İthalat ve İhracat İşlemleri Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

29.07.2022
10
A+
A-

Dış Ticarete Başlangıç Ve Uluslararası Satış Sözleşmelerinde Kullanılan Teslim Şekilleri

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden İthalat ve İhracat İşlemleri Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Dış Ticarete Başlangıç Ve Uluslararası Satış Sözleşmelerinde Kullanılan Teslim Şekilleri

1. Soru

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı hangi birimlerden oluşmaktadır?

Cevap

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı: Gümrük Müsteşarlığı; merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlardan oluşmaktadır.


2. Soru

İhracatı Geliştirme Etüt Merkezinin faaliyetleri nelerdir?

Cevap

İGEME’ninaraştırma ve geliştirme faaliyetleri, ihracatçıların dış pazarlardaki paylarının artırılması, yeni pazarlar bulunması ve ihraç ürünlerinin çeşitlendirilmesi amacına yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmalardır.


3. Soru

Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Borsalar Birliği’nin çalışma amacı nedir?

Cevap

TOBB: Ülkemizin sanayi ve ticaret alanında uluslararası rekabet gücünü arttırmaya, verimliliği ve ekonomik büyümeyi hızlandırmaya yönelik, ulusal ve uluslararası her türlü bilginin erişilebilir ve kullanılabilir olmasını sağlamak amaçlanmaktadır.


4. Soru

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığına dair çıkarılan kanun ile ne amaçlanmaktadır?

Cevap

Söz konusu kanuna göre, dış ticaret politikalarının tespitine yardımcı olmak, tespit olunan bu politikalar çerçevesinde İhracat, İhracatı teşvik, İthalat, yurtdışı tanıtım, yurtdışı
müteahhitlik hizmetleri ve ikili ve çok taraı ticari ve ekonomik ilişkileri düzenlemek, uygulamak, uygulamaları izlemek ve geliştirmek görevlerini üstlenmiştir.


5. Soru

Müşteriye ulaşmada tanıtım araçlarından biri olan fuar nedir?

Cevap

Ticaret fuarları ve sergileri belirli ve önceden tespit edilmiş bir zaman zarfında mal ve hizmetlerin ticari amaçla sergilendiği, satıcılarla potansiyel alıcıların karşı karşıya geldiği ve yeni iş bağlantılarının kurulduğu fiziksel mekânlardır.


6. Soru

Ticarette çevre neden önemlidir?

Cevap

Ticarette çevre çok önemlidir. Çünkü gerek üreticinin gerekse pazarın bulunmasında, edinilmiş geniş bir çevrenin varlığı hem satıcıya hem de alıcıya büyük faydalar sağlar. Özellikle dış ticaret yapan firmalar ve kişilerin çevremizde çokluğu bize önemli bilgiler sağlamaktadır.


7. Soru

Dış ticarette karşılaşılabilecek riskler nelerdir?

Cevap

Karşılaşılabilecek Risk Türleri;
• Alıcı Riski
• Ülke Riski
• Taşıma Riski
• Kur Riskidir.


8. Soru

Taşınma riskine karşı alınabilecek önlemler nelerdir?

Cevap

Taşınma riskine karşı alınabilecek önlemler şunlardır:
• Eşya sigortalanmalıdır,
• Nakliyecinin iyi seçimi ve iyi talimat verilmesi gerekir.


9. Soru

İthalatın vadeli olması durumunda oluşabilecek kur riskleri nelerdir?

Cevap

ithalatın vadeli olduğu durumlarda da kur riski oluşabilir. Bunlar;
• İthalatta ve ihracatta vadeli alım satımlarda söz konusudur,
• Alışlarda tercih edilen para birimi ile satışta tercih edilen para birimi farklı ise risk fazladır


10. Soru

Alıcı riskine karşı alınabilecek önlemler nelerdir?

Cevap

Alıcı riskine karşı alınabilecek önlemler şunlardır:
• Karşı taraf ile ilgili iyi bir istihbarat yapılması,
• Ticari anlaşmanın sözleşme çerçevesinde yürütülmesi,
• Karşı tarafın bankaları, meslek odaları, ticari ataşelikler, factoring şirketleri istihbarat ağından yararlanılmalıdır.


11. Soru

Swap nedir?

Cevap

Swap:  Bir dövizin spot piyasasından satın alınıp, vadeli piyasada aynı anda satılması işlemidir. Tersine, döviz spot piyasada satılıp vadeli piyasadan satın alınabilir.


12. Soru

İhracat İş Akışı içinde Mal Sevkine yönelik adımlar nelerdir?

Cevap

Mal sevkine yönelik adımlar

• Malın Hazırlanması
• Sevk Evraklarının Hazırlanması
• Sevk Evrakının Kontrolü
• Gümrükçü/Nakliyeci Temini ve Sözleşmeleri
• Gümrük Beyannamesinin İhracatçı Birliği Onayı
• Aracı Banka Seçimi
• Gümrük Beyannamesinin Gümrük Onayından oluşur. 


13. Soru

İthalat iş akışında kur riskinin önlenmesi için hangi işlemlere yer verilir?

Cevap

Kur Riskinin Önlenmesi:
• Hedge İşlemleri
• Forwart İşlemleri
• Optıons İşlemleri


14. Soru

Mücbir Sebep nedir? 

Cevap

Tarafların, sözleşme şartlarını yerine getirmediği takdirde hangi koşullar altında sorumluluk taşımayacaklarına dair hükümlere mücbir sebep denilmektedir.


15. Soru

İhracat sözleşmesinde yabancı alıcının güvenilirliği saptamada alıcıdan istenen belgeler nelerdir?

Cevap

Bu durumda istenen belgeler: Finansal duruma dair yakın zamanlı ve denetlenmiş belgeler, muhasebe kayıtları (kâr-zarar hesapları da dâhil), ödemeler dengesi, önceki 3 yıl için nakit akış belgesi, gelecek altı aya yönelik finansal tahmindir. 


16. Soru

INCOTERMS nedir?

Cevap

Dış ticaret işlemlerinde taraflar arasındaki anlaşmazlıkları gidermek ve malın teslimatı sırasında yapılacak harcamaların ve ortaya çıkabilecek hasar ve rizikoların kime ait olacağını tespit etmek maksadıyla kullanılan Milletlerarası Ticaret Odası, kısa adı, INCOTERMS olan Ticari Terimlerin Yorumlanması İçin Uluslararası Kurallar (The International Rules For The Interpretation of Trade Terms) adlı bültendir. 


17. Soru

INCOTERMS teslim gruplarına göre E terimi (EXW) neyi ifade eder?

Cevap

E terimi (EXW): Satıcı malı alıcının emrine kendi fabrikasından (İşletmesinden) itibaren teslim etmektedir.


18. Soru

Incoterms 2010 da DAP olarak ifade edilen teslim şekli nedir?

Cevap

D grubu içinde yer alan DAP Belirlenen Yerde Teslim anlamına gelmektedir. 


19. Soru

Uluslararası Satış Sözleşmelerinde Kullanılan Teslim Şekilleri nelerdir?

Cevap

EXW (Satıcının Ülkesindeki İş Yerinde Teslim)

FCA (Free Carrıeer-Satıcının Ülkesinde Teslim Yeri Belirtilerek Taşımacıya Teslim)

FAS (Free Alongsıde Shıp-Satıcının Ülkesinde İsmi Belirtilen Sevk Limanında Gemi Yanında Teslim)

FOB (Free On Board-Satıcının Ülkesinde İsmi Belirtilen Sevk Limanında Gemide Teslim)

CFR (Cost And Freıght-Alıcının Ülkesinde Adı Belirtilen Limana Kadar Navlun Ödenmiş Olarak Teslim)

CPT (Carrıage Paıd To Named Place Of Destinatıon-Alıcının Ülkesinde Adı Belirtilen Varış Noktasına Kadar Navlun Ödenmiş Olarak Teslim)

CIF (Cost, Insurance And Freıght-Alıcının Ülkesinde Adı Belirtilen Limana Kadar Navlun ve Sigorta Primi İhracatçı Tarafından Ödenmiş Olarak Teslim)

CIP (Carrıage And Insurance Paıd To Named Place Of Destination-Alıcının Ülkesinde Adı Belirtilen Varış Noktasına Kadar Sigorta Primi ve Navlun İhracatçı Tarafından Ödenmiş Olarak Teslim)

DAT (Delıvered At Termınal-Terminalde Teslim)

DAP (Delıvered At Place-Belirlenen Yerde Teslim)

DDP (Delıvered Duty Paıd-Alıcının Ülkesinde Adı Belirtilen Varış Noktasında Gümrük Vergileri İhracatçı Tarafından Ödenmiş Olarak Teslim)


20. Soru

Uluslararası Satış Sözleşmelerinde Kullanılan Teslim Şekilleriinde CIP nin CPT den farkı nedir?

Cevap

“Taşıma ve Sigorta Bedeli Ödenmiş Olarak Teslim” terimi, satıcının, CPT terimi ile aynı yükümlülükleri taşıdığı, ancak bunlara ek olarak, malların taşınması sırasında kayıp ve
hasar riskine karşı alıcıya yük sigortası sağlama zorunda olduğu durumu anlatır. Satıcı,  sigorta sözleşmesini akdeder ve sigorta primini öder.


1. Soru

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı hangi birimlerden oluşmaktadır?

Cevap

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı: Gümrük Müsteşarlığı; merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlardan oluşmaktadır.

2. Soru

İhracatı Geliştirme Etüt Merkezinin faaliyetleri nelerdir?

Cevap

İGEME’ninaraştırma ve geliştirme faaliyetleri, ihracatçıların dış pazarlardaki paylarının artırılması, yeni pazarlar bulunması ve ihraç ürünlerinin çeşitlendirilmesi amacına yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmalardır.

3. Soru

Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Borsalar Birliği’nin çalışma amacı nedir?

Cevap

TOBB: Ülkemizin sanayi ve ticaret alanında uluslararası rekabet gücünü arttırmaya, verimliliği ve ekonomik büyümeyi hızlandırmaya yönelik, ulusal ve uluslararası her türlü bilginin erişilebilir ve kullanılabilir olmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

4. Soru

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığına dair çıkarılan kanun ile ne amaçlanmaktadır?

Cevap

Söz konusu kanuna göre, dış ticaret politikalarının tespitine yardımcı olmak, tespit olunan bu politikalar çerçevesinde İhracat, İhracatı teşvik, İthalat, yurtdışı tanıtım, yurtdışı
müteahhitlik hizmetleri ve ikili ve çok taraı ticari ve ekonomik ilişkileri düzenlemek, uygulamak, uygulamaları izlemek ve geliştirmek görevlerini üstlenmiştir.

5. Soru

Müşteriye ulaşmada tanıtım araçlarından biri olan fuar nedir?

Cevap

Ticaret fuarları ve sergileri belirli ve önceden tespit edilmiş bir zaman zarfında mal ve hizmetlerin ticari amaçla sergilendiği, satıcılarla potansiyel alıcıların karşı karşıya geldiği ve yeni iş bağlantılarının kurulduğu fiziksel mekânlardır.

6. Soru

Ticarette çevre neden önemlidir?

Cevap

Ticarette çevre çok önemlidir. Çünkü gerek üreticinin gerekse pazarın bulunmasında, edinilmiş geniş bir çevrenin varlığı hem satıcıya hem de alıcıya büyük faydalar sağlar. Özellikle dış ticaret yapan firmalar ve kişilerin çevremizde çokluğu bize önemli bilgiler sağlamaktadır.

7. Soru

Dış ticarette karşılaşılabilecek riskler nelerdir?

Cevap

Karşılaşılabilecek Risk Türleri;
• Alıcı Riski
• Ülke Riski
• Taşıma Riski
• Kur Riskidir.

8. Soru

Taşınma riskine karşı alınabilecek önlemler nelerdir?

Cevap

Taşınma riskine karşı alınabilecek önlemler şunlardır:
• Eşya sigortalanmalıdır,
• Nakliyecinin iyi seçimi ve iyi talimat verilmesi gerekir.

9. Soru

İthalatın vadeli olması durumunda oluşabilecek kur riskleri nelerdir?

Cevap

ithalatın vadeli olduğu durumlarda da kur riski oluşabilir. Bunlar;
• İthalatta ve ihracatta vadeli alım satımlarda söz konusudur,
• Alışlarda tercih edilen para birimi ile satışta tercih edilen para birimi farklı ise risk fazladır

10. Soru

Alıcı riskine karşı alınabilecek önlemler nelerdir?

Cevap

Alıcı riskine karşı alınabilecek önlemler şunlardır:
• Karşı taraf ile ilgili iyi bir istihbarat yapılması,
• Ticari anlaşmanın sözleşme çerçevesinde yürütülmesi,
• Karşı tarafın bankaları, meslek odaları, ticari ataşelikler, factoring şirketleri istihbarat ağından yararlanılmalıdır.

11. Soru

Swap nedir?

Cevap

Swap:  Bir dövizin spot piyasasından satın alınıp, vadeli piyasada aynı anda satılması işlemidir. Tersine, döviz spot piyasada satılıp vadeli piyasadan satın alınabilir.

12. Soru

İhracat İş Akışı içinde Mal Sevkine yönelik adımlar nelerdir?

Cevap

Mal sevkine yönelik adımlar

• Malın Hazırlanması
• Sevk Evraklarının Hazırlanması
• Sevk Evrakının Kontrolü
• Gümrükçü/Nakliyeci Temini ve Sözleşmeleri
• Gümrük Beyannamesinin İhracatçı Birliği Onayı
• Aracı Banka Seçimi
• Gümrük Beyannamesinin Gümrük Onayından oluşur. 

13. Soru

İthalat iş akışında kur riskinin önlenmesi için hangi işlemlere yer verilir?

Cevap

Kur Riskinin Önlenmesi:
• Hedge İşlemleri
• Forwart İşlemleri
• Optıons İşlemleri

14. Soru

Mücbir Sebep nedir? 

Cevap

Tarafların, sözleşme şartlarını yerine getirmediği takdirde hangi koşullar altında sorumluluk taşımayacaklarına dair hükümlere mücbir sebep denilmektedir.

15. Soru

İhracat sözleşmesinde yabancı alıcının güvenilirliği saptamada alıcıdan istenen belgeler nelerdir?

Cevap

Bu durumda istenen belgeler: Finansal duruma dair yakın zamanlı ve denetlenmiş belgeler, muhasebe kayıtları (kâr-zarar hesapları da dâhil), ödemeler dengesi, önceki 3 yıl için nakit akış belgesi, gelecek altı aya yönelik finansal tahmindir. 

16. Soru

INCOTERMS nedir?

Cevap

Dış ticaret işlemlerinde taraflar arasındaki anlaşmazlıkları gidermek ve malın teslimatı sırasında yapılacak harcamaların ve ortaya çıkabilecek hasar ve rizikoların kime ait olacağını tespit etmek maksadıyla kullanılan Milletlerarası Ticaret Odası, kısa adı, INCOTERMS olan Ticari Terimlerin Yorumlanması İçin Uluslararası Kurallar (The International Rules For The Interpretation of Trade Terms) adlı bültendir. 

17. Soru

INCOTERMS teslim gruplarına göre E terimi (EXW) neyi ifade eder?

Cevap

E terimi (EXW): Satıcı malı alıcının emrine kendi fabrikasından (İşletmesinden) itibaren teslim etmektedir.

18. Soru

Incoterms 2010 da DAP olarak ifade edilen teslim şekli nedir?

Cevap

D grubu içinde yer alan DAP Belirlenen Yerde Teslim anlamına gelmektedir. 

19. Soru

Uluslararası Satış Sözleşmelerinde Kullanılan Teslim Şekilleri nelerdir?

Cevap

EXW (Satıcının Ülkesindeki İş Yerinde Teslim)

FCA (Free Carrıeer-Satıcının Ülkesinde Teslim Yeri Belirtilerek Taşımacıya Teslim)

FAS (Free Alongsıde Shıp-Satıcının Ülkesinde İsmi Belirtilen Sevk Limanında Gemi Yanında Teslim)

FOB (Free On Board-Satıcının Ülkesinde İsmi Belirtilen Sevk Limanında Gemide Teslim)

CFR (Cost And Freıght-Alıcının Ülkesinde Adı Belirtilen Limana Kadar Navlun Ödenmiş Olarak Teslim)

CPT (Carrıage Paıd To Named Place Of Destinatıon-Alıcının Ülkesinde Adı Belirtilen Varış Noktasına Kadar Navlun Ödenmiş Olarak Teslim)

CIF (Cost, Insurance And Freıght-Alıcının Ülkesinde Adı Belirtilen Limana Kadar Navlun ve Sigorta Primi İhracatçı Tarafından Ödenmiş Olarak Teslim)

CIP (Carrıage And Insurance Paıd To Named Place Of Destination-Alıcının Ülkesinde Adı Belirtilen Varış Noktasına Kadar Sigorta Primi ve Navlun İhracatçı Tarafından Ödenmiş Olarak Teslim)

DAT (Delıvered At Termınal-Terminalde Teslim)

DAP (Delıvered At Place-Belirlenen Yerde Teslim)

DDP (Delıvered Duty Paıd-Alıcının Ülkesinde Adı Belirtilen Varış Noktasında Gümrük Vergileri İhracatçı Tarafından Ödenmiş Olarak Teslim)

20. Soru

Uluslararası Satış Sözleşmelerinde Kullanılan Teslim Şekilleriinde CIP nin CPT den farkı nedir?

Cevap

“Taşıma ve Sigorta Bedeli Ödenmiş Olarak Teslim” terimi, satıcının, CPT terimi ile aynı yükümlülükleri taşıdığı, ancak bunlara ek olarak, malların taşınması sırasında kayıp ve
hasar riskine karşı alıcıya yük sigortası sağlama zorunda olduğu durumu anlatır. Satıcı,  sigorta sözleşmesini akdeder ve sigorta primini öder.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.