İşletme Bilgi Sistemleri Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

29.07.2022
3
A+
A-

Bilgi Sistemlerinin Esasları

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden İşletme Bilgi Sistemleri Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Bilgi Sistemlerinin Esasları

1. Soru

İçinde yaşadığımız toplumda yer alan sistemler nelerdir?

Cevap

ekonomik sistem, eğitim sistemi, sınav sistemi, ulaşım sistemi


2. Soru

Sistem nedir?

Cevap

Belirli bir amaca ulaşabilmek için bir araya getirilmiş, aralarında ilişki bulunan kavramsal ya da fiziksel bileşenlerden meydana gelen bir bütündür.


3. Soru

Sistem tanımında bulunan önemli öğeler nelerdir?

Cevap

1. Amaç (ya da sonuç) 2. Birden çok bileşen 3. Bileşenler arasındaki ilişki 4. Bileşenlerin oluşturduğu bütün


4. Soru

Açık sistem nedir?

Cevap

Çevresiyle ya da çevresinde bulunan sistemlerle ilişkide olan, onlarla iletişim kuran ve etkileşen sistemler.


5. Soru

Açık sistemler üzerinde gerçekleştirilen iki önemli işlev nedir?

Cevap

kontrol ve geribesleme


6. Soru

Bilgi sistemi nedir?

Cevap

Verinin kaynaklarından toplanarak kullanılabilir yararlı bilgiye dönüştürülmesi ve işletme içinde ilgili kişi ve birimlere yayılması amacıyla bir araya getirilen bilgisayar donanımı, yazılım, veri kaynakları, ağ teknolojileri ve insan bileşenlerinden oluşan bir bütündür.


7. Soru

Veri nedir?

Cevap

Veri, harf, rakam, çeşitli sembol ve işaretlerle temsil edilen, ham, işlenmemiş gerçekler ya da izlenimlerdir.


8. Soru

Enformasyon nedir?

Cevap

Enformasyon, verinin bir anlam oluşturacak şekilde düzenlenmiş halidir.


9. Soru

Veri işleme nedir?

Cevap

Veri işleme, ham verilerin belirli işlemlerden geçerek işlenmiş duruma dönüştürülmesi sürecidir.


10. Soru

Ver işçisi kimlerdir?

Cevap

Sekreter, katip ya da ön muhasebe gibi büro çalışanları


11. Soru

İş süreçleri nedir?

Cevap

İşletmelerin amaçlarını gerçekleştirmek, bir ürün ya da hizmet üretmek için düzenlenen, koordine edilen faaliyetlerden oluşan, birbirleriyle mantıksal olarak ilişkili görev ve davranışlardır.


12. Soru

Muhasebe ve finans faaliyet alanı için ne tür iş süreci örnekleri verilebilir?

Cevap

Kredi sağlayan kurumlara ödeme yapma

Finansal durum tabloları oluşturma

Nakit hesaplarını yönetme


13. Soru

Süreç kontrol sistemleri ne yaparlar?

Cevap

Fiziksel süreçleri gözler ve kontrol ederler.


14. Soru

Yönetim bilgi sistemleri ne yaparlar?

Cevap

Yöneticilerin kararlarına destek olacak bilgiyi üretir ve özet bir rapor biçiminde sunar.


15. Soru

Bilginin değerli ve yararlı bilgi olma nitelikleri, kaç boyutta ele alınabilir?

Cevap

Bilginin değerli ve yararlı bilgi olma nitelikleri, üç boyutta ele alınabilir.


16. Soru

Karar verme nasıl tanımlanır?

Cevap

Amaçlanan sonuca ulaşabilmek için, mevcut olanak ve koşullarda mümkün olabilecek farklı davranış biçimleri içinden en uygun görüneni seçmektir.


17. Soru

Bilinçli olarak gerçekleştirilen tüm davranışların kaç aşaması olduğu kabul edilebilir.?

Cevap

Bilinçli olarak gerçekleştirilen tüm davranışların iki aşaması olduğu kabul edilebilir.


18. Soru

İşletmelerde karar verme işlevi, yoğun olarak kimlerin görevidir?

Cevap

İşletmelerde karar verme işlevi, yoğun olarak yöneticilerin görevidir.


19. Soru

Stratejik yönetim nedir?

Cevap

Genel olarak yönetim kurulu, icra kurulu ve üst düzey yöneticilerden oluşan stratejik yönetim düzeyi, stratejik planlama sürecinin bir parçası olarak tüm kurumsal hedefleri, stratejileri, politikaları ve amaçları geliştirir.


20. Soru

Yapılandırılmamış kararlar nedir?

Cevap

Verilecek karara ilişkin süreçte, karar vericinin doğru kararı verebilmesi için izleyebileceği, önceden belirlenmiş bir prosedürün, kuralların bulunmadığı karar yapılarıdır.


1. Soru

İçinde yaşadığımız toplumda yer alan sistemler nelerdir?

Cevap

ekonomik sistem, eğitim sistemi, sınav sistemi, ulaşım sistemi

2. Soru

Sistem nedir?

Cevap

Belirli bir amaca ulaşabilmek için bir araya getirilmiş, aralarında ilişki bulunan kavramsal ya da fiziksel bileşenlerden meydana gelen bir bütündür.

3. Soru

Sistem tanımında bulunan önemli öğeler nelerdir?

Cevap

1. Amaç (ya da sonuç) 2. Birden çok bileşen 3. Bileşenler arasındaki ilişki 4. Bileşenlerin oluşturduğu bütün

4. Soru

Açık sistem nedir?

Cevap

Çevresiyle ya da çevresinde bulunan sistemlerle ilişkide olan, onlarla iletişim kuran ve etkileşen sistemler.

5. Soru

Açık sistemler üzerinde gerçekleştirilen iki önemli işlev nedir?

Cevap

kontrol ve geribesleme

6. Soru

Bilgi sistemi nedir?

Cevap

Verinin kaynaklarından toplanarak kullanılabilir yararlı bilgiye dönüştürülmesi ve işletme içinde ilgili kişi ve birimlere yayılması amacıyla bir araya getirilen bilgisayar donanımı, yazılım, veri kaynakları, ağ teknolojileri ve insan bileşenlerinden oluşan bir bütündür.

7. Soru

Veri nedir?

Cevap

Veri, harf, rakam, çeşitli sembol ve işaretlerle temsil edilen, ham, işlenmemiş gerçekler ya da izlenimlerdir.

8. Soru

Enformasyon nedir?

Cevap

Enformasyon, verinin bir anlam oluşturacak şekilde düzenlenmiş halidir.

9. Soru

Veri işleme nedir?

Cevap

Veri işleme, ham verilerin belirli işlemlerden geçerek işlenmiş duruma dönüştürülmesi sürecidir.

10. Soru

Ver işçisi kimlerdir?

Cevap

Sekreter, katip ya da ön muhasebe gibi büro çalışanları

11. Soru

İş süreçleri nedir?

Cevap

İşletmelerin amaçlarını gerçekleştirmek, bir ürün ya da hizmet üretmek için düzenlenen, koordine edilen faaliyetlerden oluşan, birbirleriyle mantıksal olarak ilişkili görev ve davranışlardır.

12. Soru

Muhasebe ve finans faaliyet alanı için ne tür iş süreci örnekleri verilebilir?

Cevap

Kredi sağlayan kurumlara ödeme yapma

Finansal durum tabloları oluşturma

Nakit hesaplarını yönetme

13. Soru

Süreç kontrol sistemleri ne yaparlar?

Cevap

Fiziksel süreçleri gözler ve kontrol ederler.

14. Soru

Yönetim bilgi sistemleri ne yaparlar?

Cevap

Yöneticilerin kararlarına destek olacak bilgiyi üretir ve özet bir rapor biçiminde sunar.

15. Soru

Bilginin değerli ve yararlı bilgi olma nitelikleri, kaç boyutta ele alınabilir?

Cevap

Bilginin değerli ve yararlı bilgi olma nitelikleri, üç boyutta ele alınabilir.

16. Soru

Karar verme nasıl tanımlanır?

Cevap

Amaçlanan sonuca ulaşabilmek için, mevcut olanak ve koşullarda mümkün olabilecek farklı davranış biçimleri içinden en uygun görüneni seçmektir.

17. Soru

Bilinçli olarak gerçekleştirilen tüm davranışların kaç aşaması olduğu kabul edilebilir.?

Cevap

Bilinçli olarak gerçekleştirilen tüm davranışların iki aşaması olduğu kabul edilebilir.

18. Soru

İşletmelerde karar verme işlevi, yoğun olarak kimlerin görevidir?

Cevap

İşletmelerde karar verme işlevi, yoğun olarak yöneticilerin görevidir.

19. Soru

Stratejik yönetim nedir?

Cevap

Genel olarak yönetim kurulu, icra kurulu ve üst düzey yöneticilerden oluşan stratejik yönetim düzeyi, stratejik planlama sürecinin bir parçası olarak tüm kurumsal hedefleri, stratejileri, politikaları ve amaçları geliştirir.

20. Soru

Yapılandırılmamış kararlar nedir?

Cevap

Verilecek karara ilişkin süreçte, karar vericinin doğru kararı verebilmesi için izleyebileceği, önceden belirlenmiş bir prosedürün, kuralların bulunmadığı karar yapılarıdır.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.