Kongre ve Etkinlik Yönetimi Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

30.07.2022
9
A+
A-

Ticari Sergiler Ve Fuarlar

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Kongre ve Etkinlik Yönetimi Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Ticari Sergiler Ve Fuarlar

1. Soru

TDK’da sergi kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

TDK sözlükte sergi kavramına yönelik üç tanım bulunmaktadır. Buna göre yapılan;

• İlk tanım; alıcının görmesi, seçmesi için dizilmiş şeylerin tümü ve bu nesnelerin serildiği yerdir.

• Diğer bir tanım; halkın gezip görmesi, tanıması için uygun biçimde yerleştirilmiş ürünlerin, sanat eserlerinin tümünü sergi olarak açıklamaktadır.

• Üçüncü tanıma göre ise sergi; bir yerin, bir ülkenin veya çeşitli ülkelerin kendine özgü tarım, sanayi vb. ürünlerini tanıtmak için bunların uygun bir biçimde gösterildiği yerdir.


2. Soru

TDK’da fuar kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

TDK’da yer alan fuar tanımı; belli zamanlarda, belli yerlerde ticari mal sergilemek amacıyla açılan büyük sergidir. Aynı zamanda fuar; yurtiçi ya da dışı ticareti geliştirmek amacıyla düzenlenen ve yerli ve/veya yabancı firmaların mallarının belli süreler içinde sergilendiği büyük ticari merkez olarak da ifade edilebilmektedir.


3. Soru

Fuar’a ilişkin yapılan tanımlamalar fuarların hangi özelliklerini ön plana çıkartmaktadır?

Cevap

Bir ana endüstrinin pazarlama etkinliği; ticaret mallarının tanıtılması ve pazarlanması amacıyla, belli bir zaman ve belli bir yerde kurulan satış merkezleri ya da büyük pazarlar olarak tanımlanmaktadır. Diğer taraftan fuar; ticaretle ilgili ürün ya da hizmetlerin, teknolojik gelişmelerin, bilgi ve yeniliklerin tanıtımı, pazar bulunabilmesi ve satın alınabilmesi, teknik işbirliği, geleceğe yönelik ticari ilişki kurulması ve geliştirilmesi için, belirli bir takvime bağlı olarak, düzenli aralıklarla, genellikle de aynı yerlerde gerçekleştirilen bir tanıtım etkinliğidir. Tanımlamalardan yola çıkılarak genel olarak pazarlama ve tanıtım kavramlarının ön plana çıkartıldığı görülmektedir.


4. Soru

Ticari sergi ve fuarların ilk örneği hangisidir?

Cevap

Eski Mısır’a kadar uzanan tarihsel köklere sahip olan fuarlar, özellikle Ortaçağ Avrupası’nda düzenli olarak gerçekleştirilen ticari toplanmalar olarak ortaya çıkmıştır. İlk kez Mezopotamya’da panayırlar ile birlikte ortaya çıkan ticari sergi ve fuarlar M.Ö. 5. Yüzyılda pers kralının açtığı sergi ile başlamıştır. 


5. Soru

Ticari sergi ve fuarların sanayi devriminde yaşadığı gelişimin temel nedenleri nelerdir?

Cevap

Ticari sergi ve fuarlar, ortaçağda yılda bir veya iki kere büyük şehirlerde düzenlenmektedir. Ancak sanayi devrimi ile birlikte bir dönüm noktası yaşanmıştır. Sanayi devrimiyle birlikte, üretilen ürünlerdeki artış ve yeni pazarlar bulmak ihtiyacı, ticari sergi ve fuarları önemli bir araç haline gelmesine neden olmuştur.


6. Soru

Türkiye’de fuarcılığın ilk gerçek örneği nerede görülmüştür? 

Cevap

Türkiye’de fuarcılık, Osmanlı dönemine kadar uzanmaktadır. Ancak fuar, gerçek anlamda ilk kez, 1923 yılında İzmir’de gerçekleşmiştir


7. Soru

Osmanlılarda ilk fuar alanı hangi tarihte ve nerede görülmektedir? 

Cevap

Osmanlılarda ilk fuar alanı 1863 yılında görülen Sergi-i Umum-i İstanbul’dur. Bu alan, Sultan Ahmet bölgesinde kurulan 3.500 metrekarelik sergi salonudur.


8. Soru

1998’de yurtiçi fuarların denetimi kim tarafından gerçekleştirilmeye başlanmıştır?

Cevap

1998 yılında denetim ihtiyacından hareketle, fuarların denetimi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na verilmiştir. Bu süreçte, “Yurtiçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır.


9. Soru

Türkiye fuarcılık standartları hangi kurum ve kuruluşların işbirliği ile oluşturulmuştur?

Cevap

2004 yılında Türk Standartları Enstitüsü Fuar Standartları, TFYD ve Türk Standartları Enstitüsü ortak çalışması ile oluşturulmuştur.


10. Soru

2005 yılında 5057 sayılı yasa ile fuarlar hangi kurum ya da kuruluşa devredilmiştir?

Cevap

2005 yılında fuarcılık konusunda yetkiler ve denetim hakkı, Bakanlıktan alınarak 5057 sayılı yasa değişikliği ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne devredilmiştir.


11. Soru

Ticari sergi ve fuarların hangi açılardan öneminden söz edilebilmektedir?

Cevap

Katılımcı Firmalar açısından, sosyo-kültürel ve ekonomik açıdan ve pazarlama ve iletişim açısından ticari sergi ve fuarların öneminden söz etmek mümkündür. Ticari sergi ve fuarlar; ürün veya hizmeti, sektör ile doğrudan ilgili kişi ve kurumlarla bir araya getirdiği için firmalar açısından çok önemli bir araç ve ortam yaratmaktadır. Ayrıca hem is turizmi açısından söz konusu bölgenin ve ülkenin turizm gelirlerini artırmakta, hem de fuarın düzenlendiği bölgedeki işletmelerin tanıtımını sağlamaktadır. Diğer taraftan bu ortam, kültürlerarası iletişim ve etkileşim açısından değer taşır. Pazarlama ve iletişim açısından ise etkin bir imaj yaratılır, alıcı ve satıcıyı bir araya getirerek etkin iletişim ortamı sağlar. Bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanır.


12. Soru

Düzenleniş amacına göre fuarlar kaç gruba ayrılmaktadır?

Cevap

Düzenleniş amacına göre fuarlar;

• Genel (yatay) fuarlar,

• İhtisas (dikey) fuarları,

• Tüketici fuarları ve 

• Solo fuarlar olmak üzere dört gruba ayrılmaktadır.


13. Soru

Genel (yatay) fuarlar ne tür fuarlardır?

Cevap

Genel (yatay) fuarlar; hemen herkese açık olan, her çeşit tüketim, tarımsal ve sanayi mallarının sergilendiği ticari ya da sosyal içerikli fuarlardır.


14. Soru

İhtisas (dikey) fuarları ne tür fuarlardır?

Cevap

İhtisas (dikey) fuarları; düzenlendiği ihtisas alanına göre üretilen ürün ve hizmetlerin sergilendiği, genellikle bu alana ilgi duyan, bu alanda faaliyet gösteren kişi ve kurumlar tarafından ziyaret edilen fuarlardır.


15. Soru

İhtisas fuarları kaç gruba ayrılmaktadır?

Cevap

İhtisas fuarları;

• Büyük ihtisas ve

• Küçük ihtisas fuarları olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır


16. Soru

Büyük ihtisas fuarları kısaca nasıl açıklanabilir? 

Cevap

Büyük ihtisas fuarları, ileri derecede uzmanlaşmış genellikle yalnızca is adamlarına açık olarak, sektör ve pazar dilimi bazında gerçekleştirilmektedir.


17. Soru

Küçük ihtisas fuarları kısaca nasıl açıklanabilir?

Cevap

Küçük ihtisas fuarları ise genellikle perakendecilere yönelik olarak düzenlenen nispeten küçük kapsamlı, ticari fuarlar içinde sayı itibarıyla çoğunluğu oluşturan ikinci derecede ihtisas fuarlarıdır.


18. Soru

İhtisaslaşma türleri nelerdir? 

Cevap

İhtisaslaşma;

• Endüstriye göre ve

• Pazar bölümüne göre gerçekleşmektedir. 


19. Soru

Endüstriye göre ihtisaslaşma kısaca nasıl açıklanabilir?

Cevap

Endüstriye göre ihtisaslaşma; belirli bir endüstri kolu üzerinde ihtisaslaşan fuarlar acente ve distribütör bulma açısından iyi bir araç olarak görülmektedir. İhtisaslaşma oranı tüm endüstriyi içerebildiği gibi endüstrinin belirli bir kolunu da kapsayabilmektedir.


20. Soru

Pazar bölümüne göre ihtisaslaşma kısaca nasıl açıklanabilir? 

Cevap

Pazar bölümüne göre ihtisaslaşma ise genellikle doğrudan doğruya tüketiciye hitap etmek yerine, perakendecilere yönelik olarak çok küçük ölçeklerde, küçük salonlarda ve otellerde organize edilebilmektedir.


21. Soru

Tüketici fuarları nasıl açıklanabilir?

Cevap

Doğrudan tüketiciye ulaşarak satın alma kararının anında sonuçlandığı, ürün yelpazesinin oldukça geniş olduğu, gerek katılımcı sayısı, gerekse ziyaretçi sayıları açılarından diğer fuarlarla karşılaştırılamayacak sayılara ulaşan fuarlardır.


22. Soru

Tüketici fuarlarında ne öne çıkmaktadır?

Cevap

Tüketici fuarlarında;

• Son tüketici ve
• Tüketim odaklılık öne çıkmaktadır. 


23. Soru

Solo fuarların özellikleri nelerdir?

Cevap

Bir ülkenin başka bir ülkede organize ettiği, ülkenin ürün ve hizmetlerinin tanıtıldığı fuarlardır. Ülke markalaşması etkinliği olarak da görülebilmektedir.


24. Soru

Hedeflenen kitlenin coğrafyasına göre fuarlar kaç grupta incelenmektedir?

Cevap

Hedeflenen kitlenin coğrafyasına göre fuarlar;

• Bölgesel,

• Ulusal ve

• Uluslararası fuarlar olmak üzere üç grupta incelenmektedir. 


25. Soru

Bölgesel ve ulusal fuarlar arasındaki fark nedir?

Cevap

Bölgesel fuarlar, belli bir coğrafi bölgeye ve oradaki hedef kitleye yönelik olarak yapılan fuarlardır. Ulusal fuarlar ise bölgesel fuarlara göre daha büyüktür. Ulusal fuarlar, çeşitli konularda ve sektörler özelinde düzenlenen tek bir ülkeden katılımcıların ve ziyaretçilerin yer aldığı fuarlardır.


26. Soru

Expo ne demektir?

Cevap

EXPO, uluslararası sergi anlamına gelmekte ve evrensel sergileri ifade etmektedir. Diğer bir bakış açısıyla, bu açılım bir ülkenin ekonomik ve teknolojik değerlerini tanıtmakla kalmayıp, aynı zamanda yerel ve kültürel değerleri de tanıtmaya aracılık eden organizasyonları ifade etmektedir.


27. Soru

İlk EXPO nerede gerçekleştirilmiştir?

Cevap

İlk EXPO, 1851 yılında Londra’da Crystal Palace’da gerçekleştirilmiştir.


28. Soru

Genellikle Expolar ne kadar sürmektedir?

Cevap

EXPO’lar genellikle üç ila altı ay arasında sürmektedir.


29. Soru

Düzenlenen ilk EXPO’lar ile sonrakiler arasında ne tür bir fark görülmektedir?

Cevap

İlk EXPO’ların endüstri temelinde ve önemli kutlamalar çerçevesinde düzenlendiği görülmektedir. Ancak zaman içinde temalar çerçevesinde işleyen bir süreç benimsenmiştir


30. Soru

Expolar kaç sınıfa ayrılmaktadır?

Cevap

Expolar’da;

• Dünya (evrensel) EXPO ve

• Uluslararası EXPO iki önemli Expo türüdür.

Ancak bunlar dışında;

• Bahçecilik fuarları ve

• The Triennale Di Milano’da EXPO çeşitleri arasında yer almaktadır.


31. Soru

Dünya ve Uluslararası Expo’ların farkları nelerdir?

Cevap

Dünya (Evrensel) EXPO, 5 yılda bir gerçekleşir, en fazla 6 ay sürer, tema evrenseldir. Uluslararası (İhtisas) EXPO ise iki dünya expo’su arasında gerçekleşir, en fazla üç ay sürer, tema kente veya ülke özelliklerine bağlıdır.


32. Soru

Tasarım sektörünü temel alan EXPO hangisidir? 

Cevap

Triennale Di Milano tasarım sektörünü hedef almaktadır. Üç yılda bir düzenlenen fuar, tasarım sektörünün temel aktörlerini ve genel olarak ilgili kişileri ve halkı bir araya getirmektedir.


33. Soru

Fuara katılım sürecinde hangi çalışmalar önem taşımaktadır?

Cevap

Fuara katılım süreci stratejik bir planlama sürecidir. Fuarlara katılma ihtiyacının ortaya çıkması ile başlayan süreç, amacın belirlenmesi, doğru fuar seçiminin ve fuar seçildikten sonra ise belirlenen fuara yönelik çalışmalar ile devam etmektedir. Bu çalışmalar;

• Stand yeri ve türünün seçimi ve tasarlanması,

• Fuarda görev alacak personele yönelik çalışmalar,

• Tanıtım faaliyetlerinin planlanması,

• Ürün transferlerinin nasıl yapılacağının belirlenmesi ve

• Bütçe hazırlanması konularını kapsamaktadır.


34. Soru

İşletmelerin katılacakları fuarı seçerken göz önünde bulundurması gereken hususlar nelerdir?

Cevap

Fuarların seçilmesi konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

• Ürünlerin pazara uygunluğu,

• Ürün fiyatlarının pazara uygunluğu,

• Ürün kalitesinin pazara uygunluğu,

• Pazar talebinin karşılanabilirliği,

• Pazarın sorunlarına karsı hazırlıklı olunup olunmadığı,

• Fuara etkin katılım yolunun belirlenmesi.

Bu konuların irdelenmesi işletme için hangi fuara katılımın uygun olacağına ilişkin bilgi verecektir.


35. Soru

Fuar alanı içinde koridorlara olan cepheleri ve şekillerine göre standlar nelerdir? 

Cevap

Fuar alanı içinde koridorlara olan cephe ve şekillerine göre standlar şöyle sıralanabilir:

• Sıra Stand,

• Köşe stand,

• İki cepheli stand,

• Üç cepheli stand,

• Ada stand ve

• L stand.


36. Soru

Fuarlarda yer alan en düşük ücretli stand hangisidir?

Cevap

Sıra stand, tek tarafı koridora bakan ve girişin sadece koridordan yapılabildiği, en düşük ücretli stand çeşididir. Stand alanının büyüklüğü veya derinliğinden çok, koridora bakan cephesinin genişliği önemlidir.


37. Soru

Köşe stand ve iki cepheli stand arasındaki fark nedir?  

Cevap

Köşe stand, iki cephesi koridora açık olan stand çeşididir. İki cepheli stand ise iki ayrı koridora cephesi olan standlardır.


38. Soru

Üç cepheli standın diğer adı nedir?

Cevap

Bu standlar “yarım ada” veya “baş stand” olarak adlandırılmaktadır. Bu standın üç tarafı sergilemeye imkân vermektedir. Ancak, grafik kullanımlar için tek duvarı bulunan standlardır.


39. Soru

Ada stand ve L stand ne anlama gelmektedir?

Cevap

Dört tarafı da koridora açık olan stand Ada standdır. L Stand ise birbiri ile kesişen iki koridora bakan, uzun mesafeden görülebilen standdır.


40. Soru

Sergileme türleri nelerdir?

Cevap

Fuarlarda sergileme türleri yapılırken üç sergileme tipinden birine karar vermek gerekmektedir. Bunlar;

• Açık,

• Yarı açık ve

• Kapalı sistemlerdir.


41. Soru

Açık sistem, yarı açık sistem ve kapalı sistem ne ifade etmektedir?

Cevap

Açık sistem, standda görüntüyü engelleyen hiçbir şeyin olmadığı ve sergilenen ürünler ile uygulamaların tamamen serbest olarak göründüğü bir stand sistemidir.

Yarı açık sistemde, standın bazı alanlarında ziyaretçiler veya görevliler için ayrılmış mekânların pano, perde sistemleri, cam gibi ürünler ile yarı kapatıldığı görülmektedir.

Standın tümünün kapatılmış olduğu kapalı sistemde ise ziyaretçilerin standın içine girmeleri zorunlu tutulmaktadır.


42. Soru

Fuar personelinin temel görevleri nelerdir?

Cevap

Fuar personelinin dört temel görevi bulunmaktadır. Bu görevler ziyaretçilere yöneliktir. Bunlar şöyle sıralanabilir:

• Ziyaretçileri karşılamak,

• Ziyaretçilerin ihtiyaçlarını açığa çıkarmak,

• İhtiyaca yönelik çözümler üretmek,

• Görüşmeyi sonuçlandırma.


43. Soru

Ziyaretçileri karşılamak kısaca nasıl açıklanabilir?

Cevap

Stand personeli öncelikle ziyaretçiyi en olumlu şekilde karşılamak ve onunla ilgilenmekle görevlidir. Eğer stand personelinin ziyaretçiyi karşılama yöntemi doğru değilse her şey başladığı anda sona ermektedir.


44. Soru

Ziyaretçilerin ihtiyaçlarını açığa çıkarmak kısaca nasıl açıklanabilir?

Cevap

Fuar alanında görevli olan personel, ziyaretçileri karşıladıktan ve hangisi ile öncelikli olarak ilgileneceğine karar verdikten sonra, söz konusu müşterileri mümkün olduğunca hızlı bir biçimde standa almak ve ihtiyaçlarını ortaya çıkarmak durumundadır.


45. Soru

İhtiyaca yönelik çözümler üretmek kısaca nasıl açıklanabilir? 

Cevap

Ziyaretçiyi en doğru şekilde karşılayıp, onun ihtiyaç duyduğu konuları ortaya çıkardıktan sonra personelin görevi, ürün ve hizmetlerini tanıtıp, ön plana çıkararak ziyaretçinin isteklerini nasıl karşılayabileceklerini anlatmaktır.


46. Soru

Görüşmeyi sonuçlandırma kısaca nasıl açıklanabilir?

Cevap

Görüşme sonunda personel, edindiği bilgileri not alır ve henüz anlaşma imzalanmadıysa bir sonraki görüşme için randevu talep eder. Personelin ziyaretçi üzerinde yaratacağı son etki de önemlidir. Bu nedenle, ziyaretçileri karşılama sırasında olduğu gibi içten ve sıcak bir şekilde uğurlamak da gerekmektedir.


47. Soru

Fuarlara katılım ile ilgili giderler ve bütçe kalemleri nelerdir? 

Cevap

Fuarlarda ödenmesi gereken ücretler altı ana başlık altında incelenmesine rağmen kendi içlerinde de çeşitlenmektedir. Bunlar kısaca şöyle açıklanabilir:

• Fuar organizatörüne ödenecek ücretler: Yer kirası, kayıt ücreti, katılımcı giriş kartları, park kartları, standa ilave malzemeler olarak karşımıza çıkmaktadır.

• Sergi mallarının maliyeti: Numunelerin maliyeti, ambalaj, nakliye, depolama, gümrükleme ve sigorta masrafları, gümrük vergilerini içermektedir.

• Stand konstrüksiyon ve dekorasyon masrafları: Konstrüksiyon bedeli, konstrüksiyon içinde kullanılacak her türlü malzeme bedel, dekorasyon masrafları, telefon, faks, internet, elektrik, su, temizlik giderleridir.

• Reklam-promosyon giderleri: Firma tanıtım materyallerinin basımı ve postalanması, stand’da dağıtılacak eşantiyonlar ve ikram malzemeler, ziyaretçi giriş kartları olarak tanımlanmaktadır.

• Personel giderleri: Ulaşım ve konaklama masrafları, harcırah, tercüman ve hostes ücretlerini içermektedir.

• Diğer giderler ise otel-fuar alanı-otel transferleri, günlük hayata ilişkin giderlerdir.


48. Soru

 Bir fuar organizasyonunda endüstri içindeki temel aktörler ve bileşenler nelerdir? 

Cevap

Bir fuar organizasyonu söz konusu olduğunda birkaç aktör ve bileşenden söz etmek mümkündür: Bunlar;

• Fuar alanları ve sorumluları,

• Fuar katılımcıları,

• Fuar ziyaretçileri,

• Fuar organizatörleri ve

• Tedarikçilerdir.


49. Soru

Fuar alanları ve sorumluları kısaca nasıl açıklanabilir?

Cevap

Fuar alanları, fuarların gerçekleştirildiği yerlerdir. Bu alanlar, daha önce de söz edildiği gibi çeşitli büyüklüklerdedir ve çeşitli altyapı olanaklarına sahiptir. Bu olanaklar arasında sergi alanları, toplantı salonları, yiyecek-içecek alanları, teknik donanım gibi unsurlar sayılabilmektedir. Fuar alanlarından sorumlu kişi ve kuruluşlar, fuar öncesinde, sırasında ve sonrasında katılımcıların beklentilerinin karşılanması için gerekli düzenlemeleri yapar.


50. Soru

Fuar katılımcıları kısaca nasıl açıklanabilir?

Cevap

Fuar katılımcıları; fuara ürün ve hizmetlerini tanıtmak, satışını yapmak, müşteri ilişkilerini geliştirmek ve sürdürmek gibi amaçlarla katılan ve ürünlerini sergileyen firmalardır.


51. Soru

Fuar ziyaretçileri kısaca nasıl açıklanabilir?

Cevap

Fuar ziyaretçileri; fuarın konusuna ve içeriğine bağlı olarak bilgi edinmek, satın almak, sipariş vermek, iş bağlantıları kurmak gibi amaçlarla fuar alanlarını ziyaret eden kişi ve kurumlardır.


52. Soru

Fuar organizatörleri kısaca nasıl açıklanabilir?

Cevap

Fuar organizatörleri; fuar alanlarında belirlenen bir fuarı organize etmekten sorumlu firmalardır. Fuar öncesinde, sırasında ve sonrasında fuar organizasyonu ile ilgili tüm süreçlerden sorumludur. 


53. Soru

Tedarikçiler kısaca nasıl açıklanabilir?

Cevap

Tedarikçiler; fuar organizatörlerinin ve katılımcıların ihtiyaç duyabileceği ürün ve hizmetleri sunan kurumlardır. Güvenlik, iç mimari ve tasarım, yiyecek içecek hizmetleri, teknik konular gibi çeşitli alanlarda tedarikçiye ihtiyaç duyulabilmektedir.


54. Soru

Fuar organizasyonu kaç süreçte incelenebilir?

Cevap

Fuar organizatörleri, belirlenen bir fuar alanında belirlenen sektöre özgü fuarları organize ederler. Bu organizasyon,

• Fuar öncesi,

• Fuar sırasında ve

• Fuar sonrasında yapılacak çalışmalar olmak üzere üç ayrı süreç izlenerek incelenebilir. 


55. Soru

Organizatör firmaların, fuar öncesinde yapmaları gereken hazırlıklar nelerdir?  

Cevap

Organizatör firmalar, fuar öncesinde başlıca şu hazırlıkları yapmalıdır:

• Fuar yerinin ve tarihinin belirlenmesi,

• Fuara katılacak ürün gruplarının belirlenmesi,

• Fuarı tanıtıcı broşür ve katalog hazırlığı,

• Pazarlama stratejilerinin belirlenmesi,

• Katılım şartlarının belirlenmesi,

• Reklam faaliyetleri,

• Katılımcılara sağlanacak olanaklar,

• Katılım sözleşmesinin hazırlanması,

•Seyahat organizasyonunun yapılması,

• Fuarda düzenlenecek etkinliklerin planlanması,

• Gümrük, nakliye işleri.


56. Soru

Fuar sırasında yürütülmesi gereken çalışmalar nelerdir?  

Cevap

Fuar sırasında yürütülmesi gereken çalışmaların başlıcaları şöyle sıralanabilir:

• Fuar alanının düzeni ve güvenliğinin sağlanması,

• Katılımcı firmalara yönelik çalışmaların yürütülmesi,

• Basına yönelik çalışmaların yürütülmesi ve

• Ziyaretçilere yönelik çalışmaların yürütülmesi.


57. Soru

 Fuar alanının düzeni ve güvenliğinin sağlanması kısaca nasıl açıklanabilir?

Cevap

Organizatör firma, fuar alanında meydana gelen her türlü olayı takip etmek ve alanın düzenini sağlamak durumundadır. Bu sebeple fuarın düzenlendiği alanda, fuarın açık olduğu saatlerde bu düzeni ve güvenliği sağlayacak bir ekip görevlendirilir.


58. Soru

Katılımcı firmalara yönelik çalışmaların yürütülmesi kısaca nasıl açıklanabilir?

Cevap

Fuar katılımcılarının memnuniyetinin sağlanması amacıyla katılımcılara yönelik stand ziyaretleri, ihtiyaçların tespit edilmesi ve giderilmesi, açılış kokteyli gibi uygulamalar yürütülmelidir.


59. Soru

Basına yönelik çalışmaların yürütülmesi kısaca nasıl açıklanabilir?

Cevap

Basın mensuplarının fuar organizasyonu sırasında en iyi şekilde ağırlanması, fuar ile ilgili doküman ve materyallerin hazır bulundurulması gibi uygulamalar yürütülmelidir.


60. Soru

Ziyaretçilere yönelik çalışmaların yürütülmesi kısaca nasıl açıklanabilir?

Cevap

Fuara gelmesi amaçlanan ziyaretçiler, fuar sırasında da izlenmeli ve memnuniyetleri için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Bu çalışmalar arasında fuara ulaşımı kolaylaştıracak önlemler (servis vs.), danışma masaları, ziyaretçilere ilişkin kayıtların alınması gibi uygulamalar yer almaktadır.


61. Soru

Fuar sonrası yapılması gereken çalışmalar nasıl açıklanabilir?

Cevap

Fuar organizatörleri, fuar sonrasında öncelikle katılımcı firmalar ve ziyaretçiler ile ilgili ilişkileri sürdürmek amacıyla gerekli analizleri yapar ve süreçleri planlar. Diğer taraftan fuar organizasyonuna destek veren sponsorlar, tedarikçiler gibi firmalara yönelik teşekkür amaçlı uygulamalar planlanmaktadır.

Son olarak fuar organizasyonunun başarısının ölçümlenmesi de çok önemli bir konudur ve gelecek fuarlara yönelik alınacak dersleri ve önlemleri ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle fuar organizatörü firma bir değerlendirme raporu hazırlamalıdır.


62. Soru

Değerlendirme raporu hangi bilgileri içermelidir? 

Cevap

Değerlendirme raporu, fuar organizasyonu hazırlıklarından fuarın sona ermesine kadar yapılan tüm çalışmalar ile ilgili aşağıdaki bilgileri içermelidir:

• Pazarlama çalışmaları hakkında bilgiler,

• Tanıtım çalışmaları hakkında bilgiler,

• Fuarın düzenlendiği alan ile ilgili bilgiler,

• Fuarda yer alan katılımcı sayısı ve katılımcılarla ilgili bilgiler,

• Katılımcı sayısında yıllara göre meydana gelen değişimler,

• Ziyaretçi sayısı ve ziyaretçilerle ilgili bilgiler,

• Ziyaretçi sayısında yıllara göre meydana gelen değişimler,

• Fuar organizasyonu ile ilgili haberler.


63. Soru

Ticari sergi ve fuarlar ilk kez ne zaman ve ne şekilde ortaya çıkmıştır?

Cevap

Ticari sergi ve fuarların M.Ö. 5. yüzyılda Pers Kralının açtığı sergi ile başlayan çok eski bir tarihi vardır. Aslında fuarların ilk ortaya çıkışı, panayırlar biçiminde olmuştur. Panayırlar ilk kez Mezopotamya’da, ilk uygarlıklarla birlikte görülmüştür. Bu dönemde tüccarlar, kentlere büyük kalabalıkların toplandığı şenlik ve bayram günlerinde gitmekteydi. Bu günlerde çeşitli yerlerden satıcılar ürünlerini satmak veya takas etmek amacıyla gelir ve sergiler kurulurdu. Görüldüğü gibi ticari sergi ve fuarların ilk ortaya çıkışı, yerleşik hayata geçiş ile birlikte görülmüştür. Özellikle tarımsal üretimin ihtiyaçtan fazla olması ile birlikte bu ürünlerin satışı için seçenekler üretmek ihtiyacı ortaya çıkmıştır.


64. Soru

Sanayi Devrimi, ticari sergi ve fuarcılıkta ne gibi değişimlere neden olmuştur?

Cevap

Sanayi Devrimi ise ticari sergi ve fuarcılık açısından bir dönüm noktası olarak görülebilmektedir. Üretilen ürünlerdeki artış ve yeni pazarlar bulmak ihtiyacı, ticari sergi ve fuarları önemli bir araç haline getirmiştir.


65. Soru

İlk fuar alanımız olarak kabul edilen sergi salonunun adı nedir ve nerededir?

Cevap

Sergi-i Umum-i İstanbul. Sultan Ahmet bölgesinde kurulan 3.500 metrekarelik sergi salonu, ilk fuar alanımız olarak kabul edilir.


66. Soru

Türkiye’de fuarcılık sektörünün oluşmasının ilk adımı olan gelişme nedir?

Cevap

1946 yılında, İzmir Enternasyonal Fuarı, Uluslararası Fuarlar Birliği’ne üye olmuştur. Bu gelişme Türkiye’de fuarcılık sektörünün oluşmasının ilk adımı olmuştur.


67. Soru

Ülkemizde 1998 yılında yurtiçi fuarların denetimi konusunda yaşanan gelişme nedir?

Cevap

Denetim ihtiyacından hareketle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkili kılınmıştır. “Yurtiçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır. Buna göre, fuar organizatörleri, “Fuar Düzenleme Yetki Belgesi” almak zorunda kılınmış, ayrıca düzenleyecekleri her fuar için Bakanlıktan fuar izni almaları yasaya bağlanmıştır. Her yıl Bakanlık tarafından Resmi Gazete’de yıllık fuar programı yayınlanmıştır.


68. Soru

Ticari sergi ve fuarların katılımcı firmalar açısından önemi nedir?

Cevap

Ürün veya hizmet üreten firmalar için en önemli konulardan biri, söz konusu ürün ve hizmetlerin tanıtılması, piyasada tutunması ve satışının gerçekleşmesidir. Diğer taraftan sektördeki gelişimlerin izlenmesi, rakiplerin takibi gibi ek amaçlar da söz konusudur. Tüm bunların ise sürdürülebilir bir rekabet avantajı yaratması beklenmektedir. Bu nedenle firmalar, bu amaçlarına ulaşmak amacıyla en uygun yöntemleri bulmayı hedefler. Ticari sergiler ve fuarlar ise ürün veya hizmet ve sektör ile doğrudan ilgili kişi ve kurumları bir araya getirdiği için firmalar açısından çok önemli bir araç ve ortam olarak görülmektedir. Firmalar teknik ve teknolojik yetersizlik, coğrafi sınırlamalar gibi nedenlerle ulaşamadıkları müşterilere ve sektörün önemli aktörlerine ticari sergiler ve fuarlar yoluyla ulaşabilmekte, aynı ortam içinde yüz yüze ilişkiler geliştirebilmekte ve iş hedeflerine ulaşmada önemli bir avantaj sağlamaktadır.


69. Soru

Düzenleniş amacına göre fuarlar nasıl sınıflandırılmaktadır?

Cevap

Düzenleniş amacına göre fuarlar; genel (yatay) fuarlar, ihtisas (dikey) fuarları, tüketici fuarları, solo fuarlar olarak dört türde incelenebilir.


70. Soru

Hedeflenen kitlenin coğrafyasına göre fuar türleri nelerdir?

Cevap

Fuarlar, hedeflenen kitlenin, yani hedeflenen katılımcı ve ziyaretçilerin coğrafyasına göre bölgesel, ulusal ve uluslararası fuarlar olmak üzere üç türde incelenmektedir. Bölgesel fuarlar, belli bir coğrafi bölgeye ve oradaki hedef kitleye yönelik olarak yapılan fuarlardır. Bu tür fuarlar genellikle katılımcı ve ziyaretçiler değerlendirildiğinde küçük ölçekli fuarlardır. Ulusal fuarlar, bölgesel fuarlara göre daha büyük olan ve tek bir ülkeden katılımcıların ve ziyaretçilerin yer aldığı fuarlardır. Çeşitli konularda ve sektörler özelinde ulusal fuarlar düzenlenebilmektedir. Uluslararası fuarlar, yüzde 10 ve üstü yabancı katılımcı ve ziyaretçi kesiminin olduğu fuarlar olarak kabul edilir. Katılımcı ve ziyaretçi sayısı göz önüne alındığında genelde bölgesel ve ulusal fuarlardan daha büyük ölçeklidir.


71. Soru

EXPO sözcüğünün anlamı nedir ve neyi ifade etmektedir?

Cevap

Bir mega etkinlik olarak EXPO’nun çok eskiye dayanan bir tarihi vardır. “Exposition” kelimesinin kısaltılmış hali olan EXPO sözcüğü, uluslararası sergi anlamına gelmekte ve evrensel sergileri ifade etmektedir. Bu açılım bir ülkenin ekonomik ve teknolojik değerlerini tanıtmakla kalmayıp, aynı zamanda yerel ve kültürel değerleri de tanıtmaya aracılık eden organizasyonları ifade etmektedir.


72. Soru

Düzenlenen ilk EXPO hangi yılda ve nerede gerçekleştirilmiştir?

Cevap

Düzenlenen ilk EXPO, 1851 yılında Londra’da Crystal Palace’da gerçekleştirilmiştir. Bu fuar tümüyle yeni teknolojilerin ve buluşların tanıtılmasına yönelik olup ilk EXPO fuarı olması nedeniyle önem taşımaktadır.


73. Soru

Uluslararası Sergiler Bürosu’nun iki ayrı kategoriye ayırdığı EXPO’ların isimleri nelerdir ve bu iki organizasyonun arasındaki farklar nedir?

Cevap

Uluslararası Sergiler Bürosu, EXPO’ları iki kategoriye ayırmakta ve bu kategoriler çerçevesinde iki tip EXPO organize edilmektedir. Dünya (Evrensel) EXPO’su ve Uluslararası (İhtisas) EXPO olmak üzere iki biçimde gerçekleşen bu sergiler bazı açılardan birbirlerinden farklılık göstermektedir. Dünya EXPO’su beş yılda bir gerçekleşirken Uluslararası EXPO, iki Dünya EXPO’su arasında gerçekleşmektedir. Dünya EXPO’su en fazla altı ay sürerken Uluslararası EXPO, en fazla üç ay sürmektedir. Dünya EXPO’sunda tema evrensel olmalıyken, Uluslararası EXPO’da tema düzenlendiği kentin ve ülkenin özelliklerine göre belirlenmektedir. Dünya (Evrensel) EXPO’suna örnek olarak EXPO Milano 2015 verilebilir. Diğer taraftan İzmir de 2020 Dünya (Evrensel) EXPO’su için aday olmuş, çok başarılı bir çalışma yürütülmesine rağmen seçimi kazanamamıştır. Uluslararası (İhtisas) EXPO’ya ise EXPO Yeosu 2012 verilebilir.


74. Soru

EXPO’ların diğer ticari sergi ve fuarlardan farklı amaçları nelerdir?

Cevap

EXPO’larda ticari sergi ve fuarlardan farklı olarak ticari bir amaç güdülmez. Tümüyle halkı bilgilendirmek ve kültürel paylaşımı artırmak amaçlı yürütülen EXPO organizasyonlarında sanatta, eğitimde, teknolojide ve sosyal yaşamda oluşturulan yeniliklerle ve düzenlendiği kentin tarihi geçmişi ve kültürel özellikleri yansıtılmaktadır. EXPO’lar hem ev sahibi kent ve ülke için, hem de uluslararası toplumlar için çok önemli bir kültürel kurum olarak işlev görmektedir. Bu doğrultuda en önemli mega etkinliklerden biri olmasının yanında EXPO’ların ev sahibi ülkeye ve kente çok önemli katkıları olmaktadır.


75. Soru

Katılımcı firmalar tarafından fuara katılım öncesi yürütülecek çalışmalar nelerdir?

Cevap

Fuarlara katılma ihtiyacının ortaya çıkması ile başlayan fuar öncesi planlama süreci en ayrıntılı şekilde düşünülmesi ve planlanması gerekli olan bir dizi aşamayı içermektedir. Fuara ihtiyacın ortaya çıkışı ve amacın belirlenmesi beraberinde doğru fuar seçiminin yapılmasını getirmektedir. Fuar seçildikten sonra ise belirlenen fuara yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Bu çalışmalar arasında stand yeri ve türünün seçimi ve tasarlanması, fuarda görev alacak personele yönelik çalışmalar, tanıtım faaliyetlerinin planlanması, ürün transferlerinin nasıl yapılacağının belirlenmesi ve bütçe hazırlanması yer almaktadır.


76. Soru

Üç cepheli stand nedir? Avantaj ve dezavantajları nelerdir?

Cevap

Üç Cepheli Stand; yarım ada veya baş stand olarak da adlandırılır ve standın üç tarafı da sergilemeye imkan verdiği için sıra, köşe ve iki cepheli standlara göre çok daha avantajlıdır, ancak, grafik kullanımlar için tek duvarınız olacaktır. Bazı fuarlarda fuar idaresi tarafından sıra ve köşe standlara göre daha fazla yer kirası uygulanır.


77. Soru

Fuar personelinin fuardaki temel görevleri nelerdir?

Cevap

Fuar personelinin fuardaki temel görevleri; ziyaretçileri karşılamak ve ilgilenmek, ziyaretçilerin ihtiyaçlarını açığa çıkarmak, ihtiyaca yönelik çözümler üretmek, görüşmeyi sonuçlandırmaktır. 


78. Soru

Katılımcı firmalar için fuarlara katılım ile ilgili giderler ve bütçe kalemleri nelerdir?

Cevap

Genel olarak fuarlara katılım ile ilgili giderler ve bütçe kalemleri içinde şu giderler sayılabilir: yer kirası, kayıt ücreti, katılımcı giriş kartları, park kartları, stand ilave malzemeleri gibi fuar organizatörüne ödenecek ücretler;  sergi mallarının maliyeti; stand konstrüksiyon ve dekorasyon masrafları; reklam-promosyon giderleri; personel giderleri ve beklenmedik her türlü ilave masraf olan diğer giderler.


79. Soru

Katılımcı firmalar için fuar sonrasında yürütülecek çalışmalar nelerdir?

Cevap

Fuar sonrasında değerlendirme toplantısı yapılmalıdır. Fuara katılım ile amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığı, hangi konularda eksikliklerin olduğu, gelecekte katılım sağlanacak fuarlarda nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi konularda görüş bildirilmeli ve fuar süreci değerlendirilmelidir. Diğer taraftan fuar sırasında görüşme yapılan ziyaretçiler ile ilişkilerin nasıl devam edeceği ile ilgili karar verebilmek için ziyaretçi kayıtları incelenmeli ve değerlendirilmelidir. Bu şekilde bu kayıtlarda yer alan bilgilere göre ziyaretçiler ile fuar sonrası iletişim kurulması, anlaşma yapılması, ürün siparişlerinin gönderilmesi, teklif sunulması, teknik bilgi gönderilmesi veya potansiyel müşteriler ile nasıl temas kurulacağı gibi konularda kararlar alınabilir. Fuar sonrasında son olarak, stand personelinin değerlendirilmesi gereklidir. Bu değerlendirme ile gelecek fuar katılımlarında personelin niteliklerine, personel sayısı ve görev dağılımına yönelik eksiklikler ve geleceğe yönelik beklentiler ortaya çıkacak ve başarılı stand personeli ile ilişkiler sürdürülebilecektir.


80. Soru

Organizatör firmalar bir etkinlik planlanırken genel hatlarıyla hangi adımları izlemelidir?

Cevap

Bir etkinlik planlanırken genel hatlarıyla şu adımları izlemek gerekmektedir:

 • Etkinlik geliştirme aşaması: Etkinlik yöneticisi, kurumsal yönetim, etkinlik ağları, politikalar, gönüllü uygulamalar ve katılım için etkinliği oluşturan yapıları ortaya koyar.

 • Etkinlik operasyonel planlama aşaması: Etkinlik yöneticisi acil durum planları ve planı rafine etme sürecinin aktivasyonu ile birlikte mantıklı, ardışık, ayrıntılı ve bütünleşik bir yazılı operasyon planı oluşturur.

 • Etkinlik uygulama, izleme ve yönetme aşaması: Etkinlik yöneticisi, yazılı operasyon planlarını uygular, faaliyetleri izleyerek olası sapmaları bulur ve süreci yönetir.

 • Etkinlik değerlendirme ve yenileme aşaması: Etkinlik yöneticisi değerlendirilecek etkinlik bileşenlerinin seçimini yapar, değerlendirme görevlerinin tamamlanmasını ve bu konudaki önerilerin uygulanmasını sağlar.


81. Soru

Organizatör firmalar, fuar öncesinde hangi hazırlıkları yapmalıdır?

Cevap

Organizatör firmalar, fuar öncesinde şu hazırlıkları yapmalıdır:

• Fuar yerinin ve tarihinin belirlenmesi,
• Fuara katılacak ürün gruplarının belirlenmesi,
• Fuarı tanıtıcı broşür ve katalog hazırlığı,
• Pazarlama stratejilerinin belirlenmesi,
• Katılım şartlarının belirlenmesi,
• Reklam faaliyetleri,
• Katılımcılara sağlanacak olanaklar,
• Katılım sözleşmesinin hazırlanması,
• Seyahat organizasyonunun yapılması,
• Fuarda düzenlenecek etkinliklerin planlanması,
• Gümrük, nakliye işleri.


82. Soru

Fuar organizatörünün fuar sırasında yürütmesi gereken çalışmalar nelerdir?

Cevap

Fuar organizatörünün fuar sırasında yürütmesi gereken çalışmalar arasında şunlar sayılabilir: fuar alanının düzeni ve güvenliğinin sağlanması, katılımcı firmalara yönelik çalışmaların yürütülmesi, basına yönelik çalışmaların yürütülmesi, ziyaretçilere yönelik çalışmaların yürütülmesi.


1. Soru

TDK’da sergi kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

TDK sözlükte sergi kavramına yönelik üç tanım bulunmaktadır. Buna göre yapılan;

• İlk tanım; alıcının görmesi, seçmesi için dizilmiş şeylerin tümü ve bu nesnelerin serildiği yerdir.

• Diğer bir tanım; halkın gezip görmesi, tanıması için uygun biçimde yerleştirilmiş ürünlerin, sanat eserlerinin tümünü sergi olarak açıklamaktadır.

• Üçüncü tanıma göre ise sergi; bir yerin, bir ülkenin veya çeşitli ülkelerin kendine özgü tarım, sanayi vb. ürünlerini tanıtmak için bunların uygun bir biçimde gösterildiği yerdir.

2. Soru

TDK’da fuar kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

TDK’da yer alan fuar tanımı; belli zamanlarda, belli yerlerde ticari mal sergilemek amacıyla açılan büyük sergidir. Aynı zamanda fuar; yurtiçi ya da dışı ticareti geliştirmek amacıyla düzenlenen ve yerli ve/veya yabancı firmaların mallarının belli süreler içinde sergilendiği büyük ticari merkez olarak da ifade edilebilmektedir.

3. Soru

Fuar’a ilişkin yapılan tanımlamalar fuarların hangi özelliklerini ön plana çıkartmaktadır?

Cevap

Bir ana endüstrinin pazarlama etkinliği; ticaret mallarının tanıtılması ve pazarlanması amacıyla, belli bir zaman ve belli bir yerde kurulan satış merkezleri ya da büyük pazarlar olarak tanımlanmaktadır. Diğer taraftan fuar; ticaretle ilgili ürün ya da hizmetlerin, teknolojik gelişmelerin, bilgi ve yeniliklerin tanıtımı, pazar bulunabilmesi ve satın alınabilmesi, teknik işbirliği, geleceğe yönelik ticari ilişki kurulması ve geliştirilmesi için, belirli bir takvime bağlı olarak, düzenli aralıklarla, genellikle de aynı yerlerde gerçekleştirilen bir tanıtım etkinliğidir. Tanımlamalardan yola çıkılarak genel olarak pazarlama ve tanıtım kavramlarının ön plana çıkartıldığı görülmektedir.

4. Soru

Ticari sergi ve fuarların ilk örneği hangisidir?

Cevap

Eski Mısır’a kadar uzanan tarihsel köklere sahip olan fuarlar, özellikle Ortaçağ Avrupası’nda düzenli olarak gerçekleştirilen ticari toplanmalar olarak ortaya çıkmıştır. İlk kez Mezopotamya’da panayırlar ile birlikte ortaya çıkan ticari sergi ve fuarlar M.Ö. 5. Yüzyılda pers kralının açtığı sergi ile başlamıştır. 

5. Soru

Ticari sergi ve fuarların sanayi devriminde yaşadığı gelişimin temel nedenleri nelerdir?

Cevap

Ticari sergi ve fuarlar, ortaçağda yılda bir veya iki kere büyük şehirlerde düzenlenmektedir. Ancak sanayi devrimi ile birlikte bir dönüm noktası yaşanmıştır. Sanayi devrimiyle birlikte, üretilen ürünlerdeki artış ve yeni pazarlar bulmak ihtiyacı, ticari sergi ve fuarları önemli bir araç haline gelmesine neden olmuştur.

6. Soru

Türkiye’de fuarcılığın ilk gerçek örneği nerede görülmüştür? 

Cevap

Türkiye’de fuarcılık, Osmanlı dönemine kadar uzanmaktadır. Ancak fuar, gerçek anlamda ilk kez, 1923 yılında İzmir’de gerçekleşmiştir

7. Soru

Osmanlılarda ilk fuar alanı hangi tarihte ve nerede görülmektedir? 

Cevap

Osmanlılarda ilk fuar alanı 1863 yılında görülen Sergi-i Umum-i İstanbul’dur. Bu alan, Sultan Ahmet bölgesinde kurulan 3.500 metrekarelik sergi salonudur.

8. Soru

1998’de yurtiçi fuarların denetimi kim tarafından gerçekleştirilmeye başlanmıştır?

Cevap

1998 yılında denetim ihtiyacından hareketle, fuarların denetimi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na verilmiştir. Bu süreçte, “Yurtiçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır.

9. Soru

Türkiye fuarcılık standartları hangi kurum ve kuruluşların işbirliği ile oluşturulmuştur?

Cevap

2004 yılında Türk Standartları Enstitüsü Fuar Standartları, TFYD ve Türk Standartları Enstitüsü ortak çalışması ile oluşturulmuştur.

10. Soru

2005 yılında 5057 sayılı yasa ile fuarlar hangi kurum ya da kuruluşa devredilmiştir?

Cevap

2005 yılında fuarcılık konusunda yetkiler ve denetim hakkı, Bakanlıktan alınarak 5057 sayılı yasa değişikliği ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne devredilmiştir.

11. Soru

Ticari sergi ve fuarların hangi açılardan öneminden söz edilebilmektedir?

Cevap

Katılımcı Firmalar açısından, sosyo-kültürel ve ekonomik açıdan ve pazarlama ve iletişim açısından ticari sergi ve fuarların öneminden söz etmek mümkündür. Ticari sergi ve fuarlar; ürün veya hizmeti, sektör ile doğrudan ilgili kişi ve kurumlarla bir araya getirdiği için firmalar açısından çok önemli bir araç ve ortam yaratmaktadır. Ayrıca hem is turizmi açısından söz konusu bölgenin ve ülkenin turizm gelirlerini artırmakta, hem de fuarın düzenlendiği bölgedeki işletmelerin tanıtımını sağlamaktadır. Diğer taraftan bu ortam, kültürlerarası iletişim ve etkileşim açısından değer taşır. Pazarlama ve iletişim açısından ise etkin bir imaj yaratılır, alıcı ve satıcıyı bir araya getirerek etkin iletişim ortamı sağlar. Bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanır.

12. Soru

Düzenleniş amacına göre fuarlar kaç gruba ayrılmaktadır?

Cevap

Düzenleniş amacına göre fuarlar;

• Genel (yatay) fuarlar,

• İhtisas (dikey) fuarları,

• Tüketici fuarları ve 

• Solo fuarlar olmak üzere dört gruba ayrılmaktadır.

13. Soru

Genel (yatay) fuarlar ne tür fuarlardır?

Cevap

Genel (yatay) fuarlar; hemen herkese açık olan, her çeşit tüketim, tarımsal ve sanayi mallarının sergilendiği ticari ya da sosyal içerikli fuarlardır.

14. Soru

İhtisas (dikey) fuarları ne tür fuarlardır?

Cevap

İhtisas (dikey) fuarları; düzenlendiği ihtisas alanına göre üretilen ürün ve hizmetlerin sergilendiği, genellikle bu alana ilgi duyan, bu alanda faaliyet gösteren kişi ve kurumlar tarafından ziyaret edilen fuarlardır.

15. Soru

İhtisas fuarları kaç gruba ayrılmaktadır?

Cevap

İhtisas fuarları;

• Büyük ihtisas ve

• Küçük ihtisas fuarları olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır

16. Soru

Büyük ihtisas fuarları kısaca nasıl açıklanabilir? 

Cevap

Büyük ihtisas fuarları, ileri derecede uzmanlaşmış genellikle yalnızca is adamlarına açık olarak, sektör ve pazar dilimi bazında gerçekleştirilmektedir.

17. Soru

Küçük ihtisas fuarları kısaca nasıl açıklanabilir?

Cevap

Küçük ihtisas fuarları ise genellikle perakendecilere yönelik olarak düzenlenen nispeten küçük kapsamlı, ticari fuarlar içinde sayı itibarıyla çoğunluğu oluşturan ikinci derecede ihtisas fuarlarıdır.

18. Soru

İhtisaslaşma türleri nelerdir? 

Cevap

İhtisaslaşma;

• Endüstriye göre ve

• Pazar bölümüne göre gerçekleşmektedir. 

19. Soru

Endüstriye göre ihtisaslaşma kısaca nasıl açıklanabilir?

Cevap

Endüstriye göre ihtisaslaşma; belirli bir endüstri kolu üzerinde ihtisaslaşan fuarlar acente ve distribütör bulma açısından iyi bir araç olarak görülmektedir. İhtisaslaşma oranı tüm endüstriyi içerebildiği gibi endüstrinin belirli bir kolunu da kapsayabilmektedir.

20. Soru

Pazar bölümüne göre ihtisaslaşma kısaca nasıl açıklanabilir? 

Cevap

Pazar bölümüne göre ihtisaslaşma ise genellikle doğrudan doğruya tüketiciye hitap etmek yerine, perakendecilere yönelik olarak çok küçük ölçeklerde, küçük salonlarda ve otellerde organize edilebilmektedir.

21. Soru

Tüketici fuarları nasıl açıklanabilir?

Cevap

Doğrudan tüketiciye ulaşarak satın alma kararının anında sonuçlandığı, ürün yelpazesinin oldukça geniş olduğu, gerek katılımcı sayısı, gerekse ziyaretçi sayıları açılarından diğer fuarlarla karşılaştırılamayacak sayılara ulaşan fuarlardır.

22. Soru

Tüketici fuarlarında ne öne çıkmaktadır?

Cevap

Tüketici fuarlarında;

• Son tüketici ve
• Tüketim odaklılık öne çıkmaktadır. 

23. Soru

Solo fuarların özellikleri nelerdir?

Cevap

Bir ülkenin başka bir ülkede organize ettiği, ülkenin ürün ve hizmetlerinin tanıtıldığı fuarlardır. Ülke markalaşması etkinliği olarak da görülebilmektedir.

24. Soru

Hedeflenen kitlenin coğrafyasına göre fuarlar kaç grupta incelenmektedir?

Cevap

Hedeflenen kitlenin coğrafyasına göre fuarlar;

• Bölgesel,

• Ulusal ve

• Uluslararası fuarlar olmak üzere üç grupta incelenmektedir. 

25. Soru

Bölgesel ve ulusal fuarlar arasındaki fark nedir?

Cevap

Bölgesel fuarlar, belli bir coğrafi bölgeye ve oradaki hedef kitleye yönelik olarak yapılan fuarlardır. Ulusal fuarlar ise bölgesel fuarlara göre daha büyüktür. Ulusal fuarlar, çeşitli konularda ve sektörler özelinde düzenlenen tek bir ülkeden katılımcıların ve ziyaretçilerin yer aldığı fuarlardır.

26. Soru

Expo ne demektir?

Cevap

EXPO, uluslararası sergi anlamına gelmekte ve evrensel sergileri ifade etmektedir. Diğer bir bakış açısıyla, bu açılım bir ülkenin ekonomik ve teknolojik değerlerini tanıtmakla kalmayıp, aynı zamanda yerel ve kültürel değerleri de tanıtmaya aracılık eden organizasyonları ifade etmektedir.

27. Soru

İlk EXPO nerede gerçekleştirilmiştir?

Cevap

İlk EXPO, 1851 yılında Londra’da Crystal Palace’da gerçekleştirilmiştir.

28. Soru

Genellikle Expolar ne kadar sürmektedir?

Cevap

EXPO’lar genellikle üç ila altı ay arasında sürmektedir.

29. Soru

Düzenlenen ilk EXPO’lar ile sonrakiler arasında ne tür bir fark görülmektedir?

Cevap

İlk EXPO’ların endüstri temelinde ve önemli kutlamalar çerçevesinde düzenlendiği görülmektedir. Ancak zaman içinde temalar çerçevesinde işleyen bir süreç benimsenmiştir

30. Soru

Expolar kaç sınıfa ayrılmaktadır?

Cevap

Expolar’da;

• Dünya (evrensel) EXPO ve

• Uluslararası EXPO iki önemli Expo türüdür.

Ancak bunlar dışında;

• Bahçecilik fuarları ve

• The Triennale Di Milano’da EXPO çeşitleri arasında yer almaktadır.

31. Soru

Dünya ve Uluslararası Expo’ların farkları nelerdir?

Cevap

Dünya (Evrensel) EXPO, 5 yılda bir gerçekleşir, en fazla 6 ay sürer, tema evrenseldir. Uluslararası (İhtisas) EXPO ise iki dünya expo’su arasında gerçekleşir, en fazla üç ay sürer, tema kente veya ülke özelliklerine bağlıdır.

32. Soru

Tasarım sektörünü temel alan EXPO hangisidir? 

Cevap

Triennale Di Milano tasarım sektörünü hedef almaktadır. Üç yılda bir düzenlenen fuar, tasarım sektörünün temel aktörlerini ve genel olarak ilgili kişileri ve halkı bir araya getirmektedir.

33. Soru

Fuara katılım sürecinde hangi çalışmalar önem taşımaktadır?

Cevap

Fuara katılım süreci stratejik bir planlama sürecidir. Fuarlara katılma ihtiyacının ortaya çıkması ile başlayan süreç, amacın belirlenmesi, doğru fuar seçiminin ve fuar seçildikten sonra ise belirlenen fuara yönelik çalışmalar ile devam etmektedir. Bu çalışmalar;

• Stand yeri ve türünün seçimi ve tasarlanması,

• Fuarda görev alacak personele yönelik çalışmalar,

• Tanıtım faaliyetlerinin planlanması,

• Ürün transferlerinin nasıl yapılacağının belirlenmesi ve

• Bütçe hazırlanması konularını kapsamaktadır.

34. Soru

İşletmelerin katılacakları fuarı seçerken göz önünde bulundurması gereken hususlar nelerdir?

Cevap

Fuarların seçilmesi konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

• Ürünlerin pazara uygunluğu,

• Ürün fiyatlarının pazara uygunluğu,

• Ürün kalitesinin pazara uygunluğu,

• Pazar talebinin karşılanabilirliği,

• Pazarın sorunlarına karsı hazırlıklı olunup olunmadığı,

• Fuara etkin katılım yolunun belirlenmesi.

Bu konuların irdelenmesi işletme için hangi fuara katılımın uygun olacağına ilişkin bilgi verecektir.

35. Soru

Fuar alanı içinde koridorlara olan cepheleri ve şekillerine göre standlar nelerdir? 

Cevap

Fuar alanı içinde koridorlara olan cephe ve şekillerine göre standlar şöyle sıralanabilir:

• Sıra Stand,

• Köşe stand,

• İki cepheli stand,

• Üç cepheli stand,

• Ada stand ve

• L stand.

36. Soru

Fuarlarda yer alan en düşük ücretli stand hangisidir?

Cevap

Sıra stand, tek tarafı koridora bakan ve girişin sadece koridordan yapılabildiği, en düşük ücretli stand çeşididir. Stand alanının büyüklüğü veya derinliğinden çok, koridora bakan cephesinin genişliği önemlidir.

37. Soru

Köşe stand ve iki cepheli stand arasındaki fark nedir?  

Cevap

Köşe stand, iki cephesi koridora açık olan stand çeşididir. İki cepheli stand ise iki ayrı koridora cephesi olan standlardır.

38. Soru

Üç cepheli standın diğer adı nedir?

Cevap

Bu standlar “yarım ada” veya “baş stand” olarak adlandırılmaktadır. Bu standın üç tarafı sergilemeye imkân vermektedir. Ancak, grafik kullanımlar için tek duvarı bulunan standlardır.

39. Soru

Ada stand ve L stand ne anlama gelmektedir?

Cevap

Dört tarafı da koridora açık olan stand Ada standdır. L Stand ise birbiri ile kesişen iki koridora bakan, uzun mesafeden görülebilen standdır.

40. Soru

Sergileme türleri nelerdir?

Cevap

Fuarlarda sergileme türleri yapılırken üç sergileme tipinden birine karar vermek gerekmektedir. Bunlar;

• Açık,

• Yarı açık ve

• Kapalı sistemlerdir.

41. Soru

Açık sistem, yarı açık sistem ve kapalı sistem ne ifade etmektedir?

Cevap

Açık sistem, standda görüntüyü engelleyen hiçbir şeyin olmadığı ve sergilenen ürünler ile uygulamaların tamamen serbest olarak göründüğü bir stand sistemidir.

Yarı açık sistemde, standın bazı alanlarında ziyaretçiler veya görevliler için ayrılmış mekânların pano, perde sistemleri, cam gibi ürünler ile yarı kapatıldığı görülmektedir.

Standın tümünün kapatılmış olduğu kapalı sistemde ise ziyaretçilerin standın içine girmeleri zorunlu tutulmaktadır.

42. Soru

Fuar personelinin temel görevleri nelerdir?

Cevap

Fuar personelinin dört temel görevi bulunmaktadır. Bu görevler ziyaretçilere yöneliktir. Bunlar şöyle sıralanabilir:

• Ziyaretçileri karşılamak,

• Ziyaretçilerin ihtiyaçlarını açığa çıkarmak,

• İhtiyaca yönelik çözümler üretmek,

• Görüşmeyi sonuçlandırma.

43. Soru

Ziyaretçileri karşılamak kısaca nasıl açıklanabilir?

Cevap

Stand personeli öncelikle ziyaretçiyi en olumlu şekilde karşılamak ve onunla ilgilenmekle görevlidir. Eğer stand personelinin ziyaretçiyi karşılama yöntemi doğru değilse her şey başladığı anda sona ermektedir.

44. Soru

Ziyaretçilerin ihtiyaçlarını açığa çıkarmak kısaca nasıl açıklanabilir?

Cevap

Fuar alanında görevli olan personel, ziyaretçileri karşıladıktan ve hangisi ile öncelikli olarak ilgileneceğine karar verdikten sonra, söz konusu müşterileri mümkün olduğunca hızlı bir biçimde standa almak ve ihtiyaçlarını ortaya çıkarmak durumundadır.

45. Soru

İhtiyaca yönelik çözümler üretmek kısaca nasıl açıklanabilir? 

Cevap

Ziyaretçiyi en doğru şekilde karşılayıp, onun ihtiyaç duyduğu konuları ortaya çıkardıktan sonra personelin görevi, ürün ve hizmetlerini tanıtıp, ön plana çıkararak ziyaretçinin isteklerini nasıl karşılayabileceklerini anlatmaktır.

46. Soru

Görüşmeyi sonuçlandırma kısaca nasıl açıklanabilir?

Cevap

Görüşme sonunda personel, edindiği bilgileri not alır ve henüz anlaşma imzalanmadıysa bir sonraki görüşme için randevu talep eder. Personelin ziyaretçi üzerinde yaratacağı son etki de önemlidir. Bu nedenle, ziyaretçileri karşılama sırasında olduğu gibi içten ve sıcak bir şekilde uğurlamak da gerekmektedir.

47. Soru

Fuarlara katılım ile ilgili giderler ve bütçe kalemleri nelerdir? 

Cevap

Fuarlarda ödenmesi gereken ücretler altı ana başlık altında incelenmesine rağmen kendi içlerinde de çeşitlenmektedir. Bunlar kısaca şöyle açıklanabilir:

• Fuar organizatörüne ödenecek ücretler: Yer kirası, kayıt ücreti, katılımcı giriş kartları, park kartları, standa ilave malzemeler olarak karşımıza çıkmaktadır.

• Sergi mallarının maliyeti: Numunelerin maliyeti, ambalaj, nakliye, depolama, gümrükleme ve sigorta masrafları, gümrük vergilerini içermektedir.

• Stand konstrüksiyon ve dekorasyon masrafları: Konstrüksiyon bedeli, konstrüksiyon içinde kullanılacak her türlü malzeme bedel, dekorasyon masrafları, telefon, faks, internet, elektrik, su, temizlik giderleridir.

• Reklam-promosyon giderleri: Firma tanıtım materyallerinin basımı ve postalanması, stand’da dağıtılacak eşantiyonlar ve ikram malzemeler, ziyaretçi giriş kartları olarak tanımlanmaktadır.

• Personel giderleri: Ulaşım ve konaklama masrafları, harcırah, tercüman ve hostes ücretlerini içermektedir.

• Diğer giderler ise otel-fuar alanı-otel transferleri, günlük hayata ilişkin giderlerdir.

48. Soru

 Bir fuar organizasyonunda endüstri içindeki temel aktörler ve bileşenler nelerdir? 

Cevap

Bir fuar organizasyonu söz konusu olduğunda birkaç aktör ve bileşenden söz etmek mümkündür: Bunlar;

• Fuar alanları ve sorumluları,

• Fuar katılımcıları,

• Fuar ziyaretçileri,

• Fuar organizatörleri ve

• Tedarikçilerdir.

49. Soru

Fuar alanları ve sorumluları kısaca nasıl açıklanabilir?

Cevap

Fuar alanları, fuarların gerçekleştirildiği yerlerdir. Bu alanlar, daha önce de söz edildiği gibi çeşitli büyüklüklerdedir ve çeşitli altyapı olanaklarına sahiptir. Bu olanaklar arasında sergi alanları, toplantı salonları, yiyecek-içecek alanları, teknik donanım gibi unsurlar sayılabilmektedir. Fuar alanlarından sorumlu kişi ve kuruluşlar, fuar öncesinde, sırasında ve sonrasında katılımcıların beklentilerinin karşılanması için gerekli düzenlemeleri yapar.

50. Soru

Fuar katılımcıları kısaca nasıl açıklanabilir?

Cevap

Fuar katılımcıları; fuara ürün ve hizmetlerini tanıtmak, satışını yapmak, müşteri ilişkilerini geliştirmek ve sürdürmek gibi amaçlarla katılan ve ürünlerini sergileyen firmalardır.

51. Soru

Fuar ziyaretçileri kısaca nasıl açıklanabilir?

Cevap

Fuar ziyaretçileri; fuarın konusuna ve içeriğine bağlı olarak bilgi edinmek, satın almak, sipariş vermek, iş bağlantıları kurmak gibi amaçlarla fuar alanlarını ziyaret eden kişi ve kurumlardır.

52. Soru

Fuar organizatörleri kısaca nasıl açıklanabilir?

Cevap

Fuar organizatörleri; fuar alanlarında belirlenen bir fuarı organize etmekten sorumlu firmalardır. Fuar öncesinde, sırasında ve sonrasında fuar organizasyonu ile ilgili tüm süreçlerden sorumludur. 

53. Soru

Tedarikçiler kısaca nasıl açıklanabilir?

Cevap

Tedarikçiler; fuar organizatörlerinin ve katılımcıların ihtiyaç duyabileceği ürün ve hizmetleri sunan kurumlardır. Güvenlik, iç mimari ve tasarım, yiyecek içecek hizmetleri, teknik konular gibi çeşitli alanlarda tedarikçiye ihtiyaç duyulabilmektedir.

54. Soru

Fuar organizasyonu kaç süreçte incelenebilir?

Cevap

Fuar organizatörleri, belirlenen bir fuar alanında belirlenen sektöre özgü fuarları organize ederler. Bu organizasyon,

• Fuar öncesi,

• Fuar sırasında ve

• Fuar sonrasında yapılacak çalışmalar olmak üzere üç ayrı süreç izlenerek incelenebilir. 

55. Soru

Organizatör firmaların, fuar öncesinde yapmaları gereken hazırlıklar nelerdir?  

Cevap

Organizatör firmalar, fuar öncesinde başlıca şu hazırlıkları yapmalıdır:

• Fuar yerinin ve tarihinin belirlenmesi,

• Fuara katılacak ürün gruplarının belirlenmesi,

• Fuarı tanıtıcı broşür ve katalog hazırlığı,

• Pazarlama stratejilerinin belirlenmesi,

• Katılım şartlarının belirlenmesi,

• Reklam faaliyetleri,

• Katılımcılara sağlanacak olanaklar,

• Katılım sözleşmesinin hazırlanması,

•Seyahat organizasyonunun yapılması,

• Fuarda düzenlenecek etkinliklerin planlanması,

• Gümrük, nakliye işleri.

56. Soru

Fuar sırasında yürütülmesi gereken çalışmalar nelerdir?  

Cevap

Fuar sırasında yürütülmesi gereken çalışmaların başlıcaları şöyle sıralanabilir:

• Fuar alanının düzeni ve güvenliğinin sağlanması,

• Katılımcı firmalara yönelik çalışmaların yürütülmesi,

• Basına yönelik çalışmaların yürütülmesi ve

• Ziyaretçilere yönelik çalışmaların yürütülmesi.

57. Soru

 Fuar alanının düzeni ve güvenliğinin sağlanması kısaca nasıl açıklanabilir?

Cevap

Organizatör firma, fuar alanında meydana gelen her türlü olayı takip etmek ve alanın düzenini sağlamak durumundadır. Bu sebeple fuarın düzenlendiği alanda, fuarın açık olduğu saatlerde bu düzeni ve güvenliği sağlayacak bir ekip görevlendirilir.

58. Soru

Katılımcı firmalara yönelik çalışmaların yürütülmesi kısaca nasıl açıklanabilir?

Cevap

Fuar katılımcılarının memnuniyetinin sağlanması amacıyla katılımcılara yönelik stand ziyaretleri, ihtiyaçların tespit edilmesi ve giderilmesi, açılış kokteyli gibi uygulamalar yürütülmelidir.

59. Soru

Basına yönelik çalışmaların yürütülmesi kısaca nasıl açıklanabilir?

Cevap

Basın mensuplarının fuar organizasyonu sırasında en iyi şekilde ağırlanması, fuar ile ilgili doküman ve materyallerin hazır bulundurulması gibi uygulamalar yürütülmelidir.

60. Soru

Ziyaretçilere yönelik çalışmaların yürütülmesi kısaca nasıl açıklanabilir?

Cevap

Fuara gelmesi amaçlanan ziyaretçiler, fuar sırasında da izlenmeli ve memnuniyetleri için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Bu çalışmalar arasında fuara ulaşımı kolaylaştıracak önlemler (servis vs.), danışma masaları, ziyaretçilere ilişkin kayıtların alınması gibi uygulamalar yer almaktadır.

61. Soru

Fuar sonrası yapılması gereken çalışmalar nasıl açıklanabilir?

Cevap

Fuar organizatörleri, fuar sonrasında öncelikle katılımcı firmalar ve ziyaretçiler ile ilgili ilişkileri sürdürmek amacıyla gerekli analizleri yapar ve süreçleri planlar. Diğer taraftan fuar organizasyonuna destek veren sponsorlar, tedarikçiler gibi firmalara yönelik teşekkür amaçlı uygulamalar planlanmaktadır.

Son olarak fuar organizasyonunun başarısının ölçümlenmesi de çok önemli bir konudur ve gelecek fuarlara yönelik alınacak dersleri ve önlemleri ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle fuar organizatörü firma bir değerlendirme raporu hazırlamalıdır.

62. Soru

Değerlendirme raporu hangi bilgileri içermelidir? 

Cevap

Değerlendirme raporu, fuar organizasyonu hazırlıklarından fuarın sona ermesine kadar yapılan tüm çalışmalar ile ilgili aşağıdaki bilgileri içermelidir:

• Pazarlama çalışmaları hakkında bilgiler,

• Tanıtım çalışmaları hakkında bilgiler,

• Fuarın düzenlendiği alan ile ilgili bilgiler,

• Fuarda yer alan katılımcı sayısı ve katılımcılarla ilgili bilgiler,

• Katılımcı sayısında yıllara göre meydana gelen değişimler,

• Ziyaretçi sayısı ve ziyaretçilerle ilgili bilgiler,

• Ziyaretçi sayısında yıllara göre meydana gelen değişimler,

• Fuar organizasyonu ile ilgili haberler.

63. Soru

Ticari sergi ve fuarlar ilk kez ne zaman ve ne şekilde ortaya çıkmıştır?

Ticari sergi ve fuarlar ilk kez ne zaman ve ne şekilde ortaya çıkmıştır?

Ticari sergi ve fuarlar ilk kez ne zaman ve ne şekilde ortaya çıkmıştır?

Ticari sergi ve fuarlar ilk kez ne zaman ve ne şekilde ortaya çıkmıştır?

Cevap

Ticari sergi ve fuarların M.Ö. 5. yüzyılda Pers Kralının açtığı sergi ile başlayan çok eski bir tarihi vardır. Aslında fuarların ilk ortaya çıkışı, panayırlar biçiminde olmuştur. Panayırlar ilk kez Mezopotamya’da, ilk uygarlıklarla birlikte görülmüştür. Bu dönemde tüccarlar, kentlere büyük kalabalıkların toplandığı şenlik ve bayram günlerinde gitmekteydi. Bu günlerde çeşitli yerlerden satıcılar ürünlerini satmak veya takas etmek amacıyla gelir ve sergiler kurulurdu. Görüldüğü gibi ticari sergi ve fuarların ilk ortaya çıkışı, yerleşik hayata geçiş ile birlikte görülmüştür. Özellikle tarımsal üretimin ihtiyaçtan fazla olması ile birlikte bu ürünlerin satışı için seçenekler üretmek ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Ticari sergi ve fuarların M.Ö. 5. yüzyılda Pers Kralının açtığı sergi ile başlayan çok eski bir tarihi vardır. Aslında fuarların ilk ortaya çıkışı, panayırlar biçiminde olmuştur. Panayırlar ilk kez Mezopotamya’da, ilk uygarlıklarla birlikte görülmüştür. Bu dönemde tüccarlar, kentlere büyük kalabalıkların toplandığı şenlik ve bayram günlerinde gitmekteydi. Bu günlerde çeşitli yerlerden satıcılar ürünlerini satmak veya takas etmek amacıyla gelir ve sergiler kurulurdu. Görüldüğü gibi ticari sergi ve fuarların ilk ortaya çıkışı, yerleşik hayata geçiş ile birlikte görülmüştür. Özellikle tarımsal üretimin ihtiyaçtan fazla olması ile birlikte bu ürünlerin satışı için seçenekler üretmek ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Ticari sergi ve fuarların M.Ö. 5. yüzyılda Pers Kralının açtığı sergi ile başlayan çok eski bir tarihi vardır. Aslında fuarların ilk ortaya çıkışı, panayırlar biçiminde olmuştur. Panayırlar ilk kez Mezopotamya’da, ilk uygarlıklarla birlikte görülmüştür. Bu dönemde tüccarlar, kentlere büyük kalabalıkların toplandığı şenlik ve bayram günlerinde gitmekteydi. Bu günlerde çeşitli yerlerden satıcılar ürünlerini satmak veya takas etmek amacıyla gelir ve sergiler kurulurdu. Görüldüğü gibi ticari sergi ve fuarların ilk ortaya çıkışı, yerleşik hayata geçiş ile birlikte görülmüştür. Özellikle tarımsal üretimin ihtiyaçtan fazla olması ile birlikte bu ürünlerin satışı için seçenekler üretmek ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Ticari sergi ve fuarların M.Ö. 5. yüzyılda Pers Kralının açtığı sergi ile başlayan çok eski bir tarihi vardır. Aslında fuarların ilk ortaya çıkışı, panayırlar biçiminde olmuştur. Panayırlar ilk kez Mezopotamya’da, ilk uygarlıklarla birlikte görülmüştür. Bu dönemde tüccarlar, kentlere büyük kalabalıkların toplandığı şenlik ve bayram günlerinde gitmekteydi. Bu günlerde çeşitli yerlerden satıcılar ürünlerini satmak veya takas etmek amacıyla gelir ve sergiler kurulurdu. Görüldüğü gibi ticari sergi ve fuarların ilk ortaya çıkışı, yerleşik hayata geçiş ile birlikte görülmüştür. Özellikle tarımsal üretimin ihtiyaçtan fazla olması ile birlikte bu ürünlerin satışı için seçenekler üretmek ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

64. Soru

Sanayi Devrimi, ticari sergi ve fuarcılıkta ne gibi değişimlere neden olmuştur?

Sanayi Devrimi, ticari sergi ve fuarcılıkta ne gibi değişimlere neden olmuştur?

Sanayi Devrimi, ticari sergi ve fuarcılıkta ne gibi değişimlere neden olmuştur?

Sanayi Devrimi, ticari sergi ve fuarcılıkta ne gibi değişimlere neden olmuştur?

Cevap

Sanayi Devrimi ise ticari sergi ve fuarcılık açısından bir dönüm noktası olarak görülebilmektedir. Üretilen ürünlerdeki artış ve yeni pazarlar bulmak ihtiyacı, ticari sergi ve fuarları önemli bir araç haline getirmiştir.

Sanayi Devrimi ise ticari sergi ve fuarcılık açısından bir dönüm noktası olarak görülebilmektedir. Üretilen ürünlerdeki artış ve yeni pazarlar bulmak ihtiyacı, ticari sergi ve fuarları önemli bir araç haline getirmiştir.

Sanayi Devrimi ise ticari sergi ve fuarcılık açısından bir dönüm noktası olarak görülebilmektedir. Üretilen ürünlerdeki artış ve yeni pazarlar bulmak ihtiyacı, ticari sergi ve fuarları önemli bir araç haline getirmiştir.

Sanayi Devrimi ise ticari sergi ve fuarcılık açısından bir dönüm noktası olarak görülebilmektedir. Üretilen ürünlerdeki artış ve yeni pazarlar bulmak ihtiyacı, ticari sergi ve fuarları önemli bir araç haline getirmiştir.

65. Soru

İlk fuar alanımız olarak kabul edilen sergi salonunun adı nedir ve nerededir?

İlk fuar alanımız olarak kabul edilen sergi salonunun adı nedir ve nerededir?

İlk fuar alanımız olarak kabul edilen sergi salonunun adı nedir ve nerededir?

İlk fuar alanımız olarak kabul edilen sergi salonunun adı nedir ve nerededir?

Cevap

Sergi-i Umum-i İstanbul. Sultan Ahmet bölgesinde kurulan 3.500 metrekarelik sergi salonu, ilk fuar alanımız olarak kabul edilir.

Sergi-i Umum-i İstanbul. Sultan Ahmet bölgesinde kurulan 3.500 metrekarelik sergi salonu, ilk fuar alanımız olarak kabul edilir.

Sergi-i Umum-i İstanbul. Sultan Ahmet bölgesinde kurulan 3.500 metrekarelik sergi salonu, ilk fuar alanımız olarak kabul edilir.

Sergi-i Umum-i İstanbul. Sultan Ahmet bölgesinde kurulan 3.500 metrekarelik sergi salonu, ilk fuar alanımız olarak kabul edilir.

66. Soru

Türkiye’de fuarcılık sektörünün oluşmasının ilk adımı olan gelişme nedir?

Türkiye’de fuarcılık sektörünün oluşmasının ilk adımı olan gelişme nedir?

Türkiye’de fuarcılık sektörünün oluşmasının ilk adımı olan gelişme nedir?

Türkiye’de fuarcılık sektörünün oluşmasının ilk adımı olan gelişme nedir?

Cevap

1946 yılında, İzmir Enternasyonal Fuarı, Uluslararası Fuarlar Birliği’ne üye olmuştur. Bu gelişme Türkiye’de fuarcılık sektörünün oluşmasının ilk adımı olmuştur.

1946 yılında, İzmir Enternasyonal Fuarı, Uluslararası Fuarlar Birliği’ne üye olmuştur. Bu gelişme Türkiye’de fuarcılık sektörünün oluşmasının ilk adımı olmuştur.

1946 yılında, İzmir Enternasyonal Fuarı, Uluslararası Fuarlar Birliği’ne üye olmuştur. Bu gelişme Türkiye’de fuarcılık sektörünün oluşmasının ilk adımı olmuştur.

1946 yılında, İzmir Enternasyonal Fuarı, Uluslararası Fuarlar Birliği’ne üye olmuştur. Bu gelişme Türkiye’de fuarcılık sektörünün oluşmasının ilk adımı olmuştur.

67. Soru

Ülkemizde 1998 yılında yurtiçi fuarların denetimi konusunda yaşanan gelişme nedir?

Ülkemizde 1998 yılında yurtiçi fuarların denetimi konusunda yaşanan gelişme nedir?

Ülkemizde 1998 yılında yurtiçi fuarların denetimi konusunda yaşanan gelişme nedir?

Ülkemizde 1998 yılında yurtiçi fuarların denetimi konusunda yaşanan gelişme nedir?

Cevap

Denetim ihtiyacından hareketle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkili kılınmıştır. “Yurtiçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır. Buna göre, fuar organizatörleri, “Fuar Düzenleme Yetki Belgesi” almak zorunda kılınmış, ayrıca düzenleyecekleri her fuar için Bakanlıktan fuar izni almaları yasaya bağlanmıştır. Her yıl Bakanlık tarafından Resmi Gazete’de yıllık fuar programı yayınlanmıştır.

Denetim ihtiyacından hareketle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkili kılınmıştır. “Yurtiçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır. Buna göre, fuar organizatörleri, “Fuar Düzenleme Yetki Belgesi” almak zorunda kılınmış, ayrıca düzenleyecekleri her fuar için Bakanlıktan fuar izni almaları yasaya bağlanmıştır. Her yıl Bakanlık tarafından Resmi Gazete’de yıllık fuar programı yayınlanmıştır.

Denetim ihtiyacından hareketle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkili kılınmıştır. “Yurtiçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır. Buna göre, fuar organizatörleri, “Fuar Düzenleme Yetki Belgesi” almak zorunda kılınmış, ayrıca düzenleyecekleri her fuar için Bakanlıktan fuar izni almaları yasaya bağlanmıştır. Her yıl Bakanlık tarafından Resmi Gazete’de yıllık fuar programı yayınlanmıştır.

Denetim ihtiyacından hareketle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkili kılınmıştır. “Yurtiçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır. Buna göre, fuar organizatörleri, “Fuar Düzenleme Yetki Belgesi” almak zorunda kılınmış, ayrıca düzenleyecekleri her fuar için Bakanlıktan fuar izni almaları yasaya bağlanmıştır. Her yıl Bakanlık tarafından Resmi Gazete’de yıllık fuar programı yayınlanmıştır.

68. Soru

Ticari sergi ve fuarların katılımcı firmalar açısından önemi nedir?

Ticari sergi ve fuarların katılımcı firmalar açısından önemi nedir?

Ticari sergi ve fuarların katılımcı firmalar açısından önemi nedir?

Ticari sergi ve fuarların katılımcı firmalar açısından önemi nedir?

Cevap

Ürün veya hizmet üreten firmalar için en önemli konulardan biri, söz konusu ürün ve hizmetlerin tanıtılması, piyasada tutunması ve satışının gerçekleşmesidir. Diğer taraftan sektördeki gelişimlerin izlenmesi, rakiplerin takibi gibi ek amaçlar da söz konusudur. Tüm bunların ise sürdürülebilir bir rekabet avantajı yaratması beklenmektedir. Bu nedenle firmalar, bu amaçlarına ulaşmak amacıyla en uygun yöntemleri bulmayı hedefler. Ticari sergiler ve fuarlar ise ürün veya hizmet ve sektör ile doğrudan ilgili kişi ve kurumları bir araya getirdiği için firmalar açısından çok önemli bir araç ve ortam olarak görülmektedir. Firmalar teknik ve teknolojik yetersizlik, coğrafi sınırlamalar gibi nedenlerle ulaşamadıkları müşterilere ve sektörün önemli aktörlerine ticari sergiler ve fuarlar yoluyla ulaşabilmekte, aynı ortam içinde yüz yüze ilişkiler geliştirebilmekte ve iş hedeflerine ulaşmada önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Ürün veya hizmet üreten firmalar için en önemli konulardan biri, söz konusu ürün ve hizmetlerin tanıtılması, piyasada tutunması ve satışının gerçekleşmesidir. Diğer taraftan sektördeki gelişimlerin izlenmesi, rakiplerin takibi gibi ek amaçlar da söz konusudur. Tüm bunların ise sürdürülebilir bir rekabet avantajı yaratması beklenmektedir. Bu nedenle firmalar, bu amaçlarına ulaşmak amacıyla en uygun yöntemleri bulmayı hedefler. Ticari sergiler ve fuarlar ise ürün veya hizmet ve sektör ile doğrudan ilgili kişi ve kurumları bir araya getirdiği için firmalar açısından çok önemli bir araç ve ortam olarak görülmektedir. Firmalar teknik ve teknolojik yetersizlik, coğrafi sınırlamalar gibi nedenlerle ulaşamadıkları müşterilere ve sektörün önemli aktörlerine ticari sergiler ve fuarlar yoluyla ulaşabilmekte, aynı ortam içinde yüz yüze ilişkiler geliştirebilmekte ve iş hedeflerine ulaşmada önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Ürün veya hizmet üreten firmalar için en önemli konulardan biri, söz konusu ürün ve hizmetlerin tanıtılması, piyasada tutunması ve satışının gerçekleşmesidir. Diğer taraftan sektördeki gelişimlerin izlenmesi, rakiplerin takibi gibi ek amaçlar da söz konusudur. Tüm bunların ise sürdürülebilir bir rekabet avantajı yaratması beklenmektedir. Bu nedenle firmalar, bu amaçlarına ulaşmak amacıyla en uygun yöntemleri bulmayı hedefler. Ticari sergiler ve fuarlar ise ürün veya hizmet ve sektör ile doğrudan ilgili kişi ve kurumları bir araya getirdiği için firmalar açısından çok önemli bir araç ve ortam olarak görülmektedir. Firmalar teknik ve teknolojik yetersizlik, coğrafi sınırlamalar gibi nedenlerle ulaşamadıkları müşterilere ve sektörün önemli aktörlerine ticari sergiler ve fuarlar yoluyla ulaşabilmekte, aynı ortam içinde yüz yüze ilişkiler geliştirebilmekte ve iş hedeflerine ulaşmada önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Ürün veya hizmet üreten firmalar için en önemli konulardan biri, söz konusu ürün ve hizmetlerin tanıtılması, piyasada tutunması ve satışının gerçekleşmesidir. Diğer taraftan sektördeki gelişimlerin izlenmesi, rakiplerin takibi gibi ek amaçlar da söz konusudur. Tüm bunların ise sürdürülebilir bir rekabet avantajı yaratması beklenmektedir. Bu nedenle firmalar, bu amaçlarına ulaşmak amacıyla en uygun yöntemleri bulmayı hedefler. Ticari sergiler ve fuarlar ise ürün veya hizmet ve sektör ile doğrudan ilgili kişi ve kurumları bir araya getirdiği için firmalar açısından çok önemli bir araç ve ortam olarak görülmektedir. Firmalar teknik ve teknolojik yetersizlik, coğrafi sınırlamalar gibi nedenlerle ulaşamadıkları müşterilere ve sektörün önemli aktörlerine ticari sergiler ve fuarlar yoluyla ulaşabilmekte, aynı ortam içinde yüz yüze ilişkiler geliştirebilmekte ve iş hedeflerine ulaşmada önemli bir avantaj sağlamaktadır.

69. Soru

Düzenleniş amacına göre fuarlar nasıl sınıflandırılmaktadır?

Düzenleniş amacına göre fuarlar nasıl sınıflandırılmaktadır?

Düzenleniş amacına göre fuarlar nasıl sınıflandırılmaktadır?

Düzenleniş amacına göre fuarlar nasıl sınıflandırılmaktadır?

Cevap

Düzenleniş amacına göre fuarlar; genel (yatay) fuarlar, ihtisas (dikey) fuarları, tüketici fuarları, solo fuarlar olarak dört türde incelenebilir.

Düzenleniş amacına göre fuarlar; genel (yatay) fuarlar, ihtisas (dikey) fuarları, tüketici fuarları, solo fuarlar olarak dört türde incelenebilir.

Düzenleniş amacına göre fuarlar; genel (yatay) fuarlar, ihtisas (dikey) fuarları, tüketici fuarları, solo fuarlar olarak dört türde incelenebilir.

Düzenleniş amacına göre fuarlar; genel (yatay) fuarlar, ihtisas (dikey) fuarları, tüketici fuarları, solo fuarlar olarak dört türde incelenebilir.

70. Soru

Hedeflenen kitlenin coğrafyasına göre fuar türleri nelerdir?

Hedeflenen kitlenin coğrafyasına göre fuar türleri nelerdir?

Hedeflenen kitlenin coğrafyasına göre fuar türleri nelerdir?

Hedeflenen kitlenin coğrafyasına göre fuar türleri nelerdir?

Cevap

Fuarlar, hedeflenen kitlenin, yani hedeflenen katılımcı ve ziyaretçilerin coğrafyasına göre bölgesel, ulusal ve uluslararası fuarlar olmak üzere üç türde incelenmektedir. Bölgesel fuarlar, belli bir coğrafi bölgeye ve oradaki hedef kitleye yönelik olarak yapılan fuarlardır. Bu tür fuarlar genellikle katılımcı ve ziyaretçiler değerlendirildiğinde küçük ölçekli fuarlardır. Ulusal fuarlar, bölgesel fuarlara göre daha büyük olan ve tek bir ülkeden katılımcıların ve ziyaretçilerin yer aldığı fuarlardır. Çeşitli konularda ve sektörler özelinde ulusal fuarlar düzenlenebilmektedir. Uluslararası fuarlar, yüzde 10 ve üstü yabancı katılımcı ve ziyaretçi kesiminin olduğu fuarlar olarak kabul edilir. Katılımcı ve ziyaretçi sayısı göz önüne alındığında genelde bölgesel ve ulusal fuarlardan daha büyük ölçeklidir.

Fuarlar, hedeflenen kitlenin, yani hedeflenen katılımcı ve ziyaretçilerin coğrafyasına göre bölgesel, ulusal ve uluslararası fuarlar olmak üzere üç türde incelenmektedir. Bölgesel fuarlar, belli bir coğrafi bölgeye ve oradaki hedef kitleye yönelik olarak yapılan fuarlardır. Bu tür fuarlar genellikle katılımcı ve ziyaretçiler değerlendirildiğinde küçük ölçekli fuarlardır. Ulusal fuarlar, bölgesel fuarlara göre daha büyük olan ve tek bir ülkeden katılımcıların ve ziyaretçilerin yer aldığı fuarlardır. Çeşitli konularda ve sektörler özelinde ulusal fuarlar düzenlenebilmektedir. Uluslararası fuarlar, yüzde 10 ve üstü yabancı katılımcı ve ziyaretçi kesiminin olduğu fuarlar olarak kabul edilir. Katılımcı ve ziyaretçi sayısı göz önüne alındığında genelde bölgesel ve ulusal fuarlardan daha büyük ölçeklidir.

Fuarlar, hedeflenen kitlenin, yani hedeflenen katılımcı ve ziyaretçilerin coğrafyasına göre bölgesel, ulusal ve uluslararası fuarlar olmak üzere üç türde incelenmektedir. Bölgesel fuarlar, belli bir coğrafi bölgeye ve oradaki hedef kitleye yönelik olarak yapılan fuarlardır. Bu tür fuarlar genellikle katılımcı ve ziyaretçiler değerlendirildiğinde küçük ölçekli fuarlardır. Ulusal fuarlar, bölgesel fuarlara göre daha büyük olan ve tek bir ülkeden katılımcıların ve ziyaretçilerin yer aldığı fuarlardır. Çeşitli konularda ve sektörler özelinde ulusal fuarlar düzenlenebilmektedir. Uluslararası fuarlar, yüzde 10 ve üstü yabancı katılımcı ve ziyaretçi kesiminin olduğu fuarlar olarak kabul edilir. Katılımcı ve ziyaretçi sayısı göz önüne alındığında genelde bölgesel ve ulusal fuarlardan daha büyük ölçeklidir.

Fuarlar, hedeflenen kitlenin, yani hedeflenen katılımcı ve ziyaretçilerin coğrafyasına göre bölgesel, ulusal ve uluslararası fuarlar olmak üzere üç türde incelenmektedir. Bölgesel fuarlar, belli bir coğrafi bölgeye ve oradaki hedef kitleye yönelik olarak yapılan fuarlardır. Bu tür fuarlar genellikle katılımcı ve ziyaretçiler değerlendirildiğinde küçük ölçekli fuarlardır. Ulusal fuarlar, bölgesel fuarlara göre daha büyük olan ve tek bir ülkeden katılımcıların ve ziyaretçilerin yer aldığı fuarlardır. Çeşitli konularda ve sektörler özelinde ulusal fuarlar düzenlenebilmektedir. Uluslararası fuarlar, yüzde 10 ve üstü yabancı katılımcı ve ziyaretçi kesiminin olduğu fuarlar olarak kabul edilir. Katılımcı ve ziyaretçi sayısı göz önüne alındığında genelde bölgesel ve ulusal fuarlardan daha büyük ölçeklidir.

71. Soru

EXPO sözcüğünün anlamı nedir ve neyi ifade etmektedir?

EXPO sözcüğünün anlamı nedir ve neyi ifade etmektedir?

EXPO sözcüğünün anlamı nedir ve neyi ifade etmektedir?

EXPO sözcüğünün anlamı nedir ve neyi ifade etmektedir?

Cevap

Bir mega etkinlik olarak EXPO’nun çok eskiye dayanan bir tarihi vardır. “Exposition” kelimesinin kısaltılmış hali olan EXPO sözcüğü, uluslararası sergi anlamına gelmekte ve evrensel sergileri ifade etmektedir. Bu açılım bir ülkenin ekonomik ve teknolojik değerlerini tanıtmakla kalmayıp, aynı zamanda yerel ve kültürel değerleri de tanıtmaya aracılık eden organizasyonları ifade etmektedir.

Bir mega etkinlik olarak EXPO’nun çok eskiye dayanan bir tarihi vardır. “Exposition” kelimesinin kısaltılmış hali olan EXPO sözcüğü, uluslararası sergi anlamına gelmekte ve evrensel sergileri ifade etmektedir. Bu açılım bir ülkenin ekonomik ve teknolojik değerlerini tanıtmakla kalmayıp, aynı zamanda yerel ve kültürel değerleri de tanıtmaya aracılık eden organizasyonları ifade etmektedir.

Bir mega etkinlik olarak EXPO’nun çok eskiye dayanan bir tarihi vardır. “Exposition” kelimesinin kısaltılmış hali olan EXPO sözcüğü, uluslararası sergi anlamına gelmekte ve evrensel sergileri ifade etmektedir. Bu açılım bir ülkenin ekonomik ve teknolojik değerlerini tanıtmakla kalmayıp, aynı zamanda yerel ve kültürel değerleri de tanıtmaya aracılık eden organizasyonları ifade etmektedir.

Bir mega etkinlik olarak EXPO’nun çok eskiye dayanan bir tarihi vardır. “Exposition” kelimesinin kısaltılmış hali olan EXPO sözcüğü, uluslararası sergi anlamına gelmekte ve evrensel sergileri ifade etmektedir. Bu açılım bir ülkenin ekonomik ve teknolojik değerlerini tanıtmakla kalmayıp, aynı zamanda yerel ve kültürel değerleri de tanıtmaya aracılık eden organizasyonları ifade etmektedir.

72. Soru

Düzenlenen ilk EXPO hangi yılda ve nerede gerçekleştirilmiştir?

Düzenlenen ilk EXPO hangi yılda ve nerede gerçekleştirilmiştir?

Düzenlenen ilk EXPO hangi yılda ve nerede gerçekleştirilmiştir?

Düzenlenen ilk EXPO hangi yılda ve nerede gerçekleştirilmiştir?

Cevap

Düzenlenen ilk EXPO, 1851 yılında Londra’da Crystal Palace’da gerçekleştirilmiştir. Bu fuar tümüyle yeni teknolojilerin ve buluşların tanıtılmasına yönelik olup ilk EXPO fuarı olması nedeniyle önem taşımaktadır.

Düzenlenen ilk EXPO, 1851 yılında Londra’da Crystal Palace’da gerçekleştirilmiştir. Bu fuar tümüyle yeni teknolojilerin ve buluşların tanıtılmasına yönelik olup ilk EXPO fuarı olması nedeniyle önem taşımaktadır.

Düzenlenen ilk EXPO, 1851 yılında Londra’da Crystal Palace’da gerçekleştirilmiştir. Bu fuar tümüyle yeni teknolojilerin ve buluşların tanıtılmasına yönelik olup ilk EXPO fuarı olması nedeniyle önem taşımaktadır.

Düzenlenen ilk EXPO, 1851 yılında Londra’da Crystal Palace’da gerçekleştirilmiştir. Bu fuar tümüyle yeni teknolojilerin ve buluşların tanıtılmasına yönelik olup ilk EXPO fuarı olması nedeniyle önem taşımaktadır.

73. Soru

Uluslararası Sergiler Bürosu’nun iki ayrı kategoriye ayırdığı EXPO’ların isimleri nelerdir ve bu iki organizasyonun arasındaki farklar nedir?

Uluslararası Sergiler Bürosu’nun iki ayrı kategoriye ayırdığı EXPO’ların isimleri nelerdir ve bu iki organizasyonun arasındaki farklar nedir?

Uluslararası Sergiler Bürosu’nun iki ayrı kategoriye ayırdığı EXPO’ların isimleri nelerdir ve bu iki organizasyonun arasındaki farklar nedir?

Uluslararası Sergiler Bürosu’nun iki ayrı kategoriye ayırdığı EXPO’ların isimleri nelerdir ve bu iki organizasyonun arasındaki farklar nedir?

Cevap

Uluslararası Sergiler Bürosu, EXPO’ları iki kategoriye ayırmakta ve bu kategoriler çerçevesinde iki tip EXPO organize edilmektedir. Dünya (Evrensel) EXPO’su ve Uluslararası (İhtisas) EXPO olmak üzere iki biçimde gerçekleşen bu sergiler bazı açılardan birbirlerinden farklılık göstermektedir. Dünya EXPO’su beş yılda bir gerçekleşirken Uluslararası EXPO, iki Dünya EXPO’su arasında gerçekleşmektedir. Dünya EXPO’su en fazla altı ay sürerken Uluslararası EXPO, en fazla üç ay sürmektedir. Dünya EXPO’sunda tema evrensel olmalıyken, Uluslararası EXPO’da tema düzenlendiği kentin ve ülkenin özelliklerine göre belirlenmektedir. Dünya (Evrensel) EXPO’suna örnek olarak EXPO Milano 2015 verilebilir. Diğer taraftan İzmir de 2020 Dünya (Evrensel) EXPO’su için aday olmuş, çok başarılı bir çalışma yürütülmesine rağmen seçimi kazanamamıştır. Uluslararası (İhtisas) EXPO’ya ise EXPO Yeosu 2012 verilebilir.

Uluslararası Sergiler Bürosu, EXPO’ları iki kategoriye ayırmakta ve bu kategoriler çerçevesinde iki tip EXPO organize edilmektedir. Dünya (Evrensel) EXPO’su ve Uluslararası (İhtisas) EXPO olmak üzere iki biçimde gerçekleşen bu sergiler bazı açılardan birbirlerinden farklılık göstermektedir. Dünya EXPO’su beş yılda bir gerçekleşirken Uluslararası EXPO, iki Dünya EXPO’su arasında gerçekleşmektedir. Dünya EXPO’su en fazla altı ay sürerken Uluslararası EXPO, en fazla üç ay sürmektedir. Dünya EXPO’sunda tema evrensel olmalıyken, Uluslararası EXPO’da tema düzenlendiği kentin ve ülkenin özelliklerine göre belirlenmektedir. Dünya (Evrensel) EXPO’suna örnek olarak EXPO Milano 2015 verilebilir. Diğer taraftan İzmir de 2020 Dünya (Evrensel) EXPO’su için aday olmuş, çok başarılı bir çalışma yürütülmesine rağmen seçimi kazanamamıştır. Uluslararası (İhtisas) EXPO’ya ise EXPO Yeosu 2012 verilebilir.

Uluslararası Sergiler Bürosu, EXPO’ları iki kategoriye ayırmakta ve bu kategoriler çerçevesinde iki tip EXPO organize edilmektedir. Dünya (Evrensel) EXPO’su ve Uluslararası (İhtisas) EXPO olmak üzere iki biçimde gerçekleşen bu sergiler bazı açılardan birbirlerinden farklılık göstermektedir. Dünya EXPO’su beş yılda bir gerçekleşirken Uluslararası EXPO, iki Dünya EXPO’su arasında gerçekleşmektedir. Dünya EXPO’su en fazla altı ay sürerken Uluslararası EXPO, en fazla üç ay sürmektedir. Dünya EXPO’sunda tema evrensel olmalıyken, Uluslararası EXPO’da tema düzenlendiği kentin ve ülkenin özelliklerine göre belirlenmektedir. Dünya (Evrensel) EXPO’suna örnek olarak EXPO Milano 2015 verilebilir. Diğer taraftan İzmir de 2020 Dünya (Evrensel) EXPO’su için aday olmuş, çok başarılı bir çalışma yürütülmesine rağmen seçimi kazanamamıştır. Uluslararası (İhtisas) EXPO’ya ise EXPO Yeosu 2012 verilebilir.

Uluslararası Sergiler Bürosu, EXPO’ları iki kategoriye ayırmakta ve bu kategoriler çerçevesinde iki tip EXPO organize edilmektedir. Dünya (Evrensel) EXPO’su ve Uluslararası (İhtisas) EXPO olmak üzere iki biçimde gerçekleşen bu sergiler bazı açılardan birbirlerinden farklılık göstermektedir. Dünya EXPO’su beş yılda bir gerçekleşirken Uluslararası EXPO, iki Dünya EXPO’su arasında gerçekleşmektedir. Dünya EXPO’su en fazla altı ay sürerken Uluslararası EXPO, en fazla üç ay sürmektedir. Dünya EXPO’sunda tema evrensel olmalıyken, Uluslararası EXPO’da tema düzenlendiği kentin ve ülkenin özelliklerine göre belirlenmektedir. Dünya (Evrensel) EXPO’suna örnek olarak EXPO Milano 2015 verilebilir. Diğer taraftan İzmir de 2020 Dünya (Evrensel) EXPO’su için aday olmuş, çok başarılı bir çalışma yürütülmesine rağmen seçimi kazanamamıştır. Uluslararası (İhtisas) EXPO’ya ise EXPO Yeosu 2012 verilebilir.

74. Soru

EXPO’ların diğer ticari sergi ve fuarlardan farklı amaçları nelerdir?

Cevap

EXPO’larda ticari sergi ve fuarlardan farklı olarak ticari bir amaç güdülmez. Tümüyle halkı bilgilendirmek ve kültürel paylaşımı artırmak amaçlı yürütülen EXPO organizasyonlarında sanatta, eğitimde, teknolojide ve sosyal yaşamda oluşturulan yeniliklerle ve düzenlendiği kentin tarihi geçmişi ve kültürel özellikleri yansıtılmaktadır. EXPO’lar hem ev sahibi kent ve ülke için, hem de uluslararası toplumlar için çok önemli bir kültürel kurum olarak işlev görmektedir. Bu doğrultuda en önemli mega etkinliklerden biri olmasının yanında EXPO’ların ev sahibi ülkeye ve kente çok önemli katkıları olmaktadır.

EXPO’larda ticari sergi ve fuarlardan farklı olarak ticari bir amaç güdülmez. Tümüyle halkı bilgilendirmek ve kültürel paylaşımı artırmak amaçlı yürütülen EXPO organizasyonlarında sanatta, eğitimde, teknolojide ve sosyal yaşamda oluşturulan yeniliklerle ve düzenlendiği kentin tarihi geçmişi ve kültürel özellikleri yansıtılmaktadır. EXPO’lar hem ev sahibi kent ve ülke için, hem de uluslararası toplumlar için çok önemli bir kültürel kurum olarak işlev görmektedir. Bu doğrultuda en önemli mega etkinliklerden biri olmasının yanında EXPO’ların ev sahibi ülkeye ve kente çok önemli katkıları olmaktadır.

EXPO’larda ticari sergi ve fuarlardan farklı olarak ticari bir amaç güdülmez. Tümüyle halkı bilgilendirmek ve kültürel paylaşımı artırmak amaçlı yürütülen EXPO organizasyonlarında sanatta, eğitimde, teknolojide ve sosyal yaşamda oluşturulan yeniliklerle ve düzenlendiği kentin tarihi geçmişi ve kültürel özellikleri yansıtılmaktadır. EXPO’lar hem ev sahibi kent ve ülke için, hem de uluslararası toplumlar için çok önemli bir kültürel kurum olarak işlev görmektedir. Bu doğrultuda en önemli mega etkinliklerden biri olmasının yanında EXPO’ların ev sahibi ülkeye ve kente çok önemli katkıları olmaktadır.

EXPO’larda ticari sergi ve fuarlardan farklı olarak ticari bir amaç güdülmez. Tümüyle halkı bilgilendirmek ve kültürel paylaşımı artırmak amaçlı yürütülen EXPO organizasyonlarında sanatta, eğitimde, teknolojide ve sosyal yaşamda oluşturulan yeniliklerle ve düzenlendiği kentin tarihi geçmişi ve kültürel özellikleri yansıtılmaktadır. EXPO’lar hem ev sahibi kent ve ülke için, hem de uluslararası toplumlar için çok önemli bir kültürel kurum olarak işlev görmektedir. Bu doğrultuda en önemli mega etkinliklerden biri olmasının yanında EXPO’ların ev sahibi ülkeye ve kente çok önemli katkıları olmaktadır.

75. Soru

Katılımcı firmalar tarafından fuara katılım öncesi yürütülecek çalışmalar nelerdir?

Cevap

Fuarlara katılma ihtiyacının ortaya çıkması ile başlayan fuar öncesi planlama süreci en ayrıntılı şekilde düşünülmesi ve planlanması gerekli olan bir dizi aşamayı içermektedir. Fuara ihtiyacın ortaya çıkışı ve amacın belirlenmesi beraberinde doğru fuar seçiminin yapılmasını getirmektedir. Fuar seçildikten sonra ise belirlenen fuara yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Bu çalışmalar arasında stand yeri ve türünün seçimi ve tasarlanması, fuarda görev alacak personele yönelik çalışmalar, tanıtım faaliyetlerinin planlanması, ürün transferlerinin nasıl yapılacağının belirlenmesi ve bütçe hazırlanması yer almaktadır.

Fuarlara katılma ihtiyacının ortaya çıkması ile başlayan fuar öncesi planlama süreci en ayrıntılı şekilde düşünülmesi ve planlanması gerekli olan bir dizi aşamayı içermektedir. Fuara ihtiyacın ortaya çıkışı ve amacın belirlenmesi beraberinde doğru fuar seçiminin yapılmasını getirmektedir. Fuar seçildikten sonra ise belirlenen fuara yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Bu çalışmalar arasında stand yeri ve türünün seçimi ve tasarlanması, fuarda görev alacak personele yönelik çalışmalar, tanıtım faaliyetlerinin planlanması, ürün transferlerinin nasıl yapılacağının belirlenmesi ve bütçe hazırlanması yer almaktadır.

Fuarlara katılma ihtiyacının ortaya çıkması ile başlayan fuar öncesi planlama süreci en ayrıntılı şekilde düşünülmesi ve planlanması gerekli olan bir dizi aşamayı içermektedir. Fuara ihtiyacın ortaya çıkışı ve amacın belirlenmesi beraberinde doğru fuar seçiminin yapılmasını getirmektedir. Fuar seçildikten sonra ise belirlenen fuara yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Bu çalışmalar arasında stand yeri ve türünün seçimi ve tasarlanması, fuarda görev alacak personele yönelik çalışmalar, tanıtım faaliyetlerinin planlanması, ürün transferlerinin nasıl yapılacağının belirlenmesi ve bütçe hazırlanması yer almaktadır.

Fuarlara katılma ihtiyacının ortaya çıkması ile başlayan fuar öncesi planlama süreci en ayrıntılı şekilde düşünülmesi ve planlanması gerekli olan bir dizi aşamayı içermektedir. Fuara ihtiyacın ortaya çıkışı ve amacın belirlenmesi beraberinde doğru fuar seçiminin yapılmasını getirmektedir. Fuar seçildikten sonra ise belirlenen fuara yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Bu çalışmalar arasında stand yeri ve türünün seçimi ve tasarlanması, fuarda görev alacak personele yönelik çalışmalar, tanıtım faaliyetlerinin planlanması, ürün transferlerinin nasıl yapılacağının belirlenmesi ve bütçe hazırlanması yer almaktadır.

76. Soru

Üç cepheli stand nedir? Avantaj ve dezavantajları nelerdir?

Üç cepheli stand nedir? Avantaj ve dezavantajları nelerdir?

Üç cepheli stand nedir? Avantaj ve dezavantajları nelerdir?

Üç cepheli stand nedir? Avantaj ve dezavantajları nelerdir?

Cevap

Üç Cepheli Stand; yarım ada veya baş stand olarak da adlandırılır ve standın üç tarafı da sergilemeye imkan verdiği için sıra, köşe ve iki cepheli standlara göre çok daha avantajlıdır, ancak, grafik kullanımlar için tek duvarınız olacaktır. Bazı fuarlarda fuar idaresi tarafından sıra ve köşe standlara göre daha fazla yer kirası uygulanır.

Üç Cepheli Stand; yarım ada veya baş stand olarak da adlandırılır ve standın üç tarafı da sergilemeye imkan verdiği için sıra, köşe ve iki cepheli standlara göre çok daha avantajlıdır, ancak, grafik kullanımlar için tek duvarınız olacaktır. Bazı fuarlarda fuar idaresi tarafından sıra ve köşe standlara göre daha fazla yer kirası uygulanır.

Üç Cepheli Stand; yarım ada veya baş stand olarak da adlandırılır ve standın üç tarafı da sergilemeye imkan verdiği için sıra, köşe ve iki cepheli standlara göre çok daha avantajlıdır, ancak, grafik kullanımlar için tek duvarınız olacaktır. Bazı fuarlarda fuar idaresi tarafından sıra ve köşe standlara göre daha fazla yer kirası uygulanır.

Üç Cepheli Stand; yarım ada veya baş stand olarak da adlandırılır ve standın üç tarafı da sergilemeye imkan verdiği için sıra, köşe ve iki cepheli standlara göre çok daha avantajlıdır, ancak, grafik kullanımlar için tek duvarınız olacaktır. Bazı fuarlarda fuar idaresi tarafından sıra ve köşe standlara göre daha fazla yer kirası uygulanır.

77. Soru

Fuar personelinin fuardaki temel görevleri nelerdir?

Fuar personelinin fuardaki temel görevleri nelerdir?

Fuar personelinin fuardaki temel görevleri nelerdir?

Fuar personelinin fuardaki temel görevleri nelerdir?

Cevap

Fuar personelinin fuardaki temel görevleri; ziyaretçileri karşılamak ve ilgilenmek, ziyaretçilerin ihtiyaçlarını açığa çıkarmak, ihtiyaca yönelik çözümler üretmek, görüşmeyi sonuçlandırmaktır. 

Fuar personelinin fuardaki temel görevleri; ziyaretçileri karşılamak ve ilgilenmek, ziyaretçilerin ihtiyaçlarını açığa çıkarmak, ihtiyaca yönelik çözümler üretmek, görüşmeyi sonuçlandırmaktır. 

Fuar personelinin fuardaki temel görevleri; ziyaretçileri karşılamak ve ilgilenmek, ziyaretçilerin ihtiyaçlarını açığa çıkarmak, ihtiyaca yönelik çözümler üretmek, görüşmeyi sonuçlandırmaktır. 

Fuar personelinin fuardaki temel görevleri; ziyaretçileri karşılamak ve ilgilenmek, ziyaretçilerin ihtiyaçlarını açığa çıkarmak, ihtiyaca yönelik çözümler üretmek, görüşmeyi sonuçlandırmaktır. 

78. Soru

Katılımcı firmalar için fuarlara katılım ile ilgili giderler ve bütçe kalemleri nelerdir?

Cevap

Genel olarak fuarlara katılım ile ilgili giderler ve bütçe kalemleri içinde şu giderler sayılabilir: yer kirası, kayıt ücreti, katılımcı giriş kartları, park kartları, stand ilave malzemeleri gibi fuar organizatörüne ödenecek ücretler;  sergi mallarının maliyeti; stand konstrüksiyon ve dekorasyon masrafları; reklam-promosyon giderleri; personel giderleri ve beklenmedik her türlü ilave masraf olan diğer giderler.

Genel olarak fuarlara katılım ile ilgili giderler ve bütçe kalemleri içinde şu giderler sayılabilir: yer kirası, kayıt ücreti, katılımcı giriş kartları, park kartları, stand ilave malzemeleri gibi fuar organizatörüne ödenecek ücretler;  sergi mallarının maliyeti; stand konstrüksiyon ve dekorasyon masrafları; reklam-promosyon giderleri; personel giderleri ve beklenmedik her türlü ilave masraf olan diğer giderler.

Genel olarak fuarlara katılım ile ilgili giderler ve bütçe kalemleri içinde şu giderler sayılabilir: yer kirası, kayıt ücreti, katılımcı giriş kartları, park kartları, stand ilave malzemeleri gibi fuar organizatörüne ödenecek ücretler;  sergi mallarının maliyeti; stand konstrüksiyon ve dekorasyon masrafları; reklam-promosyon giderleri; personel giderleri ve beklenmedik her türlü ilave masraf olan diğer giderler.

Genel olarak fuarlara katılım ile ilgili giderler ve bütçe kalemleri içinde şu giderler sayılabilir: yer kirası, kayıt ücreti, katılımcı giriş kartları, park kartları, stand ilave malzemeleri gibi fuar organizatörüne ödenecek ücretler;  sergi mallarının maliyeti; stand konstrüksiyon ve dekorasyon masrafları; reklam-promosyon giderleri; personel giderleri ve beklenmedik her türlü ilave masraf olan diğer giderler.

79. Soru

Katılımcı firmalar için fuar sonrasında yürütülecek çalışmalar nelerdir?

Cevap

Fuar sonrasında değerlendirme toplantısı yapılmalıdır. Fuara katılım ile amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığı, hangi konularda eksikliklerin olduğu, gelecekte katılım sağlanacak fuarlarda nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi konularda görüş bildirilmeli ve fuar süreci değerlendirilmelidir. Diğer taraftan fuar sırasında görüşme yapılan ziyaretçiler ile ilişkilerin nasıl devam edeceği ile ilgili karar verebilmek için ziyaretçi kayıtları incelenmeli ve değerlendirilmelidir. Bu şekilde bu kayıtlarda yer alan bilgilere göre ziyaretçiler ile fuar sonrası iletişim kurulması, anlaşma yapılması, ürün siparişlerinin gönderilmesi, teklif sunulması, teknik bilgi gönderilmesi veya potansiyel müşteriler ile nasıl temas kurulacağı gibi konularda kararlar alınabilir. Fuar sonrasında son olarak, stand personelinin değerlendirilmesi gereklidir. Bu değerlendirme ile gelecek fuar katılımlarında personelin niteliklerine, personel sayısı ve görev dağılımına yönelik eksiklikler ve geleceğe yönelik beklentiler ortaya çıkacak ve başarılı stand personeli ile ilişkiler sürdürülebilecektir.

Fuar sonrasında değerlendirme toplantısı yapılmalıdır. Fuara katılım ile amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığı, hangi konularda eksikliklerin olduğu, gelecekte katılım sağlanacak fuarlarda nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi konularda görüş bildirilmeli ve fuar süreci değerlendirilmelidir. Diğer taraftan fuar sırasında görüşme yapılan ziyaretçiler ile ilişkilerin nasıl devam edeceği ile ilgili karar verebilmek için ziyaretçi kayıtları incelenmeli ve değerlendirilmelidir. Bu şekilde bu kayıtlarda yer alan bilgilere göre ziyaretçiler ile fuar sonrası iletişim kurulması, anlaşma yapılması, ürün siparişlerinin gönderilmesi, teklif sunulması, teknik bilgi gönderilmesi veya potansiyel müşteriler ile nasıl temas kurulacağı gibi konularda kararlar alınabilir. Fuar sonrasında son olarak, stand personelinin değerlendirilmesi gereklidir. Bu değerlendirme ile gelecek fuar katılımlarında personelin niteliklerine, personel sayısı ve görev dağılımına yönelik eksiklikler ve geleceğe yönelik beklentiler ortaya çıkacak ve başarılı stand personeli ile ilişkiler sürdürülebilecektir.

Fuar sonrasında değerlendirme toplantısı yapılmalıdır. Fuara katılım ile amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığı, hangi konularda eksikliklerin olduğu, gelecekte katılım sağlanacak fuarlarda nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi konularda görüş bildirilmeli ve fuar süreci değerlendirilmelidir. Diğer taraftan fuar sırasında görüşme yapılan ziyaretçiler ile ilişkilerin nasıl devam edeceği ile ilgili karar verebilmek için ziyaretçi kayıtları incelenmeli ve değerlendirilmelidir. Bu şekilde bu kayıtlarda yer alan bilgilere göre ziyaretçiler ile fuar sonrası iletişim kurulması, anlaşma yapılması, ürün siparişlerinin gönderilmesi, teklif sunulması, teknik bilgi gönderilmesi veya potansiyel müşteriler ile nasıl temas kurulacağı gibi konularda kararlar alınabilir. Fuar sonrasında son olarak, stand personelinin değerlendirilmesi gereklidir. Bu değerlendirme ile gelecek fuar katılımlarında personelin niteliklerine, personel sayısı ve görev dağılımına yönelik eksiklikler ve geleceğe yönelik beklentiler ortaya çıkacak ve başarılı stand personeli ile ilişkiler sürdürülebilecektir.

Fuar sonrasında değerlendirme toplantısı yapılmalıdır. Fuara katılım ile amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığı, hangi konularda eksikliklerin olduğu, gelecekte katılım sağlanacak fuarlarda nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi konularda görüş bildirilmeli ve fuar süreci değerlendirilmelidir. Diğer taraftan fuar sırasında görüşme yapılan ziyaretçiler ile ilişkilerin nasıl devam edeceği ile ilgili karar verebilmek için ziyaretçi kayıtları incelenmeli ve değerlendirilmelidir. Bu şekilde bu kayıtlarda yer alan bilgilere göre ziyaretçiler ile fuar sonrası iletişim kurulması, anlaşma yapılması, ürün siparişlerinin gönderilmesi, teklif sunulması, teknik bilgi gönderilmesi veya potansiyel müşteriler ile nasıl temas kurulacağı gibi konularda kararlar alınabilir. Fuar sonrasında son olarak, stand personelinin değerlendirilmesi gereklidir. Bu değerlendirme ile gelecek fuar katılımlarında personelin niteliklerine, personel sayısı ve görev dağılımına yönelik eksiklikler ve geleceğe yönelik beklentiler ortaya çıkacak ve başarılı stand personeli ile ilişkiler sürdürülebilecektir.

80. Soru

Organizatör firmalar bir etkinlik planlanırken genel hatlarıyla hangi adımları izlemelidir?

Cevap

Bir etkinlik planlanırken genel hatlarıyla şu adımları izlemek gerekmektedir:

 • Etkinlik geliştirme aşaması: Etkinlik yöneticisi, kurumsal yönetim, etkinlik ağları, politikalar, gönüllü uygulamalar ve katılım için etkinliği oluşturan yapıları ortaya koyar.

 • Etkinlik operasyonel planlama aşaması: Etkinlik yöneticisi acil durum planları ve planı rafine etme sürecinin aktivasyonu ile birlikte mantıklı, ardışık, ayrıntılı ve bütünleşik bir yazılı operasyon planı oluşturur.

 • Etkinlik uygulama, izleme ve yönetme aşaması: Etkinlik yöneticisi, yazılı operasyon planlarını uygular, faaliyetleri izleyerek olası sapmaları bulur ve süreci yönetir.

 • Etkinlik değerlendirme ve yenileme aşaması: Etkinlik yöneticisi değerlendirilecek etkinlik bileşenlerinin seçimini yapar, değerlendirme görevlerinin tamamlanmasını ve bu konudaki önerilerin uygulanmasını sağlar.

Bir etkinlik planlanırken genel hatlarıyla şu adımları izlemek gerekmektedir:

 • Etkinlik geliştirme aşaması: Etkinlik yöneticisi, kurumsal yönetim, etkinlik ağları, politikalar, gönüllü uygulamalar ve katılım için etkinliği oluşturan yapıları ortaya koyar.

 • Etkinlik operasyonel planlama aşaması: Etkinlik yöneticisi acil durum planları ve planı rafine etme sürecinin aktivasyonu ile birlikte mantıklı, ardışık, ayrıntılı ve bütünleşik bir yazılı operasyon planı oluşturur.

 • Etkinlik uygulama, izleme ve yönetme aşaması: Etkinlik yöneticisi, yazılı operasyon planlarını uygular, faaliyetleri izleyerek olası sapmaları bulur ve süreci yönetir.

 • Etkinlik değerlendirme ve yenileme aşaması: Etkinlik yöneticisi değerlendirilecek etkinlik bileşenlerinin seçimini yapar, değerlendirme görevlerinin tamamlanmasını ve bu konudaki önerilerin uygulanmasını sağlar.

Bir etkinlik planlanırken genel hatlarıyla şu adımları izlemek gerekmektedir:

 • Etkinlik geliştirme aşaması: Etkinlik yöneticisi, kurumsal yönetim, etkinlik ağları, politikalar, gönüllü uygulamalar ve katılım için etkinliği oluşturan yapıları ortaya koyar.

 • Etkinlik operasyonel planlama aşaması: Etkinlik yöneticisi acil durum planları ve planı rafine etme sürecinin aktivasyonu ile birlikte mantıklı, ardışık, ayrıntılı ve bütünleşik bir yazılı operasyon planı oluşturur.

 • Etkinlik uygulama, izleme ve yönetme aşaması: Etkinlik yöneticisi, yazılı operasyon planlarını uygular, faaliyetleri izleyerek olası sapmaları bulur ve süreci yönetir.

 • Etkinlik değerlendirme ve yenileme aşaması: Etkinlik yöneticisi değerlendirilecek etkinlik bileşenlerinin seçimini yapar, değerlendirme görevlerinin tamamlanmasını ve bu konudaki önerilerin uygulanmasını sağlar.

Bir etkinlik planlanırken genel hatlarıyla şu adımları izlemek gerekmektedir:

 • Etkinlik geliştirme aşaması: Etkinlik yöneticisi, kurumsal yönetim, etkinlik ağları, politikalar, gönüllü uygulamalar ve katılım için etkinliği oluşturan yapıları ortaya koyar.

 • Etkinlik operasyonel planlama aşaması: Etkinlik yöneticisi acil durum planları ve planı rafine etme sürecinin aktivasyonu ile birlikte mantıklı, ardışık, ayrıntılı ve bütünleşik bir yazılı operasyon planı oluşturur.

 • Etkinlik uygulama, izleme ve yönetme aşaması: Etkinlik yöneticisi, yazılı operasyon planlarını uygular, faaliyetleri izleyerek olası sapmaları bulur ve süreci yönetir.

 • Etkinlik değerlendirme ve yenileme aşaması: Etkinlik yöneticisi değerlendirilecek etkinlik bileşenlerinin seçimini yapar, değerlendirme görevlerinin tamamlanmasını ve bu konudaki önerilerin uygulanmasını sağlar.

Etkinlik değerlendirme ve yenileme aşaması: Etkinlik yöneticisi değerlendirilecek etkinlik bileşenlerinin seçimini yapar, değerlendirme görevlerinin tamamlanmasını ve bu konudaki önerilerin uygulanmasını sağlar.

Etkinlik değerlendirme ve yenileme aşaması: Etkinlik yöneticisi değerlendirilecek etkinlik bileşenlerinin seçimini yapar, değerlendirme görevlerinin tamamlanmasını ve bu konudaki önerilerin uygulanmasını sağlar.

Etkinlik değerlendirme ve yenileme aşaması: Etkinlik yöneticisi değerlendirilecek etkinlik bileşenlerinin seçimini yapar, değerlendirme görevlerinin tamamlanmasını ve bu konudaki önerilerin uygulanmasını sağlar.

81. Soru

Organizatör firmalar, fuar öncesinde hangi hazırlıkları yapmalıdır?

Organizatör firmalar, fuar öncesinde hangi hazırlıkları yapmalıdır?

Organizatör firmalar, fuar öncesinde hangi hazırlıkları yapmalıdır?

Organizatör firmalar, fuar öncesinde hangi hazırlıkları yapmalıdır?

Cevap

Organizatör firmalar, fuar öncesinde şu hazırlıkları yapmalıdır:

• Fuar yerinin ve tarihinin belirlenmesi,
• Fuara katılacak ürün gruplarının belirlenmesi,
• Fuarı tanıtıcı broşür ve katalog hazırlığı,
• Pazarlama stratejilerinin belirlenmesi,
• Katılım şartlarının belirlenmesi,
• Reklam faaliyetleri,
• Katılımcılara sağlanacak olanaklar,
• Katılım sözleşmesinin hazırlanması,
• Seyahat organizasyonunun yapılması,
• Fuarda düzenlenecek etkinliklerin planlanması,
• Gümrük, nakliye işleri.

Organizatör firmalar, fuar öncesinde şu hazırlıkları yapmalıdır:

• Fuar yerinin ve tarihinin belirlenmesi,
• Fuara katılacak ürün gruplarının belirlenmesi,
• Fuarı tanıtıcı broşür ve katalog hazırlığı,
• Pazarlama stratejilerinin belirlenmesi,
• Katılım şartlarının belirlenmesi,
• Reklam faaliyetleri,
• Katılımcılara sağlanacak olanaklar,
• Katılım sözleşmesinin hazırlanması,
• Seyahat organizasyonunun yapılması,
• Fuarda düzenlenecek etkinliklerin planlanması,
• Gümrük, nakliye işleri.

Organizatör firmalar, fuar öncesinde şu hazırlıkları yapmalıdır:

• Fuar yerinin ve tarihinin belirlenmesi,
• Fuara katılacak ürün gruplarının belirlenmesi,
• Fuarı tanıtıcı broşür ve katalog hazırlığı,
• Pazarlama stratejilerinin belirlenmesi,
• Katılım şartlarının belirlenmesi,
• Reklam faaliyetleri,
• Katılımcılara sağlanacak olanaklar,
• Katılım sözleşmesinin hazırlanması,
• Seyahat organizasyonunun yapılması,
• Fuarda düzenlenecek etkinliklerin planlanması,
• Gümrük, nakliye işleri.

Organizatör firmalar, fuar öncesinde şu hazırlıkları yapmalıdır:

• Fuar yerinin ve tarihinin belirlenmesi,
• Fuara katılacak ürün gruplarının belirlenmesi,
• Fuarı tanıtıcı broşür ve katalog hazırlığı,
• Pazarlama stratejilerinin belirlenmesi,
• Katılım şartlarının belirlenmesi,
• Reklam faaliyetleri,
• Katılımcılara sağlanacak olanaklar,
• Katılım sözleşmesinin hazırlanması,
• Seyahat organizasyonunun yapılması,
• Fuarda düzenlenecek etkinliklerin planlanması,
• Gümrük, nakliye işleri.

82. Soru

Fuar organizatörünün fuar sırasında yürütmesi gereken çalışmalar nelerdir?

Fuar organizatörünün fuar sırasında yürütmesi gereken çalışmalar nelerdir?

Fuar organizatörünün fuar sırasında yürütmesi gereken çalışmalar nelerdir?

Fuar organizatörünün fuar sırasında yürütmesi gereken çalışmalar nelerdir?

Cevap

Fuar organizatörünün fuar sırasında yürütmesi gereken çalışmalar arasında şunlar sayılabilir: fuar alanının düzeni ve güvenliğinin sağlanması, katılımcı firmalara yönelik çalışmaların yürütülmesi, basına yönelik çalışmaların yürütülmesi, ziyaretçilere yönelik çalışmaların yürütülmesi.

Fuar organizatörünün fuar sırasında yürütmesi gereken çalışmalar arasında şunlar sayılabilir: fuar alanının düzeni ve güvenliğinin sağlanması, katılımcı firmalara yönelik çalışmaların yürütülmesi, basına yönelik çalışmaların yürütülmesi, ziyaretçilere yönelik çalışmaların yürütülmesi.

Fuar organizatörünün fuar sırasında yürütmesi gereken çalışmalar arasında şunlar sayılabilir: fuar alanının düzeni ve güvenliğinin sağlanması, katılımcı firmalara yönelik çalışmaların yürütülmesi, basına yönelik çalışmaların yürütülmesi, ziyaretçilere yönelik çalışmaların yürütülmesi.

Fuar organizatörünün fuar sırasında yürütmesi gereken çalışmalar arasında şunlar sayılabilir: fuar alanının düzeni ve güvenliğinin sağlanması, katılımcı firmalara yönelik çalışmaların yürütülmesi, basına yönelik çalışmaların yürütülmesi, ziyaretçilere yönelik çalışmaların yürütülmesi.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.