Kurum Uygulamaları Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Kurum Uygulamaları Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Okul Öncesi Eğitim Programı

1. Soru

Ülkemizde okul öncesi eğitime yönelik eğitim programı geliştirme çalışmaları ilk kez ne zaman yapılmıştır?

Cevap

Ülkemizde okul öncesi eğitime yönelik eğitim programı geliştirme çalışmaları ilk kez 1994 yılında yapılmıştır.


2. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nın çocuk merkezli olmasının sağladığı faydalar nelerdir?

Cevap

Çocuk merkezli programlarda, çocuğun ilgi ve gereksinimleri ön planda tutulur, yaparak yaşayarak öğrenme olanağı sunulur, okula, öğrenmeye ve araştırmaya ilişkin olumlu tutumlar geliştirmesi desteklenir. Aynı zamanda, çocuğun olumlu benlik algısı geliştirmesi, kendini değerli hissetmesi ve etkili bir iletişim ortamı sunulması açısından da etkilidir.


3. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı yapısal olarak nasıl bir program özelliği göstermektedir?

Cevap

Okul Öncesi Eğitim Programı, çocukların gelişim düzeylerine ve özelliklerine dayanan, tüm gelişim alanlarının geliştirilmesini amaçlayan ‘gelişimsel’ bir programdır. Yaklaşım olarak ‘sarmal’ özellik gösteren bu program, model olarak ‘eklektik’tir.


4. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nda yaratıcılığın geliştirilmesi için nelerin uygulanması gerektiği belirtilmiştir?

Cevap

Yaratıcılığın desteklenmesi için öğrenme sürecinde farklı materyallerin, farklı yöntem ve tekniklerin kullanılması gerektiği belirtilmiştir. Aynı zamanda, çocukların öğrenme gereksinimleri ve öğrenme stillerine uygun ortamlarda, kendilerini farklı yollarla ifade etmelerinin desteklenmesi gerektiği belirtilmiştir.


5. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nın çocuk merkezli olması ne anlama gelmektedir?

Cevap

Okul Öncesi Eğitim Programı’nın çocuk merkezli olması, eğitimciye öğrenme sürecinde çocuklara plan yapma, uygulama, düzenleme, sorgulama, araştırma, tartışma ve üretme olanağı vermesi anlamına gelir.


6. Soru

Öğrenme merkezleri nedir?

Cevap

Öğrenme merkezleri, çocukların kendi tercihleri doğrultusunda küçük gruplar halinde etkileşimde bulunacakları ve oyun kurabilecekleri küçük öğrenme alanlarıdır.


7. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nın oyun temelli olması ne anlam ifade etmektedir?

Cevap

Programın oyun temelli olması, programda oyuna hem yöntem hem de etkinlik olarak yer verilmesini ifade eder. Çocuk oyun yoluyla kendini ifade eder, oyun yoluyla öğrenir. En etkili iletişim yolu oyundur.


8. Soru

2013 Okul Öncesi Eğitim Programı incelendiğinde, önceki programlardan farklı olan hangi yönleri taşımaktadır?

Cevap

2013 Okul Öncesi Eğitim Programı’nın önceki yıllardan farklı yönleri; yıllık plan yerine aylık plan yapılması, amaç ve kazanımlar yerine kazanım ve göstergelerin oluşturulması, günlük plan yerine günlük eğitim akışı hazırlanması gibi programın anlaşılmasını ve uygulanmasını kolaylaştıran değişikliklerin yapıldığı görülmektedir.


9. Soru

Okul öncesi eğitime ailelerin de katılımı amacıyla hazırlanan rehberin adı nedir?

Cevap

Milli Eğitim Bakanlığı aile eğitimi ve katılımı, okul ve ev arasında devamlılığı ve tutarlılığı sağlayarak, kazanılan bilgi, beceri ve tutumların kalıcılığını sağlamak amacıyla, ‘Okul Öncesi Eğitim Programı ile Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Rehberi’ni hazırlamıştır.


10. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nda kültürel ve evrensen değerlerin dikkate alınmasının sağladığı faydalar nelerdir?

Cevap

Program bu yönüyle çocukların yerel ve evrensel değerleri benimsemesine, toplumdaki farklılıklara saygı duymasına ve farklı özellikleri olan bireylerle uyum içinde bir arada yaşamasına ilişkin deneyimler sunar.


11. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nın eklektik olması ne anlama gelmektedir?

Cevap

Programın eklektik olması, farklı yaklaşım ve modeller temel alınarak oluşturulduğu anlamına gelir.


12. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nın Sarmal olması ne anlama gelmektedir?

Cevap

Programın sarmal olması, kazanım ve göstergelerin süreç boyunca, gerekli durumlarda farklı etkinlikler ile tekrar ve tekrar ele alınabilmesi anlamına gelir.


13. Soru

2012 yılında Okul Öncesi Eğitim Programı’nda yapılan güncelleme hangi çalışmalar doğrultusunda gerçekleştirilmiştir?

Cevap

Okul Öncesi Eğitim Programı ulusal ve uluslararası alan araştırmaları, uygulamadan gelen dönütler ve Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında yapılan analizler doğrultusunda güncellenmiştir.


14. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nın hedefinde hangi yaş grubundaki çocuklar yer almaktadır?

Cevap

Uygulanan Okul Öncesi Eğitim Programı’nda 36-72 aylık çocukların eğitimi hedeflenmektedir.


15. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nın temel amaçları nelerdir?

Cevap

Okul Öncesi Eğitim programı, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların zengin öğrenme deneyimleri ile sağlıklı büyümelerini ve tüm gelişim alanlarının en üst düzeye ulaşmalarını amaçlar. Aynı zamanda, çocukların öz bakım becerilerini kazanmaları ve ilkokula hazırlık sürecini nitelikli biçimde geçirmeleri için çeşitli olanaklar tanır. Çocukların gelişimini desteklemeyi amaçlamasının yanı sıra tüm gelişim alanlarında karşılaşılabilecek yetersizlikleri önlemeyi de amaçlamaktadır.


16. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı ne zaman ve kim tarafından güncellenip, uygulamaya konulmuştur?

Cevap

Okul Öncesi Eğitim Programı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitiminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında 2012 yılında güncellenmiş, pilot uygulamaların ardından 2013 yılında uygulamaya konmuştur.


17. Soru

Okul Öncesi Eğitim Program’ında konular nasıl araç haline gelmektedir?

Cevap

Burada amaç, konunun öğretimi değil, o konunun yardımı ile kazanım ve göstergelere ulaşmaktır. Çocuğun yaşamında ve çevresinde bulunan her şey, bu özellik göz önünde bulundurulmak koşuluyla, süreçte ele alınıp incelenebilir.


18. Soru

Okul öncesi eğitimde değerlendirme süreci hangi boyutlardan oluşur?

Cevap

Okul öncesi eğitimde değerlendirme süreci; çocuğun değerlendirilmesi, programın değerlendirilmesi ve eğitimcinin kendisini değerlendirmesi olmak üzere üç boyuttan oluşmaktadır.


19. Soru

Okul öncesi eğitimde BEP neyin kısaltmasıdır?

Cevap

BEP, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı’nın açılımıdır.


20. Soru

Okul öncesi eğitimde, eğitimcinin sınıfında programı uygulama başarısı neye bağlıdır?

Cevap

Okul öncesi eğitimde eğitimcinin sınıfında programı uygulama başarısı, çocukların gelişim özelliklerini bilmesine ve etkinliklerini uygun kazanım ve göstergeler doğrultusunda planlamasına bağlıdır.


21. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nın dengeli olma özelliği nasıl sağlanmaktadır?

Cevap

Programın dengeli olması, hem gelişim hem de içerik açısından göz önünde bulundurulmasının sağlanmasını gerektirmektedir. Gelişim açısından, tüm gelişim alanlarındaki kazanım ve göstergelerin dengeli biçimde ele alınması sağlanmalı, içerik açısından ise etkinlik çeşitleri, uygulama şekilleri, etkinliklerin uygulama yerleri ve sürelerinin dengeli biçimde planlanması gerekmektedir.


22. Soru

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul öncesi dönem çocuğuna rehberlik hizmetlerinin uygun biçimde yürütülmesi amacıyla hazırlanan programın adı nedir?

Cevap

Okul Öncesi Eğitim Rehberlik Programı’dır.


23. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nın esnek olması ne anlama gelmektedir?

Cevap

Programın esnek olması, fiziksel çevrenin ve ailenin değişen özelliklerine göre bireyselleştirilmeye ve uyarlanmaya açık olduğu anlamına gelir.


24. Soru

Amaç ve kazanımlar arasındaki fark nedir?

Cevap

‘Amaç’ eğitimcinin kazandırmak istediklerini tanımlar, dolayısıyla ele alınacak içeriği merkeze alır. ‘Kazanımlar’ ise çocuğu merkeze alarak belirlenir ve çocukların ulaşacağı sonuçları ifade eder. Kazanımlar, çocukların öğrenmeleri gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlar.


25. Soru

Öğrenme merkezlerinin faydaları nelerdir?

Cevap

Öğrenme merkezleri günlük eğitim akışında yer alan etkinlikleri destekleyerek kazanımlara ulaşılmasına yardım ederler. Kazanım ve göstergeler doğrultusunda, çocukların ilgi ve meraklarını destekleyen materyallerin bulunduğu öğrenme merkezleri çocuğun oyununu besler ve niteliğini arttırır. Çocuklara birlikte oynama ve çalışma alışkanlığı kazandırır. Çocuklara yapmak istediklerini planlama ve ne zaman başka bir merkeze yöneleceğine karar verme özgürlüğü verir; böylece zaman yönetimi becerileri de kazandırır.


26. Soru

Öğrenme merkezi nedir?

Cevap

Öğrenme merkezleri, çocukların serbest oyun oynama gereksinimlerini karşılamak amacıyla düzenlenmiş oyun alanlarıdır.


27. Soru

Kitap merkezi nedir?

Cevap

Kitap merkezi, çocukların basılı materyalleri inceleyerek görsel okuma gerçekleştirebildiği ve anlatımlar yapabildiği bir merkezdir.


28. Soru

Öğrenme merkezlerinde çocukların ilgisini canlı tutmak için ne tür materyaller bulundurulmalıdır?

Cevap

Öğrenme merkezlerinde çocukların ilgisini canlı tutmak için merkezlerde, zengin uyarıcı özelliğe sahip, yapılandırılmamış ve işlevsel materyaller bulundurulmalıdır.


29. Soru

Dramatik oyun merkezinde ne tür materyaller yer almalıdır?

Cevap

Çocukların farklı roller almasını, yeni keşiflerde bulunmasını, günlük yaşamdan olayları ve kişileri doğaçlama olarak canlandırmasını destekleyen materyaller yer almalıdır.


30. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nın esnek olmasının eğitimciye sağladığı kolaylıklar nelerdir?

Cevap

Esnek bir program, eğitimciye günlük ve anlık değişimlere göre eğitim sürecinde düzenleme yapma fırsatı verir. Eğitimci planlamalarını kendisi yapar, uygular ve değerlendirir. Programın esnek olması sayesinde eğitimci kazanım ve göstergeler ile kavramları farklı biçimlerde bir araya getirebilir, bütünleştirilmiş ya da ayrı ayrı etkinlikler planlayabilir. Aynı zamanda, farklı konulardan, etkinlik, ortam ve materyallerden yararlanarak öğrenme süreçlerini zenginleştirme esnekliğine de sahiptir.


31. Soru

İyi planlanmış bir eğitim ortamında bulunması gereken özellikler nelerdir?

Cevap

İyi planlanmış bir eğitim ortamında bulunması gerekenler şu şekilde listelenmiştir:

 • Eğitim ortamı çocukların gelişim özelliklerine uygun olmalıdır.
 • Eğitim ortamı güvenli olmalıdır.
 • Eğitim ortamı çok amaçlı olmalıdır.
 • Eğitim ortamı çocukların problem çözme becerilerini ve yaratıcılığı destekleyici biçimde düzenlemelidir.

32. Soru

Öğrenme merkezlerinin 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı öncesindeki ismi nedir?

Cevap

1994, 2002 ve 2006 Okul Öncesi Eğitim Programı’nda serbest zaman etkinlikleri içinde yer alan ‘ilgi köşeleri’, 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı’nda ‘öğrenme merkezleri’ biçiminde ifade edilmiştir.


33. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nın gelişimsel bir program olması neyi ifade etmektedir?

Cevap

Çocuğun sosyal ve duygusal, motor, bilişsel, dil gelişim alanları ile öz bakım becerilerini bütüncül bir yaklaşımla ele almasıdır.


34. Soru

Blok merkezinde neler bulunur?

Cevap

Blok merkezi, çocukların yaratıcı düşünce yoluyla hayal güçlerini ortaya çıkaran, çeşitli deneme-yanılma çalışmalarıyla zihinlerinde oluşturdukları özgün fikirleri somutlaştır­dıkları bir merkezdir. Blok merkezinde; farklı materyallerle (ahşap, köpük, plastik, kâğıt, karton) yapılmış bloklar, içi boş bloklar, minyatür hayvan figürleri (çiftlik hayvanları, yabani hayvanlar, evcil hayvanlar), insan figürleri (itfaiyeci, polis, asker vb.) kamyonet ve arabalar, farklı eğimlerdeki rampalar, yol-sokak-bina-trafik işaret ve levhaları, Legolar, ev figürleri, farklı renklerdeki kâğıt ve kartonlar, tekerlekler, kâğıt havlu-tuvalet kâğıdı ruloları, farklı bo­yutlarda kutu-kartonlar, çeşitli figür ve blokların içine konabileceği kutu ve sepetler vb. bulundurulabilir.


35. Soru

Eğitimci öğrenme merkezlerini düzenlerken nelere dikkat etmelidir?

Cevap

Eğitimci öğrenme merkezlerini düzenlerken çocukların bireysel özelliklerine, ilgi ve gereksinimlerine yönelik çok sayıda seçenek sunmalıdır. Merkezlerin sınırları etkileşimi kolaylaştırması ve çocukların değişken ilgilerini yanıtlayabilmesi açısından olabildiğince esnek olmalıdır. Aynı zamanda, öğrenme merkezlerinin birbirinden belirgin bir biçimde ayrılmış olmasına dikkat edilmelidir.


36. Soru

Blok merkezi nedir?

Cevap

Blok merkezi, çocukların yaratıcı düşünce yoluyla hayal güçlerini ortaya çıkaran, çeşitli deneme-yanılma çalışmalarıyla zihinlerinde oluşturdukları özgün fikirleri somutlaştırdıkları merkezdir.


37. Soru

Okul öncesi eğitimde öğrenme süreçleri planlanırken öncelikle hangi faktör dikkate alınır?

Cevap

Öğrenme süreçleri planlanırken öncelikle çocukların gelişim düzeyleri belirlenir. Bununla birlikte, çocukların ilgi ve gereksinimleri ile çevresel olanaklar göz önünde bulundurulur.


38. Soru

Kitap merkezlerinin nasıl olması önerilmektedir?

Cevap

Kitap merkezi sınıfın rahat, aydınlık ve sessiz bir alanında yer almalıdır. Çocukların kitaplara rahatça bakıp inceleyebilmeleri için boylarına uygun masa, sandalye, halı ya da minderler bulundurulmalıdır. Kitap merkezi için
seçilen kitapların çocukların yaşları, gelişim özellikleri, ilgi ve gereksinimleri göz önünde bulundurulmalıdır.


39. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’ndaki sanat etkinliklerinin çocuklar üzerindeki yararları nelerdir?

Cevap

Sanat etkinlikleri, çocuğun yaratıcılığını ve hayal gücünü kullanarak problem çözmesine, eleştirel ve çözüm odaklı düşünmesine olanak tanıyan etkinliklerdir. Sanat etkinliği, çocukların sanatsal ögelerin farkına varmalarına, küçük kas ve el-göz koordinasyonunun gelişimine, çevre duyarlılığı kazanmalarına, hayal güçlerini kullanabilmelerine, kendilerini yaratıcı biçimde ifade edebilmelerine yardımcı olur.


40. Soru

Okul öncesi eğitimde gelişim özellikleri eğitimciye hangi avantajları sağlamaktadır?

Cevap

Eğitimci sınıfındaki çocukların gelişim özelliklerine göre karar verip, uygun kazanım ve göstergeler doğrultusunda planlamalar yapar. Aynı zamanda, eğitimci programdaki gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak sınıfındaki her bir çocuğun gelişimsel açıdan yaşından beklenen özellikleri gösterip göstermediğini değerlendirebilir.


41. Soru

Gösterge nedir ve neye yarar?

Cevap

Göstergeler kazanımların gözlenebilir halidir ve kazanımların gerçekleşmesine hizmet ederler. Belli bir kazanımla ilgili etkinlik planlayan eğitimciye göstergeler yol gösterir. Böylece, kazanımı kapsayıcı nitelikte etkinliklerin yazılması ve uygulanması kolaylaşır.


42. Soru

Blok merkezlerinde neler bulunabilir?

Cevap

Farklı materyallerle yapılmış bloklar, hayvan figürleri, insan figürleri, kamyonet ve arabalar, trafik işaretleri, farklı renklerde kağıt ve kartonlar, çeşitli figür ve blokların içine konabileceği kutu ve sepetler bulundurulabilir.


43. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nda çocukların gelişim özellikleri hangi gruplarda toplanmıştır?

Cevap

Okul Öncesi Eğitim Programı’nda gelişim özellikleri bilişsel, dil, sosyal ve duygusal, motor gelişim ve öz bakım becerileri başlıkları ile beş grupta toplanmıştır.


44. Soru

Müzik merkezi nedir?

Cevap

Müzik merkezi, çocukların kullanabileceği nitelikte müzik aletlerinin bulunduğu, ses dinleme ve ayırt etme, taklit etme, müzik dinleme, ritim tutma çalışmalarının yapılabildiği bir merkezdir.


45. Soru

Müzik merkezlerinin yararları nelerdir?

Cevap

Müzik merkezi, çocukların işitsel algı becerilerini, ritim duygusunu, beden kontrolünü, duygularını müzik ve dans yoluyla ifade etmelerine olanak tanır. Çocuklar müzik materyallerini kullanarak sesleri ayırt ederler. Sosyal ve duygusal açıdan rahatlamalarını sağlar.


46. Soru

Gelişim Gözlem Formu nedir?

Cevap

Okul Öncesi Eğitim Programı’nda çocuğun gelişim sürecini izlemek amacıyla doldurulan formdur.


47. Soru

İyi tasarlanmış bir eğitim ortamının avantajları nelerdir?

Cevap

İyi tasarlanmış eğitim ortamları çocukların etkin öğrenmelerini destekler ve yaratıcı biçimde problem çözme becerilerini geliştirir. Dikkatli, özenli ve amacına uygun tasarlanmış eğitim ortamları, eğitim programlarının başarıya ulaşmasını sağlar.


48. Soru

Fen Merkezi nedir?

Cevap

Fen merkezi, farklı nitelikteki materyalleri içinde barındıran ve çocuklara bu materyalleri kullanabilme olanağı sunarak bilimsel düşünmenin gelişimini destekleyen bir merkezdir.


49. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nda çocukların gelişim özelliklerinin ayrıldığı süreçler hangi yaş aralıklarıdır?

Cevap

Her bir gelişim alanı, 36-48, 48-60 ve 60-72 aylık çocukların gelişim özellikleri başlıkları ile birer yıllık süreçlere ayrılmıştır.


50. Soru

Sanat merkezi nedir?

Cevap

Sanat merkezi, çocukların geçmiş deneyimleri ve öğrendiklerini temel alarak yeni fikirler ve özgün ürünler ortaya koymalarını destekleyen, farklı malzemelerle etkileşime girerek keşifler yapabileceği ve farklı deneyimler yaşayabileceği bir merkezdir.


51. Soru

Dramatik oyun merkezi nedir?

Cevap

Dramatik oyun merkezi, çocukların hayal gücünü diledikleri gibi kullandıkları, farklı rollere girerek duygu ve düşüncelerini ifade ettikleri ve böylece gerçek yaşam deneyimleri kazandıkları bir merkezdir.


52. Soru

Kitap merkezlerinin yararları nelerdir?

Cevap

Kitap merkezleri çocukların hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştirmekle birlikte dil ve iletişim becerilerini desteklemektedir. Burada sunulan yaşantılar yoluyla çocuk okuma yazmaya ve kitaplara olumlu tutum geliştirebilmektedir. Kitapların resmine bakarak öykü anlatma, kitap sayfalarını çevirme, yazı ve resimleri takip etme gibi erken okuma yazma becerilerinin gelişimi de bu merkezde desteklenmektedir.


53. Soru

Gelişim Raporu nedir?

Cevap

Eğitimcinin çocuğun tüm gelişim alanlarına yönelik bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklarını gelişim gözlem formlarına dayalı olarak genel bir şekilde özetlediği dönem sonu raporudur.


54. Soru

Fen merkezlerinin yararları nelerdir?

Cevap

Fen merkezi çocukları zihinsel açıdan uyararak çevre duyarlılığı geliştirmelerine, fen ve doğa ile ilgili araçları kullanma becerisi kazanmalarına yardımcı olur. Çocuklar bu merkezde soru sorma, araştırma, gözlem yapma, karşılaştırma, sınıflandırma, ölçme ve kaydetme gibi bilimsel süreç becerilerini kazanırlar.


55. Soru

Sınıfta öğrenme merkezlerini planlayıp düzenlerken hangi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır?

Cevap

Sınıfta öğrenme merkezi planlayıp düzenlenirken aşağıdaki faktörler göz önünde bulundurulmalıdır:

 • Yeni bir öğrenme merkezi hazırlarken sınıftaki çocukların gereksinimleri, ilgileri, deneyimleri ve merak ettikleri göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Hazırlanan merkezler kısaca tanıtılarak nasıl kullanabileceği konusunda bilgi verilmelidir.
 • Her öğrenme merkezi için bir planlama ve seçim tablosu oluşturulabilir.
 • Öğrenme merkezlerinden, öğrenmeyi kolaylaştırmak için yararlanılmalıdır.
 • Çocukların gelişimi kaydedilmelidir, bu nedenle eğitimcinin sınıf içinde gözlem yapması önem taşımaktadır.
 • Öğrenme merkezlerinin nasıl kullanıldığı değerlendirilmelidir.

56. Soru

Gelişim Dosyası nedir?

Cevap

Eğitimcinin, dönem başından itibaren her çocuk için hazırladığı, çocuğun yaptığı çalışmaları ve çocukla ilgili tüm belgeleri biriktirdiği dosya.


57. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nın esnek olması özelliğini açıklayınız.

Cevap

Programın esnek olması, fiziksel çevrenin ve ailenin değişen özelliklerine göre bireysel­leştirilmeye ve uyarlanmaya açık olduğu anlamına gelir. Esnek bir program, eğitimciye günlük ve anlık değişimlere göre eğitim sürecinde düzenleme yapma fırsatı verir. Eğitimci planlamalarını kendisi yapar, uygular ve değerlendirir. Programın esnek olması sayesinde eğitimci kazanım ve göstergeler ile kavramları farklı biçimlerde bir araya getirebilir, bütünleştirilmiş ya da ayrı ayrı etkinlikler planlayabilir.


58. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nın amacı nedir?

Cevap

Okul Öncesi Eğitim Programı, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların zengin öğrenme deneyimleri ile sağlıklı büyümelerini ve tüm gelişim alanlarında en üst düzeye ulaşmalarını amaçlar. Aynı zamanda, çocukların öz bakım becerilerini kazanmaları ve ilkokula hazırlık sürecini nitelikli biçimde geçirmeleri için çeşitli olanaklar tanır. Çocukların gelişimini desteklemeyi amaçlamasının yanı sıra tüm gelişim alanlarında karşılaşılabilecek yetersizlikleri önlemeyi de amaçlamaktadır.


59. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nın oyun temelli olması özelliğini açıklayınız.

Cevap

Programın oyun temelli olması, programda oyuna hem yöntem hem de etkinlik olarak yer verilmesini ifade eder. Oyun yoluyla öğrenme programın ayrılmaz bir parçasıdır. Çocuk oyun yoluyla öğrenir, kendini ifade eder. En etkili iletişim yolu oyundur. Bu bağlamda, programın oyun temelli olması, çocuk merkezli olmasını desteklemektedir.


60. Soru

Fen merkezlerinde neler bulunabilir?

Cevap

Saat, takvim, cetvel, metre, hesap makinesi, harita, küre, pusula, dürbün vs. bulunabilir.


61. Soru

Dramatik oyun merkezinde neler bulunur?

Cevap

Dramatik oyun merkezi, çocukların hayal gücünü diledikleri gibi kullandıkları, farklı rol­lere girerek duygu ve düşüncelerini ifade ettikleri ve böylece gerçek yaşam deneyimleri kazandıkları bir merkezdir. Dramatik oyun merkezinde; kukla perdesi, çeşitli kuklalar (el kuklası, ipli kukla, par­mak kuklası, çomak kukla vb.), maskeler, kostümler, şapkalar, şallar, atkılar, kurdelalar, tüller, eşarplar, çantalar, aksesuarlar, yapılandırılmış oyuncaklar (evcilik oyuncakları, ta­mir malzemeleri vb.), minderler, peruklar, eldivenler, kemerler, gözlükler, yağmurluklar, oyun evi, bloklar, çadır, sepetler, çeşitli tiyatro oyunlarının afişleri, posterler, maketler, minyatür oyuncaklar, çeşitli meslek gruplarına özgü materyaller, örneğin: steteskop, it­faiyeci miğferi, aşçı şapkası, tarak, ayna, bardaklar, oyuncak yemek takımı (tabak, çanak, kaşık, çatal), piknik sepeti, vazo ve çiçekler, boş kutular, süpürge, fırça, faraş, telefon, cep telefonu ve telefon rehberi, gazete, dergiler, magazinler, defterler, kalemler, renkli kâğıtlar, kendinden yapışkan not kâğıtları, eski daktilo, klavye, önlükler, kablosu kesilmiş eski saç kurutma makinesi vb. bulundurulabilir.


62. Soru

Sanat merkezlerinde neler bulunabilir?

Cevap

Pastel boya, kuru boya, sulu boya, renkli fon kartonları, strafor panolar, kumaş parçaları, tutkal, makas, palet, fırçalar, posterler, fotoğraflar vs. bulunabilir.


63. Soru

İyi planlanmış eğitim ortamlarında bulunması gereken özellikler nelerdir?

Cevap

İyi planlanmış eğitim or­tamlarında bulunması gereken özellikler söyle sıralanabilir:

 • Eğitim ortamı çocukların gelişim özelliklerine uygun olmalıdır.
 • Eğitim ortamı güvenli olmalıdır.
 • Eğitim ortamı çok amaçlı olmalıdır.
 • Eğitim ortamı çocukların problem çözme becerilerini ve yaratıcılığı destekleyici biçimde düzenlenmelidir.

64. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’ndaki drama etkinliklerinin çocuklar üzerindeki yararları nelerdir?

Cevap

Drama, çocukların, grup içinde durum ya da olayları kendi yaşantılarından yola çıkarak ve çeşitli materyaller kullanarak canlandırmasıdır. Drama çocukların sanatsal duyarlılığını, kendisi, başka insanlar ve dünya hakkındaki bilincini arttıran ve hayal gücünü geliştiren bir öğrenme aracıdır.


65. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’ndaki “kazanım ve göstergeler” ifadesi neleri içermektedir?

Cevap

2013 yılında Okul Öncesi Eğitim Programı güncellenirken önceki programda yer alan “amaç ve kazanımlar” yerini “kazanım ve göstergeler” ifadesine bırakmıştır. “Amaç” eğitimcinin kazandırmak istediklerini tanımlar, dolayısıyla ele alınacak içeriği merkeze alır. “Kazanımlar” ise çocuğu merkeze alarak belirlenir ve çocukların ulaşacağı sonuçları ifade eder. Kazanımlar, çocukların öğrenmeleri gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlar. Kazanımlara dayalı olarak oluşturulan göstergeler kendi içinde basitten karmaşığa, somuttan soyuta ve birbirini izleyen aşamalar hâlinde sıralanmıştır. Göstergeler kazanımların gözlenebilir hâlidir ve kazanımın gerçekleşmesine hizmet ederler. Belli bir kazanımla ilgili etkinlik planlayan eğitimciye göstergeler yol gösterir. Böylece, kazanımı kapsayıcı nitelikte etkinliklerin yazılması ve uygulanması kolaylaşır.


66. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nın tasarımı nasıldır?

Cevap

Okul Öncesi Eğitim Programı, çocukların gelişim düzeylerine ve özelliklerine dayanan, tüm gelişim alanlarının geliştirilmesini amaçlayan “gelişimsel” bir programdır. Yaklaşım olarak “sarmal” özellik gösteren bu program, model olarak “eklektik”tir.


67. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nın Çocuk merkezli olması özelliğini açıklayınız.

Cevap

Programın çocuk merkezli olması, eğitimciye öğrenme sürecinde çocuklara plan yapma, uygulama, düzenleme, sorgulama, araştırma, tartışma ve üretme olanağı vermesi anlamına gelir. Çocuk merkezli programlarda, çocuğun ilgi ve gereksinimleri ön planda tutu­lur, yaparak yaşayarak öğrenme olanağı sunulur, okula, öğrenmeye ve araştırmaya ilişkin olumlu tutumlar geliştirmesi desteklenir. Aynı zamanda, çocuğun olumlu benlik algısı geliştirmesi, kendini değerli hissetmesi ve etkili bir iletişim ortamı sunulması açısından etkilidir.


68. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nda ne tür etkinlikler yer almaktadır?

Cevap

Okul Öncesi Eğitim Programı’ndaki etkinlikler şöyle sıralanabilir:

 • Matematik etkinliği
 • Drama etkinliği
 • Okuma yazmaya hazırlık etkinliği
 • Sanat etkinliği
 • Türkçe etkinliği
 • Oyun etkinliği
 • Müzik etkinliği
 • Fen etkinliği
 • Hareket etkinliği
 • Alan gezileri

69. Soru

Kitap merkezinde neler bulunur?

Cevap

Kitap merkezi, çocukların basılı materyalleri inceleyerek görsel okuma gerçekleştirebildiği ve anlatımlar yapabildiği bir merkezdir. Kitap merkezinde; çocukların ulaşabileceği yükseklikte kitaplık-raflar, resimli kitap­lar, sandalye-koltuk, minderler, masa, broşürler, dergiler, ansiklopediler, atlaslar, katalog­lar, farklı boyutlarda resimli kartlar, yazılı materyaller, yazma deneyimleri için kâğıt ve kalemler, gazete, farklı temalara uygun afişler, ABC kitapları, kumaş kitaplar, çocukların hazırladığı kitaplar, haritalar, büyüteçler, restoran menüleri, telefon rehberi, hikâye ve ma­sal kahramanlarının maketleri, üç boyutlu resimli kitaplar, hikâyelerin anlatıldığı CD’ler, bilgisayar, yansı cihazı, masa lambası, bilmece kitapları ya da kartları, boyama kitapları, tekerleme-şiir kitapları, biyografiler ve kavram kitapları, bellek kartları, kavram oyuncak­ları vb. bulundurulabilir.


70. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nın sarmal olması ne demektir?

Cevap

Programın sarmal olması, kazanım ve göstergelerin süreç boyunca, gerekli durumlarda farklı etkinlikler ile tekrar tekrar ele alınabildiği anlamına gelir. Bu özellik ile kazanımların gerçekleşmesi, pekiştirilmesi ve kalıcılığının sağlanması kolaylaşır.


71. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nda keşfederek öğrenmenin öncelikli olması ne demektir açıklayınız.

Cevap

Program, çocuğun öğrenme sürecine etkin katılmasına, öğrendiklerini farklı durumlara transfer etmesine ve yeni durumlarda kullanmasına olanak verir. Aynı zamanda, çocuğun çevresindekileri fark etmesini, merak ettiklerine ilişkin sorular sormasını, araştırmasını, keşfetmesini ve oyunla öğrenmesini destekler.


72. Soru

Müzik merkezinde neler bulunur?

Cevap

Müzik merkezi, çocukların kullanabileceği nitelikte müzik aletlerinin bulunduğu, ses din­leme ve ayırt etme, taklit etme, müzik dinleme, ritim tutma çalışmalarının yapılabildiği bir merkezdir. Müzik merkezinde, vurmalı çalgılar (Orff çalgıları) bulundurulmalıdır. Örneğin, ezgili vurmalı çalgılardan glockenspiel, metalofon, ksilofon; ezgisiz vurmalı çalgılardan ise ritim (tartım) çubuğu, kastanyet, marakas, agogo, çelik üçgen, ziller, davul, tef bulundurulması önerilmektedir. Eğitimcinin kullanması için piyano, org, gitar, keman, blok flüt, melodika vb. bulundurulmalıdır. Çocuklarla kullanmak üzere CD çalar, klasik müzik CD’leri, ço­cuk şarkıları CD’leri ve müzik kitapları bulundurulmalıdır. Bunlara ek olarak, doğal ses kaynakları (ceviz kabukları, su kabakları, kuru dal parçaları, deniz kabukları, taşlar vb.), farklı aksesuarlar ve artık materyallerden yapılmış farklı sesler çıkaran müzik materyalleri de merkezde bulundurulabilir.


73. Soru

Okul öncesi eğitimin değerlendirilmesinde çocukların değerlendirilmesi nasıl yapılmaktadır?

Cevap

Okul Öncesi Eğitim Programı’na göre çocukların değerlendirilmesi;

 • Gelişim Gözlem Formu
 • Gelişim Raporu
 • Gelişim Dosyası ile yapılmalıdır.

74. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nın eklektik olması ne demektir?

Cevap

Programın eklektik olması, farklı yaklaşım ve modeller temel alınarak oluşturulduğu anlamına gelir. Bu bağlamda, Okul Öncesi Eğitim Programı, ulusal özellik ve gereksinimler doğrultusunda, farklı öğrenme kuram ve modellerindeki çocuk merkezli uygulamaların sentezi yapılarak hazırlanmıştır.


75. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’ndaki oyun etkinliklerinin çocuklar üzerindeki yararları nelerdir?

Cevap

Çocuklar yaşam için gereken davranış, bilgi ve becerileri oyun içinde kendiliğinden öğrenirler. Oyun çocuklara düşüncelerini geliştirmeyi ve bunları uygun bir biçimde ifade edebilmeyi öğretmenin yanı sıra duygularını paylaşmayı da öğretir. Aynı zamanda, oyun çocukların hayal dünyasını zenginleştirir ve yaratıcı düşünceyi besler.


76. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nın dengeli olması özelliğini açıklayınız.

Cevap

Programın dengeli olması, hem gelişim hem de içerik açısından göz önünde bulundurulan bir özelliktir. Gelişim açısından, tüm gelişim alanlarındaki kazanım ve göstergelerin dengeli biçimde ele alınmasını ifade eder. İçerik açısından ise etkinlik çeşitleri, uygulama şekilleri, etkinliklerin uygulama yerleri ve sürelerinin dengeli biçimde planlanmasını ifade eder.


77. Soru

Okuma yazmaya hazırlık etkinliği kapsamında neler yapılmalıdır?

Cevap

Okuma yazmaya hazırlık etkinliği kapsamında; görsel algı çalışmaları (el-göz koor­dinasyonu, şekil-zemin ayrımı, şekil sabitliği, mekânda konum, mekânsal ilişkiler, hız vb.), işitsel algı/fonolojik farkındalık çalışmaları (dinleme, konuşma, sesleri hissetme, ayırt etme, aynı sesle başlayan ve biten kelimeler üretme vb.), dikkat ve hafıza çalışmaları (benzerlikleri ve farklılıkları bulma, akılda tutma, hatırlama vb.), temel kavram çalışmaları, problem çöz­me ve tahmin çalışmaları, kalem kullanma ve el becerisi çalışmaları, öz bakım becerilerini geliştirme çalışmaları, güven ve bağımsız davranış geliştirme çalışmaları, sosyal ve duygusal olgunluk geliştirme çalışmaları, okuma yazma farkındalığı ve motivasyon geliştirme çalış­maları, duyu eğitimi çalışmaları, nefes ve ritim çalışmaları yapılmalıdır.


78. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’ndaki Türkçe etkinliklerinin çocuklar üzerindeki yararları nelerdir?

Cevap

Türkçe etkinliğinin amacı, çocukların Türkçeyi düzgün kullanmasını, farklı sözdizimsel yapıları anlama ve kullanmasını, dinleme becerisi kazanmasını, duygu ve düşüncelerini sözlü ya da sözsüz biçimde ifade etmesini ve ses tonunu ayarlamasını sağlamaktır. Bu bağlamda, Türkçe etkinliği çocukların sözcük dağarcığını geliştirerek iletişim becerilerini arttıran bir etkinliktir. Türkçe etkinliği bellek ve hatırlama, neden-sonuç ilişkisi kurabilme, alıcı ve ifade edici dil becerileri, dinlediğini anlama, dil bilgisi kurallarına uygun konuşma, okuma ve yazı farkındalığı, hayal gücü ve yaratıcı düşünmenin gelişmesi açısından oldukça önemlidir.


79. Soru

Sanat merkezinde neler bulunur?

Cevap

Sanat merkezi, çocukların geçmiş deneyimleri ve öğrendiklerini temel alarak yeni fikirler ve özgün ürünler ortaya koymalarını destekleyen, farklı malzemelerle etkileşime girerek keşifler yapabileceği ve farklı deneyimler yaşayabileceği bir merkezdir. Sanat merkezinde; pastel boya, kuru boya, gazlı kalem, sulu boya, akrilik boya, tutkallı boya, beyaz kağıt, renkli fon kartonları, rulo kraft kağıtları, naylon poşetler, strafor panolar, kumaş, cam, metal yüzeyler, düz taşlar, şişe, kavanoz, çeşitli büyüklükte karton kutular, kağıt bardaklar, desenli duvar kağıtları, gazete, dergi, ahşap boyama materyalleri, her türlü kolaj (kesme yapıştırma) malzemeleri, değişik renk ve desende kağıtlar, alüminyum folyo, oyun hamuru ve kil gibi yoğurma materyalleri, tutkal, makaslar, kağıt peçete ve ruloları, pipet­ler, kürdan, kumaş parçaları, renklendirilmiş pamuklar, şampuan şişeleri, ipler, düğmeler, alçı kalıpları, maskeler, makarnalar, boncuklar, ressamlara ait tablolar ve reprodüksiyonla­rı, kartpostallar, posterler, gezi fotoğrafları, müze broşürleri, çıkartmalar, resimli takvimler, çocukların yaptığı resimler, sergi panosu, sanat haberlerinin yer aldığı gazete ve dergiler, çocukların çektiği fotoğraflar, proje çalışmaları, koleksiyonlar, ülkeleri tanıtan resimler, ço­cuklar için önlük ya da eski tişörtler, palet, tuval, baskı çalışmaları için yaprak ve patates, çarşaflar, süngerden kalıplar, fırçalar, şövaleler vb. bulundurulabilir.


80. Soru

Fen merkezinde neler bulunur?

Cevap

Fen merkezi, farklı nitelikteki materyalleri içinde barındıran ve çocuklara bu materyalleri kullanabilme olanağı sunarak bilimsel düşünmenin gelişimini destekleyen bir merkezdir. Fen merkezinde; standart ve standart olmayan duyu malzemeleri bulundurulabilir. Akvaryum, saat, takvim, cetvel, mezura, metre, hesap makinesi, kum saati, küre, harita, ülkeleri tanıtan resimler, büyüteç, mikroskop, ste­teskop, bilgisayar, ayna, termometre, kronometre, pusula, dürbün, ip, lastik, rafya, kurde­ la, rüzgar gülü, mıknatıs, terazi, kuru yapraklar, taşlar, böcek koleksiyonları, ölçü kapları ve ölç kaşıkları, bilim kitapları, slayt ve slayt makinesi, kamera, fotoğraf mekinesi, fen ve doğa konusu ile ilgili fotoğraflar, afişler, filmler, belgeseller, insan vücudu modeli, iskelet modeli, diş modeli, evcil hayvanlar, evcil hayvan kafesleri, kuş yuvaları, hayvan tüyleri, bitkiler ve çimlendirme kapları, kum, kil, toprak, su, deniz kabukları, el feneri, saç kurut­ma makinesi, piller, teller, ampuller, radyo gibi elektirikli aletler, süzgeç, huni, plastik kap­lar, kapaklar, kek kalıpları ve kovalar gibi çeşitli mutfak eşyaları, fasulye, nohut, mercimek gibi değişik baklagiller ve tohumlar, un, tuz, şeker, kabartma tozu, tutkal, mum, tebeşir, pamuk, tarak, farklı dokularda kumaşlar, makas, besin piramidi panosu, balonlar, naylon torbalar, çeşitli demir ve tahta çubuklar, röntgen filmleri gibi malzemeler bulundurulabi­lir. Sayı kartları (kartondan, mukavvadan, tahtadan sayılar), eşleştirme kartları, boncuklu abaküs, üç boyutlu nesneler (renkli kapaklar, kağıt bardak), renkli kağıtlar, çeşitli uzun­luklarda materyaller (kalemler, pipetler, boyalar), toplar, balonlar, legolar, bloklar, yazı tahtası ve yapbozlar da bu merkezde bulundurulabilecek malzemelerdendir.


81. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’ndaki müzik etkinliklerinin çocuklar üzerindeki yararları nelerdir?

Cevap

Müzik, öğrenmeyi ve algılamayı kolaylaştıran etkin yollardan biridir. Müzik etkinliği çocukların bilişsel, dil, motor, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemenin yanı sıra müziksel gelişim sürecini de olumlu etkiler. Çocuk müzik etkinliğinde, ince-kalın, hızlı-yavaş, uzun-kısa gibi pek çok kavramı öğrenir ve pekiştirir. Bu etkinlik, doğru ve nitelikli müzik dinleme, söyleme ve bir enstrüman çalma alışkanlıklarını kazandırmanın yanı sıra çocuğun yerel, ulusal ve evrensel müziği tanımasını destekler.


82. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’ndaki hareket etkinliklerinin çocuklar üzerindeki yararları nelerdir?

Cevap

Hareket etkinliğinin amacı, çocukların temel hareket becerilerini geliştirerek fiziksel, motor, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimine ve öz bakım becerilerine katkı sağlamaktır. Hareket etkinliğinde çocukların temel hareket becerileri, beden farkındalı­ğı, motor yeterliliği, fiziksel yeterliliği ve alan farkındalığı gelişir. Böylece çocukların ben­lik algıları ve öz güveni pekiştirilir ve fiziksel etkinliklere yaşam boyu katılma davranışının temeli atılır.


83. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’ndaki değerlendirmenin boyutlarını açıklayınız.

Cevap

Okul öncesi eğitimin değerlendirilmesinde üç temel boyut vardır. Bunlar şöyle sıralanabilir:

 • Çocukların değerlendirilmesi
 • Programın değerlendirilmesi
 • Eğitimcinin kendini değerlendirmesi

84. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nın temel özellikleri nelerdir?

Cevap

Okul Öncesi Eğitim Programı’nın Temel Özellikler:

 • Çocuk merkezlidir.
 • Esnektir.
 • Sarmaldır.
 • Eklektiktir.
 • Dengelidir.
 • Oyun Temellidir.
 • Keşfederek Öğrenme Önceliklidir.
 • Yaratıcılığın Geliştirilmesi Ön Plandadır.
 • Günlük Yaşam Deneyimlerinin ve Yakın Çevre Odaklarının Eğitim Amaçlı Kullanılmasını Teşvik Eder.
 • Temalar/Konular Amaç Değil Araçtır.
 • Öğrenme Merkezleri Önemlidir.
 • Kültürel ve Evrensel Değerleri Dikkate Alır.
 • Aile Eğitimi ve Katılımı Önemlidir.
 • Değerlendirme Süreci Çok Yönlüdür.
 • Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Uyarlamalara Yer Vermektedir.
 • Rehberlik Hizmetlerine Önem Vermektedir.

85. Soru

Programın sarmal olmasının en belirgin avantajı nedir?

Cevap

Programın sarmal olması özelliği ile kazanımların gerçekleşmesi, pekiştirilmesi ve kalıcılığın sağlanması kolaylaşır.


86. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programının keşfederek öğrenmenin öncelikli olma özelliğinin sağladığı faydalar nelerdir?

Cevap

Program bu özelliği sayesinde, çocuğun öğrenme sürecine etkin katılmasına, öğrendiklerini farklı durumlara transfer etmesine ve yeni durumlarda kullanmasına olanak verir. Aynı zamanda, çocuğun çevresindekileri fark etmesini, merak ettiklerine ilişkin sorular sormasını, araştırmasını, keşfetmesini ve oyunla öğrenmesini destekler.


87. Soru

Öğrenme merkezlerinde oyun niçin önemlidir?

Cevap

Öğrenme merkezlerinde oyun, çocuğun yaratıcılığının gelişmesi, kendini ifade etmesi, problem çözebilmesi, neden-sonuç ilişkisi kurabilmesi açısından önemlidir. Aynı zamanda, yardımlaşma, paylaşma, iş birliği, sorumluluk alma, aldığı sorumluluğu yerine
getirme ve toplumsal cinsiyet rollerini kazanma gibi sosyal becerilerin gelişimine de katkı sağlar.


88. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nda eğitim ortamında bulunması önerilen öğrenme merkezleri nelerdir?

Cevap

Okul Öncesi Eğitim Programı’nda eğitim ortamında bulunması önerilen öğrenme merkezleri şunlardır:

 • Blok merkezi
 • Kitap merkezi
 • Müzik merkezi
 • Sanat merkezi
 • Fen merkezi
 • Dramatik oyun merkez

89. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nda yer alan etkinlik çeşitleri nelerdir?

Cevap

Okul Öncesi Eğitim Programı’nda yer alan etkinlikler şu şekilde sıralanmıştır:

 • Matematik etkinliği
 • Drama etkinliği
 • Okuma yazmaya hazırlık etkinliği
 • Sanat etkinliği
 • Türkçe etkinliği
 • Oyun etkinliği
 • Müzik etkinliği
 • Fen etkinliği
 • Hareket etkinliğidir.
 • Alan gezileri

90. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nın değerlendirme sürecinin çok yönlü olması özelliğini açıklayınız.

Cevap

Okul öncesi dönemde varılan sonuçtan çok sürecin değerlendirilmesi önem taşır. Bu nedenle, programda sürecin çok yönlü değerlendirilmesi söz konusudur. Okul öncesi eğitimde değerlendirme süreci; çocuğun değerlendirilmesi, programın değerlendirilmesi ve eğitimcinin kendisini değerlendirmesi olmak üzere üç boyuttan oluşmaktadır. Bu üç boyutun birinden elde edilen bulgulardan diğerlerinin değerlendirilmesinde de yararlanılır.


91. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nda, eğitim ortamında bulunması önerilen öğrenme merkezleri nelerdir?

Cevap

Okul Öncesi Eğitim Programı’nda eğitim ortamında bulunması önerilen öğrenme merkezleri şunlardır:

 • Blok merkezi
 • Kitap merkezi
 • Müzik merkezi
 • Sanat merkezi
 • Fen merkezi
 • Dramatik oyun merkezi

92. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’ndaki matematik etkinliklerinin çocuklar üzerindeki yararları nelerdir?

Cevap

Okul öncesi dönem matematiksel düşünmenin, problem çözme becerisinin ve matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmenin temelinin atıldığı bir dönemdir. Matematik etkinlikleri ile çocukların bilişsel gelişimi, kavram gelişimi, gözlem yeteneği, akıl yürütme becerisi, neden-sonuç ilişkisi kurabilme, problem çözme becerisi ve matematiksel kavramlarla iletişim kurabilme becerisi gelişir.


93. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nda yer alan sanat etkinlikleri kaça ayrılır?

Cevap

Okul Öncesi Eğitim Programı’nda yer alan sanat etkinlikleri yoğurma maddeleriyle çalışma, kağıt çalışmaları, boya çalışmaları ve kolaj çalışmaları olmak üzere dört farklı grupta toplanabilir.


94. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’ndaki fen etkinliklerinin çocuklar üzerindeki yararları nelerdir?

Cevap

Okul öncesi dönemde fen etkinliğinin amacı; çocukların bağımsız düşünmelerini, yaratıcılıklarını ve meraklarını desteklemek, kendi görüşlerini oluşturmalarını sağlamak, düşünme becerilerini geliştirmek, soru sormalarını ve sorgulamalarını sağlamaktır. Bu temel becerilerin kazanılması sonucunda, çocukların bilimsel süreç becerilerini kazandığı ve bilime ilişkin olumlu tutumlar geliştirdiği bilinmektedir.


1. Soru

Ülkemizde okul öncesi eğitime yönelik eğitim programı geliştirme çalışmaları ilk kez ne zaman yapılmıştır?

Cevap

Ülkemizde okul öncesi eğitime yönelik eğitim programı geliştirme çalışmaları ilk kez 1994 yılında yapılmıştır.

2. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nın çocuk merkezli olmasının sağladığı faydalar nelerdir?

Cevap

Çocuk merkezli programlarda, çocuğun ilgi ve gereksinimleri ön planda tutulur, yaparak yaşayarak öğrenme olanağı sunulur, okula, öğrenmeye ve araştırmaya ilişkin olumlu tutumlar geliştirmesi desteklenir. Aynı zamanda, çocuğun olumlu benlik algısı geliştirmesi, kendini değerli hissetmesi ve etkili bir iletişim ortamı sunulması açısından da etkilidir.

3. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı yapısal olarak nasıl bir program özelliği göstermektedir?

Cevap

Okul Öncesi Eğitim Programı, çocukların gelişim düzeylerine ve özelliklerine dayanan, tüm gelişim alanlarının geliştirilmesini amaçlayan ‘gelişimsel’ bir programdır. Yaklaşım olarak ‘sarmal’ özellik gösteren bu program, model olarak ‘eklektik’tir.

4. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nda yaratıcılığın geliştirilmesi için nelerin uygulanması gerektiği belirtilmiştir?

Cevap

Yaratıcılığın desteklenmesi için öğrenme sürecinde farklı materyallerin, farklı yöntem ve tekniklerin kullanılması gerektiği belirtilmiştir. Aynı zamanda, çocukların öğrenme gereksinimleri ve öğrenme stillerine uygun ortamlarda, kendilerini farklı yollarla ifade etmelerinin desteklenmesi gerektiği belirtilmiştir.

5. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nın çocuk merkezli olması ne anlama gelmektedir?

Cevap

Okul Öncesi Eğitim Programı’nın çocuk merkezli olması, eğitimciye öğrenme sürecinde çocuklara plan yapma, uygulama, düzenleme, sorgulama, araştırma, tartışma ve üretme olanağı vermesi anlamına gelir.

6. Soru

Öğrenme merkezleri nedir?

Cevap

Öğrenme merkezleri, çocukların kendi tercihleri doğrultusunda küçük gruplar halinde etkileşimde bulunacakları ve oyun kurabilecekleri küçük öğrenme alanlarıdır.

7. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nın oyun temelli olması ne anlam ifade etmektedir?

Cevap

Programın oyun temelli olması, programda oyuna hem yöntem hem de etkinlik olarak yer verilmesini ifade eder. Çocuk oyun yoluyla kendini ifade eder, oyun yoluyla öğrenir. En etkili iletişim yolu oyundur.

8. Soru

2013 Okul Öncesi Eğitim Programı incelendiğinde, önceki programlardan farklı olan hangi yönleri taşımaktadır?

Cevap

2013 Okul Öncesi Eğitim Programı’nın önceki yıllardan farklı yönleri; yıllık plan yerine aylık plan yapılması, amaç ve kazanımlar yerine kazanım ve göstergelerin oluşturulması, günlük plan yerine günlük eğitim akışı hazırlanması gibi programın anlaşılmasını ve uygulanmasını kolaylaştıran değişikliklerin yapıldığı görülmektedir.

9. Soru

Okul öncesi eğitime ailelerin de katılımı amacıyla hazırlanan rehberin adı nedir?

Cevap

Milli Eğitim Bakanlığı aile eğitimi ve katılımı, okul ve ev arasında devamlılığı ve tutarlılığı sağlayarak, kazanılan bilgi, beceri ve tutumların kalıcılığını sağlamak amacıyla, ‘Okul Öncesi Eğitim Programı ile Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Rehberi’ni hazırlamıştır.

10. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nda kültürel ve evrensen değerlerin dikkate alınmasının sağladığı faydalar nelerdir?

Cevap

Program bu yönüyle çocukların yerel ve evrensel değerleri benimsemesine, toplumdaki farklılıklara saygı duymasına ve farklı özellikleri olan bireylerle uyum içinde bir arada yaşamasına ilişkin deneyimler sunar.

11. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nın eklektik olması ne anlama gelmektedir?

Cevap

Programın eklektik olması, farklı yaklaşım ve modeller temel alınarak oluşturulduğu anlamına gelir.

12. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nın Sarmal olması ne anlama gelmektedir?

Cevap

Programın sarmal olması, kazanım ve göstergelerin süreç boyunca, gerekli durumlarda farklı etkinlikler ile tekrar ve tekrar ele alınabilmesi anlamına gelir.

13. Soru

2012 yılında Okul Öncesi Eğitim Programı’nda yapılan güncelleme hangi çalışmalar doğrultusunda gerçekleştirilmiştir?

Cevap

Okul Öncesi Eğitim Programı ulusal ve uluslararası alan araştırmaları, uygulamadan gelen dönütler ve Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında yapılan analizler doğrultusunda güncellenmiştir.

14. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nın hedefinde hangi yaş grubundaki çocuklar yer almaktadır?

Cevap

Uygulanan Okul Öncesi Eğitim Programı’nda 36-72 aylık çocukların eğitimi hedeflenmektedir.

15. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nın temel amaçları nelerdir?

Cevap

Okul Öncesi Eğitim programı, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların zengin öğrenme deneyimleri ile sağlıklı büyümelerini ve tüm gelişim alanlarının en üst düzeye ulaşmalarını amaçlar. Aynı zamanda, çocukların öz bakım becerilerini kazanmaları ve ilkokula hazırlık sürecini nitelikli biçimde geçirmeleri için çeşitli olanaklar tanır. Çocukların gelişimini desteklemeyi amaçlamasının yanı sıra tüm gelişim alanlarında karşılaşılabilecek yetersizlikleri önlemeyi de amaçlamaktadır.

16. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı ne zaman ve kim tarafından güncellenip, uygulamaya konulmuştur?

Cevap

Okul Öncesi Eğitim Programı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitiminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında 2012 yılında güncellenmiş, pilot uygulamaların ardından 2013 yılında uygulamaya konmuştur.

17. Soru

Okul Öncesi Eğitim Program’ında konular nasıl araç haline gelmektedir?

Cevap

Burada amaç, konunun öğretimi değil, o konunun yardımı ile kazanım ve göstergelere ulaşmaktır. Çocuğun yaşamında ve çevresinde bulunan her şey, bu özellik göz önünde bulundurulmak koşuluyla, süreçte ele alınıp incelenebilir.

18. Soru

Okul öncesi eğitimde değerlendirme süreci hangi boyutlardan oluşur?

Cevap

Okul öncesi eğitimde değerlendirme süreci; çocuğun değerlendirilmesi, programın değerlendirilmesi ve eğitimcinin kendisini değerlendirmesi olmak üzere üç boyuttan oluşmaktadır.

19. Soru

Okul öncesi eğitimde BEP neyin kısaltmasıdır?

Cevap

BEP, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı’nın açılımıdır.

20. Soru

Okul öncesi eğitimde, eğitimcinin sınıfında programı uygulama başarısı neye bağlıdır?

Cevap

Okul öncesi eğitimde eğitimcinin sınıfında programı uygulama başarısı, çocukların gelişim özelliklerini bilmesine ve etkinliklerini uygun kazanım ve göstergeler doğrultusunda planlamasına bağlıdır.

21. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nın dengeli olma özelliği nasıl sağlanmaktadır?

Cevap

Programın dengeli olması, hem gelişim hem de içerik açısından göz önünde bulundurulmasının sağlanmasını gerektirmektedir. Gelişim açısından, tüm gelişim alanlarındaki kazanım ve göstergelerin dengeli biçimde ele alınması sağlanmalı, içerik açısından ise etkinlik çeşitleri, uygulama şekilleri, etkinliklerin uygulama yerleri ve sürelerinin dengeli biçimde planlanması gerekmektedir.

22. Soru

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul öncesi dönem çocuğuna rehberlik hizmetlerinin uygun biçimde yürütülmesi amacıyla hazırlanan programın adı nedir?

Cevap

Okul Öncesi Eğitim Rehberlik Programı’dır.

23. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nın esnek olması ne anlama gelmektedir?

Cevap

Programın esnek olması, fiziksel çevrenin ve ailenin değişen özelliklerine göre bireyselleştirilmeye ve uyarlanmaya açık olduğu anlamına gelir.

24. Soru

Amaç ve kazanımlar arasındaki fark nedir?

Cevap

‘Amaç’ eğitimcinin kazandırmak istediklerini tanımlar, dolayısıyla ele alınacak içeriği merkeze alır. ‘Kazanımlar’ ise çocuğu merkeze alarak belirlenir ve çocukların ulaşacağı sonuçları ifade eder. Kazanımlar, çocukların öğrenmeleri gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlar.

25. Soru

Öğrenme merkezlerinin faydaları nelerdir?

Cevap

Öğrenme merkezleri günlük eğitim akışında yer alan etkinlikleri destekleyerek kazanımlara ulaşılmasına yardım ederler. Kazanım ve göstergeler doğrultusunda, çocukların ilgi ve meraklarını destekleyen materyallerin bulunduğu öğrenme merkezleri çocuğun oyununu besler ve niteliğini arttırır. Çocuklara birlikte oynama ve çalışma alışkanlığı kazandırır. Çocuklara yapmak istediklerini planlama ve ne zaman başka bir merkeze yöneleceğine karar verme özgürlüğü verir; böylece zaman yönetimi becerileri de kazandırır.

26. Soru

Öğrenme merkezi nedir?

Cevap

Öğrenme merkezleri, çocukların serbest oyun oynama gereksinimlerini karşılamak amacıyla düzenlenmiş oyun alanlarıdır.

27. Soru

Kitap merkezi nedir?

Cevap

Kitap merkezi, çocukların basılı materyalleri inceleyerek görsel okuma gerçekleştirebildiği ve anlatımlar yapabildiği bir merkezdir.

28. Soru

Öğrenme merkezlerinde çocukların ilgisini canlı tutmak için ne tür materyaller bulundurulmalıdır?

Cevap

Öğrenme merkezlerinde çocukların ilgisini canlı tutmak için merkezlerde, zengin uyarıcı özelliğe sahip, yapılandırılmamış ve işlevsel materyaller bulundurulmalıdır.

29. Soru

Dramatik oyun merkezinde ne tür materyaller yer almalıdır?

Cevap

Çocukların farklı roller almasını, yeni keşiflerde bulunmasını, günlük yaşamdan olayları ve kişileri doğaçlama olarak canlandırmasını destekleyen materyaller yer almalıdır.

30. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nın esnek olmasının eğitimciye sağladığı kolaylıklar nelerdir?

Cevap

Esnek bir program, eğitimciye günlük ve anlık değişimlere göre eğitim sürecinde düzenleme yapma fırsatı verir. Eğitimci planlamalarını kendisi yapar, uygular ve değerlendirir. Programın esnek olması sayesinde eğitimci kazanım ve göstergeler ile kavramları farklı biçimlerde bir araya getirebilir, bütünleştirilmiş ya da ayrı ayrı etkinlikler planlayabilir. Aynı zamanda, farklı konulardan, etkinlik, ortam ve materyallerden yararlanarak öğrenme süreçlerini zenginleştirme esnekliğine de sahiptir.

31. Soru

İyi planlanmış bir eğitim ortamında bulunması gereken özellikler nelerdir?

Cevap

İyi planlanmış bir eğitim ortamında bulunması gerekenler şu şekilde listelenmiştir:

 • Eğitim ortamı çocukların gelişim özelliklerine uygun olmalıdır.
 • Eğitim ortamı güvenli olmalıdır.
 • Eğitim ortamı çok amaçlı olmalıdır.
 • Eğitim ortamı çocukların problem çözme becerilerini ve yaratıcılığı destekleyici biçimde düzenlemelidir.
32. Soru

Öğrenme merkezlerinin 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı öncesindeki ismi nedir?

Cevap

1994, 2002 ve 2006 Okul Öncesi Eğitim Programı’nda serbest zaman etkinlikleri içinde yer alan ‘ilgi köşeleri’, 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı’nda ‘öğrenme merkezleri’ biçiminde ifade edilmiştir.

33. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nın gelişimsel bir program olması neyi ifade etmektedir?

Cevap

Çocuğun sosyal ve duygusal, motor, bilişsel, dil gelişim alanları ile öz bakım becerilerini bütüncül bir yaklaşımla ele almasıdır.

34. Soru

Blok merkezinde neler bulunur?

Cevap

Blok merkezi, çocukların yaratıcı düşünce yoluyla hayal güçlerini ortaya çıkaran, çeşitli deneme-yanılma çalışmalarıyla zihinlerinde oluşturdukları özgün fikirleri somutlaştır­dıkları bir merkezdir. Blok merkezinde; farklı materyallerle (ahşap, köpük, plastik, kâğıt, karton) yapılmış bloklar, içi boş bloklar, minyatür hayvan figürleri (çiftlik hayvanları, yabani hayvanlar, evcil hayvanlar), insan figürleri (itfaiyeci, polis, asker vb.) kamyonet ve arabalar, farklı eğimlerdeki rampalar, yol-sokak-bina-trafik işaret ve levhaları, Legolar, ev figürleri, farklı renklerdeki kâğıt ve kartonlar, tekerlekler, kâğıt havlu-tuvalet kâğıdı ruloları, farklı bo­yutlarda kutu-kartonlar, çeşitli figür ve blokların içine konabileceği kutu ve sepetler vb. bulundurulabilir.

35. Soru

Eğitimci öğrenme merkezlerini düzenlerken nelere dikkat etmelidir?

Cevap

Eğitimci öğrenme merkezlerini düzenlerken çocukların bireysel özelliklerine, ilgi ve gereksinimlerine yönelik çok sayıda seçenek sunmalıdır. Merkezlerin sınırları etkileşimi kolaylaştırması ve çocukların değişken ilgilerini yanıtlayabilmesi açısından olabildiğince esnek olmalıdır. Aynı zamanda, öğrenme merkezlerinin birbirinden belirgin bir biçimde ayrılmış olmasına dikkat edilmelidir.

36. Soru

Blok merkezi nedir?

Cevap

Blok merkezi, çocukların yaratıcı düşünce yoluyla hayal güçlerini ortaya çıkaran, çeşitli deneme-yanılma çalışmalarıyla zihinlerinde oluşturdukları özgün fikirleri somutlaştırdıkları merkezdir.

37. Soru

Okul öncesi eğitimde öğrenme süreçleri planlanırken öncelikle hangi faktör dikkate alınır?

Cevap

Öğrenme süreçleri planlanırken öncelikle çocukların gelişim düzeyleri belirlenir. Bununla birlikte, çocukların ilgi ve gereksinimleri ile çevresel olanaklar göz önünde bulundurulur.

38. Soru

Kitap merkezlerinin nasıl olması önerilmektedir?

Cevap

Kitap merkezi sınıfın rahat, aydınlık ve sessiz bir alanında yer almalıdır. Çocukların kitaplara rahatça bakıp inceleyebilmeleri için boylarına uygun masa, sandalye, halı ya da minderler bulundurulmalıdır. Kitap merkezi için
seçilen kitapların çocukların yaşları, gelişim özellikleri, ilgi ve gereksinimleri göz önünde bulundurulmalıdır.

39. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’ndaki sanat etkinliklerinin çocuklar üzerindeki yararları nelerdir?

Cevap

Sanat etkinlikleri, çocuğun yaratıcılığını ve hayal gücünü kullanarak problem çözmesine, eleştirel ve çözüm odaklı düşünmesine olanak tanıyan etkinliklerdir. Sanat etkinliği, çocukların sanatsal ögelerin farkına varmalarına, küçük kas ve el-göz koordinasyonunun gelişimine, çevre duyarlılığı kazanmalarına, hayal güçlerini kullanabilmelerine, kendilerini yaratıcı biçimde ifade edebilmelerine yardımcı olur.

40. Soru

Okul öncesi eğitimde gelişim özellikleri eğitimciye hangi avantajları sağlamaktadır?

Cevap

Eğitimci sınıfındaki çocukların gelişim özelliklerine göre karar verip, uygun kazanım ve göstergeler doğrultusunda planlamalar yapar. Aynı zamanda, eğitimci programdaki gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak sınıfındaki her bir çocuğun gelişimsel açıdan yaşından beklenen özellikleri gösterip göstermediğini değerlendirebilir.

41. Soru

Gösterge nedir ve neye yarar?

Cevap

Göstergeler kazanımların gözlenebilir halidir ve kazanımların gerçekleşmesine hizmet ederler. Belli bir kazanımla ilgili etkinlik planlayan eğitimciye göstergeler yol gösterir. Böylece, kazanımı kapsayıcı nitelikte etkinliklerin yazılması ve uygulanması kolaylaşır.

42. Soru

Blok merkezlerinde neler bulunabilir?

Cevap

Farklı materyallerle yapılmış bloklar, hayvan figürleri, insan figürleri, kamyonet ve arabalar, trafik işaretleri, farklı renklerde kağıt ve kartonlar, çeşitli figür ve blokların içine konabileceği kutu ve sepetler bulundurulabilir.

43. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nda çocukların gelişim özellikleri hangi gruplarda toplanmıştır?

Cevap

Okul Öncesi Eğitim Programı’nda gelişim özellikleri bilişsel, dil, sosyal ve duygusal, motor gelişim ve öz bakım becerileri başlıkları ile beş grupta toplanmıştır.

44. Soru

Müzik merkezi nedir?

Cevap

Müzik merkezi, çocukların kullanabileceği nitelikte müzik aletlerinin bulunduğu, ses dinleme ve ayırt etme, taklit etme, müzik dinleme, ritim tutma çalışmalarının yapılabildiği bir merkezdir.

45. Soru

Müzik merkezlerinin yararları nelerdir?

Cevap

Müzik merkezi, çocukların işitsel algı becerilerini, ritim duygusunu, beden kontrolünü, duygularını müzik ve dans yoluyla ifade etmelerine olanak tanır. Çocuklar müzik materyallerini kullanarak sesleri ayırt ederler. Sosyal ve duygusal açıdan rahatlamalarını sağlar.

46. Soru

Gelişim Gözlem Formu nedir?

Cevap

Okul Öncesi Eğitim Programı’nda çocuğun gelişim sürecini izlemek amacıyla doldurulan formdur.

47. Soru

İyi tasarlanmış bir eğitim ortamının avantajları nelerdir?

Cevap

İyi tasarlanmış eğitim ortamları çocukların etkin öğrenmelerini destekler ve yaratıcı biçimde problem çözme becerilerini geliştirir. Dikkatli, özenli ve amacına uygun tasarlanmış eğitim ortamları, eğitim programlarının başarıya ulaşmasını sağlar.

48. Soru

Fen Merkezi nedir?

Cevap

Fen merkezi, farklı nitelikteki materyalleri içinde barındıran ve çocuklara bu materyalleri kullanabilme olanağı sunarak bilimsel düşünmenin gelişimini destekleyen bir merkezdir.

49. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nda çocukların gelişim özelliklerinin ayrıldığı süreçler hangi yaş aralıklarıdır?

Cevap

Her bir gelişim alanı, 36-48, 48-60 ve 60-72 aylık çocukların gelişim özellikleri başlıkları ile birer yıllık süreçlere ayrılmıştır.

50. Soru

Sanat merkezi nedir?

Cevap

Sanat merkezi, çocukların geçmiş deneyimleri ve öğrendiklerini temel alarak yeni fikirler ve özgün ürünler ortaya koymalarını destekleyen, farklı malzemelerle etkileşime girerek keşifler yapabileceği ve farklı deneyimler yaşayabileceği bir merkezdir.

51. Soru

Dramatik oyun merkezi nedir?

Cevap

Dramatik oyun merkezi, çocukların hayal gücünü diledikleri gibi kullandıkları, farklı rollere girerek duygu ve düşüncelerini ifade ettikleri ve böylece gerçek yaşam deneyimleri kazandıkları bir merkezdir.

52. Soru

Kitap merkezlerinin yararları nelerdir?

Cevap

Kitap merkezleri çocukların hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştirmekle birlikte dil ve iletişim becerilerini desteklemektedir. Burada sunulan yaşantılar yoluyla çocuk okuma yazmaya ve kitaplara olumlu tutum geliştirebilmektedir. Kitapların resmine bakarak öykü anlatma, kitap sayfalarını çevirme, yazı ve resimleri takip etme gibi erken okuma yazma becerilerinin gelişimi de bu merkezde desteklenmektedir.

53. Soru

Gelişim Raporu nedir?

Cevap

Eğitimcinin çocuğun tüm gelişim alanlarına yönelik bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklarını gelişim gözlem formlarına dayalı olarak genel bir şekilde özetlediği dönem sonu raporudur.

54. Soru

Fen merkezlerinin yararları nelerdir?

Cevap

Fen merkezi çocukları zihinsel açıdan uyararak çevre duyarlılığı geliştirmelerine, fen ve doğa ile ilgili araçları kullanma becerisi kazanmalarına yardımcı olur. Çocuklar bu merkezde soru sorma, araştırma, gözlem yapma, karşılaştırma, sınıflandırma, ölçme ve kaydetme gibi bilimsel süreç becerilerini kazanırlar.

55. Soru

Sınıfta öğrenme merkezlerini planlayıp düzenlerken hangi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır?

Cevap

Sınıfta öğrenme merkezi planlayıp düzenlenirken aşağıdaki faktörler göz önünde bulundurulmalıdır:

 • Yeni bir öğrenme merkezi hazırlarken sınıftaki çocukların gereksinimleri, ilgileri, deneyimleri ve merak ettikleri göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Hazırlanan merkezler kısaca tanıtılarak nasıl kullanabileceği konusunda bilgi verilmelidir.
 • Her öğrenme merkezi için bir planlama ve seçim tablosu oluşturulabilir.
 • Öğrenme merkezlerinden, öğrenmeyi kolaylaştırmak için yararlanılmalıdır.
 • Çocukların gelişimi kaydedilmelidir, bu nedenle eğitimcinin sınıf içinde gözlem yapması önem taşımaktadır.
 • Öğrenme merkezlerinin nasıl kullanıldığı değerlendirilmelidir.
56. Soru

Gelişim Dosyası nedir?

Cevap

Eğitimcinin, dönem başından itibaren her çocuk için hazırladığı, çocuğun yaptığı çalışmaları ve çocukla ilgili tüm belgeleri biriktirdiği dosya.

57. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nın esnek olması özelliğini açıklayınız.

Cevap

Programın esnek olması, fiziksel çevrenin ve ailenin değişen özelliklerine göre bireysel­leştirilmeye ve uyarlanmaya açık olduğu anlamına gelir. Esnek bir program, eğitimciye günlük ve anlık değişimlere göre eğitim sürecinde düzenleme yapma fırsatı verir. Eğitimci planlamalarını kendisi yapar, uygular ve değerlendirir. Programın esnek olması sayesinde eğitimci kazanım ve göstergeler ile kavramları farklı biçimlerde bir araya getirebilir, bütünleştirilmiş ya da ayrı ayrı etkinlikler planlayabilir.

58. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nın amacı nedir?

Cevap

Okul Öncesi Eğitim Programı, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların zengin öğrenme deneyimleri ile sağlıklı büyümelerini ve tüm gelişim alanlarında en üst düzeye ulaşmalarını amaçlar. Aynı zamanda, çocukların öz bakım becerilerini kazanmaları ve ilkokula hazırlık sürecini nitelikli biçimde geçirmeleri için çeşitli olanaklar tanır. Çocukların gelişimini desteklemeyi amaçlamasının yanı sıra tüm gelişim alanlarında karşılaşılabilecek yetersizlikleri önlemeyi de amaçlamaktadır.

59. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nın oyun temelli olması özelliğini açıklayınız.

Cevap

Programın oyun temelli olması, programda oyuna hem yöntem hem de etkinlik olarak yer verilmesini ifade eder. Oyun yoluyla öğrenme programın ayrılmaz bir parçasıdır. Çocuk oyun yoluyla öğrenir, kendini ifade eder. En etkili iletişim yolu oyundur. Bu bağlamda, programın oyun temelli olması, çocuk merkezli olmasını desteklemektedir.

60. Soru

Fen merkezlerinde neler bulunabilir?

Cevap

Saat, takvim, cetvel, metre, hesap makinesi, harita, küre, pusula, dürbün vs. bulunabilir.

61. Soru

Dramatik oyun merkezinde neler bulunur?

Cevap

Dramatik oyun merkezi, çocukların hayal gücünü diledikleri gibi kullandıkları, farklı rol­lere girerek duygu ve düşüncelerini ifade ettikleri ve böylece gerçek yaşam deneyimleri kazandıkları bir merkezdir. Dramatik oyun merkezinde; kukla perdesi, çeşitli kuklalar (el kuklası, ipli kukla, par­mak kuklası, çomak kukla vb.), maskeler, kostümler, şapkalar, şallar, atkılar, kurdelalar, tüller, eşarplar, çantalar, aksesuarlar, yapılandırılmış oyuncaklar (evcilik oyuncakları, ta­mir malzemeleri vb.), minderler, peruklar, eldivenler, kemerler, gözlükler, yağmurluklar, oyun evi, bloklar, çadır, sepetler, çeşitli tiyatro oyunlarının afişleri, posterler, maketler, minyatür oyuncaklar, çeşitli meslek gruplarına özgü materyaller, örneğin: steteskop, it­faiyeci miğferi, aşçı şapkası, tarak, ayna, bardaklar, oyuncak yemek takımı (tabak, çanak, kaşık, çatal), piknik sepeti, vazo ve çiçekler, boş kutular, süpürge, fırça, faraş, telefon, cep telefonu ve telefon rehberi, gazete, dergiler, magazinler, defterler, kalemler, renkli kâğıtlar, kendinden yapışkan not kâğıtları, eski daktilo, klavye, önlükler, kablosu kesilmiş eski saç kurutma makinesi vb. bulundurulabilir.

62. Soru

Sanat merkezlerinde neler bulunabilir?

Cevap

Pastel boya, kuru boya, sulu boya, renkli fon kartonları, strafor panolar, kumaş parçaları, tutkal, makas, palet, fırçalar, posterler, fotoğraflar vs. bulunabilir.

63. Soru

İyi planlanmış eğitim ortamlarında bulunması gereken özellikler nelerdir?

Cevap

İyi planlanmış eğitim or­tamlarında bulunması gereken özellikler söyle sıralanabilir:

 • Eğitim ortamı çocukların gelişim özelliklerine uygun olmalıdır.
 • Eğitim ortamı güvenli olmalıdır.
 • Eğitim ortamı çok amaçlı olmalıdır.
 • Eğitim ortamı çocukların problem çözme becerilerini ve yaratıcılığı destekleyici biçimde düzenlenmelidir.
64. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’ndaki drama etkinliklerinin çocuklar üzerindeki yararları nelerdir?

Cevap

Drama, çocukların, grup içinde durum ya da olayları kendi yaşantılarından yola çıkarak ve çeşitli materyaller kullanarak canlandırmasıdır. Drama çocukların sanatsal duyarlılığını, kendisi, başka insanlar ve dünya hakkındaki bilincini arttıran ve hayal gücünü geliştiren bir öğrenme aracıdır.

65. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’ndaki “kazanım ve göstergeler” ifadesi neleri içermektedir?

Cevap

2013 yılında Okul Öncesi Eğitim Programı güncellenirken önceki programda yer alan “amaç ve kazanımlar” yerini “kazanım ve göstergeler” ifadesine bırakmıştır. “Amaç” eğitimcinin kazandırmak istediklerini tanımlar, dolayısıyla ele alınacak içeriği merkeze alır. “Kazanımlar” ise çocuğu merkeze alarak belirlenir ve çocukların ulaşacağı sonuçları ifade eder. Kazanımlar, çocukların öğrenmeleri gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlar. Kazanımlara dayalı olarak oluşturulan göstergeler kendi içinde basitten karmaşığa, somuttan soyuta ve birbirini izleyen aşamalar hâlinde sıralanmıştır. Göstergeler kazanımların gözlenebilir hâlidir ve kazanımın gerçekleşmesine hizmet ederler. Belli bir kazanımla ilgili etkinlik planlayan eğitimciye göstergeler yol gösterir. Böylece, kazanımı kapsayıcı nitelikte etkinliklerin yazılması ve uygulanması kolaylaşır.

66. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nın tasarımı nasıldır?

Cevap

Okul Öncesi Eğitim Programı, çocukların gelişim düzeylerine ve özelliklerine dayanan, tüm gelişim alanlarının geliştirilmesini amaçlayan “gelişimsel” bir programdır. Yaklaşım olarak “sarmal” özellik gösteren bu program, model olarak “eklektik”tir.

67. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nın Çocuk merkezli olması özelliğini açıklayınız.

Cevap

Programın çocuk merkezli olması, eğitimciye öğrenme sürecinde çocuklara plan yapma, uygulama, düzenleme, sorgulama, araştırma, tartışma ve üretme olanağı vermesi anlamına gelir. Çocuk merkezli programlarda, çocuğun ilgi ve gereksinimleri ön planda tutu­lur, yaparak yaşayarak öğrenme olanağı sunulur, okula, öğrenmeye ve araştırmaya ilişkin olumlu tutumlar geliştirmesi desteklenir. Aynı zamanda, çocuğun olumlu benlik algısı geliştirmesi, kendini değerli hissetmesi ve etkili bir iletişim ortamı sunulması açısından etkilidir.

68. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nda ne tür etkinlikler yer almaktadır?

Cevap

Okul Öncesi Eğitim Programı’ndaki etkinlikler şöyle sıralanabilir:

 • Matematik etkinliği
 • Drama etkinliği
 • Okuma yazmaya hazırlık etkinliği
 • Sanat etkinliği
 • Türkçe etkinliği
 • Oyun etkinliği
 • Müzik etkinliği
 • Fen etkinliği
 • Hareket etkinliği
 • Alan gezileri
69. Soru

Kitap merkezinde neler bulunur?

Cevap

Kitap merkezi, çocukların basılı materyalleri inceleyerek görsel okuma gerçekleştirebildiği ve anlatımlar yapabildiği bir merkezdir. Kitap merkezinde; çocukların ulaşabileceği yükseklikte kitaplık-raflar, resimli kitap­lar, sandalye-koltuk, minderler, masa, broşürler, dergiler, ansiklopediler, atlaslar, katalog­lar, farklı boyutlarda resimli kartlar, yazılı materyaller, yazma deneyimleri için kâğıt ve kalemler, gazete, farklı temalara uygun afişler, ABC kitapları, kumaş kitaplar, çocukların hazırladığı kitaplar, haritalar, büyüteçler, restoran menüleri, telefon rehberi, hikâye ve ma­sal kahramanlarının maketleri, üç boyutlu resimli kitaplar, hikâyelerin anlatıldığı CD’ler, bilgisayar, yansı cihazı, masa lambası, bilmece kitapları ya da kartları, boyama kitapları, tekerleme-şiir kitapları, biyografiler ve kavram kitapları, bellek kartları, kavram oyuncak­ları vb. bulundurulabilir.

70. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nın sarmal olması ne demektir?

Cevap

Programın sarmal olması, kazanım ve göstergelerin süreç boyunca, gerekli durumlarda farklı etkinlikler ile tekrar tekrar ele alınabildiği anlamına gelir. Bu özellik ile kazanımların gerçekleşmesi, pekiştirilmesi ve kalıcılığının sağlanması kolaylaşır.

71. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nda keşfederek öğrenmenin öncelikli olması ne demektir açıklayınız.

Cevap

Program, çocuğun öğrenme sürecine etkin katılmasına, öğrendiklerini farklı durumlara transfer etmesine ve yeni durumlarda kullanmasına olanak verir. Aynı zamanda, çocuğun çevresindekileri fark etmesini, merak ettiklerine ilişkin sorular sormasını, araştırmasını, keşfetmesini ve oyunla öğrenmesini destekler.

72. Soru

Müzik merkezinde neler bulunur?

Cevap

Müzik merkezi, çocukların kullanabileceği nitelikte müzik aletlerinin bulunduğu, ses din­leme ve ayırt etme, taklit etme, müzik dinleme, ritim tutma çalışmalarının yapılabildiği bir merkezdir. Müzik merkezinde, vurmalı çalgılar (Orff çalgıları) bulundurulmalıdır. Örneğin, ezgili vurmalı çalgılardan glockenspiel, metalofon, ksilofon; ezgisiz vurmalı çalgılardan ise ritim (tartım) çubuğu, kastanyet, marakas, agogo, çelik üçgen, ziller, davul, tef bulundurulması önerilmektedir. Eğitimcinin kullanması için piyano, org, gitar, keman, blok flüt, melodika vb. bulundurulmalıdır. Çocuklarla kullanmak üzere CD çalar, klasik müzik CD’leri, ço­cuk şarkıları CD’leri ve müzik kitapları bulundurulmalıdır. Bunlara ek olarak, doğal ses kaynakları (ceviz kabukları, su kabakları, kuru dal parçaları, deniz kabukları, taşlar vb.), farklı aksesuarlar ve artık materyallerden yapılmış farklı sesler çıkaran müzik materyalleri de merkezde bulundurulabilir.

73. Soru

Okul öncesi eğitimin değerlendirilmesinde çocukların değerlendirilmesi nasıl yapılmaktadır?

Cevap

Okul Öncesi Eğitim Programı’na göre çocukların değerlendirilmesi;

 • Gelişim Gözlem Formu
 • Gelişim Raporu
 • Gelişim Dosyası ile yapılmalıdır.
74. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nın eklektik olması ne demektir?

Cevap

Programın eklektik olması, farklı yaklaşım ve modeller temel alınarak oluşturulduğu anlamına gelir. Bu bağlamda, Okul Öncesi Eğitim Programı, ulusal özellik ve gereksinimler doğrultusunda, farklı öğrenme kuram ve modellerindeki çocuk merkezli uygulamaların sentezi yapılarak hazırlanmıştır.

75. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’ndaki oyun etkinliklerinin çocuklar üzerindeki yararları nelerdir?

Cevap

Çocuklar yaşam için gereken davranış, bilgi ve becerileri oyun içinde kendiliğinden öğrenirler. Oyun çocuklara düşüncelerini geliştirmeyi ve bunları uygun bir biçimde ifade edebilmeyi öğretmenin yanı sıra duygularını paylaşmayı da öğretir. Aynı zamanda, oyun çocukların hayal dünyasını zenginleştirir ve yaratıcı düşünceyi besler.

76. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nın dengeli olması özelliğini açıklayınız.

Cevap

Programın dengeli olması, hem gelişim hem de içerik açısından göz önünde bulundurulan bir özelliktir. Gelişim açısından, tüm gelişim alanlarındaki kazanım ve göstergelerin dengeli biçimde ele alınmasını ifade eder. İçerik açısından ise etkinlik çeşitleri, uygulama şekilleri, etkinliklerin uygulama yerleri ve sürelerinin dengeli biçimde planlanmasını ifade eder.

77. Soru

Okuma yazmaya hazırlık etkinliği kapsamında neler yapılmalıdır?

Cevap

Okuma yazmaya hazırlık etkinliği kapsamında; görsel algı çalışmaları (el-göz koor­dinasyonu, şekil-zemin ayrımı, şekil sabitliği, mekânda konum, mekânsal ilişkiler, hız vb.), işitsel algı/fonolojik farkındalık çalışmaları (dinleme, konuşma, sesleri hissetme, ayırt etme, aynı sesle başlayan ve biten kelimeler üretme vb.), dikkat ve hafıza çalışmaları (benzerlikleri ve farklılıkları bulma, akılda tutma, hatırlama vb.), temel kavram çalışmaları, problem çöz­me ve tahmin çalışmaları, kalem kullanma ve el becerisi çalışmaları, öz bakım becerilerini geliştirme çalışmaları, güven ve bağımsız davranış geliştirme çalışmaları, sosyal ve duygusal olgunluk geliştirme çalışmaları, okuma yazma farkındalığı ve motivasyon geliştirme çalış­maları, duyu eğitimi çalışmaları, nefes ve ritim çalışmaları yapılmalıdır.

78. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’ndaki Türkçe etkinliklerinin çocuklar üzerindeki yararları nelerdir?

Cevap

Türkçe etkinliğinin amacı, çocukların Türkçeyi düzgün kullanmasını, farklı sözdizimsel yapıları anlama ve kullanmasını, dinleme becerisi kazanmasını, duygu ve düşüncelerini sözlü ya da sözsüz biçimde ifade etmesini ve ses tonunu ayarlamasını sağlamaktır. Bu bağlamda, Türkçe etkinliği çocukların sözcük dağarcığını geliştirerek iletişim becerilerini arttıran bir etkinliktir. Türkçe etkinliği bellek ve hatırlama, neden-sonuç ilişkisi kurabilme, alıcı ve ifade edici dil becerileri, dinlediğini anlama, dil bilgisi kurallarına uygun konuşma, okuma ve yazı farkındalığı, hayal gücü ve yaratıcı düşünmenin gelişmesi açısından oldukça önemlidir.

79. Soru

Sanat merkezinde neler bulunur?

Cevap

Sanat merkezi, çocukların geçmiş deneyimleri ve öğrendiklerini temel alarak yeni fikirler ve özgün ürünler ortaya koymalarını destekleyen, farklı malzemelerle etkileşime girerek keşifler yapabileceği ve farklı deneyimler yaşayabileceği bir merkezdir. Sanat merkezinde; pastel boya, kuru boya, gazlı kalem, sulu boya, akrilik boya, tutkallı boya, beyaz kağıt, renkli fon kartonları, rulo kraft kağıtları, naylon poşetler, strafor panolar, kumaş, cam, metal yüzeyler, düz taşlar, şişe, kavanoz, çeşitli büyüklükte karton kutular, kağıt bardaklar, desenli duvar kağıtları, gazete, dergi, ahşap boyama materyalleri, her türlü kolaj (kesme yapıştırma) malzemeleri, değişik renk ve desende kağıtlar, alüminyum folyo, oyun hamuru ve kil gibi yoğurma materyalleri, tutkal, makaslar, kağıt peçete ve ruloları, pipet­ler, kürdan, kumaş parçaları, renklendirilmiş pamuklar, şampuan şişeleri, ipler, düğmeler, alçı kalıpları, maskeler, makarnalar, boncuklar, ressamlara ait tablolar ve reprodüksiyonla­rı, kartpostallar, posterler, gezi fotoğrafları, müze broşürleri, çıkartmalar, resimli takvimler, çocukların yaptığı resimler, sergi panosu, sanat haberlerinin yer aldığı gazete ve dergiler, çocukların çektiği fotoğraflar, proje çalışmaları, koleksiyonlar, ülkeleri tanıtan resimler, ço­cuklar için önlük ya da eski tişörtler, palet, tuval, baskı çalışmaları için yaprak ve patates, çarşaflar, süngerden kalıplar, fırçalar, şövaleler vb. bulundurulabilir.

80. Soru

Fen merkezinde neler bulunur?

Cevap

Fen merkezi, farklı nitelikteki materyalleri içinde barındıran ve çocuklara bu materyalleri kullanabilme olanağı sunarak bilimsel düşünmenin gelişimini destekleyen bir merkezdir. Fen merkezinde; standart ve standart olmayan duyu malzemeleri bulundurulabilir. Akvaryum, saat, takvim, cetvel, mezura, metre, hesap makinesi, kum saati, küre, harita, ülkeleri tanıtan resimler, büyüteç, mikroskop, ste­teskop, bilgisayar, ayna, termometre, kronometre, pusula, dürbün, ip, lastik, rafya, kurde­ la, rüzgar gülü, mıknatıs, terazi, kuru yapraklar, taşlar, böcek koleksiyonları, ölçü kapları ve ölç kaşıkları, bilim kitapları, slayt ve slayt makinesi, kamera, fotoğraf mekinesi, fen ve doğa konusu ile ilgili fotoğraflar, afişler, filmler, belgeseller, insan vücudu modeli, iskelet modeli, diş modeli, evcil hayvanlar, evcil hayvan kafesleri, kuş yuvaları, hayvan tüyleri, bitkiler ve çimlendirme kapları, kum, kil, toprak, su, deniz kabukları, el feneri, saç kurut­ma makinesi, piller, teller, ampuller, radyo gibi elektirikli aletler, süzgeç, huni, plastik kap­lar, kapaklar, kek kalıpları ve kovalar gibi çeşitli mutfak eşyaları, fasulye, nohut, mercimek gibi değişik baklagiller ve tohumlar, un, tuz, şeker, kabartma tozu, tutkal, mum, tebeşir, pamuk, tarak, farklı dokularda kumaşlar, makas, besin piramidi panosu, balonlar, naylon torbalar, çeşitli demir ve tahta çubuklar, röntgen filmleri gibi malzemeler bulundurulabi­lir. Sayı kartları (kartondan, mukavvadan, tahtadan sayılar), eşleştirme kartları, boncuklu abaküs, üç boyutlu nesneler (renkli kapaklar, kağıt bardak), renkli kağıtlar, çeşitli uzun­luklarda materyaller (kalemler, pipetler, boyalar), toplar, balonlar, legolar, bloklar, yazı tahtası ve yapbozlar da bu merkezde bulundurulabilecek malzemelerdendir.

81. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’ndaki müzik etkinliklerinin çocuklar üzerindeki yararları nelerdir?

Cevap

Müzik, öğrenmeyi ve algılamayı kolaylaştıran etkin yollardan biridir. Müzik etkinliği çocukların bilişsel, dil, motor, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemenin yanı sıra müziksel gelişim sürecini de olumlu etkiler. Çocuk müzik etkinliğinde, ince-kalın, hızlı-yavaş, uzun-kısa gibi pek çok kavramı öğrenir ve pekiştirir. Bu etkinlik, doğru ve nitelikli müzik dinleme, söyleme ve bir enstrüman çalma alışkanlıklarını kazandırmanın yanı sıra çocuğun yerel, ulusal ve evrensel müziği tanımasını destekler.

82. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’ndaki hareket etkinliklerinin çocuklar üzerindeki yararları nelerdir?

Cevap

Hareket etkinliğinin amacı, çocukların temel hareket becerilerini geliştirerek fiziksel, motor, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimine ve öz bakım becerilerine katkı sağlamaktır. Hareket etkinliğinde çocukların temel hareket becerileri, beden farkındalı­ğı, motor yeterliliği, fiziksel yeterliliği ve alan farkındalığı gelişir. Böylece çocukların ben­lik algıları ve öz güveni pekiştirilir ve fiziksel etkinliklere yaşam boyu katılma davranışının temeli atılır.

83. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’ndaki değerlendirmenin boyutlarını açıklayınız.

Cevap

Okul öncesi eğitimin değerlendirilmesinde üç temel boyut vardır. Bunlar şöyle sıralanabilir:

 • Çocukların değerlendirilmesi
 • Programın değerlendirilmesi
 • Eğitimcinin kendini değerlendirmesi
84. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nın temel özellikleri nelerdir?

Cevap

Okul Öncesi Eğitim Programı’nın Temel Özellikler:

 • Çocuk merkezlidir.
 • Esnektir.
 • Sarmaldır.
 • Eklektiktir.
 • Dengelidir.
 • Oyun Temellidir.
 • Keşfederek Öğrenme Önceliklidir.
 • Yaratıcılığın Geliştirilmesi Ön Plandadır.
 • Günlük Yaşam Deneyimlerinin ve Yakın Çevre Odaklarının Eğitim Amaçlı Kullanılmasını Teşvik Eder.
 • Temalar/Konular Amaç Değil Araçtır.
 • Öğrenme Merkezleri Önemlidir.
 • Kültürel ve Evrensel Değerleri Dikkate Alır.
 • Aile Eğitimi ve Katılımı Önemlidir.
 • Değerlendirme Süreci Çok Yönlüdür.
 • Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Uyarlamalara Yer Vermektedir.
 • Rehberlik Hizmetlerine Önem Vermektedir.
85. Soru

Programın sarmal olmasının en belirgin avantajı nedir?

Cevap

Programın sarmal olması özelliği ile kazanımların gerçekleşmesi, pekiştirilmesi ve kalıcılığın sağlanması kolaylaşır.

86. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programının keşfederek öğrenmenin öncelikli olma özelliğinin sağladığı faydalar nelerdir?

Cevap

Program bu özelliği sayesinde, çocuğun öğrenme sürecine etkin katılmasına, öğrendiklerini farklı durumlara transfer etmesine ve yeni durumlarda kullanmasına olanak verir. Aynı zamanda, çocuğun çevresindekileri fark etmesini, merak ettiklerine ilişkin sorular sormasını, araştırmasını, keşfetmesini ve oyunla öğrenmesini destekler.

87. Soru

Öğrenme merkezlerinde oyun niçin önemlidir?

Cevap

Öğrenme merkezlerinde oyun, çocuğun yaratıcılığının gelişmesi, kendini ifade etmesi, problem çözebilmesi, neden-sonuç ilişkisi kurabilmesi açısından önemlidir. Aynı zamanda, yardımlaşma, paylaşma, iş birliği, sorumluluk alma, aldığı sorumluluğu yerine
getirme ve toplumsal cinsiyet rollerini kazanma gibi sosyal becerilerin gelişimine de katkı sağlar.

88. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nda eğitim ortamında bulunması önerilen öğrenme merkezleri nelerdir?

Cevap

Okul Öncesi Eğitim Programı’nda eğitim ortamında bulunması önerilen öğrenme merkezleri şunlardır:

 • Blok merkezi
 • Kitap merkezi
 • Müzik merkezi
 • Sanat merkezi
 • Fen merkezi
 • Dramatik oyun merkez
89. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nda yer alan etkinlik çeşitleri nelerdir?

Cevap

Okul Öncesi Eğitim Programı’nda yer alan etkinlikler şu şekilde sıralanmıştır:

 • Matematik etkinliği
 • Drama etkinliği
 • Okuma yazmaya hazırlık etkinliği
 • Sanat etkinliği
 • Türkçe etkinliği
 • Oyun etkinliği
 • Müzik etkinliği
 • Fen etkinliği
 • Hareket etkinliğidir.
 • Alan gezileri
90. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nın değerlendirme sürecinin çok yönlü olması özelliğini açıklayınız.

Cevap

Okul öncesi dönemde varılan sonuçtan çok sürecin değerlendirilmesi önem taşır. Bu nedenle, programda sürecin çok yönlü değerlendirilmesi söz konusudur. Okul öncesi eğitimde değerlendirme süreci; çocuğun değerlendirilmesi, programın değerlendirilmesi ve eğitimcinin kendisini değerlendirmesi olmak üzere üç boyuttan oluşmaktadır. Bu üç boyutun birinden elde edilen bulgulardan diğerlerinin değerlendirilmesinde de yararlanılır.

91. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nda, eğitim ortamında bulunması önerilen öğrenme merkezleri nelerdir?

Cevap

Okul Öncesi Eğitim Programı’nda eğitim ortamında bulunması önerilen öğrenme merkezleri şunlardır:

 • Blok merkezi
 • Kitap merkezi
 • Müzik merkezi
 • Sanat merkezi
 • Fen merkezi
 • Dramatik oyun merkezi
92. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’ndaki matematik etkinliklerinin çocuklar üzerindeki yararları nelerdir?

Cevap

Okul öncesi dönem matematiksel düşünmenin, problem çözme becerisinin ve matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmenin temelinin atıldığı bir dönemdir. Matematik etkinlikleri ile çocukların bilişsel gelişimi, kavram gelişimi, gözlem yeteneği, akıl yürütme becerisi, neden-sonuç ilişkisi kurabilme, problem çözme becerisi ve matematiksel kavramlarla iletişim kurabilme becerisi gelişir.

93. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’nda yer alan sanat etkinlikleri kaça ayrılır?

Cevap

Okul Öncesi Eğitim Programı’nda yer alan sanat etkinlikleri yoğurma maddeleriyle çalışma, kağıt çalışmaları, boya çalışmaları ve kolaj çalışmaları olmak üzere dört farklı grupta toplanabilir.

94. Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı’ndaki fen etkinliklerinin çocuklar üzerindeki yararları nelerdir?

Cevap

Okul öncesi dönemde fen etkinliğinin amacı; çocukların bağımsız düşünmelerini, yaratıcılıklarını ve meraklarını desteklemek, kendi görüşlerini oluşturmalarını sağlamak, düşünme becerilerini geliştirmek, soru sormalarını ve sorgulamalarını sağlamaktır. Bu temel becerilerin kazanılması sonucunda, çocukların bilimsel süreç becerilerini kazandığı ve bilime ilişkin olumlu tutumlar geliştirdiği bilinmektedir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!