Kamu Ekonomisi 2 Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

29.07.2022
13
A+
A-

Kamu Tercihi Perspektifinden Oyun Teorisi

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Kamu Ekonomisi 2 Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Kamu Tercihi Perspektifinden Oyun Teorisi

1. Soru

Modern oyun teorisinin kurucuları kimlerdir?

Cevap

modern oyun teorisinin kurucuları Von Neumann ve Morgenstern’dir. 


2. Soru

Nash dengesini  ortaya koyan kişi kimdir?

Cevap

Cournot 1838’de ve Bertrand 1883 yılında düopol oyunlarını geliştirerek işbirlikçi olmayan Nash dengesini ortaya koymuştur.


3. Soru

Kamu tercihi disiplini içerisinde incelenen muhtelif konulara dört örnek veriniz?

Cevap

Kamu tercihi disiplini içerisinde incelenen muhtelif konular,kollektif faaliyetin mantığı, kuralların rasyoneli, rant kollama, oylama kuralları vs.dir.


4. Soru

Kamu tercihinin ele aldığı 2 temel problem nelerdir?

Cevap

Kamu tercihi, ekonomistlerin metotlarını politikaya uygulamakta ve özellikle
iki temel problemi ele almaktadır: Kollektif faaliyet sorunu ve toplam tercihler
sorunu.


5. Soru

D. Black, sosyal refah konusunda çalışmaları kaç yılında yapmıştır?

Cevap

1958’de sosyal refah konusunda çalışmalar yapmıştır. 


6. Soru

J. M. Buchanan, 1980 yılında yayımladığı “Rant-Kollayan Toplumda Reform” adlı çalışmasında ne ifade edilmektedir?

Cevap

J. M. Buchanan, 1980 yılında yayımladığı “Rant-Kollayan Toplumda Reform” adlı çalışmasında oyun teorisini kullanarak, rant kollamaya imkân sağlayan etkinsiz yasalardan, iyi sonuçlar alınabilecek etkili yasalara geçişin, özellikle rant kollamanın yaşandığı bir ekonomide zor olabileceğini ifade etmektedir


7. Soru

Karma-güdülü oyun nedir?

Cevap

Oyuncuların çıkarları eş zamanlı olarak kısmen zıt ve kısmen ortak ise bu tür oyuna karma-güdülü oyun adı verilmektedir.


8. Soru

Kamu tercihi nedir?

Cevap

Kamu tercihi, kamu kesiminde karar alma ve tercihleri analiz eden bir yeni ekonomi disiplininin adıdır.


9. Soru

Oyun teorisinin temellerini neler oluşturmaktadır?

Cevap

Bireylerin karşı karşıya kaldıkları ikilemleri ortadan kaldırmak ya da çözmek için kullandıkları yöntemler ve oluşturdukları stratejiler oyun teorisinin temellerini oluşturmaktadır.


10. Soru

Kamu tercihi disiplinine önemli katkılarda bulunan Mueller, kamu tercihini nasıl tanımlamıştır?

Cevap

Kamu tercihi disiplinine önemli katkılarda bulunan Mueller, kamu tercihini
“piyasa-dışı karar almanın ekonomik disiplini” olarak tanımlamıştır. Kamu tercihi ekonominin araçlarını kullanarak, onları politikanın materyallerine
uygulamaktadır.


11. Soru

“Pareto kriteri”nedir?

Cevap

W. Pareto, 1906 yılında ortaya koyduğu “Pareto kriteri” ile bir toplumda maksimum refahın nasıl elde edileceğini açıklamıştır.


12. Soru

J. Conrad’ın,  Typhoon adlı romanı kaç yılında yayınlanmıştır?

Cevap

J. Conrad’ın 1899 yılından başlayarak yapmış olduğu gemi seyahatlerindeki izlenimlerini yansıtarak yazdığı Typhoon adlı romanı 1902 yılında yayınlanmıştır. 


13. Soru

Mahkûm Açmazı nedir?

Cevap

Bireysel menfaatlerle toplumsal menfaat ya da bireysel davranmakla işbirliği yapmak arasındaki muhtemel çelişkiyi ortaya koyan oyunun oyun kuramı yazınındaki ismi “mahkûmlar açmazı”dır.


14. Soru

Politika nedir?

Cevap

Politika, “değerlerin otorite tarafından tahsisatı”dır. Diğer bir deyişle,
politika hem maddi hem de maddi olmayan konular hakkında kurallar düzenlemeyi içermektedir.


15. Soru

Kamu tercihi disiplinin kurucusu kimdir?

Cevap

Kamu tercihi disiplinin kurucusu olarak kabul edilen James M. Buchanan’ dır.


16. Soru

Buchanan’ın anarşi modelinde ne anlatılmaktadır?

Cevap

Buchanan’ın anarşi modelinde, bireylerin birbirlerinin mülkiyetine saygı duymaya ilişkin güdüleri bulunmaktadır. Buchanan yalnızca bir bireyin ekonomik güdülerine ve onaylayıcılığına bakmış ancak bir bireyin çatışma faaliyetine kalkışmamasına ya da çalmamasına neden olabilecek ahlaki sebepleri açıklamanın dışında bırakmıştır.


17. Soru

Rant kollama nedir?

Cevap

Rant kollama, sosyal bir kayıp anlamına gelmektedir. Bununla birlikte, ekonomideki rant kollamadan kaynaklanan bu yıkıcı etkilerin önemi analiz edildikten sonra, çağdaş bir toplumda rant kollamanın kapsamının daraltılması açısından kamusal ya da yasal düzenlemelerin yapılması ve politik alanda yapısal değişikliklerin sağlanması gerekmektedir


18. Soru

Kıt kaynakların tahsisatına ilişkin yaklaşımlar nelerdir?

Cevap

Kıt kaynakların tahsisatına ilişkin olarak diğer dört yaklaşım şunlardır: Altruizm, Anarşi, Piyasa ve Devlet


19. Soru

B. Pascal hangi teoriyi geliştirmiştir?

Cevap

B. Pascal, matematikteki olasılık teorisiyle oyun teorisine ilişkin rasyonel
teoriyi geliştirmiştir.


20. Soru

Kamu ekonomisine ve kamu tercihine daha yakın olan dolaylı oyun
paradigmaları kaçıncı yy da ortaya konmuştur?

Cevap

Özellikle kamu ekonomisine ve kamu tercihine daha yakın olan dolaylı oyun paradigmaları 19. yy. sonlarına ve 20. yy. başlarına doğru ortaya konmuştur


1. Soru

Modern oyun teorisinin kurucuları kimlerdir?

Cevap

modern oyun teorisinin kurucuları Von Neumann ve Morgenstern’dir. 

2. Soru

Nash dengesini  ortaya koyan kişi kimdir?

Cevap

Cournot 1838’de ve Bertrand 1883 yılında düopol oyunlarını geliştirerek işbirlikçi olmayan Nash dengesini ortaya koymuştur.

3. Soru

Kamu tercihi disiplini içerisinde incelenen muhtelif konulara dört örnek veriniz?

Cevap

Kamu tercihi disiplini içerisinde incelenen muhtelif konular,kollektif faaliyetin mantığı, kuralların rasyoneli, rant kollama, oylama kuralları vs.dir.

4. Soru

Kamu tercihinin ele aldığı 2 temel problem nelerdir?

Cevap

Kamu tercihi, ekonomistlerin metotlarını politikaya uygulamakta ve özellikle
iki temel problemi ele almaktadır: Kollektif faaliyet sorunu ve toplam tercihler
sorunu.

5. Soru

D. Black, sosyal refah konusunda çalışmaları kaç yılında yapmıştır?

Cevap

1958’de sosyal refah konusunda çalışmalar yapmıştır. 

6. Soru

J. M. Buchanan, 1980 yılında yayımladığı “Rant-Kollayan Toplumda Reform” adlı çalışmasında ne ifade edilmektedir?

Cevap

J. M. Buchanan, 1980 yılında yayımladığı “Rant-Kollayan Toplumda Reform” adlı çalışmasında oyun teorisini kullanarak, rant kollamaya imkân sağlayan etkinsiz yasalardan, iyi sonuçlar alınabilecek etkili yasalara geçişin, özellikle rant kollamanın yaşandığı bir ekonomide zor olabileceğini ifade etmektedir

7. Soru

Karma-güdülü oyun nedir?

Cevap

Oyuncuların çıkarları eş zamanlı olarak kısmen zıt ve kısmen ortak ise bu tür oyuna karma-güdülü oyun adı verilmektedir.

8. Soru

Kamu tercihi nedir?

Cevap

Kamu tercihi, kamu kesiminde karar alma ve tercihleri analiz eden bir yeni ekonomi disiplininin adıdır.

9. Soru

Oyun teorisinin temellerini neler oluşturmaktadır?

Cevap

Bireylerin karşı karşıya kaldıkları ikilemleri ortadan kaldırmak ya da çözmek için kullandıkları yöntemler ve oluşturdukları stratejiler oyun teorisinin temellerini oluşturmaktadır.

10. Soru

Kamu tercihi disiplinine önemli katkılarda bulunan Mueller, kamu tercihini nasıl tanımlamıştır?

Cevap

Kamu tercihi disiplinine önemli katkılarda bulunan Mueller, kamu tercihini
“piyasa-dışı karar almanın ekonomik disiplini” olarak tanımlamıştır. Kamu tercihi ekonominin araçlarını kullanarak, onları politikanın materyallerine
uygulamaktadır.

11. Soru

“Pareto kriteri”nedir?

Cevap

W. Pareto, 1906 yılında ortaya koyduğu “Pareto kriteri” ile bir toplumda maksimum refahın nasıl elde edileceğini açıklamıştır.

12. Soru

J. Conrad’ın,  Typhoon adlı romanı kaç yılında yayınlanmıştır?

Cevap

J. Conrad’ın 1899 yılından başlayarak yapmış olduğu gemi seyahatlerindeki izlenimlerini yansıtarak yazdığı Typhoon adlı romanı 1902 yılında yayınlanmıştır. 

13. Soru

Mahkûm Açmazı nedir?

Cevap

Bireysel menfaatlerle toplumsal menfaat ya da bireysel davranmakla işbirliği yapmak arasındaki muhtemel çelişkiyi ortaya koyan oyunun oyun kuramı yazınındaki ismi “mahkûmlar açmazı”dır.

14. Soru

Politika nedir?

Cevap

Politika, “değerlerin otorite tarafından tahsisatı”dır. Diğer bir deyişle,
politika hem maddi hem de maddi olmayan konular hakkında kurallar düzenlemeyi içermektedir.

15. Soru

Kamu tercihi disiplinin kurucusu kimdir?

Cevap

Kamu tercihi disiplinin kurucusu olarak kabul edilen James M. Buchanan’ dır.

16. Soru

Buchanan’ın anarşi modelinde ne anlatılmaktadır?

Cevap

Buchanan’ın anarşi modelinde, bireylerin birbirlerinin mülkiyetine saygı duymaya ilişkin güdüleri bulunmaktadır. Buchanan yalnızca bir bireyin ekonomik güdülerine ve onaylayıcılığına bakmış ancak bir bireyin çatışma faaliyetine kalkışmamasına ya da çalmamasına neden olabilecek ahlaki sebepleri açıklamanın dışında bırakmıştır.

17. Soru

Rant kollama nedir?

Cevap

Rant kollama, sosyal bir kayıp anlamına gelmektedir. Bununla birlikte, ekonomideki rant kollamadan kaynaklanan bu yıkıcı etkilerin önemi analiz edildikten sonra, çağdaş bir toplumda rant kollamanın kapsamının daraltılması açısından kamusal ya da yasal düzenlemelerin yapılması ve politik alanda yapısal değişikliklerin sağlanması gerekmektedir

18. Soru

Kıt kaynakların tahsisatına ilişkin yaklaşımlar nelerdir?

Cevap

Kıt kaynakların tahsisatına ilişkin olarak diğer dört yaklaşım şunlardır: Altruizm, Anarşi, Piyasa ve Devlet

19. Soru

B. Pascal hangi teoriyi geliştirmiştir?

Cevap

B. Pascal, matematikteki olasılık teorisiyle oyun teorisine ilişkin rasyonel
teoriyi geliştirmiştir.

20. Soru

Kamu ekonomisine ve kamu tercihine daha yakın olan dolaylı oyun
paradigmaları kaçıncı yy da ortaya konmuştur?

Cevap

Özellikle kamu ekonomisine ve kamu tercihine daha yakın olan dolaylı oyun paradigmaları 19. yy. sonlarına ve 20. yy. başlarına doğru ortaya konmuştur

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.