İşletmelerde Eğitim ve Geliştirme Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden İşletmelerde Eğitim ve Geliştirme Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi

1. Soru

Olması istenen durumu ile var olan durum arasındaki boşluğa, farka ya da yetersizliğe ne ad verilmektedir?

Cevap

Olması istenen durumu ile var olan durum arasındaki boşluğa, farka ya da yetersizliğe gereksinim denilmektedir.


2. Soru

Hangi kavram aşılması gereken bir engeli ya da giderilmesi gereken bir belirsizliği ifade etmektedir?

Cevap

Sorun kavramı aşılması gereken bir engeli ya da giderilmesi gereken bir belirsizliği ifade etmektedir?


3. Soru

Yasa koyucular, meslek örgütleri ya da işletme üst yönetimleri tarafından ortaya konulan yasalar, yönetmelikler, genelgeler, direktifler, emirler, bağlayıcı kararlar hangi tür gereksinimlerle ilişkilidir?

Cevap

Yasa koyucular, meslek örgütleri ya da işletme üst yönetimleri tarafından ortaya konulan yasalar, yönetmelikler, genelgeler, direktifler, emirler, bağlayıcı kararlar ölçüte dayalı gereksinimlerle ilişkilidir


4. Soru

Bir özelliğe sahip olanlarla sahip olmayanların karşılaştırmasına dayalı olarak belirlenen gereksinimlere ne denilmektedir?

Cevap

Bir özelliğe sahip olanlarla sahip olmayanların karşılaştırmasına dayalı olarak belirlenen gereksinimlere karşılaştırmalı gereksinimler denilmektedir.


5. Soru

Bireysel isteğe bağlı olarak dile getirilen gereksinimlere ne denilmektedir?

Cevap

Bireysel isteğe bağlı olarak dile getirilen gereksinimlere hissedilen gereksinimler denilmektedir.


6. Soru

İşletmelerin gelecekte yapacağı işler ya da başlatacağı yeni girişimlere dayalı gereksinimlere ne ad verilmektedir?

Cevap

İşletmelerin gelecekte yapacağı işler ya da başlatacağı yeni girişimlere dayalı gereksinimlere  öngörülmüş gereksinimler. 


7. Soru

Yazılı belgelerin ayrıntılı bir şekilde incelenerek eğitim gereksinimlerinin saptanması yöntemine ne denilmektedir?

Cevap

Yazılı belgelerin ayrıntılı bir şekilde incelenerek eğitim gereksinimlerinin saptanması yöntemine belge tarama denilmektedir.


8. Soru

Yanıt kategorileri daha önceden belirlenmiş, belirli bir soru sırası ve yapılandırması olan bir ölçme aracıyla gereksinimlerin belirlenmesi yöntemine ne denilmektedir?

Cevap

Yanıt kategorileri daha önceden belirlenmiş, belirli bir soru sırası ve yapılandırması olan bir ölçme aracıyla gereksinimlerin belirlenmesi yöntemine anket denilmektedir.


9. Soru

İşgörenlerin davranışları video yoluyla kayıt edildikten sonra uygun bir zamanda izlenerek çözümlemesi uygulamasına ne ad verilmektedir?

Cevap

İşgörenlerin davranışları video yoluyla kayıt edildikten sonra uygun bir zamanda izlenerek çözümlemesi uygulamasına kayıtlı gözlem adı verilmektedir. 


10. Soru

Önceden herhangi bir sorunun hazırlanmadığı, görüşme yapılan kişiye konu bildirilmediği ve yapacağı açıklamaların kayıt edildiği görüşme türüne ne denilmektedir?

Cevap

Önceden herhangi bir sorunun hazırlanmadığı, görüşme yapılan kişiye konu bildirilmediği ve yapacağı açıklamaların kayıt edildiği görüşme türüne yapılandırılmamış görüşme denilmektedir. 


11. Soru

Bireyin tüm gizilgüçlerinin (zekâ, yetenek, ilgi, kişilik, güdülenme, özyeterlik vb.) toplamına ne denilmektedir?

Cevap

Bireyin tüm gizilgüçlerinin (zekâ, yetenek, ilgi, kişilik, güdülenme, özyeterlik vb.) toplamına potansiyel denilmektedir.


12. Soru

Hangi gereksinim belirleme tekniği uzmanlar arasında uzlaşma yoluyla en uygun seçeneklerin bulunmasına dayanmaktadır?

Cevap

Delfi tekniği uzmanlar arasında uzlaşma yoluyla en uygun seçeneklerin bulunmasına dayanmaktadır.


13. Soru

Seçeneklerin göreli önem değerleri üzerinde karşılaştırmalı olarak önceliklendirmesi tekniğine ne denilmektedir?

Cevap

Seçeneklerin göreli önem değerleri üzerinde karşılaştırmalı olarak önceliklendirmesi tekniğine eşleştirilmiş ağırlıklandırma denilmektedir. 


14. Soru

Hangi gereksinim önceliklendirme tekniğinde beyin fırtınası yoluyla olabildiğince çok gereksinim listelenir,  herkesin katılımıyla önem sırasına konur, her seçeneğe ayrı bir harf verilir,  her madde için bireysel puanlar toplanır ve en yüksek toplam puanı alan gereksinim en önemli görülen gereksinim olarak değerlendirilir?

Cevap

Nominal küme tekniğinde beyin fırtınası yoluyla olabildiğince çok gereksinim listelenir,  herkesin katılımıyla önem sırasına konur, her seçeneğe ayrı bir harf verilir,  her madde için bireysel puanlar toplanır ve en yüksek toplam puanı alan gereksinim en önemli görülen gereksinim olarak değerlendirilir


15. Soru

Gereksinimleri önceliklendirmeye çalışırken gereksinimlerin satırlara ve karar vermede etkili olan ölçütlerin de sütunlara yazılarak, gereksinimlerin ölçüte göre puanlandığı önceliklendirme tekniğine ne ad verilmektedir?

Cevap

Gereksinimleri önceliklendirmeye çalışırken gereksinimlerin satırlara ve karar vermede etkili olan ölçütlerin de sütunlara yazılarak, gereksinimlerin ölçüte göre puanlandığı önceliklendirme tekniğine önceliklendirme matrisi denilmektedir. 


16. Soru

Sorunların kök nedenlerini belirlemek ve olası değişkenlerin birbirlerini nasıl etkilediğini saptamak için kullanılan önceliklendirme tekniğine ne denilmektedir?

Cevap

Sorunların kök nedenlerini belirlemek ve olası değişkenlerin birbirlerini nasıl etkilediğini saptamak için kullanılan önceliklendirme tekniğine pareto diyogramı denilmektedir.


17. Soru

Eğitim gereksinimi saptama çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunan ya da bu süreci kolaylaştıran koşullara ne denilmektedir?

Cevap

Eğitim gereksinimi saptama çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunan ya da bu süreci kolaylaştıran koşullara destekleyici koşullar denilmektedir. 


18. Soru

Eğitim gereksinimi saptama çalışmalarını yavaşlatan ya da anlamsızlaştıran durumlara ne denilmektedir?

Cevap

Eğitim gereksinimi saptama çalışmalarını yavaşlatan ya da anlamsızlaştıran durumlara engelleyici koşullar denilmektedir. 


19. Soru

Hangi kitle türü eğitim programının doğrudan geliştirildiği kitleyi ifade etmektedir?

Cevap

Birincil hedef kitle eğitim programının doğrudan geliştirildiği kitleyi ifade etmektedir.


20. Soru

İşletmelerde eğitim ve geliştirme çalışamlarından doğrudan yararlanamayan ve ancak bazı değişiklikler yapılmak suretiyle yararlanabilecek olan hedef kitleye ne denilmektedir?

Cevap

İşletmelerde eğitim ve geliştirme çalışamlarından doğrudan yararlanamayan ve ancak bazı değişiklikler yapılmak suretiyle yararlanabilecek olan hedef kitleye ikincil hedef kitle denilmektedir. 


1. Soru

Olması istenen durumu ile var olan durum arasındaki boşluğa, farka ya da yetersizliğe ne ad verilmektedir?

Olması istenen durumu ile var olan durum arasındaki boşluğa, farka ya da yetersizliğe ne ad verilmektedir?

Olması istenen durumu ile var olan durum arasındaki boşluğa, farka ya da yetersizliğe ne ad verilmektedir?

Olması istenen durumu ile var olan durum arasındaki boşluğa, farka ya da yetersizliğe ne ad verilmektedir?

Cevap

Olması istenen durumu ile var olan durum arasındaki boşluğa, farka ya da yetersizliğe gereksinim denilmektedir.

2. Soru

Hangi kavram aşılması gereken bir engeli ya da giderilmesi gereken bir belirsizliği ifade etmektedir?

Hangi kavram aşılması gereken bir engeli ya da giderilmesi gereken bir belirsizliği ifade etmektedir?

Hangi kavram aşılması gereken bir engeli ya da giderilmesi gereken bir belirsizliği ifade etmektedir?

Hangi kavram aşılması gereken bir engeli ya da giderilmesi gereken bir belirsizliği ifade etmektedir?

Cevap

Sorun kavramı aşılması gereken bir engeli ya da giderilmesi gereken bir belirsizliği ifade etmektedir?

3. Soru

Yasa koyucular, meslek örgütleri ya da işletme üst yönetimleri tarafından ortaya konulan yasalar, yönetmelikler, genelgeler, direktifler, emirler, bağlayıcı kararlar hangi tür gereksinimlerle ilişkilidir?

Yasa koyucular, meslek örgütleri ya da işletme üst yönetimleri tarafından ortaya konulan yasalar, yönetmelikler, genelgeler, direktifler, emirler, bağlayıcı kararlar hangi tür gereksinimlerle ilişkilidir?

Yasa koyucular, meslek örgütleri ya da işletme üst yönetimleri tarafından ortaya konulan yasalar, yönetmelikler, genelgeler, direktifler, emirler, bağlayıcı kararlar hangi tür gereksinimlerle ilişkilidir?

Yasa koyucular, meslek örgütleri ya da işletme üst yönetimleri tarafından ortaya konulan yasalar, yönetmelikler, genelgeler, direktifler, emirler, bağlayıcı kararlar hangi tür gereksinimlerle ilişkilidir?

Cevap

Yasa koyucular, meslek örgütleri ya da işletme üst yönetimleri tarafından ortaya konulan yasalar, yönetmelikler, genelgeler, direktifler, emirler, bağlayıcı kararlar ölçüte dayalı gereksinimlerle ilişkilidir

4. Soru

Bir özelliğe sahip olanlarla sahip olmayanların karşılaştırmasına dayalı olarak belirlenen gereksinimlere ne denilmektedir?

Bir özelliğe sahip olanlarla sahip olmayanların karşılaştırmasına dayalı olarak belirlenen gereksinimlere ne denilmektedir?

Bir özelliğe sahip olanlarla sahip olmayanların karşılaştırmasına dayalı olarak belirlenen gereksinimlere ne denilmektedir?

Bir özelliğe sahip olanlarla sahip olmayanların karşılaştırmasına dayalı olarak belirlenen gereksinimlere ne denilmektedir?

Cevap

Bir özelliğe sahip olanlarla sahip olmayanların karşılaştırmasına dayalı olarak belirlenen gereksinimlere karşılaştırmalı gereksinimler denilmektedir.

5. Soru

Bireysel isteğe bağlı olarak dile getirilen gereksinimlere ne denilmektedir?

Bireysel isteğe bağlı olarak dile getirilen gereksinimlere ne denilmektedir?

Bireysel isteğe bağlı olarak dile getirilen gereksinimlere ne denilmektedir?

Bireysel isteğe bağlı olarak dile getirilen gereksinimlere ne denilmektedir?

Cevap

Bireysel isteğe bağlı olarak dile getirilen gereksinimlere hissedilen gereksinimler denilmektedir.

6. Soru

İşletmelerin gelecekte yapacağı işler ya da başlatacağı yeni girişimlere dayalı gereksinimlere ne ad verilmektedir?

İşletmelerin gelecekte yapacağı işler ya da başlatacağı yeni girişimlere dayalı gereksinimlere ne ad verilmektedir?

İşletmelerin gelecekte yapacağı işler ya da başlatacağı yeni girişimlere dayalı gereksinimlere ne ad verilmektedir?

İşletmelerin gelecekte yapacağı işler ya da başlatacağı yeni girişimlere dayalı gereksinimlere ne ad verilmektedir?

Cevap

İşletmelerin gelecekte yapacağı işler ya da başlatacağı yeni girişimlere dayalı gereksinimlere  öngörülmüş gereksinimler. 

7. Soru

Yazılı belgelerin ayrıntılı bir şekilde incelenerek eğitim gereksinimlerinin saptanması yöntemine ne denilmektedir?

Cevap

Yazılı belgelerin ayrıntılı bir şekilde incelenerek eğitim gereksinimlerinin saptanması yöntemine belge tarama denilmektedir.

8. Soru

Yanıt kategorileri daha önceden belirlenmiş, belirli bir soru sırası ve yapılandırması olan bir ölçme aracıyla gereksinimlerin belirlenmesi yöntemine ne denilmektedir?

Yanıt kategorileri daha önceden belirlenmiş, belirli bir soru sırası ve yapılandırması olan bir ölçme aracıyla gereksinimlerin belirlenmesi yöntemine ne denilmektedir?

Yanıt kategorileri daha önceden belirlenmiş, belirli bir soru sırası ve yapılandırması olan bir ölçme aracıyla gereksinimlerin belirlenmesi yöntemine ne denilmektedir?

Yanıt kategorileri daha önceden belirlenmiş, belirli bir soru sırası ve yapılandırması olan bir ölçme aracıyla gereksinimlerin belirlenmesi yöntemine ne denilmektedir?

Cevap

Yanıt kategorileri daha önceden belirlenmiş, belirli bir soru sırası ve yapılandırması olan bir ölçme aracıyla gereksinimlerin belirlenmesi yöntemine anket denilmektedir.

9. Soru

İşgörenlerin davranışları video yoluyla kayıt edildikten sonra uygun bir zamanda izlenerek çözümlemesi uygulamasına ne ad verilmektedir?

İşgörenlerin davranışları video yoluyla kayıt edildikten sonra uygun bir zamanda izlenerek çözümlemesi uygulamasına ne ad verilmektedir?

İşgörenlerin davranışları video yoluyla kayıt edildikten sonra uygun bir zamanda izlenerek çözümlemesi uygulamasına ne ad verilmektedir?

İşgörenlerin davranışları video yoluyla kayıt edildikten sonra uygun bir zamanda izlenerek çözümlemesi uygulamasına ne ad verilmektedir?

Cevap

İşgörenlerin davranışları video yoluyla kayıt edildikten sonra uygun bir zamanda izlenerek çözümlemesi uygulamasına kayıtlı gözlem adı verilmektedir. 

10. Soru

Önceden herhangi bir sorunun hazırlanmadığı, görüşme yapılan kişiye konu bildirilmediği ve yapacağı açıklamaların kayıt edildiği görüşme türüne ne denilmektedir?

Cevap

Önceden herhangi bir sorunun hazırlanmadığı, görüşme yapılan kişiye konu bildirilmediği ve yapacağı açıklamaların kayıt edildiği görüşme türüne yapılandırılmamış görüşme denilmektedir. 

11. Soru

Bireyin tüm gizilgüçlerinin (zekâ, yetenek, ilgi, kişilik, güdülenme, özyeterlik vb.) toplamına ne denilmektedir?

Cevap

Bireyin tüm gizilgüçlerinin (zekâ, yetenek, ilgi, kişilik, güdülenme, özyeterlik vb.) toplamına potansiyel denilmektedir.

12. Soru

Hangi gereksinim belirleme tekniği uzmanlar arasında uzlaşma yoluyla en uygun seçeneklerin bulunmasına dayanmaktadır?

Cevap

Delfi tekniği uzmanlar arasında uzlaşma yoluyla en uygun seçeneklerin bulunmasına dayanmaktadır.

13. Soru

Seçeneklerin göreli önem değerleri üzerinde karşılaştırmalı olarak önceliklendirmesi tekniğine ne denilmektedir?

Seçeneklerin göreli önem değerleri üzerinde karşılaştırmalı olarak önceliklendirmesi tekniğine ne denilmektedir?

Seçeneklerin göreli önem değerleri üzerinde karşılaştırmalı olarak önceliklendirmesi tekniğine ne denilmektedir?

Seçeneklerin göreli önem değerleri üzerinde karşılaştırmalı olarak önceliklendirmesi tekniğine ne denilmektedir?

Cevap

Seçeneklerin göreli önem değerleri üzerinde karşılaştırmalı olarak önceliklendirmesi tekniğine eşleştirilmiş ağırlıklandırma denilmektedir. 

14. Soru

Hangi gereksinim önceliklendirme tekniğinde beyin fırtınası yoluyla olabildiğince çok gereksinim listelenir,  herkesin katılımıyla önem sırasına konur, her seçeneğe ayrı bir harf verilir,  her madde için bireysel puanlar toplanır ve en yüksek toplam puanı alan gereksinim en önemli görülen gereksinim olarak değerlendirilir?

Hangi gereksinim önceliklendirme tekniğinde beyin fırtınası yoluyla olabildiğince çok gereksinim listelenir,  herkesin katılımıyla önem sırasına konur, her seçeneğe ayrı bir harf verilir,  her madde için bireysel puanlar toplanır ve en yüksek toplam puanı alan gereksinim en önemli görülen gereksinim olarak değerlendirilir?

Hangi gereksinim önceliklendirme tekniğinde beyin fırtınası yoluyla olabildiğince çok gereksinim listelenir,  herkesin katılımıyla önem sırasına konur, her seçeneğe ayrı bir harf verilir,  her madde için bireysel puanlar toplanır ve en yüksek toplam puanı alan gereksinim en önemli görülen gereksinim olarak değerlendirilir?

Hangi gereksinim önceliklendirme tekniğinde beyin fırtınası yoluyla olabildiğince çok gereksinim listelenir,  herkesin katılımıyla önem sırasına konur, her seçeneğe ayrı bir harf verilir,  her madde için bireysel puanlar toplanır ve en yüksek toplam puanı alan gereksinim en önemli görülen gereksinim olarak değerlendirilir?

Cevap

Nominal küme tekniğinde beyin fırtınası yoluyla olabildiğince çok gereksinim listelenir,  herkesin katılımıyla önem sırasına konur, her seçeneğe ayrı bir harf verilir,  her madde için bireysel puanlar toplanır ve en yüksek toplam puanı alan gereksinim en önemli görülen gereksinim olarak değerlendirilir

15. Soru

Gereksinimleri önceliklendirmeye çalışırken gereksinimlerin satırlara ve karar vermede etkili olan ölçütlerin de sütunlara yazılarak, gereksinimlerin ölçüte göre puanlandığı önceliklendirme tekniğine ne ad verilmektedir?

Gereksinimleri önceliklendirmeye çalışırken gereksinimlerin satırlara ve karar vermede etkili olan ölçütlerin de sütunlara yazılarak, gereksinimlerin ölçüte göre puanlandığı önceliklendirme tekniğine ne ad verilmektedir?

Gereksinimleri önceliklendirmeye çalışırken gereksinimlerin satırlara ve karar vermede etkili olan ölçütlerin de sütunlara yazılarak, gereksinimlerin ölçüte göre puanlandığı önceliklendirme tekniğine ne ad verilmektedir?

Gereksinimleri önceliklendirmeye çalışırken gereksinimlerin satırlara ve karar vermede etkili olan ölçütlerin de sütunlara yazılarak, gereksinimlerin ölçüte göre puanlandığı önceliklendirme tekniğine ne ad verilmektedir?

Cevap

Gereksinimleri önceliklendirmeye çalışırken gereksinimlerin satırlara ve karar vermede etkili olan ölçütlerin de sütunlara yazılarak, gereksinimlerin ölçüte göre puanlandığı önceliklendirme tekniğine önceliklendirme matrisi denilmektedir. 

16. Soru

Sorunların kök nedenlerini belirlemek ve olası değişkenlerin birbirlerini nasıl etkilediğini saptamak için kullanılan önceliklendirme tekniğine ne denilmektedir?

Sorunların kök nedenlerini belirlemek ve olası değişkenlerin birbirlerini nasıl etkilediğini saptamak için kullanılan önceliklendirme tekniğine ne denilmektedir?

Sorunların kök nedenlerini belirlemek ve olası değişkenlerin birbirlerini nasıl etkilediğini saptamak için kullanılan önceliklendirme tekniğine ne denilmektedir?

Sorunların kök nedenlerini belirlemek ve olası değişkenlerin birbirlerini nasıl etkilediğini saptamak için kullanılan önceliklendirme tekniğine ne denilmektedir?

Cevap

Sorunların kök nedenlerini belirlemek ve olası değişkenlerin birbirlerini nasıl etkilediğini saptamak için kullanılan önceliklendirme tekniğine pareto diyogramı denilmektedir.

17. Soru

Eğitim gereksinimi saptama çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunan ya da bu süreci kolaylaştıran koşullara ne denilmektedir?

Eğitim gereksinimi saptama çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunan ya da bu süreci kolaylaştıran koşullara ne denilmektedir?

Eğitim gereksinimi saptama çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunan ya da bu süreci kolaylaştıran koşullara ne denilmektedir?

Eğitim gereksinimi saptama çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunan ya da bu süreci kolaylaştıran koşullara ne denilmektedir?

Cevap

Eğitim gereksinimi saptama çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunan ya da bu süreci kolaylaştıran koşullara destekleyici koşullar denilmektedir. 

18. Soru

Eğitim gereksinimi saptama çalışmalarını yavaşlatan ya da anlamsızlaştıran durumlara ne denilmektedir?

Eğitim gereksinimi saptama çalışmalarını yavaşlatan ya da anlamsızlaştıran durumlara ne denilmektedir?

Eğitim gereksinimi saptama çalışmalarını yavaşlatan ya da anlamsızlaştıran durumlara ne denilmektedir?

Eğitim gereksinimi saptama çalışmalarını yavaşlatan ya da anlamsızlaştıran durumlara ne denilmektedir?

Cevap

Eğitim gereksinimi saptama çalışmalarını yavaşlatan ya da anlamsızlaştıran durumlara engelleyici koşullar denilmektedir. 

19. Soru

Hangi kitle türü eğitim programının doğrudan geliştirildiği kitleyi ifade etmektedir?

Cevap

Birincil hedef kitle eğitim programının doğrudan geliştirildiği kitleyi ifade etmektedir.

20. Soru

İşletmelerde eğitim ve geliştirme çalışamlarından doğrudan yararlanamayan ve ancak bazı değişiklikler yapılmak suretiyle yararlanabilecek olan hedef kitleye ne denilmektedir?

Cevap

İşletmelerde eğitim ve geliştirme çalışamlarından doğrudan yararlanamayan ve ancak bazı değişiklikler yapılmak suretiyle yararlanabilecek olan hedef kitleye ikincil hedef kitle denilmektedir. 

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!