İşletmelerde Eğitim ve Geliştirme Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

29.07.2022
13
A+
A-

İşletmelerde Eğitim Ve Geliştirmeye Giriş

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden İşletmelerde Eğitim ve Geliştirme Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

İşletmelerde Eğitim Ve Geliştirmeye Giriş

1. Soru

Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla, kasıtlı ve istendik davranış değiştirme sürecine ne ad verilmektedir?

Cevap

Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla, kasıtlı ve istendik davranış değiştirme sürecine eğitim denilmektedir. 


2. Soru

Geliştirmenin bağlı olduğu etmenler nelerdir?

Cevap

Geliştirmenin bağlı olduğu etmenler örgüt, insan kaynakları bölümü, işveren ve bireyin kendisidir.


3. Soru

Bireyin davranışlarında yaşantılar yoluyla meydana gelen kalıcı izli davranış değişikliğine ne ad verilmektedir?

Cevap

Bireyin davranışlarında yaşantılar yoluyla meydana gelen kalıcı izli davranış değişikliğine öğrenme denilmektedir.


4. Soru

Hedeflerle belirlenen davranışların kazandırılması için öğrenme yaşantısı oluşturma sürecine ne denilmektedir?

Cevap

Hedeflerle belirlenen davranışların kazandırılması için öğrenme yaşantısı oluşturma sürecine öğretme denilmektedir.


5. Soru

Yetişkin eğitimi ile ilgilenen bilim dalına ne denilmektedir?

Cevap

Yetişkin eğitimi ile ilgilenen bilim dalına andragoji denilmektedir. 


6. Soru

Herhangi bir kurumda çeşitli düzeydeki çalışanların bugünkü ve gelecekteki yerlerini tayin etme süreci eğitim ve geliştirmenin hangi alt süreciyle ilişkilidir?

Cevap

Herhangi bir kurumda çeşitli düzeydeki çalışanların bugünkü ve gelecekteki yerlerini tayin etme süreci eğitim ve geliştirmenin iş ve iş gücü planlanması alt sistemi ile ilişkilidir.


7. Soru

Herhangi bir kurumda doğru işe doğru insanın seçilmesi eğitim ve geliştirmenin hani alt sistemi ile ilişkilendirilebilir?

Cevap

Herhangi bir kurumda doğru işe doğru insanın seçilmesi eğitim ve geliştirmenin hani rol analizi ve iş tanımı ile ilişkilendirilebilir.


8. Soru

İşletmelerde çalışanların seçilmesi ve yerleştirilmesi, çalışanlara terfi verilmesi, çalışanlarının kariyerlerinin geliştirilmeleri için de rehberlik sağlayan merkeze ne ad verilmektedir?

Cevap

İşletmelerde çalışanların seçilmesi ve yerleştirilmesi, çalışanlara terfi verilmesi, çalışanlarının kariyerlerinin geliştirilmeleri için de rehberlik sağlayan merkeze değerlendirme merkezi denilmektedir.


9. Soru

Çalışan, işveren ve hükümet arasındaki ilişki ve ticari sendika ile yönetimler arasındaki ilişkiyi düzenleyen insan kaynakları yönetimi alt sistemine ne denilmektedir?

Cevap

Çalışan, işveren ve hükümet arasındaki ilişki ve ticari sendika ile yönetimler arasındaki ilişkiyi düzenleyen insan kaynakları yönetimi alt sistemine endüstriyel ilişkiler denilmektedir. 


10. Soru

Her örgütün harcamalarını azaltmayı, müşteri memnuniyetini artırmayı ve verimliliğini artırmayı amaçlayan insan kaynakları yönetimi alt sistemine ne ad verilmektedir?

Cevap

Her örgütün harcamalarını azaltmayı, müşteri memnuniyetini artırmayı ve verimliliğini artırmayı amaçlayan insan kaynakları yönetimi alt sistemine dış kaynaklı yönetim denilmektedir.


11. Soru

İşte çalışanlara günlük çalışma saatleri içinde ve işin yapıldığı çevrede hem bireysel hem de grup olarak verilen eğitime ne ad verilmektedir?

Cevap

İşte çalışanlara günlük çalışma saatleri içinde ve işin yapıldığı çevrede hem bireysel hem de grup olarak verilen eğitime iş başında eğitim denilmektedir.


12. Soru

Doğrudan işin başında değil, kurum dışında ya da kurumun içinde farklı bir yerde yapılan bir eğitime ne ad verilmektedir?

Cevap

Doğrudan işin başında değil, kurum dışında ya da kurumun içinde farklı bir yerde yapılan bir eğitime iş dışındaki eğitim denilmektedir.


13. Soru

Endüstriyi anlama, bilgisayar yeteneği, veri analiz becerisi ve araştırma becerileri yeterlikleri eğitim uzmanının hangi rolü ile ilişkilidir?

Cevap

Endüstriyi anlama, bilgisayar yeteneği, veri analiz becerisi ve araştırma becerileri yeterlikleri eğitim uzmanının analiz ve değerlendirme rolü ile ilişkilidir.


14. Soru

Yetişkin öğrenimini anlama, koçluk, geribildirim, yazışma, elektronik sistemler, grup süreçleriyle ilgili beceriler, sistemler ve amaç hazırlama yeterlikleri eğitim uzmanının hangi rolü ile ilişkilidir?

Cevap

Yetişkin öğrenimini anlama, koçluk, geribildirim, yazışma, elektronik sistemler, grup süreçleriyle ilgili beceriler, sistemler ve amaç hazırlama yeterlikleri eğitim uzmanının eğitim ve geliştirme rolü ile ilişkilidir


15. Soru

Kariyer geliştirme teorisi, işi anlama, yetki göçerme, e!itim ve geliştirme teorisi, bilgisayarla ilgili beceriler eğitim uzmanının hangi rolü ile ilişkilidir?

Cevap

Kariyer geliştirme teorisi, işi anlama, yetki göçerme, e!itim ve geliştirme teorisi, bilgisayarla ilgili beceriler eğitim uzmanının stratejik rolü ile ilişkilidir.


16. Soru

Bilgisayar yeteneği, tesisleri seçme ve tanımlama becerileri, fayda-maliyet analizi, proje yönetimi ve kayıt yönetimi becerileri eğitim uzmanının hangi rolü ile ilişkilidir?

Cevap

Bilgisayar yeteneği, tesisleri seçme ve tanımlama becerileri, fayda-maliyet analizi, proje yönetimi ve kayıt yönetimi becerileri eğitim uzmanının yönetsel rolü ile ilişkilidir?


17. Soru

Amerikan Eğitim ve Geliştirme Derneği’ne (ASTD) göre bir eğitim uzmanının sahip olması gereken kaç rol bulunmaktadır?

Cevap

Amerikan Eğitim ve Geliştirme Derneği’ne (ASTD) göre bir eğitim uzmanının sahip olması gereken dört rol bulunmaktadır.


18. Soru

Amerikan Eğitim ve Geliştirme Derneği’ne (ASTD) göre eğitim uzmanının sahip olması beklenen analiz ve değerlendirme rolünün altında hangi alt roller yer almaktadır?

Cevap

merikan Eğitim ve Geliştirme Derneği’ne (ASTD) göre eğitim uzmanının sahip olması beklenen analiz ve değerlendirme rolünün altında araştırmacı ve ihtiyaçlar analisti alt rolleri yer almaktadır.


19. Soru

Amerikan Eğitim ve Geliştirme Derneği’ne (ASTD) göre eğitim uzmanının sahip olması beklenen eğitim ve geliştirme rolünün altında hangi alt roller yer almaktadır?

Cevap

Amerikan Eğitim ve Geliştirme Derneği’ne (ASTD) göre eğitim uzmanının sahip olması beklenen eğitim ve geliştirme rolünün altında program tasarımcı ve malzeme geliştirici alt rolleri yer almaktadır.


20. Soru

Amerikan Eğitim ve Geliştirme Derneği’ne (ASTD) göre eğitim uzmanının sahip olması beklenen stratejik rolün altında hangi alt roller yer almaktadır?

Cevap

Amerikan Eğitim ve Geliştirme Derneği’ne (ASTD) göre eğitim uzmanının sahip olması beklenen stratejik rolün altında yönetici pazarlamacı ve değişim ajanı alt roller yer almaktadır.


1. Soru

Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla, kasıtlı ve istendik davranış değiştirme sürecine ne ad verilmektedir?

Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla, kasıtlı ve istendik davranış değiştirme sürecine ne ad verilmektedir?

Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla, kasıtlı ve istendik davranış değiştirme sürecine ne ad verilmektedir?

Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla, kasıtlı ve istendik davranış değiştirme sürecine ne ad verilmektedir?

Cevap

Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla, kasıtlı ve istendik davranış değiştirme sürecine eğitim denilmektedir. 

2. Soru

Geliştirmenin bağlı olduğu etmenler nelerdir?

Cevap

Geliştirmenin bağlı olduğu etmenler örgüt, insan kaynakları bölümü, işveren ve bireyin kendisidir.

3. Soru

Bireyin davranışlarında yaşantılar yoluyla meydana gelen kalıcı izli davranış değişikliğine ne ad verilmektedir?

Cevap

Bireyin davranışlarında yaşantılar yoluyla meydana gelen kalıcı izli davranış değişikliğine öğrenme denilmektedir.

4. Soru

Hedeflerle belirlenen davranışların kazandırılması için öğrenme yaşantısı oluşturma sürecine ne denilmektedir?

Hedeflerle belirlenen davranışların kazandırılması için öğrenme yaşantısı oluşturma sürecine ne denilmektedir?

Hedeflerle belirlenen davranışların kazandırılması için öğrenme yaşantısı oluşturma sürecine ne denilmektedir?

Hedeflerle belirlenen davranışların kazandırılması için öğrenme yaşantısı oluşturma sürecine ne denilmektedir?

Cevap

Hedeflerle belirlenen davranışların kazandırılması için öğrenme yaşantısı oluşturma sürecine öğretme denilmektedir.

5. Soru

Yetişkin eğitimi ile ilgilenen bilim dalına ne denilmektedir?

Cevap

Yetişkin eğitimi ile ilgilenen bilim dalına andragoji denilmektedir. 

6. Soru

Herhangi bir kurumda çeşitli düzeydeki çalışanların bugünkü ve gelecekteki yerlerini tayin etme süreci eğitim ve geliştirmenin hangi alt süreciyle ilişkilidir?

Herhangi bir kurumda çeşitli düzeydeki çalışanların bugünkü ve gelecekteki yerlerini tayin etme süreci eğitim ve geliştirmenin hangi alt süreciyle ilişkilidir?

Herhangi bir kurumda çeşitli düzeydeki çalışanların bugünkü ve gelecekteki yerlerini tayin etme süreci eğitim ve geliştirmenin hangi alt süreciyle ilişkilidir?

Herhangi bir kurumda çeşitli düzeydeki çalışanların bugünkü ve gelecekteki yerlerini tayin etme süreci eğitim ve geliştirmenin hangi alt süreciyle ilişkilidir?

Cevap

Herhangi bir kurumda çeşitli düzeydeki çalışanların bugünkü ve gelecekteki yerlerini tayin etme süreci eğitim ve geliştirmenin iş ve iş gücü planlanması alt sistemi ile ilişkilidir.

7. Soru

Herhangi bir kurumda doğru işe doğru insanın seçilmesi eğitim ve geliştirmenin hani alt sistemi ile ilişkilendirilebilir?

Herhangi bir kurumda doğru işe doğru insanın seçilmesi eğitim ve geliştirmenin hani alt sistemi ile ilişkilendirilebilir?

Herhangi bir kurumda doğru işe doğru insanın seçilmesi eğitim ve geliştirmenin hani alt sistemi ile ilişkilendirilebilir?

Herhangi bir kurumda doğru işe doğru insanın seçilmesi eğitim ve geliştirmenin hani alt sistemi ile ilişkilendirilebilir?

Cevap

Herhangi bir kurumda doğru işe doğru insanın seçilmesi eğitim ve geliştirmenin hani rol analizi ve iş tanımı ile ilişkilendirilebilir.

8. Soru

İşletmelerde çalışanların seçilmesi ve yerleştirilmesi, çalışanlara terfi verilmesi, çalışanlarının kariyerlerinin geliştirilmeleri için de rehberlik sağlayan merkeze ne ad verilmektedir?

İşletmelerde çalışanların seçilmesi ve yerleştirilmesi, çalışanlara terfi verilmesi, çalışanlarının kariyerlerinin geliştirilmeleri için de rehberlik sağlayan merkeze ne ad verilmektedir?

İşletmelerde çalışanların seçilmesi ve yerleştirilmesi, çalışanlara terfi verilmesi, çalışanlarının kariyerlerinin geliştirilmeleri için de rehberlik sağlayan merkeze ne ad verilmektedir?

İşletmelerde çalışanların seçilmesi ve yerleştirilmesi, çalışanlara terfi verilmesi, çalışanlarının kariyerlerinin geliştirilmeleri için de rehberlik sağlayan merkeze ne ad verilmektedir?

Cevap

İşletmelerde çalışanların seçilmesi ve yerleştirilmesi, çalışanlara terfi verilmesi, çalışanlarının kariyerlerinin geliştirilmeleri için de rehberlik sağlayan merkeze değerlendirme merkezi denilmektedir.

9. Soru

Çalışan, işveren ve hükümet arasındaki ilişki ve ticari sendika ile yönetimler arasındaki ilişkiyi düzenleyen insan kaynakları yönetimi alt sistemine ne denilmektedir?

Çalışan, işveren ve hükümet arasındaki ilişki ve ticari sendika ile yönetimler arasındaki ilişkiyi düzenleyen insan kaynakları yönetimi alt sistemine ne denilmektedir?

Çalışan, işveren ve hükümet arasındaki ilişki ve ticari sendika ile yönetimler arasındaki ilişkiyi düzenleyen insan kaynakları yönetimi alt sistemine ne denilmektedir?

Çalışan, işveren ve hükümet arasındaki ilişki ve ticari sendika ile yönetimler arasındaki ilişkiyi düzenleyen insan kaynakları yönetimi alt sistemine ne denilmektedir?

Cevap

Çalışan, işveren ve hükümet arasındaki ilişki ve ticari sendika ile yönetimler arasındaki ilişkiyi düzenleyen insan kaynakları yönetimi alt sistemine endüstriyel ilişkiler denilmektedir. 

10. Soru

Her örgütün harcamalarını azaltmayı, müşteri memnuniyetini artırmayı ve verimliliğini artırmayı amaçlayan insan kaynakları yönetimi alt sistemine ne ad verilmektedir?

Her örgütün harcamalarını azaltmayı, müşteri memnuniyetini artırmayı ve verimliliğini artırmayı amaçlayan insan kaynakları yönetimi alt sistemine ne ad verilmektedir?

Her örgütün harcamalarını azaltmayı, müşteri memnuniyetini artırmayı ve verimliliğini artırmayı amaçlayan insan kaynakları yönetimi alt sistemine ne ad verilmektedir?

Her örgütün harcamalarını azaltmayı, müşteri memnuniyetini artırmayı ve verimliliğini artırmayı amaçlayan insan kaynakları yönetimi alt sistemine ne ad verilmektedir?

Cevap

Her örgütün harcamalarını azaltmayı, müşteri memnuniyetini artırmayı ve verimliliğini artırmayı amaçlayan insan kaynakları yönetimi alt sistemine dış kaynaklı yönetim denilmektedir.

11. Soru

İşte çalışanlara günlük çalışma saatleri içinde ve işin yapıldığı çevrede hem bireysel hem de grup olarak verilen eğitime ne ad verilmektedir?

İşte çalışanlara günlük çalışma saatleri içinde ve işin yapıldığı çevrede hem bireysel hem de grup olarak verilen eğitime ne ad verilmektedir?

İşte çalışanlara günlük çalışma saatleri içinde ve işin yapıldığı çevrede hem bireysel hem de grup olarak verilen eğitime ne ad verilmektedir?

İşte çalışanlara günlük çalışma saatleri içinde ve işin yapıldığı çevrede hem bireysel hem de grup olarak verilen eğitime ne ad verilmektedir?

Cevap

İşte çalışanlara günlük çalışma saatleri içinde ve işin yapıldığı çevrede hem bireysel hem de grup olarak verilen eğitime iş başında eğitim denilmektedir.

12. Soru

Doğrudan işin başında değil, kurum dışında ya da kurumun içinde farklı bir yerde yapılan bir eğitime ne ad verilmektedir?

Doğrudan işin başında değil, kurum dışında ya da kurumun içinde farklı bir yerde yapılan bir eğitime ne ad verilmektedir?

Doğrudan işin başında değil, kurum dışında ya da kurumun içinde farklı bir yerde yapılan bir eğitime ne ad verilmektedir?

Doğrudan işin başında değil, kurum dışında ya da kurumun içinde farklı bir yerde yapılan bir eğitime ne ad verilmektedir?

Cevap

Doğrudan işin başında değil, kurum dışında ya da kurumun içinde farklı bir yerde yapılan bir eğitime iş dışındaki eğitim denilmektedir.

13. Soru

Endüstriyi anlama, bilgisayar yeteneği, veri analiz becerisi ve araştırma becerileri yeterlikleri eğitim uzmanının hangi rolü ile ilişkilidir?

Cevap

Endüstriyi anlama, bilgisayar yeteneği, veri analiz becerisi ve araştırma becerileri yeterlikleri eğitim uzmanının analiz ve değerlendirme rolü ile ilişkilidir.

14. Soru

Yetişkin öğrenimini anlama, koçluk, geribildirim, yazışma, elektronik sistemler, grup süreçleriyle ilgili beceriler, sistemler ve amaç hazırlama yeterlikleri eğitim uzmanının hangi rolü ile ilişkilidir?

Yetişkin öğrenimini anlama, koçluk, geribildirim, yazışma, elektronik sistemler, grup süreçleriyle ilgili beceriler, sistemler ve amaç hazırlama yeterlikleri eğitim uzmanının hangi rolü ile ilişkilidir?

Yetişkin öğrenimini anlama, koçluk, geribildirim, yazışma, elektronik sistemler, grup süreçleriyle ilgili beceriler, sistemler ve amaç hazırlama yeterlikleri eğitim uzmanının hangi rolü ile ilişkilidir?

Yetişkin öğrenimini anlama, koçluk, geribildirim, yazışma, elektronik sistemler, grup süreçleriyle ilgili beceriler, sistemler ve amaç hazırlama yeterlikleri eğitim uzmanının hangi rolü ile ilişkilidir?

Cevap

Yetişkin öğrenimini anlama, koçluk, geribildirim, yazışma, elektronik sistemler, grup süreçleriyle ilgili beceriler, sistemler ve amaç hazırlama yeterlikleri eğitim uzmanının eğitim ve geliştirme rolü ile ilişkilidir

15. Soru

Kariyer geliştirme teorisi, işi anlama, yetki göçerme, e!itim ve geliştirme teorisi, bilgisayarla ilgili beceriler eğitim uzmanının hangi rolü ile ilişkilidir?

Kariyer geliştirme teorisi, işi anlama, yetki göçerme, e!itim ve geliştirme teorisi, bilgisayarla ilgili beceriler eğitim uzmanının hangi rolü ile ilişkilidir?

Kariyer geliştirme teorisi, işi anlama, yetki göçerme, e!itim ve geliştirme teorisi, bilgisayarla ilgili beceriler eğitim uzmanının hangi rolü ile ilişkilidir?

Kariyer geliştirme teorisi, işi anlama, yetki göçerme, e!itim ve geliştirme teorisi, bilgisayarla ilgili beceriler eğitim uzmanının hangi rolü ile ilişkilidir?

Cevap

Kariyer geliştirme teorisi, işi anlama, yetki göçerme, e!itim ve geliştirme teorisi, bilgisayarla ilgili beceriler eğitim uzmanının stratejik rolü ile ilişkilidir.

16. Soru

Bilgisayar yeteneği, tesisleri seçme ve tanımlama becerileri, fayda-maliyet analizi, proje yönetimi ve kayıt yönetimi becerileri eğitim uzmanının hangi rolü ile ilişkilidir?

Bilgisayar yeteneği, tesisleri seçme ve tanımlama becerileri, fayda-maliyet analizi, proje yönetimi ve kayıt yönetimi becerileri eğitim uzmanının hangi rolü ile ilişkilidir?

Bilgisayar yeteneği, tesisleri seçme ve tanımlama becerileri, fayda-maliyet analizi, proje yönetimi ve kayıt yönetimi becerileri eğitim uzmanının hangi rolü ile ilişkilidir?

Bilgisayar yeteneği, tesisleri seçme ve tanımlama becerileri, fayda-maliyet analizi, proje yönetimi ve kayıt yönetimi becerileri eğitim uzmanının hangi rolü ile ilişkilidir?

Cevap

Bilgisayar yeteneği, tesisleri seçme ve tanımlama becerileri, fayda-maliyet analizi, proje yönetimi ve kayıt yönetimi becerileri eğitim uzmanının yönetsel rolü ile ilişkilidir?

17. Soru

Amerikan Eğitim ve Geliştirme Derneği’ne (ASTD) göre bir eğitim uzmanının sahip olması gereken kaç rol bulunmaktadır?

Cevap

Amerikan Eğitim ve Geliştirme Derneği’ne (ASTD) göre bir eğitim uzmanının sahip olması gereken dört rol bulunmaktadır.

18. Soru

Amerikan Eğitim ve Geliştirme Derneği’ne (ASTD) göre eğitim uzmanının sahip olması beklenen analiz ve değerlendirme rolünün altında hangi alt roller yer almaktadır?

Amerikan Eğitim ve Geliştirme Derneği’ne (ASTD) göre eğitim uzmanının sahip olması beklenen analiz ve değerlendirme rolünün altında hangi alt roller yer almaktadır?

Amerikan Eğitim ve Geliştirme Derneği’ne (ASTD) göre eğitim uzmanının sahip olması beklenen analiz ve değerlendirme rolünün altında hangi alt roller yer almaktadır?

Amerikan Eğitim ve Geliştirme Derneği’ne (ASTD) göre eğitim uzmanının sahip olması beklenen analiz ve değerlendirme rolünün altında hangi alt roller yer almaktadır?

Cevap

merikan Eğitim ve Geliştirme Derneği’ne (ASTD) göre eğitim uzmanının sahip olması beklenen analiz ve değerlendirme rolünün altında araştırmacı ve ihtiyaçlar analisti alt rolleri yer almaktadır.

19. Soru

Amerikan Eğitim ve Geliştirme Derneği’ne (ASTD) göre eğitim uzmanının sahip olması beklenen eğitim ve geliştirme rolünün altında hangi alt roller yer almaktadır?

Cevap

Amerikan Eğitim ve Geliştirme Derneği’ne (ASTD) göre eğitim uzmanının sahip olması beklenen eğitim ve geliştirme rolünün altında program tasarımcı ve malzeme geliştirici alt rolleri yer almaktadır.

20. Soru

Amerikan Eğitim ve Geliştirme Derneği’ne (ASTD) göre eğitim uzmanının sahip olması beklenen stratejik rolün altında hangi alt roller yer almaktadır?

Cevap

Amerikan Eğitim ve Geliştirme Derneği’ne (ASTD) göre eğitim uzmanının sahip olması beklenen stratejik rolün altında yönetici pazarlamacı ve değişim ajanı alt roller yer almaktadır.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.