İşlem Tablosu Programlama Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

29.07.2022
3
A+
A-

Vba Programlama Temelleri

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden İşlem Tablosu Programlama Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Vba Programlama Temelleri

1. Soru

Makro ile gerçekleştirilmesi istenen işlemler nasıl yapılır?

Cevap

Makro ile gerçekleştirilmesi istenen işlemler el ile yapılarak ve sonrasında Kaydı Durdur butonu tıklanarak Makro kaydı sonlandırılır. Daha sonra bu işlemlerin tekrarı istendiğinde Makro sekmesinden ilgili makro adı ile seçilerek baştan sona çalışması sağlanır.


2. Soru

VBA kodlarının en önemli özelliği nedir?

Cevap

VBA kodlarının en önemli özelliği, kod penceresi içerisinde yazılan kodun satır satır
okunmasıdır. Kod basitçe incelenecek olursa bu yazım konusunda fikre sahip olunabilir.


3. Soru

Sub kelimesi neyi işaret eder?

Cevap

Sub kelimesi, alt yordam (Subroutine) kelimesinin kısaltması olarak kullanılmaktadır
ve Makro1 adlı alt programın başlangıcını işaret eder.


4. Soru

ActiveCell.FormulaR1C1 ifadesinin işlevi nedir?

Cevap

ActiveCell.FormulaR1C1 ifadesi, çalışma kitabı içerisinde, belirlenen çalışma sayfasında aktif olan hücreye yazılacak değerin ataması işlemini gerçekleştirir. “=” atama operatörü ile çi tırnak içerisinde yazılan değer, aktif hücreye atanır


5. Soru

End Sub ifadesi neyi ifade eder?

Cevap

End Sub ifadesi, Makro1 adındaki alt yordamın sonlandığını ifade etmektedir. Bir önceki ünitede de belirtildiği gibi Başlangıçta Sub, bitişte ise End Sub ifadelerinin dışına kod
yazmak hataya yol açacaktır.


6. Soru

Bir makro yaratıldığında ne için çalışır?

Cevap

Önceki ünitede konu edildiği üzere, bir makro yaratıldığında, sadece yaratıldığı hücreler için çalışacaktır.


7. Soru

MS Excel sayfası nelerden oluşur?

Cevap

MS Excel sayfası sütun ve satırların kesişimi ile oluşan hücrelerden meydana gelmektedir.


8. Soru

Hücre işlemleri dışında nesnelere bağlı işlemler gerçekleştirmek için neye ihtiyaç duyulur?

Cevap

Hücre işlemleri dışında nesnelere bağlı işlemler gerçekleştirmek için ise VBA kod penceresinden yararlanmak gereklidir. Geliştirici sekmesi içerisinde denetimler menüsünde bulunan Ekle butonu, sayfa üzerine eklenebilecek nesneleri barındırmaktadır.


9. Soru

Ekle butonunun işlevi nedir?

Cevap

Geliştirici sekmesi içerisinde denetimler menüsünde bulunan Ekle butonu, sayfa üzerine eklenebilecek nesneleri barındırmaktadır. Bu buton sayesinde açılan nesnelerden herhangi birisi seçilip ayfa üzerine eklendiğinde, bu nesneye uygun kod yazarak nesneye işlev kazandırmak, Makro ile kaydetmekten daha işlevsel olabilir. 


10. Soru

Makro kaydedildikten sonra yapılması gerekenler nelerdir?

Cevap

Makro kaydedildikten sonra yapılması gereken VBA ekranını açmak, proje penceresinden Modülü tıklamak olacaktır. 


11. Soru

Makronun doğru çalıştığının test edilmesi için neler yapılır?

Cevap

Makronun doğru çalıştığının test edilmesi için öncelikle boş bir MS Excel hücresi aktif hâle getirilmeli, sonra Makro çalıştırılmalıdır. Üzerinde “VBA” yazılı bir hücrenin aktif olması durumunda kullanıcı bir değişiklik göremeyecektir ve makronun çalışmadığını düşünebilir.


12. Soru

ActiveX Nesneleri ile çalışmayı öğrenmek ne açısından önemlidir?

Cevap

ActiveX Nesneleri ile çalışmayı öğrenmek VBA programlama becerilerini geliştirmek açısından önemlidir.


13. Soru

VBA ortamı hangi dil kullanılarak geliştirilmiştir?

Cevap

Bilindiği gibi VBA ortamı, MS Visual Basic programlama dili kullanılarak geliştirilmiştir. Bu sebeple ünitenin bu bölümünde anlatılan yapılar, MS Visual Basic diline özgü yazım stilleridir.


14. Soru

Eğer kalıpları nedir?

Cevap

Eğer kalıpları, programlama ortamında sıkça faydalanılan karar verme kalıplarıdır.


15. Soru

Eğer kalıpları nasıl çalışır?

Cevap

Eğer kalıpları, programlama ortamında sıkça faydalanılan karar verme kalıplarıdır. Bir koşul ve o koşulun sağlanması (doğru) ya da sağlanmaması (yanlış) durumlarına göre iki farklı işlem dizisinin gerçeklenmesi mantığı ile çalışır. Koşulun doğru olması durumunda yapılacaklar ve koşulun yanlış olması durumunda yapılacaklar olmak üzere iki farklı işlem seti tanımlanabilir.


16. Soru

Eğer kalıpları nasıl yazılır?

Cevap

Genel yazım şekli aşağıda gösterilmiştir. If <Koşul> en ………… (Koşul sağlanıyorken yapılacaklar) Else ………… (Koşul sağlanmazken yapılacaklar) End If If ile en kelimeleri arasında bir koşul bulunur. Bu koşulun sağlanması yani doğru olması durumunda en ile Else arasına yazılan kod parçaları, sağlanmaması yani yanlış olması durumunda ise Else ile End If arasına yazılan kod parçaları çalıştırılır.


17. Soru

VBA ortamında da mantıksal hatalar nasıl fark edilir?

Cevap

Tüm bilgisayar programlarında olduğu gibi VBA ortamında da mantıksal hataları fark etmek çoğu zaman programcı dikkati ile mümkün olacaktır.
Yukarıda söz edilen hatadan kurtulmak için, program kodlarına ilave yapmak gereklidir


18. Soru

Select Case Yapısı nedir?

Cevap

Bir değişkenin değişik durumlarının koşul olarak kullanıldığı If kalıplarında, koşulların sayısının arttığı durumlarda kullanım kolaylığı sağlayabilecek Select Case yapısı kullanılabilir


19. Soru

Select Case yapısını kullanmak için öncelikle ne yapmak gereklidir?

Cevap

Select Case yapısını kullanmak için, öncelikle Case seçiminde kullanılacak koşulun belirlenmesi gerektiğini görebilirsiniz. Bu koşul, A1 adresli hücrede yazan değerdir. Bu
tanımlamadan sonra artık A1 hücresinin değeri Case olarak nitelendirilecek ve 0’dan büyük, 0’a eşit ve 0’dan küçük olma durumları test edilecektir.


20. Soru

Case Else ifadesi hangi durumlarda gereklidir?

Cevap

Case için kullanılan seçeneklerden herhangi birisine uymayan durumlarda kullanılmak üzere Case Else ifadesi gereklidir. Test edilmesi gereken tüm durumlar yazıldıktan sonra koşulun değerinin hiçbir koşula uymadığı durumlarda yapılması gerekenler Case Else kısmına yazılmalıdır.


21. Soru

For–Next Döngüsel Yapısı nedir?

Cevap

Kodlama aşamasında bazı durumlarda aynı işlemi tekrar etmek için, üzerine kod yazılan butona defalarca tıklamak gerekebilir. Böyle durumlardan kurtulmak ve kodun tekrar
edilmesi işleminin programcıdan/kullanıcıdan alınarak bilgisayar tarafından tekrarlanması için döngüsel yapılara başvurulur.


22. Soru

For–Next döngüsel yapısı neyin karşılığıdır?

Cevap

For–Next döngüsel yapısı, programlama dillerinin hemen hepsinde bulunan For döngüsel yapısının MS Visual Basic programlama dili üzerindeki karşılığıdır


23. Soru

Do While Döngüsel Yapısı nedir?

Cevap

For-Next döngüsel yapısının kullanımında, döngünün başlangıç ve bitiş değerleri programcı tarafından belirlenir. Bu sayede, döngünün tekrarlanma sayısı belirlenmiş olur. Örnek vermek gerekirse For x=1 To 5 şeklinde kodlanan bir döngünün, x değişkeninin değerleri sırasıyla 1, 2, 3, 4 ve 5 olacak şekilde 5 kez çalışacağı söylenebilir.


24. Soru

Do Until Döngüsel Yapısı nedir?

Cevap

Do While döngüsel yapısı ile yazım şekli olarak bire bir aynı olan Do Until döngüsel yapısı, çalışma mantığı açısından bakıldığında Do While ile taban tabana zıt işlemler yapar. Hatırlanacak olursa Do While döngüsel yapısında döngü içerisindeki kodların okunması ve çalıştırılması için koşulun sağlanıyor olması gerekir.


25. Soru

Go To Yapısı nedir?

Cevap

MS Visual Basic programlama dilinin en basit yapılarından birisi olan Go To yapısının kullanılabilmesi için öncelikle kod yazımında satır numaraları vererek kodu oluşturma gereksinimi vardır. Go To ifadesinden sonra gidilmesi istenilen satır numarası belirtilerek, o satıra ulaşmak amaçlanmaktadır.


26. Soru

Mantıksal hatalar nedir?

Cevap

Mantıksal hatalar, hiç uyarı vermeksizin yanlış sonuçlar çıkartabileceği gibi bazı durumlarda derleyici tarafından da algılanarak düzeltilmesi sağlanabilen hata türlerindendir.


1. Soru

Makro ile gerçekleştirilmesi istenen işlemler nasıl yapılır?

Cevap

Makro ile gerçekleştirilmesi istenen işlemler el ile yapılarak ve sonrasında Kaydı Durdur butonu tıklanarak Makro kaydı sonlandırılır. Daha sonra bu işlemlerin tekrarı istendiğinde Makro sekmesinden ilgili makro adı ile seçilerek baştan sona çalışması sağlanır.

2. Soru

VBA kodlarının en önemli özelliği nedir?

Cevap

VBA kodlarının en önemli özelliği, kod penceresi içerisinde yazılan kodun satır satır
okunmasıdır. Kod basitçe incelenecek olursa bu yazım konusunda fikre sahip olunabilir.

3. Soru

Sub kelimesi neyi işaret eder?

Cevap

Sub kelimesi, alt yordam (Subroutine) kelimesinin kısaltması olarak kullanılmaktadır
ve Makro1 adlı alt programın başlangıcını işaret eder.

4. Soru

ActiveCell.FormulaR1C1 ifadesinin işlevi nedir?

Cevap

ActiveCell.FormulaR1C1 ifadesi, çalışma kitabı içerisinde, belirlenen çalışma sayfasında aktif olan hücreye yazılacak değerin ataması işlemini gerçekleştirir. “=” atama operatörü ile çi tırnak içerisinde yazılan değer, aktif hücreye atanır

5. Soru

End Sub ifadesi neyi ifade eder?

Cevap

End Sub ifadesi, Makro1 adındaki alt yordamın sonlandığını ifade etmektedir. Bir önceki ünitede de belirtildiği gibi Başlangıçta Sub, bitişte ise End Sub ifadelerinin dışına kod
yazmak hataya yol açacaktır.

6. Soru

Bir makro yaratıldığında ne için çalışır?

Cevap

Önceki ünitede konu edildiği üzere, bir makro yaratıldığında, sadece yaratıldığı hücreler için çalışacaktır.

7. Soru

MS Excel sayfası nelerden oluşur?

Cevap

MS Excel sayfası sütun ve satırların kesişimi ile oluşan hücrelerden meydana gelmektedir.

8. Soru

Hücre işlemleri dışında nesnelere bağlı işlemler gerçekleştirmek için neye ihtiyaç duyulur?

Cevap

Hücre işlemleri dışında nesnelere bağlı işlemler gerçekleştirmek için ise VBA kod penceresinden yararlanmak gereklidir. Geliştirici sekmesi içerisinde denetimler menüsünde bulunan Ekle butonu, sayfa üzerine eklenebilecek nesneleri barındırmaktadır.

9. Soru

Ekle butonunun işlevi nedir?

Cevap

Geliştirici sekmesi içerisinde denetimler menüsünde bulunan Ekle butonu, sayfa üzerine eklenebilecek nesneleri barındırmaktadır. Bu buton sayesinde açılan nesnelerden herhangi birisi seçilip ayfa üzerine eklendiğinde, bu nesneye uygun kod yazarak nesneye işlev kazandırmak, Makro ile kaydetmekten daha işlevsel olabilir. 

10. Soru

Makro kaydedildikten sonra yapılması gerekenler nelerdir?

Cevap

Makro kaydedildikten sonra yapılması gereken VBA ekranını açmak, proje penceresinden Modülü tıklamak olacaktır. 

11. Soru

Makronun doğru çalıştığının test edilmesi için neler yapılır?

Cevap

Makronun doğru çalıştığının test edilmesi için öncelikle boş bir MS Excel hücresi aktif hâle getirilmeli, sonra Makro çalıştırılmalıdır. Üzerinde “VBA” yazılı bir hücrenin aktif olması durumunda kullanıcı bir değişiklik göremeyecektir ve makronun çalışmadığını düşünebilir.

12. Soru

ActiveX Nesneleri ile çalışmayı öğrenmek ne açısından önemlidir?

Cevap

ActiveX Nesneleri ile çalışmayı öğrenmek VBA programlama becerilerini geliştirmek açısından önemlidir.

13. Soru

VBA ortamı hangi dil kullanılarak geliştirilmiştir?

Cevap

Bilindiği gibi VBA ortamı, MS Visual Basic programlama dili kullanılarak geliştirilmiştir. Bu sebeple ünitenin bu bölümünde anlatılan yapılar, MS Visual Basic diline özgü yazım stilleridir.

14. Soru

Eğer kalıpları nedir?

Cevap

Eğer kalıpları, programlama ortamında sıkça faydalanılan karar verme kalıplarıdır.

15. Soru

Eğer kalıpları nasıl çalışır?

Cevap

Eğer kalıpları, programlama ortamında sıkça faydalanılan karar verme kalıplarıdır. Bir koşul ve o koşulun sağlanması (doğru) ya da sağlanmaması (yanlış) durumlarına göre iki farklı işlem dizisinin gerçeklenmesi mantığı ile çalışır. Koşulun doğru olması durumunda yapılacaklar ve koşulun yanlış olması durumunda yapılacaklar olmak üzere iki farklı işlem seti tanımlanabilir.

16. Soru

Eğer kalıpları nasıl yazılır?

Cevap

Genel yazım şekli aşağıda gösterilmiştir. If <Koşul> en ………… (Koşul sağlanıyorken yapılacaklar) Else ………… (Koşul sağlanmazken yapılacaklar) End If If ile en kelimeleri arasında bir koşul bulunur. Bu koşulun sağlanması yani doğru olması durumunda en ile Else arasına yazılan kod parçaları, sağlanmaması yani yanlış olması durumunda ise Else ile End If arasına yazılan kod parçaları çalıştırılır.

17. Soru

VBA ortamında da mantıksal hatalar nasıl fark edilir?

Cevap

Tüm bilgisayar programlarında olduğu gibi VBA ortamında da mantıksal hataları fark etmek çoğu zaman programcı dikkati ile mümkün olacaktır.
Yukarıda söz edilen hatadan kurtulmak için, program kodlarına ilave yapmak gereklidir

18. Soru

Select Case Yapısı nedir?

Cevap

Bir değişkenin değişik durumlarının koşul olarak kullanıldığı If kalıplarında, koşulların sayısının arttığı durumlarda kullanım kolaylığı sağlayabilecek Select Case yapısı kullanılabilir

19. Soru

Select Case yapısını kullanmak için öncelikle ne yapmak gereklidir?

Cevap

Select Case yapısını kullanmak için, öncelikle Case seçiminde kullanılacak koşulun belirlenmesi gerektiğini görebilirsiniz. Bu koşul, A1 adresli hücrede yazan değerdir. Bu
tanımlamadan sonra artık A1 hücresinin değeri Case olarak nitelendirilecek ve 0’dan büyük, 0’a eşit ve 0’dan küçük olma durumları test edilecektir.

20. Soru

Case Else ifadesi hangi durumlarda gereklidir?

Cevap

Case için kullanılan seçeneklerden herhangi birisine uymayan durumlarda kullanılmak üzere Case Else ifadesi gereklidir. Test edilmesi gereken tüm durumlar yazıldıktan sonra koşulun değerinin hiçbir koşula uymadığı durumlarda yapılması gerekenler Case Else kısmına yazılmalıdır.

21. Soru

For–Next Döngüsel Yapısı nedir?

Cevap

Kodlama aşamasında bazı durumlarda aynı işlemi tekrar etmek için, üzerine kod yazılan butona defalarca tıklamak gerekebilir. Böyle durumlardan kurtulmak ve kodun tekrar
edilmesi işleminin programcıdan/kullanıcıdan alınarak bilgisayar tarafından tekrarlanması için döngüsel yapılara başvurulur.

22. Soru

For–Next döngüsel yapısı neyin karşılığıdır?

Cevap

For–Next döngüsel yapısı, programlama dillerinin hemen hepsinde bulunan For döngüsel yapısının MS Visual Basic programlama dili üzerindeki karşılığıdır

23. Soru

Do While Döngüsel Yapısı nedir?

Cevap

For-Next döngüsel yapısının kullanımında, döngünün başlangıç ve bitiş değerleri programcı tarafından belirlenir. Bu sayede, döngünün tekrarlanma sayısı belirlenmiş olur. Örnek vermek gerekirse For x=1 To 5 şeklinde kodlanan bir döngünün, x değişkeninin değerleri sırasıyla 1, 2, 3, 4 ve 5 olacak şekilde 5 kez çalışacağı söylenebilir.

24. Soru

Do Until Döngüsel Yapısı nedir?

Cevap

Do While döngüsel yapısı ile yazım şekli olarak bire bir aynı olan Do Until döngüsel yapısı, çalışma mantığı açısından bakıldığında Do While ile taban tabana zıt işlemler yapar. Hatırlanacak olursa Do While döngüsel yapısında döngü içerisindeki kodların okunması ve çalıştırılması için koşulun sağlanıyor olması gerekir.

25. Soru

Go To Yapısı nedir?

Cevap

MS Visual Basic programlama dilinin en basit yapılarından birisi olan Go To yapısının kullanılabilmesi için öncelikle kod yazımında satır numaraları vererek kodu oluşturma gereksinimi vardır. Go To ifadesinden sonra gidilmesi istenilen satır numarası belirtilerek, o satıra ulaşmak amaçlanmaktadır.

26. Soru

Mantıksal hatalar nedir?

Cevap

Mantıksal hatalar, hiç uyarı vermeksizin yanlış sonuçlar çıkartabileceği gibi bazı durumlarda derleyici tarafından da algılanarak düzeltilmesi sağlanabilen hata türlerindendir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.