Kurumsal İletişim Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

30.07.2022
5
A+
A-

Kurum Kültürü Ve Kimliği

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Kurumsal İletişim Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Kurum Kültürü Ve Kimliği

1. Soru

Kurumlar, kurum kültürü ve kimliğine neden önem vermektedir?

Cevap

Kurumlar, varlıklarını sürdürebilmek ve amaçlarını gerçekleştirmek için kurum kültürü ve kimliğine önem vermektedir.


2. Soru

Kurumsal kültür, kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Kurumun bireyleri tarafından paylaşılan bir değerler bütünüdür.


3. Soru

Kurum kültürü, nasıl oluşmaktadır?

Cevap

Kurum kültürü, kurumun içinde yer aldığı toplumun kültürel ortamından ve kurumun kendisinin ürettiği kültürel ögelerden beslenerek oluşmaktadır.


4. Soru

Küreselleşen iş dünyasında kurum kültürü, kuruluşların rekabet avantajı kazanmalarında neden önemli rol oynamaktadır?

Cevap

Kurum kültürü, kurumun amaçları, stratejileri ve politikalarının oluşmasında önemli bir etkiye sahip olduğu gibi, yöneticiler açısından seçilen stratejinin yürütülmesini kolaylaştıran ya da zorlaştıran bir araçtır.


5. Soru

Herhangi bir kurumun yaşamını sürdürebilmesi ve başarılı olabilmesi için ne gereklidir?

Cevap

Tüm politika ve eylemlerini de içeren, bir dizi sağlam inancın olması.


6. Soru

Kurum kültürü, kurum üyelerine ne sağlar?

Cevap

Kurum kültürü bir denge kaynağı olduğu için kurum üyelerine güvenlik duygusu sağlar.


7. Soru

Uzmanlaşmanın gerektirdiği iş bölümü, neye yol açmıştır?

Cevap

Uzmanlaşmanın gerektirdiği iş bölümü, rol kültürünün ortaya çıkmasına yol açmıştır.


8. Soru

Çabuk adapte olunabilen, işin bitirilmesi üzerinde duran ve tüm bireyleri kurumsal hedefleri doğrultusunda bütünleştiren kültüre ne denir?

Cevap

Görev kültürü.


9. Soru

Kimlik kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Kimlik, “herhangi bir nesneyi belirlemeye yarayan, onu türdeşlerinden ayıran özelliklerin bütünüdür”.


10. Soru

Kurumsal kimlik kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Kurumsal kimlik, bir kurumun, bir markanın adını, görsel tasarımını, iç ve dış dizaynını, kurumsal davranışını ve vizyonunu gösteren bir kavramdır.


11. Soru

Kurumsal kimlik çalışmalarında kurum içinde ve kurum dışında olmak üzere iki şekilde incelenir. bunlar nelerdir?

Cevap

Kurum içinde kullanılanlar ve kurum dışında kullanılanlar.


12. Soru

Kurum felsefesi, kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Kurum felsefesi, bir kurumun faaliyetlerinde izlediği temel ilkeler, düşünsel modeller, değerler ve ahlaki kuralların toplamıdır.


13. Soru

Politika kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Politika, “belirli durumlarda grubun her üyesinin diğer üyelerce önceden öngörülebilen şekilde davranmasını sağlayan karar vericilere yol göstererek bugünün ve geleceğin kararlarına temel oluşturan ortak görüş” şeklinde tanımlanmaktadır.


14. Soru

Kurumsal görünüm, kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Kurumsal görünüm, bir kurumun görsel olarak kendini ifade etmesi biçiminde açıklanır.


15. Soru

Kurum kimliğinin en önemli içsel hedefi nedir?

Cevap

Kurum kimliğinin en önemli içsel hedefi kurumun ortak amaçlarına ve hedeflerine ulaşmasını sağlamaktır.


16. Soru

Kurumsal kimliğin en önemli dışa dönük hedefi, nedir?

Cevap

Kurumsal kimliğin en önemli dışa dönük hedefi, kurum adına kamuoyunda güzel bir izlenim bırakmaktır.


17. Soru

İş doyumu ve kurumsal verim nasıl artar?

Cevap

Çalışanların yüksek motivasyonu ve beklentilerinin karşılanması sayesinde.


18. Soru

Kurumlarda stratejinin iki temel amacı vardır. Bu amaçlar nelerdir?

Cevap

Kurumun içinde bulunduğu çevreyi tanımlama ve bu yerdeki amaç yönelimli eylemler için rehber ilkeler üretme.


19. Soru

Kurum kimliği stratejisinin saptadığı genel hedef, nedir?

Cevap

Bütünleşme ve destekleme potansiyelleri oluşturarak inandırıcılık, güven, kabul edilebilirlik ve yakınlık duyma.


20. Soru

Kurumsal kimlik çalışmalarının sonuçlandırılması, nasıl bir anlam taşımaktadır?

Cevap

Kurumsal kimlik çalışmalarının sonuçlandırılması, kurumun önümüzdeki yıllarda karşılaşabileceği kimlik bunalımı veya kargaşasının önüne geçmesi anlamını taşımaktadır.


1. Soru

Kurumlar, kurum kültürü ve kimliğine neden önem vermektedir?

Cevap

Kurumlar, varlıklarını sürdürebilmek ve amaçlarını gerçekleştirmek için kurum kültürü ve kimliğine önem vermektedir.

2. Soru

Kurumsal kültür, kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Kurumun bireyleri tarafından paylaşılan bir değerler bütünüdür.

3. Soru

Kurum kültürü, nasıl oluşmaktadır?

Cevap

Kurum kültürü, kurumun içinde yer aldığı toplumun kültürel ortamından ve kurumun kendisinin ürettiği kültürel ögelerden beslenerek oluşmaktadır.

4. Soru

Küreselleşen iş dünyasında kurum kültürü, kuruluşların rekabet avantajı kazanmalarında neden önemli rol oynamaktadır?

Cevap

Kurum kültürü, kurumun amaçları, stratejileri ve politikalarının oluşmasında önemli bir etkiye sahip olduğu gibi, yöneticiler açısından seçilen stratejinin yürütülmesini kolaylaştıran ya da zorlaştıran bir araçtır.

5. Soru

Herhangi bir kurumun yaşamını sürdürebilmesi ve başarılı olabilmesi için ne gereklidir?

Cevap

Tüm politika ve eylemlerini de içeren, bir dizi sağlam inancın olması.

6. Soru

Kurum kültürü, kurum üyelerine ne sağlar?

Cevap

Kurum kültürü bir denge kaynağı olduğu için kurum üyelerine güvenlik duygusu sağlar.

7. Soru

Uzmanlaşmanın gerektirdiği iş bölümü, neye yol açmıştır?

Cevap

Uzmanlaşmanın gerektirdiği iş bölümü, rol kültürünün ortaya çıkmasına yol açmıştır.

8. Soru

Çabuk adapte olunabilen, işin bitirilmesi üzerinde duran ve tüm bireyleri kurumsal hedefleri doğrultusunda bütünleştiren kültüre ne denir?

Cevap

Görev kültürü.

9. Soru

Kimlik kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Kimlik, “herhangi bir nesneyi belirlemeye yarayan, onu türdeşlerinden ayıran özelliklerin bütünüdür”.

10. Soru

Kurumsal kimlik kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Kurumsal kimlik, bir kurumun, bir markanın adını, görsel tasarımını, iç ve dış dizaynını, kurumsal davranışını ve vizyonunu gösteren bir kavramdır.

11. Soru

Kurumsal kimlik çalışmalarında kurum içinde ve kurum dışında olmak üzere iki şekilde incelenir. bunlar nelerdir?

Cevap

Kurum içinde kullanılanlar ve kurum dışında kullanılanlar.

12. Soru

Kurum felsefesi, kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Kurum felsefesi, bir kurumun faaliyetlerinde izlediği temel ilkeler, düşünsel modeller, değerler ve ahlaki kuralların toplamıdır.

13. Soru

Politika kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Politika, “belirli durumlarda grubun her üyesinin diğer üyelerce önceden öngörülebilen şekilde davranmasını sağlayan karar vericilere yol göstererek bugünün ve geleceğin kararlarına temel oluşturan ortak görüş” şeklinde tanımlanmaktadır.

14. Soru

Kurumsal görünüm, kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Kurumsal görünüm, bir kurumun görsel olarak kendini ifade etmesi biçiminde açıklanır.

15. Soru

Kurum kimliğinin en önemli içsel hedefi nedir?

Cevap

Kurum kimliğinin en önemli içsel hedefi kurumun ortak amaçlarına ve hedeflerine ulaşmasını sağlamaktır.

16. Soru

Kurumsal kimliğin en önemli dışa dönük hedefi, nedir?

Cevap

Kurumsal kimliğin en önemli dışa dönük hedefi, kurum adına kamuoyunda güzel bir izlenim bırakmaktır.

17. Soru

İş doyumu ve kurumsal verim nasıl artar?

Cevap

Çalışanların yüksek motivasyonu ve beklentilerinin karşılanması sayesinde.

18. Soru

Kurumlarda stratejinin iki temel amacı vardır. Bu amaçlar nelerdir?

Cevap

Kurumun içinde bulunduğu çevreyi tanımlama ve bu yerdeki amaç yönelimli eylemler için rehber ilkeler üretme.

19. Soru

Kurum kimliği stratejisinin saptadığı genel hedef, nedir?

Cevap

Bütünleşme ve destekleme potansiyelleri oluşturarak inandırıcılık, güven, kabul edilebilirlik ve yakınlık duyma.

20. Soru

Kurumsal kimlik çalışmalarının sonuçlandırılması, nasıl bir anlam taşımaktadır?

Cevap

Kurumsal kimlik çalışmalarının sonuçlandırılması, kurumun önümüzdeki yıllarda karşılaşabileceği kimlik bunalımı veya kargaşasının önüne geçmesi anlamını taşımaktadır.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.