Klavye Öğretimi Dersi 2. Ünite Özet

30.07.2022
16
A+
A-

Temel Sıra Tuşları, Nokta Ve Virgül

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Klavye Öğretimi Dersi 2. Ünite Özet için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Temel Sıra Tuşları, Nokta Ve Virgül

Temel Sıra Tuşları

Klavye üzerinde “U İ E A Ü T K M L Y Ş” tuşlarının bulunduğu sıraya temel sıra tuşları diyoruz. Klavyenin başına oturulduğunda parmaklar, temel sıra üzerindeki yerini alır. Parmaklar klavyenin alt ya da üst satırlarına vuruş yaptıktan sonra mutlaka temel sıra tuşları üzerindeki yerlerine tekrar geri gelmelidir. Temel sıra tuşları bir anlamda “parmakların klavye üzerindeki evi” özelliğini taşıdığı için önemli tuşlardır.

Parmakların Temel Sıra Tuşları Üzerindeki Yeri

Temel sıra tuşları, parmakların klavye üzerinde sürekli olarak durduğu tuşlardır ve bu ünitede temel sıra tuşlarına vurma tekniğini öğrenmeniz amaçlanmıştır. Hangi tuşa uzanırsa uzansın, parmaklarınızın vuruşunu yaptıktan sonra tekrar temel sıra tuşları üzerindeki yerini alması gerekir. Bu nedenle temel sıra tuşlarını ve bu tuşlara vuruş tekniğini doğru öğrenmeniz çok önemlidir. Temel sıra tuşlarını ve bu tuşlara vurma tekniğini öğrendikten hemen sonra cümle yazma çalışmalarına geçilecektir. Bu nedenle nokta ve virgül tuşlarına vurma tekniği de bu ünitede ele alınacaktır.

“U, İ, E, A, K, M, L, Y” Tuşları

Her “sıra sizde” uygulaması öncesinde ilk ünitede açıklandığı şekliyle hazırlık yapınız ve yeni bir Word sayfası açınız. Oturuş şeklinizi kontrol ettikten sonra, kitabınızı klavyenin size göre sol tarafına, rahatça göreceğiniz şekliyle yerleştiriniz. Ellerinizi temel sıra tuşları üzerine (“Ü” ve “T” harfleri boş kalacak şekilde) sol el parmaklarınızı “U, İ, E, A”, sağ el parmaklarınızı ise “K, M, L, Y” tuşlarına doğru olarak yerleştiriniz. Temel sıra tuşlarına vururken parmaklar büküklüğünü korumalı vuruşlar ani ve kararlı olmalıdır. Word sayfasındaki örnekleri yazarken gördüğünüz metni aynen yazmaya çalışmalısınız. Bunun için de kitapta gördüğünüz örnekte satır sonuna gelindiğinde, siz de enter tuşuna doğru olarak vurup alt satıra geçmelisiniz. Bu tekniği amacına uygun olarak kullanabilmeniz için gözleriniz daima yazacağınız metindeki örneği takip etmeli ve elinize bakmamalısınız.

Parmakların Temel Sıra Üzerindeki Vuruş Şekli

Word sayfası açınız. Aşağıdaki örnekteki 1., 2., 3. ve 4. satırları 2 kez, diğer satırları birer kez yazın. Satırlardaki alıştırma numaralarını yazmayınız.

 1. aaa kkk aaa kkk aaa kkk aaa kkk aaa kkk
 2. eee mmm eee mmm eee mmm eee mmm eee mmm
 3. iii lll iii lll iii lll iii lll iii lll
 4. uuu yyy uuu yyy uuu yyy uuu yyy uuu yyy
 5. aka kak aka kak aka kak aka kak aka kak
 6. eme mem eme mem eme mem eme mem eme mem
 7. ili lil ili lil ili lil ili lil ili lil
 8. uyu yuy uyu yuy uyu yuy uyu yuy uyu yuy
 9. aka ama ala aya aka ama ala aya aka ama
 10. eke eme ele eye eke eme ele eye eke eme
 11. iki imi ili iyi iki imi ili iyi iki imi
 12. uku umu ulu uyu uku umu ulu uyu uku umu
 13. kak kek kik kuk kak kek kik kuk kak kek
 14. mam mem mim mum mam mem mim mum mam mem
 15. lal lel lil lul lal lel lil lul lal lel
 16. yay yey yiy yuy yay yey yiy yuy yay yey

“T” Tuşu

“T” Tuşu temel sıra tuşları üzerinde bulunur. “K” tuşu üzerinde bulunan “sağ elin işaret parmağı” yana doğru açılarak “T”ye vuruşunu yapar ve tekrar “K”ye geri gelir. Diğer parmaklar temel sıra tuşları üzerindeki yerini bozmadan, parmak tuşlara temas ederek; yani havaya kalkmadan, parmaklar büküklüğünü koruyarak vuruş yapılmalıdır. “T” tuşuna vurulurken gözler size verilen örnek metni takip etmelidir.

“T” Tuşuna Vuruş

Word sayfası açınız. Aşağıdaki örnekteki 1., 2., 3. ve 4. satırları “bir” kez, diğer satırları “iki” kez hatasız olarak yazınız. Satırlardaki alıştırma numaraları yazılmamalıdır.

 1. aka eke kem kek ili iyi ulu uyu uyu uku
 2. kul kum kak yak kay ala ali aya yum mum
 3. ili imi yek iki kim ile eli umu uki ele
 4. lay kal kel kam yem mal kil mil ley yel
 5. kkk ttt kkk ttt ktk ktk tkt tkt kat tak
 6. ata ete utu eti tek tak tuk tik tat tet
 7. let met yet tuy tut tim tut tel yat tul
 8. tuk tit mut mat tem tey yet kut alt tam
 9. atam atak kutu etek uyut umut tama taka
 10. mete yata tata tele teke kete tali mile
 11. teme tula taya lata etik akat alat tumu
 12. kati kiti lati tuti tate teyi iyet ilet
 13. tekel talat tuket takat telek tetik talk
 14. takam illet telem telek tamet kumat ital
 15. metek ateki aleti yatay tali mutlu ait
 16. latik itale yatal tikel talay tamat kutu

“Ü” Tuşu

“Ü” tuşu temel sıra tuşları üzerindeki tuşlardan biridir. “A” tuşu üzerinde bulunan “sol elin işaret parmağı” “Ü”ye vuruşunu yapar ve tekrar “A”ya geri gelir. Diğer parmaklar temel sıra tuşları üzerindeki yerini bozmadan, parmak tuşlara temas ederek yani havaya kalkmadan, parmaklar büküklüğünü koruyarak vuruş yapılmalıdır.

“Ü” Tuşuna Vuruş

Word sayfası açınız. Aşağıdaki örnekteki 1., 2., 3. ve 4. satırları “bir” kez, diğer satırları “iki” kez hatasız olarak yazınız. Satırlardaki alıştırma numaraları yazılmamalıdır.

 1. etek atak kuyu elek ayak umut tama taka
 2. alim yatay kati imik leke kuma yek tuluy
 3. kemal telim elit ulak etim akat alat tumu
 4. teke etik tali tuti atik teli ilet utkum
 5. aaa üüü aaa üüü kük akü ütü üaü ülü ümü
 6. tül tül tüm tüm ümi ümi yük yüm lüt ülk
 7. lüm mül yül üke küt küm üyü üle yüt kül
 8. üta itü üye ekü yük üte üle kül ütü üte
 9. üye ülke ülkem üyem tüy ütü ütüm küme ümit
 10. küle tüle yük yükle tüm tüme üyelik yet
 11. time it tül ümitti ütületti ütümü üttü
 12. tüketti tümü yükletti üyeyi akü ülkü ülküm
 13. kümeli lüle lüleli lülem külümü ülkümü ülkeyi
 14. yülüt tüyletti tümü akütaki akümü tüttü
 15. tümü mamül mülti millet yetti yuttu akümü
 16. milat aküm tüket tüketmek mülakat tekim

“Ş” Tuşu

“Ş” temel sırada yer alır. “Y” tuşu üzerinde bulunan “sağ elin serçe parmağı” “Ş”ye vuruşunu yapar ve tekrar “Y” tuşuna geri gelir. Diğer parmaklar temel sıra tuşları üzerindeki yerini bozmadan, sağ elinizin serçe parmağı tuşlara temas ederek yani havaya kalkmadan, parmaklar büküklüğünü koruyarak vuruş yapılmalıdır. Bilekleriniz klavyeye değmemelidir ve doğru oturuş pozisyonu kurallarına uyulmalıdır.

“Ş” Tuşuna Vuruş

Word sayfası açınız. Aşağıdaki örnekteki 1., 2., 3. ve 4. satırları “bir” kez, diğer satırları “iki” kez hatasız olarak yazınız. Satırlardaki alıştırma numaraları yazılmamalıdır.

 1. mülk ülke mülküm akümü ülkü ülküm ülkümü
 2. kül küle küllü ütü ütümü ütületti ümitim
 3. yük yükle yükletti tüket tüketti tüketim
 4. üye üyeye üyeyi üyeyle lüle lüleyi laleye
 5. yyy şşş yyy şşş aşk taş yaş kaş laş şaş
 6. aşa aşe eşe işi şak şuk eşi uşi luş şul
 7. şey mey meş şik şem şeş tuş tüş şut şal
 8. muş kuş küş şam aşa işe eşi üşü şel şiş
 9. şale şala şili şule işim tuşa aşka şeyi
 10. şama şike şile şişli şişe işle ateşle
 11. şema şeye şala şule kaşa ateş ateşe
 12. şeyma işlem işlek işletti işlemem uşi
 13. şelale ulaş ulaşa üşütmek üşüttü üşüttüm
 14. şikayet şamata taşama taşlama işlemek işleme
 15. işleye işleme işletti işlemem işletememek
 16. şallama şalama şile eşek şişletti şişleme

Nokta “.” ve Virgül “.” Tuşları

Nokta Tuşu “.”

Nokta tuşu, alt satır üzerindeki tuşlardan biridir. Vurulması önce zor gelebilir ama çalışarak bu zorluğu yenebilirsiniz. “L” tuşu üzerinde bulunan “sağ elin yüzük parmağı” “.”ya vuruşunu yapar ve tekrar “L” tuşuna geri gelir. Diğer parmaklar temel sıra tuşları üzerindeki yerini bozmadan, parmaklar büküklüğünü koruyarak vuruş yapılmalıdır. Büyük harf tuşlarının nasıl kullanılacağına ait kurallar tekrar edilmeli, örnekleri yazarken gerektiğinde büyük harf tuşları kullanılmalıdır. Nokta tuşuna, başka bir parmakla vurulmamalıdır. Noktadan önce ara verilmemeli ve noktadan sonra bir kez ara çubuğuna vurmak gerektiği unutulmamalıdır. Noktayı sözcükle bir bütün olarak algılayınız. Sözcüğün son harfi olduğunu düşünebilirsiniz.

Nokta “.” Tuşuna Vuruş

Word sayfası açınız. Aşağıdaki örnekteki 1., 2., 3. ve 4. satırları “bir” kez, diğer satırları “iki” kez hatasız olarak yazınız. Satırlardaki alıştırma numaraları yazılmamalıdır.

 1. şişe şişi ekşi şişim ekşiymiş ekşitmek
 2. kuş kuşa kuşum ekşimek kuşla kuşuymuş kaş
 3. üşümek üleşmek işi işit işitmek işlemek
 4. aşk aşka aşkla eşya ümit ümitle kamaşmak
 5. lll … lll … .l. .l. l.l l.l ll…ll
 6. ilki. üyemle. tekim. tatmak. kümelemek.
 7. keklik. teklik. şematik. küllü. tüllü. tüylü.
 8. Ekşi elma al. Kuş al. Mumu tut. Kumu elleme.
 9. Kuma yat. Elma alma. Şeyma ateşi ümitle yak.
 10. Mete lale al. Kemal kum at. Melek kümeyi al.
 11. Atla atlamak. Küllü ateşim. Ali mama yeme.
 12. Şu eti yememeli. Şu kumu al. Ayşe mumu al.
 13. şelale işletme işletmeli. Yeşim yemişi ye.
 14. Ülkü ülkeye temelli. Kalem yakutmuş.
 15. Melike ütü ütületmişti. Leylek yeşil yem yemiş.
 16. Yekta elli kutu kalemi işletmiş. Şişe almam.

Virgül “,” Tuşu

Virgül tuşu, alt satır üzerindeki tuşlardan biridir. Virgül tuşuna vurmak, nokta tuşuna göre daha kolaydır. “Y” tuşu üzerinde bulunan “sağ elin serçe parmağı” virgül tuşuna vuruşunu yapar ve tekrar “Y” tuşuna geri gelir. Diğer parmaklar temel sıra tuşları üzerindeki yerini bozmadan, parmaklar büküklüğünü koruyarak vuruş yapılmalıdır. Virgülden sonra bir kez ara çubuğuna vurulmalı ve satırları aynen gördüğünüz gibi yazmalısınız. Satır sonuna geldiğinizde enter tuşuyla alt satıra geçiniz.

Virgül “,” Tuşuna Vuruş

Word sayfası açınız. Aşağıdaki örnekteki 1., 2., 3. ve 4. satırları “bir” kez, diğer satırları “iki” kez hatasız olarak yazınız. Satırlardaki alıştırma numaraları yazılmamalıdır.

 1. laleyi ali mete ayak kalem kalay killi
 2. ama kelime ulu uyku üleşmek elek kemik
 3. ilke kule lala tamam ulak kulak ilik
 4. kayma kaymak alim alay iyi makam yumak
 5. yyy ,,, yyy ,,, y,y y,y y,y ey,ey,ay,
 6. elma, kelek, kelem, yemiş, et, kemik,
 7. keklik, at, kuş, tay, leylek, tilki,
 8. Kemal, Lale, Mete, Ayşe, Şeyma, Şale,
 9. Melik, Melek, Memiş, Ülkü, Yekta, Şeyma
 10. Ülkem, Ayla, Emel, Kamil, Kaya, Ulaş,
 11. Temel, İlkay, İlke, Ali, Melike, Şule,
 12. Alim, mat etti. Şeyla, üşümüş.
 13. İlim, memlekete iyilik etti. Et, elma al.
 14. Et, kemik, yemiş, kelem almam. Şişe, kutu al.
 15. Memlekette, yakut işlemekte yetkiliymiş.
 16. Muallim, memleketteymiş.

Temel Sıra Tuşlarıyla Cümleler Yazma

Öncelikle doğru oturuş pozisyonu alınmalıdır. Parmaklarınız sürekli temel sıra tuşları üzerinde durmalıdır. “Ü, T, Ş, nokta ve virgül” tuşlarına vururken diğer parmaklarınız temel sıra tuşları üzerindeki yerlerinde kalmalıdır. Temel sıra tuşları dışındaki tuşlara vuran parmak, vuruşunu yaptıktan sonra hemen temel sıra üzerindeki yerine gelmelidir. Nokta ve virgülü arkasına eklendiği sözcüğün son harfiymiş gibi düşünmeniz gerekmektedir. Büyük harf tuşlarına vururken kurallarına uygun olarak vurmalısınız. En önemli kuralımızın da ele ya da ekrana bakmadan yazmak olduğu unutulmamalıdır.

Word dosyası açınız. Aşağıdaki örnekleri hatasız ikişer kere yazınız. Tekrarlarda hızınızı artırmaya çalışmalısınız.

 1. Umut, Lale ile alay etmiş. Kek ile iki şiş et yemiş.
 2. İki takla at. Tilki et, leylek yem yemiş.
 3. Ümit, ütü ile kumaş ütülemiş. Uyumak mükemmelmiş.
 4. İki milli atlet, millet ile memlekete iyilik etmiş.
 5. Uşak, elma ile keki almış. Şu, elli kutu şişi alma.
 6. Mete, şaka ile iki kişiyi tekmelemiş. Tay, yemi yemiş.
 7. Emel, takla at. Kilimi atma. İşiyle ilişkiliymiş.
 8. Leyla, elli kelimelik işle yetkiliymiş.
 9. Yumuşak iklimmiş. Klima iyiymiş. Takaya, kama al.
 10. Şu, yakut işlemeli kutuymuş. Kilimi tek tek ütüle.
 11. Şeyma, iyi uyumuş. İlkay, elma ekşiymiş.
 12. Şaka ile takla atmak. Kaya ümitle, aşkla iyiymiş.
 13. Kaymakam ile muallim mükemmelmiş. Mat etti. Şut at.
 14. Ali yay, şiş, kama, maşa, al. Ümit takaya kek alma.
 15. Aşkla alay etme. Yekta, elli kutu muşmula al.
 16. İş işlemek, umut işlemekmiş. Emel emekliymiş.

Temel Sıra Tuşları

Klavye üzerinde “U İ E A Ü T K M L Y Ş” tuşlarının bulunduğu sıraya temel sıra tuşları diyoruz. Klavyenin başına oturulduğunda parmaklar, temel sıra üzerindeki yerini alır. Parmaklar klavyenin alt ya da üst satırlarına vuruş yaptıktan sonra mutlaka temel sıra tuşları üzerindeki yerlerine tekrar geri gelmelidir. Temel sıra tuşları bir anlamda “parmakların klavye üzerindeki evi” özelliğini taşıdığı için önemli tuşlardır.

Parmakların Temel Sıra Tuşları Üzerindeki Yeri

Temel sıra tuşları, parmakların klavye üzerinde sürekli olarak durduğu tuşlardır ve bu ünitede temel sıra tuşlarına vurma tekniğini öğrenmeniz amaçlanmıştır. Hangi tuşa uzanırsa uzansın, parmaklarınızın vuruşunu yaptıktan sonra tekrar temel sıra tuşları üzerindeki yerini alması gerekir. Bu nedenle temel sıra tuşlarını ve bu tuşlara vuruş tekniğini doğru öğrenmeniz çok önemlidir. Temel sıra tuşlarını ve bu tuşlara vurma tekniğini öğrendikten hemen sonra cümle yazma çalışmalarına geçilecektir. Bu nedenle nokta ve virgül tuşlarına vurma tekniği de bu ünitede ele alınacaktır.

“U, İ, E, A, K, M, L, Y” Tuşları

Her “sıra sizde” uygulaması öncesinde ilk ünitede açıklandığı şekliyle hazırlık yapınız ve yeni bir Word sayfası açınız. Oturuş şeklinizi kontrol ettikten sonra, kitabınızı klavyenin size göre sol tarafına, rahatça göreceğiniz şekliyle yerleştiriniz. Ellerinizi temel sıra tuşları üzerine (“Ü” ve “T” harfleri boş kalacak şekilde) sol el parmaklarınızı “U, İ, E, A”, sağ el parmaklarınızı ise “K, M, L, Y” tuşlarına doğru olarak yerleştiriniz. Temel sıra tuşlarına vururken parmaklar büküklüğünü korumalı vuruşlar ani ve kararlı olmalıdır. Word sayfasındaki örnekleri yazarken gördüğünüz metni aynen yazmaya çalışmalısınız. Bunun için de kitapta gördüğünüz örnekte satır sonuna gelindiğinde, siz de enter tuşuna doğru olarak vurup alt satıra geçmelisiniz. Bu tekniği amacına uygun olarak kullanabilmeniz için gözleriniz daima yazacağınız metindeki örneği takip etmeli ve elinize bakmamalısınız.

Parmakların Temel Sıra Üzerindeki Vuruş Şekli

Word sayfası açınız. Aşağıdaki örnekteki 1., 2., 3. ve 4. satırları 2 kez, diğer satırları birer kez yazın. Satırlardaki alıştırma numaralarını yazmayınız.

 1. aaa kkk aaa kkk aaa kkk aaa kkk aaa kkk
 2. eee mmm eee mmm eee mmm eee mmm eee mmm
 3. iii lll iii lll iii lll iii lll iii lll
 4. uuu yyy uuu yyy uuu yyy uuu yyy uuu yyy
 5. aka kak aka kak aka kak aka kak aka kak
 6. eme mem eme mem eme mem eme mem eme mem
 7. ili lil ili lil ili lil ili lil ili lil
 8. uyu yuy uyu yuy uyu yuy uyu yuy uyu yuy
 9. aka ama ala aya aka ama ala aya aka ama
 10. eke eme ele eye eke eme ele eye eke eme
 11. iki imi ili iyi iki imi ili iyi iki imi
 12. uku umu ulu uyu uku umu ulu uyu uku umu
 13. kak kek kik kuk kak kek kik kuk kak kek
 14. mam mem mim mum mam mem mim mum mam mem
 15. lal lel lil lul lal lel lil lul lal lel
 16. yay yey yiy yuy yay yey yiy yuy yay yey

“T” Tuşu

“T” Tuşu temel sıra tuşları üzerinde bulunur. “K” tuşu üzerinde bulunan “sağ elin işaret parmağı” yana doğru açılarak “T”ye vuruşunu yapar ve tekrar “K”ye geri gelir. Diğer parmaklar temel sıra tuşları üzerindeki yerini bozmadan, parmak tuşlara temas ederek; yani havaya kalkmadan, parmaklar büküklüğünü koruyarak vuruş yapılmalıdır. “T” tuşuna vurulurken gözler size verilen örnek metni takip etmelidir.

“T” Tuşuna Vuruş

Word sayfası açınız. Aşağıdaki örnekteki 1., 2., 3. ve 4. satırları “bir” kez, diğer satırları “iki” kez hatasız olarak yazınız. Satırlardaki alıştırma numaraları yazılmamalıdır.

 1. aka eke kem kek ili iyi ulu uyu uyu uku
 2. kul kum kak yak kay ala ali aya yum mum
 3. ili imi yek iki kim ile eli umu uki ele
 4. lay kal kel kam yem mal kil mil ley yel
 5. kkk ttt kkk ttt ktk ktk tkt tkt kat tak
 6. ata ete utu eti tek tak tuk tik tat tet
 7. let met yet tuy tut tim tut tel yat tul
 8. tuk tit mut mat tem tey yet kut alt tam
 9. atam atak kutu etek uyut umut tama taka
 10. mete yata tata tele teke kete tali mile
 11. teme tula taya lata etik akat alat tumu
 12. kati kiti lati tuti tate teyi iyet ilet
 13. tekel talat tuket takat telek tetik talk
 14. takam illet telem telek tamet kumat ital
 15. metek ateki aleti yatay tali mutlu ait
 16. latik itale yatal tikel talay tamat kutu

“Ü” Tuşu

“Ü” tuşu temel sıra tuşları üzerindeki tuşlardan biridir. “A” tuşu üzerinde bulunan “sol elin işaret parmağı” “Ü”ye vuruşunu yapar ve tekrar “A”ya geri gelir. Diğer parmaklar temel sıra tuşları üzerindeki yerini bozmadan, parmak tuşlara temas ederek yani havaya kalkmadan, parmaklar büküklüğünü koruyarak vuruş yapılmalıdır.

“Ü” Tuşuna Vuruş

Word sayfası açınız. Aşağıdaki örnekteki 1., 2., 3. ve 4. satırları “bir” kez, diğer satırları “iki” kez hatasız olarak yazınız. Satırlardaki alıştırma numaraları yazılmamalıdır.

 1. etek atak kuyu elek ayak umut tama taka
 2. alim yatay kati imik leke kuma yek tuluy
 3. kemal telim elit ulak etim akat alat tumu
 4. teke etik tali tuti atik teli ilet utkum
 5. aaa üüü aaa üüü kük akü ütü üaü ülü ümü
 6. tül tül tüm tüm ümi ümi yük yüm lüt ülk
 7. lüm mül yül üke küt küm üyü üle yüt kül
 8. üta itü üye ekü yük üte üle kül ütü üte
 9. üye ülke ülkem üyem tüy ütü ütüm küme ümit
 10. küle tüle yük yükle tüm tüme üyelik yet
 11. time it tül ümitti ütületti ütümü üttü
 12. tüketti tümü yükletti üyeyi akü ülkü ülküm
 13. kümeli lüle lüleli lülem külümü ülkümü ülkeyi
 14. yülüt tüyletti tümü akütaki akümü tüttü
 15. tümü mamül mülti millet yetti yuttu akümü
 16. milat aküm tüket tüketmek mülakat tekim

“Ş” Tuşu

“Ş” temel sırada yer alır. “Y” tuşu üzerinde bulunan “sağ elin serçe parmağı” “Ş”ye vuruşunu yapar ve tekrar “Y” tuşuna geri gelir. Diğer parmaklar temel sıra tuşları üzerindeki yerini bozmadan, sağ elinizin serçe parmağı tuşlara temas ederek yani havaya kalkmadan, parmaklar büküklüğünü koruyarak vuruş yapılmalıdır. Bilekleriniz klavyeye değmemelidir ve doğru oturuş pozisyonu kurallarına uyulmalıdır.

“Ş” Tuşuna Vuruş

Word sayfası açınız. Aşağıdaki örnekteki 1., 2., 3. ve 4. satırları “bir” kez, diğer satırları “iki” kez hatasız olarak yazınız. Satırlardaki alıştırma numaraları yazılmamalıdır.

 1. mülk ülke mülküm akümü ülkü ülküm ülkümü
 2. kül küle küllü ütü ütümü ütületti ümitim
 3. yük yükle yükletti tüket tüketti tüketim
 4. üye üyeye üyeyi üyeyle lüle lüleyi laleye
 5. yyy şşş yyy şşş aşk taş yaş kaş laş şaş
 6. aşa aşe eşe işi şak şuk eşi uşi luş şul
 7. şey mey meş şik şem şeş tuş tüş şut şal
 8. muş kuş küş şam aşa işe eşi üşü şel şiş
 9. şale şala şili şule işim tuşa aşka şeyi
 10. şama şike şile şişli şişe işle ateşle
 11. şema şeye şala şule kaşa ateş ateşe
 12. şeyma işlem işlek işletti işlemem uşi
 13. şelale ulaş ulaşa üşütmek üşüttü üşüttüm
 14. şikayet şamata taşama taşlama işlemek işleme
 15. işleye işleme işletti işlemem işletememek
 16. şallama şalama şile eşek şişletti şişleme

Nokta “.” ve Virgül “.” Tuşları

Nokta Tuşu “.”

Nokta tuşu, alt satır üzerindeki tuşlardan biridir. Vurulması önce zor gelebilir ama çalışarak bu zorluğu yenebilirsiniz. “L” tuşu üzerinde bulunan “sağ elin yüzük parmağı” “.”ya vuruşunu yapar ve tekrar “L” tuşuna geri gelir. Diğer parmaklar temel sıra tuşları üzerindeki yerini bozmadan, parmaklar büküklüğünü koruyarak vuruş yapılmalıdır. Büyük harf tuşlarının nasıl kullanılacağına ait kurallar tekrar edilmeli, örnekleri yazarken gerektiğinde büyük harf tuşları kullanılmalıdır. Nokta tuşuna, başka bir parmakla vurulmamalıdır. Noktadan önce ara verilmemeli ve noktadan sonra bir kez ara çubuğuna vurmak gerektiği unutulmamalıdır. Noktayı sözcükle bir bütün olarak algılayınız. Sözcüğün son harfi olduğunu düşünebilirsiniz.

Nokta “.” Tuşuna Vuruş

Word sayfası açınız. Aşağıdaki örnekteki 1., 2., 3. ve 4. satırları “bir” kez, diğer satırları “iki” kez hatasız olarak yazınız. Satırlardaki alıştırma numaraları yazılmamalıdır.

 1. şişe şişi ekşi şişim ekşiymiş ekşitmek
 2. kuş kuşa kuşum ekşimek kuşla kuşuymuş kaş
 3. üşümek üleşmek işi işit işitmek işlemek
 4. aşk aşka aşkla eşya ümit ümitle kamaşmak
 5. lll … lll … .l. .l. l.l l.l ll…ll
 6. ilki. üyemle. tekim. tatmak. kümelemek.
 7. keklik. teklik. şematik. küllü. tüllü. tüylü.
 8. Ekşi elma al. Kuş al. Mumu tut. Kumu elleme.
 9. Kuma yat. Elma alma. Şeyma ateşi ümitle yak.
 10. Mete lale al. Kemal kum at. Melek kümeyi al.
 11. Atla atlamak. Küllü ateşim. Ali mama yeme.
 12. Şu eti yememeli. Şu kumu al. Ayşe mumu al.
 13. şelale işletme işletmeli. Yeşim yemişi ye.
 14. Ülkü ülkeye temelli. Kalem yakutmuş.
 15. Melike ütü ütületmişti. Leylek yeşil yem yemiş.
 16. Yekta elli kutu kalemi işletmiş. Şişe almam.

Virgül “,” Tuşu

Virgül tuşu, alt satır üzerindeki tuşlardan biridir. Virgül tuşuna vurmak, nokta tuşuna göre daha kolaydır. “Y” tuşu üzerinde bulunan “sağ elin serçe parmağı” virgül tuşuna vuruşunu yapar ve tekrar “Y” tuşuna geri gelir. Diğer parmaklar temel sıra tuşları üzerindeki yerini bozmadan, parmaklar büküklüğünü koruyarak vuruş yapılmalıdır. Virgülden sonra bir kez ara çubuğuna vurulmalı ve satırları aynen gördüğünüz gibi yazmalısınız. Satır sonuna geldiğinizde enter tuşuyla alt satıra geçiniz.

Virgül “,” Tuşuna Vuruş

Word sayfası açınız. Aşağıdaki örnekteki 1., 2., 3. ve 4. satırları “bir” kez, diğer satırları “iki” kez hatasız olarak yazınız. Satırlardaki alıştırma numaraları yazılmamalıdır.

 1. laleyi ali mete ayak kalem kalay killi
 2. ama kelime ulu uyku üleşmek elek kemik
 3. ilke kule lala tamam ulak kulak ilik
 4. kayma kaymak alim alay iyi makam yumak
 5. yyy ,,, yyy ,,, y,y y,y y,y ey,ey,ay,
 6. elma, kelek, kelem, yemiş, et, kemik,
 7. keklik, at, kuş, tay, leylek, tilki,
 8. Kemal, Lale, Mete, Ayşe, Şeyma, Şale,
 9. Melik, Melek, Memiş, Ülkü, Yekta, Şeyma
 10. Ülkem, Ayla, Emel, Kamil, Kaya, Ulaş,
 11. Temel, İlkay, İlke, Ali, Melike, Şule,
 12. Alim, mat etti. Şeyla, üşümüş.
 13. İlim, memlekete iyilik etti. Et, elma al.
 14. Et, kemik, yemiş, kelem almam. Şişe, kutu al.
 15. Memlekette, yakut işlemekte yetkiliymiş.
 16. Muallim, memleketteymiş.

Temel Sıra Tuşlarıyla Cümleler Yazma

Öncelikle doğru oturuş pozisyonu alınmalıdır. Parmaklarınız sürekli temel sıra tuşları üzerinde durmalıdır. “Ü, T, Ş, nokta ve virgül” tuşlarına vururken diğer parmaklarınız temel sıra tuşları üzerindeki yerlerinde kalmalıdır. Temel sıra tuşları dışındaki tuşlara vuran parmak, vuruşunu yaptıktan sonra hemen temel sıra üzerindeki yerine gelmelidir. Nokta ve virgülü arkasına eklendiği sözcüğün son harfiymiş gibi düşünmeniz gerekmektedir. Büyük harf tuşlarına vururken kurallarına uygun olarak vurmalısınız. En önemli kuralımızın da ele ya da ekrana bakmadan yazmak olduğu unutulmamalıdır.

Word dosyası açınız. Aşağıdaki örnekleri hatasız ikişer kere yazınız. Tekrarlarda hızınızı artırmaya çalışmalısınız.

 1. Umut, Lale ile alay etmiş. Kek ile iki şiş et yemiş.
 2. İki takla at. Tilki et, leylek yem yemiş.
 3. Ümit, ütü ile kumaş ütülemiş. Uyumak mükemmelmiş.
 4. İki milli atlet, millet ile memlekete iyilik etmiş.
 5. Uşak, elma ile keki almış. Şu, elli kutu şişi alma.
 6. Mete, şaka ile iki kişiyi tekmelemiş. Tay, yemi yemiş.
 7. Emel, takla at. Kilimi atma. İşiyle ilişkiliymiş.
 8. Leyla, elli kelimelik işle yetkiliymiş.
 9. Yumuşak iklimmiş. Klima iyiymiş. Takaya, kama al.
 10. Şu, yakut işlemeli kutuymuş. Kilimi tek tek ütüle.
 11. Şeyma, iyi uyumuş. İlkay, elma ekşiymiş.
 12. Şaka ile takla atmak. Kaya ümitle, aşkla iyiymiş.
 13. Kaymakam ile muallim mükemmelmiş. Mat etti. Şut at.
 14. Ali yay, şiş, kama, maşa, al. Ümit takaya kek alma.
 15. Aşkla alay etme. Yekta, elli kutu muşmula al.
 16. İş işlemek, umut işlemekmiş. Emel emekliymiş.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.