Kriz İletişimi Ve Yönetimi Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

30.07.2022
11
A+
A-

Kriz Anında Yapılacak Çalışmalar

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Kriz İletişimi Ve Yönetimi Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Kriz Anında Yapılacak Çalışmalar

1. Soru

İşletmeleri kriz dönemlerini en az hasarla atlatmak ve krizden başarı ile çıkabilmek için ne yapmalıdır?

Cevap

İlkönce krizin derecesini ya da boyutlarını değerlendirerek krizin etki derecesini tespit etmelidir.


2. Soru

Bir işletmede işlerin kötüye gideceğinin başlangıç noktası olarak ifade edilen kavram nedir?

Cevap

Kriz.


3. Soru

Kriz boyutlarının belirlenmesi, hangi aşamalardan oluşmaktadır?

Cevap

Kriz boyutlarının belirlenmesi, kriz etki değerini hesaplamak ve kriz barometresi hazırlama aşamalarından oluşmaktadır.


4. Soru

Kriz barometresinde en tehlikeli bölge neresidir?

Cevap

Kriz barometresinde en tehlikeli bölge yüksek kriz etki değeri ve yüksek bir kriz olasılık faktörü olan kırmızı bölgedir.


5. Soru

Liderlerin en önemli özellikleri arasında neler yer almaktadır?

Cevap

Liderlerin en önemli özellikleri arasında; çalışanlarına güven vermesi, onları belirli bir hedef doğrultusunda birleştirmesi, vizyon sahibi olması, özgüven, bilgili, tecrübe sahibi ve yenilikçi olması gibi kavramlar yer almaktadır.


6. Soru

Kriz yöneticiler açısından nasıl bir fırsat sunmaktadır?

Cevap

Kriz yöneticiler açısından da gerçek bir lider olup olmamalarını gösterme bakımından da bir fırsat sunmaktadır.


7. Soru

Karar alma süreci, hangi aşamaları içermektedir?

Cevap

Karar alma süreci amaç belirleme veya sorun tanımlama, amaç ve sorunları irdeleme, öncelik belirleme, alternatif belirleme, alternatifleri irdeleme ve değerlendirme, seçim kriterlerini belirleme ve seçim yapma aşamalarını içermektedir.


8. Soru

Kriz dönemlerinde acil kararlar alınmasında hangi sistemler yararlı olabilir?

Cevap

Kriz dönemlerinde acil kararlar alınmasında hızlı bilgi akışı ve gerekli bilgiyi sağlayarak etkin ve doğru karar alınmasına destek verecek olan Karar Destek Sistemleri yararlı olabilir.


9. Soru

Stratejik Düşünme Yöntemi, nedir?

Cevap

Kriz dönemlerinde sezgilere dayalı kararlar alınarak krizlerin çözülmesi için temel stratejiler belirlenmesi yöntemidir.


10. Soru

Beyin Fırtınası Yöntemi, nasıl bir tekniktir?

Cevap

Belirli sayıda kişinin bir araya gelerek problemleri ve bunların olası çözümlerini ve katılan bireylerin yaratıcı düşüncelerini ortaya koymak için kullanılan bir tekniktir.


11. Soru

Stres olgusu nasıl ortaya çıkar?

Cevap

Stres insanların hayatlarını devam ettirdiği çevrede meydana gelen değişmelerin onları etkilemesi sonucu ortaya çıkar.


12. Soru

Kriz, neden stres yaratmaktadır?

Cevap

Kriz insanların alıştığı bir durumdan farklı bir duruma geçildiği, çok fazla problemlere yol açan bir değişimi ifade ettiği için strese
neden olur.


13. Soru

Zaman yönetimi kavramı, aslında ne ile ilgilidir?

Cevap

Zaman yönetimi kavramı aslında bireyin zamanı yönetmesi değil, bireyin işlerini daha etkin ve verimli bir biçimde yapmak için belli bir zaman zarfı içinde kendini yönetmesiyle ilgilidir.


14. Soru

Kriz dönemlerinde zaman neden en önemli kaynak haline gelmektedir?

Cevap

Kriz dönemlerinde yönetici acil kararlar almak zorunda olduğu için zaman en önemli kaynak haline gelmektedir.


15. Soru

İnsanı bir maliyet unsuru olarak gören bir anlayışın kriz döneminde ilk yaptıkları uygulama nedir?

Cevap

İnsanı bir maliyet unsuru olarak gören bir anlayışın kriz döneminde ilk yaptıkları uygulama işten eleman çıkartmaktır.


16. Soru

Krizlerden en fazla etkilenen taraflardan biri olan çalışanlar bu dönemde strese girerek ruhsal sağlıkları bozulmaya başlar. Bu durum hangi duruma yol açabilir?

Cevap

Çalışanların etkin ve verimli çalışmasını engelleyerek krizin daha da artmasına yol açabilir.


17. Soru

İşletmenin ilişki içinde olduğu; iç paydaşlar kimlerden oluşmaktadır?

Cevap

İç paydaşlar; çalışanlar, hissedarlar ve yöneticilerdir.


18. Soru

İşletmenin ilişki içinde olduğu dış paydaşlar kimlerden oluşmaktadır?

Cevap

Dış paydaşlar; tedarikçiler, müşteriler, devlet, rakipler, yatırımcılar, sivil toplum kuruluşları, medyadır.


19. Soru

Kriz öncesi, kriz dönemi ve kriz sonrası gibi üç kriz dönemlerinde halkla ilişkilerin çalışmaları iki aşamada ele alınabilir. Bu aşamalar nelerdir?

Cevap

İlk aşama; krizin varlığının kabul edilmesi, krizle ilgili bilgilerin toplanması ve krize hazırlık aşamasında oluşturulan kriz yönetim ekibinin harekete geçirilmesidir. İkinci aşama; örgüt çevresinin kriz hakkında bilgilendirilmesi, çalışanların bilgilendirilmesi, hedef kitlenin bilgilendirilmesi ve medyanın bilgilendirilmesidir.


20. Soru

Kriz dönemlerinde; hangi konularda halkla ilişkilere büyük görevler düşmektedir?

Cevap

İletişim planlarının oluşturulması, bilgi akışının sağlanması, kurum imajının ve kurumsal itibarın zedelenmemesi gibi konularda halkla ilişkilere büyük görevler düşmektedir.


1. Soru

İşletmeleri kriz dönemlerini en az hasarla atlatmak ve krizden başarı ile çıkabilmek için ne yapmalıdır?

Cevap

İlkönce krizin derecesini ya da boyutlarını değerlendirerek krizin etki derecesini tespit etmelidir.

2. Soru

Bir işletmede işlerin kötüye gideceğinin başlangıç noktası olarak ifade edilen kavram nedir?

Cevap

Kriz.

3. Soru

Kriz boyutlarının belirlenmesi, hangi aşamalardan oluşmaktadır?

Cevap

Kriz boyutlarının belirlenmesi, kriz etki değerini hesaplamak ve kriz barometresi hazırlama aşamalarından oluşmaktadır.

4. Soru

Kriz barometresinde en tehlikeli bölge neresidir?

Cevap

Kriz barometresinde en tehlikeli bölge yüksek kriz etki değeri ve yüksek bir kriz olasılık faktörü olan kırmızı bölgedir.

5. Soru

Liderlerin en önemli özellikleri arasında neler yer almaktadır?

Cevap

Liderlerin en önemli özellikleri arasında; çalışanlarına güven vermesi, onları belirli bir hedef doğrultusunda birleştirmesi, vizyon sahibi olması, özgüven, bilgili, tecrübe sahibi ve yenilikçi olması gibi kavramlar yer almaktadır.

6. Soru

Kriz yöneticiler açısından nasıl bir fırsat sunmaktadır?

Cevap

Kriz yöneticiler açısından da gerçek bir lider olup olmamalarını gösterme bakımından da bir fırsat sunmaktadır.

7. Soru

Karar alma süreci, hangi aşamaları içermektedir?

Cevap

Karar alma süreci amaç belirleme veya sorun tanımlama, amaç ve sorunları irdeleme, öncelik belirleme, alternatif belirleme, alternatifleri irdeleme ve değerlendirme, seçim kriterlerini belirleme ve seçim yapma aşamalarını içermektedir.

8. Soru

Kriz dönemlerinde acil kararlar alınmasında hangi sistemler yararlı olabilir?

Cevap

Kriz dönemlerinde acil kararlar alınmasında hızlı bilgi akışı ve gerekli bilgiyi sağlayarak etkin ve doğru karar alınmasına destek verecek olan Karar Destek Sistemleri yararlı olabilir.

9. Soru

Stratejik Düşünme Yöntemi, nedir?

Cevap

Kriz dönemlerinde sezgilere dayalı kararlar alınarak krizlerin çözülmesi için temel stratejiler belirlenmesi yöntemidir.

10. Soru

Beyin Fırtınası Yöntemi, nasıl bir tekniktir?

Cevap

Belirli sayıda kişinin bir araya gelerek problemleri ve bunların olası çözümlerini ve katılan bireylerin yaratıcı düşüncelerini ortaya koymak için kullanılan bir tekniktir.

11. Soru

Stres olgusu nasıl ortaya çıkar?

Cevap

Stres insanların hayatlarını devam ettirdiği çevrede meydana gelen değişmelerin onları etkilemesi sonucu ortaya çıkar.

12. Soru

Kriz, neden stres yaratmaktadır?

Cevap

Kriz insanların alıştığı bir durumdan farklı bir duruma geçildiği, çok fazla problemlere yol açan bir değişimi ifade ettiği için strese
neden olur.

13. Soru

Zaman yönetimi kavramı, aslında ne ile ilgilidir?

Cevap

Zaman yönetimi kavramı aslında bireyin zamanı yönetmesi değil, bireyin işlerini daha etkin ve verimli bir biçimde yapmak için belli bir zaman zarfı içinde kendini yönetmesiyle ilgilidir.

14. Soru

Kriz dönemlerinde zaman neden en önemli kaynak haline gelmektedir?

Cevap

Kriz dönemlerinde yönetici acil kararlar almak zorunda olduğu için zaman en önemli kaynak haline gelmektedir.

15. Soru

İnsanı bir maliyet unsuru olarak gören bir anlayışın kriz döneminde ilk yaptıkları uygulama nedir?

Cevap

İnsanı bir maliyet unsuru olarak gören bir anlayışın kriz döneminde ilk yaptıkları uygulama işten eleman çıkartmaktır.

16. Soru

Krizlerden en fazla etkilenen taraflardan biri olan çalışanlar bu dönemde strese girerek ruhsal sağlıkları bozulmaya başlar. Bu durum hangi duruma yol açabilir?

Cevap

Çalışanların etkin ve verimli çalışmasını engelleyerek krizin daha da artmasına yol açabilir.

17. Soru

İşletmenin ilişki içinde olduğu; iç paydaşlar kimlerden oluşmaktadır?

Cevap

İç paydaşlar; çalışanlar, hissedarlar ve yöneticilerdir.

18. Soru

İşletmenin ilişki içinde olduğu dış paydaşlar kimlerden oluşmaktadır?

Cevap

Dış paydaşlar; tedarikçiler, müşteriler, devlet, rakipler, yatırımcılar, sivil toplum kuruluşları, medyadır.

19. Soru

Kriz öncesi, kriz dönemi ve kriz sonrası gibi üç kriz dönemlerinde halkla ilişkilerin çalışmaları iki aşamada ele alınabilir. Bu aşamalar nelerdir?

Cevap

İlk aşama; krizin varlığının kabul edilmesi, krizle ilgili bilgilerin toplanması ve krize hazırlık aşamasında oluşturulan kriz yönetim ekibinin harekete geçirilmesidir. İkinci aşama; örgüt çevresinin kriz hakkında bilgilendirilmesi, çalışanların bilgilendirilmesi, hedef kitlenin bilgilendirilmesi ve medyanın bilgilendirilmesidir.

20. Soru

Kriz dönemlerinde; hangi konularda halkla ilişkilere büyük görevler düşmektedir?

Cevap

İletişim planlarının oluşturulması, bilgi akışının sağlanması, kurum imajının ve kurumsal itibarın zedelenmemesi gibi konularda halkla ilişkilere büyük görevler düşmektedir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.