İşletme Analitiği Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

29.07.2022
5
A+
A-

Veri ve Bilginin İşlem Tablosu İle Görselleştirilmesi

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden İşletme Analitiği Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Veri ve Bilginin İşlem Tablosu İle Görselleştirilmesi

1. Soru

Fitts’in kanunu nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Bilgisayar dünyasında yazılımcılara ergonomik grafiksel arayüz dizaynı geliştirmelerinde teorik destek sağlayan ve üzerinde derinlemesine çalışmaların yapıldığı kural, Fitts’in kanunu olarak bilinmektedir.


2. Soru

İyi grafiklerin oluşturulabilmesi için en önemli unsur nedir?

Cevap

İyi grafiklerin oluşturulabilmesi için araştırmacının iyi bir yazılıma ihtiyaç duymasının yanı sıra, en önemli unsur, grafiği çizilecek olan veriyi iyi anlamasıdır.


3. Soru

Grafik alanı içerisinde yer alması gereken ögeler nelerdir?

Cevap

Grafikler, okuyucu tarafından anlaşılabilmeleri için gereken tüm bilgiyi içermelidir. Grafik alanı içerisinde grafik başlığı, eksen başlıkları, alt başlık, kaynak, eksen etiketleri ve çizimi yapılan gösterge/değişken bilgisi yer almalıdır.


4. Soru

Değişkenin sını?ayıcı ya da sıralayıcı ölçek ile ölçümlendiği durumlarda hangi grafik türü uygundur?

Cevap

Araştırmacının ilgilendiği değişkenin sını?ayıcı ya da sıralayıcı ölçek ile ölçümlendiği durumlarda sütun grafiği (çubuk grafiği) uygundur. Sütun grafiklerinde değişkenin aldığı farklı sonuçları temsil etmek üzere sütunlar yer alır. Düşey eksende genellikle frekans değerleri yer alır.


5. Soru

Değişken sonuçlarının oransal olarak ifade edildiği veya gösterilmek istendiği durumlarda hangi grafik türü kullanılmaktadır?

Cevap

Özellikle ilgilenilen değişken sonuçlarının oransal olarak ifade edildiği veya gösterilmek istendiği durumlarda pasta grafikleri kullanılır.


6. Soru

Pasta grafiklerinin kullanım amacı nedir?

Cevap

Pasta grafikleri; sını?ayıcı ve sıralayıcı ölçek ile ölçümlenmiş değişkenlerin sonuç dağılımını, oransal olarak göstermek üzere kullanılırlar. Pasta grafiği temel olarak, her değişken sonuç değerinin toplam içindeki oranının, bir dairenin ilgili oran kadarlık alana sahip dilimi ile temsil edilmesi işlemidir.


7. Soru

Histogramların işlevleri nelerdir?

Cevap

Üzerinde çalışılan sürekli bir değişkenin değer aralığı içerisinde nerelerde yoğunlaşma gösterdiğini görebilmek için oluşturulurlar. Eşit aralıklı ölçek ile ölçümlenmiş sürekli değişkenler için oluşturulurlar. Değişken sonuçları değer aralığı içerisinde eşit büyüklükte kategorilere/sını?ara ayrılarak, her kategori için ilgili kategorinin frekansı ile orantılı sütunlar çizilir.


8. Soru

Saçılım grafiğinin oluşturulma amacı nedir?

Cevap

Birden fazla sürekli değişkenin bulunduğu çalışmalarda ilgili değişkenler arasındaki ilişkinin araştırılması için saçılım grafiği oluşturulur.


9. Soru

İlgilenilen değişkenin aldığı sonuçların zamana göre değişimini görmek için hangi grafik türü tercih edilmektedir?

Cevap

Saçılım grafiklerinin bir başka kullanım alanı da zaman serilerinde ortaya çıkmaktadır. İlgilenilen değişkenin aldığı sonuçların zamana göre değişimini görmek için yatay eksende zaman (yıl, ay, hafa, saat vb) ve düşey eksende ilgili değişken değerleri yer alan saçılım grafiği çizilir.


10. Soru

Pareto grafikleri hangi işlemlerde kullanılmaktadırlar?

Cevap

Hem kalite kontrol sırasında hem de günlük faliyetler sırasında ortaya çıkan sorunların önem sırasına göre sıralanması işlemlerinde Pareto grafikleri kullanılır.


11. Soru

Coğrafi bilgi sistemleri nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Coğrafi bilgi sistemleri, üzerinde çalışılan problemin yer/konum parametreleri ile ilişkilendirilmesi ile çözüme ulaşmak için gösterilen çabaların bütünü olarak ele alınabilir. Coğrafi bilgi sistemleri uygulamalarında belirli bir probleme ilişkin veri ile beraber bu verinin derlendiği yer/konum bilgisi de yer alır.


12. Soru

Kıvılcım grafikleri hangi tür durumlarda kullanılmaktadır?

Cevap

Grafikler ilgilenilen değişkenin genel görüntüsünü incelemek için çok faydalıdır. Ancak kimi durumlarda araştırmacılar tüm veri setinin genel görüntüsünü görmek yerine küçük zaman kesitlerini incelemek isteyebilir. Ek olarak inceleme sırasında verinin işlemtablosu içinde olması durumunda küçük zaman kesitine ilişkin bilgi verecek grafiği bir hücre içinde oluşturmak isteyebilir. Kıvılcım grafikleri bu tür durumlarda kullanılır.


13. Soru

Mini grafiklerin araştırmacıya sunduğu seçenekler nelerdir?

Cevap

Mini grafikler araştırmacıya üç adet seçenek sunmaktadır. Bunlar çizgi, sütun ve kazanç/kayıp olarak etiketlendirilmiştir.


14. Soru

Hangi durumlarda koşullu biçimlendirme işlemi gerçekleştirilmektedir?

Cevap

Kimi durumlarda üzerinde çalışılan veri seti için grafik çizmek yerine araştırmacının ilgilendiği değişkenin önemli değerlerini liste gösteriminde görsel olarak vurgulaması istenebilir. Bu tür durumlarda koşullu biçimlendirme işlemi gerçekleştirilir.


15. Soru

Hücrelerin koşullu biçimlendirilmesi için temel seçenekler nelerdir?

Cevap

İlgili seçenekler; Hücre Kurallarını Vurgula, İlk/Son Kuralları, Veri Çubukları, Renk Ölçekleri ve Simge Kümeleri’dir. Ek olarak araştırmacının kendi seçeneklerini oluşturabilmesi ve yönetebilmesi için gerekli seçenekler de menü içerisinde yer almaktadır.


16. Soru

Veri Çubukları hangi amaçla kullanılmaktadır?

Cevap

Veri Çubukları; seçilen hücreler içerisinde büyük, küçük veya ortanca değerlerin gösterilmesi için kullanılır.


17. Soru

Gösterge panosu neleri içermektedir?

Cevap

Gösterge panosu, üzerinde düşünülmüş ve öne çıkarılması gereken özellikleri yansıtabilen grafikleri, farklı kaynaklardan elde edilen bilgileri ve tabloları içerir. Gösterge panosu genellikle tek bir sayfa olarak dizayn edilir. Böylece gösterge panosu amacını temsil ettiği düşünülen tüm bileşenler (grafik, tablo, şekil vb) bir arada kolaylıkla görülebilir.


18. Soru

Gösterge panolarının özellikleri nelerdir?

Cevap

• Genel olarak gösterge panoları, amaca ilişkin son eğilimlerin, karşılaştırmaların ve istisnaların görülmesini sağlayan grafiksel yapıdadır.
• Gösterge panosu, sadece panonun hazırlanma amacına hizmet eden nitelikleri içerir.
• Sadece belirli bir amaca yönelik hazırlandıklarından, yapıları itibari ile zaten ta
mamlanmış bazı analiz ve sonuçları sunarak, okuyucunun veya karar vericilerin işini bir nebze de olsa kolaylaştırırlar.


19. Soru

Gösterge panosu hazırlanırken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur nedir?

Cevap

Gösterge panosu hazırlanırken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur hazırlanan görselin mümkün olduğunca basit ve anlaşılır olmasıdır. Çok fazla ölçüm sonucu, farklı grafik tipleri, renk karmaşaları gösterge tablosundan elde edilecek faydaları azaltacaktır.


20. Soru

Yapılan araştırmalara göre, okuyucuların en çok odaklandıkları nokta neresidir?

Cevap

Genellikle, yapılan araştırmalara göre, okuyucuların en çok odaklandıkları nokta sayfanın sol üst kısmı olmaktadır.


1. Soru

Fitts’in kanunu nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Bilgisayar dünyasında yazılımcılara ergonomik grafiksel arayüz dizaynı geliştirmelerinde teorik destek sağlayan ve üzerinde derinlemesine çalışmaların yapıldığı kural, Fitts’in kanunu olarak bilinmektedir.

2. Soru

İyi grafiklerin oluşturulabilmesi için en önemli unsur nedir?

Cevap

İyi grafiklerin oluşturulabilmesi için araştırmacının iyi bir yazılıma ihtiyaç duymasının yanı sıra, en önemli unsur, grafiği çizilecek olan veriyi iyi anlamasıdır.

3. Soru

Grafik alanı içerisinde yer alması gereken ögeler nelerdir?

Cevap

Grafikler, okuyucu tarafından anlaşılabilmeleri için gereken tüm bilgiyi içermelidir. Grafik alanı içerisinde grafik başlığı, eksen başlıkları, alt başlık, kaynak, eksen etiketleri ve çizimi yapılan gösterge/değişken bilgisi yer almalıdır.

4. Soru

Değişkenin sını?ayıcı ya da sıralayıcı ölçek ile ölçümlendiği durumlarda hangi grafik türü uygundur?

Cevap

Araştırmacının ilgilendiği değişkenin sını?ayıcı ya da sıralayıcı ölçek ile ölçümlendiği durumlarda sütun grafiği (çubuk grafiği) uygundur. Sütun grafiklerinde değişkenin aldığı farklı sonuçları temsil etmek üzere sütunlar yer alır. Düşey eksende genellikle frekans değerleri yer alır.

5. Soru

Değişken sonuçlarının oransal olarak ifade edildiği veya gösterilmek istendiği durumlarda hangi grafik türü kullanılmaktadır?

Cevap

Özellikle ilgilenilen değişken sonuçlarının oransal olarak ifade edildiği veya gösterilmek istendiği durumlarda pasta grafikleri kullanılır.

6. Soru

Pasta grafiklerinin kullanım amacı nedir?

Cevap

Pasta grafikleri; sını?ayıcı ve sıralayıcı ölçek ile ölçümlenmiş değişkenlerin sonuç dağılımını, oransal olarak göstermek üzere kullanılırlar. Pasta grafiği temel olarak, her değişken sonuç değerinin toplam içindeki oranının, bir dairenin ilgili oran kadarlık alana sahip dilimi ile temsil edilmesi işlemidir.

7. Soru

Histogramların işlevleri nelerdir?

Cevap

Üzerinde çalışılan sürekli bir değişkenin değer aralığı içerisinde nerelerde yoğunlaşma gösterdiğini görebilmek için oluşturulurlar. Eşit aralıklı ölçek ile ölçümlenmiş sürekli değişkenler için oluşturulurlar. Değişken sonuçları değer aralığı içerisinde eşit büyüklükte kategorilere/sını?ara ayrılarak, her kategori için ilgili kategorinin frekansı ile orantılı sütunlar çizilir.

8. Soru

Saçılım grafiğinin oluşturulma amacı nedir?

Cevap

Birden fazla sürekli değişkenin bulunduğu çalışmalarda ilgili değişkenler arasındaki ilişkinin araştırılması için saçılım grafiği oluşturulur.

9. Soru

İlgilenilen değişkenin aldığı sonuçların zamana göre değişimini görmek için hangi grafik türü tercih edilmektedir?

Cevap

Saçılım grafiklerinin bir başka kullanım alanı da zaman serilerinde ortaya çıkmaktadır. İlgilenilen değişkenin aldığı sonuçların zamana göre değişimini görmek için yatay eksende zaman (yıl, ay, hafa, saat vb) ve düşey eksende ilgili değişken değerleri yer alan saçılım grafiği çizilir.

10. Soru

Pareto grafikleri hangi işlemlerde kullanılmaktadırlar?

Cevap

Hem kalite kontrol sırasında hem de günlük faliyetler sırasında ortaya çıkan sorunların önem sırasına göre sıralanması işlemlerinde Pareto grafikleri kullanılır.

11. Soru

Coğrafi bilgi sistemleri nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Coğrafi bilgi sistemleri, üzerinde çalışılan problemin yer/konum parametreleri ile ilişkilendirilmesi ile çözüme ulaşmak için gösterilen çabaların bütünü olarak ele alınabilir. Coğrafi bilgi sistemleri uygulamalarında belirli bir probleme ilişkin veri ile beraber bu verinin derlendiği yer/konum bilgisi de yer alır.

12. Soru

Kıvılcım grafikleri hangi tür durumlarda kullanılmaktadır?

Cevap

Grafikler ilgilenilen değişkenin genel görüntüsünü incelemek için çok faydalıdır. Ancak kimi durumlarda araştırmacılar tüm veri setinin genel görüntüsünü görmek yerine küçük zaman kesitlerini incelemek isteyebilir. Ek olarak inceleme sırasında verinin işlemtablosu içinde olması durumunda küçük zaman kesitine ilişkin bilgi verecek grafiği bir hücre içinde oluşturmak isteyebilir. Kıvılcım grafikleri bu tür durumlarda kullanılır.

13. Soru

Mini grafiklerin araştırmacıya sunduğu seçenekler nelerdir?

Cevap

Mini grafikler araştırmacıya üç adet seçenek sunmaktadır. Bunlar çizgi, sütun ve kazanç/kayıp olarak etiketlendirilmiştir.

14. Soru

Hangi durumlarda koşullu biçimlendirme işlemi gerçekleştirilmektedir?

Cevap

Kimi durumlarda üzerinde çalışılan veri seti için grafik çizmek yerine araştırmacının ilgilendiği değişkenin önemli değerlerini liste gösteriminde görsel olarak vurgulaması istenebilir. Bu tür durumlarda koşullu biçimlendirme işlemi gerçekleştirilir.

15. Soru

Hücrelerin koşullu biçimlendirilmesi için temel seçenekler nelerdir?

Cevap

İlgili seçenekler; Hücre Kurallarını Vurgula, İlk/Son Kuralları, Veri Çubukları, Renk Ölçekleri ve Simge Kümeleri’dir. Ek olarak araştırmacının kendi seçeneklerini oluşturabilmesi ve yönetebilmesi için gerekli seçenekler de menü içerisinde yer almaktadır.

16. Soru

Veri Çubukları hangi amaçla kullanılmaktadır?

Cevap

Veri Çubukları; seçilen hücreler içerisinde büyük, küçük veya ortanca değerlerin gösterilmesi için kullanılır.

17. Soru

Gösterge panosu neleri içermektedir?

Cevap

Gösterge panosu, üzerinde düşünülmüş ve öne çıkarılması gereken özellikleri yansıtabilen grafikleri, farklı kaynaklardan elde edilen bilgileri ve tabloları içerir. Gösterge panosu genellikle tek bir sayfa olarak dizayn edilir. Böylece gösterge panosu amacını temsil ettiği düşünülen tüm bileşenler (grafik, tablo, şekil vb) bir arada kolaylıkla görülebilir.

18. Soru

Gösterge panolarının özellikleri nelerdir?

Cevap

• Genel olarak gösterge panoları, amaca ilişkin son eğilimlerin, karşılaştırmaların ve istisnaların görülmesini sağlayan grafiksel yapıdadır.
• Gösterge panosu, sadece panonun hazırlanma amacına hizmet eden nitelikleri içerir.
• Sadece belirli bir amaca yönelik hazırlandıklarından, yapıları itibari ile zaten ta
mamlanmış bazı analiz ve sonuçları sunarak, okuyucunun veya karar vericilerin işini bir nebze de olsa kolaylaştırırlar.

19. Soru

Gösterge panosu hazırlanırken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur nedir?

Cevap

Gösterge panosu hazırlanırken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur hazırlanan görselin mümkün olduğunca basit ve anlaşılır olmasıdır. Çok fazla ölçüm sonucu, farklı grafik tipleri, renk karmaşaları gösterge tablosundan elde edilecek faydaları azaltacaktır.

20. Soru

Yapılan araştırmalara göre, okuyucuların en çok odaklandıkları nokta neresidir?

Cevap

Genellikle, yapılan araştırmalara göre, okuyucuların en çok odaklandıkları nokta sayfanın sol üst kısmı olmaktadır.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.