Kongre ve Etkinlik Yönetimi Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

30.07.2022
5
A+
A-

Etkinlik Pazarlaması

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Kongre ve Etkinlik Yönetimi Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Etkinlik Pazarlaması

1. Soru

Etkinlik pazarlaması hangi temel amaçla yürütülen pazarlama faaliyetleridir?

Cevap

Etkinlik pazarlaması, herhangi bir markanın hedef kitlesini etkileyerek markaya çekmek için tasarladığı olaylara yönelik yürüttüğü pazarlama faaliyetleridir.


2. Soru

İşletmeler etkinlikler aracılığıyla ne gibi avantajlar elde ederler? Bu avantajların başarıya dönüşmesi neye bağlıdır?

Cevap

İşletmeler etkinlikler aracılığıyla sıcak satış, marka değeri artırma, imaj yaratma vb. gibi bir takım avantajlar elde etmektedirler. Bu avantajların sağlanabilmesi ise etkinliklerin etkili bir şekilde pazarlanmasına bağlıdır.


3. Soru

Pazarlama Enstitüsü tarafından pazarlama nasıl tanımlanır?

Cevap

Pazarlama Enstitüsü tarafından pazarlama “müşteri gereksinimlerini belirlemek, tahmin etmek ve karşılamaktan sorumlu olan yönetim süreci” olarak tanımlamaktadır. Diğer bir ifadeyle pazarlama, tüketicinin ihtiyaç ve isteklerini ürün, hizmet ve fikirler sunarak tatmin etmeye yönelik yapılan faaliyetlerdir.


4. Soru

İşletmeler hangi çerçevede yaptıkları organizasyonlarla hedef kitlesini yani potansiyel müşterileri kendi markasına yönlendirebilmektedirler?

Cevap

İşletmeler, özel etkinlikleri tasarlayarak hedef kitlesini yani potansiyel müşterileri kendi markasına yönlendirebilmektedir. Bu özel etkinlikler spor yarışmaları, müzik gösterileri, eğlence şovları, sanatsal sergiler, festivaller, fuarlar ve benzeri gibi geniş bir çerçevede organizasyonları içermektedir.


5. Soru

Etkinlik Pazarlaması bir uygulama olması açısından nasıl tanımlanır?

Cevap

Etkinlikler ile işletmeler, hedef kitleyle anında, doğrudan, samimi bir şekilde ve etkisi uzun sürecek şekilde iletişim kurmaktadırlar. Etkinliği üstlenen işletmelerin etkinlikleri pazarlama faaliyetlerine entegre ederek yaptığı uygulamalara “etkinlik pazarlaması ” denir.


6. Soru

Etkinlik Pazarlaması iletişim açısından nasıl tanımlanır?

Cevap

Etkinlik pazarlaması; bir işletmenin hem kurumsal hem de marka değerini yükseltmek amacıyla hedef kitlesine yönelik olarak tasarladığı, markaya özel ve özgün aktiviteler kanalıyla oluşturduğu deneyimsel bir pazarlama iletişimidir.


7. Soru

Etkinlik pazarlaması yönetiminin işlevleri nelerdir?

Cevap

Etkinlik pazarlaması yönetiminin işlevleri, etkinlik katılımcıları ve ziyaretçilerinin ihtiyaç ve güdülerini anlamak, ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler geliştirmek ve etkinliğin amaçlarını açıklayacak bir iletişim programı tasarlamaktır.


8. Soru

Etkinliklerin başarılı şekilde pazarlanabilmesi için ne gibi uygulamalar önerilir?

Cevap

Etkinliklerin başarılı şekilde pazarlanabilmesi için birtakım uygulamalar önerilebilir:

• Bunlardan biri, işbirlikçi pazarlama anlaşmaları günümüzde tercih edilmektedir. Bu eğilim etkinlik sponsorluğu ile birlikte başlamıştır. Olimpiyatlar uzun yıllardır birbiri ile rekabet etmeyen çoklu sponsorlar ile çalışmaktadır ve bu da katılan işletmeler ile başarılı şekilde islemektedir. İki veya daha fazla işletme benzer hedef kitleye ulaştığında, işbirlikçi bir çaba, gönderdikleri mesajın etkisini büyütmektedir.

• Diğer bir uygulama ise televizyonda gösterilen büyük etkinliklerin kitle pazarlamanın kümelenmiş yapısını yerine geçen toplum temelli etkinliklerdir. Toplumun tüm dünyada ve özellikle batıda post modern, post materyalist asamaya geçmesi ile birlikte, toplum temelli ve neden temelli pazarlamanın önemi artmaktadır.

• Üçüncü olarak küresel pazarlama, gittikçe küreselleşen bir dünyada, birçok işletme için başarının kilit etkenidir. Belli bir takım spor ve kültürel programların ulusal sınırları asması nedeniyle, etkinlikler küresel pazarlama için önemli bir güç haline gelmektedir.

• Son olarak, kitle dinleyici araçlarından daha etkili olabilir. 300.000 kişiden daha fazla kişiyi çeken bir etkinlik, televizyon programlarını geride bırakabilir. Bu durum televizyon programlarının izleyicilerinin daha iyi tanımlandığı dönemlerde, ilginç bir gelişme haline gelmektedir.


9. Soru

Etkinlik pazarlamasının temel amacı nedir?

Cevap

Etkinlik pazarlaması temelde iki amaç üzerine kurulmuştur. Bunlar;

• İletişim ve

• Satıştır.


10. Soru

Etkinlik pazarlamasının iletişim ve satış amaçlarının kapsamları nelerdir? Bu unsurların etkinlik kavramıyla ilişkisi nedir?

Cevap

İletişim amaçları, imaj ve farkındalık artırma, itibar oluşturma, ilişki geliştirme, konum değiştirme, kurumsal iletişimi kuvvetlendirme iken; satış amaçları ise satış ve pazar payını artırmaktır. Günümüzde de işletmeler, bu amaçlara ulaşmada etkinliklere ihtiyaç duymaktadır.

Söz konusu bu nedenlerin belirlenmesi, etkinlik pazarlamasının avantajlarının anlaşılması için önemlidir. Bu sayede marka/işletme ile tüketici/müşteri/katılımcı arasında aktif bir iletişim kurulmaktadır


11. Soru

Başarılı bir etkinliğin işletmelere sağladığı avantajlar nelerdir?

Cevap

Etkinlik organizasyonuna önemli bütçeler ayıran işletmelerin etkinlik pazarlamasına ihtiyaç duyma nedenleri incelendiğinde, başarılı bir etkinliğin işletmelere önemli avantajlar sağladığı görülmektedir. Bu avantajlar şöyle sırlanabilir:

• İşletme, yaratıcı bir etkinlik sonrasında marka bilinirliliğini artırmaktadır.

• Etkinlikler, reklam ve kişisel satış gibi geleneksel tutundurma yöntemlerine göre daha düşük maliyetlidir.

• Etkinliklerin eğlence boyutu göz önüne alındığında müşteriler etkinlik anında keyifli vakit geçirmektedir. Böylece güzel bir anı yaratılmakta ve tüketicinin markayı kolay hatırlaması sağlanmaktadır.

• Markayı kullanan mevcut müşterilerin markaya olan marka güveni artmaktadır.

• Etkinlikler ile işletme/marka imajı artırılmaktadır. Etkinlikler, markanın adı, logosu kişiliği konumlandırması gibi pazarlama faaliyetlerini tamamlamaktadır.

• Etkinlik anında işletme sıcak/anında satış yapma imkânı yakalayabilmektedir. Ayrıca marka bağlılığı arttığı için marka satışları uzun dönemde artmaktadır.

• Samimi bir atmosferde gerçekleşen etkinliklerin sonrasında duyguları tetiklenen ve keyifli zaman geçiren müşteriler ile marka arasında bir bağ oluşur. Nitekim “etkinlikler deneyim yaratılması ile ilişkilidir ve bu noktada duygusal tepkileri canlandırmaktadır”. Yeni ürün tanıtımı etkinlikler aracılığıyla daha kolay olabilmektedir.

• İşletmeler/markalar etkinlik anında tüketicisiyle karşılıklı/çift yönlü bir iletişim kurmaktadır.

• Etkinliklere katılan tüketiciler kendini markanın aktif olarak bir parçası olarak görmektedir.


12. Soru

Destinasyonların gerçekleşen etkinliklerden elde ettiği avantajlar nelerdir?

Cevap

Destinasyonların gerçekleşen etkinliklerden elde ettiği avantajlar şöyle sıralanabilir:

• Destinasyonlar, üstlendikleri etkinlikler sayesinde Dünya’nın ilgisini çekmektedir.

• Etkinlikler, ev sahibi destinasyon/ülkelerin imajına olumlu etkiler yapmaktadır.

• Etkinlikler, ülkelerin/destinasyonların markalaştırılmasında kullanılmaktadır.

• Etkinlikler, destinasyonların atmosferlerini geliştirerek iyileştirmektedir.

• Etkinlikler, destinasyonlara özgün deneyimlerin gerçekleşmesini sağlamaktadır.

• Destinasyonlara gelen turist sayısı ve turizm gelirlerinde artışlar sağlamaktadır.

• Destinasyonlarda etkinlikler ile ikonik yapılaşma oluşmaktadır. Bu yapılar, Paris’teki Eyfel kulesinde olduğu gibi şehrin sembolü haline gelmektedir.


13. Soru

Etkinlik pazarlaması yönetimi hangi süreçleri kapsamaktadır?

Cevap

Etkinlik pazarlaması yönetimi süreci, yönetim süreçlerinin ve pazarlama fonksiyonlarının karşılıklı şekilde karmaşık bir biçimde etkileşimidir. Bu süreç araştırma ile başlamakta, etkinlik planlaması, düzenleme ve uygulama ile devam etmekte, sonuçta da etkinliğin değerlendirilmesi ile sonuçlanmaktadır. Bu da yeni bir araştırma yapma ile birlikte döngü haline gelmektedir.


14. Soru

Hoyle’ın (2002) ortaya koyduğu pazarlama karması nedir?

Cevap

Hoyle’ın ortaya koyduğu beş pazarlama karması;

• Ürün,

• Fiyat,

• Mekân,

• Halkla ilişkiler ve

• Konumlandırmadır.


15. Soru

Etkin pazarlamasının önemli karma unsurlar nelerdir?

Cevap

Ürün, fiyat ve tanıtım etkinlik pazarlamasının önemli karmaları olarak nitelendirmektedir.


16. Soru

Etkinlik pazarlamasında sorulması gereken sorular nelerdir?

Cevap

Etkinliklerin pazarlanmasında birtakım soruların cevaplanması gerekmektedir. Bunlar, ne, neden, kim, nerede ve ne zamandır? Etkinlik pazarlamasına uyarlandığında sorulması gereken sorular şunlardır:

• Etkinliğin amacı nedir?

• Etkinliği türü nedir? (yıllık kongre, teşvik toplantısı, fuar, sergi, seminer, sempozyum vb.)

• Katılımcılar kimdir?

• Planlanan etkinlik ne zaman olacaktır?

• Etkinliğin yapılacağı destinasyon/mekan neresidir?


17. Soru

Pazarlama araştırması nedir?

Cevap

Pazarlama araştırması, işletmenin pazarlama durumu ile ilgili olarak gerekli olan verilerin sistemli şekilde tasarlanması, toplanması, analiz edilmesi ve raporlanmasıdır. Bu, pazarlamanın başarılı olması için önemli bir unsurdur.


18. Soru

Pazarlama araştırmasının başarılı olması için sahip olması gereken özellikler nelerdir?

Cevap

Pazarlama araştırmasının başarılı olması için sahip olması gereken özellikler kısaca şöyle açıklanabilir:

• Bilimsel yöntem: Etkin bir pazarlama araştırması, bilimsel yöntemleri içermelidir. Bunlar dikkatli bir gözlem, hipotezlerin oluşturulması, öngörü ve test etmektir.

• Yaratıcı araştırma: Pazarın tepkisini yaratıcı biçimde ölçmek gerekmektedir. Bir firma, ürün maskotunu giyerek, sokakta dolaşmış ve yetişkinlerin bile ürün ile eğlendiğini ve keyif aldığını saptamıştır. Bu konumlandırma ile birlikte satışların arttığı görülmüştür.

• Çoklu yöntemler: Pazarlama araştırmacıları sadece bir tek yönteme bağlı kalmamalıdır. Araştırmanın sonuçları birkaç farklı yöntem ile elde edilmelidir. Bu da güvenilirliği arttıracaktır.

• Model ve verilerin bağımlılığı: Pazarlama araştırmacıları, araştırılan bilgi türünü yönlendiren modellerden bilgiler elde edilmektedir.

• Bilginin değeri ve maliyeti: Araştırmacılar maliyetine rağmen bilginin değerini ölçmeye çalışmaktadır. Her ne kadar maliyet ölçülebilir olsa da, değeri net olarak belirlenememektedir.

• Şüphecilik: Araştırmacıları bir pazarın ne şekilde çalıştığına dair yöneticilerin düşüncelerine karsı şüpheci olmak zorundadır. Pazarlama mitlerinden kaynaklanan sorunlara karsı dikkatli olmalıdır.

• Etik pazarlama: Pazarlama araştırması hem sponsor firmayı hem de müşterileri etkilemektedir. Bu nedenle yanlış şekilde kullanılması müşterilere zarar verebilir.


19. Soru

Etkinlik pazarlaması yönetimi sürecinin ilk aşamasında pazar araştırması ile hangi unsurlar anlaşılmalıdır?

Cevap

Etkinlik pazarlaması yönetimi sürecinin ilk aşamasında pazar araştırması ile şu unsurlar anlaşılmalıdır:

• İnsanların etkinliklere katılım kararlarını nasıl alırlar?

• Etkinlilere katılan insanların tatmini etkileyen unsurlar nelerdir?

• Etkinliklerde müşteri beklentileri ve algılamaları nasıldır?

• Etkinlikleri de insanların bulmak istedikleri aktiviteler nelerdir?

• İnsanların etkinlik için ödeyecekleri fiyat nedir? İnsanların etkinlik için ödeyecekleri fiyat nedir?

• İnsanların etkinliklere katılmama nedenleri nelerdir?

• Rakiplerin belirlenmesi ve analiz edilmesi.

• Etkinlik çevresinden meydana gelene değişikliklerin keşfedilmesi.

• Etkinlik pazarlama faaliyetlerinin etkinliğinin ölçümü.

• Etkinliğe katılması muhtemel olan hedef pazarın keşfi.


20. Soru

Etkinliklerin sınıflandırılması ve seçeneklerin azaltılması için hangi piramit geliştiriliştir?

Cevap

Pazarlama yöneticileri bütçe sınırlarına dikkat ederek, etkinliğin amaçlarına uygun olarak etkinliğin düzeyini belirlemek zorundadır. Buna göre çeşitli
etkinliklerin sınıflandırılması ve seçeneklerin azaltılması için geliştirilen piramit Spor Etkinliği Piramididir. 


21. Soru

Spor Etkinliği Piramidi kısaca nasıl açıklanabilir

Cevap

Spor Etkinliği Piramidindeki;

• Küresel etkinlikler,

• Uluslararası etkinlikler,

• Ulusal etkinlikler,

• Bölgesel etkinlikler ve

• Yerel etkinlikler etkinliğin beş aşamasıdır.

Küresel etkinlikler piramidin tepe noktasında ve yerel etkinlikler de en alt noktasındadır. Piramidin her düzeyi, etkinliklerin genişliği ve derinliğine dayanarak sınıflandırılmaktadır. Genişlik, çeşitli iletişim araçları aracılığı ile ulaşılan coğrafi büyüklüğü ifade eder. Derinlik ise müşteriler arasındaki ilgi düzeyini belirtmektedir. Buna göre etkinliğin amacına uygun şekilde hangi düzeyde düzenlenebileceği belirlenmelidir


22. Soru

Ürün/hizmetlerin, hedef pazara yöneltilmesinde başarılı olması için yerine getirilmesi gereken kriterler nelerdir?

Cevap

Ürün/hizmetlerin, hedef pazara yöneltilmesinde başarılı olması için bölümlenen pazar için birtakım kriterlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunlar şöyle sıralanabilir:

• Bölümlenen pazarda müşteri tabanı tercih veya beklenti açısından homojen bir yapıya sahip olmalıdır. Bu anlamda tanımlanması ve ulaşılması kolay olmalıdır.

• Pazarın büyüklüğü göz önüne alınmalıdır. Hedeflenen pazarın küçük olması durumunda beklenen kar sağlanamayabilir; aksi halde ise birçok rekabeti de kapsayacağı için bunu yönetmek güçleşebilecektir.

• Maliyetlerinin karşılanabilir olması gerekir. Belirlenen bilet fiyatları veya ücretler, beklenen karı sağlayabilecek midir?

• Pazar bölümünün içinde bulunduğu yasam eğrisi aşaması önemlidir.

• Rakipleri tamamının tanımlanması gerekmektedir. Bu alandaki benzer ürünleri özellikleri, doğrudan veya dolaylı rakipler, ulusal ve uluslararası rakipler ile mevcut ve potansiyel rakipler belirlenmelidir.


23. Soru

Katılımcıların etkinliklere katılım motivasyonları nelerdir?

Cevap

Katılımcıların etkinliklere katılım motivasyonları kısaca şöyle açıklanabilir:

• Katılımcıların Motivasyonu: Uzmanlıklarını geliştirmek, Çalışma alanlarında ilerlemek, Kültürel etkileşim sağlamak, Yeni ilişkiler kurmak, Bilgi paylaşmak, Sosyalleşmek, Boş zaman değerlendirmek. 

• Birlik Sponsorlarının Motivasyonu: Birlik üyelerin diğer üyeler ile ilişkiler kurulmasını sağlamak, Birlik işletmelerinin işlerini yönetmek, Üyeleri eğitmek, Birliğe yeni üyeler eklemek, Ürünleri teşhir etmek.

• İşletme Sponsorlarının Motivasyonları: Çalışanları bilgilendirmek ve motive etmek, Ürün ve/veya hizmetleri tanıtmak, Yeni pazarlar bulmak, Küresel birleşmeler sağlamak veya bunlar hakkında bilgi edinmek, Ortakların buluşmalarını yönetmek.

• Sergi Sahiplerinin Motivasyonları: Yeni pazarlara yönelmek, İlerlemeyi sağlamak, Ürün tanıtma, Sosyal etkileşim sağlamak.


24. Soru

Etkinliklere yönelik konumlandırma yapılması nasıl tanımlanır?

Cevap

Etkinliklere yönelik konumlandırma yapılması önemlidir. Bu sayede hedef pazarın etkinliklere yönelik algıları yönlendirilebilmektedir. Etkinlik pazarlamasında konumlandırma, söz konusu etkinliğin tüketici tarafından nasıl tanımlandığı ve tüketicinin zihninde rakip ürünlere kıyasla bulunduğu yer olarak tanımlanmaktadır. Etkinlik pazarlamasında, etkinlik mekânı ve destinasyonlarının başarılı bir konumlandırma yapması ve potansiyel katılımcılarına yani hedef pazara etkin bir şekilde iletilmesi gerekmektedir. Bu iletişimde ürün yararına odaklanma, fiyat ve kaliteye odaklanma, ürün sınıfına odaklanma ve rekabetçi üstünlüğe odaklanma; konumlandırma stratejilerinde başarılı olmayı etkileyebilecektir. Ayrıca etkinlikte konumlandırma sürecinde kullanılan sloganlar da konumlandırmanın başarısını ve etkinlik mekânlarının potansiyel katılımcıların zihnine yerleşmesini ve diğer etkinliklerden ayrışmasına yardımcı olmaktadır.


25. Soru

Etkinlik konumlandırılması hangi farklı şekillerle yapılabilmektedir?

Cevap

Etkinlik konumlandırılması aşağıdaki şekillerle yapılabilmektedir:

• Ofis Etkinliğin var olan ünü ve imajı aracılığı ile (örneğin uzun yıllardır gerçekleştirilen Olimpiyat Oyunları),

• Etkinlik yöneticisi ya da liderin karizması aracılığı ile (örneğin, Belfast Festivali’nin yönetmeni),

• Etkinlik programlama aracılığı ile (örneğin, Trafalgar Meydanı Festivali 2005 yılında üç haftalık şehir deneyimi elde etme imkânı ile konumlandırılmıştır),

• Oyuncular aracılığıyla (örneğin futbol, golf oyuncularına yada tiyatro sanatçılarına dikkat çekmek),

• Mekân veya etkinliklere vurgu yaparak,

• Etkinlik hedef pazarı aracılığıyla (örneğin, Edinburgh Bankası Çocuk Tiyatroları Festivali),
• Fiyat ve kalite aracılığıyla (örneğin, Dünyanın en iyi üç tenoru ile opera performansı),

• Etkinliğin amacı ile (örneğin diyabet hastalığına karşı bilinçlenme),

• Etkinlik kategorisi veya türü ile (örneğin moda etkinliği, yiyecek ve şarap festivalleri),

• Çoklu nitelikler ile (örneğin, tasarımcılar, ün ve imajla konumlandırılan Londra Moda Haftasını aynı zamanda yeni tasarımcıları da kamuoyuna tanıtma imkânı ile pazarlar).


26. Soru

Etkinlik piyasasında ürün nasıl tanımlanır? 

Cevap

Etkinlik pazarlamasında ürün, etkinlik yeri veya destinasyonun müşteri ihtiyaçlarını tatmin etmek için sunduklarıdır. Bu anlamda ürün eğitim programı, ülke fuarı, festival veya kongre olabilir. Etkinlik pazarlamasında ürün somut (koltuk, yiyecek-içecek vb.) ve soyut (destinasyon atmosferi, katılımcıların elde ettikleri değerler vb.) bileşenleri barındırmaktadır. Etkinlikler, soyut ürünler olduğu için insanlar, etkinliklere sahip olamaz, dokunamaz, hissedemez ve bilet satın almadan önce deneyimleyemez. Ancak etkinlik pazarlamacıları, söz konusu etkinliğe tanıtım posterleri, etkinlik programları veya sanatçılarının çalışma CD’leri gibi unsurlarla somut unsurlar ekleyebilir. Bu unsurlarla potansiyel etkinlik katılımcıları, etkinliğin deneyimi hakkında ipuçları elde ederek, etkinlikten elde edecekleri fayda hakkında fikir sahibi olabilmektedir.


27. Soru

Etkinlik pazarlamacıları, ürün (etkinlik) karmasında yer alan hangi unsurlara iyi derecede vakıf olmalıdır?

Cevap

Etkinlik pazarlamacıları, ürün (etkinlik) karmasında yer alan ve aşağıda kısaca açıklanan unsurlara iyi derecede vakıf olmalıdır:

• İlki, ürünün geçmişidir. Ürünün geçmişi detaylı şekilde bilinmelidir. Örneğin “50. Konferans” başlığı bu etkinliğin başarısını gösterirken, “1. Konferans” başlığı ise bu konferansın bir geçmişinin olmadığını göstermesine rağmen, gelenekselleşeceğine ve uzun süreceğine yönelik bir portre çizilebilir. Dolayısıyla etkinlik pazarlamasının en önemli bölümü organizasyonu ve organizasyonun amacını tanımlayarak insanları etkinliğe çekecek tarih yaratma kısmıdır. Onuncu yılını kutlayacak olan bir etkinlik için tema olan 10 sayısı, “10’un gücü” gibi sloganlar, “10 ödül”, “10 önemli konuşmacı” gibi unsurlarla tanıtılabilir.

• İkincisi bir etkinliğin pazarlanmasında katılımcıların elde edeceği faydalar mesajlarla iyi vurgulanmalıdır. Bunun için katılımcılarla güçlü ilişki kurulması ve potansiyel katılımcılardan detaylı bilgi elde edilmesi gerekmektedir. Verimliliği artırmak ya da iyi vakit geçirmek gibi vaatler kişileri etkinliğe katılmak için ikna edebilir.

• Üçüncüsü ise ürün olarak bir etkinliği diğerlerinden ayıran özellikleri vurgulamaktır. Pazarlamacılar, etkinliğin pazarlamasında ürünün eşsizliğini/farkını vurgulamak için hedef pazarın beklentilerini çok iyi belirleyerek özel deneyimler sunmalı ve katılımcılara ek değerler sunmalıdır.


28. Soru

Etkinliğin fiyatlandırılması süresince nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

Etkinliklerin fiyatlandırılması sürecinde etkinliğin; amacı, bütçesi ve katılımcıların ödeme güçleri dikkate alınmalıdır. Fiyat, tüketicilerin kalite algısını etkilemeyecek düzeyde çok düşük/ yüksek olmamalıdır.

Fiyatlandırmada önemli olan etken, ürünün, pazarlama stratejilerinin ve dağıtım ile ilişkili unsurların, reklam harcamalarının, maliyetlerinin veya pazardaki herhangi bir fiyat değişiminin belirlenmesidir.


29. Soru

Web sitelerinin başarılı olması için sahip olması gereken özellikler nelerdir?

Cevap

Destinasyonlarda tanıtım için web siteleri kullanmaktadır. Ancak bunların başarılı olması için bir takım özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bunlar şöyle sıralanabilir:

• Hızlı yüklenebilir ve kolaylıkla yönlendirilebilir olması,

• Görsel olarak çekici olmalı ve tam ekran kullanılabilmesi,

• Detaylı harita ve seyahat yönlendirmeleri olması,

• Görsel turlar içermesi,

• Mekânın düzenlemeleri ve kapasitelerine yönelik gerçekçi bilgiler vermesidir.


30. Soru

Etkinliklerdeki dağıtım kanalları nelerdir?

Cevap

Etkinlik mekânları veya destinasyonları, kendi ürünlerini ulaşılabilir kılmak için benzer şekilde dağıtım kanalları kullanmaktadır. Bu kanallar ticari fuarlar, web sitesi gibi planlayıcıların bilgi girişi yapacakları kanalları içermektedir.Etkinlik mekânları veya destinasyonları, kendi ürünlerini ulaşılabilir kılmak için benzer şekilde dağıtım kanalları kullanmaktadır. Bu kanallar ticari fuarlar, web sitesi gibi planlayıcıların bilgi girişi yapacakları kanalları içermektedir.


31. Soru

Etkinlik pazarlayıcıları etkinliğin gerçekleşeceği destinasyonları seçerken göz önünde bulundurmaları gereken kriterler nelerdir?

Cevap

Etkinlik pazarlayıcılarının destinasyonları seçerken göz önünde bulundurmaları gereken kriterler;

• Destinasyon imajı,

• Etkinlik amacına katkı sağlanması,

• Etkinlik sahibine yönelik tutum,

• Güvenlik,

• Hijyen koşulları,

• Hizmet kalitesi,

• İklim,

• Kalabalık yönetimi,

• Katılımcılara yönelik kısıtlamalar ve yasal uygulamalar (giriş zorluğu vb.),
• Konferans otellerinin varlığı,

• Kültürel ve rekreasyonel çekiciliği,

• Politik istikrar,

• Rakiplerin varlığı,

• Ulaşım imkânlarının varlığı ve kolaylığı,

• Ulaşım maliyeti ve uzaklıktır.


32. Soru

Etkinlik mekanları hangi içeriklerle tanıtılır? 

Cevap

Etkinlik mekanları aşağıdaki içeriklerle tanıtılır:

• Erişilebilir mekânlar,

• Etkinliğin yapılacağı mekânın lojistik avantajı,

• İlgili izleyici ve organizasyonların varlığı,

• Katılımcıların güvenliği,

• Mekânın atmosferi ve özgünlüğü,

• Mekânın etkinliğin karakterine uygunluğu,

• Mekânın etrafındaki çekicilikler ve yardımcı altyapı unsurları,

• Mekânın yeterliliği (Konaklama-toplantı odaları),

• Potansiyel katılımcılara yakınlık ve seyahat kolaylığı,

• Toplu taşıma imkânlarına erişim ve Yeterli park sahası.


33. Soru

 Etkinlik pazarlamasında kullanılabilecek pazarlama iletişim araçları nelerdir? 

Cevap

Etkinlik pazarlamasında kullanılabilecek pazarlama iletişim araçları şöyle sıralanabilir:

• Kitlesel medya araçları (TV vb.),

• Ticari dergiler,

• Gazeteler ve toplumsal dergiler,

• Şu anda gerçekleşen etkinlik (bir sonraki etkinlik için),

• Birbirini tamamlayan veya birbiri ile ilişkili olan etkinlik, gösteri ve sergiler,

• Web sitesi, elektronik postalar,

• Doğrudan posta,

• Satış tanıtımları,

• Tele-pazarlama,

• Ağızdan ağıza iletişim,

• Kişisel satış,

• Reklam,

• Ünlülerin kullanılması.


34. Soru

Reklam nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Reklam, görsellik içermesi ve farklı platformlarda sunulabilmesi nedeniyle tüketicilere ürün veya hizmetler hakkında en fazla bilgi sağlayan tutundurma elemanıdır.


35. Soru

Reklamın amacı nedir?

Cevap

Reklamın amacı ürün ile ilgili bilgi vermek, ürünü tanıtmak, ürünün rakiplerine göre avantajlarını göstermek, ürünün fiyat avantajını göstermek, müşteri hizmetleri ile ilgili bilgi vermek, tasarrufa yönelik olması, deneme ürünlerinin kullanımına yönelik olabilmektedir.


36. Soru

Halkla ilişkilerin yaygın şekilde kullanımını gerektiren temel etkinlikler nelerdir?

Cevap

Halkla ilişkilerin yaygın şekilde kullanımını gerektiren beş temel etkinlik vardır.

• Birincisi basın ilişkileridir. Olumlu tanıtımı arttırmak veya olumsuz tanıtımın etkilerini azaltmak için haber değeri olan bilgilerin medyada yer almasının sağlanmasına yöneliktir.

• İkincisi tanıtımdır. Belli ürünlere/hizmetlere/etkinliklere yönelik dikkat çekmek için taktiklerin uygulanmasını amaçlamaktadır.

• Üçüncü olarak, organizasyonun kendisine dair içe ve dışa yönelik olumlu imajın arttırılmasına yönelik şirket tanıtımıdır.

• Bir durumu geliştirmek veya yasal bir sorunu ortadan kaldırmak için kamu yetkilileri ile ilgilenmek üzere gerçekleştirilen lobicilik dördüncüsüdür.

• Son olarak danışmanlık yer almaktadır. Özellikle, organizasyonun ilişkili olabileceği hassas konulara yönelik kamusal konularda yönetime tavsiyelerde bulunmaya yöneliktir.


37. Soru

Kişisel satış nedir?

Cevap

Kişisel satış, satış personeli ve potansiyel müşteri arasında yüz yüze veya telefon aracılığı ile doğrudan, kişisel etkileşim içeren iletişim karması bileşenlerinden biridir. Kişisel satış veya doğrudan satış, satış personeli ve potansiyel alıcılar arasındaki kişiler arası iletişimin en önemli biçimlerinden biridir. Bir yanda, müşterilerin tercihlerini ve satın alma davranışlarını etkilemek için diğer yandan satışı yapılan ürünlere yönelik önemli düzenlemelerin sağlaması için gerekli olan geribildirimi arttırması yönünde çift yönlü bir süreçtir. Kişisel satışta doğrudan hedef kitleye yönelik olarak ilişki kurmakta ve satış odaklı bir çaba sergilemektedir. Kişisel satışın altında yatan anlayış, değişimi kolaylaştırmaktır ve kişisel satışta müşterinin harekete geçirilmesi için en uygun koşullar sağlanmaktadır.


38. Soru

Doğrudan pazarlama nedir, süreçleri için hangi tekniklerden yararlanılır?

Cevap

Doğrudan pazarlama, ürün veya hizmetlerin herhangi bir dağıtım kanalı aracılarından birini kullanmadan üreticiden tüketiciye doğru pazarlanmasıdır. Doğrudan pazarlamada pek çok teknik kullanılmaktadır. Bunlar;

• Doğrudan postalama (tüketiciye e-posta ile ulaşma),

• Katalog basımı ve dağıtımı,

• Özel medya (dergi ve gazete basımı),

• Telefonla pazarlama ve

• İnternettir (web sayfası).

Doğrudan pazarlama ile etkinlik organizatörleri ve potansiyel katılımcılar arasında çift yönlü interaktif bir iletişim kurulmaktadır.


39. Soru

Etkinlik pazarlamasında doğrudan pazarlama kapsamında kullanılan yöntemler nelerdir?

Cevap

Doğrudan medya reklamı, doğrudan posta, elektronik posta ve tele-pazarlamadır.


40. Soru

İnografik nedir?

Cevap

İnfografik; bilgi, veri ve bilgi birikimlerini görsel olarak sergileyen grafiklerdir. Bu grafikler çok karışık konuları işaretler ve haritalar ile çok kolay ve açıklayıcı bir şekilde sergilemektedir. İnfografiklerin bilgiyi görsel olarak sunarken, akılda kalıcı bir etki yaratması infografiklere olan talebin artmasındaki en önemli nedenlerden birisidir. 


41. Soru

Hashtag nedir?

Cevap

Hashtag (#): Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya araçlarında # sembolü ile kullanılmaktadır. Devamında dikkat çekilen konuya yönelik bir sözcük kullanılarak aynı anda kitlelerin konu etiketleri başlığı altında toplanmasını sağlar (Örneğin #altınportakalfilmfestivali).


42. Soru

Etkinlik pazarlamasında kullanılan yayınlar nelerdir?

Cevap

Etkinlik pazarlamasında kullanılan yayınlar;

• Destekleyici belgeler,

• Basılı rehberler ve

• Etkinlik broşürleridir.


43. Soru

Blog, blogging ve blogger kavramları nasıl açıklanabilir?

Cevap

Bloglar, etkinliklerin pazarlanmasını hızlı şekilde etkilemektedir. Blog bir kişi tarafından oluşturulmuş ve devam ettirilen çevrimiçi dergilerdir. Blog’un güncel tutulması faaliyetine blogging, blog tutan kişiye ise blogger denilmektedir. Bloglar özel bir teknik bilgi gerektirmediği için herhangi biri tarafından tutulabilmektedir. Toplantı sektöründe sanal ortamda birçok blog yer almaktadır. Bunlar, üyelerinin düşüncelerini belirtmesine, katıldıkları etkinlikleri değerlendirmelerine, meslektaşlarından bilgi edinmelerine yardımcı olmaktadır. İşletmeler katılımcıların ihtiyaç ve isteklerini anlamak üzere kişisel blog yaratmasını desteklemektedir. Bloglar bu anlamda etkinlik sonrası değerlendirme için de değerli bir kaynaktır.


44. Soru

Deneyimsel bakış açısıyla etkinlik pazarlamasını oluşturan özellikler nelerdir?

Cevap

Deneyimsel bakış açısıyla etkinlik pazarlamasını dört özellik oluşturmaktadır:

• Birincisi, deneyim temelli olmasıdır. Etkinlikler, kişisel olarak yaşanan deneyimlerdir. Katılımcılar, etkinliklere katılarak aktif bir performans sergilerler. Bu durumda hem marka deneyimlenir hem de katılımcıların yasam kalitelerine katkı sağlar.

• İkinci özellik olan etkileşimde, katılımcılar ve marka/işletme çalışanları arasında karşılıklı etkileşim gerçekleşir. Bu nedenle, etkinlik pazarlaması, tüketici-marka ilişkilerinin katılmasında ideal bir stratejidir.

• Üçüncü özellik ise sahnelenen etkinlikler ile tüketicilerin duygusal olarak etkilenmesidir. Bu nedenle pazarlamacılar, tüketici duygu ve deneyimlerinde hangi duyusal marka deneyimlerinin yerleştiğini kontrol edebilmektedir.

• Dramaturji ise son özelliktir. Tüketicilerin marka hiper gerçekliğini duygusal olarak deneyimlemesi için, marka imajını canlandıran ve hedef izleyicinin hayal gücünü yakalayan, tiyatro oyununa benzeyen özgün ve yaratıcı bir dramaturji gerekmektedir. Bu nedenle etkinlik pazarlama stratejisi tüketicinin gündelik yasam deneyimlerinden farklılaştıkça, tüketiciler arasındaki hareketlenme de artacaktır. 


45. Soru

Etkinlik deneyiminin geliştirilmesi için hangi unsurların göz önüne alınması gerekmektedir?

Cevap

Etkinlik deneyiminin geliştirilmesi için göz önüne alınması gereken unsurlar şöyle sıralanabilir:

• Etkinliğin teması,

• Etkinlik atmosferi,

• Etkinliğin destinasyonu,

• Etkinlik mekânı,

• Etkinlik programı,

• Etkinlik kaynakları,

• Etkinlik zamanı/süresi,

• Etkinlik çalışanları,

• Eğlence imkânları.


46. Soru

Personel nedir ve etkinlik alanı içindeki önemi nedir?

Cevap

Personel, etkinlik organizasyonlarında entelektüel sermayedir. Etkinliklerin birebir ilişkiler neticesinde var olduğu ve canlı bir sosyal ortam içinde gerçekleştiği göz önüne alındığında etkinlikte çalışacak personelin deneyimlerin değerlendirmeleri üzerinde olumlu etkiye sahip önemli etkenlerdendir. Etkinlik alanı içinde personel ve ziyaretçi arasındaki etkileşim ziyaretçi deneyimlerini ve duygularını etkileyen faktörlerdir.


47. Soru

Etkinlik sürecince insan kaynaklarının taşıdığı riskler nelerdir?

Cevap

Etkinlik sürecince insan kaynaklarının taşıdığı riskler şöyle sıralanabilir:

• Yanlış yönetim,

• Personel eksikliği,

• Kilit personelin ayrılması,

• Personelin eksilmesi,
• Taşerondan kaynaklanan hatalar ve

• Personelin yanlış yönlendirilmesi.


48. Soru

Etkinlik pazarlama sürecinde göz önünde bulundurulması gereken unsurlar nelerdir?

Cevap

Etkinlik pazarlaması markaya yönelik olarak tüketicilerle buluşmak adına tasarlanmaktadır. Etkinliklerin tasarımını etkileyen, etkinliklere katılımı artıran ve etkinlik pazarlama sürecinde göz önünde bulundurulması gereken bir takım unsurlar bulunmaktadır. Bunlar şöyle sıralanabilir:

• Etkinliğin amacının doğru bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

• Etkinliğin hedef kitleye uyumu sağlanmalıdır.

• Etkinliğin ürün ve markayla uyumu gerçekleştirilmelidir.

• Etkinliğin şekli önemlidir.

• Etkinlik mekânı etkinliğe ve temasına uygun şekilde belirlenmelidir.

• Etkinliğin zamanı ve süresi etkin şekilde ayarlanmalıdır.

• Teknolojiden yararlanılması sağlanmalıdır.

• Etkin tanıtım yapılmalıdır.

• Etkinliğin başarısını artıracak insan kaynağı temin edilmelidir.

• Esnek olunmalıdır.

• Etkinliğin katılımcılara kazanımları aktarılabilmelidir.

• Çok uluslu bir etkinlik düzenlenmesi durumunda dil konusu önemlidir.


49. Soru

Etkinlik pazarlaması ne demektir?

Cevap

Etkinlik pazarlaması; işletmelerin ve markaların mevcut ve potansiyel tüketicileri ile doğrudan iletişim kurabilecekleri bir iletişimin geliştirilmesi ve eğlence, öğrenme gibi deneyimsel unsurları barındıran organizasyonların tasarlanması sürecidir.


50. Soru

Etkinlik pazarlamasının avantajları nelerdir?

Cevap

Bu avantajlar aşağıdaki gibidir (Tığlı, 2008);
• İşletme, yaratıcı bir etkinlik sonrasında marka bilinirliliğini artırmaktadır.
• Etkinlikler, reklam ve kişisel satış gibi geleneksel tutundurma yöntemlerine göre daha düşük maliyetlidir.
• Etkinliklerin eğlence boyutu göz önüne alındığında müşteriler etkinlik anında keyifli vakit geçirmektedir. Böylece güzel bir anı yaratılmakta ve tüketicinin markayı kolay hatırlaması sağlanmaktadır.
• Markayı kullanan mevcut müşterilerin markaya olan marka güveni artmaktadır.
• Etkinlikler ile işletme/marka imajı artırılmaktadır. Etkinlikler, markanın adı, logosu, kişiliği, konumlandırması gibi pazarlama faaliyetlerini tamamlamaktadır.
• Etkinlik anında işletme sıcak/anında satış yapma imkânı yakalayabilmektedir. Ayrıca marka bağlılığı arttığı için marka satışları uzun dönemde artmaktadır.
• Samimi bir atmosferde gerçekleşen etkinliklerin sonrasında duyguları tetiklenen ve keyifli zaman geçiren müşteriler ile marka arasında bir bağ oluşur. Nitekim “etkinlikler deneyim yaratılması ile ilişkilidir ve bu noktada duygusal tepkileri canlandırmaktadır”.
• Yeni ürün tanıtımı etkinlikler aracılığıyla daha kolay olabilmektedir.
• İşletmeler/markalar etkinlik anında tüketicisiyle karşılıklı/çift yönlü bir iletişim kurmaktadır.
• Etkinliklere katılan tüketiciler kendini markanın aktif olarak bir parçası olarak görmektedir.


52. Soru

Etkinliklerin pazarlanmasında birtakım soruların cevaplanması gerekmektedir. Bunlar nelerdir?

Cevap

Etkinliklerin pazarlanmasında cevaplanması gereken sorular aşağıdaki gibidir;

• Etkinliğin amacı nedir?
• Etkinliği türü nedir? (yıllık kongre, teşvik toplantısı, fuar, sergi, seminer, sempozyum vb.)
• Katılımcılar kimdir?
• Planlanan etkinlik ne zaman olacaktır?
• Etkinliğin yapılacağı destinasyon/mekan neresidir?


54. Soru

Etkinlik pazarlaması yönetimi sürecinin ilk aşamasında pazar araştırması ile hangi hususlar anlaşılmalıdır?

Cevap

Etkinlik pazarlaması yönetimi sürecinin ilk aşamasında pazar araştırması ile aşağıdaki hususlar anlaşılmalıdır;

• İnsanların etkinliklere katılım kararlarını nasıl alırlar?
• Etkinlilere katılan insanların tatmini etkileyen unsurlar nelerdir?
• Etkinliklerde müşteri beklentileri ve algılamaları nasıldır?
• Etkinlikleri de insanların bulmak istedikleri aktiviteler nelerdir?
• İnsanların etkinlik için ödeyecekleri fiyat nedir?
• İnsanların etkinliklere katılmama nedenleri nelerdir?
• Rakiplerin belirlenmesi ve analiz edilmesi
• Etkinlik çevresinden meydana gelene değişikliklerin keşfedilmesi
• Etkinlik pazarlama faaliyetlerinin etkinliğinin ölçümü
• Etkinliğe katılması muhtemel olan hedef pazarın keşfi


55. Soru

Etkinlik pazarlamasının amacı nedir?

Cevap

Etkinlik pazarlamasında öncelikle pazarlama amaçları belirlenmelidir. Etkinlik pazarlamasının temel amaçları, yenilikçi ürün/teknoloji veya faaliyet tanıtmak, bunlara yönelik farkındalık yaratmak, hedef pazarlara ulaşmak, potansiyel pazarı genişletmek, bilgi, fikir ve teknolojiyi paylaşmak, ilişki kurmak ve işbirliği geliştirmek, imaj geliştirmek, satışları arttırmak, mevcut etkinlikler ile ilişkili yeni etkinlikler tasarlamaktır


56. Soru

Ürün/hizmetlerin hedef pazara yöneltilmesinde başarılı olmak için bölümlenen pazar için birtakım kriterlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunlar nelerdir?

Cevap

Ürün/hizmetlerin hedef pazara yöneltilmesinde başarılı olmak için bölümlenen pazar için yerine getirilmesi gereken kriterler aşağıdaki gibidir; 

• Bölümlenen pazarda müşteri tabanı tercih veya beklenti açısından homojen bir yapıya sahip olmalıdır. Bu anlamda tanımlanması ve ulaşılması kolay olmalıdır.
• Pazarın büyüklüğü göz önüne alınmalıdır. Hedeflenen pazarın küçük olması durumunda beklenen kar sağlanamayabilir; aksi halde ise birçok rekabeti de kapsayacağı için bunu yönetmek güçleşebilecektir.
• Maliyetlerinin karşılanabilir olması gerekir. Belirlenen bilet fiyatları veya ücretler, beklenen karı sağlayabilecek midir?
• Pazar bölümünün içinde bulunduğu yaşam eğrisi aşaması önemlidir.
• Rakipleri tamamının tanımlanması gerekmektedir. Bu alandaki benzer ürünlerin
özellikleri, doğrudan veya dolaylı rakipler, ulusal ve uluslararası rakipler ile mevcut ve potansiyel rakipler belirlenmelidir.


57. Soru

Etkinliklere katılımcıların katılım motivasyonları nelerdir?

Cevap

Etkinliklere katılımcıların katılım motivasyonları aşağıdaki gibidir;
• Uzmanlıklarını geliştirmek
• Çalışma alanlarında ilerlemek
• Kültürel etkileşim sağlamak
• Yeni ilişkiler kurmak
• Bilgi paylaşmak
• Sosyalleşmek
• Boş zaman değerlendirmek


58. Soru

Etkinliklerde birlik sponsorlarının katılım motivasyonları nelerdir?

Cevap

Birlik sponsorlarının katılım motivasyonları;
• Birlik üyelerin diğer üyeler ile ilişkiler kurulmasını sağlamak
• Birlik işletmelerinin işlerini yönetmek
• Üyeleri eğitmek
• Birliğe yeni üyeler eklemek
• Ürünleri teşhir etmektir.


59. Soru

Etkinliklere katılan işletme sponsorlarının motivasyonları nelerdir?

Cevap

İşletme Sponsorlarının Motivasyonları;
• Çalışanları bilgilendirmek ve motive etmek
• Ürün ve/veya hizmetleri tanıtmak
• Yeni pazarlar bulmak
• Küresel birleşmeler sağlamak veya bunlar hakkında bilgi edinmek
• Ortakların buluşmalarını yönetmektir.


60. Soru

Etkinliklere katılan sergi sahiplerinin motivasyonları nelerdir?

Cevap

Sergi Sahiplerinin Motivasyonları;
• Yeni pazarlara yönelmek
• İlerlemeyi sağlamak
• Ürün tanıtma
• Sosyal etkileşim sağlamaktır.


61. Soru

Etkinlik konumlandırması en az 10 biçimde yapılabilmektedir. Bunlar nelerdir?

Cevap

Etkinlik konumlandırma şekilleri;

• Etkinliğin var olan ünü ve imajı aracılığı ile (örneğin uzun yıllardır gerçekleştirilen Olimpiyat Oyunları)
• Etkinlik yöneticisiya da liderin karizmasıaracılığı ile (örneğin, Belfast Festivali’nin yönetmeni)
• Etkinlik programlama aracılığı ile (örneğin, Trafalgar Meydanı Festivali 2005 yılında üç haftalık şehir deneyimi elde etme imkânı ile konumlandırılmıştır)
• Oyuncular aracılığıyla(örneğin futbol, golf oyuncularına yada tiyatro sanatçılarına dikkat çekmek)
• Mekân veya etkinliklere vurgu yaparak
• Etkinlik hedef pazarı aracılığıyla(örneğin, Edinburgh Bankası Çocuk Tiyatroları Festivali)
• Fiyat ve kalite aracılığıyla(örneğin, Dünyanın en iyi üç tenoru ile opera performansı)
• Etkinliğin amacı ile (örneğin diyabet hastalığına karşı bilinçlenme)
• Etkinlik kategorisi veya türü ile (örneğin moda etkinliği, yiyecek ve şarap festivalleri)
• Çoklu nitelikler ile (örneğin, tasarımcılar, ün ve imajla konumlandırılan Londra Moda Haftası’nı aynı zamanda yeni tasarımcıları da kamuoyuna tanıtma imkânı ile pazarlar)


62. Soru

Ürünler türlerine göre kaça ayrılır? Bunlar nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

Ürünler türlerine göre dörde ayrılmaktadır. Bunlar;
• Temel ürün: müşterilerin satın aldıklarını hissettikleri üründür. Örneğin yaşlı bir kişinin satın aldığı bisikletteki temel fayda ulaşım değil, sağlıklı olma isteğidir. Temel ürün kişiselleşmiş olduğu için, hedef pazarın temel ürününün ne olduğu araştırılmalıdır.
• Somut ürün: üründeki somutluk, kalite düzeyi, özellikleri, markası, biçimi ve paketlenmiş halini kapsamaktadır. Bütün ürünlerde az veya çok bu bileşenler yer almaktadır. Ürün, türünün tek örneği değilse, tüketici bu özelliklerden bir veya birkaçını diğer ürünler ile kıyaslamak ve tercih yapmak için kullanacaktır. Örneğin araba satın alan bir kişi için, markası ve modeli somut ürün olacaktır.
• Genişletilmiş ürün: her ürünün arkasında destekleyici bir takım hizmetler yer almaktadır. Çoğunlukla müşteri, bu hizmetleri beklemekte ve bu desteklerin olmaması durumunda ilgili ürünü almaktan vazgeçmektedir.


63. Soru

Etkinlik pazarlamasında ürün nedir?Açıklayınız.

Cevap

Etkinlik pazarlamasında ise ürün, etkinlik yeri veya destinasyonun müşteri ihtiyaçlarını tatmin etmek için sunduklarıdır. Bu anlamda ürün eğitim programı, ülke fuarı, festival veya kongre olabilir. Etkinlik pazarlamasında ürün somut (koltuk, yiyecek-içecek vb.) ve soyut (destinasyon atmosferi, katılımcıların elde ettikleri değerler vb.) bileşenleri barındırmaktadır. Etkinlikler, soyut ürünler olduğu için insanlar, etkinliklere sahip olamaz, dokunamaz, hissedemez ve bilet satın almadan önce deneyimleyemez. Ancak etkinlik pazarlamacıları, söz konusu etkinliğe tanıtım posterleri, etkinlik programları veya sanatçılarının çalışma CDleri gibi unsurlarla somut unsurlar ekleyebilir. Bu unsurlarla potansiyel etkinlik katılımcıları, etkinliğin deneyimi hakkında ipuçları elde ederek, etkinlikten elde edecekleri fayda hakkında fikir sahibi olabilmektedir.


64. Soru

Etkinlik pazarlamacılarının bilmesi gereken, ürün (etkinlik) karmasında da yer alan unsurlar nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

Etkinlik pazarlamacıları, ürün (etkinlik) karmasında yer alan üç unsuru iyi bilmelidir. Birincisi ürünün geçmişidir. Ürünün geçmişi detaylı şekilde bilinmelidir.  İkincisi bir etkinliğin pazarlanmasında katılımcıların elde edeceği faydalar mesajlarla iyi vurgulanmalıdır. Bunun için katılımcılarla güçlü ilişki kurulması ve potansiyel katılımcılardan detaylı bilgi elde edilmesi gerekmektedir.  Üçüncüsü ise ürün olarak bir etkinliği diğerlerinden ayıran özellikleri vurgulamaktır. Pazarlamacılar, etkinliğin pazarlamasında ürünün eşsizliğini/farkını vurgulamak için hedef pazarın beklentilerini çok iyi belirleyerek özel deneyimler sunmalı ve katılımcılara ek değerler sunmalıdır.


65. Soru

Etkinlik pazarlayıcıları etkinliğin gerçekleşeceği destinasyonları seçerken göz önünde bulundurmaları gereken kriterler vardır. Bunlar nelerdir?

Cevap

Etkinlik pazarlayıcıları etkinliğin gerçekleşeceği destinasyonları seçerken göz önünde bulundurmaları gereken kriterler vardır ve şu şekilde sıralanabilir;

 • Destinasyon imajı,
 • Etkinlik amacına katkı sağlanması,
 • Etkinlik sahibine yönelik tutum,
 • Güvenlik,
 • Hijyen koşulları,
 • Hizmet kalitesi,
 • İklim,
 • Kalabalık yönetimi,
 • Katılımcılara yönelik kısıtlamalar ve yasal uygulamalar (giriş zorluğu vb.),
 • Konferans otellerinin varlığı,
 • Kültürel ve rekreasyonel çekiciliği,
 • Politik istikrar,
 • Rakiplerin varlığı,
 • Ulaşım imkânlarının varlığı ve kolaylığı,
 • Ulaşım maliyeti,
 • Uzaklık,

66. Soru

Etkinlik mekânları hangi içeriklerle tanıtılmalıdır?

Cevap

Etkinlik mekânları şu içerikler ile tanıtılmalıdır;
• Erişilebilir mekânlar
• Etkinliğin yapılacağı mekânın lojistik avantajı
• İlgili izleyici ve organizasyonların varlığı
• Katılımcıların güvenliği
• Mekânın atmosferi ve özgünlüğü
• Mekânın etkinliğin karakterine uygunluğu
• Mekânın etrafındaki çekicilikler ve yardımcı altyapı unsurları
• Mekânın yeterliliği (Konaklama-toplantı odaları)
• Potansiyel katılımcılara yakınlık ve seyahat kolaylığı
• Toplu taşıma imkânlarına erişim
• Yeterli park sahası


67. Soru

Etkinlik pazarlamasında kullanılabilecek pazarlama iletişim araçları nelerdir?

Cevap

Etkinlik pazarlamasında kullanılabilecek pazarlama iletişim araçları şu şekilde sıralanabilir;
• Kitlesel medya araçları (TV vb.)
• Ticari dergiler
• Gazeteler ve toplumsal dergiler
• Şu anda gerçekleşen etkinlik (bir sonraki etkinlik için)
• Birbirini tamamlayan veya birbiri ile ilişkili olan etkinlik, gösteri ve sergiler
• Web sitesi, elektronik postalar
• Doğrudan posta
• Satış tanıtımları
• Tele-pazarlama
• Ağızdan ağıza iletişim
• Kişisel satış
• Reklam
• Ünlülerin kullanılması


68. Soru

Pazarlamacıların sosyal medyada başarılı olabilmeleri için hangi sorulara cevap vermesi beklenir?

Cevap

Pazarlamacıların sosyal medyada başarılı olabilmeleri için öncelikle bir takım sorulara cevap bulunması gerekmektedir. Bunlar;
• Hangi sosyal taktiklerin etkili olduğunun belirlenmesi,
• Hedef pazarın, işletmenin sosyal medyası ile ne şekilde birbirine bağlanabileceği,
• Sosyal medya pazarlamasından sağlanan geri dönüşlerin ne şekilde ölçülebileceği,
• Sosyal medyada hedef pazara nasıl ulaşılabileceği,
• Sosyal medyada en etkili pazarlama araçlarının hangilerinin olabileceğidir


69. Soru

İnfografik ne demektir? Açıklayınız.

Cevap

İnfografik; bilgi, veri ve bilgi birikimlerini görsel olarak sergileyen grafiklerdir. Bu grafikler çok karışık konuları işaretler ve haritalar ile çok kolay ve açıklayıcı bir şekilde sergilemektedir. İnfografiklerin bilgiyi görsel olarak sunarken, akılda kalıcı bir etki yaratması infografiklere olan talebin artmasındaki en önemli nedenlerden birisidir.


71. Soru

Etkinlik deneyiminin geliştirilmesi için çok sayıda unsurun göz önüne alınması gerekmektedir. Bu unsurlar nelerdir?

Cevap

Etkinlik deneyiminin geliştirilmesi için çok sayıda unsurun göz önüne alınması gerekmektedir. Bu unsurlar;
• Etkinliğin teması,
• Etkinlik atmosferi
• Etkinliğin destinasyonu
• Etkinlik mekânı
• Etkinlik programı,
• Etkinlik kaynakları,
• Etkinlik zamanı/süresi,
• Etkinlik çalışanları,
• Eğlence imkânları.


72. Soru

Etkinlik deneyimini arttıran başarılı bir pazarlama etkinliğinin temel özellikleri nelerdir?

Cevap

Etkinlik deneyimini arttıran başarılı bir pazarlama etkinliğinin yedi etkinlik özelliği vardır;
• Katılım: Etkinlik ve deneyim atmosferi ile birlikte duygusal bir katılım gerçekleşir.
• Etkileşim: Marka temsilcileri, diğer katılımcılar ve marka arasında güçlü bir etkileşim oluşur.
• Sarmanlanma: Katılımcılar tüm duyular ile birlikte etkinlik için de yer alır.
• Yoğunluk: Hatırlanmaya değer, yüksek etki yaratır.
• Özgünlük: Özgün, fırsatlar sunan ve kişiselleşen deneyimler etkinlikleri farklı kılar.
• Yenilik: İçerik, mekân vb. gibi unsurlarda yaratıcılığın kullanılması.
• Bütünlük: Gerçek ve otantik olarak görülmektedir. Tüketiciye gerçek fayda ve değer sağlar.


1. Soru

Etkinlik pazarlaması hangi temel amaçla yürütülen pazarlama faaliyetleridir?

Cevap

Etkinlik pazarlaması, herhangi bir markanın hedef kitlesini etkileyerek markaya çekmek için tasarladığı olaylara yönelik yürüttüğü pazarlama faaliyetleridir.

2. Soru

İşletmeler etkinlikler aracılığıyla ne gibi avantajlar elde ederler? Bu avantajların başarıya dönüşmesi neye bağlıdır?

Cevap

İşletmeler etkinlikler aracılığıyla sıcak satış, marka değeri artırma, imaj yaratma vb. gibi bir takım avantajlar elde etmektedirler. Bu avantajların sağlanabilmesi ise etkinliklerin etkili bir şekilde pazarlanmasına bağlıdır.

3. Soru

Pazarlama Enstitüsü tarafından pazarlama nasıl tanımlanır?

Cevap

Pazarlama Enstitüsü tarafından pazarlama “müşteri gereksinimlerini belirlemek, tahmin etmek ve karşılamaktan sorumlu olan yönetim süreci” olarak tanımlamaktadır. Diğer bir ifadeyle pazarlama, tüketicinin ihtiyaç ve isteklerini ürün, hizmet ve fikirler sunarak tatmin etmeye yönelik yapılan faaliyetlerdir.

4. Soru

İşletmeler hangi çerçevede yaptıkları organizasyonlarla hedef kitlesini yani potansiyel müşterileri kendi markasına yönlendirebilmektedirler?

Cevap

İşletmeler, özel etkinlikleri tasarlayarak hedef kitlesini yani potansiyel müşterileri kendi markasına yönlendirebilmektedir. Bu özel etkinlikler spor yarışmaları, müzik gösterileri, eğlence şovları, sanatsal sergiler, festivaller, fuarlar ve benzeri gibi geniş bir çerçevede organizasyonları içermektedir.

5. Soru

Etkinlik Pazarlaması bir uygulama olması açısından nasıl tanımlanır?

Cevap

Etkinlikler ile işletmeler, hedef kitleyle anında, doğrudan, samimi bir şekilde ve etkisi uzun sürecek şekilde iletişim kurmaktadırlar. Etkinliği üstlenen işletmelerin etkinlikleri pazarlama faaliyetlerine entegre ederek yaptığı uygulamalara “etkinlik pazarlaması ” denir.

6. Soru

Etkinlik Pazarlaması iletişim açısından nasıl tanımlanır?

Cevap

Etkinlik pazarlaması; bir işletmenin hem kurumsal hem de marka değerini yükseltmek amacıyla hedef kitlesine yönelik olarak tasarladığı, markaya özel ve özgün aktiviteler kanalıyla oluşturduğu deneyimsel bir pazarlama iletişimidir.

7. Soru

Etkinlik pazarlaması yönetiminin işlevleri nelerdir?

Cevap

Etkinlik pazarlaması yönetiminin işlevleri, etkinlik katılımcıları ve ziyaretçilerinin ihtiyaç ve güdülerini anlamak, ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler geliştirmek ve etkinliğin amaçlarını açıklayacak bir iletişim programı tasarlamaktır.

8. Soru

Etkinliklerin başarılı şekilde pazarlanabilmesi için ne gibi uygulamalar önerilir?

Cevap

Etkinliklerin başarılı şekilde pazarlanabilmesi için birtakım uygulamalar önerilebilir:

• Bunlardan biri, işbirlikçi pazarlama anlaşmaları günümüzde tercih edilmektedir. Bu eğilim etkinlik sponsorluğu ile birlikte başlamıştır. Olimpiyatlar uzun yıllardır birbiri ile rekabet etmeyen çoklu sponsorlar ile çalışmaktadır ve bu da katılan işletmeler ile başarılı şekilde islemektedir. İki veya daha fazla işletme benzer hedef kitleye ulaştığında, işbirlikçi bir çaba, gönderdikleri mesajın etkisini büyütmektedir.

• Diğer bir uygulama ise televizyonda gösterilen büyük etkinliklerin kitle pazarlamanın kümelenmiş yapısını yerine geçen toplum temelli etkinliklerdir. Toplumun tüm dünyada ve özellikle batıda post modern, post materyalist asamaya geçmesi ile birlikte, toplum temelli ve neden temelli pazarlamanın önemi artmaktadır.

• Üçüncü olarak küresel pazarlama, gittikçe küreselleşen bir dünyada, birçok işletme için başarının kilit etkenidir. Belli bir takım spor ve kültürel programların ulusal sınırları asması nedeniyle, etkinlikler küresel pazarlama için önemli bir güç haline gelmektedir.

• Son olarak, kitle dinleyici araçlarından daha etkili olabilir. 300.000 kişiden daha fazla kişiyi çeken bir etkinlik, televizyon programlarını geride bırakabilir. Bu durum televizyon programlarının izleyicilerinin daha iyi tanımlandığı dönemlerde, ilginç bir gelişme haline gelmektedir.

9. Soru

Etkinlik pazarlamasının temel amacı nedir?

Cevap

Etkinlik pazarlaması temelde iki amaç üzerine kurulmuştur. Bunlar;

• İletişim ve

• Satıştır.

10. Soru

Etkinlik pazarlamasının iletişim ve satış amaçlarının kapsamları nelerdir? Bu unsurların etkinlik kavramıyla ilişkisi nedir?

Cevap

İletişim amaçları, imaj ve farkındalık artırma, itibar oluşturma, ilişki geliştirme, konum değiştirme, kurumsal iletişimi kuvvetlendirme iken; satış amaçları ise satış ve pazar payını artırmaktır. Günümüzde de işletmeler, bu amaçlara ulaşmada etkinliklere ihtiyaç duymaktadır.

Söz konusu bu nedenlerin belirlenmesi, etkinlik pazarlamasının avantajlarının anlaşılması için önemlidir. Bu sayede marka/işletme ile tüketici/müşteri/katılımcı arasında aktif bir iletişim kurulmaktadır

11. Soru

Başarılı bir etkinliğin işletmelere sağladığı avantajlar nelerdir?

Cevap

Etkinlik organizasyonuna önemli bütçeler ayıran işletmelerin etkinlik pazarlamasına ihtiyaç duyma nedenleri incelendiğinde, başarılı bir etkinliğin işletmelere önemli avantajlar sağladığı görülmektedir. Bu avantajlar şöyle sırlanabilir:

• İşletme, yaratıcı bir etkinlik sonrasında marka bilinirliliğini artırmaktadır.

• Etkinlikler, reklam ve kişisel satış gibi geleneksel tutundurma yöntemlerine göre daha düşük maliyetlidir.

• Etkinliklerin eğlence boyutu göz önüne alındığında müşteriler etkinlik anında keyifli vakit geçirmektedir. Böylece güzel bir anı yaratılmakta ve tüketicinin markayı kolay hatırlaması sağlanmaktadır.

• Markayı kullanan mevcut müşterilerin markaya olan marka güveni artmaktadır.

• Etkinlikler ile işletme/marka imajı artırılmaktadır. Etkinlikler, markanın adı, logosu kişiliği konumlandırması gibi pazarlama faaliyetlerini tamamlamaktadır.

• Etkinlik anında işletme sıcak/anında satış yapma imkânı yakalayabilmektedir. Ayrıca marka bağlılığı arttığı için marka satışları uzun dönemde artmaktadır.

• Samimi bir atmosferde gerçekleşen etkinliklerin sonrasında duyguları tetiklenen ve keyifli zaman geçiren müşteriler ile marka arasında bir bağ oluşur. Nitekim “etkinlikler deneyim yaratılması ile ilişkilidir ve bu noktada duygusal tepkileri canlandırmaktadır”. Yeni ürün tanıtımı etkinlikler aracılığıyla daha kolay olabilmektedir.

• İşletmeler/markalar etkinlik anında tüketicisiyle karşılıklı/çift yönlü bir iletişim kurmaktadır.

• Etkinliklere katılan tüketiciler kendini markanın aktif olarak bir parçası olarak görmektedir.

12. Soru

Destinasyonların gerçekleşen etkinliklerden elde ettiği avantajlar nelerdir?

Cevap

Destinasyonların gerçekleşen etkinliklerden elde ettiği avantajlar şöyle sıralanabilir:

• Destinasyonlar, üstlendikleri etkinlikler sayesinde Dünya’nın ilgisini çekmektedir.

• Etkinlikler, ev sahibi destinasyon/ülkelerin imajına olumlu etkiler yapmaktadır.

• Etkinlikler, ülkelerin/destinasyonların markalaştırılmasında kullanılmaktadır.

• Etkinlikler, destinasyonların atmosferlerini geliştirerek iyileştirmektedir.

• Etkinlikler, destinasyonlara özgün deneyimlerin gerçekleşmesini sağlamaktadır.

• Destinasyonlara gelen turist sayısı ve turizm gelirlerinde artışlar sağlamaktadır.

• Destinasyonlarda etkinlikler ile ikonik yapılaşma oluşmaktadır. Bu yapılar, Paris’teki Eyfel kulesinde olduğu gibi şehrin sembolü haline gelmektedir.

13. Soru

Etkinlik pazarlaması yönetimi hangi süreçleri kapsamaktadır?

Cevap

Etkinlik pazarlaması yönetimi süreci, yönetim süreçlerinin ve pazarlama fonksiyonlarının karşılıklı şekilde karmaşık bir biçimde etkileşimidir. Bu süreç araştırma ile başlamakta, etkinlik planlaması, düzenleme ve uygulama ile devam etmekte, sonuçta da etkinliğin değerlendirilmesi ile sonuçlanmaktadır. Bu da yeni bir araştırma yapma ile birlikte döngü haline gelmektedir.

14. Soru

Hoyle’ın (2002) ortaya koyduğu pazarlama karması nedir?

Cevap

Hoyle’ın ortaya koyduğu beş pazarlama karması;

• Ürün,

• Fiyat,

• Mekân,

• Halkla ilişkiler ve

• Konumlandırmadır.

15. Soru

Etkin pazarlamasının önemli karma unsurlar nelerdir?

Cevap

Ürün, fiyat ve tanıtım etkinlik pazarlamasının önemli karmaları olarak nitelendirmektedir.

16. Soru

Etkinlik pazarlamasında sorulması gereken sorular nelerdir?

Cevap

Etkinliklerin pazarlanmasında birtakım soruların cevaplanması gerekmektedir. Bunlar, ne, neden, kim, nerede ve ne zamandır? Etkinlik pazarlamasına uyarlandığında sorulması gereken sorular şunlardır:

• Etkinliğin amacı nedir?

• Etkinliği türü nedir? (yıllık kongre, teşvik toplantısı, fuar, sergi, seminer, sempozyum vb.)

• Katılımcılar kimdir?

• Planlanan etkinlik ne zaman olacaktır?

• Etkinliğin yapılacağı destinasyon/mekan neresidir?

17. Soru

Pazarlama araştırması nedir?

Cevap

Pazarlama araştırması, işletmenin pazarlama durumu ile ilgili olarak gerekli olan verilerin sistemli şekilde tasarlanması, toplanması, analiz edilmesi ve raporlanmasıdır. Bu, pazarlamanın başarılı olması için önemli bir unsurdur.

18. Soru

Pazarlama araştırmasının başarılı olması için sahip olması gereken özellikler nelerdir?

Cevap

Pazarlama araştırmasının başarılı olması için sahip olması gereken özellikler kısaca şöyle açıklanabilir:

• Bilimsel yöntem: Etkin bir pazarlama araştırması, bilimsel yöntemleri içermelidir. Bunlar dikkatli bir gözlem, hipotezlerin oluşturulması, öngörü ve test etmektir.

• Yaratıcı araştırma: Pazarın tepkisini yaratıcı biçimde ölçmek gerekmektedir. Bir firma, ürün maskotunu giyerek, sokakta dolaşmış ve yetişkinlerin bile ürün ile eğlendiğini ve keyif aldığını saptamıştır. Bu konumlandırma ile birlikte satışların arttığı görülmüştür.

• Çoklu yöntemler: Pazarlama araştırmacıları sadece bir tek yönteme bağlı kalmamalıdır. Araştırmanın sonuçları birkaç farklı yöntem ile elde edilmelidir. Bu da güvenilirliği arttıracaktır.

• Model ve verilerin bağımlılığı: Pazarlama araştırmacıları, araştırılan bilgi türünü yönlendiren modellerden bilgiler elde edilmektedir.

• Bilginin değeri ve maliyeti: Araştırmacılar maliyetine rağmen bilginin değerini ölçmeye çalışmaktadır. Her ne kadar maliyet ölçülebilir olsa da, değeri net olarak belirlenememektedir.

• Şüphecilik: Araştırmacıları bir pazarın ne şekilde çalıştığına dair yöneticilerin düşüncelerine karsı şüpheci olmak zorundadır. Pazarlama mitlerinden kaynaklanan sorunlara karsı dikkatli olmalıdır.

• Etik pazarlama: Pazarlama araştırması hem sponsor firmayı hem de müşterileri etkilemektedir. Bu nedenle yanlış şekilde kullanılması müşterilere zarar verebilir.

19. Soru

Etkinlik pazarlaması yönetimi sürecinin ilk aşamasında pazar araştırması ile hangi unsurlar anlaşılmalıdır?

Cevap

Etkinlik pazarlaması yönetimi sürecinin ilk aşamasında pazar araştırması ile şu unsurlar anlaşılmalıdır:

• İnsanların etkinliklere katılım kararlarını nasıl alırlar?

• Etkinlilere katılan insanların tatmini etkileyen unsurlar nelerdir?

• Etkinliklerde müşteri beklentileri ve algılamaları nasıldır?

• Etkinlikleri de insanların bulmak istedikleri aktiviteler nelerdir?

• İnsanların etkinlik için ödeyecekleri fiyat nedir? İnsanların etkinlik için ödeyecekleri fiyat nedir?

• İnsanların etkinliklere katılmama nedenleri nelerdir?

• Rakiplerin belirlenmesi ve analiz edilmesi.

• Etkinlik çevresinden meydana gelene değişikliklerin keşfedilmesi.

• Etkinlik pazarlama faaliyetlerinin etkinliğinin ölçümü.

• Etkinliğe katılması muhtemel olan hedef pazarın keşfi.

20. Soru

Etkinliklerin sınıflandırılması ve seçeneklerin azaltılması için hangi piramit geliştiriliştir?

Cevap

Pazarlama yöneticileri bütçe sınırlarına dikkat ederek, etkinliğin amaçlarına uygun olarak etkinliğin düzeyini belirlemek zorundadır. Buna göre çeşitli
etkinliklerin sınıflandırılması ve seçeneklerin azaltılması için geliştirilen piramit Spor Etkinliği Piramididir. 

21. Soru

Spor Etkinliği Piramidi kısaca nasıl açıklanabilir

Cevap

Spor Etkinliği Piramidindeki;

• Küresel etkinlikler,

• Uluslararası etkinlikler,

• Ulusal etkinlikler,

• Bölgesel etkinlikler ve

• Yerel etkinlikler etkinliğin beş aşamasıdır.

Küresel etkinlikler piramidin tepe noktasında ve yerel etkinlikler de en alt noktasındadır. Piramidin her düzeyi, etkinliklerin genişliği ve derinliğine dayanarak sınıflandırılmaktadır. Genişlik, çeşitli iletişim araçları aracılığı ile ulaşılan coğrafi büyüklüğü ifade eder. Derinlik ise müşteriler arasındaki ilgi düzeyini belirtmektedir. Buna göre etkinliğin amacına uygun şekilde hangi düzeyde düzenlenebileceği belirlenmelidir

22. Soru

Ürün/hizmetlerin, hedef pazara yöneltilmesinde başarılı olması için yerine getirilmesi gereken kriterler nelerdir?

Cevap

Ürün/hizmetlerin, hedef pazara yöneltilmesinde başarılı olması için bölümlenen pazar için birtakım kriterlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunlar şöyle sıralanabilir:

• Bölümlenen pazarda müşteri tabanı tercih veya beklenti açısından homojen bir yapıya sahip olmalıdır. Bu anlamda tanımlanması ve ulaşılması kolay olmalıdır.

• Pazarın büyüklüğü göz önüne alınmalıdır. Hedeflenen pazarın küçük olması durumunda beklenen kar sağlanamayabilir; aksi halde ise birçok rekabeti de kapsayacağı için bunu yönetmek güçleşebilecektir.

• Maliyetlerinin karşılanabilir olması gerekir. Belirlenen bilet fiyatları veya ücretler, beklenen karı sağlayabilecek midir?

• Pazar bölümünün içinde bulunduğu yasam eğrisi aşaması önemlidir.

• Rakipleri tamamının tanımlanması gerekmektedir. Bu alandaki benzer ürünleri özellikleri, doğrudan veya dolaylı rakipler, ulusal ve uluslararası rakipler ile mevcut ve potansiyel rakipler belirlenmelidir.

23. Soru

Katılımcıların etkinliklere katılım motivasyonları nelerdir?

Cevap

Katılımcıların etkinliklere katılım motivasyonları kısaca şöyle açıklanabilir:

• Katılımcıların Motivasyonu: Uzmanlıklarını geliştirmek, Çalışma alanlarında ilerlemek, Kültürel etkileşim sağlamak, Yeni ilişkiler kurmak, Bilgi paylaşmak, Sosyalleşmek, Boş zaman değerlendirmek. 

• Birlik Sponsorlarının Motivasyonu: Birlik üyelerin diğer üyeler ile ilişkiler kurulmasını sağlamak, Birlik işletmelerinin işlerini yönetmek, Üyeleri eğitmek, Birliğe yeni üyeler eklemek, Ürünleri teşhir etmek.

• İşletme Sponsorlarının Motivasyonları: Çalışanları bilgilendirmek ve motive etmek, Ürün ve/veya hizmetleri tanıtmak, Yeni pazarlar bulmak, Küresel birleşmeler sağlamak veya bunlar hakkında bilgi edinmek, Ortakların buluşmalarını yönetmek.

• Sergi Sahiplerinin Motivasyonları: Yeni pazarlara yönelmek, İlerlemeyi sağlamak, Ürün tanıtma, Sosyal etkileşim sağlamak.

24. Soru

Etkinliklere yönelik konumlandırma yapılması nasıl tanımlanır?

Cevap

Etkinliklere yönelik konumlandırma yapılması önemlidir. Bu sayede hedef pazarın etkinliklere yönelik algıları yönlendirilebilmektedir. Etkinlik pazarlamasında konumlandırma, söz konusu etkinliğin tüketici tarafından nasıl tanımlandığı ve tüketicinin zihninde rakip ürünlere kıyasla bulunduğu yer olarak tanımlanmaktadır. Etkinlik pazarlamasında, etkinlik mekânı ve destinasyonlarının başarılı bir konumlandırma yapması ve potansiyel katılımcılarına yani hedef pazara etkin bir şekilde iletilmesi gerekmektedir. Bu iletişimde ürün yararına odaklanma, fiyat ve kaliteye odaklanma, ürün sınıfına odaklanma ve rekabetçi üstünlüğe odaklanma; konumlandırma stratejilerinde başarılı olmayı etkileyebilecektir. Ayrıca etkinlikte konumlandırma sürecinde kullanılan sloganlar da konumlandırmanın başarısını ve etkinlik mekânlarının potansiyel katılımcıların zihnine yerleşmesini ve diğer etkinliklerden ayrışmasına yardımcı olmaktadır.

25. Soru

Etkinlik konumlandırılması hangi farklı şekillerle yapılabilmektedir?

Cevap

Etkinlik konumlandırılması aşağıdaki şekillerle yapılabilmektedir:

• Ofis Etkinliğin var olan ünü ve imajı aracılığı ile (örneğin uzun yıllardır gerçekleştirilen Olimpiyat Oyunları),

• Etkinlik yöneticisi ya da liderin karizması aracılığı ile (örneğin, Belfast Festivali’nin yönetmeni),

• Etkinlik programlama aracılığı ile (örneğin, Trafalgar Meydanı Festivali 2005 yılında üç haftalık şehir deneyimi elde etme imkânı ile konumlandırılmıştır),

• Oyuncular aracılığıyla (örneğin futbol, golf oyuncularına yada tiyatro sanatçılarına dikkat çekmek),

• Mekân veya etkinliklere vurgu yaparak,

• Etkinlik hedef pazarı aracılığıyla (örneğin, Edinburgh Bankası Çocuk Tiyatroları Festivali),
• Fiyat ve kalite aracılığıyla (örneğin, Dünyanın en iyi üç tenoru ile opera performansı),

• Etkinliğin amacı ile (örneğin diyabet hastalığına karşı bilinçlenme),

• Etkinlik kategorisi veya türü ile (örneğin moda etkinliği, yiyecek ve şarap festivalleri),

• Çoklu nitelikler ile (örneğin, tasarımcılar, ün ve imajla konumlandırılan Londra Moda Haftasını aynı zamanda yeni tasarımcıları da kamuoyuna tanıtma imkânı ile pazarlar).

26. Soru

Etkinlik piyasasında ürün nasıl tanımlanır? 

Cevap

Etkinlik pazarlamasında ürün, etkinlik yeri veya destinasyonun müşteri ihtiyaçlarını tatmin etmek için sunduklarıdır. Bu anlamda ürün eğitim programı, ülke fuarı, festival veya kongre olabilir. Etkinlik pazarlamasında ürün somut (koltuk, yiyecek-içecek vb.) ve soyut (destinasyon atmosferi, katılımcıların elde ettikleri değerler vb.) bileşenleri barındırmaktadır. Etkinlikler, soyut ürünler olduğu için insanlar, etkinliklere sahip olamaz, dokunamaz, hissedemez ve bilet satın almadan önce deneyimleyemez. Ancak etkinlik pazarlamacıları, söz konusu etkinliğe tanıtım posterleri, etkinlik programları veya sanatçılarının çalışma CD’leri gibi unsurlarla somut unsurlar ekleyebilir. Bu unsurlarla potansiyel etkinlik katılımcıları, etkinliğin deneyimi hakkında ipuçları elde ederek, etkinlikten elde edecekleri fayda hakkında fikir sahibi olabilmektedir.

27. Soru

Etkinlik pazarlamacıları, ürün (etkinlik) karmasında yer alan hangi unsurlara iyi derecede vakıf olmalıdır?

Cevap

Etkinlik pazarlamacıları, ürün (etkinlik) karmasında yer alan ve aşağıda kısaca açıklanan unsurlara iyi derecede vakıf olmalıdır:

• İlki, ürünün geçmişidir. Ürünün geçmişi detaylı şekilde bilinmelidir. Örneğin “50. Konferans” başlığı bu etkinliğin başarısını gösterirken, “1. Konferans” başlığı ise bu konferansın bir geçmişinin olmadığını göstermesine rağmen, gelenekselleşeceğine ve uzun süreceğine yönelik bir portre çizilebilir. Dolayısıyla etkinlik pazarlamasının en önemli bölümü organizasyonu ve organizasyonun amacını tanımlayarak insanları etkinliğe çekecek tarih yaratma kısmıdır. Onuncu yılını kutlayacak olan bir etkinlik için tema olan 10 sayısı, “10’un gücü” gibi sloganlar, “10 ödül”, “10 önemli konuşmacı” gibi unsurlarla tanıtılabilir.

• İkincisi bir etkinliğin pazarlanmasında katılımcıların elde edeceği faydalar mesajlarla iyi vurgulanmalıdır. Bunun için katılımcılarla güçlü ilişki kurulması ve potansiyel katılımcılardan detaylı bilgi elde edilmesi gerekmektedir. Verimliliği artırmak ya da iyi vakit geçirmek gibi vaatler kişileri etkinliğe katılmak için ikna edebilir.

• Üçüncüsü ise ürün olarak bir etkinliği diğerlerinden ayıran özellikleri vurgulamaktır. Pazarlamacılar, etkinliğin pazarlamasında ürünün eşsizliğini/farkını vurgulamak için hedef pazarın beklentilerini çok iyi belirleyerek özel deneyimler sunmalı ve katılımcılara ek değerler sunmalıdır.

28. Soru

Etkinliğin fiyatlandırılması süresince nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

Etkinliklerin fiyatlandırılması sürecinde etkinliğin; amacı, bütçesi ve katılımcıların ödeme güçleri dikkate alınmalıdır. Fiyat, tüketicilerin kalite algısını etkilemeyecek düzeyde çok düşük/ yüksek olmamalıdır.

Fiyatlandırmada önemli olan etken, ürünün, pazarlama stratejilerinin ve dağıtım ile ilişkili unsurların, reklam harcamalarının, maliyetlerinin veya pazardaki herhangi bir fiyat değişiminin belirlenmesidir.

29. Soru

Web sitelerinin başarılı olması için sahip olması gereken özellikler nelerdir?

Cevap

Destinasyonlarda tanıtım için web siteleri kullanmaktadır. Ancak bunların başarılı olması için bir takım özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bunlar şöyle sıralanabilir:

• Hızlı yüklenebilir ve kolaylıkla yönlendirilebilir olması,

• Görsel olarak çekici olmalı ve tam ekran kullanılabilmesi,

• Detaylı harita ve seyahat yönlendirmeleri olması,

• Görsel turlar içermesi,

• Mekânın düzenlemeleri ve kapasitelerine yönelik gerçekçi bilgiler vermesidir.

30. Soru

Etkinliklerdeki dağıtım kanalları nelerdir?

Cevap

Etkinlik mekânları veya destinasyonları, kendi ürünlerini ulaşılabilir kılmak için benzer şekilde dağıtım kanalları kullanmaktadır. Bu kanallar ticari fuarlar, web sitesi gibi planlayıcıların bilgi girişi yapacakları kanalları içermektedir.Etkinlik mekânları veya destinasyonları, kendi ürünlerini ulaşılabilir kılmak için benzer şekilde dağıtım kanalları kullanmaktadır. Bu kanallar ticari fuarlar, web sitesi gibi planlayıcıların bilgi girişi yapacakları kanalları içermektedir.

31. Soru

Etkinlik pazarlayıcıları etkinliğin gerçekleşeceği destinasyonları seçerken göz önünde bulundurmaları gereken kriterler nelerdir?

Cevap

Etkinlik pazarlayıcılarının destinasyonları seçerken göz önünde bulundurmaları gereken kriterler;

• Destinasyon imajı,

• Etkinlik amacına katkı sağlanması,

• Etkinlik sahibine yönelik tutum,

• Güvenlik,

• Hijyen koşulları,

• Hizmet kalitesi,

• İklim,

• Kalabalık yönetimi,

• Katılımcılara yönelik kısıtlamalar ve yasal uygulamalar (giriş zorluğu vb.),
• Konferans otellerinin varlığı,

• Kültürel ve rekreasyonel çekiciliği,

• Politik istikrar,

• Rakiplerin varlığı,

• Ulaşım imkânlarının varlığı ve kolaylığı,

• Ulaşım maliyeti ve uzaklıktır.

32. Soru

Etkinlik mekanları hangi içeriklerle tanıtılır? 

Cevap

Etkinlik mekanları aşağıdaki içeriklerle tanıtılır:

• Erişilebilir mekânlar,

• Etkinliğin yapılacağı mekânın lojistik avantajı,

• İlgili izleyici ve organizasyonların varlığı,

• Katılımcıların güvenliği,

• Mekânın atmosferi ve özgünlüğü,

• Mekânın etkinliğin karakterine uygunluğu,

• Mekânın etrafındaki çekicilikler ve yardımcı altyapı unsurları,

• Mekânın yeterliliği (Konaklama-toplantı odaları),

• Potansiyel katılımcılara yakınlık ve seyahat kolaylığı,

• Toplu taşıma imkânlarına erişim ve Yeterli park sahası.

33. Soru

 Etkinlik pazarlamasında kullanılabilecek pazarlama iletişim araçları nelerdir? 

Cevap

Etkinlik pazarlamasında kullanılabilecek pazarlama iletişim araçları şöyle sıralanabilir:

• Kitlesel medya araçları (TV vb.),

• Ticari dergiler,

• Gazeteler ve toplumsal dergiler,

• Şu anda gerçekleşen etkinlik (bir sonraki etkinlik için),

• Birbirini tamamlayan veya birbiri ile ilişkili olan etkinlik, gösteri ve sergiler,

• Web sitesi, elektronik postalar,

• Doğrudan posta,

• Satış tanıtımları,

• Tele-pazarlama,

• Ağızdan ağıza iletişim,

• Kişisel satış,

• Reklam,

• Ünlülerin kullanılması.

34. Soru

Reklam nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Reklam, görsellik içermesi ve farklı platformlarda sunulabilmesi nedeniyle tüketicilere ürün veya hizmetler hakkında en fazla bilgi sağlayan tutundurma elemanıdır.

35. Soru

Reklamın amacı nedir?

Cevap

Reklamın amacı ürün ile ilgili bilgi vermek, ürünü tanıtmak, ürünün rakiplerine göre avantajlarını göstermek, ürünün fiyat avantajını göstermek, müşteri hizmetleri ile ilgili bilgi vermek, tasarrufa yönelik olması, deneme ürünlerinin kullanımına yönelik olabilmektedir.

36. Soru

Halkla ilişkilerin yaygın şekilde kullanımını gerektiren temel etkinlikler nelerdir?

Cevap

Halkla ilişkilerin yaygın şekilde kullanımını gerektiren beş temel etkinlik vardır.

• Birincisi basın ilişkileridir. Olumlu tanıtımı arttırmak veya olumsuz tanıtımın etkilerini azaltmak için haber değeri olan bilgilerin medyada yer almasının sağlanmasına yöneliktir.

• İkincisi tanıtımdır. Belli ürünlere/hizmetlere/etkinliklere yönelik dikkat çekmek için taktiklerin uygulanmasını amaçlamaktadır.

• Üçüncü olarak, organizasyonun kendisine dair içe ve dışa yönelik olumlu imajın arttırılmasına yönelik şirket tanıtımıdır.

• Bir durumu geliştirmek veya yasal bir sorunu ortadan kaldırmak için kamu yetkilileri ile ilgilenmek üzere gerçekleştirilen lobicilik dördüncüsüdür.

• Son olarak danışmanlık yer almaktadır. Özellikle, organizasyonun ilişkili olabileceği hassas konulara yönelik kamusal konularda yönetime tavsiyelerde bulunmaya yöneliktir.

37. Soru

Kişisel satış nedir?

Cevap

Kişisel satış, satış personeli ve potansiyel müşteri arasında yüz yüze veya telefon aracılığı ile doğrudan, kişisel etkileşim içeren iletişim karması bileşenlerinden biridir. Kişisel satış veya doğrudan satış, satış personeli ve potansiyel alıcılar arasındaki kişiler arası iletişimin en önemli biçimlerinden biridir. Bir yanda, müşterilerin tercihlerini ve satın alma davranışlarını etkilemek için diğer yandan satışı yapılan ürünlere yönelik önemli düzenlemelerin sağlaması için gerekli olan geribildirimi arttırması yönünde çift yönlü bir süreçtir. Kişisel satışta doğrudan hedef kitleye yönelik olarak ilişki kurmakta ve satış odaklı bir çaba sergilemektedir. Kişisel satışın altında yatan anlayış, değişimi kolaylaştırmaktır ve kişisel satışta müşterinin harekete geçirilmesi için en uygun koşullar sağlanmaktadır.

38. Soru

Doğrudan pazarlama nedir, süreçleri için hangi tekniklerden yararlanılır?

Cevap

Doğrudan pazarlama, ürün veya hizmetlerin herhangi bir dağıtım kanalı aracılarından birini kullanmadan üreticiden tüketiciye doğru pazarlanmasıdır. Doğrudan pazarlamada pek çok teknik kullanılmaktadır. Bunlar;

• Doğrudan postalama (tüketiciye e-posta ile ulaşma),

• Katalog basımı ve dağıtımı,

• Özel medya (dergi ve gazete basımı),

• Telefonla pazarlama ve

• İnternettir (web sayfası).

Doğrudan pazarlama ile etkinlik organizatörleri ve potansiyel katılımcılar arasında çift yönlü interaktif bir iletişim kurulmaktadır.

39. Soru

Etkinlik pazarlamasında doğrudan pazarlama kapsamında kullanılan yöntemler nelerdir?

Cevap

Doğrudan medya reklamı, doğrudan posta, elektronik posta ve tele-pazarlamadır.

40. Soru

İnografik nedir?

Cevap

İnfografik; bilgi, veri ve bilgi birikimlerini görsel olarak sergileyen grafiklerdir. Bu grafikler çok karışık konuları işaretler ve haritalar ile çok kolay ve açıklayıcı bir şekilde sergilemektedir. İnfografiklerin bilgiyi görsel olarak sunarken, akılda kalıcı bir etki yaratması infografiklere olan talebin artmasındaki en önemli nedenlerden birisidir. 

41. Soru

Hashtag nedir?

Cevap

Hashtag (#): Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya araçlarında # sembolü ile kullanılmaktadır. Devamında dikkat çekilen konuya yönelik bir sözcük kullanılarak aynı anda kitlelerin konu etiketleri başlığı altında toplanmasını sağlar (Örneğin #altınportakalfilmfestivali).

42. Soru

Etkinlik pazarlamasında kullanılan yayınlar nelerdir?

Cevap

Etkinlik pazarlamasında kullanılan yayınlar;

• Destekleyici belgeler,

• Basılı rehberler ve

• Etkinlik broşürleridir.

43. Soru

Blog, blogging ve blogger kavramları nasıl açıklanabilir?

Cevap

Bloglar, etkinliklerin pazarlanmasını hızlı şekilde etkilemektedir. Blog bir kişi tarafından oluşturulmuş ve devam ettirilen çevrimiçi dergilerdir. Blog’un güncel tutulması faaliyetine blogging, blog tutan kişiye ise blogger denilmektedir. Bloglar özel bir teknik bilgi gerektirmediği için herhangi biri tarafından tutulabilmektedir. Toplantı sektöründe sanal ortamda birçok blog yer almaktadır. Bunlar, üyelerinin düşüncelerini belirtmesine, katıldıkları etkinlikleri değerlendirmelerine, meslektaşlarından bilgi edinmelerine yardımcı olmaktadır. İşletmeler katılımcıların ihtiyaç ve isteklerini anlamak üzere kişisel blog yaratmasını desteklemektedir. Bloglar bu anlamda etkinlik sonrası değerlendirme için de değerli bir kaynaktır.

44. Soru

Deneyimsel bakış açısıyla etkinlik pazarlamasını oluşturan özellikler nelerdir?

Cevap

Deneyimsel bakış açısıyla etkinlik pazarlamasını dört özellik oluşturmaktadır:

• Birincisi, deneyim temelli olmasıdır. Etkinlikler, kişisel olarak yaşanan deneyimlerdir. Katılımcılar, etkinliklere katılarak aktif bir performans sergilerler. Bu durumda hem marka deneyimlenir hem de katılımcıların yasam kalitelerine katkı sağlar.

• İkinci özellik olan etkileşimde, katılımcılar ve marka/işletme çalışanları arasında karşılıklı etkileşim gerçekleşir. Bu nedenle, etkinlik pazarlaması, tüketici-marka ilişkilerinin katılmasında ideal bir stratejidir.

• Üçüncü özellik ise sahnelenen etkinlikler ile tüketicilerin duygusal olarak etkilenmesidir. Bu nedenle pazarlamacılar, tüketici duygu ve deneyimlerinde hangi duyusal marka deneyimlerinin yerleştiğini kontrol edebilmektedir.

• Dramaturji ise son özelliktir. Tüketicilerin marka hiper gerçekliğini duygusal olarak deneyimlemesi için, marka imajını canlandıran ve hedef izleyicinin hayal gücünü yakalayan, tiyatro oyununa benzeyen özgün ve yaratıcı bir dramaturji gerekmektedir. Bu nedenle etkinlik pazarlama stratejisi tüketicinin gündelik yasam deneyimlerinden farklılaştıkça, tüketiciler arasındaki hareketlenme de artacaktır. 

45. Soru

Etkinlik deneyiminin geliştirilmesi için hangi unsurların göz önüne alınması gerekmektedir?

Cevap

Etkinlik deneyiminin geliştirilmesi için göz önüne alınması gereken unsurlar şöyle sıralanabilir:

• Etkinliğin teması,

• Etkinlik atmosferi,

• Etkinliğin destinasyonu,

• Etkinlik mekânı,

• Etkinlik programı,

• Etkinlik kaynakları,

• Etkinlik zamanı/süresi,

• Etkinlik çalışanları,

• Eğlence imkânları.

46. Soru

Personel nedir ve etkinlik alanı içindeki önemi nedir?

Cevap

Personel, etkinlik organizasyonlarında entelektüel sermayedir. Etkinliklerin birebir ilişkiler neticesinde var olduğu ve canlı bir sosyal ortam içinde gerçekleştiği göz önüne alındığında etkinlikte çalışacak personelin deneyimlerin değerlendirmeleri üzerinde olumlu etkiye sahip önemli etkenlerdendir. Etkinlik alanı içinde personel ve ziyaretçi arasındaki etkileşim ziyaretçi deneyimlerini ve duygularını etkileyen faktörlerdir.

47. Soru

Etkinlik sürecince insan kaynaklarının taşıdığı riskler nelerdir?

Cevap

Etkinlik sürecince insan kaynaklarının taşıdığı riskler şöyle sıralanabilir:

• Yanlış yönetim,

• Personel eksikliği,

• Kilit personelin ayrılması,

• Personelin eksilmesi,
• Taşerondan kaynaklanan hatalar ve

• Personelin yanlış yönlendirilmesi.

48. Soru

Etkinlik pazarlama sürecinde göz önünde bulundurulması gereken unsurlar nelerdir?

Cevap

Etkinlik pazarlaması markaya yönelik olarak tüketicilerle buluşmak adına tasarlanmaktadır. Etkinliklerin tasarımını etkileyen, etkinliklere katılımı artıran ve etkinlik pazarlama sürecinde göz önünde bulundurulması gereken bir takım unsurlar bulunmaktadır. Bunlar şöyle sıralanabilir:

• Etkinliğin amacının doğru bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

• Etkinliğin hedef kitleye uyumu sağlanmalıdır.

• Etkinliğin ürün ve markayla uyumu gerçekleştirilmelidir.

• Etkinliğin şekli önemlidir.

• Etkinlik mekânı etkinliğe ve temasına uygun şekilde belirlenmelidir.

• Etkinliğin zamanı ve süresi etkin şekilde ayarlanmalıdır.

• Teknolojiden yararlanılması sağlanmalıdır.

• Etkin tanıtım yapılmalıdır.

• Etkinliğin başarısını artıracak insan kaynağı temin edilmelidir.

• Esnek olunmalıdır.

• Etkinliğin katılımcılara kazanımları aktarılabilmelidir.

• Çok uluslu bir etkinlik düzenlenmesi durumunda dil konusu önemlidir.

49. Soru

Etkinlik pazarlaması ne demektir?

Cevap

Etkinlik pazarlaması; işletmelerin ve markaların mevcut ve potansiyel tüketicileri ile doğrudan iletişim kurabilecekleri bir iletişimin geliştirilmesi ve eğlence, öğrenme gibi deneyimsel unsurları barındıran organizasyonların tasarlanması sürecidir.

50. Soru

Etkinlik pazarlamasının avantajları nelerdir?

Cevap

Bu avantajlar aşağıdaki gibidir (Tığlı, 2008);
• İşletme, yaratıcı bir etkinlik sonrasında marka bilinirliliğini artırmaktadır.
• Etkinlikler, reklam ve kişisel satış gibi geleneksel tutundurma yöntemlerine göre daha düşük maliyetlidir.
• Etkinliklerin eğlence boyutu göz önüne alındığında müşteriler etkinlik anında keyifli vakit geçirmektedir. Böylece güzel bir anı yaratılmakta ve tüketicinin markayı kolay hatırlaması sağlanmaktadır.
• Markayı kullanan mevcut müşterilerin markaya olan marka güveni artmaktadır.
• Etkinlikler ile işletme/marka imajı artırılmaktadır. Etkinlikler, markanın adı, logosu, kişiliği, konumlandırması gibi pazarlama faaliyetlerini tamamlamaktadır.
• Etkinlik anında işletme sıcak/anında satış yapma imkânı yakalayabilmektedir. Ayrıca marka bağlılığı arttığı için marka satışları uzun dönemde artmaktadır.
• Samimi bir atmosferde gerçekleşen etkinliklerin sonrasında duyguları tetiklenen ve keyifli zaman geçiren müşteriler ile marka arasında bir bağ oluşur. Nitekim “etkinlikler deneyim yaratılması ile ilişkilidir ve bu noktada duygusal tepkileri canlandırmaktadır”.
• Yeni ürün tanıtımı etkinlikler aracılığıyla daha kolay olabilmektedir.
• İşletmeler/markalar etkinlik anında tüketicisiyle karşılıklı/çift yönlü bir iletişim kurmaktadır.
• Etkinliklere katılan tüketiciler kendini markanın aktif olarak bir parçası olarak görmektedir.

52. Soru

Etkinliklerin pazarlanmasında birtakım soruların cevaplanması gerekmektedir. Bunlar nelerdir?

Cevap

Etkinliklerin pazarlanmasında cevaplanması gereken sorular aşağıdaki gibidir;

• Etkinliğin amacı nedir?
• Etkinliği türü nedir? (yıllık kongre, teşvik toplantısı, fuar, sergi, seminer, sempozyum vb.)
• Katılımcılar kimdir?
• Planlanan etkinlik ne zaman olacaktır?
• Etkinliğin yapılacağı destinasyon/mekan neresidir?

54. Soru

Etkinlik pazarlaması yönetimi sürecinin ilk aşamasında pazar araştırması ile hangi hususlar anlaşılmalıdır?

Cevap

Etkinlik pazarlaması yönetimi sürecinin ilk aşamasında pazar araştırması ile aşağıdaki hususlar anlaşılmalıdır;

• İnsanların etkinliklere katılım kararlarını nasıl alırlar?
• Etkinlilere katılan insanların tatmini etkileyen unsurlar nelerdir?
• Etkinliklerde müşteri beklentileri ve algılamaları nasıldır?
• Etkinlikleri de insanların bulmak istedikleri aktiviteler nelerdir?
• İnsanların etkinlik için ödeyecekleri fiyat nedir?
• İnsanların etkinliklere katılmama nedenleri nelerdir?
• Rakiplerin belirlenmesi ve analiz edilmesi
• Etkinlik çevresinden meydana gelene değişikliklerin keşfedilmesi
• Etkinlik pazarlama faaliyetlerinin etkinliğinin ölçümü
• Etkinliğe katılması muhtemel olan hedef pazarın keşfi

55. Soru

Etkinlik pazarlamasının amacı nedir?

Cevap

Etkinlik pazarlamasında öncelikle pazarlama amaçları belirlenmelidir. Etkinlik pazarlamasının temel amaçları, yenilikçi ürün/teknoloji veya faaliyet tanıtmak, bunlara yönelik farkındalık yaratmak, hedef pazarlara ulaşmak, potansiyel pazarı genişletmek, bilgi, fikir ve teknolojiyi paylaşmak, ilişki kurmak ve işbirliği geliştirmek, imaj geliştirmek, satışları arttırmak, mevcut etkinlikler ile ilişkili yeni etkinlikler tasarlamaktır

56. Soru

Ürün/hizmetlerin hedef pazara yöneltilmesinde başarılı olmak için bölümlenen pazar için birtakım kriterlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunlar nelerdir?

Cevap

Ürün/hizmetlerin hedef pazara yöneltilmesinde başarılı olmak için bölümlenen pazar için yerine getirilmesi gereken kriterler aşağıdaki gibidir; 

• Bölümlenen pazarda müşteri tabanı tercih veya beklenti açısından homojen bir yapıya sahip olmalıdır. Bu anlamda tanımlanması ve ulaşılması kolay olmalıdır.
• Pazarın büyüklüğü göz önüne alınmalıdır. Hedeflenen pazarın küçük olması durumunda beklenen kar sağlanamayabilir; aksi halde ise birçok rekabeti de kapsayacağı için bunu yönetmek güçleşebilecektir.
• Maliyetlerinin karşılanabilir olması gerekir. Belirlenen bilet fiyatları veya ücretler, beklenen karı sağlayabilecek midir?
• Pazar bölümünün içinde bulunduğu yaşam eğrisi aşaması önemlidir.
• Rakipleri tamamının tanımlanması gerekmektedir. Bu alandaki benzer ürünlerin
özellikleri, doğrudan veya dolaylı rakipler, ulusal ve uluslararası rakipler ile mevcut ve potansiyel rakipler belirlenmelidir.

57. Soru

Etkinliklere katılımcıların katılım motivasyonları nelerdir?

Cevap

Etkinliklere katılımcıların katılım motivasyonları aşağıdaki gibidir;
• Uzmanlıklarını geliştirmek
• Çalışma alanlarında ilerlemek
• Kültürel etkileşim sağlamak
• Yeni ilişkiler kurmak
• Bilgi paylaşmak
• Sosyalleşmek
• Boş zaman değerlendirmek

58. Soru

Etkinliklerde birlik sponsorlarının katılım motivasyonları nelerdir?

Cevap

Birlik sponsorlarının katılım motivasyonları;
• Birlik üyelerin diğer üyeler ile ilişkiler kurulmasını sağlamak
• Birlik işletmelerinin işlerini yönetmek
• Üyeleri eğitmek
• Birliğe yeni üyeler eklemek
• Ürünleri teşhir etmektir.

59. Soru

Etkinliklere katılan işletme sponsorlarının motivasyonları nelerdir?

Cevap

İşletme Sponsorlarının Motivasyonları;
• Çalışanları bilgilendirmek ve motive etmek
• Ürün ve/veya hizmetleri tanıtmak
• Yeni pazarlar bulmak
• Küresel birleşmeler sağlamak veya bunlar hakkında bilgi edinmek
• Ortakların buluşmalarını yönetmektir.

60. Soru

Etkinliklere katılan sergi sahiplerinin motivasyonları nelerdir?

Cevap

Sergi Sahiplerinin Motivasyonları;
• Yeni pazarlara yönelmek
• İlerlemeyi sağlamak
• Ürün tanıtma
• Sosyal etkileşim sağlamaktır.

61. Soru

Etkinlik konumlandırması en az 10 biçimde yapılabilmektedir. Bunlar nelerdir?

Cevap

Etkinlik konumlandırma şekilleri;

• Etkinliğin var olan ünü ve imajı aracılığı ile (örneğin uzun yıllardır gerçekleştirilen Olimpiyat Oyunları)
• Etkinlik yöneticisiya da liderin karizmasıaracılığı ile (örneğin, Belfast Festivali’nin yönetmeni)
• Etkinlik programlama aracılığı ile (örneğin, Trafalgar Meydanı Festivali 2005 yılında üç haftalık şehir deneyimi elde etme imkânı ile konumlandırılmıştır)
• Oyuncular aracılığıyla(örneğin futbol, golf oyuncularına yada tiyatro sanatçılarına dikkat çekmek)
• Mekân veya etkinliklere vurgu yaparak
• Etkinlik hedef pazarı aracılığıyla(örneğin, Edinburgh Bankası Çocuk Tiyatroları Festivali)
• Fiyat ve kalite aracılığıyla(örneğin, Dünyanın en iyi üç tenoru ile opera performansı)
• Etkinliğin amacı ile (örneğin diyabet hastalığına karşı bilinçlenme)
• Etkinlik kategorisi veya türü ile (örneğin moda etkinliği, yiyecek ve şarap festivalleri)
• Çoklu nitelikler ile (örneğin, tasarımcılar, ün ve imajla konumlandırılan Londra Moda Haftası’nı aynı zamanda yeni tasarımcıları da kamuoyuna tanıtma imkânı ile pazarlar)

62. Soru

Ürünler türlerine göre kaça ayrılır? Bunlar nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

Ürünler türlerine göre dörde ayrılmaktadır. Bunlar;
• Temel ürün: müşterilerin satın aldıklarını hissettikleri üründür. Örneğin yaşlı bir kişinin satın aldığı bisikletteki temel fayda ulaşım değil, sağlıklı olma isteğidir. Temel ürün kişiselleşmiş olduğu için, hedef pazarın temel ürününün ne olduğu araştırılmalıdır.
• Somut ürün: üründeki somutluk, kalite düzeyi, özellikleri, markası, biçimi ve paketlenmiş halini kapsamaktadır. Bütün ürünlerde az veya çok bu bileşenler yer almaktadır. Ürün, türünün tek örneği değilse, tüketici bu özelliklerden bir veya birkaçını diğer ürünler ile kıyaslamak ve tercih yapmak için kullanacaktır. Örneğin araba satın alan bir kişi için, markası ve modeli somut ürün olacaktır.
• Genişletilmiş ürün: her ürünün arkasında destekleyici bir takım hizmetler yer almaktadır. Çoğunlukla müşteri, bu hizmetleri beklemekte ve bu desteklerin olmaması durumunda ilgili ürünü almaktan vazgeçmektedir.

63. Soru

Etkinlik pazarlamasında ürün nedir?Açıklayınız.

Cevap

Etkinlik pazarlamasında ise ürün, etkinlik yeri veya destinasyonun müşteri ihtiyaçlarını tatmin etmek için sunduklarıdır. Bu anlamda ürün eğitim programı, ülke fuarı, festival veya kongre olabilir. Etkinlik pazarlamasında ürün somut (koltuk, yiyecek-içecek vb.) ve soyut (destinasyon atmosferi, katılımcıların elde ettikleri değerler vb.) bileşenleri barındırmaktadır. Etkinlikler, soyut ürünler olduğu için insanlar, etkinliklere sahip olamaz, dokunamaz, hissedemez ve bilet satın almadan önce deneyimleyemez. Ancak etkinlik pazarlamacıları, söz konusu etkinliğe tanıtım posterleri, etkinlik programları veya sanatçılarının çalışma CDleri gibi unsurlarla somut unsurlar ekleyebilir. Bu unsurlarla potansiyel etkinlik katılımcıları, etkinliğin deneyimi hakkında ipuçları elde ederek, etkinlikten elde edecekleri fayda hakkında fikir sahibi olabilmektedir.

64. Soru

Etkinlik pazarlamacılarının bilmesi gereken, ürün (etkinlik) karmasında da yer alan unsurlar nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

Etkinlik pazarlamacıları, ürün (etkinlik) karmasında yer alan üç unsuru iyi bilmelidir. Birincisi ürünün geçmişidir. Ürünün geçmişi detaylı şekilde bilinmelidir.  İkincisi bir etkinliğin pazarlanmasında katılımcıların elde edeceği faydalar mesajlarla iyi vurgulanmalıdır. Bunun için katılımcılarla güçlü ilişki kurulması ve potansiyel katılımcılardan detaylı bilgi elde edilmesi gerekmektedir.  Üçüncüsü ise ürün olarak bir etkinliği diğerlerinden ayıran özellikleri vurgulamaktır. Pazarlamacılar, etkinliğin pazarlamasında ürünün eşsizliğini/farkını vurgulamak için hedef pazarın beklentilerini çok iyi belirleyerek özel deneyimler sunmalı ve katılımcılara ek değerler sunmalıdır.

65. Soru

Etkinlik pazarlayıcıları etkinliğin gerçekleşeceği destinasyonları seçerken göz önünde bulundurmaları gereken kriterler vardır. Bunlar nelerdir?

Cevap

Etkinlik pazarlayıcıları etkinliğin gerçekleşeceği destinasyonları seçerken göz önünde bulundurmaları gereken kriterler vardır ve şu şekilde sıralanabilir;

 • Destinasyon imajı,
 • Etkinlik amacına katkı sağlanması,
 • Etkinlik sahibine yönelik tutum,
 • Güvenlik,
 • Hijyen koşulları,
 • Hizmet kalitesi,
 • İklim,
 • Kalabalık yönetimi,
 • Katılımcılara yönelik kısıtlamalar ve yasal uygulamalar (giriş zorluğu vb.),
 • Konferans otellerinin varlığı,
 • Kültürel ve rekreasyonel çekiciliği,
 • Politik istikrar,
 • Rakiplerin varlığı,
 • Ulaşım imkânlarının varlığı ve kolaylığı,
 • Ulaşım maliyeti,
 • Uzaklık,
66. Soru

Etkinlik mekânları hangi içeriklerle tanıtılmalıdır?

Cevap

Etkinlik mekânları şu içerikler ile tanıtılmalıdır;
• Erişilebilir mekânlar
• Etkinliğin yapılacağı mekânın lojistik avantajı
• İlgili izleyici ve organizasyonların varlığı
• Katılımcıların güvenliği
• Mekânın atmosferi ve özgünlüğü
• Mekânın etkinliğin karakterine uygunluğu
• Mekânın etrafındaki çekicilikler ve yardımcı altyapı unsurları
• Mekânın yeterliliği (Konaklama-toplantı odaları)
• Potansiyel katılımcılara yakınlık ve seyahat kolaylığı
• Toplu taşıma imkânlarına erişim
• Yeterli park sahası

67. Soru

Etkinlik pazarlamasında kullanılabilecek pazarlama iletişim araçları nelerdir?

Cevap

Etkinlik pazarlamasında kullanılabilecek pazarlama iletişim araçları şu şekilde sıralanabilir;
• Kitlesel medya araçları (TV vb.)
• Ticari dergiler
• Gazeteler ve toplumsal dergiler
• Şu anda gerçekleşen etkinlik (bir sonraki etkinlik için)
• Birbirini tamamlayan veya birbiri ile ilişkili olan etkinlik, gösteri ve sergiler
• Web sitesi, elektronik postalar
• Doğrudan posta
• Satış tanıtımları
• Tele-pazarlama
• Ağızdan ağıza iletişim
• Kişisel satış
• Reklam
• Ünlülerin kullanılması

68. Soru

Pazarlamacıların sosyal medyada başarılı olabilmeleri için hangi sorulara cevap vermesi beklenir?

Cevap

Pazarlamacıların sosyal medyada başarılı olabilmeleri için öncelikle bir takım sorulara cevap bulunması gerekmektedir. Bunlar;
• Hangi sosyal taktiklerin etkili olduğunun belirlenmesi,
• Hedef pazarın, işletmenin sosyal medyası ile ne şekilde birbirine bağlanabileceği,
• Sosyal medya pazarlamasından sağlanan geri dönüşlerin ne şekilde ölçülebileceği,
• Sosyal medyada hedef pazara nasıl ulaşılabileceği,
• Sosyal medyada en etkili pazarlama araçlarının hangilerinin olabileceğidir

69. Soru

İnfografik ne demektir? Açıklayınız.

Cevap

İnfografik; bilgi, veri ve bilgi birikimlerini görsel olarak sergileyen grafiklerdir. Bu grafikler çok karışık konuları işaretler ve haritalar ile çok kolay ve açıklayıcı bir şekilde sergilemektedir. İnfografiklerin bilgiyi görsel olarak sunarken, akılda kalıcı bir etki yaratması infografiklere olan talebin artmasındaki en önemli nedenlerden birisidir.

71. Soru

Etkinlik deneyiminin geliştirilmesi için çok sayıda unsurun göz önüne alınması gerekmektedir. Bu unsurlar nelerdir?

Cevap

Etkinlik deneyiminin geliştirilmesi için çok sayıda unsurun göz önüne alınması gerekmektedir. Bu unsurlar;
• Etkinliğin teması,
• Etkinlik atmosferi
• Etkinliğin destinasyonu
• Etkinlik mekânı
• Etkinlik programı,
• Etkinlik kaynakları,
• Etkinlik zamanı/süresi,
• Etkinlik çalışanları,
• Eğlence imkânları.

72. Soru

Etkinlik deneyimini arttıran başarılı bir pazarlama etkinliğinin temel özellikleri nelerdir?

Cevap

Etkinlik deneyimini arttıran başarılı bir pazarlama etkinliğinin yedi etkinlik özelliği vardır;
• Katılım: Etkinlik ve deneyim atmosferi ile birlikte duygusal bir katılım gerçekleşir.
• Etkileşim: Marka temsilcileri, diğer katılımcılar ve marka arasında güçlü bir etkileşim oluşur.
• Sarmanlanma: Katılımcılar tüm duyular ile birlikte etkinlik için de yer alır.
• Yoğunluk: Hatırlanmaya değer, yüksek etki yaratır.
• Özgünlük: Özgün, fırsatlar sunan ve kişiselleşen deneyimler etkinlikleri farklı kılar.
• Yenilik: İçerik, mekân vb. gibi unsurlarda yaratıcılığın kullanılması.
• Bütünlük: Gerçek ve otantik olarak görülmektedir. Tüketiciye gerçek fayda ve değer sağlar.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.