Kamusal Halkla İlişkiler Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

29.07.2022
14
A+
A-

Kamusal Halkla İlişkiler Ve Sosyal Medya Yönetimi

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Kamusal Halkla İlişkiler Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Kamusal Halkla İlişkiler Ve Sosyal Medya Yönetimi

1. Soru

İnternetin kamu kurumuna sağladığı olanaklar nelerdir?

Cevap

Kamu kurumları; hizmet sağladığı kişilerle arasındaki iletişim sorunlarını internetin sağladığı olanaklarla çözme yoluna gitmektedir. Bu olanaklar iki ana başlıkta değerlendirilebilir. Birincisi kamu kurumunun kendini ifade edebilme, ilk elden kendini anlatabilme ve hedef kitlesinin görüşlerini, beklentilerini, isteklerini alabilme olanağının bulunduğu,tamamen kuruma has özelliklerin yer aldığı bir internet sitesinesahip olabilme olanağıdır. Böylece aynı zamanda basına yönelik tüm bilgi akışı sürecini doğru yönetebilme olanağına da sahip olunur. İkincisi ise kamu kurumunun hedef kitlesineulaşmak için sosyal medya olgusunu kullanabilmesidir.


2. Soru

Bir kamu kurumunun web sayfasında bulunması gereken özellikler nelerdir?

Cevap

• Kurum kimliği, kurum tarihi, kurum felsefesi, vizyon ve misyon bilgilerinin web sitesinde yer alması
ve bu bilgilere ayrıntılı bir şekilde ulaşımın sağlanması.
• Kamu kurumunun imajının sade bir tasarım ve kullanım kolaylığı içerisinde sergilenmesi.
• Kamu kurumunun verdiği hizmetlerin, bu hizmetlerin alınma biçimlerinin ayrıntılı fakat basit bir
şekilde verilmesi.
• Kamu kurumunun başarılı çalışmalarının duyurulması.
• Bürokrasi ve kâğıt unsurunu ortadan kaldırabilecek çevrimiçi başvuru seçeneklerinin oluşturulması
ve mümkün olan tüm hizmetlerin internet sitesinden verilmesi.
• Kamu kurumunun yakın ilişki içerisinde olduğu diğer kurumlara yönelik bağlantıların bulunması.
• Basınla ilişkilerin sürekliliğinin sağlanmasını amaçlayan çevrimiçi basın odalarının açılması; basın
bültenleri ve sponsorluklar, sosyal sorumluluk kampanyaları gibi çeşitli halkla ilişkiler faaliyetlerinin
internet sitesine taşınması.
• Kamu kurumundan hizmet alan vatandaşlarla ortak bir değer yaratılmasının sağlanması.
• İnternet sitesinde devamlı hizmet alanlar ya da üyelerin bir araya gelebilecekleri sanal topluluk
oluşturulması, kimi zaman kullanıcılara bunu yapabilmeleri için fırsatlar verilmesi.
• İnternet sitesinde kurumdan hizmet alan ya da takipçisi olan vatandaşların bir araya gelerek, fikir
paylaşmalarına olanak sağlayan sohbet odaları ve forumlar yoluyla, kurumların çalışmalarını vatandaş
merkezli planlamaları için gereken bilgilerin elde edilmesi.
• Kullanıcı dostu bir site olması; yani bu sitenin ‘Kolaylık’, ‘Kişiselleştirme’, ‘Uyarlama’ ve ‘Etkileşimlilik/İnteraktivite’
özelliklerine sahip olması gerekir


3. Soru

2007 tarihinde başbakanlık tarafından yayınjlanan kılavuzda kamu kurumları inbternet sitesi için bazı düzenlemeler getirilmiştir. Bu düzenlemelere örnek veriniz?

Cevap

Nitekim 2007 tarihinde başbakanlık tarafından konuyla ilgili bir kılavuz yayınlanmıştır. Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu” belirli konularda standartlar getirmektedir. Örneğin, kılavuza göre kamu kurumlarının internet siteleri mutlak surette tr uzantısı ile bitmek zorundadır.


4. Soru

Bir kurumun sitesi tasarlanırken nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

Kurumun sitesi; kamusal halkla ilişkilerin önemli basamaklarından olan ‘tanıtma’ işlevini verimli ve üst düzey bir şekilde yerine getirecek doğrultuda tasarlanmalıdır. Aynı zamanda, hizmet verdiği kitleyi ‘tanıma’ olgusu kapsamında kullanıcılarına uygun özelliklerle donatılmış olması gerekmektedir.


5. Soru

Sosyal medya nedir?

Cevap

Sosyal medya, kullanıcılarına web 2.0 teknolojisi ile birlikte enformasyon, düşünce, ilgi ve bilgi paylaşım olanağısağlayarak karşılıklı etkileşim yaratan çevrimiçi araçlar ve internet siteleri için kullanılan genel amaçlı ortak bir terimdir.


6. Soru

LinkedIn ne odaklı faaliyet gösterir?

Cevap

2003 yılında kullanıcıların fotoğraf ve albüm paylaşmalarını sağlayan siteler kurulmuş ve aynı yıl içinde LinkedIn iş odaklı faaliyet gösteren bir site olarak hizmete girmiştir.


7. Soru

Kamu kurumlarının sosyal medya hesapları neden profesyonel bir şekilde yönetilmelidir?

Cevap

Kamu kurumlarının sosyal medya hesapları büyük kitleler tarafından takip edildiğindenprofesyonel bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir


8. Soru

Youtube nedir?

Cevap

2005 yılında Amerikalı üç eski PayPal çalışanı tarafından kurulmuş, kısa sürede dünya çapında tanınır hale gelmiştir. Kasım 2006’da dünyanın en tanınan ve en değerli markalarından olan Google tarafından 1,65 milyar dolara satın alınmıştır. Youtube, kullanıcılarına video yükleme, izleme ve paylaşma imkânı sunmaktadır. İçerikler genel olarak bireyler tarafından yüklense de, hem özel hem de kamu kurum ve kuruluşlarının resmi hesapları bulunmaktadır.


9. Soru

Kamusal kurumların site uzantıları nedir?

Cevap

Kamusal kurumların site uzantıları ‘.gov.tr’ başta olmak üzere sınıflandırmalarına göre farklı şekillerde olabilir.


10. Soru

Instagram nedir? Özelliklerini açıklayınız.

Cevap

Daha çok kişisel kullanım alanı olarak tanınan bir sosyal medya türüdür. 2010 yılında iki Amerikalı girişimci tarafından, fotoğraf paylaşım uygulaması olarak hayata geçmiştir. Nisan 2012’de facebook tarafından 1 milyar dolar karşılığı satın alınarak facebookun bir özelliği haline getirilmiştir. Üye sayısı 300 milyonu aşmıştır. Genelde kişisel bir paylaşım platformu olarak düşünülse de kamu kurumları tarafından da değerlendirilmektedir. Özellikle fotoğrafların çeşitli filtrelerle değiştirilebilmesi; farklı foto hikâyelerin ve kimi zaman değişik pozların popüler bir takip unsuru haline gelmesi, instagramı herkes açısından seçkin ve önemli hale getirmektedir.


11. Soru

Kullanıcılar sosyal medyayı ne amaçla kullanabilir?

Cevap

Kullanıcılar, sosyal medya sağlayıcıları sayesinde içerik, kişisel bilgi, fikir, düşünce, bakış açısı, duygu ve algı biçimlerini paylaşıp bu araçları etkileşim ve sohbetiçin de kullanabilirler.


12. Soru

İlk sosyal ağ sitesi ne zaman kurulmuştur?

Cevap

İlk sosyal ağ sitesi 1997 yılında, SixDegrees.com adıyla kurulmuştur. Bu site, kullanıcılarına profil yaratma ve arkadaşlarını listeleme olanağı sunmuş ve 1998 yılında ilk defa arkadaş listelerinde gezinilmesine izin verilmiştir.


13. Soru

Kamusal halkla ilişkiler açısından sosyal medyanın avantajları nelerdir?

Cevap

Kamusal halkla ilişkiler açısından sosyal medyanın
avantajlarını şu şekilde maddeleştirmek mümkündür
(Mavnacıoğlu, 2015:70):
1. İnternet ve sosyal medya, kurum ve hedef
kitle arasında çift yönlü ve simetrik iletişim
ortamı sağlar. Böylece kamusal halkla ilişkilerin
iki önemli unsuru; ‘tanıma’ ve ‘tanıtma’
tek bir iletişim aracı üzerinden gerçekleştirilebilir.
2. Sosyal medya gün içerisinde insanların çok
fazla ziyaret ettiği iletişim ortamlarındandır.
Akılcı bir şekilde burada yer almak, görünürlüğü
ve bilinirliği artırır.
3. Sosyal medya hedef kitleye kolay erişilebilen
biriletişim ortamıdır. Hem bilgisayardan
hem de akıllı telefonlardan günün her
saati ve her yerde kişilere ulaşmak mümkündür.

4. Sosyal medya etkileşimli bir iletişim ortamı
olduğu gibi aynı zamanda hedef kitlesi ile
ilişkilerini destekler.
5. Kurumlar halkla ilişkiler faaliyetlerinin tümünü
sosyal medya hesaplarından duyurabilmekte,
önemli bir kısmını sosyal medya
üzerinden yürütebildikleri gibi sadece sosyal
medyaya has halkla ilişkiler faaliyetleri
de gerçekleştirebilmektedir.
6. 2004 tarihinde yürürlüğe giren Bilgi
Edinme Kanunu kapsamında kişiler, devlet
ile ilgili her türlü veriye ulaşabilir hale
gelmiştir.
7. İnternet ve sosyal medya, sahip olduğu
olanakların yanı sıra diğer kitle iletişim
araçlarına göre maliyet açısından çok daha
ucuzdur.
8. Sosyal medya; kamu kurumlarının iletişim
faaliyetlerinin çoğunu yürüttüğü geleneksel
kitle iletişim araçlarının tüm özelliklerini
barındırmasının yanında, her geçen gün
gelişen bir iletişim ortamıdır. Bu nedenel
orada yer almak aynı zamanda gelişen koşullara
adapte olmayı ve yenilikleri kolayca
uygulayabilmeyi sağlar.

9. İyi yönetilen bir sosyal medya hesabı kamu
kurumunun itibarının yükselmesine yardımcı
olur.


14. Soru

İnternet içerisinde neleri barındırır? 

Cevap

İnternet, sahip olduğu teknik özelliklerle içerisinde gazete, dergi, kitap, mektup, telefon, radyo ve televizyon gibi tüm iletişim ve bilgi araçlarını barındırmaktadır.


15. Soru

Kamu kurumlarının facebook hesaplarının yönetiminde neler dikkate alınmalıdır?

Cevap

Kamu kurumlarının facebook hesaplarının yönetiminde şu unsurlar dikkate alınmalıdır:
• Facebook sayfasının yönetimi için tam zamanlı bir ekip görevlendirilmelidir. Bu ekip 7/24 facebook
hesabıyla ilgilenmeli, sayfa özellikleri (yorum yapma, ekleme, vb.) kısıtlanmış bile olsa asla
gözden kaçırılmamalıdır.
• Sayfa güncellenmesine özellikle önem verilmeli, kamu kurumunun alanına giren tüm bilgiler anında
güncellenmelidir. Bu süreçte seçici davranılmalı, lüzumsuz konulara yer ayrılıp kafa karışıklığına
sebebiyet verilmemelidir.
• Kuruma ait tüm kurumsal bilgiler, logo, adres, iletişim kanalları, yetkili kişiler, vb. facebook hesabında
yer almalıdır.
• Kamu kurumunun facebook hesabının aynı zamanda iç personele de yönelik olduğu unutulmamalı,
doğum günleri, evlilik yıldönümleri gibi özel günler kutlanmalı; personelle ilgili paylaşımlara yer
verilmelidir.
• Yapılan çalışmalar, etkinlikler, kampanyalar kamu kurumunun sitesi ile birlikte en önce facebook
hesabından duyurulmalıdır.
• Gerekli görülen diğer kamu kurumlarına bağlantılar, onlarla ilgili paylaşımlar yer almalıdır.
• Unutulmamalıdır ki; facebook arkadaşların buluştuğu samimiyette bir iletişim ortamıdır. Buradaki
kamu kurumu hesabının genel hali ve paylaşımları bir arkadaş samimiyetinde olmalıdır. Fakat devlet
ciddiyeti ile arkadaş samimiyeti arasındaki denge kaybedilmemelidir.


16. Soru

world wide web nedir?

Cevap

Diğer bir deyişle İnternet; birçok bilgisayar, tablet ve cep telefonu, hatta yeni nesil smart televizyonların birbirine bağlı olduğu, world wide web (www) yani dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır.


17. Soru

Ticari bir kuruluşun internet uzantısı nedir?

Cevap

İnternet sitelerinde gördüğümüz ‘.com.tr’ uzantısı onun ticari bir kuruluşa ait olduğunu gösterir.


18. Soru

Web 1.0 nedir?

Cevap

Web 1.0, internetin ilk yıllarında ortaya çıkan ve kullanıcıya hiçbir işlem hakkı tanımayan sadece arama yapabilmesine imkân sağlayan internet ağıdır.


19. Soru

Sosyal medyanın özellikleri nelerdir?

Cevap

• Sosyal medya, kullanıcılara içerik yükleyebilmeleri için ücretsiz web alanı sağlamaktadır.
• Kullanıcılara, yalnızca kendilerinin kullanabileceği bir web adresi ve kimlik sağlarken buralardan e-posta ve içerik paylaşımı yapılabilmektedir.
• Kullanıcılar, kişisel bilgilerinin (ad, soyad, adres, doğum tarihi, eğitim, mesleki bilgiler) yer aldığı bir profil oluşturup buradan
kişilerle iletişim kurabilirler.
• Oluşturulan bu profillerde kullanıcılar, bilgilerinin yenilenmesi, arkadaş ekleme ve profil güncellemesi gibi yenilikler için teşvik edilir.
• Kullanıcılara sosyal medyada gerçek zamanlı içerik oluşturulabilecek uygulamalar sağlanmıştır. Bu içerikler; metin, resim, ses, video ya da sembolik olarak hoşlandığı ve hoşlanmadığını gösteren şeyler olabilir.Bunlar zaman sıralamasına göre son paylaşılan olarak siteye eklenir ve bu uygulamalar siteye yenilik katar.
• Kullanıcılar; arkadaşlar, üyeler ve tanıdıklar tarafından yazılanlara yorum yapabilmektedirler.Aslında bu devasa boyutlu bir sosyal iletişim ortamı sağlamaktadır.
• Kullanıcılar tarafından oluşturulan mesajlar zaman etiketlerine sahiptir.Bu da mesajları takip etmeyi kolaylaştırmaktadır.


20. Soru

Profesyonel ağlar nedir? Açıklayınız ve örnekler veriniz.

Cevap

Profesyonel Ağlar İş dünyası ve belirli mesleki konularda profesyonel içeriklere sahip olunabilecek platformlardır. Kişi burada kendisi ile ilgili sanal bir özgeçmiş oluşturabilir ve iş dünyasındaki profesyoneller kendi işleri ile ilgili verileri bu sosyal medya ortamında paylaşabilir.


21. Soru

Facebook nedir?

Cevap

Facebook 2004 yılında kurulan Facebook, günümüzde 1 milyar 400 milyona ulaşan ve devamlı artan kullanıcı sayısıyla en popüler
sosyal medya ortamı olmuştur.


22. Soru

Kamu kurumunun sosyal medya hesabında olması gereken özellikler nelerdir?

Cevap

Kamu kurumlarının sosyal medya yönetimi
kapsamında hesaplarında yer alması gerekenbirçok
özellik vardır. Bunları şu şekilde sıralamamız mümkündür:
• Kamu kurumunun logosu sayfada net ve
görünür bir şekilde bulunmalı, kurumu
yansıtan renklere yer verilmeli,
• Kamu kurumunun misyon ve vizyonuna
yer verilmeli,
• Sayfada kamu kurumunun tarihçesi yer
almalı ve günümüze kadar gelen süreçte
önemli gelişmeler paylaşılmalı,
• Kamu kurumuna ait iletişim bilgileri (açık
adres, şube, internet adresi, telefon numarası,
faks, mail adresi) eklenmeli,
• Bunların yanında kamu kurumunun sosyal
medya da kullandığı diğer hesaplara (facebook,
twitter, youtube gibi) erişim için
linkler eklenmeli,
• Kamu kurumu ile ilgili fotoğraf, video ve
görsellerin yer aldığı kısımlar eklenmeli,
• Kamu kurumunun basın açıklamaları, dergileri,
kitapları, yıllıkları, duyuruları vb…
faaliyetleri mutlaka yer almalı ve bunlar
kullanılan sosyal medya hesaplarına göre
düzenlenmelidir.
• Kamu kurumu tarafından düzenlenen sosyal-kültürel
faaliyetlerin duyurumu yapılmalı
ve sonrasında, bu çalışmalarla ilgili
görsel, video vb… eklentiler sosyal medya
hesaplarına eklenmeli.
• Kamu kurumuna ve çalışanlara ait ödüllerin
derlendiği bir bölüm oluşturulmalı,
• Kamu kurumu tarafından çevreye duyarlılık
ve topluma katkı için yapılan projeler,
uygulamalar sayfaya eklenmeli,
• Kullanıcıların kamu kurumuyla ilgili sorularına
hemen yanıt alabileceği “sıkça sorulan
sorular” kısmı eklenmeli,


23. Soru

LinkedIn nedir? Özelliklerini açıklayınız?

Cevap

LinkedIn dünyanın en geniş sosyal medya türlerinden biridir. Hatırlanacağı üzere ‘profesyonel ağ’lar arasında yer almaktadır. İnsanlar bu sosyal medya ortamında genelde mesleki bilgilerini paylaşmakta, kariyer ve özgeçmiş bilgilerini profesyonel bir mantıkla ele alabilmektedir. 2012 de 119 milyon dolara satın aldığı ‘SlideShare’ ile dosya ve belge paylaşımına da izin verilen profil türleri değişik şekillerde adlandırılmaktadır.


24. Soru

Twitter nedir? Açıklayınız.

Cevap

Aylık kullanıcı sayısı dünya çapında 300 milyona yaklaşan bu genç sosyal medya türü etkisi yadsınamayacak niteliktedir. Kimi zaman iletişim yasakları getirilse de özellikle kendisine ait bir kelime ve kavram dağarcığı gelişmesine, kısa süre içerisinde etkin bir sosyal medya türü olmasına sebebiyet vermiştir.


25. Soru

Sosyal ağ nedir? Açıklayıp örnekler veriniz?

Cevap

Sosyal Ağ Kişilerin internet üzerinde kendilerini tanımlayarak, insanlarla iletişime geçmek için sanal ortamlardaki sosyal iletişim kurmaya yarayan ağlara “sosyal ağlar” denilmektedir.

Sosyal Ağ: Facebook, Socl, Path, Chime in, Gdgt, FriendFeed, My Yahoo, Meetup, MyHeritage, Odnoklassniki, Friendster, Google Plus, Myspace, Orkut, Vkontakte, Bebo, Windows Live.


1. Soru

İnternetin kamu kurumuna sağladığı olanaklar nelerdir?

Cevap

Kamu kurumları; hizmet sağladığı kişilerle arasındaki iletişim sorunlarını internetin sağladığı olanaklarla çözme yoluna gitmektedir. Bu olanaklar iki ana başlıkta değerlendirilebilir. Birincisi kamu kurumunun kendini ifade edebilme, ilk elden kendini anlatabilme ve hedef kitlesinin görüşlerini, beklentilerini, isteklerini alabilme olanağının bulunduğu,tamamen kuruma has özelliklerin yer aldığı bir internet sitesinesahip olabilme olanağıdır. Böylece aynı zamanda basına yönelik tüm bilgi akışı sürecini doğru yönetebilme olanağına da sahip olunur. İkincisi ise kamu kurumunun hedef kitlesineulaşmak için sosyal medya olgusunu kullanabilmesidir.

2. Soru

Bir kamu kurumunun web sayfasında bulunması gereken özellikler nelerdir?

Cevap

• Kurum kimliği, kurum tarihi, kurum felsefesi, vizyon ve misyon bilgilerinin web sitesinde yer alması
ve bu bilgilere ayrıntılı bir şekilde ulaşımın sağlanması.
• Kamu kurumunun imajının sade bir tasarım ve kullanım kolaylığı içerisinde sergilenmesi.
• Kamu kurumunun verdiği hizmetlerin, bu hizmetlerin alınma biçimlerinin ayrıntılı fakat basit bir
şekilde verilmesi.
• Kamu kurumunun başarılı çalışmalarının duyurulması.
• Bürokrasi ve kâğıt unsurunu ortadan kaldırabilecek çevrimiçi başvuru seçeneklerinin oluşturulması
ve mümkün olan tüm hizmetlerin internet sitesinden verilmesi.
• Kamu kurumunun yakın ilişki içerisinde olduğu diğer kurumlara yönelik bağlantıların bulunması.
• Basınla ilişkilerin sürekliliğinin sağlanmasını amaçlayan çevrimiçi basın odalarının açılması; basın
bültenleri ve sponsorluklar, sosyal sorumluluk kampanyaları gibi çeşitli halkla ilişkiler faaliyetlerinin
internet sitesine taşınması.
• Kamu kurumundan hizmet alan vatandaşlarla ortak bir değer yaratılmasının sağlanması.
• İnternet sitesinde devamlı hizmet alanlar ya da üyelerin bir araya gelebilecekleri sanal topluluk
oluşturulması, kimi zaman kullanıcılara bunu yapabilmeleri için fırsatlar verilmesi.
• İnternet sitesinde kurumdan hizmet alan ya da takipçisi olan vatandaşların bir araya gelerek, fikir
paylaşmalarına olanak sağlayan sohbet odaları ve forumlar yoluyla, kurumların çalışmalarını vatandaş
merkezli planlamaları için gereken bilgilerin elde edilmesi.
• Kullanıcı dostu bir site olması; yani bu sitenin ‘Kolaylık’, ‘Kişiselleştirme’, ‘Uyarlama’ ve ‘Etkileşimlilik/İnteraktivite’
özelliklerine sahip olması gerekir

3. Soru

2007 tarihinde başbakanlık tarafından yayınjlanan kılavuzda kamu kurumları inbternet sitesi için bazı düzenlemeler getirilmiştir. Bu düzenlemelere örnek veriniz?

Cevap

Nitekim 2007 tarihinde başbakanlık tarafından konuyla ilgili bir kılavuz yayınlanmıştır. Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu” belirli konularda standartlar getirmektedir. Örneğin, kılavuza göre kamu kurumlarının internet siteleri mutlak surette tr uzantısı ile bitmek zorundadır.

4. Soru

Bir kurumun sitesi tasarlanırken nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

Kurumun sitesi; kamusal halkla ilişkilerin önemli basamaklarından olan ‘tanıtma’ işlevini verimli ve üst düzey bir şekilde yerine getirecek doğrultuda tasarlanmalıdır. Aynı zamanda, hizmet verdiği kitleyi ‘tanıma’ olgusu kapsamında kullanıcılarına uygun özelliklerle donatılmış olması gerekmektedir.

5. Soru

Sosyal medya nedir?

Cevap

Sosyal medya, kullanıcılarına web 2.0 teknolojisi ile birlikte enformasyon, düşünce, ilgi ve bilgi paylaşım olanağısağlayarak karşılıklı etkileşim yaratan çevrimiçi araçlar ve internet siteleri için kullanılan genel amaçlı ortak bir terimdir.

6. Soru

LinkedIn ne odaklı faaliyet gösterir?

Cevap

2003 yılında kullanıcıların fotoğraf ve albüm paylaşmalarını sağlayan siteler kurulmuş ve aynı yıl içinde LinkedIn iş odaklı faaliyet gösteren bir site olarak hizmete girmiştir.

7. Soru

Kamu kurumlarının sosyal medya hesapları neden profesyonel bir şekilde yönetilmelidir?

Cevap

Kamu kurumlarının sosyal medya hesapları büyük kitleler tarafından takip edildiğindenprofesyonel bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir

8. Soru

Youtube nedir?

Cevap

2005 yılında Amerikalı üç eski PayPal çalışanı tarafından kurulmuş, kısa sürede dünya çapında tanınır hale gelmiştir. Kasım 2006’da dünyanın en tanınan ve en değerli markalarından olan Google tarafından 1,65 milyar dolara satın alınmıştır. Youtube, kullanıcılarına video yükleme, izleme ve paylaşma imkânı sunmaktadır. İçerikler genel olarak bireyler tarafından yüklense de, hem özel hem de kamu kurum ve kuruluşlarının resmi hesapları bulunmaktadır.

9. Soru

Kamusal kurumların site uzantıları nedir?

Cevap

Kamusal kurumların site uzantıları ‘.gov.tr’ başta olmak üzere sınıflandırmalarına göre farklı şekillerde olabilir.

10. Soru

Instagram nedir? Özelliklerini açıklayınız.

Cevap

Daha çok kişisel kullanım alanı olarak tanınan bir sosyal medya türüdür. 2010 yılında iki Amerikalı girişimci tarafından, fotoğraf paylaşım uygulaması olarak hayata geçmiştir. Nisan 2012’de facebook tarafından 1 milyar dolar karşılığı satın alınarak facebookun bir özelliği haline getirilmiştir. Üye sayısı 300 milyonu aşmıştır. Genelde kişisel bir paylaşım platformu olarak düşünülse de kamu kurumları tarafından da değerlendirilmektedir. Özellikle fotoğrafların çeşitli filtrelerle değiştirilebilmesi; farklı foto hikâyelerin ve kimi zaman değişik pozların popüler bir takip unsuru haline gelmesi, instagramı herkes açısından seçkin ve önemli hale getirmektedir.

11. Soru

Kullanıcılar sosyal medyayı ne amaçla kullanabilir?

Cevap

Kullanıcılar, sosyal medya sağlayıcıları sayesinde içerik, kişisel bilgi, fikir, düşünce, bakış açısı, duygu ve algı biçimlerini paylaşıp bu araçları etkileşim ve sohbetiçin de kullanabilirler.

12. Soru

İlk sosyal ağ sitesi ne zaman kurulmuştur?

Cevap

İlk sosyal ağ sitesi 1997 yılında, SixDegrees.com adıyla kurulmuştur. Bu site, kullanıcılarına profil yaratma ve arkadaşlarını listeleme olanağı sunmuş ve 1998 yılında ilk defa arkadaş listelerinde gezinilmesine izin verilmiştir.

13. Soru

Kamusal halkla ilişkiler açısından sosyal medyanın avantajları nelerdir?

Cevap

Kamusal halkla ilişkiler açısından sosyal medyanın
avantajlarını şu şekilde maddeleştirmek mümkündür
(Mavnacıoğlu, 2015:70):
1. İnternet ve sosyal medya, kurum ve hedef
kitle arasında çift yönlü ve simetrik iletişim
ortamı sağlar. Böylece kamusal halkla ilişkilerin
iki önemli unsuru; ‘tanıma’ ve ‘tanıtma’
tek bir iletişim aracı üzerinden gerçekleştirilebilir.
2. Sosyal medya gün içerisinde insanların çok
fazla ziyaret ettiği iletişim ortamlarındandır.
Akılcı bir şekilde burada yer almak, görünürlüğü
ve bilinirliği artırır.
3. Sosyal medya hedef kitleye kolay erişilebilen
biriletişim ortamıdır. Hem bilgisayardan
hem de akıllı telefonlardan günün her
saati ve her yerde kişilere ulaşmak mümkündür.

4. Sosyal medya etkileşimli bir iletişim ortamı
olduğu gibi aynı zamanda hedef kitlesi ile
ilişkilerini destekler.
5. Kurumlar halkla ilişkiler faaliyetlerinin tümünü
sosyal medya hesaplarından duyurabilmekte,
önemli bir kısmını sosyal medya
üzerinden yürütebildikleri gibi sadece sosyal
medyaya has halkla ilişkiler faaliyetleri
de gerçekleştirebilmektedir.
6. 2004 tarihinde yürürlüğe giren Bilgi
Edinme Kanunu kapsamında kişiler, devlet
ile ilgili her türlü veriye ulaşabilir hale
gelmiştir.
7. İnternet ve sosyal medya, sahip olduğu
olanakların yanı sıra diğer kitle iletişim
araçlarına göre maliyet açısından çok daha
ucuzdur.
8. Sosyal medya; kamu kurumlarının iletişim
faaliyetlerinin çoğunu yürüttüğü geleneksel
kitle iletişim araçlarının tüm özelliklerini
barındırmasının yanında, her geçen gün
gelişen bir iletişim ortamıdır. Bu nedenel
orada yer almak aynı zamanda gelişen koşullara
adapte olmayı ve yenilikleri kolayca
uygulayabilmeyi sağlar.

9. İyi yönetilen bir sosyal medya hesabı kamu
kurumunun itibarının yükselmesine yardımcı
olur.

14. Soru

İnternet içerisinde neleri barındırır? 

Cevap

İnternet, sahip olduğu teknik özelliklerle içerisinde gazete, dergi, kitap, mektup, telefon, radyo ve televizyon gibi tüm iletişim ve bilgi araçlarını barındırmaktadır.

15. Soru

Kamu kurumlarının facebook hesaplarının yönetiminde neler dikkate alınmalıdır?

Cevap

Kamu kurumlarının facebook hesaplarının yönetiminde şu unsurlar dikkate alınmalıdır:
• Facebook sayfasının yönetimi için tam zamanlı bir ekip görevlendirilmelidir. Bu ekip 7/24 facebook
hesabıyla ilgilenmeli, sayfa özellikleri (yorum yapma, ekleme, vb.) kısıtlanmış bile olsa asla
gözden kaçırılmamalıdır.
• Sayfa güncellenmesine özellikle önem verilmeli, kamu kurumunun alanına giren tüm bilgiler anında
güncellenmelidir. Bu süreçte seçici davranılmalı, lüzumsuz konulara yer ayrılıp kafa karışıklığına
sebebiyet verilmemelidir.
• Kuruma ait tüm kurumsal bilgiler, logo, adres, iletişim kanalları, yetkili kişiler, vb. facebook hesabında
yer almalıdır.
• Kamu kurumunun facebook hesabının aynı zamanda iç personele de yönelik olduğu unutulmamalı,
doğum günleri, evlilik yıldönümleri gibi özel günler kutlanmalı; personelle ilgili paylaşımlara yer
verilmelidir.
• Yapılan çalışmalar, etkinlikler, kampanyalar kamu kurumunun sitesi ile birlikte en önce facebook
hesabından duyurulmalıdır.
• Gerekli görülen diğer kamu kurumlarına bağlantılar, onlarla ilgili paylaşımlar yer almalıdır.
• Unutulmamalıdır ki; facebook arkadaşların buluştuğu samimiyette bir iletişim ortamıdır. Buradaki
kamu kurumu hesabının genel hali ve paylaşımları bir arkadaş samimiyetinde olmalıdır. Fakat devlet
ciddiyeti ile arkadaş samimiyeti arasındaki denge kaybedilmemelidir.

16. Soru

world wide web nedir?

Cevap

Diğer bir deyişle İnternet; birçok bilgisayar, tablet ve cep telefonu, hatta yeni nesil smart televizyonların birbirine bağlı olduğu, world wide web (www) yani dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır.

17. Soru

Ticari bir kuruluşun internet uzantısı nedir?

Cevap

İnternet sitelerinde gördüğümüz ‘.com.tr’ uzantısı onun ticari bir kuruluşa ait olduğunu gösterir.

18. Soru

Web 1.0 nedir?

Cevap

Web 1.0, internetin ilk yıllarında ortaya çıkan ve kullanıcıya hiçbir işlem hakkı tanımayan sadece arama yapabilmesine imkân sağlayan internet ağıdır.

19. Soru

Sosyal medyanın özellikleri nelerdir?

Cevap

• Sosyal medya, kullanıcılara içerik yükleyebilmeleri için ücretsiz web alanı sağlamaktadır.
• Kullanıcılara, yalnızca kendilerinin kullanabileceği bir web adresi ve kimlik sağlarken buralardan e-posta ve içerik paylaşımı yapılabilmektedir.
• Kullanıcılar, kişisel bilgilerinin (ad, soyad, adres, doğum tarihi, eğitim, mesleki bilgiler) yer aldığı bir profil oluşturup buradan
kişilerle iletişim kurabilirler.
• Oluşturulan bu profillerde kullanıcılar, bilgilerinin yenilenmesi, arkadaş ekleme ve profil güncellemesi gibi yenilikler için teşvik edilir.
• Kullanıcılara sosyal medyada gerçek zamanlı içerik oluşturulabilecek uygulamalar sağlanmıştır. Bu içerikler; metin, resim, ses, video ya da sembolik olarak hoşlandığı ve hoşlanmadığını gösteren şeyler olabilir.Bunlar zaman sıralamasına göre son paylaşılan olarak siteye eklenir ve bu uygulamalar siteye yenilik katar.
• Kullanıcılar; arkadaşlar, üyeler ve tanıdıklar tarafından yazılanlara yorum yapabilmektedirler.Aslında bu devasa boyutlu bir sosyal iletişim ortamı sağlamaktadır.
• Kullanıcılar tarafından oluşturulan mesajlar zaman etiketlerine sahiptir.Bu da mesajları takip etmeyi kolaylaştırmaktadır.

20. Soru

Profesyonel ağlar nedir? Açıklayınız ve örnekler veriniz.

Cevap

Profesyonel Ağlar İş dünyası ve belirli mesleki konularda profesyonel içeriklere sahip olunabilecek platformlardır. Kişi burada kendisi ile ilgili sanal bir özgeçmiş oluşturabilir ve iş dünyasındaki profesyoneller kendi işleri ile ilgili verileri bu sosyal medya ortamında paylaşabilir.

21. Soru

Facebook nedir?

Cevap

Facebook 2004 yılında kurulan Facebook, günümüzde 1 milyar 400 milyona ulaşan ve devamlı artan kullanıcı sayısıyla en popüler
sosyal medya ortamı olmuştur.

22. Soru

Kamu kurumunun sosyal medya hesabında olması gereken özellikler nelerdir?

Cevap

Kamu kurumlarının sosyal medya yönetimi
kapsamında hesaplarında yer alması gerekenbirçok
özellik vardır. Bunları şu şekilde sıralamamız mümkündür:
• Kamu kurumunun logosu sayfada net ve
görünür bir şekilde bulunmalı, kurumu
yansıtan renklere yer verilmeli,
• Kamu kurumunun misyon ve vizyonuna
yer verilmeli,
• Sayfada kamu kurumunun tarihçesi yer
almalı ve günümüze kadar gelen süreçte
önemli gelişmeler paylaşılmalı,
• Kamu kurumuna ait iletişim bilgileri (açık
adres, şube, internet adresi, telefon numarası,
faks, mail adresi) eklenmeli,
• Bunların yanında kamu kurumunun sosyal
medya da kullandığı diğer hesaplara (facebook,
twitter, youtube gibi) erişim için
linkler eklenmeli,
• Kamu kurumu ile ilgili fotoğraf, video ve
görsellerin yer aldığı kısımlar eklenmeli,
• Kamu kurumunun basın açıklamaları, dergileri,
kitapları, yıllıkları, duyuruları vb…
faaliyetleri mutlaka yer almalı ve bunlar
kullanılan sosyal medya hesaplarına göre
düzenlenmelidir.
• Kamu kurumu tarafından düzenlenen sosyal-kültürel
faaliyetlerin duyurumu yapılmalı
ve sonrasında, bu çalışmalarla ilgili
görsel, video vb… eklentiler sosyal medya
hesaplarına eklenmeli.
• Kamu kurumuna ve çalışanlara ait ödüllerin
derlendiği bir bölüm oluşturulmalı,
• Kamu kurumu tarafından çevreye duyarlılık
ve topluma katkı için yapılan projeler,
uygulamalar sayfaya eklenmeli,
• Kullanıcıların kamu kurumuyla ilgili sorularına
hemen yanıt alabileceği “sıkça sorulan
sorular” kısmı eklenmeli,

23. Soru

LinkedIn nedir? Özelliklerini açıklayınız?

Cevap

LinkedIn dünyanın en geniş sosyal medya türlerinden biridir. Hatırlanacağı üzere ‘profesyonel ağ’lar arasında yer almaktadır. İnsanlar bu sosyal medya ortamında genelde mesleki bilgilerini paylaşmakta, kariyer ve özgeçmiş bilgilerini profesyonel bir mantıkla ele alabilmektedir. 2012 de 119 milyon dolara satın aldığı ‘SlideShare’ ile dosya ve belge paylaşımına da izin verilen profil türleri değişik şekillerde adlandırılmaktadır.

24. Soru

Twitter nedir? Açıklayınız.

Cevap

Aylık kullanıcı sayısı dünya çapında 300 milyona yaklaşan bu genç sosyal medya türü etkisi yadsınamayacak niteliktedir. Kimi zaman iletişim yasakları getirilse de özellikle kendisine ait bir kelime ve kavram dağarcığı gelişmesine, kısa süre içerisinde etkin bir sosyal medya türü olmasına sebebiyet vermiştir.

25. Soru

Sosyal ağ nedir? Açıklayıp örnekler veriniz?

Cevap

Sosyal Ağ Kişilerin internet üzerinde kendilerini tanımlayarak, insanlarla iletişime geçmek için sanal ortamlardaki sosyal iletişim kurmaya yarayan ağlara “sosyal ağlar” denilmektedir.

Sosyal Ağ: Facebook, Socl, Path, Chime in, Gdgt, FriendFeed, My Yahoo, Meetup, MyHeritage, Odnoklassniki, Friendster, Google Plus, Myspace, Orkut, Vkontakte, Bebo, Windows Live.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.