Kriminoloji Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

30.07.2022
11
A+
A-

Suçlar Ve Failleri-Iıı

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Kriminoloji Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Suçlar Ve Failleri-Iıı

1. Soru

A.B.D’de uyuşturucu ve alkol, aile içi şiddet, araç kazaları, mala karşı, uyuşturucu suçları ile kamu düzenine karşı işlenen suçların toplamının kaçında etkili olduğu tespit edilmiştir?

Cevap

A.B.D’de uyuşturucu ve alkol, aile içi şiddet, araç kazaları, mala karşı, uyuşturucu suçları ile kamu düzenine karşı işlenen suçların toplamının %80’inde etkili olduğu tespit edilmiştir


2. Soru

OECD’nin 2015 yılı raporuna göre, Türkiye, 15 yaş ve üstü kişi başına yıllık ortalama kaç litre alkol tüketimine sahiptir?

Cevap

OECD’nin 2015 yılı raporuna göre, Türkiye, 15 yaş ve üstü kişi başına yıllık ortalama 1.4 litre alkol tüketimi ile en düşük ülkeler arasındadır.


3. Soru

Bireyin alkol ve şiddetle alakalı sorunlarını arttırabilecek bir dizi faktör bulunmaktadır. Bunlar neler olabilmektedir?

Cevap

Bireyin alkol ve şiddetle alakalı sorunlarını arttırabilecek bir dizi faktör bulunmaktadır. Bunlar bireyin ilişkileri, topluluk ve çevresi ile ilgili olabilmektedir.


4. Soru

2015 OECD 15 yaş üstü alkol tüketim istatistiğine göre, en çok alkol tüketimi hangi ülkeye aittir?

Cevap

2015 OECD 15 yaş üstü alkol tüketim istatistiğine göre, en çok alkol tüketimi kişi başı yıllık 11.9 litre ile Fransa’dır.


5. Soru

Uyuşturucu ve suç arasındaki ilişki karmaşıktır. Uyuşturucu kullanmanın başlı başına bir suç olmasının yanı sıra uyuşturucu kullanımı ile suç işleme arasındaki ilişki hangi ana başlıklar altında toplanabilir? 

Cevap

Uyuşturucu kullanmanın başlı başına bir suç olmasının yanı sıra uyuşturucu kullanımı ile suç işleme arasındaki ilişki üç ana başlık altında toplanabilir. Bunlar uyuşturucu kullanımıyla bağlantılı suçlar, ekonomik boyutuyla ilgili suçlar, uyuşturucu ağıyla bağlantılı suçlardır.


6. Soru

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin 2017 dünya uyuşturucu raporuna göre, kaç milyon kişi en az bir defa uyuşturucu kullanmıştır?

Cevap

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin 2017 dünya uyuşturucu raporuna göre, 250 milyon kişi en az bir defa uyuşturucu kullanmış


7. Soru

En zarar verici uyuşturucu grubunu hangisidir?

Cevap

Eroinin de dahil olduğu opioid denilen haşhaştan elde edilen sentetikler, en zarar verici uyuşturucu grubunu oluşturmaktadır.


8. Soru

Uyuşturucu madde kullanmaya bağlı prematüre ölümlerinin büyük bir kısmı hangi tür uyuşturucu grubundan kaynaklanmaktadır?

Cevap

Uyuşturucu madde kullanmaya bağlı prematüre ölümlerinin büyük bir kısmı opioid türünden kaynaklıdır.


9. Soru

En kolay alışkanlık yapan uyuşturucu madde nedir?

Cevap

Koka bitkisinin yapraklarından elde edilen kokain, merkezi sinir sistemi üzerinde etkilidir. Burundan çekilerek toz şeklinde kullanılır. En kolay alışkanlık yapan maddedir.


10. Soru

Psikoatif (Psikotrop) maddeler nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Psikoatif (Psikotrop) maddeler, asıl olarak merkezi sinir sisteminde etkisini gösteren ve beynin işlevlerini değiştirerek algıda, ruh hâlinde, bilinçlilikte ve davranışta geçici değişikliklere neden olan kimyasal maddelerdir.


11. Soru

I. Afyonun işlemlerden geçirilmesi suretiyle elde edilir.

II. Afyon içeriğindeki zehirlerden en bilinenidir ve afyondan daha tesirlidir.

özellikleri verilen uyuşturucu madde nedir?

Cevap

Morfin.


12. Soru

Europol’e göre, Avrupa’da uyuşturucu madde kaçakçılığını gerçekleştiren grupların birden çok suç alanında faaliyet gösterme oranı nedir?

Cevap

Europol’e göre, Avrupa’da uyuşturucu madde kaçakçılığını gerçekleştiren grupların üçte ikisi birden çok suç alanında faaliyet göstermektedir.


13. Soru

Uyuşturucu madde ticaretinin en büyük organizatörleri kimlerdir?

Cevap

Uyuşturucu madde ticaretinin en büyük organizatörleri şüphesiz ki terör örgütleridir.


14. Soru

internet üzerinden uyuşturucu satışını arttıran faktörler nelerdir?

Cevap

Müşteriler ile doğrudan temas kurma zorunluğunun olmaması, bitcoin gibi kripto para metodları ile ödemelerin gerçekleştirilebilir olması, internet üzerinden uyuşturucu satışını arttıran faktörlerdir.


15. Soru

Organize suç terimi ilk kez hangi yıl kullanılmıştır?

Cevap

Organize suç terimi ilk kez 1920’li yıllarda ABD’de kullanılmıştır.


16. Soru

Terörizmin, organize suçluluk gibi ne olduğunu tanımlamak zordur ve aynı şekilde üzerinde uzlaşılmış bir tanıma da sahip değildir. Bir tanıma göre, herhangi bir terörist aktivite ile ilintili olan her organizasyon terör örgütüdür. A.B.D. bir terör örgütünü tanımlamak amacıyla hangi kriterleri kullanmaktadır?

Cevap

Bunlar, aynı amaç için bir araya gelmiş, hükümet karşıtı ya da otonom devlet dışı hareketlere mensup olan ve amaçlarını gerçekleştirmek için şiddete başvuran insan topluluğudur. 


17. Soru

Organize suç örgütleri ile terör örgütlerinin gelir kaynaklarının başında ne gelmektedir?

Cevap

Organize suç örgütleri ile terör örgütlerinin gelir kaynaklarının başında uyuşturucu kaçakçılığı yer almaktadır.


18. Soru

Siber suçların dünya üzerinde hızla yayılmasının temel sebebi nedir?

Cevap

Bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi, bilgisayarla ilintili suçlar ve siber suçların dünya üzerinde hızla yayılmasına neden olmuştur.


19. Soru

Dolandırıcılık suçunu oluşturan fiillerin bilişim alanında işlenmesi TCK hangi maddesiyle düzenlenmiştir?

Cevap

Dolandırıcılık suçunu oluşturan fiillerin bilişim alanında işlenmesi TCK 158/f’de düzenlenmiştir.


20. Soru

Siber alanda işlenen içerikle ilişkili suçlardan önde gelenleri nelerdir?

Cevap

Bu kategorideki suçlar çocuk pornografisi, istismarı, ırkçı söylemler, dini sembollere yönelik hakaret gibi suç türlerini içermektedir. Bu kapsamdaki fiillerin suç olarak kabul edilmesi, her ülke açısından farklılık arz etmektedir. Örneğin, dini sembollere hakaret özellikle Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ifade özgürlüğü çatısı altında korunur haldedir. Bunun aksine Arap ülkelerinde ölümcül neticelere varacak nitelikte cezalar ile karşılaşılmaktadır.


1. Soru

A.B.D’de uyuşturucu ve alkol, aile içi şiddet, araç kazaları, mala karşı, uyuşturucu suçları ile kamu düzenine karşı işlenen suçların toplamının kaçında etkili olduğu tespit edilmiştir?

Cevap

A.B.D’de uyuşturucu ve alkol, aile içi şiddet, araç kazaları, mala karşı, uyuşturucu suçları ile kamu düzenine karşı işlenen suçların toplamının %80’inde etkili olduğu tespit edilmiştir

2. Soru

OECD’nin 2015 yılı raporuna göre, Türkiye, 15 yaş ve üstü kişi başına yıllık ortalama kaç litre alkol tüketimine sahiptir?

Cevap

OECD’nin 2015 yılı raporuna göre, Türkiye, 15 yaş ve üstü kişi başına yıllık ortalama 1.4 litre alkol tüketimi ile en düşük ülkeler arasındadır.

3. Soru

Bireyin alkol ve şiddetle alakalı sorunlarını arttırabilecek bir dizi faktör bulunmaktadır. Bunlar neler olabilmektedir?

Cevap

Bireyin alkol ve şiddetle alakalı sorunlarını arttırabilecek bir dizi faktör bulunmaktadır. Bunlar bireyin ilişkileri, topluluk ve çevresi ile ilgili olabilmektedir.

4. Soru

2015 OECD 15 yaş üstü alkol tüketim istatistiğine göre, en çok alkol tüketimi hangi ülkeye aittir?

Cevap

2015 OECD 15 yaş üstü alkol tüketim istatistiğine göre, en çok alkol tüketimi kişi başı yıllık 11.9 litre ile Fransa’dır.

5. Soru

Uyuşturucu ve suç arasındaki ilişki karmaşıktır. Uyuşturucu kullanmanın başlı başına bir suç olmasının yanı sıra uyuşturucu kullanımı ile suç işleme arasındaki ilişki hangi ana başlıklar altında toplanabilir? 

Cevap

Uyuşturucu kullanmanın başlı başına bir suç olmasının yanı sıra uyuşturucu kullanımı ile suç işleme arasındaki ilişki üç ana başlık altında toplanabilir. Bunlar uyuşturucu kullanımıyla bağlantılı suçlar, ekonomik boyutuyla ilgili suçlar, uyuşturucu ağıyla bağlantılı suçlardır.

6. Soru

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin 2017 dünya uyuşturucu raporuna göre, kaç milyon kişi en az bir defa uyuşturucu kullanmıştır?

Cevap

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin 2017 dünya uyuşturucu raporuna göre, 250 milyon kişi en az bir defa uyuşturucu kullanmış

7. Soru

En zarar verici uyuşturucu grubunu hangisidir?

Cevap

Eroinin de dahil olduğu opioid denilen haşhaştan elde edilen sentetikler, en zarar verici uyuşturucu grubunu oluşturmaktadır.

8. Soru

Uyuşturucu madde kullanmaya bağlı prematüre ölümlerinin büyük bir kısmı hangi tür uyuşturucu grubundan kaynaklanmaktadır?

Cevap

Uyuşturucu madde kullanmaya bağlı prematüre ölümlerinin büyük bir kısmı opioid türünden kaynaklıdır.

9. Soru

En kolay alışkanlık yapan uyuşturucu madde nedir?

Cevap

Koka bitkisinin yapraklarından elde edilen kokain, merkezi sinir sistemi üzerinde etkilidir. Burundan çekilerek toz şeklinde kullanılır. En kolay alışkanlık yapan maddedir.

10. Soru

Psikoatif (Psikotrop) maddeler nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Psikoatif (Psikotrop) maddeler, asıl olarak merkezi sinir sisteminde etkisini gösteren ve beynin işlevlerini değiştirerek algıda, ruh hâlinde, bilinçlilikte ve davranışta geçici değişikliklere neden olan kimyasal maddelerdir.

11. Soru

I. Afyonun işlemlerden geçirilmesi suretiyle elde edilir.

II. Afyon içeriğindeki zehirlerden en bilinenidir ve afyondan daha tesirlidir.

özellikleri verilen uyuşturucu madde nedir?

Cevap

Morfin.

12. Soru

Europol’e göre, Avrupa’da uyuşturucu madde kaçakçılığını gerçekleştiren grupların birden çok suç alanında faaliyet gösterme oranı nedir?

Cevap

Europol’e göre, Avrupa’da uyuşturucu madde kaçakçılığını gerçekleştiren grupların üçte ikisi birden çok suç alanında faaliyet göstermektedir.

13. Soru

Uyuşturucu madde ticaretinin en büyük organizatörleri kimlerdir?

Cevap

Uyuşturucu madde ticaretinin en büyük organizatörleri şüphesiz ki terör örgütleridir.

14. Soru

internet üzerinden uyuşturucu satışını arttıran faktörler nelerdir?

Cevap

Müşteriler ile doğrudan temas kurma zorunluğunun olmaması, bitcoin gibi kripto para metodları ile ödemelerin gerçekleştirilebilir olması, internet üzerinden uyuşturucu satışını arttıran faktörlerdir.

15. Soru

Organize suç terimi ilk kez hangi yıl kullanılmıştır?

Cevap

Organize suç terimi ilk kez 1920’li yıllarda ABD’de kullanılmıştır.

16. Soru

Terörizmin, organize suçluluk gibi ne olduğunu tanımlamak zordur ve aynı şekilde üzerinde uzlaşılmış bir tanıma da sahip değildir. Bir tanıma göre, herhangi bir terörist aktivite ile ilintili olan her organizasyon terör örgütüdür. A.B.D. bir terör örgütünü tanımlamak amacıyla hangi kriterleri kullanmaktadır?

Cevap

Bunlar, aynı amaç için bir araya gelmiş, hükümet karşıtı ya da otonom devlet dışı hareketlere mensup olan ve amaçlarını gerçekleştirmek için şiddete başvuran insan topluluğudur. 

17. Soru

Organize suç örgütleri ile terör örgütlerinin gelir kaynaklarının başında ne gelmektedir?

Cevap

Organize suç örgütleri ile terör örgütlerinin gelir kaynaklarının başında uyuşturucu kaçakçılığı yer almaktadır.

18. Soru

Siber suçların dünya üzerinde hızla yayılmasının temel sebebi nedir?

Cevap

Bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi, bilgisayarla ilintili suçlar ve siber suçların dünya üzerinde hızla yayılmasına neden olmuştur.

19. Soru

Dolandırıcılık suçunu oluşturan fiillerin bilişim alanında işlenmesi TCK hangi maddesiyle düzenlenmiştir?

Cevap

Dolandırıcılık suçunu oluşturan fiillerin bilişim alanında işlenmesi TCK 158/f’de düzenlenmiştir.

20. Soru

Siber alanda işlenen içerikle ilişkili suçlardan önde gelenleri nelerdir?

Cevap

Bu kategorideki suçlar çocuk pornografisi, istismarı, ırkçı söylemler, dini sembollere yönelik hakaret gibi suç türlerini içermektedir. Bu kapsamdaki fiillerin suç olarak kabul edilmesi, her ülke açısından farklılık arz etmektedir. Örneğin, dini sembollere hakaret özellikle Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ifade özgürlüğü çatısı altında korunur haldedir. Bunun aksine Arap ülkelerinde ölümcül neticelere varacak nitelikte cezalar ile karşılaşılmaktadır.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.