Kamera Tekniğine Giriş Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

29.07.2022
5
A+
A-

Kurgu

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Kamera Tekniğine Giriş Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Kurgu

1. Soru

Video kurgu ile ne tür düzenlemeler yapılabilmektedir?

Cevap

Kurgu ile aşağıdaki düzenlemeler yapılabilmektedir:

 • Süre ayarlaması,
 • Kamera ve çekim bozuklukların giderilmesi,
 • Zaman ve mekan devamlılığının sağlanması,
 • Farklı mekanlarda çekilmiş görüntülerin ardışık sıralanması,
 • Değişik görüntü efektlerinin eklenebilmesi,
 • Görüntülerin teknik olarak ayarlanabilmesi,
 • Görsel etkiyi değiştirmek ve arttırmak.

2. Soru

Video kurgulama aşamasındaki dört temel işlev nedir?

Cevap

Bir programın kurgulanma surecinde dört temel işlev gerçekleştirilmeye çalışılır. Bu işlevler; oluşturma, düzeltme, birleştirme ve kısaltmadır. Oluşturma: Görüntü ve seslerden oluşan sahnelerin birleştirilerek bir bütün haline getirilmiş anlatımsal bir urunun ortaya çıkmasını sağlar. Düzeltme: Hatalı çekimlerin ayıklanarak senaryoya uygun ve istenen görüntülerle çalışılabilmesini sağlar.

Birleştirme: Farklı zaman dilimlerinde yapılmış ama aynı konuyu anlatan kamera çekimlerinin sıralanarak birbirine uyumlu hale getirmek suretiyle birleştirilmesini sağlar. Kısaltma: Kamera çekimlerinde hatalı olmasa bile bazı sahneleri çıkararak olayları ve/veya kavramları, verilmek istenen mesajın oz bicimde verilebilmesini ve dolayısıyla çok daha güçlü bir olay-kavram ilişkisi kurulmasını sağlar.


3. Soru

Kurgu kontrol ünitesi nedir?

Cevap

Görüntü ve sesleri kesmeye, birleştirmeye ve görüntü aralarına geciş efektleri eklemeye, oynatıcı ve kaydedici VTR’leri bir noktadan kontrol edilmesini sağlayan cihaz.


4. Soru

Video Efekt Jeneratörü nedir?

Cevap

Video görüntü kurgusunda görüntülere uygulanacak efektleri sayısal olarak uretebilen cihazlardır.


5. Soru

Video kurguda kaç şekilde kurgu yapılır?

Cevap

Video kurguda, iki şekilde kurgu yapılmaktadır. Bunlar; assemble (ardışık) ve insert (araya yerleşen, araya girme) kurgulardır. Assemble Kurgu: Bu kurgu türünde görüntüler, video banda arka arkaya normal ya da efektli eklenerek kurgu yapılır. Banda görüntü eklendikçe yeni timecode izi kaydedilir.

 

Insert Kurgu: Bu kurguda var olan görüntülerin arasındaki boşluklara yeni görüntüler eklenir veya kurgulanan görüntüde görüntünün bazı bölümleri değiştirilmek istenirse insert kurgu yapılır.


6. Soru

Doğrusal olmayan kurgu sistemlerinde bant kurguda olmayan iki özellik nedir?

Cevap

Bu sistemlerde temel mantık, görüntülerin bir bilgisayarın sabit veya harici disklere aktarılması ve oradan işlenmesidir. Böylelikle bant kurguda olmayan iki özelliğe sahip olmaktadır. Bunlardan birincisi Rasgele Erişim (Random Access) dir. Bu özellikle sayesinde disklere aktarılan görüntülerin her noktasına anında erişilmektedir. Bant kurguda olduğu gibi kaseti ileri geri sarmak zorunda değiliz. ‹kinci özellik, yaptığımız kurgunun tahribatsız (Non Destructive) olmasıdır. Bir başka deyişle, asıl görüntülere bir şey yapmış olmayız. Böylece aynı amaç için çekilmiş görüntülerden farklı kurgular yapılabilir.


7. Soru

Kurgu senaryosu nasıl açıklanabilir?

Cevap

Kurgusu yapılacak program için çekilen kasetlerdeki hangi görüntü ve seslerin bu kurgu için kullanılacağı ve bunların sırasının ne olacağıdır.


8. Soru

Firewire Portu nedir?

Cevap

Yüksek hızda sayısal veri transferi sağlayan tak kullan (plug and play) özellikli transfer arayüzü. Tek bir kablo aracılığıyla video, ses ve kameranın bilgisayar üzerinden kontrolünü sağlar.


9. Soru

NLE kurgu programlarındaki proje penceresinin işlevi nedir?

Cevap

Bu pencere, kurgu programının klasörüdür. Kurgu için gerekli tüm görüntü, ses ve diğer sayısal dosyaların toplu halde durduğu ve bu verilerle ilgili teknik bilgilerin olduğu penceredir. Kurgu yapılabilmesi için gerekli dosyaları n buraya aktarılması gerekmektedir.


10. Soru

NLE kurgu programlarındaki timeline penceresinin işlevi nedir?

Cevap

NLE kurgu sistemlerinin ikinci penceresi Timeline (kurgu çalışma alanı)’dır. Timeline penceresi bir başka deyişle bir zaman çizelgesidir. Timeline, proje penceresinde bulunan görüntü ve seslerin giriş ve çıkışları ayarlandıktan sonra art arda yerleştirildi.i, gerekti.inde yerlerinin değiştirildiği, üzerlerine efektlerin yerleştirildiği bir alan olarak kullanılmaktadır.


11. Soru

Monitör penceresinin sol ve sağ tarafında hangi tür araçlar bulunmaktadır?

Cevap

Proje penceresindeki görüntülerin ve timeline penceresinde yapılan kurgunun izlenebilmesi için monitör pencereleri de yazılımda bulunmaktadır. Genellikle monitör penceresinin sol tarafındaki ekran proje dosyasındaki görüntülerin izlenebilmesi, sağ tarafındaki ekran da timeline’na yerleştirilmiş görüntülerin izlenebilmesini sağlamaktadır.


12. Soru

Capture (Görüntü yakalama) nasıl açıklanabilir?

Cevap

Manyetik bantlarda bulunan görüntü ve seslerin daha önceden 1394 kablosu ile yapılmış bağlantı üzerinden bilgisayara, dolayısıyla da yaratılan projeye aktarılmasıdır.


13. Soru

Geçiş efektleri ne tür bir görüntü değişikliği oluşturmaya yarayan efekt türüdür?

Cevap

Bu efekt grubu ile bir görüntüden di.er bir görüntüye ne şekilde geçileceğine karar verilir. Eğer görüntüler arasına herhangi bir efekt uygulanmazsa iki görüntü arasında kesme (cut) yapılmış olur.


14. Soru

Dissolve (bindirme) efekti ne tür bir görüntü değişikliği oluşturmaya yarayan efekt türüdür?

Cevap

En çok bilinen ve uygulanan geçiş efektlerinin başında dissolve (bindirme) efekti gelmektedir. Bu efektin uygulandığı görüntülerin ilk olanın son kareleri belirsizleşirken sonradan gelen görüntünün ilk kareleri belirmeye başlar.


15. Soru

Wipe (silme) efekti ne tür bir görüntü değişikliği oluşturmaya yarayan efekt türüdür?

Cevap

Kurguda en çok kullanılan geçiş efektlerinden biri de wipe (silme) efektidir. Bir görüntünün iterek veya silerek bir diğerinin yerini alması olarak tanımlanabilir.


16. Soru

Renk düzeltme (color correction) efektlerinin işlevi nasıl açıklanabilir?

Cevap

Günümüzde ayrı bir uzmanlık gerektiren renk düzeltme (color correction) efektleri de aslında bir filtreleme efektidir. Video görüntüsü piksellerden oluştuğundan her piksel kontrol edilerek bunların renkleri ile oynanabilmektedir.


17. Soru

Katman Efektleri (Layer Effects) ne tür bir görüntü değişikliği oluşturmaya yarayan efekt türüdür?

Cevap

Birden fazla görüntünün aynı anda görülebilmesini sağlayan efektlerdir.


18. Soru

Hareket Efektleri (Motion Effects) nasıl açıklanabilir?

Cevap

Hareket efektleri, görüntünün hızlandırılması ya da yavaşlatılması için uygulanan efektlerdir. Timeline’da görüntü oynatıldığında saniyede 25 kare hızla, normal olarak oynar. Saniyede 25 kare hızla oynatılması, hızın menüde %100 (speed %100) olarak görünmesine karşılık gelir. Görüntüyü hızlandırmak için %100’un üzerinde, yavaşlatmak için ise hızı %100’un altında oynatılması gerekir.


19. Soru

Hareket Efektleri (Motion Effects) nasıl uygulanır?

Cevap

Birçok kurgu yazılımında bu işlem; timeline penceresindeki görüntü parçacığı üzerinde, farenin sağ tuşuna tıklanıp hız (speed) sekmesindeki yüzdeyi değiştirilerek yapılır. Bu yöntemle görüntü parçacığının oynama hızı değiştirilir.


20. Soru

Timeline’da görüntü oynatıldığında saniyede kaç kare hızla izlenir?

Cevap

Timeline’da görüntü oynatıldığında saniyede 25 kare hızla, normal olarak oynar.


1. Soru

Video kurgu ile ne tür düzenlemeler yapılabilmektedir?

Cevap

Kurgu ile aşağıdaki düzenlemeler yapılabilmektedir:

 • Süre ayarlaması,
 • Kamera ve çekim bozuklukların giderilmesi,
 • Zaman ve mekan devamlılığının sağlanması,
 • Farklı mekanlarda çekilmiş görüntülerin ardışık sıralanması,
 • Değişik görüntü efektlerinin eklenebilmesi,
 • Görüntülerin teknik olarak ayarlanabilmesi,
 • Görsel etkiyi değiştirmek ve arttırmak.
2. Soru

Video kurgulama aşamasındaki dört temel işlev nedir?

Cevap

Bir programın kurgulanma surecinde dört temel işlev gerçekleştirilmeye çalışılır. Bu işlevler; oluşturma, düzeltme, birleştirme ve kısaltmadır. Oluşturma: Görüntü ve seslerden oluşan sahnelerin birleştirilerek bir bütün haline getirilmiş anlatımsal bir urunun ortaya çıkmasını sağlar. Düzeltme: Hatalı çekimlerin ayıklanarak senaryoya uygun ve istenen görüntülerle çalışılabilmesini sağlar.

Birleştirme: Farklı zaman dilimlerinde yapılmış ama aynı konuyu anlatan kamera çekimlerinin sıralanarak birbirine uyumlu hale getirmek suretiyle birleştirilmesini sağlar. Kısaltma: Kamera çekimlerinde hatalı olmasa bile bazı sahneleri çıkararak olayları ve/veya kavramları, verilmek istenen mesajın oz bicimde verilebilmesini ve dolayısıyla çok daha güçlü bir olay-kavram ilişkisi kurulmasını sağlar.

3. Soru

Kurgu kontrol ünitesi nedir?

Cevap

Görüntü ve sesleri kesmeye, birleştirmeye ve görüntü aralarına geciş efektleri eklemeye, oynatıcı ve kaydedici VTR’leri bir noktadan kontrol edilmesini sağlayan cihaz.

4. Soru

Video Efekt Jeneratörü nedir?

Cevap

Video görüntü kurgusunda görüntülere uygulanacak efektleri sayısal olarak uretebilen cihazlardır.

5. Soru

Video kurguda kaç şekilde kurgu yapılır?

Cevap

Video kurguda, iki şekilde kurgu yapılmaktadır. Bunlar; assemble (ardışık) ve insert (araya yerleşen, araya girme) kurgulardır. Assemble Kurgu: Bu kurgu türünde görüntüler, video banda arka arkaya normal ya da efektli eklenerek kurgu yapılır. Banda görüntü eklendikçe yeni timecode izi kaydedilir.

 

Insert Kurgu: Bu kurguda var olan görüntülerin arasındaki boşluklara yeni görüntüler eklenir veya kurgulanan görüntüde görüntünün bazı bölümleri değiştirilmek istenirse insert kurgu yapılır.

6. Soru

Doğrusal olmayan kurgu sistemlerinde bant kurguda olmayan iki özellik nedir?

Cevap

Bu sistemlerde temel mantık, görüntülerin bir bilgisayarın sabit veya harici disklere aktarılması ve oradan işlenmesidir. Böylelikle bant kurguda olmayan iki özelliğe sahip olmaktadır. Bunlardan birincisi Rasgele Erişim (Random Access) dir. Bu özellikle sayesinde disklere aktarılan görüntülerin her noktasına anında erişilmektedir. Bant kurguda olduğu gibi kaseti ileri geri sarmak zorunda değiliz. ‹kinci özellik, yaptığımız kurgunun tahribatsız (Non Destructive) olmasıdır. Bir başka deyişle, asıl görüntülere bir şey yapmış olmayız. Böylece aynı amaç için çekilmiş görüntülerden farklı kurgular yapılabilir.

7. Soru

Kurgu senaryosu nasıl açıklanabilir?

Cevap

Kurgusu yapılacak program için çekilen kasetlerdeki hangi görüntü ve seslerin bu kurgu için kullanılacağı ve bunların sırasının ne olacağıdır.

8. Soru

Firewire Portu nedir?

Cevap

Yüksek hızda sayısal veri transferi sağlayan tak kullan (plug and play) özellikli transfer arayüzü. Tek bir kablo aracılığıyla video, ses ve kameranın bilgisayar üzerinden kontrolünü sağlar.

9. Soru

NLE kurgu programlarındaki proje penceresinin işlevi nedir?

Cevap

Bu pencere, kurgu programının klasörüdür. Kurgu için gerekli tüm görüntü, ses ve diğer sayısal dosyaların toplu halde durduğu ve bu verilerle ilgili teknik bilgilerin olduğu penceredir. Kurgu yapılabilmesi için gerekli dosyaları n buraya aktarılması gerekmektedir.

10. Soru

NLE kurgu programlarındaki timeline penceresinin işlevi nedir?

Cevap

NLE kurgu sistemlerinin ikinci penceresi Timeline (kurgu çalışma alanı)’dır. Timeline penceresi bir başka deyişle bir zaman çizelgesidir. Timeline, proje penceresinde bulunan görüntü ve seslerin giriş ve çıkışları ayarlandıktan sonra art arda yerleştirildi.i, gerekti.inde yerlerinin değiştirildiği, üzerlerine efektlerin yerleştirildiği bir alan olarak kullanılmaktadır.

11. Soru

Monitör penceresinin sol ve sağ tarafında hangi tür araçlar bulunmaktadır?

Cevap

Proje penceresindeki görüntülerin ve timeline penceresinde yapılan kurgunun izlenebilmesi için monitör pencereleri de yazılımda bulunmaktadır. Genellikle monitör penceresinin sol tarafındaki ekran proje dosyasındaki görüntülerin izlenebilmesi, sağ tarafındaki ekran da timeline’na yerleştirilmiş görüntülerin izlenebilmesini sağlamaktadır.

12. Soru

Capture (Görüntü yakalama) nasıl açıklanabilir?

Cevap

Manyetik bantlarda bulunan görüntü ve seslerin daha önceden 1394 kablosu ile yapılmış bağlantı üzerinden bilgisayara, dolayısıyla da yaratılan projeye aktarılmasıdır.

13. Soru

Geçiş efektleri ne tür bir görüntü değişikliği oluşturmaya yarayan efekt türüdür?

Cevap

Bu efekt grubu ile bir görüntüden di.er bir görüntüye ne şekilde geçileceğine karar verilir. Eğer görüntüler arasına herhangi bir efekt uygulanmazsa iki görüntü arasında kesme (cut) yapılmış olur.

14. Soru

Dissolve (bindirme) efekti ne tür bir görüntü değişikliği oluşturmaya yarayan efekt türüdür?

Cevap

En çok bilinen ve uygulanan geçiş efektlerinin başında dissolve (bindirme) efekti gelmektedir. Bu efektin uygulandığı görüntülerin ilk olanın son kareleri belirsizleşirken sonradan gelen görüntünün ilk kareleri belirmeye başlar.

15. Soru

Wipe (silme) efekti ne tür bir görüntü değişikliği oluşturmaya yarayan efekt türüdür?

Cevap

Kurguda en çok kullanılan geçiş efektlerinden biri de wipe (silme) efektidir. Bir görüntünün iterek veya silerek bir diğerinin yerini alması olarak tanımlanabilir.

16. Soru

Renk düzeltme (color correction) efektlerinin işlevi nasıl açıklanabilir?

Cevap

Günümüzde ayrı bir uzmanlık gerektiren renk düzeltme (color correction) efektleri de aslında bir filtreleme efektidir. Video görüntüsü piksellerden oluştuğundan her piksel kontrol edilerek bunların renkleri ile oynanabilmektedir.

17. Soru

Katman Efektleri (Layer Effects) ne tür bir görüntü değişikliği oluşturmaya yarayan efekt türüdür?

Cevap

Birden fazla görüntünün aynı anda görülebilmesini sağlayan efektlerdir.

18. Soru

Hareket Efektleri (Motion Effects) nasıl açıklanabilir?

Cevap

Hareket efektleri, görüntünün hızlandırılması ya da yavaşlatılması için uygulanan efektlerdir. Timeline’da görüntü oynatıldığında saniyede 25 kare hızla, normal olarak oynar. Saniyede 25 kare hızla oynatılması, hızın menüde %100 (speed %100) olarak görünmesine karşılık gelir. Görüntüyü hızlandırmak için %100’un üzerinde, yavaşlatmak için ise hızı %100’un altında oynatılması gerekir.

19. Soru

Hareket Efektleri (Motion Effects) nasıl uygulanır?

Cevap

Birçok kurgu yazılımında bu işlem; timeline penceresindeki görüntü parçacığı üzerinde, farenin sağ tuşuna tıklanıp hız (speed) sekmesindeki yüzdeyi değiştirilerek yapılır. Bu yöntemle görüntü parçacığının oynama hızı değiştirilir.

20. Soru

Timeline’da görüntü oynatıldığında saniyede kaç kare hızla izlenir?

Cevap

Timeline’da görüntü oynatıldığında saniyede 25 kare hızla, normal olarak oynar.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.