Kriz İletişimi Ve Yönetimi Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

30.07.2022
3
A+
A-

Krize Yanıt Süreci

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Kriz İletişimi Ve Yönetimi Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Krize Yanıt Süreci

1. Soru

İşletmelerin krize yanıt verme biçimleri kaç grupta incelenebilir? Bu yöntemler hangileridir? 

Cevap

Aktif yöntem, pasif yöntem ve enteraktif yöntem olmak üzere üç grupta incelenebilir.


2. Soru

Kriz yönetiminde önemli nokta nedir?

Cevap

Kriz yönetiminde önemli nokta, işletmenin krizle karşılaştığı anda yerine getirilmesi gereken faaliyet planlarının varlığıdır.


3. Soru

Kriz ortaya çıktığında hasarı sınırlama ve iyileşme evrelerini içeren sürece ne ad verilir?

Cevap

Kriz ortaya çıktığında hasarı sınırlama ve iyileşme evrelerini içeren sürece Pasif Kriz Yönetimi Modeli adı verilmektedir.


4. Soru

Öğrenme aşaması, enteraktif kriz yönetimi sürecinin kaçıncı aşamasıdır?

Cevap

Beşinci aşamasıdır


5. Soru

İyi bir kriz senaryosunun nitelikleri nelerdir?

Cevap

İyi bir kriz senaryosu, örgütün dikkate almadığı ve hazırlanmadığı vakaları
içeren kriz cinsidir. 


6. Soru

Krize müdahale ortamında, insan faktörünün öncelikle önemli olduğunu ve bireylerin krize karşı
duygusal ve bilişsel tepkilerini birleştirici çözümler üretmek gerektiğini öne süren modele ne ad verilir?

Cevap

Öncelik değerleme modeli adı verilir. 


7. Soru

Bir grup içerisindeki cesaret, disiplin, güven, isteklilik ve zorluklara tahammül etmeye gönüllü olmak, kriz ortamındaki duygusal tepkilerin hangi boyutunu açıklamaktadır? 

Cevap

Moral boyutu 


8. Soru

“Bu lider mevcut sistem içinde faaliyet gösterir ve değişime karşı çıkar. Bunu yaparken; takipçilerin ihtiyaçlarını değiş tokuş ve şarta bağlı ödüller ile tatmin etmeye çalışırken, örgütteki sapmalar, hatalar ve anormalliklere odaklanarak ve bunları düzeltmek için harekete geçer”. Açıklaması yapılan  lider tarzına ne ad verilir?

Cevap

Transaksiyonel Lider 


9. Soru

Bireyin yazılı ve sözlü malzemelerde yer alan bilgileri işleyerek, birçok bakış açısını fark etme ve bütünleştirme derecesine ne ad verilir?

Cevap

Bütünleştirme yetkinliği 


10. Soru

Kriz anında liderler belirsizliği azaltmak için genelde uzmanların fikirlerine başvururlar. Buna göre bu durum, kriz anında liderin göstermesi gereken temel yeterliliklerden hangisini vurgulamaktadır?

Cevap

Akılcı ve hızlı kararlar vermek


11. Soru

Sadakat nedir?

Cevap

Sadakat; örgütte kullanılan dil ve sembollerin oluşturduğu, örgüt içi etkili bir uyumluluktur.


12. Soru

Krize yanıt ve stratejik yönetim süreçleri kaç temel hareket alanına ayrılarak incelenebilir? Bunlar hangileridir?

Cevap

Krize yanıt ve stratejik yönetim süreçleri üç temel hareket alanına ayrılarak incelenebilir. Bunlar; stratejik
düzenleme, stratejik uygulama ve stratejik değerlendirmedir.


13. Soru

Stratejik uygulama ne demektir?

Cevap

Stratejik uygulama çoğunlukla örgütün mevcut yapısından farklı bir duruma geçiş demektir.


14. Soru

Örgütün krize hazırlıklı olma ya da krize eğilimini belirlemede etkili olan unsurlar nelerdir?

Cevap

Örgütün krize hazırlıklı olma ya da krize eğilimini belirlemede; strateji, örgüt yapısı,
kültür ve insan kaynaklarının eş zamanlı etkisi olduğu bilinmektedir.


15. Soru

İyi bir kriz senaryosunun tanımı nasıl yapılabilir?

Cevap

İyi bir kriz senaryosu, örgütün dikkate almadığı ve hazırlanmadığı vakaları
içeren kriz cinsidir.


16. Soru

Kriz ortamında duygusal tepkiler kaç boyutta görülmektedir. Bunlar hangileridir? 

Cevap

Kriz ortamında duygusal tepkiler; söylenti, moral ve örgüte olan sadakat olmak üzere üç boyutta
görülmektedir.


17. Soru

Öncelik değerleme modeli nedir?

Cevap

Krize müdahale ortamında, insan faktörünün öncelikle önemli olduğunu ve bireylerin krize karşı duygusal ve bilişsel tepkilerini birleştirici çözümler üretmek gerektiğini öne süren modele, “öncelik değerleme modeli” denir. 


18. Soru

Örgütteki, lider kişiler ile takipçiler arasındaki güven ilişkisinin kriz ortamında önemli olduğu öngörülmektedir. Bu anlamda lidere olan güvenin kaç boyutu söz konusudur? Bunlar hangileridir?

Cevap

Örgütteki, lider kişiler ile takipçiler arasındaki güven ilişkisinin kriz ortamında önemli olduğu öngörülmektedir. Bu anlamda lidere olan güvenin üç boyutu söz konusudur. Bunlar; Güvenin Yetenek Boyutu,İyilikseverlik Boyutu, ve Doğruluk Boyutudur. 


19. Soru

Kriz dönemlerinde liderler hangi özelliklerine göre seçilmelidir? 

Cevap

Kriz dönemlerinde liderler daha çok karizmatik özelliklerine göre seçilmektedir.


20. Soru

Lidere olan güvende  söz ve davranışlar arasındaki tutarlılığı ifade eden boyuta ne ad verilir?

Cevap

Doğruluk Boyutu


1. Soru

İşletmelerin krize yanıt verme biçimleri kaç grupta incelenebilir? Bu yöntemler hangileridir? 

Cevap

Aktif yöntem, pasif yöntem ve enteraktif yöntem olmak üzere üç grupta incelenebilir.

2. Soru

Kriz yönetiminde önemli nokta nedir?

Cevap

Kriz yönetiminde önemli nokta, işletmenin krizle karşılaştığı anda yerine getirilmesi gereken faaliyet planlarının varlığıdır.

3. Soru

Kriz ortaya çıktığında hasarı sınırlama ve iyileşme evrelerini içeren sürece ne ad verilir?

Cevap

Kriz ortaya çıktığında hasarı sınırlama ve iyileşme evrelerini içeren sürece Pasif Kriz Yönetimi Modeli adı verilmektedir.

4. Soru

Öğrenme aşaması, enteraktif kriz yönetimi sürecinin kaçıncı aşamasıdır?

Cevap

Beşinci aşamasıdır

5. Soru

İyi bir kriz senaryosunun nitelikleri nelerdir?

Cevap

İyi bir kriz senaryosu, örgütün dikkate almadığı ve hazırlanmadığı vakaları
içeren kriz cinsidir. 

6. Soru

Krize müdahale ortamında, insan faktörünün öncelikle önemli olduğunu ve bireylerin krize karşı
duygusal ve bilişsel tepkilerini birleştirici çözümler üretmek gerektiğini öne süren modele ne ad verilir?

Cevap

Öncelik değerleme modeli adı verilir. 

7. Soru

Bir grup içerisindeki cesaret, disiplin, güven, isteklilik ve zorluklara tahammül etmeye gönüllü olmak, kriz ortamındaki duygusal tepkilerin hangi boyutunu açıklamaktadır? 

Cevap

Moral boyutu 

8. Soru

“Bu lider mevcut sistem içinde faaliyet gösterir ve değişime karşı çıkar. Bunu yaparken; takipçilerin ihtiyaçlarını değiş tokuş ve şarta bağlı ödüller ile tatmin etmeye çalışırken, örgütteki sapmalar, hatalar ve anormalliklere odaklanarak ve bunları düzeltmek için harekete geçer”. Açıklaması yapılan  lider tarzına ne ad verilir?

Cevap

Transaksiyonel Lider 

9. Soru

Bireyin yazılı ve sözlü malzemelerde yer alan bilgileri işleyerek, birçok bakış açısını fark etme ve bütünleştirme derecesine ne ad verilir?

Cevap

Bütünleştirme yetkinliği 

10. Soru

Kriz anında liderler belirsizliği azaltmak için genelde uzmanların fikirlerine başvururlar. Buna göre bu durum, kriz anında liderin göstermesi gereken temel yeterliliklerden hangisini vurgulamaktadır?

Cevap

Akılcı ve hızlı kararlar vermek

11. Soru

Sadakat nedir?

Cevap

Sadakat; örgütte kullanılan dil ve sembollerin oluşturduğu, örgüt içi etkili bir uyumluluktur.

12. Soru

Krize yanıt ve stratejik yönetim süreçleri kaç temel hareket alanına ayrılarak incelenebilir? Bunlar hangileridir?

Cevap

Krize yanıt ve stratejik yönetim süreçleri üç temel hareket alanına ayrılarak incelenebilir. Bunlar; stratejik
düzenleme, stratejik uygulama ve stratejik değerlendirmedir.

13. Soru

Stratejik uygulama ne demektir?

Cevap

Stratejik uygulama çoğunlukla örgütün mevcut yapısından farklı bir duruma geçiş demektir.

14. Soru

Örgütün krize hazırlıklı olma ya da krize eğilimini belirlemede etkili olan unsurlar nelerdir?

Cevap

Örgütün krize hazırlıklı olma ya da krize eğilimini belirlemede; strateji, örgüt yapısı,
kültür ve insan kaynaklarının eş zamanlı etkisi olduğu bilinmektedir.

15. Soru

İyi bir kriz senaryosunun tanımı nasıl yapılabilir?

Cevap

İyi bir kriz senaryosu, örgütün dikkate almadığı ve hazırlanmadığı vakaları
içeren kriz cinsidir.

16. Soru

Kriz ortamında duygusal tepkiler kaç boyutta görülmektedir. Bunlar hangileridir? 

Cevap

Kriz ortamında duygusal tepkiler; söylenti, moral ve örgüte olan sadakat olmak üzere üç boyutta
görülmektedir.

17. Soru

Öncelik değerleme modeli nedir?

Cevap

Krize müdahale ortamında, insan faktörünün öncelikle önemli olduğunu ve bireylerin krize karşı duygusal ve bilişsel tepkilerini birleştirici çözümler üretmek gerektiğini öne süren modele, “öncelik değerleme modeli” denir. 

18. Soru

Örgütteki, lider kişiler ile takipçiler arasındaki güven ilişkisinin kriz ortamında önemli olduğu öngörülmektedir. Bu anlamda lidere olan güvenin kaç boyutu söz konusudur? Bunlar hangileridir?

Cevap

Örgütteki, lider kişiler ile takipçiler arasındaki güven ilişkisinin kriz ortamında önemli olduğu öngörülmektedir. Bu anlamda lidere olan güvenin üç boyutu söz konusudur. Bunlar; Güvenin Yetenek Boyutu,İyilikseverlik Boyutu, ve Doğruluk Boyutudur. 

19. Soru

Kriz dönemlerinde liderler hangi özelliklerine göre seçilmelidir? 

Cevap

Kriz dönemlerinde liderler daha çok karizmatik özelliklerine göre seçilmektedir.

20. Soru

Lidere olan güvende  söz ve davranışlar arasındaki tutarlılığı ifade eden boyuta ne ad verilir?

Cevap

Doğruluk Boyutu

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.