktı olarak inceleyen bir düşünce tarzıdır.


2. Soru

İş süreci nedir?

Cevap

İş süreci: Bir ya da daha fazla girdiyi işleyerek müşteriler için değerli çıktılara dönüştüren faaliyetler bütünüdür.


3. Soru

Süreç modeli nedir?

Cevap

Süreç modeli: Belirli bir hizmetin ya da ürünün tasarımı, geliştirilmesi, hazırlanması ve üretimi sürecinde iyileştirmeyi ve verimliliği sağlamak üzere uygulanan süreçlerin ardışımı ve etkileşimleri hakkında bütünsel görünümdür.


4. Soru

Yeniden yapılandırma nedir?

Cevap

Yeniden yapılandırma: Var olan bir sistemin irdelenip tersine mühendislik çalışması ile yeniden yapılandırma, yeniden belgelendirme, yeni hedeflerin tanımlanması gibi aşamalardan geçirilerek değiştirilmesi, yeniden mühendislik tasarımıdır.


5. Soru

Süreç modelleme nedir?

Cevap

Süreç modelleme: iş süreçlerinin iyileştirilebilmesi için öncelikle bir model olarak görsel şekiller ile ifade edilmesi işleri kolaylaştıran bir aşamadır.


6. Soru

Süreç modelleme ve süreç yönetiminde en temel hedef nedir?

Cevap

Süreç modelleme ve süreç yönetiminde en temel hedef, işlerin yapılması sırasındaki aşamaları, değer katan ve katmayanlar olarak sınıflandırmak ve değer katmayan işlemlerin ortadan kaldırılmasını sağlamaktır.


7. Soru

Kritik performans göstergeleri nedir?

Cevap

Kritik performans göstergeleri: Kurumların yaptıkları işlerin sonuçlarına ilişkin göstergeler arasından seçilmiş ve diğer göstergelere göre süreç açısından daha fazla önem verilen göstergelerdir.


8. Soru

KKP uygulamalarını gerekli kılan başlıca faktörler nelerdir?

Cevap

KKP uygulamalarını gerekli kılan birçok faktör vardır. İşletmenin tutarlı bilgi ihtiyacını karşılayacak kurumsal bir kaynak oluşturmak, ilk denemede güncel ve güvenilir veriye ulaşmak, iş süreçlerini olabildiğince tek bir çatı altında bütünleştirmek bunların başlıcalarıdır. Ek olarak KKP sistemleri son dönemlerde, sadece işletme içi iş süreçlerini bütünleştirmek için değil, aynı zamanda işletmenin tedarikçileri ve müşterileri arasında, internet üzerinden zaman ve yerden bağımsız entegrasyon kurabilme yeteneklerinden dolayı da tercih edilmektedir.


9. Soru

KKP’nin temel üstünlüğü nedir?

Cevap

KKP’nin temel üstünlüğü, iş süreçleri arasında ilişkisel bir bağlantı kurabilmesi ve veri tutarlılığı ile güvenliğini sağlamış olmasıdır.


10. Soru

Genel muhasebe kapsamında yapılabilen işlemler yani iş süreçleri nelerdir?

Cevap

Genel muhasebe kapsamında yapılabilen işlemler yani iş süreçleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

1. Genel Muhasebe işlemleri

2. Satıcılara ilişkin her türlü işlemin muhasebe süreçleri

3. Müşterilere ilişkin her türlü işlemin muhasebe süreçleri

4. İşletmenin sahip olduğu sabit kıymetler muhasebesi süreçleri

5. Değişik birimlerden gelen işlemlerin konsalidasyon süreçleri

6. Özel Defterler ile ilgili muhasebe süreçleri

7. Bütçe ile ilgili her türlü muhasebe süreçleri

8. Seyahat Masrafları Yönetimi


11. Soru

Modül kapsamında maliyet muhasebesi ile ilgili olarak gerçekleştirilebilen süreçler nelerdir?

Cevap

Modül kapsamında maliyet muhasebesi ile ilgili olarak gerçekleştirilebilen süreçler aşağıdaki gibidir:

• İşletmenin genel giderlerinin takibi ve dönem sonunda dağıtımlarının yapılması

• Üretim bölümüne ilişkin adam/saat maliyetlerinin takibi ve mahsuplaştırmaları

• Özel gider harcamalarının takipleri (araç,telefon v.b)

• Ürünlerin maliyetlerinin hesaplanabilmesi için üretimde kullanılan her türlü malzemenin standart ve fiili maliyet hesabının yapılması

• Kârlılık analizi, satışı yapılan ürünlerin ve şirketin tüm gelir kalemlerinin detaylı şekilde takip edilmesi


12. Soru

Üretim Planlama ve Kontrol modülü hangi süreçleri kapsar?

Cevap

Üretim Planlama ve Kontrol modülü aşağıdaki süreçleri kapsar:

• Üretim planlamaya ilişkin ana verilerin yönetimi

• Üretim sürecindeki her türlü değişiklik yönetimi

• Satış ve operasyon planlama

• Malzeme ihtiyaç planlaması

• Uzun dönemli planlama

• Kapasite planlaması

• Üretim yönetimi ve kontrolü


13. Soru

Malzeme yönetim modülünün kapsadığı süreçler nelerdir?

Cevap

• Ürün ağaçlarının oluşturulması

• Tüketime dayalı malzeme ihtiyaç planlaması

• Malzeme İhtiyaç planlaması ile oluşan ihtiyaçların belirlenmesi

• Satıcıyla olan sözleşmelerin yapılması

• Teklif çağrılarının oluşturulması ve tekliflerin değerlendirilmesi

• Satıcı seçimi

• Satıcı değerlendirme

• Sipariş onaylama prosedürü

• Satın alma siparişi işlemleri

• Fason, konsinye, bedelsiz satın alma süreçleri

• Dışardan hizmet satın alma

• Yoldaki malzemelerin takibi

• Malzeme hareketlerinin planlaması, girişi ve görüntülenmesi

• Malzemelerin miktar ve değer bazında yönetimi

• Stok yönetimi

• Malzeme hareketleriyle muhasebe hesaplarının otomatik güncellenmesi

• Satıcı fatura kontrolü

• Tedarikçi ile elektronik veri transferi


14. Soru

Kalite yönetimi modülü hangi süreçleri kapsamaktadır?

Cevap

Kalite yönetimi modülü aşağıdaki süreçleri kapsamaktadır:

• Temel kalite kontrol verilerinin takip edilmesi

• Satın alma sürecine yönelik kalite kontrol verilerinin takip edilmesi

• Numune kontrollerine yönelik verilerin takip edilmesi

• Üretimin gerçekleştirilmesi sürecindeki kalite kontrol verilerinin takip edilmesi

• Üretim sonunda üretilen ürünlerin kalite kontrolüne ait verilerin takip edilmesi

• Sevkiyatta kalite kontrol verilerinin takip edilmesi

• Ürün iadelerinde kalite kontrol verilerinin takip edilmesi


15. Soru

Tedarik Zinciri Yönetimini oluşturan süreçlerin Global Tedarik Zinciri Forumu (The Global Supply Chain Forum) üyeleri tarafından tanımlanan sekiz süreci nelerdir?

Cevap

Tedarik Zinciri Yönetimini oluşturan süreçlerin Global Tedarik Zinciri Forumu (The Global Supply Chain Forum) üyeleri tarafından tanımlanan sekiz süreci aşağıdaki gibidir :

• Müşteri İlişkileri Yönetimi

• Müşteri Hizmet Yönetimi

• Talep Yönetimi

• Sipariş İşleme

• İmalat Akış Yönetimi

• Satın Alma

• Ürün Geliştirme ve Ticarileştirme

• İadeler


16. Soru

Satış ve dağıtım modülünde yer alan süreçler nelerdir?

Cevap

Satış ve dağıtım modülünde yer alan bazı süreçler aşağıdaki gibi sıralanabilir.

• Teklif verme ve teklif takip süreçleri

• Müşteri sözleşmelerinin takibi

• Prim anlaşmaları

• İndirim anlaşmaları

• Promosyon çalışmaları

• Ürün kataloglarının hazırlanması ve kullanımı

• Bedelsiz ürün satış süreci

• Satış kampanyalarının hazırlanması ve takibi

• Rakip ürün bilgilerinin takibi

• Teslimat planına göre satış ve sevk

• Sipariş maliyetlerinin takibi

• Ambalajlama, iade edilebilir ambalaj malzemelerinin takibi

• Nakliye planlama

• Nakliye masraflarının takibi

• Kredi kartıyla satış

• Peşin satış

• Konsinye satış


17. Soru

Konsinye satış nedir?

Cevap

Konsinye satış: Malı devralıp ödemeyi ise malların satışından sonra yapılmak şartıyla işleyen bir satış şeklidir. Burada malı teslim alan kişi malın mülkiyetine sahip olmaz.


18. Soru

Müşteri servisi modülü kapsamında neler vardır?

Cevap

Müşteri servisi modülü kapsamında;

• Düzeltici bakım onarım,

• Koruyucu bakım onarım,

• Yenileme bakım onarım,

• Montaj bakım onarım vb. gibi birçok bakım onarım türü sözleşmeli, sözleşmesiz, garanti kapsamı içerisinde ya da dışarısında ele alınıp gerçekleştirilebilir.


19. Soru

Müşteri hizmetleri modülü hangi işlemleri kapsar?

Cevap

Müşteri hizmetleri modülü;

• Müşterilere teknik servis kapsamında her türlü desteğin verilmesi,

• Yedek parça temin edilmesi ve istenen yerlere sevkiyatı,

• Tamir ile ilgili her türlü takip,

• Müşterinin bulunduğu yerde hizmetin verilmesi,

• Montaj,

• Düzenli kontroller ve bakım hizmetleri, süreçleri ile ilgili işlemleri kapsar.


20. Soru

Tedarik zinciri yönetimi nedir?

Cevap

Tedarik Zinciri Yönetimi: Ham madde tedarikçisinden son müşteriye kadar olan tedarik zincirinde akan tüm mal, bilgi ve hizmetin yönetilmesi sürecidir.


21. Soru

Radyo frekanslı tanıma (radio frequency identification – RFID) teknolojisi ne için kullanılır?

Cevap

Radyo Frekanslı Tanıma (Radio Frequency Identification – RFID) teknolojisi: canlı ve cansız her türlü nesnenin dokunmadan belirli bir mesafeden tanınmasında ve izlenmesinde kullanılır.


1. Soru

Sistem yaklaşımı nedir?

Cevap

Sistem Yaklaşımı: Olayları, durumları, girdi, süreç ve çıktı olarak inceleyen bir düşünce tarzıdır.

2. Soru

İş süreci nedir?

Cevap

İş süreci: Bir ya da daha fazla girdiyi işleyerek müşteriler için değerli çıktılara dönüştüren faaliyetler bütünüdür.

3. Soru

Süreç modeli nedir?

Cevap

Süreç modeli: Belirli bir hizmetin ya da ürünün tasarımı, geliştirilmesi, hazırlanması ve üretimi sürecinde iyileştirmeyi ve verimliliği sağlamak üzere uygulanan süreçlerin ardışımı ve etkileşimleri hakkında bütünsel görünümdür.

4. Soru

Yeniden yapılandırma nedir?

Cevap

Yeniden yapılandırma: Var olan bir sistemin irdelenip tersine mühendislik çalışması ile yeniden yapılandırma, yeniden belgelendirme, yeni hedeflerin tanımlanması gibi aşamalardan geçirilerek değiştirilmesi, yeniden mühendislik tasarımıdır.

5. Soru

Süreç modelleme nedir?

Cevap

Süreç modelleme: iş süreçlerinin iyileştirilebilmesi için öncelikle bir model olarak görsel şekiller ile ifade edilmesi işleri kolaylaştıran bir aşamadır.

6. Soru

Süreç modelleme ve süreç yönetiminde en temel hedef nedir?

Cevap

Süreç modelleme ve süreç yönetiminde en temel hedef, işlerin yapılması sırasındaki aşamaları, değer katan ve katmayanlar olarak sınıflandırmak ve değer katmayan işlemlerin ortadan kaldırılmasını sağlamaktır.

7. Soru

Kritik performans göstergeleri nedir?

Cevap

Kritik performans göstergeleri: Kurumların yaptıkları işlerin sonuçlarına ilişkin göstergeler arasından seçilmiş ve diğer göstergelere göre süreç açısından daha fazla önem verilen göstergelerdir.

8. Soru

KKP uygulamalarını gerekli kılan başlıca faktörler nelerdir?

Cevap

KKP uygulamalarını gerekli kılan birçok faktör vardır. İşletmenin tutarlı bilgi ihtiyacını karşılayacak kurumsal bir kaynak oluşturmak, ilk denemede güncel ve güvenilir veriye ulaşmak, iş süreçlerini olabildiğince tek bir çatı altında bütünleştirmek bunların başlıcalarıdır. Ek olarak KKP sistemleri son dönemlerde, sadece işletme içi iş süreçlerini bütünleştirmek için değil, aynı zamanda işletmenin tedarikçileri ve müşterileri arasında, internet üzerinden zaman ve yerden bağımsız entegrasyon kurabilme yeteneklerinden dolayı da tercih edilmektedir.

9. Soru

KKP’nin temel üstünlüğü nedir?

Cevap

KKP’nin temel üstünlüğü, iş süreçleri arasında ilişkisel bir bağlantı kurabilmesi ve veri tutarlılığı ile güvenliğini sağlamış olmasıdır.

10. Soru

Genel muhasebe kapsamında yapılabilen işlemler yani iş süreçleri nelerdir?

Cevap

Genel muhasebe kapsamında yapılabilen işlemler yani iş süreçleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

1. Genel Muhasebe işlemleri

2. Satıcılara ilişkin her türlü işlemin muhasebe süreçleri

3. Müşterilere ilişkin her türlü işlemin muhasebe süreçleri

4. İşletmenin sahip olduğu sabit kıymetler muhasebesi süreçleri

5. Değişik birimlerden gelen işlemlerin konsalidasyon süreçleri

6. Özel Defterler ile ilgili muhasebe süreçleri

7. Bütçe ile ilgili her türlü muhasebe süreçleri

8. Seyahat Masrafları Yönetimi

11. Soru

Modül kapsamında maliyet muhasebesi ile ilgili olarak gerçekleştirilebilen süreçler nelerdir?

Cevap

Modül kapsamında maliyet muhasebesi ile ilgili olarak gerçekleştirilebilen süreçler aşağıdaki gibidir:

• İşletmenin genel giderlerinin takibi ve dönem sonunda dağıtımlarının yapılması

• Üretim bölümüne ilişkin adam/saat maliyetlerinin takibi ve mahsuplaştırmaları

• Özel gider harcamalarının takipleri (araç,telefon v.b)

• Ürünlerin maliyetlerinin hesaplanabilmesi için üretimde kullanılan her türlü malzemenin standart ve fiili maliyet hesabının yapılması

• Kârlılık analizi, satışı yapılan ürünlerin ve şirketin tüm gelir kalemlerinin detaylı şekilde takip edilmesi

12. Soru

Üretim Planlama ve Kontrol modülü hangi süreçleri kapsar?

Cevap

Üretim Planlama ve Kontrol modülü aşağıdaki süreçleri kapsar:

• Üretim planlamaya ilişkin ana verilerin yönetimi

• Üretim sürecindeki her türlü değişiklik yönetimi

• Satış ve operasyon planlama

• Malzeme ihtiyaç planlaması

• Uzun dönemli planlama

• Kapasite planlaması

• Üretim yönetimi ve kontrolü

13. Soru

Malzeme yönetim modülünün kapsadığı süreçler nelerdir?

Cevap

• Ürün ağaçlarının oluşturulması

• Tüketime dayalı malzeme ihtiyaç planlaması

• Malzeme İhtiyaç planlaması ile oluşan ihtiyaçların belirlenmesi

• Satıcıyla olan sözleşmelerin yapılması

• Teklif çağrılarının oluşturulması ve tekliflerin değerlendirilmesi

• Satıcı seçimi

• Satıcı değerlendirme

• Sipariş onaylama prosedürü

• Satın alma siparişi işlemleri

• Fason, konsinye, bedelsiz satın alma süreçleri

• Dışardan hizmet satın alma

• Yoldaki malzemelerin takibi

• Malzeme hareketlerinin planlaması, girişi ve görüntülenmesi

• Malzemelerin miktar ve değer bazında yönetimi

• Stok yönetimi

• Malzeme hareketleriyle muhasebe hesaplarının otomatik güncellenmesi

• Satıcı fatura kontrolü

• Tedarikçi ile elektronik veri transferi

14. Soru

Kalite yönetimi modülü hangi süreçleri kapsamaktadır?

Cevap

Kalite yönetimi modülü aşağıdaki süreçleri kapsamaktadır:

• Temel kalite kontrol verilerinin takip edilmesi

• Satın alma sürecine yönelik kalite kontrol verilerinin takip edilmesi

• Numune kontrollerine yönelik verilerin takip edilmesi

• Üretimin gerçekleştirilmesi sürecindeki kalite kontrol verilerinin takip edilmesi

• Üretim sonunda üretilen ürünlerin kalite kontrolüne ait verilerin takip edilmesi

• Sevkiyatta kalite kontrol verilerinin takip edilmesi

• Ürün iadelerinde kalite kontrol verilerinin takip edilmesi

15. Soru

Tedarik Zinciri Yönetimini oluşturan süreçlerin Global Tedarik Zinciri Forumu (The Global Supply Chain Forum) üyeleri tarafından tanımlanan sekiz süreci nelerdir?

Cevap

Tedarik Zinciri Yönetimini oluşturan süreçlerin Global Tedarik Zinciri Forumu (The Global Supply Chain Forum) üyeleri tarafından tanımlanan sekiz süreci aşağıdaki gibidir :

• Müşteri İlişkileri Yönetimi

• Müşteri Hizmet Yönetimi

• Talep Yönetimi

• Sipariş İşleme

• İmalat Akış Yönetimi

• Satın Alma

• Ürün Geliştirme ve Ticarileştirme

• İadeler

16. Soru

Satış ve dağıtım modülünde yer alan süreçler nelerdir?

Cevap

Satış ve dağıtım modülünde yer alan bazı süreçler aşağıdaki gibi sıralanabilir.

• Teklif verme ve teklif takip süreçleri

• Müşteri sözleşmelerinin takibi

• Prim anlaşmaları

• İndirim anlaşmaları

• Promosyon çalışmaları

• Ürün kataloglarının hazırlanması ve kullanımı

• Bedelsiz ürün satış süreci

• Satış kampanyalarının hazırlanması ve takibi

• Rakip ürün bilgilerinin takibi

• Teslimat planına göre satış ve sevk

• Sipariş maliyetlerinin takibi

• Ambalajlama, iade edilebilir ambalaj malzemelerinin takibi

• Nakliye planlama

• Nakliye masraflarının takibi

• Kredi kartıyla satış

• Peşin satış

• Konsinye satış

17. Soru

Konsinye satış nedir?

Cevap

Konsinye satış: Malı devralıp ödemeyi ise malların satışından sonra yapılmak şartıyla işleyen bir satış şeklidir. Burada malı teslim alan kişi malın mülkiyetine sahip olmaz.

18. Soru

Müşteri servisi modülü kapsamında neler vardır?

Cevap

Müşteri servisi modülü kapsamında;

• Düzeltici bakım onarım,

• Koruyucu bakım onarım,

• Yenileme bakım onarım,

• Montaj bakım onarım vb. gibi birçok bakım onarım türü sözleşmeli, sözleşmesiz, garanti kapsamı içerisinde ya da dışarısında ele alınıp gerçekleştirilebilir.

19. Soru

Müşteri hizmetleri modülü hangi işlemleri kapsar?

Cevap

Müşteri hizmetleri modülü;

• Müşterilere teknik servis kapsamında her türlü desteğin verilmesi,

• Yedek parça temin edilmesi ve istenen yerlere sevkiyatı,

• Tamir ile ilgili her türlü takip,

• Müşterinin bulunduğu yerde hizmetin verilmesi,

• Montaj,

• Düzenli kontroller ve bakım hizmetleri, süreçleri ile ilgili işlemleri kapsar.

20. Soru

Tedarik zinciri yönetimi nedir?

Cevap

Tedarik Zinciri Yönetimi: Ham madde tedarikçisinden son müşteriye kadar olan tedarik zincirinde akan tüm mal, bilgi ve hizmetin yönetilmesi sürecidir.

21. Soru

Radyo frekanslı tanıma (radio frequency identification – RFID) teknolojisi ne için kullanılır?

Cevap

Radyo Frekanslı Tanıma (Radio Frequency Identification – RFID) teknolojisi: canlı ve cansız her türlü nesnenin dokunmadan belirli bir mesafeden tanınmasında ve izlenmesinde kullanılır.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.