İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

29.07.2022
9
A+
A-

Örgütlerde Etik Kavramının Önemi

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Örgütlerde Etik Kavramının Önemi

1. Soru

İş ahlakı iş yaşamında kimleri kapsar?

Cevap

İş ahlakı aşağıdaki gruplar arasındaki ilişkileri içermektedir:

 • İşletmeler arasındaki ilişkiler
 • İşletme yöneticileri ile çalışanları arasındaki ilişkiler
 • İşletme çalışanlarının kendi aralarındaki ilişkiler
 • İşletme ile müşterileri arasındaki ilişkiler
 • İşletme ile tedarikçiler arasındaki ilişkiler
 • İşletme ile kamu yönetimleri arasındaki ilişkiler
 • İşletme ile çevresel faktörler arasındaki ilişkiler
 • İşletme ile diğer kuruluşlar


2. Soru

Büyük işletmeler sahip oldukları etki alanlarına göre hangi boyutlarda incelenebilir?

Cevap

 • Ekonomik Güç
 • Sosyal ve Kültürel Güç
 • Teknolojik Güç
 • Politik Güç
 • Fiziki Çevre Üzerindeki Güç
 • Birey Üzerindeki Güç

3. Soru

Örgütlerde etik gelişimin aşamaları nelerdir?

Cevap

En alt aşama, yasal olmayan davranışların sadece örgütle ilgili kısmının incelendiği aşamadır.
İkinci aşamada etik kurallar vardır. Ancak bu kurallar sadece yol göstericidir.
Yani uyup uymamak örgüte aittir. 
Örgütün etik davranışının üçüncü aşaması etiksel karar alma süreci ile kurumun karar alma sürecinin bütünleşmesi aşamasıdır.


4. Soru

Yöneticiler hangi sorumluluk alanlarını dikkate alacak şekilde hareket etmelidirler?

Cevap

Yöneticiler daha önce de belirtildiği gibi kişisel yaşam, hissedarlar, sosyal çevre ve toplum gibi sorumluluk alanlarını dikkate alacak şekilde hareket etmelidirler.


5. Soru

Karar vericiler olarak kimler etik davranışarın merkezi durumundadır?

Cevap

Bireyler, karar vericiler olarak etik davranışarın merkezi durumundadır.


6. Soru

Ne tür bireysel faktörler etik davranışları etkiler?

Cevap

Kişisel özellikler, değerler, ahlak, cinsiyet gibi bireysel faktörler etik davranışları etkiler. 


7. Soru

Etik davranışarı etkileyen kültürel ögeler nelerdir?

Cevap

 • Aile
 • Eğitim
 • Din
 • Medya/Eğlence

8. Soru

Etik davranışlarda örgütsel etkiler nelerdir?

Cevap

• Etik Kodlar
• Örgüt Kültürü
• Rol Modelleri
• Sonuçlara Ulaşacak
Algılanan Baskı
• Ödüllendirme ve
Cezalandırma


9. Soru

Örgütleri yükümlülükleri ve sınırları kim tarafından belirlenir?

Cevap

Örgütler yükümlülükleri ve sınırları toplum tarafından belirlenen bir sosyal girişimdir. Bu sınırlar sık sık hem ahlaki olarak hem de kanunlarla yazılı olarak belirlenmektedir


10. Soru

İşletmelerin sosyal sorumluluğu ne anlama gelmektedir?

Cevap

Sosyal sorumluluk, örgütlerin sosyal çevresindeki gruplara ve bireylere olan
davranış biçimi ile ilgilidir. Çünkü örgütler iş dünyasında faaliyetlerini sürdürürken
toplumunda menfaatlerini gözetmek durumundadırlar. Buna işletmelerin sosyal
sorumluluğu denir.


11. Soru

Sosyal sorumluluk kapsamında, işletmelerin finansal faaliyetlerinde ve kararlarında nelere dikkat etmeleri gerekir?

Cevap

Sosyal sorumluluk, işletmelerin finansal faaliyetlerinde ve kararlarında insan haklarını dikkate alarak, satıcılar, müşteriler, tüketiciler çalışanlar, çevre ve toplum için zararlı olabilecek tutum ve davranışlardan kaçınmalarını ifade etmektedir.


12. Soru

İşletmenin sosyal çevresi kimlerden oluşmaktadır?

Cevap

İşletmenin sosyal çevresi müşterilerden, diğer şirketlerden, çalışanlardan ve yatırımcılardan oluşmaktadır.


13. Soru

Örgütlerin davranışını şekillendiren etkenler nelerdir? 

Cevap

Örgütlerin davranışını, yatırımcıların talepleri, aynı ülke veya endüstride bulunan diğer örgütlerin davranışları şekillendirir.


14. Soru

Toplumun işletmeden beklediği gönüllü sorumluluklar nelerdir?

Cevap

Gönüllü sorumluluklar toplumun işletmeden istediği etkinliklerdir. İhtiyari sorumluluklardır. Örneğin sanata ve eğitime işletmeler tarafından yapılan mali destekler bu tür sorumlulukların sonucu olarak görülebilir.


15. Soru

Örgütlerin işletme içi ve işletme dışı olmak üzere hangi gruplara etik sorumlulukları vardır?

Cevap

Bunlar tüketiciler, çevre ve hükümet olmak üzere işletme dışı gruplar. Hissedarlar ve çalışanlar olarakta işletme içi gruplar olarak iki grupta incelenmektedir.


16. Soru

İşletme ve yöneticilerin tüketicilere karşı temel görevleri nelerdir?

Cevap

İşletmelerin ve yöneticilerin tüketicilere karşı dört temel görevi vardır. Bunlar kısaca şöyledir:

Birincisi satış sözleşmesinin koşullarına uyumlu olmaktır. İkinci temel görev, malın özelliklerini taşımasıdır. Üçüncüsü, yalandan kaçınmaktır. Son temel görev, baskı ve zorlama yapmaktan kaçınmaktır. 


17. Soru

Satış sözleşmesinin kurallarına uyumlu olmak neleri içerir?

Cevap

Yani üretilen mal veya hizmetin kaliteli ve önceden belirtilen nitelikleri taşıması gerekir. Bunu belirleyen faktörler ise güvenirlilik, hizmet süresi, garanti sorumluluğu ve üretim güvenliğidir. İkinci faktör olan hizmet süresinde önemli olan konu, satın alınan malın, tüketicinin kullanmayı düşündüğü süre boyunca bozulmadan kullanılmasıdır. Kısaca, tüketici bir malı satın alırken, onu ne kadar süre kullanabileceğini bilmelidir. Üçüncü faktör garanti sorumluluğudur. Son faktör olan üretim güvenliği, işletmelerin satılan malın kullanımındaki riskleri belirtmeleri güvencesidir.


18. Soru

Bir malın reklamı yapılırken dikkat edilmesi gereken temel görev nedir?

Cevap

Yalandan kaçınmaktır. Özellikle bir malın reklamı yapılırken, yalan ve yanıltıcı bilgi verilmemesi gerekmektedir. Zaten özellikle reklamcılık konusunda tüketici ve işletme arasında bir çatışma bulunmaktadır.


19. Soru

Ekonomi ile doğal ortam, insan ve toplum arasındaki ilişki ve çelişkilerin sorgulanmasında hangi sorun belirleyici rol oynamıştır?

Cevap

Bu sorgulamanın kaynağında böyle bir sürecin açılmasını zorlayan bir toplumsal gereksinme ve talep vardır. Bu gereksinme ve talebin oluşmasında ise “çevre sorunları” gözardı edilemeyecek derecede belirleyici rol oynamıştır.


20. Soru

Yöneticilerin hissedarlara karşı birincil sorumluluğu nedir?

Cevap

Yöneticilerin hissedarlara karşı birincil sorumluluğu kârı arttırmak ve maliyetleri azaltmaktır.


21. Soru

Çalışanların temel etik ödevi nedir?

Cevap

Genel olarak çalışanların temel etik ödevi, işletmenin amaçları doğrultusunda çalışmak ve amaçlara zarar verebilecek herhangi bir etkinlikten kaçınmaktadır.


1. Soru

İş ahlakı iş yaşamında kimleri kapsar?

Cevap

İş ahlakı aşağıdaki gruplar arasındaki ilişkileri içermektedir:

 • İşletmeler arasındaki ilişkiler
 • İşletme yöneticileri ile çalışanları arasındaki ilişkiler
 • İşletme çalışanlarının kendi aralarındaki ilişkiler
 • İşletme ile müşterileri arasındaki ilişkiler
 • İşletme ile tedarikçiler arasındaki ilişkiler
 • İşletme ile kamu yönetimleri arasındaki ilişkiler
 • İşletme ile çevresel faktörler arasındaki ilişkiler
 • İşletme ile diğer kuruluşlar

2. Soru

Büyük işletmeler sahip oldukları etki alanlarına göre hangi boyutlarda incelenebilir?

Cevap

 • Ekonomik Güç
 • Sosyal ve Kültürel Güç
 • Teknolojik Güç
 • Politik Güç
 • Fiziki Çevre Üzerindeki Güç
 • Birey Üzerindeki Güç
3. Soru

Örgütlerde etik gelişimin aşamaları nelerdir?

Cevap

En alt aşama, yasal olmayan davranışların sadece örgütle ilgili kısmının incelendiği aşamadır.
İkinci aşamada etik kurallar vardır. Ancak bu kurallar sadece yol göstericidir.
Yani uyup uymamak örgüte aittir. 
Örgütün etik davranışının üçüncü aşaması etiksel karar alma süreci ile kurumun karar alma sürecinin bütünleşmesi aşamasıdır.

4. Soru

Yöneticiler hangi sorumluluk alanlarını dikkate alacak şekilde hareket etmelidirler?

Cevap

Yöneticiler daha önce de belirtildiği gibi kişisel yaşam, hissedarlar, sosyal çevre ve toplum gibi sorumluluk alanlarını dikkate alacak şekilde hareket etmelidirler.

5. Soru

Karar vericiler olarak kimler etik davranışarın merkezi durumundadır?

Cevap

Bireyler, karar vericiler olarak etik davranışarın merkezi durumundadır.

6. Soru

Ne tür bireysel faktörler etik davranışları etkiler?

Cevap

Kişisel özellikler, değerler, ahlak, cinsiyet gibi bireysel faktörler etik davranışları etkiler. 

7. Soru

Etik davranışarı etkileyen kültürel ögeler nelerdir?

Cevap

 • Aile
 • Eğitim
 • Din
 • Medya/Eğlence
8. Soru

Etik davranışlarda örgütsel etkiler nelerdir?

Cevap

• Etik Kodlar
• Örgüt Kültürü
• Rol Modelleri
• Sonuçlara Ulaşacak
Algılanan Baskı
• Ödüllendirme ve
Cezalandırma

9. Soru

Örgütleri yükümlülükleri ve sınırları kim tarafından belirlenir?

Cevap

Örgütler yükümlülükleri ve sınırları toplum tarafından belirlenen bir sosyal girişimdir. Bu sınırlar sık sık hem ahlaki olarak hem de kanunlarla yazılı olarak belirlenmektedir

10. Soru

İşletmelerin sosyal sorumluluğu ne anlama gelmektedir?

Cevap

Sosyal sorumluluk, örgütlerin sosyal çevresindeki gruplara ve bireylere olan
davranış biçimi ile ilgilidir. Çünkü örgütler iş dünyasında faaliyetlerini sürdürürken
toplumunda menfaatlerini gözetmek durumundadırlar. Buna işletmelerin sosyal
sorumluluğu denir.

11. Soru

Sosyal sorumluluk kapsamında, işletmelerin finansal faaliyetlerinde ve kararlarında nelere dikkat etmeleri gerekir?

Cevap

Sosyal sorumluluk, işletmelerin finansal faaliyetlerinde ve kararlarında insan haklarını dikkate alarak, satıcılar, müşteriler, tüketiciler çalışanlar, çevre ve toplum için zararlı olabilecek tutum ve davranışlardan kaçınmalarını ifade etmektedir.

12. Soru

İşletmenin sosyal çevresi kimlerden oluşmaktadır?

Cevap

İşletmenin sosyal çevresi müşterilerden, diğer şirketlerden, çalışanlardan ve yatırımcılardan oluşmaktadır.

13. Soru

Örgütlerin davranışını şekillendiren etkenler nelerdir? 

Cevap

Örgütlerin davranışını, yatırımcıların talepleri, aynı ülke veya endüstride bulunan diğer örgütlerin davranışları şekillendirir.

14. Soru

Toplumun işletmeden beklediği gönüllü sorumluluklar nelerdir?

Cevap

Gönüllü sorumluluklar toplumun işletmeden istediği etkinliklerdir. İhtiyari sorumluluklardır. Örneğin sanata ve eğitime işletmeler tarafından yapılan mali destekler bu tür sorumlulukların sonucu olarak görülebilir.

15. Soru

Örgütlerin işletme içi ve işletme dışı olmak üzere hangi gruplara etik sorumlulukları vardır?

Cevap

Bunlar tüketiciler, çevre ve hükümet olmak üzere işletme dışı gruplar. Hissedarlar ve çalışanlar olarakta işletme içi gruplar olarak iki grupta incelenmektedir.

16. Soru

İşletme ve yöneticilerin tüketicilere karşı temel görevleri nelerdir?

Cevap

İşletmelerin ve yöneticilerin tüketicilere karşı dört temel görevi vardır. Bunlar kısaca şöyledir:

Birincisi satış sözleşmesinin koşullarına uyumlu olmaktır. İkinci temel görev, malın özelliklerini taşımasıdır. Üçüncüsü, yalandan kaçınmaktır. Son temel görev, baskı ve zorlama yapmaktan kaçınmaktır. 

17. Soru

Satış sözleşmesinin kurallarına uyumlu olmak neleri içerir?

Cevap

Yani üretilen mal veya hizmetin kaliteli ve önceden belirtilen nitelikleri taşıması gerekir. Bunu belirleyen faktörler ise güvenirlilik, hizmet süresi, garanti sorumluluğu ve üretim güvenliğidir. İkinci faktör olan hizmet süresinde önemli olan konu, satın alınan malın, tüketicinin kullanmayı düşündüğü süre boyunca bozulmadan kullanılmasıdır. Kısaca, tüketici bir malı satın alırken, onu ne kadar süre kullanabileceğini bilmelidir. Üçüncü faktör garanti sorumluluğudur. Son faktör olan üretim güvenliği, işletmelerin satılan malın kullanımındaki riskleri belirtmeleri güvencesidir.

18. Soru

Bir malın reklamı yapılırken dikkat edilmesi gereken temel görev nedir?

Cevap

Yalandan kaçınmaktır. Özellikle bir malın reklamı yapılırken, yalan ve yanıltıcı bilgi verilmemesi gerekmektedir. Zaten özellikle reklamcılık konusunda tüketici ve işletme arasında bir çatışma bulunmaktadır.

19. Soru

Ekonomi ile doğal ortam, insan ve toplum arasındaki ilişki ve çelişkilerin sorgulanmasında hangi sorun belirleyici rol oynamıştır?

Cevap

Bu sorgulamanın kaynağında böyle bir sürecin açılmasını zorlayan bir toplumsal gereksinme ve talep vardır. Bu gereksinme ve talebin oluşmasında ise “çevre sorunları” gözardı edilemeyecek derecede belirleyici rol oynamıştır.

20. Soru

Yöneticilerin hissedarlara karşı birincil sorumluluğu nedir?

Cevap

Yöneticilerin hissedarlara karşı birincil sorumluluğu kârı arttırmak ve maliyetleri azaltmaktır.

21. Soru

Çalışanların temel etik ödevi nedir?

Cevap

Genel olarak çalışanların temel etik ödevi, işletmenin amaçları doğrultusunda çalışmak ve amaçlara zarar verebilecek herhangi bir etkinlikten kaçınmaktadır.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.