İşletmelerde Eğitim ve Geliştirme Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

29.07.2022
8
A+
A-

Eğitim Programlarının Geliştirilmesi

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden İşletmelerde Eğitim ve Geliştirme Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Eğitim Programlarının Geliştirilmesi

1. Soru

Birey ile çevresi arasındaki etkileşim sonucu ortaya çıkan görece kalıcı yaşantı ürünlerini ifade eden kavram nedir?

Cevap

Birey ile çevresi arasındaki etkileşim sonucu ortaya çıkan görece kalıcı yaşantı ürünlerini ifade eden kavram öğrenmedir. 


2. Soru

Toplumsal hedefler doğrultusunda ve kendi gizilgüçlerine dayalı olarak bireylerin davranış örüntülerini değiştirme yoluyla onların gelişimlerine katkıda bulunma sürecine ne denilmektedir?

Cevap

Toplumsal hedefler doğrultusunda ve kendi gizilgüçlerine dayalı olarak bireylerin davranış örüntülerini değiştirme yoluyla onların gelişimlerine katkıda bulunma sürecine eğitim denilmektedir. 


3. Soru

Hangi kavram belli bir çalışmanın amacını, bölümlerini, yöntemi ve süresini gösteren, kısaca sürecin başlangıcından sonuçlanmasına değin ne tür iş ve işlemleri kapsayacağını gösteren ayrıntılı yapı olarak adlandırılmaktadır?

Cevap

Program, belli bir çalışmanın amacını, bölümlerini, yöntemi ve süresini gösteren, kısaca sürecin başlangıcından sonuçlanmasına değin ne tür iş ve işlemleri kapsayacağını gösteren ayrıntılı yapı olarak adlandırılmaktadır.


4. Soru

Hangi kavram eğitim hedeflerine ulaşmak için planlanan ve yönetilen tüm öğrenme yaşantılarını ifade etmektedir?

Cevap

Eğitim programı, eğitim hedeflerine ulaşmak için planlanan ve yönetilen tüm öğrenme yaşantılarını ifade etmektedir.


5. Soru

Eğitim amaçlarının belirlenerek bireylere kazandırılacak yeterliklere dönüştürülmesi, öğrenme yaşantılarının plşanlanması, öğretim süreçlerinin uygulanması, programın amaçlanan yeterlikleri bireylere kazandırma konusunda hangi ölçüde etkili olduğunun değerlendirilmesi aşamalarından oluşan bir araştırma sürecine ne denilmektedir?

Cevap

Eğitim amaçlarının belirlenerek bireylere kazandırılacak yeterliklere dönüştürülmesi, öğrenme yaşantılarının plşanlanması, öğretim süreçlerinin uygulanması, programın amaçlanan yeterlikleri bireylere kazandırma konusunda hangi ölçüde etkili olduğunun değerlendirilmesi aşamalarından oluşan bir araştırma sürecine program geliştirme denilmektedir. 


6. Soru

Kurum kültürünün, vizyon, misyon, stratejik hedeflerin oluşturulması ve  yayılımının sağlanması amaçlı eğitim etkinlikleri işletmelerdeki hangi gelişim türü ile açıklanabilir?

Cevap

Kurum kültürünün, vizyon, misyon, stratejik hedeflerin oluşturulması ve  yayılımının sağlanması amaçlı eğitim etkinlikleri işletmelerdeki kurumsal gelişim ile açıklanabilir.


7. Soru

Program geliştirme sürecinde oluşturulması gereken ilk grup ne olarak adlandırılmaktadır?

Cevap

Program geliştirme sürecinde oluşturulması gereken ilk grup koordinasyon grubu olarak adlandırılmaktadır


8. Soru

Program geliştirme sürecinde yer alan hangi grup programını planlanması, hazırlanması, ön denemesinin yapılması, değerlendirilmesi ve gerekli düzeltmelerin tamamlanması aşamalarında sürekli ve etkin görev yapacak grubu ifade etmektedir?

Cevap

Program geliştirme sürecinde yer alan, geliştirme grubu programını planlanması, hazırlanması, ön denemesinin yapılması, değerlendirilmesi ve gerekli düzeltmelerin tamamlanması aşamalarında sürekli ve etkin görev yapacak grubu ifade etmektedir


9. Soru

Program geliştirme sürecinde yer alan hangi grup ihtiyaç duyulan konularda program çalışma grubuna danışmanlık yapabilecek uzmanlardan oluşan grubu ifade etmektedir?

Cevap

Program geliştirme sürecinde yer alan program danışma grubu ihtiyaç duyulan konularda program çalışma grubuna danışmanlık yapabilecek uzmanlardan oluşan grubu ifade etmektedir


10. Soru

Program geliştirme sürecinin aşamalandırıldığı, her aşamada gerçekleştirilmesi ön görülen işlemler ve bu işlemlere bağlı alt işlemler ve etkinliklerin belirlendiği sürece ne denilmektedir?

Cevap

Program geliştirme sürecinin aşamalandırıldığı, her aşamada gerçekleştirilmesi ön görülen işlemler ve bu işlemlere bağlı alt işlemler ve etkinliklerin belirlendiği sürece işlem ağının oluşturulması denilmektedir. 


11. Soru

Program geliştirme süreci içerisinde yapılacak her işlem basamaklarına ilişkin  gerçekleştirilmesi öngörülen zaman dilimi ve öngörülen sürenin belirlendiği şemaya ne denilmektedir?

Cevap

Program geliştirme süreci içerisinde yapılacak her işlem basamaklarına ilişkin  gerçekleştirilmesi öngörülen zaman dilimi ve öngörülen sürenin belirlendiği şemaya iş-zaman akış şeması denilmektedir. 


12. Soru

Hangi eğitim gereksinimi belirleme yaklaşımı, işgörenin var olan beceri düzeyi ile sahip olması gereken beceri düzeyi arasındaki farkın belirlenmesini temele alır?

Cevap

Farklar yaklaşımı, işgörenin var olan beceri düzeyi ile sahip olması gereken beceri düzeyi arasındaki farkın belirlenmesini temele alır.


13. Soru

Hangi gereksinim belirleme yaklaşımında gereksinimler, referans alınan gruplar tarafından istenilen değerlerin ve değişikliklerin incelenmesiyle saptanmaktadır?

Cevap

Demokratik yaklaşımda gereksinimler, referans alınan gruplar tarafından istenilen değerlerin ve değişikliklerin incelenmesiyle saptanmaktadır.


14. Soru

Hangi gereksinim belirleme yaklaşımında gereksinimler, belli bir yeterliğin ya da niteliğin yokluğu nedeniyle ortaya çıkan sonuçlarla, söz konusu niteliğin varlığının sağlayacağı katkıların kıyaslanmasıyla belirlenir?

Cevap

Betimsel yaklaşımda gereksinim belirleme yaklaşımında gereksinimler, belli bir yeterliğin ya da niteliğin yokluğu nedeniyle ortaya çıkan sonuçlarla, söz konusu niteliğin varlığının sağlayacağı katkıların kıyaslanmasıyla belirlenir


15. Soru

Program geliştirme aşamalarını eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi, amaçların ifade edilmesi, içeriğin seçilmesi, içeriğin düzenlenmesi, öğrenme yaşantılarının seçimi, öğrenme yaşantılarının düzenlenmesi ve değerlendirme sürecinin düzenlenmesi olarak yedi aşamada ele alan program geliştirme modeli hangisidir?

Cevap

Program geliştirme aşamalarını eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi, amaçların ifade edilmesi, içeriğin seçilmesi, içeriğin düzenlenmesi, öğrenme yaşantılarının seçimi, öğrenme yaşantılarının düzenlenmesi ve değerlendirme sürecinin düzenlenmesi olarak yedi aşamada ele alan program geliştirme modeli Taba program geliştirme modelidir. 


16. Soru

Program geliştirme modellerinde iş ve görev analizi temeline dayanan, bireylere mesleki ve teknik yeterliklerin kazandırılmasına amaçlayan model hangisidir?

Cevap

Program geliştirme modellerinde iş ve görev analizi temeline dayanan, bireylere mesleki ve teknik yeterliklerin kazandırılmasına amaçlayan model Davies program geliştirme modeli.


17. Soru

Program geliştirmeyi; girdi, süreç, çıktı ve geribildirim boyutlarında ele alan, ve analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirmedire olarak beş aşamadan oluşan program geliştirme modeli hangisidir?

Cevap

Program geliştirmeyi; girdi, süreç, çıktı ve geribildirim boyutlarında ele alan, ve analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirmedire olarak beş aşamadan oluşan program geliştirme modeli yeterliğe dayalı program geliştirme modelidir.


18. Soru

Program geliştirme sürecini  amaçlar, bilgi, değerlendirme ve öğrenme yaşantıları olarak dört aşamada ele alan program geliştirme modeli hangisidir?

Cevap

Program geliştirme sürecini  amaçlar, bilgi, değerlendirme ve öğrenme yaşantıları olarak dört aşamada ele alan program geliştirme modeli Kerr program gelişirme modelidir.


19. Soru

Amaçların bilişsel, duyuşsal ve devinsel olmak üzere üç alana göre yazıldığı amaç yazma yaklaşımı hangisidir?

Cevap

Amaçların bilişsel, duyuşsal ve devinsel olmak üzere üç alana göre yazıldığı amaç yazma yaklaşımı aşamalı amaç yazma yaklaşımıdır.


20. Soru

Öğrenme yaşantıları ile iç içe olacak biçimde öğretim sürecinin etkililiği, eğitsel amaçların gerçekleşme durumu gibi konularda öğrenenlere ve eğiticiye bilgi sağlamak adına yapılan değerlendirmelere ne denilmektedir?

Cevap

Öğrenme yaşantıları ile iç içe olacak biçimde öğretim sürecinin etkililiği, eğitsel amaçların gerçekleşme durumu gibi konularda öğrenenlere ve eğiticiye bilgi sağlamak adına yapılan değerlendirmelere biçimlendirici değerlendirme denilmektedir. 


1. Soru

Birey ile çevresi arasındaki etkileşim sonucu ortaya çıkan görece kalıcı yaşantı ürünlerini ifade eden kavram nedir?

Birey ile çevresi arasındaki etkileşim sonucu ortaya çıkan görece kalıcı yaşantı ürünlerini ifade eden kavram nedir?

Birey ile çevresi arasındaki etkileşim sonucu ortaya çıkan görece kalıcı yaşantı ürünlerini ifade eden kavram nedir?

Birey ile çevresi arasındaki etkileşim sonucu ortaya çıkan görece kalıcı yaşantı ürünlerini ifade eden kavram nedir?

Cevap

Birey ile çevresi arasındaki etkileşim sonucu ortaya çıkan görece kalıcı yaşantı ürünlerini ifade eden kavram öğrenmedir. 

2. Soru

Toplumsal hedefler doğrultusunda ve kendi gizilgüçlerine dayalı olarak bireylerin davranış örüntülerini değiştirme yoluyla onların gelişimlerine katkıda bulunma sürecine ne denilmektedir?

Toplumsal hedefler doğrultusunda ve kendi gizilgüçlerine dayalı olarak bireylerin davranış örüntülerini değiştirme yoluyla onların gelişimlerine katkıda bulunma sürecine ne denilmektedir?

Toplumsal hedefler doğrultusunda ve kendi gizilgüçlerine dayalı olarak bireylerin davranış örüntülerini değiştirme yoluyla onların gelişimlerine katkıda bulunma sürecine ne denilmektedir?

Toplumsal hedefler doğrultusunda ve kendi gizilgüçlerine dayalı olarak bireylerin davranış örüntülerini değiştirme yoluyla onların gelişimlerine katkıda bulunma sürecine ne denilmektedir?

Cevap

Toplumsal hedefler doğrultusunda ve kendi gizilgüçlerine dayalı olarak bireylerin davranış örüntülerini değiştirme yoluyla onların gelişimlerine katkıda bulunma sürecine eğitim denilmektedir. 

3. Soru

Hangi kavram belli bir çalışmanın amacını, bölümlerini, yöntemi ve süresini gösteren, kısaca sürecin başlangıcından sonuçlanmasına değin ne tür iş ve işlemleri kapsayacağını gösteren ayrıntılı yapı olarak adlandırılmaktadır?

Hangi kavram belli bir çalışmanın amacını, bölümlerini, yöntemi ve süresini gösteren, kısaca sürecin başlangıcından sonuçlanmasına değin ne tür iş ve işlemleri kapsayacağını gösteren ayrıntılı yapı olarak adlandırılmaktadır?

Hangi kavram belli bir çalışmanın amacını, bölümlerini, yöntemi ve süresini gösteren, kısaca sürecin başlangıcından sonuçlanmasına değin ne tür iş ve işlemleri kapsayacağını gösteren ayrıntılı yapı olarak adlandırılmaktadır?

Hangi kavram belli bir çalışmanın amacını, bölümlerini, yöntemi ve süresini gösteren, kısaca sürecin başlangıcından sonuçlanmasına değin ne tür iş ve işlemleri kapsayacağını gösteren ayrıntılı yapı olarak adlandırılmaktadır?

Cevap

Program, belli bir çalışmanın amacını, bölümlerini, yöntemi ve süresini gösteren, kısaca sürecin başlangıcından sonuçlanmasına değin ne tür iş ve işlemleri kapsayacağını gösteren ayrıntılı yapı olarak adlandırılmaktadır.

4. Soru

Hangi kavram eğitim hedeflerine ulaşmak için planlanan ve yönetilen tüm öğrenme yaşantılarını ifade etmektedir?

Cevap

Eğitim programı, eğitim hedeflerine ulaşmak için planlanan ve yönetilen tüm öğrenme yaşantılarını ifade etmektedir.

Eğitim programı, eğitim hedeflerine ulaşmak için planlanan ve yönetilen tüm öğrenme yaşantılarını ifade etmektedir.

Eğitim programı, eğitim hedeflerine ulaşmak için planlanan ve yönetilen tüm öğrenme yaşantılarını ifade etmektedir.

Eğitim programı, eğitim hedeflerine ulaşmak için planlanan ve yönetilen tüm öğrenme yaşantılarını ifade etmektedir.

5. Soru

Eğitim amaçlarının belirlenerek bireylere kazandırılacak yeterliklere dönüştürülmesi, öğrenme yaşantılarının plşanlanması, öğretim süreçlerinin uygulanması, programın amaçlanan yeterlikleri bireylere kazandırma konusunda hangi ölçüde etkili olduğunun değerlendirilmesi aşamalarından oluşan bir araştırma sürecine ne denilmektedir?

Eğitim amaçlarının belirlenerek bireylere kazandırılacak yeterliklere dönüştürülmesi, öğrenme yaşantılarının plşanlanması, öğretim süreçlerinin uygulanması, programın amaçlanan yeterlikleri bireylere kazandırma konusunda hangi ölçüde etkili olduğunun değerlendirilmesi aşamalarından oluşan bir araştırma sürecine ne denilmektedir?

Eğitim amaçlarının belirlenerek bireylere kazandırılacak yeterliklere dönüştürülmesi, öğrenme yaşantılarının plşanlanması, öğretim süreçlerinin uygulanması, programın amaçlanan yeterlikleri bireylere kazandırma konusunda hangi ölçüde etkili olduğunun değerlendirilmesi aşamalarından oluşan bir araştırma sürecine ne denilmektedir?

Eğitim amaçlarının belirlenerek bireylere kazandırılacak yeterliklere dönüştürülmesi, öğrenme yaşantılarının plşanlanması, öğretim süreçlerinin uygulanması, programın amaçlanan yeterlikleri bireylere kazandırma konusunda hangi ölçüde etkili olduğunun değerlendirilmesi aşamalarından oluşan bir araştırma sürecine ne denilmektedir?

Cevap

Eğitim amaçlarının belirlenerek bireylere kazandırılacak yeterliklere dönüştürülmesi, öğrenme yaşantılarının plşanlanması, öğretim süreçlerinin uygulanması, programın amaçlanan yeterlikleri bireylere kazandırma konusunda hangi ölçüde etkili olduğunun değerlendirilmesi aşamalarından oluşan bir araştırma sürecine program geliştirme denilmektedir. 

6. Soru

Kurum kültürünün, vizyon, misyon, stratejik hedeflerin oluşturulması ve  yayılımının sağlanması amaçlı eğitim etkinlikleri işletmelerdeki hangi gelişim türü ile açıklanabilir?

Kurum kültürünün, vizyon, misyon, stratejik hedeflerin oluşturulması ve  yayılımının sağlanması amaçlı eğitim etkinlikleri işletmelerdeki hangi gelişim türü ile açıklanabilir?

Kurum kültürünün, vizyon, misyon, stratejik hedeflerin oluşturulması ve  yayılımının sağlanması amaçlı eğitim etkinlikleri işletmelerdeki hangi gelişim türü ile açıklanabilir?

Kurum kültürünün, vizyon, misyon, stratejik hedeflerin oluşturulması ve  yayılımının sağlanması amaçlı eğitim etkinlikleri işletmelerdeki hangi gelişim türü ile açıklanabilir?

Cevap

Kurum kültürünün, vizyon, misyon, stratejik hedeflerin oluşturulması ve  yayılımının sağlanması amaçlı eğitim etkinlikleri işletmelerdeki kurumsal gelişim ile açıklanabilir.

7. Soru

Program geliştirme sürecinde oluşturulması gereken ilk grup ne olarak adlandırılmaktadır?

Cevap

Program geliştirme sürecinde oluşturulması gereken ilk grup koordinasyon grubu olarak adlandırılmaktadır

8. Soru

Program geliştirme sürecinde yer alan hangi grup programını planlanması, hazırlanması, ön denemesinin yapılması, değerlendirilmesi ve gerekli düzeltmelerin tamamlanması aşamalarında sürekli ve etkin görev yapacak grubu ifade etmektedir?

Cevap

Program geliştirme sürecinde yer alan, geliştirme grubu programını planlanması, hazırlanması, ön denemesinin yapılması, değerlendirilmesi ve gerekli düzeltmelerin tamamlanması aşamalarında sürekli ve etkin görev yapacak grubu ifade etmektedir

9. Soru

Program geliştirme sürecinde yer alan hangi grup ihtiyaç duyulan konularda program çalışma grubuna danışmanlık yapabilecek uzmanlardan oluşan grubu ifade etmektedir?

Program geliştirme sürecinde yer alan hangi grup ihtiyaç duyulan konularda program çalışma grubuna danışmanlık yapabilecek uzmanlardan oluşan grubu ifade etmektedir?

Program geliştirme sürecinde yer alan hangi grup ihtiyaç duyulan konularda program çalışma grubuna danışmanlık yapabilecek uzmanlardan oluşan grubu ifade etmektedir?

Program geliştirme sürecinde yer alan hangi grup ihtiyaç duyulan konularda program çalışma grubuna danışmanlık yapabilecek uzmanlardan oluşan grubu ifade etmektedir?

Cevap

Program geliştirme sürecinde yer alan program danışma grubu ihtiyaç duyulan konularda program çalışma grubuna danışmanlık yapabilecek uzmanlardan oluşan grubu ifade etmektedir

10. Soru

Program geliştirme sürecinin aşamalandırıldığı, her aşamada gerçekleştirilmesi ön görülen işlemler ve bu işlemlere bağlı alt işlemler ve etkinliklerin belirlendiği sürece ne denilmektedir?

Cevap

Program geliştirme sürecinin aşamalandırıldığı, her aşamada gerçekleştirilmesi ön görülen işlemler ve bu işlemlere bağlı alt işlemler ve etkinliklerin belirlendiği sürece işlem ağının oluşturulması denilmektedir. 

11. Soru

Program geliştirme süreci içerisinde yapılacak her işlem basamaklarına ilişkin  gerçekleştirilmesi öngörülen zaman dilimi ve öngörülen sürenin belirlendiği şemaya ne denilmektedir?

Program geliştirme süreci içerisinde yapılacak her işlem basamaklarına ilişkin  gerçekleştirilmesi öngörülen zaman dilimi ve öngörülen sürenin belirlendiği şemaya ne denilmektedir?

Program geliştirme süreci içerisinde yapılacak her işlem basamaklarına ilişkin  gerçekleştirilmesi öngörülen zaman dilimi ve öngörülen sürenin belirlendiği şemaya ne denilmektedir?

Program geliştirme süreci içerisinde yapılacak her işlem basamaklarına ilişkin  gerçekleştirilmesi öngörülen zaman dilimi ve öngörülen sürenin belirlendiği şemaya ne denilmektedir?

Cevap

Program geliştirme süreci içerisinde yapılacak her işlem basamaklarına ilişkin  gerçekleştirilmesi öngörülen zaman dilimi ve öngörülen sürenin belirlendiği şemaya iş-zaman akış şeması denilmektedir. 

12. Soru

Hangi eğitim gereksinimi belirleme yaklaşımı, işgörenin var olan beceri düzeyi ile sahip olması gereken beceri düzeyi arasındaki farkın belirlenmesini temele alır?

Hangi eğitim gereksinimi belirleme yaklaşımı, işgörenin var olan beceri düzeyi ile sahip olması gereken beceri düzeyi arasındaki farkın belirlenmesini temele alır?

Hangi eğitim gereksinimi belirleme yaklaşımı, işgörenin var olan beceri düzeyi ile sahip olması gereken beceri düzeyi arasındaki farkın belirlenmesini temele alır?

Hangi eğitim gereksinimi belirleme yaklaşımı, işgörenin var olan beceri düzeyi ile sahip olması gereken beceri düzeyi arasındaki farkın belirlenmesini temele alır?

Cevap

Farklar yaklaşımı, işgörenin var olan beceri düzeyi ile sahip olması gereken beceri düzeyi arasındaki farkın belirlenmesini temele alır.

13. Soru

Hangi gereksinim belirleme yaklaşımında gereksinimler, referans alınan gruplar tarafından istenilen değerlerin ve değişikliklerin incelenmesiyle saptanmaktadır?

Hangi gereksinim belirleme yaklaşımında gereksinimler, referans alınan gruplar tarafından istenilen değerlerin ve değişikliklerin incelenmesiyle saptanmaktadır?

Hangi gereksinim belirleme yaklaşımında gereksinimler, referans alınan gruplar tarafından istenilen değerlerin ve değişikliklerin incelenmesiyle saptanmaktadır?

Hangi gereksinim belirleme yaklaşımında gereksinimler, referans alınan gruplar tarafından istenilen değerlerin ve değişikliklerin incelenmesiyle saptanmaktadır?

Cevap

Demokratik yaklaşımda gereksinimler, referans alınan gruplar tarafından istenilen değerlerin ve değişikliklerin incelenmesiyle saptanmaktadır.

14. Soru

Hangi gereksinim belirleme yaklaşımında gereksinimler, belli bir yeterliğin ya da niteliğin yokluğu nedeniyle ortaya çıkan sonuçlarla, söz konusu niteliğin varlığının sağlayacağı katkıların kıyaslanmasıyla belirlenir?

Hangi gereksinim belirleme yaklaşımında gereksinimler, belli bir yeterliğin ya da niteliğin yokluğu nedeniyle ortaya çıkan sonuçlarla, söz konusu niteliğin varlığının sağlayacağı katkıların kıyaslanmasıyla belirlenir?

Hangi gereksinim belirleme yaklaşımında gereksinimler, belli bir yeterliğin ya da niteliğin yokluğu nedeniyle ortaya çıkan sonuçlarla, söz konusu niteliğin varlığının sağlayacağı katkıların kıyaslanmasıyla belirlenir?

Hangi gereksinim belirleme yaklaşımında gereksinimler, belli bir yeterliğin ya da niteliğin yokluğu nedeniyle ortaya çıkan sonuçlarla, söz konusu niteliğin varlığının sağlayacağı katkıların kıyaslanmasıyla belirlenir?

Cevap

Betimsel yaklaşımda gereksinim belirleme yaklaşımında gereksinimler, belli bir yeterliğin ya da niteliğin yokluğu nedeniyle ortaya çıkan sonuçlarla, söz konusu niteliğin varlığının sağlayacağı katkıların kıyaslanmasıyla belirlenir

15. Soru

Program geliştirme aşamalarını eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi, amaçların ifade edilmesi, içeriğin seçilmesi, içeriğin düzenlenmesi, öğrenme yaşantılarının seçimi, öğrenme yaşantılarının düzenlenmesi ve değerlendirme sürecinin düzenlenmesi olarak yedi aşamada ele alan program geliştirme modeli hangisidir?

Program geliştirme aşamalarını eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi, amaçların ifade edilmesi, içeriğin seçilmesi, içeriğin düzenlenmesi, öğrenme yaşantılarının seçimi, öğrenme yaşantılarının düzenlenmesi ve değerlendirme sürecinin düzenlenmesi olarak yedi aşamada ele alan program geliştirme modeli hangisidir?

Program geliştirme aşamalarını eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi, amaçların ifade edilmesi, içeriğin seçilmesi, içeriğin düzenlenmesi, öğrenme yaşantılarının seçimi, öğrenme yaşantılarının düzenlenmesi ve değerlendirme sürecinin düzenlenmesi olarak yedi aşamada ele alan program geliştirme modeli hangisidir?

Program geliştirme aşamalarını eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi, amaçların ifade edilmesi, içeriğin seçilmesi, içeriğin düzenlenmesi, öğrenme yaşantılarının seçimi, öğrenme yaşantılarının düzenlenmesi ve değerlendirme sürecinin düzenlenmesi olarak yedi aşamada ele alan program geliştirme modeli hangisidir?

Cevap

Program geliştirme aşamalarını eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi, amaçların ifade edilmesi, içeriğin seçilmesi, içeriğin düzenlenmesi, öğrenme yaşantılarının seçimi, öğrenme yaşantılarının düzenlenmesi ve değerlendirme sürecinin düzenlenmesi olarak yedi aşamada ele alan program geliştirme modeli Taba program geliştirme modelidir. 

16. Soru

Program geliştirme modellerinde iş ve görev analizi temeline dayanan, bireylere mesleki ve teknik yeterliklerin kazandırılmasına amaçlayan model hangisidir?

Program geliştirme modellerinde iş ve görev analizi temeline dayanan, bireylere mesleki ve teknik yeterliklerin kazandırılmasına amaçlayan model hangisidir?

Program geliştirme modellerinde iş ve görev analizi temeline dayanan, bireylere mesleki ve teknik yeterliklerin kazandırılmasına amaçlayan model hangisidir?

Program geliştirme modellerinde iş ve görev analizi temeline dayanan, bireylere mesleki ve teknik yeterliklerin kazandırılmasına amaçlayan model hangisidir?

Cevap

Program geliştirme modellerinde iş ve görev analizi temeline dayanan, bireylere mesleki ve teknik yeterliklerin kazandırılmasına amaçlayan model Davies program geliştirme modeli.

17. Soru

Program geliştirmeyi; girdi, süreç, çıktı ve geribildirim boyutlarında ele alan, ve analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirmedire olarak beş aşamadan oluşan program geliştirme modeli hangisidir?

Program geliştirmeyi; girdi, süreç, çıktı ve geribildirim boyutlarında ele alan, ve analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirmedire olarak beş aşamadan oluşan program geliştirme modeli hangisidir?

Program geliştirmeyi; girdi, süreç, çıktı ve geribildirim boyutlarında ele alan, ve analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirmedire olarak beş aşamadan oluşan program geliştirme modeli hangisidir?

Program geliştirmeyi; girdi, süreç, çıktı ve geribildirim boyutlarında ele alan, ve analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirmedire olarak beş aşamadan oluşan program geliştirme modeli hangisidir?

Cevap

Program geliştirmeyi; girdi, süreç, çıktı ve geribildirim boyutlarında ele alan, ve analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirmedire olarak beş aşamadan oluşan program geliştirme modeli yeterliğe dayalı program geliştirme modelidir.

18. Soru

Program geliştirme sürecini  amaçlar, bilgi, değerlendirme ve öğrenme yaşantıları olarak dört aşamada ele alan program geliştirme modeli hangisidir?

Program geliştirme sürecini  amaçlar, bilgi, değerlendirme ve öğrenme yaşantıları olarak dört aşamada ele alan program geliştirme modeli hangisidir?

Program geliştirme sürecini  amaçlar, bilgi, değerlendirme ve öğrenme yaşantıları olarak dört aşamada ele alan program geliştirme modeli hangisidir?

Program geliştirme sürecini  amaçlar, bilgi, değerlendirme ve öğrenme yaşantıları olarak dört aşamada ele alan program geliştirme modeli hangisidir?

Cevap

Program geliştirme sürecini  amaçlar, bilgi, değerlendirme ve öğrenme yaşantıları olarak dört aşamada ele alan program geliştirme modeli Kerr program gelişirme modelidir.

19. Soru

Amaçların bilişsel, duyuşsal ve devinsel olmak üzere üç alana göre yazıldığı amaç yazma yaklaşımı hangisidir?

Amaçların bilişsel, duyuşsal ve devinsel olmak üzere üç alana göre yazıldığı amaç yazma yaklaşımı hangisidir?

Amaçların bilişsel, duyuşsal ve devinsel olmak üzere üç alana göre yazıldığı amaç yazma yaklaşımı hangisidir?

Amaçların bilişsel, duyuşsal ve devinsel olmak üzere üç alana göre yazıldığı amaç yazma yaklaşımı hangisidir?

Cevap

Amaçların bilişsel, duyuşsal ve devinsel olmak üzere üç alana göre yazıldığı amaç yazma yaklaşımı aşamalı amaç yazma yaklaşımıdır.

20. Soru

Öğrenme yaşantıları ile iç içe olacak biçimde öğretim sürecinin etkililiği, eğitsel amaçların gerçekleşme durumu gibi konularda öğrenenlere ve eğiticiye bilgi sağlamak adına yapılan değerlendirmelere ne denilmektedir?

Öğrenme yaşantıları ile iç içe olacak biçimde öğretim sürecinin etkililiği, eğitsel amaçların gerçekleşme durumu gibi konularda öğrenenlere ve eğiticiye bilgi sağlamak adına yapılan değerlendirmelere ne denilmektedir?

Öğrenme yaşantıları ile iç içe olacak biçimde öğretim sürecinin etkililiği, eğitsel amaçların gerçekleşme durumu gibi konularda öğrenenlere ve eğiticiye bilgi sağlamak adına yapılan değerlendirmelere ne denilmektedir?

Öğrenme yaşantıları ile iç içe olacak biçimde öğretim sürecinin etkililiği, eğitsel amaçların gerçekleşme durumu gibi konularda öğrenenlere ve eğiticiye bilgi sağlamak adına yapılan değerlendirmelere ne denilmektedir?

Cevap

Öğrenme yaşantıları ile iç içe olacak biçimde öğretim sürecinin etkililiği, eğitsel amaçların gerçekleşme durumu gibi konularda öğrenenlere ve eğiticiye bilgi sağlamak adına yapılan değerlendirmelere biçimlendirici değerlendirme denilmektedir. 

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.