İtibar Yönetimi Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

29.07.2022
3
A+
A-

Kurumsal İletişim Ve İtibar

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden İtibar Yönetimi Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Kurumsal İletişim Ve İtibar

1. Soru

Kurumsal iletişim ve kurum itibarı arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Cevap

Kurumsal iletişim ve kurum itibarı ile ilgili işler aynı odada oturmaktadır. Çünkü kurumsal iletişim gündemi itibarı, itibarın gündemi kurumsal iletişimi çok yakından ilgilendirmektedir.


2. Soru

2000’li yılların başında Nike’ın üst düzey yöneticilerinden birinin sıfatının yeni bir unvan olan Sürdürülebilirlik Direktörü olmasının temel nedenlerinden biri nedir?

Cevap

2000’li yıllarla birlikte iş yönetme anlayışında dünyada köklü değişiklikler oldu. İletişim yönetiminde köklü değişikliklerin yapılmasının habercisi olarak değerlendirilebilir.


3. Soru

Sivil toplum kuruluşlarından, medya mensuplarına, akademisyenlerden yerel topluma, meslek kuruluşlarından, üniversite öğrenci kulüplerine kadar şirketin ekosistemi içindeki tüm sosyal ortaklarla iki yönlü bir iletişim ve ilişki sistemini kim kurabilir?

Cevap

Sivil toplum kuruluşlarından, medya mensuplarına, akademisyenlerden yerel topluma, meslek kuruluşlarından, üniversite öğrenci kulüplerine kadar şirketin ekosistemi içindeki tüm sosyal ortaklarla iki yönlü bir iletişim ve ilişki sistemini kurumsal iletişim kurabilir.


4. Soru

Kurumsal itibarın yönetilmesinde sahiplik nerede bulunmaktadır?

Cevap

Kurumsal itibarın yönetilmesinde sahiplik kurumsal iletişimde değildir ve en tepedeki yöneticide bulunmaktadır.


5. Soru

Kurumsal itibar işinin sahibi olan CEO kurumsal iletişim gündeminin şirketin yönetim takımı tarafından ne derece uygulanmakta olduğunu nasıl denetler?

Cevap

Bu gündemi belirlemenin en güzel yolu itibar araştırmalarının stratejik analizi ile ortaya çıkan öncelikleri CEO’nun kendi gündemi ile takip etmesini sağlamaktır. Dolayısıyla CEO bu analiz sonrası kendisinin de mutabık kaldığı aksiyon planının şirketin yönetim takımı tarafından ne derece uygulanmakta olduğunu denetleyebilecektir.


6. Soru

Kurum itibarının yönetilmesi kapsamında değerlendirilebilecek iletişim faaliyetleri kurumsal iletişimin doğal gündemini oluşturduktan sonra hangi gündemlerle bir araya gelerek anlamlı hale gelmiştir?

Cevap

Kurum itibarının yönetilmesi kapsamında değerlendirilebilecek iletişim faaliyetleri kurumsal iletişimin doğal gündemini oluşturdu. Bu gündem pazarlama, marka yönetimi, kurum içi iletişim gibi diğer gündemlerle harmanlandığında anlamlı bir hale gelebildi.


7. Soru

Kurumsal itibar gündemine kurumsal iletişimin sağlayabileceği katkı nedir?

Cevap

Bu gündeme paralel kurumsal iletişimin yapabileceği önemli bir iş şirketin itibar öykülerini oluşturmak ve şirket çalışanları ile paylaşılmasını sağlamaktır.


8. Soru

Net bir kurumsal kimliğin olması hangi kavramın gündem maddelerinden biridir?

Cevap

Net bir kurumsal kimliğin olması kurumsal iletişimin gündem maddelerinden biridir. Diğer maddeler, sosyal paydaşlarını tanımak, itibarını yönetmek, kendini ifade etmek ve güçlü ve güvenilir bir kurumsal marka yaratmaktır.


9. Soru

Kurum kimliği ve standartlarının tanımlanması, şirketin iş hedeflerine uygun bir paydaş haritasının çıkarılması ve ne zaman, neyin iletişiminin hangi ortak mesajlarla yapılması gerekliliğinin ortaya konması hangi kavramın ana görev alanları içinde bulunur?

Cevap

Kurum kimliği ve standartlarının tanımlanması, şirketin iş hedeflerine uygun bir paydaş haritasının çıkarılması ve ne zaman, neyin iletişiminin hangi ortak mesajlarla yapılması gerekliliğinin ortaya konması kurumsal iletişimin ana görev alanları içindedir.


10. Soru

Bir şirketin ekosistemi içindeki sosyal ortaklar için neler sayılabilir?

Cevap

Bir şirketin ekosistemi içindeki sosyal ortaklar; sivil toplum kuruluşları, medya mensupları, akademisyenler, yerel toplum, meslek kuruluşlar, üniversite öğrenci kulüpleri sayılabilir. 


11. Soru

Kurumsal iletişimin işlevsel olarak içinde bulunması gerektiği işler nelerdir?

Cevap

Kurumsal iletişimin işlevsel olarak içinde olmak durumunda olduğu işler vardır. Örneğin; Etik Kurulu faaliyetleri, Kriz yönetimi, Sürdürülebilirlik kurulu çalışmaları gibi…


12. Soru

Günümüzde kurumsal iletişimin ana görev alanları nelerdir?

Cevap

Ana görev alanları şöyle listelenebilir:

• Kurum kimliği ve standartlarının tanımlanması

• Şirketin iş hedeflerine uygun bir paydaş haritasının çıkarılması

• Ne zaman, neyin iletişiminin hangi ortak mesajlarla yapılması gerekliliğinin ortaya konması

• İletişim ve ilişki yönetiminde tüm şirket çalışanlarının kurum kültür ve değerlerini dikkate almalarının sağlanması (Employee engagement)

• Operasyonel olarak planlanan çalışmaların günlük hayata geçirilmesi

• İletişim performansının ölçümlenmesi


13. Soru

2000’li yıllarda iş yönetme anlayışında dünyada gerçekleşen köklü değişiklikler sonrasında günümüzde gelinen noktada hangi kurumsal iletişim kaynaklı değişiklikler meydana gelmiştir?

Cevap

Günümüze gelinen noktada kurumsal iletişim şemsiyesi altında farklı yetkinliklerin bir araya getirildiği organizasyonel değişikliklere gidildi. Bu değişiklikler şüphesiz rekabet ortamında iletişim yönetiminin etkililiğinin artırılması hedefi taşıyordu. Kurum itibarının yönetilmesi kapsamında değerlendirilebilecek iletişim faaliyetleri kurumsal iletişimin doğal gündemini oluşturdu. Bu gündem pazarlama, marka yönetimi, kurum içi iletişim gibi diğer gündemlerle harmanlandığında anlamlı bir hale gelebildi.


14. Soru

Tepedeki yönetici kurumun itibarı ile ilgili konuları birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarıyla kolektif olarak sahiplenmesinin nedeni nedir?

Cevap

Tepedeki yönetici kurumun itibarı ile ilgili konuları birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarının performansı içinde değerlendirir. Böylece ortaya kolektif bir sahiplik çıkmış olur.


15. Soru

Kurumsal iletişim yapılanması neye göre tasarlanmaktadır?

Cevap

Kurumsal markanın yönetilmesi kapsamına ne giriyorsa kurumsal iletişim yapılanması buna göre tasarımlanır. Örneğin; kurumsal sponsorluklar, kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin yönetimi, sürdürülebilirlik stratejileri kapsamında sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon, kurumsal marka ile ilgili araştırmalar, iş birlikleri gibidir.


16. Soru

Kurumsal itibarın yönetilmesinin en tepedeki yönetici veya yöneticiler tarafından yapılmasının ardında yatan gerekçe nedir?  

Cevap

Bir kurumda itibar yönetiminin sahibi en tepedeki yöneticidir. Çünkü onun önemsemediği itibar yönetilemez. Tepedeki yönetici kurumun itibarı ile ilgili konuları birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarının performansı içinde değerlendirir. Böylece ortaya kolektif bir sahiplik çıkmış olur.


17. Soru

Günümüze gelinen noktada kurumsal iletişim şemsiyesi altında farklı yetkinliklerin bir araya getirildiği organizasyonel değişikliklerin temel hedefi nedir?

Cevap

Bu değişiklikler şüphesiz rekabet ortamında iletişim yönetiminin etkililiğinin artırılması hedefi taşıyordu. Kurum itibarının yönetilmesi kapsamında değerlendirilebilecek iletişim faaliyetleri kurumsal iletişimin doğal gündemini oluşturdu. Bu gündem pazarlama, marka yönetimi, kurum içi iletişim gibi diğer gündemlerle harmanlandığında anlamlı bir hale gelebildi.


18. Soru

Bir kuruluşta itibar yönetiminin tahammül edemediği durumlar nedir?

Cevap

Kıskançlık, hiyerarşi ve diğer konular ortak başarıya giden süreci engelleyebilmektedir. İtibar yönetiminin bunlara tahammülü yoktur.


19. Soru

CEO’nun itibarı sahiplenmesi, diğer yöneticilerde neyin gerçekleşmesine sebep olabilir?

Cevap

CEO’nın itibarı sahiplenmesi, diğer yöneticilerin de kurumsal markayı sahiplenmeleri şeklinde bir görev paylaşımını ortaya çıkarır. Kurumsal iletişim de tanımladığı süreçler ve ilişkiler ile CEO ve yöneticilerin bu sorumluluklarının önünü açar.


20. Soru

Bir kuruluşta ortak başarıya giden süreci engelleyen unsurlar nelere olabilir?

Cevap

Kıskançlık, hiyerarşi ve diğer konular ortak başarıya giden süreci engelleyebiliyor.


21. Soru

İtibarın yönetilmesi hangi durumlarda hiçbir zaman söz konusu olamaz?

Cevap

CEO’su itibar yönetimini sahiplenmemişse gündeminin en üst sıralarında tutmuyorsa ya da şeklen sahiplenmiş gibi görünüp işi bir yöneticinin görev alanına atmışsa orada itibarın yönetilmesi hiçbir zaman söz konusu olamaz. CEO’nın itibarı sahiplenmesi, diğer yöneticilerin de kurumsal markayı sahiplenmeleri şeklinde bir görev paylaşımını ortaya çıkarır. Kurumsal iletişim de tanımladığı süreçler ve ilişkiler ile CEO ve yöneticilerin bu sorumluluklarının önünü açar.


22. Soru

Kurumsal itibar öyküsüne bir örnek veriniz. 

Cevap

Kurumsal iletişimin yapabileceği önemli bir iş şirketin itibar öykülerini oluşturmak ve şirket çalışanları ile paylaşılmasını sağlamaktır. Örneğin, üretim tesislerinin bulunduğu yerdeki yöre halkı ile birlikte şirket çalışanlarının ortaklaşa gerçekleştirdikleri bilgisayar destekli eğitim odası ve kütüphane projesi bir öyküdür. Ya da bu yöredeki ilköğretim okulunda okuyan öğrenciler arasında düzenlenecek bir yarışmanın içinde birincilik ödülüne layık görülen bir projenin aynı zamanda uluslararası bir derece alması bir öyküdür.


23. Soru

Kurumsal iletişimin kurumsal markayı vitrine çıkardığı bir diğer iş nedir

Cevap

Kurumsal iletişimin kurumsal markayı vitrine çıkardığı bir diğer iş raporlamalardır. Sosyal raporlamalar, sürdürülebilirlik raporları gibidir.


24. Soru

2001 yılında İspanyol Telefonica şirketinin üst düzey yöneticilerinden birinin kartvizitinde yeni bir unvan olan Kurumsal İtibar Direktörü yazmasının nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap

2000’li yıllarla birlikte iş yönetme anlayışında dünyada köklü değişiklikler oldu. İletişim yönetiminde köklü değişikliklerin yapılmasının habercisi olarak değerlendirilebilir.


25. Soru

Kurumsal iletişimin diğer departmanlarla yaptıkları işler nelerdir?

Cevap

Şirketin diğer departmanlarının yaptıkları işlerin kurumsal marka yönetimine uygun olup olmadığı ile ilgili gözlemler ve değerlendirmelerdir.


26. Soru

Bir şirketin işlevsel olarak içinde olmak durumunda olduğu işler nelerdir?

Cevap

Bir şirketin işlevsel olarak içinde olmak durumunda olduğu işler vardır. Örneğin; Etik Kurulu faaliyetleri, Kriz yönetimi, Sürdürülebilirlik kurulu çalışmaları gibi.


27. Soru

Kurumsal iletişimin hazırladığı itibar öykülerine nasıl örnekler verilebilir?

Cevap

Kuruluşta staj yapan öğrencilerin, stajları bittikten sonra burs almaları.


28. Soru

Sosyal raporlar ve sürdürülebilirlik raporları gibi raporların sağladığı fayda nedir?

Cevap

Sosyal raporlar ve sürdürülebilirlik raporları gibi raporların sağladığı fayda kurumsal iletişimin kurumsal markayı vitrine çıkarmasını sağlar.


29. Soru

Kurum itibarının yönetilmesiyle ilgili temel kavramlar ve işler ise neden kurumsal iletişim bu itibar yönetiminin sahibi olamamaktadır?

Cevap

Bunun çok basit ama günlük yaşama geçirilmesi kolay olmayan bir cevabı vardır: Çünkü bir şirkette itibarın yönetilmesinin sahibi o şirketin CEO’sudur. Tersinden cevaplayacak olursak bir şirketin CEO’su itibar yönetimini sahiplenmemişse gündeminin en üst sıralarında tutmuyorsa ya da şeklen sahiplenmiş gibi görünüp işi bir yöneticinin görev alanına atmışsa orada itibarın yönetilmesi hiçbir zaman söz konusu olamaz. CEO’nın itibarı sahiplenmesi, diğer yöneticilerin de kurumsal markayı sahiplenmeleri şeklinde bir görev paylaşımını ortaya çıkarır. Kurumsal iletişim de tanımladığı süreçler ve ilişkiler ile CEO ve yöneticilerin bu sorumluluklarının önünü açar.


30. Soru

Kurumsal markanın yönetilmesinde kurumsal iletişimin hangi başlıklar altında değerlendirebileceğimiz bir çalışma ortamı ile bizi buluşturmaktadır?

Cevap

Birincisi, kurumsal iletişimin zaten yapması gereken işler. Örneğin, medya ilişkileri, Basın mensuplarıyla ilişkiler, CEO’nun basın mensuplarıyla   ilişkilerini düzenlemek, basından gelecek sorulara cevap vermek veya kurumsal sponsorluklardır. Hangi etkinliğe nasıl bir sponsorluk kurumsal marka yönetimine değer katacak? Bu kapsamda yapılacak olan işler gibi. İkinci başlık ise şirketin diğer departmanlarının yaptıkları işlerin kurumsal marka yönetimine uygun olup olmadığı ile ilgili gözlemler ve değerlendirmelerdir.


32. Soru

Kurumsal iletişim gündemini ne şekilde oluşturmaktadır?

Cevap

Gündem maddeleri şunlardır:

• Net Bir Kimliğin Olsun

• Sosyal Paydaşlarını Tanı

• İtibarını Yönet

• Kendini İfade Et

• Güçlü ve Güvenilir Bir Kurumsal Marka Yarat


33. Soru

Kurumsal iletişim, neden şirketin her türlü kritik toplantısının doğal katılımcısı olmalıdır?

Cevap

Şirketi bir itibar krizi ile baş başa bırakabilecek tüm konuların içinde aktif bir oyuncu olmak durumundadır. Bu nedenle şirketin her türlü kritik toplantısının doğal katılımcısı olmalıdır.


34. Soru

Bir şirkette itibarın yönetilmesinin sahibi neden CEO’lar olmalıdır?

Cevap

Bu sorunun iki cevabı vardır. Birincisi bir şirkette itibarın yönetilmesinin sahibi o şirketin CEO’sudur. Tersinden cevaplayacak olursak bir şirketin CEO’su itibar yönetimini sahiplenmemişse gündeminin en üst sıralarında tutmuyorsa ya da şeklen sahiplenmiş gibi görünüp işi bir yöneticinin görev alanına atmışsa orada itibarın yönetilmesi hiçbir zaman söz konusu olamaz. CEO’nın itibarı sahiplenmesi, diğer yöneticilerin de kurumsal markayı sahiplenmeleri şeklinde bir görev paylaşımını ortaya çıkarır. Kurumsal iletişim de tanımladığı süreçler ve ilişkiler ile CEO ve yöneticilerin bu sorumluluklarının önünü açar. Bu sorunun bir cevabı daha vardır; itibar şirketin içinde başlayan ve önce içeride yönetilen bir uğraş olmak durumunda. Oysaki iş hayatından biliyoruz şirket içindeki bölümler birbirlerinin rakibi. Bazen aynı dili bile konuşmadıkları oluyor. Kıskançlık, hiyerarşi ve diğer konular ortak başarıya giden süreci engelleyebiliyor. İtibar yönetiminin bunlara tahammülü yoktur. Herkesin el birliği ile ortak performans göstermesi gereken bir çalışma disiplinini gerektirir. Kurumsal iletişim bu işin sahibi olsa o departmanı sevmeyen birkaç diğer departmanın tavır almasına, yapılması gereken işleri yapmamasına ve CEO’nun sahipliğine karşın katılımcı bir tavır sergilemektense diplomatik manevralarla işten kaçmaları söz konusu olabilir.


35. Soru

Şirketin ekosistemi içindeki tüm sosyal ortaklarla iki yönlü bir iletişim ve ilişki sistemini ancak kurumsal iletişim kurabilir. Bu sistem aynı zamanda şirket itibarının __________. Boş bırakılan yere ne yazılmalıdır?

Cevap

Şirketin ekosistemi içindeki tüm sosyal ortaklarla iki yönlü bir iletişim ve ilişki sistemini ancak kurumsal iletişim kurabilir. Bu sistem aynı zamanda şirket itibarının “sigortasıdır”.


37. Soru

Kurumsal iletişim gündemini ne şekilde oluşturur?

Cevap

Kurumsal iletişim gündemini şu şekilde oluşturur;

• Net Bir Kimliğin Olsun
• Sosyal Paydaşlarını Tanı
• İtibarını Yönet
• Kendini İfade Et
• Güçlü ve Güvenilir Bir Kurumsal Marka Yarat


38. Soru

Kurumsal iletişimin ana işi nedir?

Cevap

Net bir kurumsal kimliğin olması, sosyal paydaşlarını tanımak, itibarını yönetmek, kendini ifade etmek ve güçlü ve güvenilir bir kurumsal marka yaratmak gündemi incelendiğinde, kurumsal iletişimin ana işinin kurumsal markanın yönetilmesi olduğu anlaşılabilir.


39. Soru

Kurum itibarını sıkıntıya sokabilecek durumlarla ilgili “erken uyarı” nereden alınabilir?

Cevap

Herhangi bir kuruluşta kurumsal iletişim Kurum itibarını sıkıntıya sokabilecek durumlarla ilgili erken uyarı işlevini sağlar.


40. Soru

Hangi sorular kurumsal iletişim tarafından göz ucuyla değil gerçek anlamda gözetim altında tutulması gereken hususlardır?

Cevap

Tüketici şikâyetleri gereği gibi yönetiliyor mu, reklam kampanyası kurumsal değerlere uygun mu, insan kaynaklarının işe alım süreci kurum itibarına değer katıyor mu gibi sorular kurumsal iletişim tarafından göz ucuyla değil gerçek anlamda gözetim altında tutulması gereken hususlardır.


42. Soru

Kurumsal iletişimin kurum itibarının yönetilmesi ile ilgili sorumluluklarını şu başlıklar altında sıralamak mümkündür?

Cevap

Başlıklar şunlardır:

• Kurum itibarı konusunu CEO’nun sahiplenmesini sağlamak ve onun gündemi içinde olmasını gözetmek kurumsal iletişimin bir numaralı önceliğidir.

• CEO’nun liderliğinde şirketin tüm bölümlerinin temsil edildiği ve kurum itibarı ile ilgili konuların görüşüleceği toplantıların koordinasyonu ve raporlaması kurumsal iletişimin görevleri arasında sayılabilir. (Ancak bu bir zorunluluk değildir. Bu toplantıları bir başka bölüm de koordine edebilir.)

• Şirket içinde kurum itibarı konusunun önemi ve yaygınlaşmasına yönelik toplantıların düzenlenmesi, eğitsel çalışmalar görevleri arasındadır.

• İtibarı doğrudan etkileyen raporlamaların üretilmesi ve şirket içinde özellikle yöneticilerin bu raporların içeriğini kendi çalışanları ile paylaşmalarını sağlayacak girişimler yine kurumsal iletişimin görevleri arasındadır.

• Şirketi bir itibar krizi ile baş başa bırakabilecek tüm konuların içinde aktif bir oyuncu olmak durumundadır. Bu nedenle şirketin her türlü kritik toplantısının doğal katılımcısı olmalıdır.

• Sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon ve sosyal ortakların şirket içinde sesi ancak kurumsal iletişim olabilir.

• Kurum itibarı ile ilgili araştırmaların koordinasyonunda yine aktif görev üstlenmelidir.

• Bu araştırmaların doğal olarak sahipliğini üstlenmesi beklenir ancak şirketin diğer yöneticilerinin bu çalışmalara vakıf olmalarını sağlamak açısından bir adım geride duran bir konumlandırma daha etkilidir.


43. Soru

Kurumsal iletişimin kurumsal markayı ön plana çıkardığı etkinliklerden bazılarını anlatınız.

Cevap

Kurumsal iletişimin kurumsal markayı vitrine çıkardığı bir diğer iş raporlamalardır. Sosyal raporlamalar, sürdürülebilirlik raporları gibidir. Dijital ortamların yönetilmesi ve kurumsal hesaplarla şirketin bu platformlarda etkili olmasının sağlanması yine bu görev tanımı içinde değerlendirilir.


44. Soru

Kurumsal iletişimin zaten yapması gereken işlere örnek veriniz.

Cevap

Örneğin, medya ilişkileri, Basın mensuplarıyla ilişkiler, CEO’nun basın mensuplarıyla ilişkilerini düzenlemek, basından gelecek sorulara cevap vermek veya kurumsal sponsorluklardır. Hangi etkinliğe nasıl bir sponsorluk kurumsal marka yönetimine değer katacak? Bu kapsamda yapılacak olan işler gibi.


45. Soru

CEO’nun, itibarı ve diğer yöneticilerin de kendi görev alanlarında kurumsal markanın temsil edildiği değerleri sahiplendikleri bir ortamda kurumsal iletişimle ilgili süreçleri kaç ana başlıkta incelenebilir?

Cevap

CEO’nun itibarı, diğer yöneticilerin de kendi görev alanlarında kurumsal markanın temsil edildiği değerleri sahiplendikleri bir ortamda kurumsal iletişimle ilgili süreçleri üç ana başlık altında incelenebilir; Bunlardan ilki neyin iletişimini yapmamız gerektiği ile ilgili çalışmalar. İkinci başlığımız hangi sosyal paydaşlarımızla ilişki ve iletişim yönetimi yapacağımızın belirlenmesi. Üçüncüsü ise iletişim ve ilişki yönetiminde kullanacağımız yetkinliklerdir.


46. Soru

Kurumsal iletişim itibar yönetimi işin sahibi olsa o departmanı sevmeyen birkaç diğer departmanın ne yapmaları beklenebilir?

Cevap

Kurumsal iletişim bu işin sahibi olsa o departmanı sevmeyen birkaç diğer departmanın tavır almasına, yapılması gereken işleri yapmamasına ve CEO’nun sahipliğine karşın katılımcı bir tavır sergilemektense diplomatik manevralarla işten kaçmaları söz konusu olabilir.


48. Soru

  Şirket itibarının sigortası nedir?

Cevap

Herhangi bir kuruluşta kurumsal iletişim şirket itibarının sigortasıdır.


49. Soru

Bir şirket içinde ortak başarıya giden süreci engelleyen unsurlar nelerdir?

Cevap

Kıskançlık, hiyerarşi ve diğer konular şirkette ortak başarıya giden süreci engelleyebilmektedir.


51. Soru

Kurumsal iletişimin kurumsal markayı vitrine çıkardığı bir diğer iş _____________. Boş bırakılan yeri doldurunuz.

Cevap

Kurumsal iletişimin kurumsal markayı vitrine çıkardığı bir diğer iş raporlamalardır


52. Soru

Kurumsal markanın yönetilmesinde, kurumsal iletişim iki başlık altında değerlendirilmektedir. Bu iki başlık nedir? Açıklayınız. 

Cevap

Kurumsal markanın yönetilmesinde kurumsal iletişimin iki başlık altında değerlendirebileceğimiz bir çalışma ortamı ile bizi buluşturuyor. Birincisi, kurumsal iletişimin zaten yapması gereken işler. Örneğin, medya ilişkileri… Basın mensuplarıyla ilişkiler, CEO’nun basın mensuplarıyla ilişkilerini düzenlemek, basından gelecek sorulara cevap vermek, veya kurumsal sponsorluklar. İkinci başlık ise şirketin diğer departmanlarının yaptıkları işlerin kurumsal marka yönetimine uygun olup olmadığı ile ilgili gözlemler ve değerlendirmeler.


53. Soru

Kurumsal iletişim özü itibariyle kurumsal markadan sorumlu olduğuna göre nasıl bir bölüm olarak varlığını sürdürür?

Cevap

Kurumsal iletişim özü itibariyle kurumsal markadan sorumlu olacağına göre şirketin kurumsal değerlerini temsil eden kimliğini yöneten bir bölüm olarak faaliyetlerini sürdürür.


54. Soru

CEO’nun itibarı, diğer yöneticilerin de kendi görev alanlarında kurumsal markanın temsil edildiği değerleri sahiplendikleri bir ortamda kurumsal iletişimle ilgili süreçlerin planının stratejik bir dayanağı olabilmesi için hangi soruların yanıtları aranmaktadır?

Cevap

CEO’nun itibarı, diğer yöneticilerin de kendi görev alanlarında kurumsal markanın temsil edildiği değerleri sahiplendikleri bir ortamda kurumsal iletişimle ilgili süreçlerin planının stratejik bir dayanağı olabilmesi için şu soruların cevabı aranır;

1) Şirketin iş stratejisine değer katıyor mu?

2) Kurum itibarının performans göstergeleri planda var mı?

3) Planın ölçümlenebilir performans göstergeleri tarif edilmiş mi?


55. Soru

Kurumsal iletişimin zaten yapması gereken işler nelerdir?

Cevap

Kurumsal iletişimin zaten yapması gereken işler. Örneğin, medya ilişkileri… Basın mensuplarıyla ilişkiler, CEO’nun basın mensuplarıyla ilişkilerini düzenlemek,
basından gelecek sorulara cevap vermek, veya kurumsal sponsorluklar… Hangi etkinliğe
nasıl bir sponsorluk kurumsal marka yönetimine değer katacak? Bu kapsamda yapılacak olan işler gibi…


56. Soru

Kurumsal itibar işinin sahibi olan CEO kurumsal iletişim gündemini nasıl belirleyebilir?

Cevap

Kurumsal itibar işinin sahibi CEO ise bunun gündemini kim nasıl belirleyecektir sorusu kritiktir. Çünkü uygulamada konu CEO gündeminden kurumsal iletişimin gündemine dönüşür. Bu gündemi belirlemenin en güzel yolu itibar araştırmalarının stratejik analizi ile ortaya çıkan öncelikleri CEO’nun kendi gündemi ile takip etmesini sağlamaktır. Dolayısıyla CEO bu analiz sonrası kendisinin de mutabık kaldığı aksiyon planının şirketin yönetim takımı tarafından ne derece uygulanmakta olduğunu denetleyebilecektir.


57. Soru

Kurumsal iletişim gündemini kim ve nasıl belirleyebilir?

Cevap

Kurumsal itibar işinin sahibi CEO’dur. Ancak uygulamada konu CEO gündeminden kurumsal iletişimin gündemine dönüşür.


58. Soru

Kurumsal iletişimin, kurum itibarının yönetilmesi ile ilgili sorumlulukları hangi başlıklar altında sıralanabilir?

Cevap

Kurumsal iletişimin kurum itibarının yönetilmesi ile ilgili sorumluluklarını şu başlıklar altında sıralamak olasıdır;

• Kurum itibarı konusunu CEO’nun sahiplenmesini sağlamak ve onun gündemi içinde olmasını gözetmek kurumsal iletişimin bir numaralı önceliğidir.
• CEO’nun liderliğinde şirketin tüm bölümlerinin temsil edildiği ve kurum itibarı ile ilgili konuların görüşüleceği toplantıların koordinasyonu ve raporlaması kurumsal iletişim görevleri arasında sayılabilir. (Ancak bu bir zorunluluk değildir. Bu toplantıları bir başka bölüm de koordine edebilir.)
• Şirket içinde kurum itibarı konusunun önemi ve yaygınlaşmasına yönelik toplantıların düzenlenmesi, eğitsel çalışmalar görevleri arasındadır.
• İtibarı doğrudan etkileyen raporlamaların üretilmesi ve şirket içinde özellikle yöneticilerin bu raporların içeriğini kendi çalışanları ile paylaşmalarını sağlayacak girişimler yine kurumsal iletişimin görevleri arasındadır.
• Şirketi bir itibar krizi ile baş başa bırakabilecek tüm konuların içinde aktif bir oyuncu olmak durumundadır. Bu nedenle şirketin her türlü kritik toplantısının doğal katılımcısı olmalıdır.
• Sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon ve sosyal ortakların şirket içinde sesi ancak kurumsal iletişim olabilir.
• Kurum itibarı ile ilgili araştırmaların koordinasyonunda yine aktif görev üstlenmelidir. Bu araştırmaların doğal olarak sahipliğini üstlenmesi beklenir ancak şirketin diğer yöneticilerinin bu çalışmalara vakıf olmalarını sağlamak açısından bir adım geride duran bir konumlandırma daha etkilidir.


59. Soru

Bir şirkette itibarın yönetilmesinin sahibi kimdir?

Cevap

Bir şirkette itibarın yönetilmesinin sahibi o şirketin CEO’sudur.


60. Soru

Hangi yıllarda iş yönetme anlayışında dünyada köklü değişiklikler oldu? Örnek veriniz. 

Cevap

2000’li yıllarla birlikte iş yönetme anlayışında dünyada köklü değişiklikler oldu. Örneğin, 2001 yılında İspanyol Telefonica şirketinin üst düzey yöneticilerinden birinin kartvizitinde unvanı Kurumsal İtibar Direktörü yazmaktaydı. Veya Nike’ın üst düzey yöneticilerinden birinin sıfatı Sürdürülebilirlik Direktörü idi.


61. Soru

Kurumsal iletişim, markanın yönetilmesinde hangi konularda görev yüklenir?

Cevap

Kurumsal iletişim özü itibariyle kurumsal markadan sorumlu olacağına göre şirketin kurumsal değerlerini temsil eden kimliğini yöneten bir bölüm olarak faaliyetlerini sürdürür. Şirketin logosu, kimliğini yansıtan diğer görsel ögeler, logo kullanımının denetimi gibi konular da görev tanımı içindedir.


62. Soru

Kurumsal itibar gündemini belirlemenin yolu nedir?

Cevap

Kurumsal itibarın gündemini belirlemenin en güzel yolu itibar araştırmalarının stratejik analizi ile ortaya çıkan öncelikleri CEO’nun kendi gündemi ile takip etmesini sağlamaktır. Dolayısıyla CEO bu analiz sonrası kendisinin de mutabık kaldığı aksiyon planının şirketin yönetim takımı tarafından ne derece uygulanmakta olduğunu denetleyebilecektir.


63. Soru

CEO’nun itibarı, diğer yöneticilerin de kendi görev alanlarında kurumsal markanın temsil edildiği değerleri sahiplendikleri bir ortamda kurumsal iletişimle ilgili süreçleri üç ana başlık altında incelenebilir. Bu 3 başlık nedir? 

Cevap

CEO’nun itibarı, diğer yöneticilerin de kendi görev alanlarında kurumsal markanın temsil edildiği değerleri sahiplendikleri bir ortamda kurumsal iletişimle ilgili süreçleri üç ana başlık altında incelenebilir;
Bunlardan ilki neyin iletişimini yapmamız gerektiği ile ilgili çalışmalar.
İkinci başlığımız hangi sosyal paydaşlarımızla ilişki ve iletişim yönetimi yapacağımızın belirlenmesi.
Üçüncüsü ise iletişim ve ilişki yönetiminde kullanacağımız yetkinlikler.


64. Soru

Kurumsal itibar gündemine paralel olarak kurumsal iletişimin yapacağı bir başka önemli iş nedir?

Cevap

Kurumsal itibar gündemine paralel kurumsal iletişimin yapabileceği önemli bir iş şirketin itibar öykülerini oluşturmak ve şirket çalışanları ile paylaşılmasını sağlamaktır.


65. Soru

CEO’nun itibarı, diğer yöneticilerin de kendi görev alanlarında kurumsal markanın temsil edildiği değerleri sahiplendikleri bir ortamda kurumsal iletişimle ilgili süreçleri kaç ana başlık altında incelenebilir?

Cevap

CEO’nun itibarı, diğer yöneticilerin de kendi görev alanlarında kurumsal markanın temsil edildiği değerleri sahiplendikleri bir ortamda kurumsal iletişimle ilgili süreçleri üç ana başlık altında incelenebilir.


66. Soru

Kurumsal iletişim süreçlerinin  stratejik bir dayanağı olabilmesi için hangi soruların cevabı aranır?

Cevap

Kurumsal iletişim süreçlerinin stratejik bir dayanağı olabilmesi için şu soruların cevabı aranır;

• Şirketin iş stratejisine değer katıyor mu?
• Kurum itibarının performans göstergeleri planda var mı?
• Planın ölçümlenebilir performans göstergeleri tarif edilmiş mi?


1. Soru

Kurumsal iletişim ve kurum itibarı arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Cevap

Kurumsal iletişim ve kurum itibarı ile ilgili işler aynı odada oturmaktadır. Çünkü kurumsal iletişim gündemi itibarı, itibarın gündemi kurumsal iletişimi çok yakından ilgilendirmektedir.

2. Soru

2000’li yılların başında Nike’ın üst düzey yöneticilerinden birinin sıfatının yeni bir unvan olan Sürdürülebilirlik Direktörü olmasının temel nedenlerinden biri nedir?

Cevap

2000’li yıllarla birlikte iş yönetme anlayışında dünyada köklü değişiklikler oldu. İletişim yönetiminde köklü değişikliklerin yapılmasının habercisi olarak değerlendirilebilir.

3. Soru

Sivil toplum kuruluşlarından, medya mensuplarına, akademisyenlerden yerel topluma, meslek kuruluşlarından, üniversite öğrenci kulüplerine kadar şirketin ekosistemi içindeki tüm sosyal ortaklarla iki yönlü bir iletişim ve ilişki sistemini kim kurabilir?

Cevap

Sivil toplum kuruluşlarından, medya mensuplarına, akademisyenlerden yerel topluma, meslek kuruluşlarından, üniversite öğrenci kulüplerine kadar şirketin ekosistemi içindeki tüm sosyal ortaklarla iki yönlü bir iletişim ve ilişki sistemini kurumsal iletişim kurabilir.

4. Soru

Kurumsal itibarın yönetilmesinde sahiplik nerede bulunmaktadır?

Cevap

Kurumsal itibarın yönetilmesinde sahiplik kurumsal iletişimde değildir ve en tepedeki yöneticide bulunmaktadır.

5. Soru

Kurumsal itibar işinin sahibi olan CEO kurumsal iletişim gündeminin şirketin yönetim takımı tarafından ne derece uygulanmakta olduğunu nasıl denetler?

Cevap

Bu gündemi belirlemenin en güzel yolu itibar araştırmalarının stratejik analizi ile ortaya çıkan öncelikleri CEO’nun kendi gündemi ile takip etmesini sağlamaktır. Dolayısıyla CEO bu analiz sonrası kendisinin de mutabık kaldığı aksiyon planının şirketin yönetim takımı tarafından ne derece uygulanmakta olduğunu denetleyebilecektir.

6. Soru

Kurum itibarının yönetilmesi kapsamında değerlendirilebilecek iletişim faaliyetleri kurumsal iletişimin doğal gündemini oluşturduktan sonra hangi gündemlerle bir araya gelerek anlamlı hale gelmiştir?

Cevap

Kurum itibarının yönetilmesi kapsamında değerlendirilebilecek iletişim faaliyetleri kurumsal iletişimin doğal gündemini oluşturdu. Bu gündem pazarlama, marka yönetimi, kurum içi iletişim gibi diğer gündemlerle harmanlandığında anlamlı bir hale gelebildi.

7. Soru

Kurumsal itibar gündemine kurumsal iletişimin sağlayabileceği katkı nedir?

Cevap

Bu gündeme paralel kurumsal iletişimin yapabileceği önemli bir iş şirketin itibar öykülerini oluşturmak ve şirket çalışanları ile paylaşılmasını sağlamaktır.

8. Soru

Net bir kurumsal kimliğin olması hangi kavramın gündem maddelerinden biridir?

Cevap

Net bir kurumsal kimliğin olması kurumsal iletişimin gündem maddelerinden biridir. Diğer maddeler, sosyal paydaşlarını tanımak, itibarını yönetmek, kendini ifade etmek ve güçlü ve güvenilir bir kurumsal marka yaratmaktır.

9. Soru

Kurum kimliği ve standartlarının tanımlanması, şirketin iş hedeflerine uygun bir paydaş haritasının çıkarılması ve ne zaman, neyin iletişiminin hangi ortak mesajlarla yapılması gerekliliğinin ortaya konması hangi kavramın ana görev alanları içinde bulunur?

Cevap

Kurum kimliği ve standartlarının tanımlanması, şirketin iş hedeflerine uygun bir paydaş haritasının çıkarılması ve ne zaman, neyin iletişiminin hangi ortak mesajlarla yapılması gerekliliğinin ortaya konması kurumsal iletişimin ana görev alanları içindedir.

10. Soru

Bir şirketin ekosistemi içindeki sosyal ortaklar için neler sayılabilir?

Cevap

Bir şirketin ekosistemi içindeki sosyal ortaklar; sivil toplum kuruluşları, medya mensupları, akademisyenler, yerel toplum, meslek kuruluşlar, üniversite öğrenci kulüpleri sayılabilir. 

11. Soru

Kurumsal iletişimin işlevsel olarak içinde bulunması gerektiği işler nelerdir?

Cevap

Kurumsal iletişimin işlevsel olarak içinde olmak durumunda olduğu işler vardır. Örneğin; Etik Kurulu faaliyetleri, Kriz yönetimi, Sürdürülebilirlik kurulu çalışmaları gibi…

12. Soru

Günümüzde kurumsal iletişimin ana görev alanları nelerdir?

Cevap

Ana görev alanları şöyle listelenebilir:

• Kurum kimliği ve standartlarının tanımlanması

• Şirketin iş hedeflerine uygun bir paydaş haritasının çıkarılması

• Ne zaman, neyin iletişiminin hangi ortak mesajlarla yapılması gerekliliğinin ortaya konması

• İletişim ve ilişki yönetiminde tüm şirket çalışanlarının kurum kültür ve değerlerini dikkate almalarının sağlanması (Employee engagement)

• Operasyonel olarak planlanan çalışmaların günlük hayata geçirilmesi

• İletişim performansının ölçümlenmesi

13. Soru

2000’li yıllarda iş yönetme anlayışında dünyada gerçekleşen köklü değişiklikler sonrasında günümüzde gelinen noktada hangi kurumsal iletişim kaynaklı değişiklikler meydana gelmiştir?

Cevap

Günümüze gelinen noktada kurumsal iletişim şemsiyesi altında farklı yetkinliklerin bir araya getirildiği organizasyonel değişikliklere gidildi. Bu değişiklikler şüphesiz rekabet ortamında iletişim yönetiminin etkililiğinin artırılması hedefi taşıyordu. Kurum itibarının yönetilmesi kapsamında değerlendirilebilecek iletişim faaliyetleri kurumsal iletişimin doğal gündemini oluşturdu. Bu gündem pazarlama, marka yönetimi, kurum içi iletişim gibi diğer gündemlerle harmanlandığında anlamlı bir hale gelebildi.

14. Soru

Tepedeki yönetici kurumun itibarı ile ilgili konuları birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarıyla kolektif olarak sahiplenmesinin nedeni nedir?

Cevap

Tepedeki yönetici kurumun itibarı ile ilgili konuları birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarının performansı içinde değerlendirir. Böylece ortaya kolektif bir sahiplik çıkmış olur.

15. Soru

Kurumsal iletişim yapılanması neye göre tasarlanmaktadır?

Cevap

Kurumsal markanın yönetilmesi kapsamına ne giriyorsa kurumsal iletişim yapılanması buna göre tasarımlanır. Örneğin; kurumsal sponsorluklar, kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin yönetimi, sürdürülebilirlik stratejileri kapsamında sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon, kurumsal marka ile ilgili araştırmalar, iş birlikleri gibidir.

16. Soru

Kurumsal itibarın yönetilmesinin en tepedeki yönetici veya yöneticiler tarafından yapılmasının ardında yatan gerekçe nedir?  

Cevap

Bir kurumda itibar yönetiminin sahibi en tepedeki yöneticidir. Çünkü onun önemsemediği itibar yönetilemez. Tepedeki yönetici kurumun itibarı ile ilgili konuları birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarının performansı içinde değerlendirir. Böylece ortaya kolektif bir sahiplik çıkmış olur.

17. Soru

Günümüze gelinen noktada kurumsal iletişim şemsiyesi altında farklı yetkinliklerin bir araya getirildiği organizasyonel değişikliklerin temel hedefi nedir?

Cevap

Bu değişiklikler şüphesiz rekabet ortamında iletişim yönetiminin etkililiğinin artırılması hedefi taşıyordu. Kurum itibarının yönetilmesi kapsamında değerlendirilebilecek iletişim faaliyetleri kurumsal iletişimin doğal gündemini oluşturdu. Bu gündem pazarlama, marka yönetimi, kurum içi iletişim gibi diğer gündemlerle harmanlandığında anlamlı bir hale gelebildi.

18. Soru

Bir kuruluşta itibar yönetiminin tahammül edemediği durumlar nedir?

Cevap

Kıskançlık, hiyerarşi ve diğer konular ortak başarıya giden süreci engelleyebilmektedir. İtibar yönetiminin bunlara tahammülü yoktur.

19. Soru

CEO’nun itibarı sahiplenmesi, diğer yöneticilerde neyin gerçekleşmesine sebep olabilir?

Cevap

CEO’nın itibarı sahiplenmesi, diğer yöneticilerin de kurumsal markayı sahiplenmeleri şeklinde bir görev paylaşımını ortaya çıkarır. Kurumsal iletişim de tanımladığı süreçler ve ilişkiler ile CEO ve yöneticilerin bu sorumluluklarının önünü açar.

20. Soru

Bir kuruluşta ortak başarıya giden süreci engelleyen unsurlar nelere olabilir?

Cevap

Kıskançlık, hiyerarşi ve diğer konular ortak başarıya giden süreci engelleyebiliyor.

21. Soru

İtibarın yönetilmesi hangi durumlarda hiçbir zaman söz konusu olamaz?

Cevap

CEO’su itibar yönetimini sahiplenmemişse gündeminin en üst sıralarında tutmuyorsa ya da şeklen sahiplenmiş gibi görünüp işi bir yöneticinin görev alanına atmışsa orada itibarın yönetilmesi hiçbir zaman söz konusu olamaz. CEO’nın itibarı sahiplenmesi, diğer yöneticilerin de kurumsal markayı sahiplenmeleri şeklinde bir görev paylaşımını ortaya çıkarır. Kurumsal iletişim de tanımladığı süreçler ve ilişkiler ile CEO ve yöneticilerin bu sorumluluklarının önünü açar.

22. Soru

Kurumsal itibar öyküsüne bir örnek veriniz. 

Cevap

Kurumsal iletişimin yapabileceği önemli bir iş şirketin itibar öykülerini oluşturmak ve şirket çalışanları ile paylaşılmasını sağlamaktır. Örneğin, üretim tesislerinin bulunduğu yerdeki yöre halkı ile birlikte şirket çalışanlarının ortaklaşa gerçekleştirdikleri bilgisayar destekli eğitim odası ve kütüphane projesi bir öyküdür. Ya da bu yöredeki ilköğretim okulunda okuyan öğrenciler arasında düzenlenecek bir yarışmanın içinde birincilik ödülüne layık görülen bir projenin aynı zamanda uluslararası bir derece alması bir öyküdür.

23. Soru

Kurumsal iletişimin kurumsal markayı vitrine çıkardığı bir diğer iş nedir

Cevap

Kurumsal iletişimin kurumsal markayı vitrine çıkardığı bir diğer iş raporlamalardır. Sosyal raporlamalar, sürdürülebilirlik raporları gibidir.

24. Soru

2001 yılında İspanyol Telefonica şirketinin üst düzey yöneticilerinden birinin kartvizitinde yeni bir unvan olan Kurumsal İtibar Direktörü yazmasının nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap

2000’li yıllarla birlikte iş yönetme anlayışında dünyada köklü değişiklikler oldu. İletişim yönetiminde köklü değişikliklerin yapılmasının habercisi olarak değerlendirilebilir.

25. Soru

Kurumsal iletişimin diğer departmanlarla yaptıkları işler nelerdir?

Cevap

Şirketin diğer departmanlarının yaptıkları işlerin kurumsal marka yönetimine uygun olup olmadığı ile ilgili gözlemler ve değerlendirmelerdir.

26. Soru

Bir şirketin işlevsel olarak içinde olmak durumunda olduğu işler nelerdir?

Cevap

Bir şirketin işlevsel olarak içinde olmak durumunda olduğu işler vardır. Örneğin; Etik Kurulu faaliyetleri, Kriz yönetimi, Sürdürülebilirlik kurulu çalışmaları gibi.

27. Soru

Kurumsal iletişimin hazırladığı itibar öykülerine nasıl örnekler verilebilir?

Cevap

Kuruluşta staj yapan öğrencilerin, stajları bittikten sonra burs almaları.

28. Soru

Sosyal raporlar ve sürdürülebilirlik raporları gibi raporların sağladığı fayda nedir?

Cevap

Sosyal raporlar ve sürdürülebilirlik raporları gibi raporların sağladığı fayda kurumsal iletişimin kurumsal markayı vitrine çıkarmasını sağlar.

29. Soru

Kurum itibarının yönetilmesiyle ilgili temel kavramlar ve işler ise neden kurumsal iletişim bu itibar yönetiminin sahibi olamamaktadır?

Cevap

Bunun çok basit ama günlük yaşama geçirilmesi kolay olmayan bir cevabı vardır: Çünkü bir şirkette itibarın yönetilmesinin sahibi o şirketin CEO’sudur. Tersinden cevaplayacak olursak bir şirketin CEO’su itibar yönetimini sahiplenmemişse gündeminin en üst sıralarında tutmuyorsa ya da şeklen sahiplenmiş gibi görünüp işi bir yöneticinin görev alanına atmışsa orada itibarın yönetilmesi hiçbir zaman söz konusu olamaz. CEO’nın itibarı sahiplenmesi, diğer yöneticilerin de kurumsal markayı sahiplenmeleri şeklinde bir görev paylaşımını ortaya çıkarır. Kurumsal iletişim de tanımladığı süreçler ve ilişkiler ile CEO ve yöneticilerin bu sorumluluklarının önünü açar.

30. Soru

Kurumsal markanın yönetilmesinde kurumsal iletişimin hangi başlıklar altında değerlendirebileceğimiz bir çalışma ortamı ile bizi buluşturmaktadır?

Cevap

Birincisi, kurumsal iletişimin zaten yapması gereken işler. Örneğin, medya ilişkileri, Basın mensuplarıyla ilişkiler, CEO’nun basın mensuplarıyla   ilişkilerini düzenlemek, basından gelecek sorulara cevap vermek veya kurumsal sponsorluklardır. Hangi etkinliğe nasıl bir sponsorluk kurumsal marka yönetimine değer katacak? Bu kapsamda yapılacak olan işler gibi. İkinci başlık ise şirketin diğer departmanlarının yaptıkları işlerin kurumsal marka yönetimine uygun olup olmadığı ile ilgili gözlemler ve değerlendirmelerdir.

32. Soru

Kurumsal iletişim gündemini ne şekilde oluşturmaktadır?

Cevap

Gündem maddeleri şunlardır:

• Net Bir Kimliğin Olsun

• Sosyal Paydaşlarını Tanı

• İtibarını Yönet

• Kendini İfade Et

• Güçlü ve Güvenilir Bir Kurumsal Marka Yarat

33. Soru

Kurumsal iletişim, neden şirketin her türlü kritik toplantısının doğal katılımcısı olmalıdır?

Cevap

Şirketi bir itibar krizi ile baş başa bırakabilecek tüm konuların içinde aktif bir oyuncu olmak durumundadır. Bu nedenle şirketin her türlü kritik toplantısının doğal katılımcısı olmalıdır.

34. Soru

Bir şirkette itibarın yönetilmesinin sahibi neden CEO’lar olmalıdır?

Cevap

Bu sorunun iki cevabı vardır. Birincisi bir şirkette itibarın yönetilmesinin sahibi o şirketin CEO’sudur. Tersinden cevaplayacak olursak bir şirketin CEO’su itibar yönetimini sahiplenmemişse gündeminin en üst sıralarında tutmuyorsa ya da şeklen sahiplenmiş gibi görünüp işi bir yöneticinin görev alanına atmışsa orada itibarın yönetilmesi hiçbir zaman söz konusu olamaz. CEO’nın itibarı sahiplenmesi, diğer yöneticilerin de kurumsal markayı sahiplenmeleri şeklinde bir görev paylaşımını ortaya çıkarır. Kurumsal iletişim de tanımladığı süreçler ve ilişkiler ile CEO ve yöneticilerin bu sorumluluklarının önünü açar. Bu sorunun bir cevabı daha vardır; itibar şirketin içinde başlayan ve önce içeride yönetilen bir uğraş olmak durumunda. Oysaki iş hayatından biliyoruz şirket içindeki bölümler birbirlerinin rakibi. Bazen aynı dili bile konuşmadıkları oluyor. Kıskançlık, hiyerarşi ve diğer konular ortak başarıya giden süreci engelleyebiliyor. İtibar yönetiminin bunlara tahammülü yoktur. Herkesin el birliği ile ortak performans göstermesi gereken bir çalışma disiplinini gerektirir. Kurumsal iletişim bu işin sahibi olsa o departmanı sevmeyen birkaç diğer departmanın tavır almasına, yapılması gereken işleri yapmamasına ve CEO’nun sahipliğine karşın katılımcı bir tavır sergilemektense diplomatik manevralarla işten kaçmaları söz konusu olabilir.

35. Soru

Şirketin ekosistemi içindeki tüm sosyal ortaklarla iki yönlü bir iletişim ve ilişki sistemini ancak kurumsal iletişim kurabilir. Bu sistem aynı zamanda şirket itibarının __________. Boş bırakılan yere ne yazılmalıdır?

Cevap

Şirketin ekosistemi içindeki tüm sosyal ortaklarla iki yönlü bir iletişim ve ilişki sistemini ancak kurumsal iletişim kurabilir. Bu sistem aynı zamanda şirket itibarının “sigortasıdır”.

37. Soru

Kurumsal iletişim gündemini ne şekilde oluşturur?

Cevap

Kurumsal iletişim gündemini şu şekilde oluşturur;

• Net Bir Kimliğin Olsun
• Sosyal Paydaşlarını Tanı
• İtibarını Yönet
• Kendini İfade Et
• Güçlü ve Güvenilir Bir Kurumsal Marka Yarat

38. Soru

Kurumsal iletişimin ana işi nedir?

Cevap

Net bir kurumsal kimliğin olması, sosyal paydaşlarını tanımak, itibarını yönetmek, kendini ifade etmek ve güçlü ve güvenilir bir kurumsal marka yaratmak gündemi incelendiğinde, kurumsal iletişimin ana işinin kurumsal markanın yönetilmesi olduğu anlaşılabilir.

39. Soru

Kurum itibarını sıkıntıya sokabilecek durumlarla ilgili “erken uyarı” nereden alınabilir?

Cevap

Herhangi bir kuruluşta kurumsal iletişim Kurum itibarını sıkıntıya sokabilecek durumlarla ilgili erken uyarı işlevini sağlar.

40. Soru

Hangi sorular kurumsal iletişim tarafından göz ucuyla değil gerçek anlamda gözetim altında tutulması gereken hususlardır?

Cevap

Tüketici şikâyetleri gereği gibi yönetiliyor mu, reklam kampanyası kurumsal değerlere uygun mu, insan kaynaklarının işe alım süreci kurum itibarına değer katıyor mu gibi sorular kurumsal iletişim tarafından göz ucuyla değil gerçek anlamda gözetim altında tutulması gereken hususlardır.

42. Soru

Kurumsal iletişimin kurum itibarının yönetilmesi ile ilgili sorumluluklarını şu başlıklar altında sıralamak mümkündür?

Cevap

Başlıklar şunlardır:

• Kurum itibarı konusunu CEO’nun sahiplenmesini sağlamak ve onun gündemi içinde olmasını gözetmek kurumsal iletişimin bir numaralı önceliğidir.

• CEO’nun liderliğinde şirketin tüm bölümlerinin temsil edildiği ve kurum itibarı ile ilgili konuların görüşüleceği toplantıların koordinasyonu ve raporlaması kurumsal iletişimin görevleri arasında sayılabilir. (Ancak bu bir zorunluluk değildir. Bu toplantıları bir başka bölüm de koordine edebilir.)

• Şirket içinde kurum itibarı konusunun önemi ve yaygınlaşmasına yönelik toplantıların düzenlenmesi, eğitsel çalışmalar görevleri arasındadır.

• İtibarı doğrudan etkileyen raporlamaların üretilmesi ve şirket içinde özellikle yöneticilerin bu raporların içeriğini kendi çalışanları ile paylaşmalarını sağlayacak girişimler yine kurumsal iletişimin görevleri arasındadır.

• Şirketi bir itibar krizi ile baş başa bırakabilecek tüm konuların içinde aktif bir oyuncu olmak durumundadır. Bu nedenle şirketin her türlü kritik toplantısının doğal katılımcısı olmalıdır.

• Sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon ve sosyal ortakların şirket içinde sesi ancak kurumsal iletişim olabilir.

• Kurum itibarı ile ilgili araştırmaların koordinasyonunda yine aktif görev üstlenmelidir.

• Bu araştırmaların doğal olarak sahipliğini üstlenmesi beklenir ancak şirketin diğer yöneticilerinin bu çalışmalara vakıf olmalarını sağlamak açısından bir adım geride duran bir konumlandırma daha etkilidir.

43. Soru

Kurumsal iletişimin kurumsal markayı ön plana çıkardığı etkinliklerden bazılarını anlatınız.

Cevap

Kurumsal iletişimin kurumsal markayı vitrine çıkardığı bir diğer iş raporlamalardır. Sosyal raporlamalar, sürdürülebilirlik raporları gibidir. Dijital ortamların yönetilmesi ve kurumsal hesaplarla şirketin bu platformlarda etkili olmasının sağlanması yine bu görev tanımı içinde değerlendirilir.

44. Soru

Kurumsal iletişimin zaten yapması gereken işlere örnek veriniz.

Cevap

Örneğin, medya ilişkileri, Basın mensuplarıyla ilişkiler, CEO’nun basın mensuplarıyla ilişkilerini düzenlemek, basından gelecek sorulara cevap vermek veya kurumsal sponsorluklardır. Hangi etkinliğe nasıl bir sponsorluk kurumsal marka yönetimine değer katacak? Bu kapsamda yapılacak olan işler gibi.

45. Soru

CEO’nun, itibarı ve diğer yöneticilerin de kendi görev alanlarında kurumsal markanın temsil edildiği değerleri sahiplendikleri bir ortamda kurumsal iletişimle ilgili süreçleri kaç ana başlıkta incelenebilir?

Cevap

CEO’nun itibarı, diğer yöneticilerin de kendi görev alanlarında kurumsal markanın temsil edildiği değerleri sahiplendikleri bir ortamda kurumsal iletişimle ilgili süreçleri üç ana başlık altında incelenebilir; Bunlardan ilki neyin iletişimini yapmamız gerektiği ile ilgili çalışmalar. İkinci başlığımız hangi sosyal paydaşlarımızla ilişki ve iletişim yönetimi yapacağımızın belirlenmesi. Üçüncüsü ise iletişim ve ilişki yönetiminde kullanacağımız yetkinliklerdir.

46. Soru

Kurumsal iletişim itibar yönetimi işin sahibi olsa o departmanı sevmeyen birkaç diğer departmanın ne yapmaları beklenebilir?

Cevap

Kurumsal iletişim bu işin sahibi olsa o departmanı sevmeyen birkaç diğer departmanın tavır almasına, yapılması gereken işleri yapmamasına ve CEO’nun sahipliğine karşın katılımcı bir tavır sergilemektense diplomatik manevralarla işten kaçmaları söz konusu olabilir.

48. Soru

  Şirket itibarının sigortası nedir?

Cevap

Herhangi bir kuruluşta kurumsal iletişim şirket itibarının sigortasıdır.

49. Soru

Bir şirket içinde ortak başarıya giden süreci engelleyen unsurlar nelerdir?

Cevap

Kıskançlık, hiyerarşi ve diğer konular şirkette ortak başarıya giden süreci engelleyebilmektedir.

51. Soru

Kurumsal iletişimin kurumsal markayı vitrine çıkardığı bir diğer iş _____________. Boş bırakılan yeri doldurunuz.

Cevap

Kurumsal iletişimin kurumsal markayı vitrine çıkardığı bir diğer iş raporlamalardır

52. Soru

Kurumsal markanın yönetilmesinde, kurumsal iletişim iki başlık altında değerlendirilmektedir. Bu iki başlık nedir? Açıklayınız. 

Cevap

Kurumsal markanın yönetilmesinde kurumsal iletişimin iki başlık altında değerlendirebileceğimiz bir çalışma ortamı ile bizi buluşturuyor. Birincisi, kurumsal iletişimin zaten yapması gereken işler. Örneğin, medya ilişkileri… Basın mensuplarıyla ilişkiler, CEO’nun basın mensuplarıyla ilişkilerini düzenlemek, basından gelecek sorulara cevap vermek, veya kurumsal sponsorluklar. İkinci başlık ise şirketin diğer departmanlarının yaptıkları işlerin kurumsal marka yönetimine uygun olup olmadığı ile ilgili gözlemler ve değerlendirmeler.

53. Soru

Kurumsal iletişim özü itibariyle kurumsal markadan sorumlu olduğuna göre nasıl bir bölüm olarak varlığını sürdürür?

Cevap

Kurumsal iletişim özü itibariyle kurumsal markadan sorumlu olacağına göre şirketin kurumsal değerlerini temsil eden kimliğini yöneten bir bölüm olarak faaliyetlerini sürdürür.

54. Soru

CEO’nun itibarı, diğer yöneticilerin de kendi görev alanlarında kurumsal markanın temsil edildiği değerleri sahiplendikleri bir ortamda kurumsal iletişimle ilgili süreçlerin planının stratejik bir dayanağı olabilmesi için hangi soruların yanıtları aranmaktadır?

Cevap

CEO’nun itibarı, diğer yöneticilerin de kendi görev alanlarında kurumsal markanın temsil edildiği değerleri sahiplendikleri bir ortamda kurumsal iletişimle ilgili süreçlerin planının stratejik bir dayanağı olabilmesi için şu soruların cevabı aranır;

1) Şirketin iş stratejisine değer katıyor mu?

2) Kurum itibarının performans göstergeleri planda var mı?

3) Planın ölçümlenebilir performans göstergeleri tarif edilmiş mi?

55. Soru

Kurumsal iletişimin zaten yapması gereken işler nelerdir?

Cevap

Kurumsal iletişimin zaten yapması gereken işler. Örneğin, medya ilişkileri… Basın mensuplarıyla ilişkiler, CEO’nun basın mensuplarıyla ilişkilerini düzenlemek,
basından gelecek sorulara cevap vermek, veya kurumsal sponsorluklar… Hangi etkinliğe
nasıl bir sponsorluk kurumsal marka yönetimine değer katacak? Bu kapsamda yapılacak olan işler gibi…

56. Soru

Kurumsal itibar işinin sahibi olan CEO kurumsal iletişim gündemini nasıl belirleyebilir?

Cevap

Kurumsal itibar işinin sahibi CEO ise bunun gündemini kim nasıl belirleyecektir sorusu kritiktir. Çünkü uygulamada konu CEO gündeminden kurumsal iletişimin gündemine dönüşür. Bu gündemi belirlemenin en güzel yolu itibar araştırmalarının stratejik analizi ile ortaya çıkan öncelikleri CEO’nun kendi gündemi ile takip etmesini sağlamaktır. Dolayısıyla CEO bu analiz sonrası kendisinin de mutabık kaldığı aksiyon planının şirketin yönetim takımı tarafından ne derece uygulanmakta olduğunu denetleyebilecektir.

57. Soru

Kurumsal iletişim gündemini kim ve nasıl belirleyebilir?

Cevap

Kurumsal itibar işinin sahibi CEO’dur. Ancak uygulamada konu CEO gündeminden kurumsal iletişimin gündemine dönüşür.

58. Soru

Kurumsal iletişimin, kurum itibarının yönetilmesi ile ilgili sorumlulukları hangi başlıklar altında sıralanabilir?

Cevap

Kurumsal iletişimin kurum itibarının yönetilmesi ile ilgili sorumluluklarını şu başlıklar altında sıralamak olasıdır;

• Kurum itibarı konusunu CEO’nun sahiplenmesini sağlamak ve onun gündemi içinde olmasını gözetmek kurumsal iletişimin bir numaralı önceliğidir.
• CEO’nun liderliğinde şirketin tüm bölümlerinin temsil edildiği ve kurum itibarı ile ilgili konuların görüşüleceği toplantıların koordinasyonu ve raporlaması kurumsal iletişim görevleri arasında sayılabilir. (Ancak bu bir zorunluluk değildir. Bu toplantıları bir başka bölüm de koordine edebilir.)
• Şirket içinde kurum itibarı konusunun önemi ve yaygınlaşmasına yönelik toplantıların düzenlenmesi, eğitsel çalışmalar görevleri arasındadır.
• İtibarı doğrudan etkileyen raporlamaların üretilmesi ve şirket içinde özellikle yöneticilerin bu raporların içeriğini kendi çalışanları ile paylaşmalarını sağlayacak girişimler yine kurumsal iletişimin görevleri arasındadır.
• Şirketi bir itibar krizi ile baş başa bırakabilecek tüm konuların içinde aktif bir oyuncu olmak durumundadır. Bu nedenle şirketin her türlü kritik toplantısının doğal katılımcısı olmalıdır.
• Sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon ve sosyal ortakların şirket içinde sesi ancak kurumsal iletişim olabilir.
• Kurum itibarı ile ilgili araştırmaların koordinasyonunda yine aktif görev üstlenmelidir. Bu araştırmaların doğal olarak sahipliğini üstlenmesi beklenir ancak şirketin diğer yöneticilerinin bu çalışmalara vakıf olmalarını sağlamak açısından bir adım geride duran bir konumlandırma daha etkilidir.

59. Soru

Bir şirkette itibarın yönetilmesinin sahibi kimdir?

Cevap

Bir şirkette itibarın yönetilmesinin sahibi o şirketin CEO’sudur.

60. Soru

Hangi yıllarda iş yönetme anlayışında dünyada köklü değişiklikler oldu? Örnek veriniz. 

Cevap

2000’li yıllarla birlikte iş yönetme anlayışında dünyada köklü değişiklikler oldu. Örneğin, 2001 yılında İspanyol Telefonica şirketinin üst düzey yöneticilerinden birinin kartvizitinde unvanı Kurumsal İtibar Direktörü yazmaktaydı. Veya Nike’ın üst düzey yöneticilerinden birinin sıfatı Sürdürülebilirlik Direktörü idi.

61. Soru

Kurumsal iletişim, markanın yönetilmesinde hangi konularda görev yüklenir?

Cevap

Kurumsal iletişim özü itibariyle kurumsal markadan sorumlu olacağına göre şirketin kurumsal değerlerini temsil eden kimliğini yöneten bir bölüm olarak faaliyetlerini sürdürür. Şirketin logosu, kimliğini yansıtan diğer görsel ögeler, logo kullanımının denetimi gibi konular da görev tanımı içindedir.

62. Soru

Kurumsal itibar gündemini belirlemenin yolu nedir?

Cevap

Kurumsal itibarın gündemini belirlemenin en güzel yolu itibar araştırmalarının stratejik analizi ile ortaya çıkan öncelikleri CEO’nun kendi gündemi ile takip etmesini sağlamaktır. Dolayısıyla CEO bu analiz sonrası kendisinin de mutabık kaldığı aksiyon planının şirketin yönetim takımı tarafından ne derece uygulanmakta olduğunu denetleyebilecektir.

63. Soru

CEO’nun itibarı, diğer yöneticilerin de kendi görev alanlarında kurumsal markanın temsil edildiği değerleri sahiplendikleri bir ortamda kurumsal iletişimle ilgili süreçleri üç ana başlık altında incelenebilir. Bu 3 başlık nedir? 

Cevap

CEO’nun itibarı, diğer yöneticilerin de kendi görev alanlarında kurumsal markanın temsil edildiği değerleri sahiplendikleri bir ortamda kurumsal iletişimle ilgili süreçleri üç ana başlık altında incelenebilir;
Bunlardan ilki neyin iletişimini yapmamız gerektiği ile ilgili çalışmalar.
İkinci başlığımız hangi sosyal paydaşlarımızla ilişki ve iletişim yönetimi yapacağımızın belirlenmesi.
Üçüncüsü ise iletişim ve ilişki yönetiminde kullanacağımız yetkinlikler.

64. Soru

Kurumsal itibar gündemine paralel olarak kurumsal iletişimin yapacağı bir başka önemli iş nedir?

Cevap

Kurumsal itibar gündemine paralel kurumsal iletişimin yapabileceği önemli bir iş şirketin itibar öykülerini oluşturmak ve şirket çalışanları ile paylaşılmasını sağlamaktır.

65. Soru

CEO’nun itibarı, diğer yöneticilerin de kendi görev alanlarında kurumsal markanın temsil edildiği değerleri sahiplendikleri bir ortamda kurumsal iletişimle ilgili süreçleri kaç ana başlık altında incelenebilir?

Cevap

CEO’nun itibarı, diğer yöneticilerin de kendi görev alanlarında kurumsal markanın temsil edildiği değerleri sahiplendikleri bir ortamda kurumsal iletişimle ilgili süreçleri üç ana başlık altında incelenebilir.

66. Soru

Kurumsal iletişim süreçlerinin  stratejik bir dayanağı olabilmesi için hangi soruların cevabı aranır?

Cevap

Kurumsal iletişim süreçlerinin stratejik bir dayanağı olabilmesi için şu soruların cevabı aranır;

• Şirketin iş stratejisine değer katıyor mu?
• Kurum itibarının performans göstergeleri planda var mı?
• Planın ölçümlenebilir performans göstergeleri tarif edilmiş mi?

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.