Kentler, Planlama ve Afet Risk Yönetimi Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

30.07.2022
10
A+
A-

Tarih İçinde Kentlerin Gelişimi

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Kentler, Planlama ve Afet Risk Yönetimi Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Tarih İçinde Kentlerin Gelişimi

1. Soru

Kent sözcüğü nasıl tanımlanmaktadır? 

Cevap

Kent sözcüğü, nüfusunun çoğu ticaret, endüstri, hizmet veya yönetimle ilgili işlerle uğraşan, genellikle tarımsal etkinliklerin olmadığı ya da oldukça sınırlı olduğu yerleşim alanı olarak tanımlanmaktadır. 


2. Soru

Bir yerleşimin, kent olarak nitelendirilmesinde yerleşime ait farklı ölçütler nelerdir?

Cevap

Bir yerleşimin, kent olarak nitelendirilmesinde yerleşime ait farklı ölçütler nüfus büyüklüğü, nüfusun yoğunluğu ve ayrışık (heterojen) yapısı, yönetsel ve ekonomik yapısı, toplumsal işbölümü, örgütlenme ve uzmanlaşma olarak sıralanabilir. 


3. Soru

Farsça olan “şehir” kelimesinin Türkçe karşılığı nedir? 

Cevap

Farsça olan “şehir” kelimesinin Türkçe karşılığı “kent”tir. 


4. Soru

Kentlilik nedir?

Cevap

Kentlilik kentleşme süreci sonucunda ortaya çıkan bir toplumsal değişimdir.


5. Soru

Avcı-toplayıcı toplulukların Yerleşik topluma dönüşmesi kaç aşamadan geçerek gerçekleşti?

Cevap

Avcı-toplayıcı toplulukların Yerleşik topluma dönüşmesi 4 aşamadan geçerek gerçekleşti. 


6. Soru

Yerleşik topluma geçiş sırasında topluluklar ilk aşamada geçici barınma için neyi kullanmışlardır?

Cevap

Yerleşik topluma geçiş sırasında topluluklar ilk aşamada geçici barınma için mağaralar ve korunaklı kayalıklar gibi doğal yapıları kullanmışlardır. 


7. Soru

Tarımsal devrim olarak adlandırılabilecek yerleşik düzene geçiş süreci bereketli hilal olarak tanımlanan,  temel olarak hangi bölgede gerçekleşmiştir?

Cevap

Tarımsal devrim olarak adlandırılabilecek yerleşik düzene geçiş süreci bereketli hilal olarak tanımlanan,  temel olarak Fırat ve Dicle Nehirlerinin oluşturduğu alüvyonlu ve verimli tarım arazilerinden başlayarak, doğu Akdeniz kıyılarına
doğru uzanan bölgede gerçekleşmiştir.


8. Soru

Hangi arkeolog tarafından yapılan açıklama yerleşimlerin kent olarak nitelendirilebileceği en temel açıklamadır? 

Cevap

Arkeolog Gordon Childe tarafından yapılan açıklama yerleşimlerin kent olarak nitelendirilebileceği en temel açıklamadır.


9. Soru

Childe’e göre bir yerleşmenin kent olabilmesi için birbirleri ile doğrudan
bağlantılı olan hangi özelliklerin bulunması gerekmektedir? 

Cevap

Childe’e göre bir yerleşmenin kent olabilmesi için Nüfus büyüklüğü ve yoğunluğu, Tarım dışı aktivitelerin varlığı, Artı ürünün yönetimi,Kamusal yapıların varlığı, Yönetici sınıfın varlığı, Yazının bulunması, Doğal bilimlerin varlığı, Sanatsal faaliyet ve uğraşların varlığı, Uzun mesafeli ticari ilişkinin ve ticaret yollarıyla bağlantının ve Savunmanın varlığı gerekmektedir. 


10. Soru

MÖ. 800 ve MÖ. 500 yılları arasında demir aletlerin kullanılması ve tarımsal üretimin artmasıyla Yunan kentlerinde ne gelişmeye başlamıştır? 

Cevap

MÖ. 800 ve MÖ. 500 yılları arasında demir aletlerin kullanılması ve tarımsal üretimin artmasıyla Yunan kentlerinde ticaret gelişmeye başlamıştır.


11. Soru

“Polis” kelimesi Eski Yunanistan’da ne olarak tanımlamaktadır? 

Cevap

“Polis” kelimesi Eski Yunanistan’da bir şehri, veya şehir-devleti tanımlamakla birlikte böyle bir şehrin vatandaşlar topluluğunu da tanımlamaktadır.


12. Soru

Palatino tepesinin çevresinde ve Tiber nehrine doğru uzanan alanda MÖ 753’te hangi kent yer almıştır?

Cevap

Palatino tepesinin çevresinde ve Tiber nehrine doğru uzanan alanda MÖ 753’te Roma kenti yer almıştır. 


13. Soru

Orta Çağ boyunca tarımsal üretimin artmasına katkıda bulunan tarım temelli sistem hangisidir?

Cevap

Orta Çağ boyunca tarımsal üretimin artmasına katkıda bulunan tarım temelli sistem Feodalizm‘dir. 


14. Soru

Endüstri kentinin ve modern kavramların köklerinde yer alan dönüşümler hangi dönemlerde gerçekleşmiştir?

Cevap

Endüstri kentinin ve modern kavramların köklerinde yer alan dönüşümler Rönesans (15-16. yy) ve Barok (17-18. yy) dönemlerinde gerçekleşmiştir. 


15. Soru

Endüstrinin Öz Türkçe karşılığı nedir?

Cevap

Endüstrinin Öz Türkçe karşılığı “işleyim” dir.


16. Soru

Burjuva devrimi nerede gerçekleşmiştir?

Cevap

Burjuva devrimi İngiltere’de gerçekleşmiştir.


17. Soru

Henry Ford’un araba fabrikası 1903 yılında nerede kurulmuştur?

Cevap

Henry Ford’un araba fabrikası 1903 yılında ABD’de kurulmuştur.


18. Soru

Yörekent  nedir?

Cevap

Yörekent genellikle konut alanı niteliğinde olan, şehir merkezinden uzakta veya sınırlarına yakın yerlerde bulunan şehir yöresi, banliyö, olarak tanımlanabilir. 


19. Soru

1970 lerde hangi ülkeler Silikon Vadisi ve İnci Nehri Deltası olarak adlandırılıyordu?  

Cevap

1970 lerde hangi ülkeler Silikon Vadisi  ve İnci Nehri Deltası olarak ABD ve Çin adlandırılıyordu. 


20. Soru

20. ve 21.yy uzun süreli kuraklıklar ve çölleşmelerin ortaya çıkmasının sebebi nedir?

Cevap

20. ve 21.yy uzun süreli kuraklıklar ve çölleşmelerin ortaya çıkmasının sebebi iklim değişikliği ve küresel ısınma’dır. 


1. Soru

Kent sözcüğü nasıl tanımlanmaktadır? 

Cevap

Kent sözcüğü, nüfusunun çoğu ticaret, endüstri, hizmet veya yönetimle ilgili işlerle uğraşan, genellikle tarımsal etkinliklerin olmadığı ya da oldukça sınırlı olduğu yerleşim alanı olarak tanımlanmaktadır. 

2. Soru

Bir yerleşimin, kent olarak nitelendirilmesinde yerleşime ait farklı ölçütler nelerdir?

Cevap

Bir yerleşimin, kent olarak nitelendirilmesinde yerleşime ait farklı ölçütler nüfus büyüklüğü, nüfusun yoğunluğu ve ayrışık (heterojen) yapısı, yönetsel ve ekonomik yapısı, toplumsal işbölümü, örgütlenme ve uzmanlaşma olarak sıralanabilir. 

3. Soru

Farsça olan “şehir” kelimesinin Türkçe karşılığı nedir? 

Cevap

Farsça olan “şehir” kelimesinin Türkçe karşılığı “kent”tir. 

4. Soru

Kentlilik nedir?

Cevap

Kentlilik kentleşme süreci sonucunda ortaya çıkan bir toplumsal değişimdir.

5. Soru

Avcı-toplayıcı toplulukların Yerleşik topluma dönüşmesi kaç aşamadan geçerek gerçekleşti?

Cevap

Avcı-toplayıcı toplulukların Yerleşik topluma dönüşmesi 4 aşamadan geçerek gerçekleşti. 

6. Soru

Yerleşik topluma geçiş sırasında topluluklar ilk aşamada geçici barınma için neyi kullanmışlardır?

Cevap

Yerleşik topluma geçiş sırasında topluluklar ilk aşamada geçici barınma için mağaralar ve korunaklı kayalıklar gibi doğal yapıları kullanmışlardır. 

7. Soru

Tarımsal devrim olarak adlandırılabilecek yerleşik düzene geçiş süreci bereketli hilal olarak tanımlanan,  temel olarak hangi bölgede gerçekleşmiştir?

Cevap

Tarımsal devrim olarak adlandırılabilecek yerleşik düzene geçiş süreci bereketli hilal olarak tanımlanan,  temel olarak Fırat ve Dicle Nehirlerinin oluşturduğu alüvyonlu ve verimli tarım arazilerinden başlayarak, doğu Akdeniz kıyılarına
doğru uzanan bölgede gerçekleşmiştir.

8. Soru

Hangi arkeolog tarafından yapılan açıklama yerleşimlerin kent olarak nitelendirilebileceği en temel açıklamadır? 

Cevap

Arkeolog Gordon Childe tarafından yapılan açıklama yerleşimlerin kent olarak nitelendirilebileceği en temel açıklamadır.

9. Soru

Childe’e göre bir yerleşmenin kent olabilmesi için birbirleri ile doğrudan
bağlantılı olan hangi özelliklerin bulunması gerekmektedir? 

Cevap

Childe’e göre bir yerleşmenin kent olabilmesi için Nüfus büyüklüğü ve yoğunluğu, Tarım dışı aktivitelerin varlığı, Artı ürünün yönetimi,Kamusal yapıların varlığı, Yönetici sınıfın varlığı, Yazının bulunması, Doğal bilimlerin varlığı, Sanatsal faaliyet ve uğraşların varlığı, Uzun mesafeli ticari ilişkinin ve ticaret yollarıyla bağlantının ve Savunmanın varlığı gerekmektedir. 

10. Soru

MÖ. 800 ve MÖ. 500 yılları arasında demir aletlerin kullanılması ve tarımsal üretimin artmasıyla Yunan kentlerinde ne gelişmeye başlamıştır? 

Cevap

MÖ. 800 ve MÖ. 500 yılları arasında demir aletlerin kullanılması ve tarımsal üretimin artmasıyla Yunan kentlerinde ticaret gelişmeye başlamıştır.

11. Soru

“Polis” kelimesi Eski Yunanistan’da ne olarak tanımlamaktadır? 

Cevap

“Polis” kelimesi Eski Yunanistan’da bir şehri, veya şehir-devleti tanımlamakla birlikte böyle bir şehrin vatandaşlar topluluğunu da tanımlamaktadır.

12. Soru

Palatino tepesinin çevresinde ve Tiber nehrine doğru uzanan alanda MÖ 753’te hangi kent yer almıştır?

Cevap

Palatino tepesinin çevresinde ve Tiber nehrine doğru uzanan alanda MÖ 753’te Roma kenti yer almıştır. 

13. Soru

Orta Çağ boyunca tarımsal üretimin artmasına katkıda bulunan tarım temelli sistem hangisidir?

Cevap

Orta Çağ boyunca tarımsal üretimin artmasına katkıda bulunan tarım temelli sistem Feodalizm‘dir. 

14. Soru

Endüstri kentinin ve modern kavramların köklerinde yer alan dönüşümler hangi dönemlerde gerçekleşmiştir?

Cevap

Endüstri kentinin ve modern kavramların köklerinde yer alan dönüşümler Rönesans (15-16. yy) ve Barok (17-18. yy) dönemlerinde gerçekleşmiştir. 

15. Soru

Endüstrinin Öz Türkçe karşılığı nedir?

Cevap

Endüstrinin Öz Türkçe karşılığı “işleyim” dir.

16. Soru

Burjuva devrimi nerede gerçekleşmiştir?

Cevap

Burjuva devrimi İngiltere’de gerçekleşmiştir.

17. Soru

Henry Ford’un araba fabrikası 1903 yılında nerede kurulmuştur?

Cevap

Henry Ford’un araba fabrikası 1903 yılında ABD’de kurulmuştur.

18. Soru

Yörekent  nedir?

Cevap

Yörekent genellikle konut alanı niteliğinde olan, şehir merkezinden uzakta veya sınırlarına yakın yerlerde bulunan şehir yöresi, banliyö, olarak tanımlanabilir. 

19. Soru

1970 lerde hangi ülkeler Silikon Vadisi ve İnci Nehri Deltası olarak adlandırılıyordu?  

Cevap

1970 lerde hangi ülkeler Silikon Vadisi  ve İnci Nehri Deltası olarak ABD ve Çin adlandırılıyordu. 

20. Soru

20. ve 21.yy uzun süreli kuraklıklar ve çölleşmelerin ortaya çıkmasının sebebi nedir?

Cevap

20. ve 21.yy uzun süreli kuraklıklar ve çölleşmelerin ortaya çıkmasının sebebi iklim değişikliği ve küresel ısınma’dır. 

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.