İşletme Analitiği Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

29.07.2022
3
A+
A-

İşlem Tabloları İle Veri Tabloları İle Analizi

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden İşletme Analitiği Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

İşlem Tabloları İle Veri Tabloları İle Analizi

1. Soru

Aralık adlandırmada dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Cevap

Aralık adları oldukça esnek olmasına rağmen, adlandırma işlemi yapılırken bazı hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Bir aralık adı:

• En fazla 255 karakterden oluşabilir.

• Herhangi bir harfle, altçizgiyle (_) ya da ters eğik çizgi ile () başlamak zorundadır. Geriye kalan karakterler boşluk karakteri ( ) hariç herhangi bir harf, rakam ya da simge olabilir. Adlandırma işleminde eğer birden fazla kelime kullanılmak isteniyorsa, bu kelimeler arasındaki ayrım, altçizgi (_) ya da büyük-küçük harf kullanılarak yapılabilir.

• A1 gibi başvurular ya da +, -, /, *, <, > ve & gibi operatörler içermemelidir. Bu tarz ifadeler formüllerde karışıklığa sebep olmaktadır.

• Formül yazımlarını kolaylaştırmak için olabildiğince kısa ve anlaşılır olmalıdır.

• Tek bir harften oluşabilir. Fakat R ve C harfleri satır ve sütunları ifade ettikleri için bu harfler tek başlarına kullanılamamaktadır. Ayrıca CAT1, BA1423 gibi hücre başvuruları da bir hücreyi ifade ettikleri için aralık adı olarak kullanılamamaktadır.


2. Soru

Ad kutusu ile aralık adlandırma işlemi nasıl yapılır?

Cevap

Excel arayüzünde ad kutusu, A sütununun üzerinde bulunmaktadır. Ad kutusu ile bir aralığı adlandırmak için öncelikle adlandırılmak istenen hücre aralığı seçilmeli, sonra ad kutusuna tıklanmalı ve daha sonra aralığa verilmek istenen ad, bu kutuya yazılarak Enter tuşuna basılmalıdır.


3. Soru

Seçimden oluştur ile aralık adlandırma işlemi nasıl yapılır?

Cevap

Bir tabloda, bir aralıkta bulunan örneğin sipariş miktarlarının ait oldukları aylara göre isimlendirilmesi istenebilir. Böyle bir durumda Formüller sekmesi altında bulunan Tanımlı Adlar grubundaki Seçimden Oluştur aracının kullanılması uygun olacaktır.

Seçimden Oluştur aracı ile bir hücre aralığının adlandırılabilmesi için öncelikle kullanılacak olan adların ve adlandırılacak olan hücrelerin bulunduğu aralıklar birlikte seçilmeli, sonra Seçimden Oluştur aracına tıklanmalı, daha sonra ekrana gelecek olan Seçimden Ad Oluştur penceresi ile ad değerlerinin alınacağı hücre grubunun seçim içerisindeki konumu seçilmeli ve Tamam düğmesine basılmalıdır.


4. Soru

Ad tanımla ile aralık adlandırma işlemi nasıl uygulanır?

Cevap

Adlandırma işleminin yapılabilmesi için kullanılan bir diğer yöntem ise Formüller sekmesi altındaki Tanımlı Adlar grubunda bulunan Ad Tanımla aracı ile adlandırma işlemlerinin yapılmasıdır.

Ad Tanımla aracı seçildikten sonra Yeni Ad penceresi ekrana gelecektir. Bu pencere içerisindeki ad metin kutusuna, aralığa verilmek istenen ad yazılmalı; kapsam listesinden tanımlanacak olan adın hangi çalışma sayfalarında kullanılabileceği seçilmeli; açıklama metin kutusuna, verilecek olan ad hakkında tanımlayıcı bir açıklama yazılmalı; başvuru yeri kutusuna da adlandırılmak istenen hücre aralığı seçilerek yazılmalı ve Tamam düğmesine basılmalıdır.


5. Soru

Ad yöneticisi aracısı ile yapılabilecek işlemler nelerdir?

Cevap

Ad kutusunda bulunan aşağı ok simgesine tıklayarak, aktif olan çalışma kitabındaki adlandırmaları görmek ve seçmek mümkün olmaktadır. Excel, bu listede bulunan tanımlanmış adları kolaylıkla düzenleme ve silme imkânını da sunmaktadır. Bunun için Formüller sekmesi altında bulunan Tanımlı Adlar grubundaki Ad Yöneticisi aracı kullanılmaktadır. Bu araç yardımı ile aktif çalışma kitabındaki tanımlı olan adların detaylı bir listesi kullanıcıya sunulmaktadır. Buna ek olarak, araç kutusunun üst kısmında bulunan Yeni düğmesi ile Yeni Ad diyalog kutusu açılarak yeni bir adlandırma yapılabilir, Düzenle düğmesi ile listeden seçilmiş olan ad düzenlenebilir, Sil düğmesi ile seçilmiş olan ad silinebilir ve Filtre Uygula düğmesi aracılığı ile de çalışma kitabında bulunan adların yer aldığı listede bir filtreleme işlemi yapılabilir.


6. Soru

Excel tablolarında kullanılan ifadelerden Alan Değeri nedir?

Cevap

Alan değeri (Field value): Bir alanda bulunan tek bir bilgidir. Excel tablolarında alan değerleri tekil birer hücredir.


7. Soru

Excel tablolarında kullanılan ifadelerden Kayıt nedir?

Cevap

Kayıt (Record): İlişkili alan değerlerinin derlemesidir. Excel tablolarında her bir satır bir kayıttır.


8. Soru

Excel tablolarında kullanılan ifadelerden Tablo Aralığı nedir?

Cevap

Tablo aralığı (Table range): Bir çalışma sayfasında bulunan; kayıtları, alanları ve alan adlarını içeren hücre aralığıdır.


9. Soru

Excel’de aralığı tabloya dönüştürmek için hangi adımlar uygulanır?

Cevap

Excel, tablo verileri ile verimli bir şekilde çalışılabilmesi için birçok komuta sahiptir. Bu komutların sağlamakta olduğu avantajlardan faydalanabilmek için çalışılmakta olunan hücre aralığının tabloya dönüştürülmesi gerekmektedir. Bir hücre aralığının tabloya dönüştürülebilmesi için aşağıda bahsedilen adımlar uygulanmalıdır.

• Tabloya dönüştürülmek istenen hücre aralığında bulunan herhangi bir hücre seçilmelidir.
• Varsayılan formatta bir tablo oluşturmak için Ekle sekmesi altında bulunan Tablolar grubundan Tablo aracı seçilmelidir. Eğer belirlenecek formatta bir tablo oluşturulmak istenirse, bu işlem Giriş sekmesi altında bulunan Stiller grubundaki Tablo Olarak Biçimlendir aracı ile de yapılabilir.
• Excel bir diyalog kutusu ile tablonun oluşturulabilmesi için gerekli olan bilgileri soracaktır. Bu kutu içerisinde bulunan “Tablonuzun verileri nerede?” alanı otomatik olarak, seçilen hücrenin bulunduğu aralığı önerecektir. Eğer kullanılmak istenen aralık doğru değil ise, bu alan için tabloya dönüştürülmek istenen aralık yeniden seçilmelidir.
• Eğer kullanılmak istenen aralığın en üst satırında alan adları bulunmakta ise “Tablom üstbilgi satırı içeriyor” seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir.
• Daha sonra Tamam düğmesine basılarak istenen aralık tabloya dönüştürülebilecektir.


10. Soru

Excel’de bir aralık tabloya dönüştürüldüğünde yapılabilecek işlemler nelerdir?

Cevap

• Bir kaydı seçmek 

• Bir alanın seçilmesi

• Bütün tablonun seçilmesi 

• Tablonun altına yeni bir kayıt ekleme 

• Tabloda bulunan herhangi bir yere yeni bir kayıt ekleme 

• Tablonun sağına yeni bir alan ekleme 

• Tabloda bulunan herhangi bir yere yeni bir alan ekleme 

• Bir kaydın silinmesi 

• Bir alanın silinmesi

• Tablo toplamlarının görüntülenmesi işlemleri yapılabilir.


11. Soru

Tablolarda filtrelemeye neden ihtiyaç duyulur?

Cevap

Tablolarla çalışırken ortaya çıkan büyük sorunlardan birisi çok fazla kayıt içeren tablolarda istenilen veriye hızlı ve doğru bir şekilde ulaşılamamasıdır. Her ne kadar tablolarda sıralama işlemlerinin yapılabilmesi veri arama ve bulma sürecini hızlandırsa da istenilen veriye yine de tabloda bulunan bütün kayıtlar arasından ulaşmak gerekmektedir. Böyle bir durumda Excel’in filtreleme yetenekleri ile erişilmek istenen kayıtların bazı özellikleri çeşitli ölçütlerle tanımlanarak, Excel’in sadece belirlenen ölçütlere uyan kayıtları sunması ve diğer kayıtları gizlemesi sağlanabilmektedir.


12. Soru

Excel’de oluşturulan tablolarda çoklu ölçütler kavramı nedir?

Cevap

Filtreleme işlemleri tek bir ölçüte bağlı olarak yapılabileceği gibi birden fazla ölçüte bağlı olarak da yapılabilmektedir. Birden fazla ölçüte bağlı olarak oluşturulan ifadelere çoklu ölçütler (multiple criteria) adı verilmektedir. Filtreleme işlemlerinde kullanılan çoklu ölçütler, tablo alanlarını farklı ölçütlere göre sınamakta ve bu ölçütleri sağlayan hücre değerlerine sahip kayıtları bulup listelemektedir. Excel ile yapılacak olan filtreleme işlemlerinde kullanılacak olan çoklu ölçütler, ölçütlerin Ve ya da Veya mantıksal operatörleriyle birleştirilmesinden oluşturulmaktadır.


13. Soru

Özet tablonun yapısı nedir? Açıklayınız.

Cevap

Özet Tablo, veri alanı olarak adlandırılan bir alanda bulunan veriyi diğer alanlarda bulunan verilere göre parçalara bölerek özetlemektedir. Diğer alanlarda bulunan tekil değerler (unique values) satır alanı olarak adlandırılmakta ve bu değerlerin her biri birer satır etiketine dönüşmektedir. 


14. Soru

Özet tablolarda kullanılan terimlerden veri kaynağı neyi ifade eder?

Cevap

Veri kaynağı (Data source): Verinin orijinal halidir. Özet tablo oluşturmak için bir hücre aralığı, bir tablo, dış bir kaynaktan alınmış veriler ya da doğrudan bir dış veri kaynağı kullanılabilmektedir.


15. Soru

Özet tablolarda kullanılan terimlerden satır alanı neyi ifade eder?

Cevap

Satır alanı (Row field): Özet tablolarda satır etiketleri olarak kullanılacak olan tekil değerlerin veri kaynağında bulunduğu alandır.


16. Soru

Özet tablolarda kullanılan terimlerden veri alanı neyi ifade eder?

Cevap

Veri alanı (Data field): Özetlenmesi istenilen verinin veri kaynağında bulunduğu alandır.


17. Soru

Dilimleyici nedir ve nasıl kullanılır?

Cevap

Herhangi bir tablo, özet tablo ya da özet grafik üzerinde istenilen şekilde filtrelemeler yapmak veri analiz işlemlerini oldukça hızlandırmaktadır. Filtreleme işlemlerinde yaşanılan en büyük sorun, aynı veri aralığı için birden fazla filtre kullanıldığı takdirde yapılmış olan filtreleme işlemlerinin takibinin zorlaşmasıdır. Çok sık filtreleme işlemlerinin yapıldığı veri aralıkları için bu kontrol giderek zorlaşmaktadır. Excel, 2010 ve sonrası sürümlerinde filtreleme işlemlerini kolaylaştırmak için dilimleyici (slicer) kullanımını sunmuştur. Dilimleyiciler, verileri görsel olarak hızlı bir şekilde filtrelemeyi sağlayan, kullanımı oldukça kolay olan Excel’in filtreleme bileşenleridir.


18. Soru

Excel’de tabloya dilimleyici nasıl eklenir?

Cevap

Excel’de bulunan bir tabloya dilimleyici eklemek için, tablo üzerinde bulunan herhangi bir hücre seçili iken Ekle sekmesi altındaki Filtreler bölümünden Dilimleyici komut düğmesi seçilmelidir. Tablo üzerindeki bir hücre seçildikten sonra sekmeler arasına eklenecek olan Tasarım (Tablo Araçları) sekmesi altındaki Araçlar bölümünde bulunan Dilimleyici Ekle komut düğmesiyle de bir dilimleyici eklemek mümkündür.


19. Soru

Zaman çizelgesi ile dilimleyici arasındaki fark nedir?

Cevap

Zaman çizelgeleri, dilimleyiciler gibi Excel’in sunmakta olduğu bir diğer filtreme aracıdır.

Zaman çizelgeleri, dilimleyicilerden farklı olarak tablolar için kullanılamamakla beraber, sadece tamamen tarih değerleri içeren bir alana sahip olan özet tablolar ya da özet grafikler için kullanılabilmektedir. Zaman çizelgelerinin kullanımı dilimleyicilere çok benzemekle beraber bu araç, belirli bir tarih ya da tarih aralığı için bir filtreleme işlemi gerçekleştirmektedir.


20. Soru

Excel’de zaman çizelgeleri hangi biçimlerde eklenir?

Cevap

Excel’de bulunan bir özet tabloya zaman çizelgesi eklemek için, özet tablo üzerinde bulunan herhangi bir hücre seçili iken Ekle sekmesi altındaki Filtreler bölümünden Zaman Çizelgesi komut düğmesi seçilmelidir. Aynı işlem özet tablo üzerindeki bir hücre seçildikten sonra sekmeler arasına eklenecek olan Çözümle (PivotTable Araçları) sekmesi altındaki Filtrele bölümünde bulunan ZamanÇizelgesi Ekle komut düğmesiyle de yapılabilmektedir. Komut düğmesine basıldıktan sonra ekrana Zaman Çizelgeleri Ekle diyalog kutusu gelecektir. Diyalog kutusu içerisinde, seçilmiş olan özet tablonun pivottable alanları arasında bulunan ve sadece tarih değerlerini içeren alanların adları listelenmiş olacaktır. Diyalog kutusu yardımı ile zaman çizelgesi oluşturulmak istenen alanların onay kutusu seçilmeli ve daha sonra Tamam düğmesine basılmalıdır. Seçilen her bir alan için ayrı bir zaman çizelgesi oluşturulacaktır.


1. Soru

Aralık adlandırmada dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Cevap

Aralık adları oldukça esnek olmasına rağmen, adlandırma işlemi yapılırken bazı hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Bir aralık adı:

• En fazla 255 karakterden oluşabilir.

• Herhangi bir harfle, altçizgiyle (_) ya da ters eğik çizgi ile () başlamak zorundadır. Geriye kalan karakterler boşluk karakteri ( ) hariç herhangi bir harf, rakam ya da simge olabilir. Adlandırma işleminde eğer birden fazla kelime kullanılmak isteniyorsa, bu kelimeler arasındaki ayrım, altçizgi (_) ya da büyük-küçük harf kullanılarak yapılabilir.

• A1 gibi başvurular ya da +, -, /, *, <, > ve & gibi operatörler içermemelidir. Bu tarz ifadeler formüllerde karışıklığa sebep olmaktadır.

• Formül yazımlarını kolaylaştırmak için olabildiğince kısa ve anlaşılır olmalıdır.

• Tek bir harften oluşabilir. Fakat R ve C harfleri satır ve sütunları ifade ettikleri için bu harfler tek başlarına kullanılamamaktadır. Ayrıca CAT1, BA1423 gibi hücre başvuruları da bir hücreyi ifade ettikleri için aralık adı olarak kullanılamamaktadır.

2. Soru

Ad kutusu ile aralık adlandırma işlemi nasıl yapılır?

Cevap

Excel arayüzünde ad kutusu, A sütununun üzerinde bulunmaktadır. Ad kutusu ile bir aralığı adlandırmak için öncelikle adlandırılmak istenen hücre aralığı seçilmeli, sonra ad kutusuna tıklanmalı ve daha sonra aralığa verilmek istenen ad, bu kutuya yazılarak Enter tuşuna basılmalıdır.

3. Soru

Seçimden oluştur ile aralık adlandırma işlemi nasıl yapılır?

Cevap

Bir tabloda, bir aralıkta bulunan örneğin sipariş miktarlarının ait oldukları aylara göre isimlendirilmesi istenebilir. Böyle bir durumda Formüller sekmesi altında bulunan Tanımlı Adlar grubundaki Seçimden Oluştur aracının kullanılması uygun olacaktır.

Seçimden Oluştur aracı ile bir hücre aralığının adlandırılabilmesi için öncelikle kullanılacak olan adların ve adlandırılacak olan hücrelerin bulunduğu aralıklar birlikte seçilmeli, sonra Seçimden Oluştur aracına tıklanmalı, daha sonra ekrana gelecek olan Seçimden Ad Oluştur penceresi ile ad değerlerinin alınacağı hücre grubunun seçim içerisindeki konumu seçilmeli ve Tamam düğmesine basılmalıdır.

4. Soru

Ad tanımla ile aralık adlandırma işlemi nasıl uygulanır?

Cevap

Adlandırma işleminin yapılabilmesi için kullanılan bir diğer yöntem ise Formüller sekmesi altındaki Tanımlı Adlar grubunda bulunan Ad Tanımla aracı ile adlandırma işlemlerinin yapılmasıdır.

Ad Tanımla aracı seçildikten sonra Yeni Ad penceresi ekrana gelecektir. Bu pencere içerisindeki ad metin kutusuna, aralığa verilmek istenen ad yazılmalı; kapsam listesinden tanımlanacak olan adın hangi çalışma sayfalarında kullanılabileceği seçilmeli; açıklama metin kutusuna, verilecek olan ad hakkında tanımlayıcı bir açıklama yazılmalı; başvuru yeri kutusuna da adlandırılmak istenen hücre aralığı seçilerek yazılmalı ve Tamam düğmesine basılmalıdır.

5. Soru

Ad yöneticisi aracısı ile yapılabilecek işlemler nelerdir?

Cevap

Ad kutusunda bulunan aşağı ok simgesine tıklayarak, aktif olan çalışma kitabındaki adlandırmaları görmek ve seçmek mümkün olmaktadır. Excel, bu listede bulunan tanımlanmış adları kolaylıkla düzenleme ve silme imkânını da sunmaktadır. Bunun için Formüller sekmesi altında bulunan Tanımlı Adlar grubundaki Ad Yöneticisi aracı kullanılmaktadır. Bu araç yardımı ile aktif çalışma kitabındaki tanımlı olan adların detaylı bir listesi kullanıcıya sunulmaktadır. Buna ek olarak, araç kutusunun üst kısmında bulunan Yeni düğmesi ile Yeni Ad diyalog kutusu açılarak yeni bir adlandırma yapılabilir, Düzenle düğmesi ile listeden seçilmiş olan ad düzenlenebilir, Sil düğmesi ile seçilmiş olan ad silinebilir ve Filtre Uygula düğmesi aracılığı ile de çalışma kitabında bulunan adların yer aldığı listede bir filtreleme işlemi yapılabilir.

6. Soru

Excel tablolarında kullanılan ifadelerden Alan Değeri nedir?

Cevap

Alan değeri (Field value): Bir alanda bulunan tek bir bilgidir. Excel tablolarında alan değerleri tekil birer hücredir.

7. Soru

Excel tablolarında kullanılan ifadelerden Kayıt nedir?

Cevap

Kayıt (Record): İlişkili alan değerlerinin derlemesidir. Excel tablolarında her bir satır bir kayıttır.

8. Soru

Excel tablolarında kullanılan ifadelerden Tablo Aralığı nedir?

Cevap

Tablo aralığı (Table range): Bir çalışma sayfasında bulunan; kayıtları, alanları ve alan adlarını içeren hücre aralığıdır.

9. Soru

Excel’de aralığı tabloya dönüştürmek için hangi adımlar uygulanır?

Cevap

Excel, tablo verileri ile verimli bir şekilde çalışılabilmesi için birçok komuta sahiptir. Bu komutların sağlamakta olduğu avantajlardan faydalanabilmek için çalışılmakta olunan hücre aralığının tabloya dönüştürülmesi gerekmektedir. Bir hücre aralığının tabloya dönüştürülebilmesi için aşağıda bahsedilen adımlar uygulanmalıdır.

• Tabloya dönüştürülmek istenen hücre aralığında bulunan herhangi bir hücre seçilmelidir.
• Varsayılan formatta bir tablo oluşturmak için Ekle sekmesi altında bulunan Tablolar grubundan Tablo aracı seçilmelidir. Eğer belirlenecek formatta bir tablo oluşturulmak istenirse, bu işlem Giriş sekmesi altında bulunan Stiller grubundaki Tablo Olarak Biçimlendir aracı ile de yapılabilir.
• Excel bir diyalog kutusu ile tablonun oluşturulabilmesi için gerekli olan bilgileri soracaktır. Bu kutu içerisinde bulunan “Tablonuzun verileri nerede?” alanı otomatik olarak, seçilen hücrenin bulunduğu aralığı önerecektir. Eğer kullanılmak istenen aralık doğru değil ise, bu alan için tabloya dönüştürülmek istenen aralık yeniden seçilmelidir.
• Eğer kullanılmak istenen aralığın en üst satırında alan adları bulunmakta ise “Tablom üstbilgi satırı içeriyor” seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir.
• Daha sonra Tamam düğmesine basılarak istenen aralık tabloya dönüştürülebilecektir.

10. Soru

Excel’de bir aralık tabloya dönüştürüldüğünde yapılabilecek işlemler nelerdir?

Cevap

• Bir kaydı seçmek 

• Bir alanın seçilmesi

• Bütün tablonun seçilmesi 

• Tablonun altına yeni bir kayıt ekleme 

• Tabloda bulunan herhangi bir yere yeni bir kayıt ekleme 

• Tablonun sağına yeni bir alan ekleme 

• Tabloda bulunan herhangi bir yere yeni bir alan ekleme 

• Bir kaydın silinmesi 

• Bir alanın silinmesi

• Tablo toplamlarının görüntülenmesi işlemleri yapılabilir.

11. Soru

Tablolarda filtrelemeye neden ihtiyaç duyulur?

Cevap

Tablolarla çalışırken ortaya çıkan büyük sorunlardan birisi çok fazla kayıt içeren tablolarda istenilen veriye hızlı ve doğru bir şekilde ulaşılamamasıdır. Her ne kadar tablolarda sıralama işlemlerinin yapılabilmesi veri arama ve bulma sürecini hızlandırsa da istenilen veriye yine de tabloda bulunan bütün kayıtlar arasından ulaşmak gerekmektedir. Böyle bir durumda Excel’in filtreleme yetenekleri ile erişilmek istenen kayıtların bazı özellikleri çeşitli ölçütlerle tanımlanarak, Excel’in sadece belirlenen ölçütlere uyan kayıtları sunması ve diğer kayıtları gizlemesi sağlanabilmektedir.

12. Soru

Excel’de oluşturulan tablolarda çoklu ölçütler kavramı nedir?

Cevap

Filtreleme işlemleri tek bir ölçüte bağlı olarak yapılabileceği gibi birden fazla ölçüte bağlı olarak da yapılabilmektedir. Birden fazla ölçüte bağlı olarak oluşturulan ifadelere çoklu ölçütler (multiple criteria) adı verilmektedir. Filtreleme işlemlerinde kullanılan çoklu ölçütler, tablo alanlarını farklı ölçütlere göre sınamakta ve bu ölçütleri sağlayan hücre değerlerine sahip kayıtları bulup listelemektedir. Excel ile yapılacak olan filtreleme işlemlerinde kullanılacak olan çoklu ölçütler, ölçütlerin Ve ya da Veya mantıksal operatörleriyle birleştirilmesinden oluşturulmaktadır.

13. Soru

Özet tablonun yapısı nedir? Açıklayınız.

Cevap

Özet Tablo, veri alanı olarak adlandırılan bir alanda bulunan veriyi diğer alanlarda bulunan verilere göre parçalara bölerek özetlemektedir. Diğer alanlarda bulunan tekil değerler (unique values) satır alanı olarak adlandırılmakta ve bu değerlerin her biri birer satır etiketine dönüşmektedir. 

14. Soru

Özet tablolarda kullanılan terimlerden veri kaynağı neyi ifade eder?

Cevap

Veri kaynağı (Data source): Verinin orijinal halidir. Özet tablo oluşturmak için bir hücre aralığı, bir tablo, dış bir kaynaktan alınmış veriler ya da doğrudan bir dış veri kaynağı kullanılabilmektedir.

15. Soru

Özet tablolarda kullanılan terimlerden satır alanı neyi ifade eder?

Cevap

Satır alanı (Row field): Özet tablolarda satır etiketleri olarak kullanılacak olan tekil değerlerin veri kaynağında bulunduğu alandır.

16. Soru

Özet tablolarda kullanılan terimlerden veri alanı neyi ifade eder?

Cevap

Veri alanı (Data field): Özetlenmesi istenilen verinin veri kaynağında bulunduğu alandır.

17. Soru

Dilimleyici nedir ve nasıl kullanılır?

Cevap

Herhangi bir tablo, özet tablo ya da özet grafik üzerinde istenilen şekilde filtrelemeler yapmak veri analiz işlemlerini oldukça hızlandırmaktadır. Filtreleme işlemlerinde yaşanılan en büyük sorun, aynı veri aralığı için birden fazla filtre kullanıldığı takdirde yapılmış olan filtreleme işlemlerinin takibinin zorlaşmasıdır. Çok sık filtreleme işlemlerinin yapıldığı veri aralıkları için bu kontrol giderek zorlaşmaktadır. Excel, 2010 ve sonrası sürümlerinde filtreleme işlemlerini kolaylaştırmak için dilimleyici (slicer) kullanımını sunmuştur. Dilimleyiciler, verileri görsel olarak hızlı bir şekilde filtrelemeyi sağlayan, kullanımı oldukça kolay olan Excel’in filtreleme bileşenleridir.

18. Soru

Excel’de tabloya dilimleyici nasıl eklenir?

Cevap

Excel’de bulunan bir tabloya dilimleyici eklemek için, tablo üzerinde bulunan herhangi bir hücre seçili iken Ekle sekmesi altındaki Filtreler bölümünden Dilimleyici komut düğmesi seçilmelidir. Tablo üzerindeki bir hücre seçildikten sonra sekmeler arasına eklenecek olan Tasarım (Tablo Araçları) sekmesi altındaki Araçlar bölümünde bulunan Dilimleyici Ekle komut düğmesiyle de bir dilimleyici eklemek mümkündür.

19. Soru

Zaman çizelgesi ile dilimleyici arasındaki fark nedir?

Cevap

Zaman çizelgeleri, dilimleyiciler gibi Excel’in sunmakta olduğu bir diğer filtreme aracıdır.

Zaman çizelgeleri, dilimleyicilerden farklı olarak tablolar için kullanılamamakla beraber, sadece tamamen tarih değerleri içeren bir alana sahip olan özet tablolar ya da özet grafikler için kullanılabilmektedir. Zaman çizelgelerinin kullanımı dilimleyicilere çok benzemekle beraber bu araç, belirli bir tarih ya da tarih aralığı için bir filtreleme işlemi gerçekleştirmektedir.

20. Soru

Excel’de zaman çizelgeleri hangi biçimlerde eklenir?

Cevap

Excel’de bulunan bir özet tabloya zaman çizelgesi eklemek için, özet tablo üzerinde bulunan herhangi bir hücre seçili iken Ekle sekmesi altındaki Filtreler bölümünden Zaman Çizelgesi komut düğmesi seçilmelidir. Aynı işlem özet tablo üzerindeki bir hücre seçildikten sonra sekmeler arasına eklenecek olan Çözümle (PivotTable Araçları) sekmesi altındaki Filtrele bölümünde bulunan ZamanÇizelgesi Ekle komut düğmesiyle de yapılabilmektedir. Komut düğmesine basıldıktan sonra ekrana Zaman Çizelgeleri Ekle diyalog kutusu gelecektir. Diyalog kutusu içerisinde, seçilmiş olan özet tablonun pivottable alanları arasında bulunan ve sadece tarih değerlerini içeren alanların adları listelenmiş olacaktır. Diyalog kutusu yardımı ile zaman çizelgesi oluşturulmak istenen alanların onay kutusu seçilmeli ve daha sonra Tamam düğmesine basılmalıdır. Seçilen her bir alan için ayrı bir zaman çizelgesi oluşturulacaktır.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.