Konaklama Hizmetlerinde Kalite Yönetimi Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

30.07.2022
6
A+
A-

Kalite Yönetimi Ve Güvence Sistemleri

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Konaklama Hizmetlerinde Kalite Yönetimi Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Kalite Yönetimi Ve Güvence Sistemleri

1. Soru

İşletmelerin en temel amacı nedir?

Cevap

Müşteri memnuniyeti işletmelerin en temel amacıdır. 


2. Soru

Deming’in amacı nedir?

Cevap

Deming kaliteyi, müşterilerin gelecekteki istek ve ihtiyaçlarına göre yapılan yenilikler olarak tanımlamaktadır. 


3. Soru

ISOO 9000’e göre kalite yönetim sistemi nedir?

Cevap

Kalite yönetim sistemi, ISO 9000’e göre kuruluşları, kalite açısından yönlendiren ve kontrol eden yönetim sistemi olarak tanımlanmaktadır. 


4. Soru

Kalite yönetim sisteminin amacı nedir?

Cevap

Kalite yönetim sistemi, kuruluşa ve kuruluşun müşterilerine, şartları tutarlı bir şekilde karşılayan ürünlerin temin edilebileceğine dair güvence vermektedir.


5. Soru

Kalite yönetimi nedir?

Cevap

Kalite yönetimi, organizasyonun müşteri beklentilerine yönelik hedeflerini yakalama­sı için yürüttüğü bir dizi faaliyeti kapsayan bir süreçtir.


6. Soru

Kalite kontrol süreci hangi adımları kapsar?

Cevap

Temelde kalite kontrol süreci evrensel boyutta şu adımları kapsamaktadır:

 • Kontrol objesi seçilir.
 • Ölçüm aracı ve yöntemi belirlenir.
 • Performans için standartlar belirlenir.
 • Gerçekleşen performans ölçülür.
 • Gerçekleşen performans standartlarla kıyaslanır.

Kıyaslama sonrası ölçüm farkına göre eylemde bulunulur.


7. Soru

Kaize’e göre iyileştirme kaç boyutta hedeflenmektedir?

Cevap

Kaizen’e göre dört boyutta iyileşme hedeflenmelidir.Bunlar:

 • Süreçler Kaizeni
 • Zaman bazında yürütülen Kaizen çalışmalar
 • İnsanların Kaizen çalışmalarına konu edilmesi
 • Teknoloji Kaizenidir.

8. Soru

Kalite güvencesi nedir?

Cevap

Kalite güvencesi bir mal veya hizmetin, belirlenen ihtiyaçları karşılaması için planlanan ve düzenli olarak gerçekleştirilen faaliyetlerin tamamıdır. 


9. Soru

Başarılı bir denetleme planı oluşturmak için hangi temel kurallara uyulmalıdır?

Cevap

Başarılı bir denetleme planı oluşturabilmek için şu beş kurala uyulmalıdır:

 • Gerçek verilere dayanmayan bir yaklaşım benimsenmemelidir.
 • Denetleme sonucu oluşturulan raporlar, bölümlerle ilgili detaylı bilgiler içermeli­dir. Bu raporlarda eksikler, bölüm yönetici ve çalışanlarına aktarılmalıdır.
 • Gelişime ve iyileşmeye açık alanlar tanımlanmalıdır.
 • İnsan kaynakları konusu da değerlendirilmelidir.

Denetlemeyi yapan personelin bu konuda eğitimli ve deneyimli olması gerekmektedir. 


10. Soru

Kalite yönetim sistemleri hangi unsurları kapsar?

Cevap

Kalite yönetimi sistemleri şu unsurları kapsamalıdır:

 • Kalite sisteminin yönetimi
 • Ürün kalitesi ve güvenirliliğinin geliştirilmesi
 • Ürün ve süreç kalite planlaması
 • Tedarikçi kalite güvencesi
 • Ürün ve süreç kalite değerlemesi denetimi
 • Özel kalite incelemeleri
 • Kalite bilgi geri besleme
 • Kalite ölçüm teçhizatı
 • Kalite eğitimi ve iş gücü geliştirme
 • Kalite değerlemesi ve denetimi 

11. Soru

ISO’ya göre standart nedir?

Cevap

ISO’ya göre standart, ham madde, mamul, süreç ve hizmetlerin amaçlarına uygun üretilmesi/oluşturulmasına yönelik teknik şartname, kılavuz ve özelliklerini ortaya koyan dokümandır.  


12. Soru

Sertifikasyon nedir?

Cevap

Sertifikasyon işletmelerin kurdukları kalite yönetim sistemleriyle, planlı ve programlı olarak ihtiyaç duydukları ulusal veya uluslararası standartları edinmeleridir.


13. Soru

ISO 9000’ in temel prensipleri nelerdir?

Cevap

 • Müşteri odaklılık
 • Liderlik
 • Çalışanların Katılımı
 • Süreç Yaklaşımı
 • Yönetimde Sistem Yaklaşımı
 • Sürekli İyileştirme
 • Karar vermede gerçekçi yaklaşım
 • Karşılıklı faydaya dayalı tedarikçi ilişkileri 

14. Soru

ISO 9000’ in temel felsefesi nedir?

Cevap

ISO 9000 standardının temel felsefesi, planlama aşamasından itibaren tasarımdan imalata, kurulumdan, servise kadar uygulamadaki her aşamada hatalı ürünü sürecin en başında elimine etmektir.  


15. Soru

Deming çevrimi olarak bilinen uygulamanın süreçleri nelerdir?

Cevap

Deming’in PUKÖ çevrimini şu şekilde açıklayabiliriz.

 • Planla
 • Uygula
 • Kontrol et
 • Önlem al  

16. Soru

ISO 14000 hangi konuları kapsamaktadır?

Cevap

ISO 14000 aşağıda belirtilen konuları kapsamak­tadır.

 • Kirlilikle ilgili ölçüm yöntemleri gelişmek
 • Kirlilikle ilgili limit değerleri belirlemek
 • Çevrenin korunması konusundaki performans seviyelerinin belirlenmesi
 • Ürünlerin standartlaştırılması

17. Soru

ISO 22000 standartı kaç maddeden oluşmaktadır?

Cevap

ISO 22000 Standardı:

 • Gıda güvenliği yönetim sisteminin genel şartlarını
 • Yönetimin sorumluluğunu
 • Kaynak yönetimi
 • Güvenli ürün planlama ve gerçekleştirme
 • Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve iyileştirilmesi olmak üzere beş maddeden oluşmaktadır.

18. Soru

Mavi bayrak kriterleri nelerdir?

Cevap

Mavi bayrak kriterlerini dört maddede özetlemek mümkündür:

 • Yüzme amacıyla kullanılan suyun niteliği
 • Çevresel eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yönlendirilmesi
 • Plaj düzeni ve emniyetinin sağlanması
 • Çevre Yönetimi 

19. Soru

Kalite ödülleri nelerdir?

Cevap

 • Deming Ödülü
 • Malcolm Baldrige Ödülü
 • Avrupa Mükemmellik Ödülü (EFQM)

20. Soru

Malcolm Baldrige Ödülleri verilirken hangi kriterler göz önünde tutulur?

Cevap

Ödül verilirken 9 kriter göz önünde bulundurulmaktadır. Bunlar :

 • Toplam kalite yönetimi
 • İnsan kaynağı kullanımı
 • Sonuçlar
 • Ölçüm, analiz
 • Müşteri memnuniyeti
 • Dünya ölçeğinde kalite
 • Yenilik
 • Liderlik
 • Süreç yönetimi

1. Soru

İşletmelerin en temel amacı nedir?

Cevap

Müşteri memnuniyeti işletmelerin en temel amacıdır. 

2. Soru

Deming’in amacı nedir?

Cevap

Deming kaliteyi, müşterilerin gelecekteki istek ve ihtiyaçlarına göre yapılan yenilikler olarak tanımlamaktadır. 

3. Soru

ISOO 9000’e göre kalite yönetim sistemi nedir?

Cevap

Kalite yönetim sistemi, ISO 9000’e göre kuruluşları, kalite açısından yönlendiren ve kontrol eden yönetim sistemi olarak tanımlanmaktadır. 

4. Soru

Kalite yönetim sisteminin amacı nedir?

Cevap

Kalite yönetim sistemi, kuruluşa ve kuruluşun müşterilerine, şartları tutarlı bir şekilde karşılayan ürünlerin temin edilebileceğine dair güvence vermektedir.

5. Soru

Kalite yönetimi nedir?

Cevap

Kalite yönetimi, organizasyonun müşteri beklentilerine yönelik hedeflerini yakalama­sı için yürüttüğü bir dizi faaliyeti kapsayan bir süreçtir.

6. Soru

Kalite kontrol süreci hangi adımları kapsar?

Cevap

Temelde kalite kontrol süreci evrensel boyutta şu adımları kapsamaktadır:

 • Kontrol objesi seçilir.
 • Ölçüm aracı ve yöntemi belirlenir.
 • Performans için standartlar belirlenir.
 • Gerçekleşen performans ölçülür.
 • Gerçekleşen performans standartlarla kıyaslanır.

Kıyaslama sonrası ölçüm farkına göre eylemde bulunulur.

7. Soru

Kaize’e göre iyileştirme kaç boyutta hedeflenmektedir?

Cevap

Kaizen’e göre dört boyutta iyileşme hedeflenmelidir.Bunlar:

 • Süreçler Kaizeni
 • Zaman bazında yürütülen Kaizen çalışmalar
 • İnsanların Kaizen çalışmalarına konu edilmesi
 • Teknoloji Kaizenidir.
8. Soru

Kalite güvencesi nedir?

Cevap

Kalite güvencesi bir mal veya hizmetin, belirlenen ihtiyaçları karşılaması için planlanan ve düzenli olarak gerçekleştirilen faaliyetlerin tamamıdır. 

9. Soru

Başarılı bir denetleme planı oluşturmak için hangi temel kurallara uyulmalıdır?

Cevap

Başarılı bir denetleme planı oluşturabilmek için şu beş kurala uyulmalıdır:

 • Gerçek verilere dayanmayan bir yaklaşım benimsenmemelidir.
 • Denetleme sonucu oluşturulan raporlar, bölümlerle ilgili detaylı bilgiler içermeli­dir. Bu raporlarda eksikler, bölüm yönetici ve çalışanlarına aktarılmalıdır.
 • Gelişime ve iyileşmeye açık alanlar tanımlanmalıdır.
 • İnsan kaynakları konusu da değerlendirilmelidir.

Denetlemeyi yapan personelin bu konuda eğitimli ve deneyimli olması gerekmektedir. 

10. Soru

Kalite yönetim sistemleri hangi unsurları kapsar?

Cevap

Kalite yönetimi sistemleri şu unsurları kapsamalıdır:

 • Kalite sisteminin yönetimi
 • Ürün kalitesi ve güvenirliliğinin geliştirilmesi
 • Ürün ve süreç kalite planlaması
 • Tedarikçi kalite güvencesi
 • Ürün ve süreç kalite değerlemesi denetimi
 • Özel kalite incelemeleri
 • Kalite bilgi geri besleme
 • Kalite ölçüm teçhizatı
 • Kalite eğitimi ve iş gücü geliştirme
 • Kalite değerlemesi ve denetimi 
11. Soru

ISO’ya göre standart nedir?

Cevap

ISO’ya göre standart, ham madde, mamul, süreç ve hizmetlerin amaçlarına uygun üretilmesi/oluşturulmasına yönelik teknik şartname, kılavuz ve özelliklerini ortaya koyan dokümandır.  

12. Soru

Sertifikasyon nedir?

Cevap

Sertifikasyon işletmelerin kurdukları kalite yönetim sistemleriyle, planlı ve programlı olarak ihtiyaç duydukları ulusal veya uluslararası standartları edinmeleridir.

13. Soru

ISO 9000’ in temel prensipleri nelerdir?

Cevap

 • Müşteri odaklılık
 • Liderlik
 • Çalışanların Katılımı
 • Süreç Yaklaşımı
 • Yönetimde Sistem Yaklaşımı
 • Sürekli İyileştirme
 • Karar vermede gerçekçi yaklaşım
 • Karşılıklı faydaya dayalı tedarikçi ilişkileri 
14. Soru

ISO 9000’ in temel felsefesi nedir?

Cevap

ISO 9000 standardının temel felsefesi, planlama aşamasından itibaren tasarımdan imalata, kurulumdan, servise kadar uygulamadaki her aşamada hatalı ürünü sürecin en başında elimine etmektir.  

15. Soru

Deming çevrimi olarak bilinen uygulamanın süreçleri nelerdir?

Cevap

Deming’in PUKÖ çevrimini şu şekilde açıklayabiliriz.

 • Planla
 • Uygula
 • Kontrol et
 • Önlem al  
16. Soru

ISO 14000 hangi konuları kapsamaktadır?

Cevap

ISO 14000 aşağıda belirtilen konuları kapsamak­tadır.

 • Kirlilikle ilgili ölçüm yöntemleri gelişmek
 • Kirlilikle ilgili limit değerleri belirlemek
 • Çevrenin korunması konusundaki performans seviyelerinin belirlenmesi
 • Ürünlerin standartlaştırılması
17. Soru

ISO 22000 standartı kaç maddeden oluşmaktadır?

Cevap

ISO 22000 Standardı:

 • Gıda güvenliği yönetim sisteminin genel şartlarını
 • Yönetimin sorumluluğunu
 • Kaynak yönetimi
 • Güvenli ürün planlama ve gerçekleştirme
 • Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve iyileştirilmesi olmak üzere beş maddeden oluşmaktadır.
18. Soru

Mavi bayrak kriterleri nelerdir?

Cevap

Mavi bayrak kriterlerini dört maddede özetlemek mümkündür:

 • Yüzme amacıyla kullanılan suyun niteliği
 • Çevresel eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yönlendirilmesi
 • Plaj düzeni ve emniyetinin sağlanması
 • Çevre Yönetimi 
19. Soru

Kalite ödülleri nelerdir?

Cevap

 • Deming Ödülü
 • Malcolm Baldrige Ödülü
 • Avrupa Mükemmellik Ödülü (EFQM)
20. Soru

Malcolm Baldrige Ödülleri verilirken hangi kriterler göz önünde tutulur?

Cevap

Ödül verilirken 9 kriter göz önünde bulundurulmaktadır. Bunlar :

 • Toplam kalite yönetimi
 • İnsan kaynağı kullanımı
 • Sonuçlar
 • Ölçüm, analiz
 • Müşteri memnuniyeti
 • Dünya ölçeğinde kalite
 • Yenilik
 • Liderlik
 • Süreç yönetimi

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.